Prezentacja programu PowerPoint · PPT file · Web view2017-12-31 · Adam Mickiewicz Patron...

of 15 /15
Adam Mickiewicz Patron Naszej Szkoły

Embed Size (px)

Transcript of Prezentacja programu PowerPoint · PPT file · Web view2017-12-31 · Adam Mickiewicz Patron...

Adam Mickiewicz

Patron Naszej Szkoy

Adam Mickiewicz najwybitniejszy twrca romantyczny,

poeta, publicysta, dziaacz polityczny.

(1798 1855)

Narodziny i dziecistwo Adama Mickiewicza

Zaosie miejsce urodzenia Adama

Adam Mickiewicz przyszed na wiat 24 grudnia 1798r. w Zaosiu. Jego ojciec Mikoaj by ubogim, niezamonym szlachcicem. Wkrtce po narodzinach syna wraz z rodzin przenis si do Nowogrdka, gdzie obj posad adwokata przy sdzie powiatowym. Przyszy poeta rozpocz tu nauk w szkole prowadzonej przez zakon dominikanw.

Modo poety

Po ukoczeniu szkoy (1815) uda si na studia filologiczno-historyczne do Wilna. Utrzymywa si ze stypendium, ktre po ukoczeniu studiw (1819) musia odpracowa jako nauczyciel szkoy powiatowej w Kownie (1819 1823).

W okresie studiw wraz z przyjacimi (m.in. Tomaszem Zanem, Janem Czeczotem, Onufrym Pietraszkiewiczem) zaoy Towarzystwo Filomatw (mionikw wiedzy) i Towarzystwo Filaretw (mionikw cnoty). Byy to zwizki o charakterze samoksztaceniowym i spiskowym.

Rkopis Ody do modoci

Adam Mickiewicz [Public domain], undefined

Nieszczliwa mio

Drugim dowiadczeniem modzieczym poety bya nieszczliwa mio do Marii z Wereszczakw. Na drodze do szczcia kochankw stano zawarte w 1821 r. maestwo Puttkamerw. Zakochana w poecie Maria pozostaa wic jedynie Maryl, uosabiajc w jego utworach romantyczny idea mioci.

Wizienie i zesanie

Po wykryciu w roku 1823 organizacji filomackich wadze carskie osadziy Mickiewicza w zamienionym na wizienie klasztorze bazylianw w Wilnie. Po procesie skazano go jesieni 1824 r. wraz z kolegami na osiedlenie si w gbi Rosji. Wizienie, proces i zesanie - to kolejne etapy yciowych dowiadcze i charakterystyczne rysy romantycznej biografii poety. Z Wilna wyjecha najpierw do Petersburga, a nastpnie do Odessy i Moskwy.

W warunkach rosyjskich Mickiewicz dojrza ideowo i uksztatowa si jako romantyczny poeta narodowy. Przymusowe oddalenie od kraju oraz dugie podre pogbiay w nim poczucie wyobcowania i samotniczej misji patriotycznej.

Krym

W czasie licznych wycieczek

A. Mickiewicz mia okazj zetkn si

z kultur orientaln

i egzotycznymi krajobrazami.

Wpyno to na jego wyobrani i wraliwo literack. Wwczas napisa Sonety krymskie.

Najwaniejsze utwory Adama Mickiewicza

W 1822 roku

Tom I :Poezje, w nim najbardziej znane ballady:

Romantyczno, wite, witezianka,

Trzech Budrysw, Lilie

W 1823 roku

Tom II Poezji zawiera Dziady cz. II i IV,

poemat: Grayna Powie Litewska

W 1828 roku:

Konrad Wallenrod

W 1832 roku powstay

Dziady cz. III

W 1834 roku

Pan Tadeusz czyli Ostatni Zajazd na Litwie.

Historia Szlachecka z roku 1811 we Dwunastu Ksigach Wierszem

Pan Tadeusz

narodowa epopeja Polakw, wita ksiga wszystkich wygnacw

Wykady w College de France

Rozwinite poczucie patriotyzmu skonio Mickiewicza do przerwania pracy w Lozannie

i objcia w 1840 r. nowo utworzonej katedry literatur sowiaskich

w College de France w Paryu. Jego wykady cieszyy si ogromn popularnoci wrd Polakw i cudzoziemcw.

Poeta przekazywa nie tylko wiedz o kulturach sowiaskich, ale propagowa polityczne idee napoleoskie, a nastpnie mistyczn nauk Andrzeja Towiaskiego.

W 1855 r. Adam Mickiewicz wyjecha do Turcji, by pomc w organizowaniu oddziaw polskich do walki przeciwko Rosji. Zarazi si choler i zmar w Konstantynopolu 26 XI 1855 r. Tam go pochowano, a rok pniej ciao przewieziono do Parya.

Dopiero w 1890 r. prochy naszego narodowego wieszcza zostay sprowadzone do Krakowa i zoone w podziemiach katedry wawelskiej.

Pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie

Portret Adama Mickiewicza. 1854 rok

Olej na ptnie. Muzeum Literatury Warszawa