„Dziady” cz. II - Adam Mickiewicz · 2019. 1. 4. · KLUCZ ODPOWIEDZI - „Dziady” cz. II -...

45
„Dziady” cz. II - Adam Mickiewicz 1. W którym roku rozpoczęła się epoka romantyzmu w Polsce? 2. Jakie wydarzenie zapoczątkowało epokę romantyzmu w Polsce? ( Podaj tytuł utworu i jego autora). 3. W którym roku zakończyła się epoka romantyzmu w Polsce? 4. Jakie ważne wydarzenie historyczne zakończyło epokę romantyzmu w Polsce? 5. Wymień czterech wieszczów narodowych tworzących w epoce romantyzmu w Polsce. 6. Najsłynniejszym polskim kompozytorem epoki romantyzmu był ? 7. W którym roku urodził się Adam Mickiewicz? 8. Gdzie urodził się Adam Mickiewicz ? 9. Jak miał na imię ojciec A. Mickiewicza ? 10. Jaki zawód wykonywał ojciec A. Mickiewicza ? 11. Jak miała na imię matka A. Mickiewicza ? 12. Ile rodzeństwa miał A. Mickiewicz ? 13. W którym roku ukończył studia A. Mickiewicz ? 14. Na jakim uniwersytecie i wydziale studiował A. Mickiewicz ? 15. Co założył w 1817 roku A. Mickiewicz ? 16. Jaki tytuł miał pierwszy wydany drukiem utwór A. Mickiewicza? (Był to wiersz). 17. Ukochana kobieta A. Mickiewicza nazywała się ? (Podaj imię i nazwisko). 18. W którym roku zmarła matka A. Mickiewicza? 19. Czy Mickiewicz poślubił Marylę Wereszczakównę? 20. W jakim wierszu (podaj tytuł) ukazuje A. Mickiewicz swoje uczucie do Maryli Wereszczakówny? 21. W którym roku A. Mickiewicz został aresztowany za swoją działalność polityczną? 22. W jaki sposób A. Mickiewicz za swoją działalność polityczną został ukarany przez władze rosyjskie? 23. Podaj nazwę pierwszego dużego miasta, w którym przebywał Adam Mickiewicz zesłany do Rosji? 24. W marcu 1825 roku A. Mickiewicz został przeniesiony do innego miasta, podaj jego nazwę. 25. W którym roku A. Mickiewicz udał się na Krym? 26. Jakie sonety napisał A. Mickiewicz na Krymie? (Podaj tytuły). 27. W jakich latach powstała II cz. „Dziadów” A. Mickiewicza? 28. Do czego nawiązuje termin „dziady” z II części „Dziadów”? 29. Podaj miejsce akcji „Dziadów” cz. II A. Mickiewicza. 30. Podaj czas akcji „Dziadów” cz. II A. Mickiewicza. 31. Czy A. Mickiewicz podaje nazwę wsi, w której odbywa się obrzęd „dziadów”? 32. Kto był mistrzem ceremonii „dziadów” ? 33. Kto pojawia się owego wieczoru podczas obrzędu „dziadów”? 34. Jakie duchy się pojawiają podczas obrzędu ? (Podaj ich nazwy, kategorie). 35. Podaj imiona duchów lekkich. 36. Pod jakimi postaciami pojawiają się Józio i Rózia? 37. Dlaczego Józio i Rózia nie mogą dostać się do nieba? 38. O co proszą zebranych w kaplicy cmentarnej Józio i Rózia? 39. Ziarnka goryczy - czego są symbolem? 40. Czy Guślarz spełnia prośbę Józia i Rózi? 41. Czy Józio i Rózia otrzymują odkupienie win? 42. Co prezentuje Widmo, jaką kategorię duchów? 43. Kim było Widmo na ziemi, czyj to duch? 44. Jakie okrutne czyny popełniło Widmo na ziemi ? 45. Co dzieje się z Widmem po jego śmierci ? 46. Sowy, puchacze, kruki - to czyje wcielenia ? 47. Co robią z Widmem sowy, puchacze, kruki ? 48. O co błaga Widmo Guślarza? 49. Czy Widmo otrzymuje to, o co prosi ? 50. Kto jest duchem pośrednim? (Podaj imię). 51. Kim była Zosia za życia?

Transcript of „Dziady” cz. II - Adam Mickiewicz · 2019. 1. 4. · KLUCZ ODPOWIEDZI - „Dziady” cz. II -...

 • „Dziady” cz. II - Adam Mickiewicz

  1. W którym roku rozpoczęła się epoka romantyzmu w Polsce? 2. Jakie wydarzenie zapoczątkowało epokę romantyzmu w Polsce?

  ( Podaj tytuł utworu i jego autora). 3. W którym roku zakończyła się epoka romantyzmu w Polsce? 4. Jakie ważne wydarzenie historyczne zakończyło epokę romantyzmu w Polsce? 5. Wymień czterech wieszczów narodowych tworzących w epoce romantyzmu w Polsce. 6. Najsłynniejszym polskim kompozytorem epoki romantyzmu był ? 7. W którym roku urodził się Adam Mickiewicz? 8. Gdzie urodził się Adam Mickiewicz ? 9. Jak miał na imię ojciec A. Mickiewicza ? 10. Jaki zawód wykonywał ojciec A. Mickiewicza ? 11. Jak miała na imię matka A. Mickiewicza ? 12. Ile rodzeństwa miał A. Mickiewicz ? 13. W którym roku ukończył studia A. Mickiewicz ? 14. Na jakim uniwersytecie i wydziale studiował A. Mickiewicz ? 15. Co założył w 1817 roku A. Mickiewicz ? 16. Jaki tytuł miał pierwszy wydany drukiem utwór A. Mickiewicza? (Był to wiersz). 17. Ukochana kobieta A. Mickiewicza nazywała się ? (Podaj imię i nazwisko). 18. W którym roku zmarła matka A. Mickiewicza? 19. Czy Mickiewicz poślubił Marylę Wereszczakównę? 20. W jakim wierszu (podaj tytuł) ukazuje A. Mickiewicz swoje uczucie do Maryli

  Wereszczakówny? 21. W którym roku A. Mickiewicz został aresztowany za swoją działalność polityczną? 22. W jaki sposób A. Mickiewicz za swoją działalność polityczną został ukarany przez władze

  rosyjskie? 23. Podaj nazwę pierwszego dużego miasta, w którym przebywał Adam Mickiewicz zesłany do

  Rosji? 24. W marcu 1825 roku A. Mickiewicz został przeniesiony do innego miasta, podaj jego nazwę. 25. W którym roku A. Mickiewicz udał się na Krym? 26. Jakie sonety napisał A. Mickiewicz na Krymie? (Podaj tytuły). 27. W jakich latach powstała II cz. „Dziadów” A. Mickiewicza? 28. Do czego nawiązuje termin „dziady” z II części „Dziadów”? 29. Podaj miejsce akcji „Dziadów” cz. II A. Mickiewicza. 30. Podaj czas akcji „Dziadów” cz. II A. Mickiewicza. 31. Czy A. Mickiewicz podaje nazwę wsi, w której odbywa się obrzęd „dziadów”? 32. Kto był mistrzem ceremonii „dziadów” ? 33. Kto pojawia się owego wieczoru podczas obrzędu „dziadów”? 34. Jakie duchy się pojawiają podczas obrzędu ? (Podaj ich nazwy, kategorie). 35. Podaj imiona duchów lekkich. 36. Pod jakimi postaciami pojawiają się Józio i Rózia? 37. Dlaczego Józio i Rózia nie mogą dostać się do nieba? 38. O co proszą zebranych w kaplicy cmentarnej Józio i Rózia? 39. Ziarnka goryczy - czego są symbolem? 40. Czy Guślarz spełnia prośbę Józia i Rózi? 41. Czy Józio i Rózia otrzymują odkupienie win? 42. Co prezentuje Widmo, jaką kategorię duchów? 43. Kim było Widmo na ziemi, czyj to duch? 44. Jakie okrutne czyny popełniło Widmo na ziemi ? 45. Co dzieje się z Widmem po jego śmierci ? 46. Sowy, puchacze, kruki - to czyje wcielenia ? 47. Co robią z Widmem sowy, puchacze, kruki ? 48. O co błaga Widmo Guślarza? 49. Czy Widmo otrzymuje to, o co prosi ? 50. Kto jest duchem pośrednim? (Podaj imię). 51. Kim była Zosia za życia?

 • 52. Jaką dziewczyną była Zosia? (Podaj cechy urody i wiek). 53. Czy Zosia za życia wyszła za mąż ? 54. Dlaczego Zosia nie wyszła za mąż, co było tego powodem ? 55. O co prosi Zosia Guślarza - jako zjawa ? 56. Co obiecuje Guślarz Zosi ? 57. Co dzieje się w kaplicy po północy? Kto się zjawia? 58. Za kim wychodzi z kaplicy milczące Widmo? 59. Do jakiego rodzaju literackiego należy lektura „Dziady” cz. II? 60. Gdzie dzieje się akcja utworu „Dziady” cz. II? W jakim kraju? 61. Podaj 3 cechy dramatu. 62. Co to są didaskalia? 63. Milczące Widmo kim było za życia? 64. W jakim celu przychodzi milczące Widmo do kaplicy cmentarnej? 65. W którym roku A. Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę? 66. Dlaczego A. Mickiewicz i Maryla Wereszczakówna, pomimo iż darzyli się uczuciem, nie

  mogli wziąć ślubu? 67. Czyj to opis, jakiej postaci? „W gębie dym i błyskawice, oczy na głowę wysiadły, świecą jak

  węgle w popiele, włos rozczochrany na czole”. 68. Jaką przestrogę niesie Widmo Złego Pana, zdaniem ludu? 69. Jaką przestrogę przesyła duch Zosi? 70. Jaką przestrogę przesyłają dzieci Józio i Rózia? 71. „Kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże” - czyją prawdę wyjawia ten

  cytat, którego z bohaterów II cz. „Dziadów”? 72. W co wierzy lud w obrzędzie „dziadów”? (Podaj 3 przykłady). 73. Problem winy i kary rozpatrywany jest w lekturze z czyjego punktu widzenia? 74. Utwór „Dziady' cz. II łączy w sobie elementy dwóch światów, jakich? 75. Przedstawicielami świata realnego są jacy bohaterowie? (podaj trzech). 76. Przedstawicielami świata fantastycznego są bohaterowie (podaj pięciu). 77. Chór często powtarza te same słowa, jak one brzmią, zacytuj. 78. Co potrafi Guślarz? (podaj 3 przykłady jego umiejętności). 79. O kim wypowiada Guślarz następujące słowa: „Przebóg, cóż to za szkarada? Nie odchodzi

  i nie gada”. 80. Ile pasterek uśmiecha się na widok milczącego Widma? 81. Kto wypowiada następujące słowa; „Ani wzbić się pod niebiosa, Ani ziemi dotknąć nie

  mogę”? 82. Kto wypowiada następujące słowa; „Zabłysnęli i spłonęli Jako ta garstka kądzieli”? 83. Kto przybywa po słowach Guślarza; „Zabłysnęli i spłonęli Jako ta garstka kądzieli'? 84. Kto wypowiada następujące słowa; „Kto nie doznał goryczy ni razu, Ten nie dozna słodyczy

  w niebie”? 85. Co nakazuje Guślarz po odejściu dzieci uczestnikom obrzędu? 86. Ile lat upłynęło od śmierci Widma, gdy pojawiło się na obrzędzie „dziadów'? 87. Czy Widmo marzy o dostaniu się do nieba? 88. Czego pragnie Widmo, o co prosi Guślarza w kwestii duszy i ciała? 89. Kiedy dusza Widma opuści jego ciało, a ono dozna odpoczynku choćby w piekle ? 90. Czy chcą pozwolić ptaki, by Widmo zostało nakarmione i napojone? 91. O czym opowiada Kruk zebranym? 92. O czym opowiada jedna z sów zebranym? 93. W jakiej postaci pojawia się Zosia podczas obrzędu „dziadów”? 94. Co przed sobą pędzi Zosia podczas obrzędu „dziadów”? 95. Gdzie została napisana II cz. „Dziadów”? 96. II cz. „Dziadów” powstawała wraz, z którą częścią „Dziadów”? 97. Podaj imiona braci Adama Mickiewicza. 98. Tajna organizacja skupiająca najmłodszych studentów, do której należał

  Adam Mickiewicz nosiła nazwę ? 99. Nazwa Towarzystwo Filaretów pochodzi z jakiego języka i co oznacza? 100. Czyje śledztwo położyło kres działalności Filomatów i Filaretów?

  (Podaj imię i nazwisko rosyjskiego śledczego).

 • 101. W którym roku Mikołaj Nowosilcow wszczął śledztwo przeciwko Filomatom i Filaretom? 102. W jakich latach Adam Mickiewicz wykładał prawo, historię i literaturę w Kownie? 103. Adam Mickiewicz za działalność polityczną został aresztowany 4 listopada 1823 roku, gdzie go umieszczono? 104. Do kiedy, podaj dokładną datę , przebywał Adam Mickiewicz w klasztorze ojców Bazylianów. 105. Sonety krymskie i odeskie Adama Mickiewicza zostały wydane pod wspólną nazwą, jaką? 106. Gdzie zostały wydane „Sonety”? 107. W którym roku zostały wydane „Sonety”? 108. W którym roku A. Mickiewicz przybył do Paryża? 109. Po przybyciu do Paryża A. Mickiewicz był redaktorem jakiego czasopisma? (Podaj tytuł). 110. W którym roku A. Mickiewicz napisał „Pana Tadeusza”? 111. Z kim ożenił się A. Mickiewicz? (Podaj imię i nazwisko panieńskie żony Mickiewicza). 112. W którym roku ożenił się A. Mickiewicz? 113. Ile dzieci miał A. Mickiewicz? 114. W którym roku A. Mickiewicz poznał Andrzeja Towiańskiego? 115. Pod wpływem Andrzeja Towiańskiego A. Mickiewicz rozwijała jakie idee? 116. Co oznacza „mesjanizm”? 117. W którym roku zmarła żona A. Mickiewicza? 118. Mickiewicz przebywał w Stambule, tam popadł w konflikt z kim? 119. Na co zachorował A. Mickiewicz? 120. W którym roku zmarł A. Mickiewicz? 121. Padło podejrzenie, że przyczyną śmierci A. Mickiewicza było co? 122. W którym roku sprowadzono trumnę z prochami A. Mickiewicza do Polski? 123. Gdzie umieszczono trumnę z prochami Mickiewicza w Polsce? 124. Jakie słowa, a jednocześnie życzenie wypowiedział A. Mickiewicz do swoich dzieci w chwili śmierci? 125. Jaka epoka literacka nastąpiła w Polsce po epoce romantyzmu? KLUCZ ODPOWIEDZI - „Dziady” cz. II - Adam Mickiewicz

  1. 1822 r. 2. Wydanie I tomu „Poezji” Adama Mickiewicza „Ballady i romanse” 3. 1863r. 4. Wybuch powstania styczniowego 5. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid 6. Fryderyk Chopin 7. 24 grudnia 1798 r. 8. W Zaosiu koło Nowogródka 9. Mikołaj 10. adwokatem 11. Barbara 12. czterech braci 13. 1815 r. 14. Wydział Literatury Uniwersytetu Wileńskiego 15. Towarzystwo Filomatów 16. „Zima miejska” 17. Maryla Wereszczakówna 18. 1820 r. 19. Nie 20. „Do M***” 21. 1823 r. 4 XI 22. na zesłanie w głąb Rosji 23. w Petersburgu 24. Odessy 25. 1825

 • 26. „Sonety krymskie” i „Sonety odeskie” 27. 1820 – 1823 28. stary białoruski obrzęd ludowy ku czci przodków 29. cmentarna kaplica 30. przeddzień (wigilia) Wszystkich Świętych 31. nie 32. Guślarz 33. duchy, zjawy 34. lekkie, pośrednie, ciężkie (najcięższe) 35. Józio i Rózia 36. aniołków 37. Z powodu zbyt łatwego i wygodnego życia jakie prowadzi na ziemi 38. o dwa ziarnka gorczycy 39. trudu i cierpienia w doczesnym życiu 40. Tak 41. Tak 42. ciężkie (najcięższe) 43. dziedzica 44. Był okrutnym i bezlitosnym Panem, właścicielem wsi, nikomu nigdy nie pomógł, a za

  najmniejsze przewinienia karał bardzo surowo. 45. Prowadzi „żywot tułaczy”, nawet piekło go nie chce i jest zmęczony tułaczą wędrówką. 46. Ludzi, dla których dziedzic nie miał współczucia za życia 47. Nie pozwalają mu jeść, ani pić, nieustannie szarpią jego ciało i zmuszają do wiecznego

  cierpienia. 48. o wodę i pożywienie ( miarkę wody i dwa ziarka pszenicy) 49. Tak, ale nie może tego zjeść, gdyż dusze skrzywdzonych zmarłych wydziobały mu

  wszystko z talerza i gardła. 50. Zosia 51. pasterką 52. piękną, młodą dziewiętnastoletnią dziewczyną 53. nie 54. Żyła beztrosko, tylko bawiła się i wszystkich zalotników odtrącała. 55. o chwilę ziemskiej zabawy i dotknięcia ziemi, przez krótką chwilkę 56. Za dwa lata trafi do nieba 57. milczące WIDMO 58. za pasterką 59. dramatu 60. na Litwie 61. rodzaj literacki, utwór przeznaczony do wystawienia na scenie, występują didaskalia 62. Tekst poboczny, wskazówki pisarza dla wystawiających dramat. Zawiera treści dotyczące,

  np. czasu, miejsca akcji; opisuje stroje, gesty bohaterów... 63. młodzieńcem samobójcą 64. W celu przeżycia miłości, cierpienia i rozłąki, które doprowadziły do odebrania sobie życia. 65. 1818 r. 66. Różnica pochodzenia społecznego; ona – magnatka, on – ubogi szlachcic 67. bezlitosnego Pana – dziedzica 68. Nie wolno krzywdzić drugiego człowieka i patrzeć na jego cierpienie obojętnie 69. Nie wolno kpić z drugiego człowieka, jego uczuć, a umieć te wartości uszanować 70. Pełnię człowieczeństwa można zaznać wówczas, gdy w życiu doznało się cierpienia 71. Złego Pana 72. w istnienie upiorów i innych zjawisk nadprzyrodzonych, istnienia związku „kontaktu” świata

  żywych ze światem umarłych 73. ludu 74. realnego i fantastycznego 75. Guślarz, starzec, wieśniacy 76. Józio i Rózia, Zosia, Widmo, milczące WIDMO 77. „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie”

 • 78. Prowadzi obrzęd „dziadów”, przywołuje kolejne duchy zza światów, pomaga duchom i odsyła je w zaświaty

  79. milczące WIDMO 80. jedna 81. Zosia 82. Guślarz 83. Józio i Rózia 84. Józio i Rózia 85. Ustawić na środku kaplicy kocioł wódki i podpalić go 86. 3 lata 87. Nie 88. By dusza opuściła dręczone ciało i odpoczynek, choćby w piekle 89. Gdy ktoś z poddanych nakarmi go i napoi 90. nie 91. Opowiada historię ze swojego ziemskiego życia. Za kradzież kilku jabłek z pańskiego

  ogrodu (ukradł je z głodu), pan kazał go strasznie zbić (poodbijano mu od ciała wszystkie kości)

  92. Za życia jako kobieta ze swoim dzieckiem ręku poprosiła pana o jałmużnę. Pan wypędził ją na śnieg, po czym zamarzła ze swoim dzieckiem

  93. anielska 94. baranka 95. w Kownie i Wilnie 96. z czwartą

  100. Franciszek, Aleksander, Jerzy i Antoni 101. Towarzystwo Filaretów 102. z języka greckiego, oznacza – miłośnicy cnoty 103. Mikołaj Nowosilcow 104. 1823 r. 105. 1819 – 1823 106. w klasztorze ojców Bazylianów 107. do 3 maja 1824 roku 108. „Sonety” 109. w Moskwie 110. 1826 r. 111. 1832 r. 112. „Pielgrzym Polski” 113. 1834 r. 114. Celina Szymanowska 115. 1834r. 116. sześcioro 117. 1834 r. 118. mesjanistyczne 119. Cierpienia Polaków miały nieść zbawcze znaczenie dla zdegenerowanej Europy. Dzięki takiej idei miały poprawić się relacje polityczne i sytuacja całego kontynentu. Polska, niczym biblijny Mesjasz, swoimi cierpieniami miała przyczynić się do nowego (lepszego) porządku w świecie. 120. 1855 r. 122. Władysław Zamoyski 123. na cholerę 124. 26 XI 1855r. 125. otrucie 126. 1890r. 127. w podziemiach katedry Wawelskiej w Krakowie 129. ...niech się kochają...zawsze... 130. pozytywizm

  Opracowanie: Marta Daniłowicz, Szkoła Podstawowa w Wojsławicach

 • „Chłopcy z Placu Broni” - Ferenc Molnár 1.Podaj dokładną datę urodzin Ferenca Molnára (dzień, miesiąc, rok). 2.Gdzie urodził się Ferenc Molnár? (Podaj nazwę miasta). 3.Kiedy zmarł Ferenc Molnár?(Podaj dzień, miesiąc, rok). 4.Gdzie zmarł Ferenc Molnár?(Podaj nazwę miasta). 5.Na ile języków została przetłumaczona książka „Chłopcy z Placu Broni”? 6.Ilu adaptacji filmowych doczekała się lektura F. Molnára „Chłopcy z Placu Broni”? 7.Na jakich scenach wystawione wystawiane były sztuki Molnára? (Podaj nazwy kontynentów). 8.Ilu sztuk teatralnych jest autorem F. Molnár? 9.W którym roku F. Molnár napisał książkę „Chłopcy z Placu Broni”? 10.Do jakiego gatunku literackiego należy książka „Chłopcy z Placu Broni” Ferenca Molnára? 11.Podaj czas narracji lektury. 12.Podaj czas wydarzeń w lekturze. 13.Podaj miejsce wydarzeń lektury. 14.Ile lat miał Nemeczek? 15.Jakiego koloru włosy miał Nemeczek? 16.Ile lat miał Boka? 17.Kto jest głównym bohaterem powieści? 18.Z jakiej rodziny pochodził Nemeczek?(Podaj status majątkowy). 19.Czy Nemeczek miał rodzeństwo? 20.Kim był ojciec Nemeczka?(Jaki wykonywał zawód?) 21.W jaki sposób inni chłopcy traktowali Nemeczka? 22.Do jakich oddziałów (grup) należał Nemeczek? 23.Co spowodowało (jaka sytuacja) chorobę i śmierć Nemeczka? 24.Kto był przywódcą chłopców z Placu Broni? (Podaj imię i nazwisko). 25.Kto był przywódcą Czerwonoskórych? (Podaj imię i nazwisko). 26.W którym roku F. Molnár wrócił do Budapesztu po ukończeniu studiów w Genewie? 27.W którym roku dokonano polskiego (skróconego) przekładu lektury „Chłopcy z Placu Broni”? F. Molnára? 28.Kto przetłumaczył lekturę „Chłopcy z Placu Broni” na język polski, nie bezpośrednio z języka węgierskiego?(Podaj imię i nazwisko). 29.Na jakim tłumaczeniu (w jakim języku) opierała się Janina Mortkowiczowa, tłumacząc lekturę na język polski? 30.Kto z języka węgierskiego przetłumaczył bezpośrednio na język polski lekturę F. Molnára „Chłopcy z Placu Broni”?(Podaj imię i nazwisko). 31.Ulubiona kawiarenka F. Molnára to...?(Podaj jej nazwę). 32.F. Molnár nie widział na jedno oko, co nosił? 33.Jakim miejscem dla chłopców był Plac Broni? 34.Jacy chłopcy budowali fortecę?(Podaj ich imiona). 35.Ilu było szeregowców w grupie chłopców z Placu Broni? 36.Jaką funkcję pełni Nemeczek w swojej młodej armii? 37.Feri Acz był kim? 38.Co uszyła siostra Czelego? 39.Na jakie barwy zmienili chorągiewkę chłopcy z Placu Broni? 40.Dlaczego zmieniono barwy chorągiewki chłopców z Placu Broni? 41.Kto kazał zastąpić zielony kolor chorągiewki na biały? 42.Jaką funkcję pełnił Boka w armii chłopców z Placu Broni? 43.Co zrobił Nemeczek, gdy chciał awansować z pozycji szeregowca? 44.W jakim miesiącu Boka obiecał awansować Nemeczka? 45.Co było powodem do ewentualnego awansu Nemeczka? 46.Kto został nowym przewodniczącym chłopców z Placu Broni? 47.Kto rywalizował z Boką o stanowisko przewodniczącego? 48.Ile Gereb uzyskał głosów w rywalizacji z Boką o stanowisko przewodniczącego? 49.W co grali chłopcy po wyborze przewodniczącego?

 • 50.Jakiego koloru była kartka, na której chłopcy z Placu Broni zostawili wiadomość chłopcom z Ogrodu Botanicznego? 51.Jakiej treści była wiadomość dla chłopców z Ogrodu Botanicznego od chłopców z Placu Broni? 52.Z kim Boka poszedł do Ogrodu Botanicznego? 53.Czym chłopcy z Placu Broni przepłynęli przez staw? 54.Gdzie była ukryta łódka, którą chłopcy z Placu Broni przepłynęli przez staw? 55.Gdzie ukryli się chłopcy z Placu Broni po przypłynięciu na wyspę? 56.Kogo Boka zostawił przy łodzi po dotarciu na wyspę, a z kim poszedł? 57.Kogo zobaczyli Boka i Nemeczek obok Feriego Acza na wyspie? 58.Kim okazał się Gereb w oczach chłopców z Placu Broni i o czym opowiadał Feriemu Aczowi? 59.Co zrobił Nemeczek, słysząc zdradę Gereba? 60.Podaj nazwisko profesora, który poinformował chłopców o założeniu przez nich Związku Kitowców? 61.Co wręczył profesor Rac chłopcom wraz z informacją o jego wiedzy na temat Związku Kitowców? 62.Kogo profesor Rac podejrzewał o założenie Związku Kitowców? 63.Komu profesor Rac polecił oddać wszystkie pieniądze Związku Kitowców? 64.Który z chłopców ukradł znaczek skarbowy swojemu ojcu? 65.Który z chłopców był strażnikiem pieczęci Związku Kitowców? 66.Co było napisane na gumowej pieczątce Związku Kitowców? 67.Jak zareagował Barabasz, gdy profesor zabrał mu pieczęć? 68.Kto oddał profesorowi chorągiew? 69.O czym poinformował profesor chłopców, zabierając im pieczęć i chorągiew? 70.Co zdecydował profesor, jeżeli chodzi o ocenę z zachowania, dla chłopców należących do Związku Kitowców? 71.Który z chłopców miał mieć obniżoną o dwa stopnie ocenę z zachowania z racji przynależności do Związku Kitowców? 72.Jak nazywał się ojciec Nemeczka? (Podaj imię i nazwisko). 73.Gdzie mieszkał Nemeczek? (Podaj nazwę ulicy). 74.W jakim państwie dzieje się akcja powieści? 75.W którym wieku dzieje się akcja powieści? 76.Wymień wszystkich chłopców z Placu Broni. (Podaj ich imiona i nazwiska). 77.Podaj imiona i nazwiska chłopców z Ogrodu Botanicznego. 78.Kogo wybrano na nowego prezesa Związku Kitowców? 79.Kim okazał się brodaty, elegancki mężczyzna, który przybył do chłopców z Placu Broni, podczas zebrania Kitowców? 80.O czym chciał przekonać chłopców ojciec Gereba, podaj cel jego wizyty? 81.Kogo wskazali ojcu Gereba, jako świadka zdrady, dokonanej przez jego syna? 82.Kto wskazał Nemeczka jako zdrajcę ojcu Gereba? 83.Co zarzucił chłopcom ojciec Gereba w sprawie, o której oskarżano jego syna? 84.Kto pewnego dnia nie zjawił się w szkole, gdyż był chory? (Ucznia tego wywołał profesor Rac wówczas do odpowiedzi). 85.O której godzinie miała rozpocząć się bitwa? 86.Kogo jedynie brakowało na Placu Broni, gdy miała odbyć się bitwa? 87.Kim został Boka w dniu bitwy? 88.Kto zastąpił Nemeczka w dniu bitwy? 89.Jaką funkcję sprawował Kolnay w dniu bitwy? 90.Czy chłopcy przebaczyli Gerebowi zdradę? 91.Kto wypowiedział oficjalną wojnę Boce? 92.Starszy z braci oznajmił Boce o czasie i terminie bitwy.(Kiedy to miało nastąpić)? 93.Boka ustalił rodzaj broni. Co to miało być? 94.Kto z rodziców otworzył drzwi i wpuścił chłopców do doku Nemeczka? 95.Czy poczęstowała matka Nemeczka braci Pastorów? 96.Jaka pogoda była w dniu bitwy?

 • 97.O której godzinie zebrała się cała armia chłopców z Placu Broni przed oficjalną bitwą? 98.Kto wspiął się na fortecę tuż przed bitwą? 99.Gdzie mieli zamykać pojmanych jeńców podczas bitwy chłopcy z Placu Broni? 100.Co usłyszeli chłopcy z Placu Broni, czyli zbliżającego się wroga przed ostateczną bitwą? 101.Kto prowadził armię czerwonych koszul do bitwy? 102.Przez co Boka obserwował armię zbliżającego się wroga do bitwy? 103.Kogo ucałował Boka przed bitwą? 104.Gdzie ukryła się piechota chłopców z Placu Broni? 105.Kogo zamknął w budce Czonakosz? 106.Kto został samotny i pokonany na Placu Broni? 107.Czy Nemeczek brał udział w bitwie? 108.Kto leżał obok pokonanego Feriego Acza? 109.Komu Boka zawdzięczał zwycięstwo? 110.Kto wypuścił jeńców z budki? 111.Boka mianował Nemeczka na...? 112.Kto rozpłakał się przeczuwając, ze Nemeczek umiera? 113.Gdzie zostały zapisane słowa wyrażające skruchę chłopców z Placu Broni za wyrządzone krzywdy Nemeczkowi? 114.Który z chłopców pocieszał Nemeczka, wraz z jego rodzicami, że nie umrze? 115.Ile czasu pozostało, zdaniem lekarza życia Nemeczkowi? ( O czym zresztą oznajmił jego ojcu). 116.Czy Nemeczek rzeczywiście zmarł? 117.W jaki sposób cała klasa uczciła (oddała hołd) śmierci Nemeczka? 118.Na ile języków została przetłumaczona książka Molnάra? 119.Czy Ferenc Molnάr to prawdziwe imię i nazwisko węgierskiego pisarza? 120.Jak brzmiało prawdziwe imię i nazwisko Ferenca Molnάra? KLUCZ ODPOWIEDZI - „Chłopcy z Placu Broni” - Ferenc Molnár

  1. 12 stycznia 1878r r. 2. w Budapeszcie 3. 1 kwietnia 1952 r. 4. w Nowym Jorku 5. na 43 języki 6. siedmiu adaptacji 7. europejskich i amerykańskich 8. 42 sztuk 9. 1907 r. 10. powieść 11. 1907 r. 12. wiosna 1889 r. 13. plac w Budapeszcie 14. 11 lat 15. jasnowłosy blondyn 16. 14 lat 17. Ernest Nemeczek 18. z biednej 19. był jedynakiem 20. krawcem 21. Nie szanowali i poniżali go. 22. do grupy chłopców z Placu Broni i Związku Zbieraczy kitu 23. Przypadkowy upadek do wody, podczas tajnej misji i ponowne zanurzenie się w basenie w

  celu ukrycia się przed czerwonoskórymi. 24. Janosz Boka 25. Feri Acz

 • 26. 1900 r. 27. 1913 r. 28. Janina Mortkowiczowa 29. na niemieckim 30. Tadeusz Olszański 31. „New York” 32. monokl 33. miejscem wolności i pełnej swobody 34. Czonakosz i Nemeczek 35. jeden 36. był szeregowcem 37. wodzem chłopaków z Ogrodu Botanicznego 38. czerwono – zieloną chorągiewkę 39. biało – czerwone 40. Zabrakło zielonego płótna. 41. Boka 42. kapitanem 43. Wystąpił przed Boką i oznajmił drżącym głosem, że nie powinien być dalej szeregowcem,

  po czym rozpłakał się. 44. w maju 45. Miał się dobrze zachowywać. 46. 11 głosów 47. Gereb 48. 3 49. w palanta 50. czerwonego 51. „TU BYLI CHŁOPCY Z PLACU BRONI” 52. z Nemeczkiem i Czonakoszem 53. łódką 54. w sitowiu 55. w krzakach 56. Czonakosza zostawił , a z Nemeczkiem poszedł. 57. Gereba 58. zdrajcą, wyjawił w jaki sposób można dostać się na Plac Broni 59. Rozpłakał się. 60. profesor Rac 61. listę z nazwiskami członków Związku Kitowców 62. Weissa 63. Kolnayowi 64. Rychter 65. Barabasz 66. „Związek Kitowców Budapeszt, 1889” 67. Poinformował, że odda życie zamiast pieczęci. 68. Czele 69. Oznajmił o natychmiastowym rozwiązaniu Związku Kitowców. 70. O obniżeniu oceny z zachowania. 71. Weiss jako prezes Związku Kitowców. 72. Andrasz Nemeczek 73. Rakos 74. Węgry 75. w XIX wieku 76. Janosz Boka, Czele, Nemeczek, Czonakosz, Weiss, Gereb, Barabasz, Lesik, Rychter,

  Kolnay. 77. Feri Acz, Sebenicz, Wendemer; bracia Pastorowie 78. Kolnaya 79. ojciec Gereba 80. Czy Gereb był zdrajcą.

 • 81. Nemeczka 82. Kolnay 83. kłamstwo 84. Nemeczek 85. o 14.00 86. Nemeczka 87. generałem 88. Kolnay 89. aditanta 90. tak 91. starszy z braci Pastorów 92. jutro o 14.30 93. na bomby piaskowe, zapasy, szermierkę i włócznie 94. matka Nemeczka 95. filiżanką czekolady 96. piękna 97. o 13.45 98. Barabasz 99. w budce stróża Jano

  100.sygnał trąbki 101.starszy z braci Pastorów 102.przez lornetkę 103.Kolnaya 104.w budce wozowni 105.starszego z braci Pastora 106.Feri Acz 107.tak 108.Nemeczek 109.Nemeczkowi 110.Boka 111.kapitana 112.Boka 113.w tajnym protokole Wielkiej Księgi Kitowców 114.Boka 115.Stwierdził,że Nemeczek nie dożyje następnego dnia. 116.Zmarł. 117.Pełną skupienia ciszą, następnego dnia zebrali się w ciemnych ubraniach na ulicy Rakos. 118.na 43 języki 119.nie 120.Ferenc Neumann

  Opracowanie: Marta Daniłowicz, Szkoła Podstawowa w Wojsławicach

 • „Akademia pana Kleksa” – Jan Brzechwa

  1. W którym roku urodził się Jan Brzechwa? (Podaj dzień, miesiąc i rok). 2. Gdzie urodził się Jan Brzechwa? 3. W którym roku zmarł Jan Brzechwa?(Podaj dzień, miesiąc, rok). 4. Gdzie zmarł Jan Brzechwa? 5. Czy był polskim poetą? 6. Czy Jan Brzechwa to jego prawdziwe imię i nazwisko? 7. Podaj prawdziwe imię i nazwisko Jana Brzechwy. 8. Jak miał na imię ojciec Jana Brzechwy? 9. Jaki zawód wykonywał Ojciec Jana Brzechwy? 10. Kim z zawodu był Jan Brzechwa? 11. Ile razy Jan Brzechwa był żonaty? 12. W którym roku Jan Brzechwa napisał „Akademię pana Kleksa”? 13. Czy Jan Brzechwa jest autorem utworu „Kacza Dziwaczka”? 14. W którym roku J. Brzechwa napisał „Kaczkę Dziwaczkę”? 15. Gdzie został pochowany Jan Brzechwa? 16. Przy jakiej ulicy znajduje się Akademia pana Kleksa? 17. Ile pięter znajduje się w Akademii? 18. Co mieści się na parterze Akademii? 19. Co mieści się na pierwszym piętrze Akademii? 20. Na którym piętrze mieszka pan Kleks? 21. Na który piętrze mieszka szpak Mateusz i z kim? 22. Co znajduje się na trzecim piętrze Akademii? 23. Co otacza budynek Akademii? 24. Co znajduje się na murze otaczającym budynek Akademii? 25. O której godzinie rozpoczyna się dzień w Akademii? 26. Co dzieje się o piątej rano w Akademii?(W jaki sposób chłopcy są budzeni)? 27. Co dzieje się pod prysznicem?(W czym kąpią się chłopcy?) 28. O której godzinie jest śniadanie? 29. Co jest po śniadaniu? 30. Co robi pan Kleks po apelu? 31. Dlaczego pan Kleks zabiera chłopcom senne lusterka? 32. Jaki najciekawszy sen ujrzał pan Kleks i czyj on był? 33. O której godzinie zaczynają się lekcje w Akademii? 34. Jakich przedmiotów uczą się chłopcy w Akademii?(Wymień cztery). 35. Główny bohater lektury „Akademia pana Kleksa” nazywa się?(Podaj imię i nazwisko). 36. Ile lat ma Adaś? 37. Kto zaprosił Adasia do Akademii? 38. Na jaką literę zaczynały się imiona chłopców, uczniów Akademii? 39. Czy w Akademii uczyły się dziewczynki? 40. Ilu kolegów w Akademii miał Adaś? 41. Ilu chłopców uczyło się w Akademii? 42. Założycielem Akademii był? 43. Jak miał na imię pan Kleks? 44. Przez jakie „ż”, „rz” piszemy wyraz Ambroży? 45. Kto uczył w Akademii? 46. Jaki tytuł naukowy miał pan Kleks? 47. Jak powstał pan Kleks? 48. Przez jakie „ch”, „h” piszemy wyraz bogdychanów? 49. Co potrafił robić pan Kleks?(Wymień 4 umiejętności). 50. Czy pan Kleks stawiał oceny? 51. W jaki sposób oceniał chłopców pan Kleks? 52. Jaki surdut miał pan Kleks?

 • 53. Jakiego koloru kamizelkę miał pan Kleks? 54. Jakie spodnie miał pan Kleks? 55. Jakie włosy miał pan Kleks? 56. Co miał na nosie pan Kleks? 57. Jakiego kształtu były binokle pana Kleksa? 58. Co potrafił nos pana Kleksa? 59. Czy pan Kleks miał wąsy? 60. Jakiego koloru były wąsy pana Kleksa? 61. Czy miał brodę pan Kleks? 62. Jakiego koloru była broda pana Kleksa? 63. Kto jest narratorem lektury „Akademia pana Kleksa”? 64. Kto to jest narrator? 65. Czym jest Mateusz szpak w lekturze? 66. Kim naprawdę jest Mateusz szpak? 67. Czy jako mały chłopiec, szpak Mateusz chciał się uczyć? 68. Co zamiast nauki wolał robić szpak Mateusz jako chłopiec? 69. Gdzie kazał zamknąć król syna – Mateusza za nieposłuszeństwo? 70. Co zrobił pewnej nocy Mateusz, gdy uciekł ze swojej komnaty? 71. Co zrobił Mateuszowi konający wilk? 72. Czy rana Mateusza goiła się? 73. Kto wyleczył królewicza Mateusza? 74. Skąd sprowadzono doktora Paj – Chi – Wo? 75. Przez jakie „ch”, „h” piszemy wyraz Bogdychanów? 76. Co podarował Mateuszowi doktor Paj – Ci – Wo? 77. Co powodowało dotknięcie guzika tajemniczej czapki? 78. Co zrobiły wilki, by pomścić śmierć swojego króla? 79. Co zrobił Mateusz, by ratować swoje życie? 80. W co zamienił się kiążę Mateusz? 81. W jaki sposób Mateusz szpak znalazł się w Akademii pana Kleksa? 82. Czy jako ptak, Mateusz potrafił mówić?(tak/nie) 83. Co potrafił wymawiać szpak Mateusz? 84. Kim był golarz? 85. Czyim fryzjerem był golarz? 86. Jak miał na imię golarz? 87. Golarz był fryzjerem i kim jeszcze?(Wymień jeszcze dwa zajęcia wykonywane przez

  golarza). 88. Jak miała na imię lalka stworzona przez Golarza? 89. Czy pan Kleks przyjął lalkę – Alojzego do Akademii? 90. Dlaczego pan Kleks przyjął Alojzego do Akademii? 91. Czy pan Kleks bał się golarza? 92. Dlaczego pan Kleks bał się golarza? 93. Czy lalka – Alojzy była miła? 94. Jaka była lalka – Alojzy?(Podaj jedną cechę charakterystyczną). 95. Czy Alojzy słuchał się pana Kleksa? 96. Jak zachowywał się lalka – Alojzy w Akademii?(Wymień 4 cechy nietypowego

  zachowania laki). 97. Kto doprowadził do całkowitego zniszczenia Akademii? 98. Podczas jakiego ważnego wydarzenia Alojzy zniszczył Akademię? 99. Podaj czas akcji w lekturze „Akademia pana Kleksa”. 100.W jaki sposób profesor Kleks dostawał się (wchodził) do Akademii? 101.Co lubi jeść szpak Mateusz? 102.Ile lat miał książę Mateusz, gdy rozpoczął naukę, będąc chłopcem? 103.Jak miał na imię koń księcia Mateusza? 104.Ile lat miał książę Mateusz, gdy bronił pałacu rodziców przed atakiem wilków? 105.Co zaczął robić Adaś, gdy usłyszał historię Mateusza?

 • 106.Co robi codziennie o północy pan Kleks? 107.Co zmniejsza i powiększa pana Kleksa? 108.Co powoduje porost włosów u pana Kleksa? 109.Jakiego wzrostu jest pan Kleks? 110.Jakie kolory ma surdut pana Kleksa?(Podaj 2 kolory). 111.Co nosi pod szyją Pan Kleks? 112.Ile kieszeni ma pan Kleks? 113.Co przechowuje w swoich kieszeniach pan Kleks?(Podaj 6 rzeczy). 114.Czy kieszenie pana Kleksa mają dno? 115.Co potrafi wykonywać powiększająca pompka pana Kleksa?(Podaj 2 czynności). 116.Czy pan Kleks podczas snu wszystko pamięta? 117.Co powoduje, że pan Kleks odzyskuje pamięć każdego ranka? 118.W jaki sposób pan Kleks wchodzi i schodzi po schodach, czy ma inne sposoby? 119.Komu jedynie udaje się wjeżdżać i zjeżdżać po poręczy, oprócz pana Kleksa? 120.Dokąd Adaś udał się i przeżył wielką przygodę? 121.Kto był przewodnikiem Adasia do psiego raju? 122.Z jakiego koloru szkła zbudowana była planeta psi raj? 123.Jakie drzewa rosły w psim raju? 124.Co leżało na ulicy Biszkoptowej w psim raju? 125.Co płynęło z kranów w psim raju? 126.Czyj pomnik znajdował się na głównym placu psiego raju? 127.W jaki sposób mierzono czas w psim raju? 128.Jakie miejsca zobaczył Adaś w psim raju?(Wymień 6 miejsc). 129.Co było najbardziej niezwykłym widokiem w psim raju?(Podaj nazwę tej ulicy). 130.Co się działo na ulicy Dręczycieli? 131.Ile dni był Adaś w psim raju? 132.Kto pomógł wydostać się Adasiowi z psiego raju? 133.W co zmieniła się Akademia po jej zniszczeniu? 134.W co zamienił się pan Kleks po zniszczonej Akademii? 135.Co zrobił szpak Mateusz, gdy zobaczył przemienionego pana Kleksa w różowy guzik? 136.Przez jakie „rz”, „ż” piszemy wyraz Brzechwa? 137.Czy Jan Brzechwa był także tłumaczem? 138.Jaką literaturę tłumaczył Jan Brzechwa? 139.Czy Jan Brzechwa jest także autorem tekstów satyrycznych? 140.Przez jakie „ch”, „h” piszemy wyraz Brzechwa?

  KLUCZ ODPOWIEDZI – „Akademia pana Kleksa” – Jan Brzechwa

  1.15 sierpnia 1898 r. 2.w Żmerynce 3.2 lipca 1966 r. 4.w Warszawie 5.tak 6.nie 7.Jan Wiktor Lesman 8.Aleksander 9.inżynier kolejowy 10.adwokatem (radcą prawnym) 11.3 razy 12.1946 r. 13.tak 14.1939 r. 15.na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach 16.Czekoladowej

 • 17.3 pietra 18.sale szkolne 19.sypialnie i jadalnia 20.na drugim 21.na drugim z panem Kleksem 22.tajne sekrety pana Kleksa, do których dostęp ma tylko on sam 23.ogdromny park i mur 24.furtki prowadzące do kolejnych bajek 25.o 5-tej rano 26.Mateusz uruchamia otwory w suficie i na nosy chłopców kapie zimna woda. 27.w wodzie z dodatkiem soku 28.o 5.30 29.apel 30.Zabiera od chłopców senne lusterka. 31.W nich się odbijają sny chłopców, pan Kleks chce je znać. 32. Adasia „O siedmiu szklankach” 33.o 7.00 34.kleksografia, przędzenie liter, leczenie chorych sprzętów, gra w piłkę – globus, czyli geografia 35.Adaś Niezgódka 36.12 lat 37.Mateusz szpak 38.na literę „A” 39.nie 40.23 41.24 42.Pan Kleks 43.Ambroży 44.przez „ż” 45.Pan Kleks 46.profesor 47.z guzika czarodziejskiej czapki Bogdychanów 48.przez „ch” 49.przyrządzać potrawy z kolorowych szkiełek i farb, powiększać przedmioty za pomocą czarodziejskiej pompki, leczyć chore sprzęty, wyjąć sobie oko i wysłać je na księżyc 50.nie 51.Przyklejał w nagrodę na nosie chłopców piegi. 52.wielki, olbrzymi, obszerny 53.jaskrawą, cytrynową 54.kraciaste 55.tęczową czuprynę 56.binokle 57.kształt roweru 58.przekrzywiać się w prawo i lewo 59.tak 60.pomarańczowego 61.tak 62.czarnego 63.Adam Niezgódka 64.Opowiada o wydarzeniach. 65.ptakiem 66.księciem zamienionym w ptaka 67.nie 68.jeździć konno i polować 69.w komnacie

 • 70.Zabił króla wilków. 71.Zranił go. 72.nie 73.doktor Paj –Chi – Wo 74.z Chin 75.przez „ch” 76.tajemniczą czapkę Bogdychanów 77.Zmianę człowieka w zwierzę, ratowanie się przed niebezpieczeństwem. 78.Zaatakowały pałac i zniszczyły królestwo. 79.Nacisnął guzik czapki Bogdychanów. 80.w szpaka 81.Pan Kleks kupił go na targu. 82.tak 83.końcówki wyrazów 84. Był fryzjerem. 85.Pana Kleksa 86.Filip 87.dostawcą piegów dla pana Kleksa i konstruktorem lalki 88.Alojzy 89.tak 90.Zmusił go golarz. 91.tak 92.z niewiadomych przyczyn 93.nie 94.złośliwa 95.nie 96.wyśmiewała profesora, nie słuchała pana Kleksa, poniżała uczniów, niszczyła przedmioty 97.lalka – Alojzy 98.Podczas uroczystego przyjęcia gości z innych bajek. 99.wspólcześnie 100.przez komin 101.piegi od pana Kleksa 102.7 lat 103.Ali Baba 104.14 lat 105.zbierać guziki 106.Zmniejsza się i traci włosy oraz brodę. Staje się mały jak niemowlę i śpi w łóżeczku dla lalek. 107.powiększająca pompka 108.połkniecie kilku pigułek na porost włosów. 109.średniego 110.czekoladowego lub bordowego 111.sztywny, wysoki kołnierzyk koszuli i aksamitną kokardę 112.bardzo dużo 113.tabakierkę z piegami, pigułki na porost włosów, flaszkę z zielonym płynem, płomyki świec, kolorowe szkiełka, powiększającą pompkę 114.nie, są bez dna 115.Rozmnaża pieczeń na obiad, powiększa i zmniejsza pana Kleksa. 116.nie, wszystko zapomina 117.Pije zielony płyn i odzyskuje pamięć. 118.Nie schodzi tylko zjeżdża i wjeżdża po poręczy. 119.Adasiowi 120.do psiego raju 121.jego ulubiony pies – Reks

 • 122.niebieskiego 123.kiełbasiane 124.biszkopty umoczone w miodzie 125.mleko o smaku lodów śmietankowych 126.doktora Dolittle 127.poprzez codzienne zjadanie i odbudowywanie pomnika doktora Dolittle 128.psi cyrk, psie kino, ulicę Baniek Mydlanych, Zaułek Dowcipny, Teatr Trzech Pudlów, hodowlę kiszek kaszanych i pasztetowych 129.ulica Dręczycieli 130.Stali chłopcy i wyznawali psim głosem swoje winy i krzywdy, jakie uczynili zwierzętom. 131.12 dni 132.Pan Kleks, który wysłał Mateusza z listem, który zawierał sposób oddychania, dzięki czemu można było wydostać się z psiego raju. 133.w klatkę 134.w różowy guzik 135.Porwał guzik i przemienił się w człowieka. 136.przez „rz” 137.tak 138.rosyjską 139.tak 140. przez „ch”

  Opracowanie: Marta Daniłowicz, Szkoła Podstawowa w Wojsławicach

 • „Bracia Lwie Serce” – Astrid Lindgren 1.Kto jest autorem książki „Bracia Lwie Serce”(Podaj imię i nazwisko). 2. W którym roku urodziła się Astrid Lindgren? 3.Gdzie urodziła się Astrid Lindgren? 4.Jaką nagrodę otrzymała Astrid Lindgren za swoją twórczość od polskich dzieci? 5.Podaj trzy tytuły książek, których autorką jest Astryd Lindgren?(Ukazały się w języku polskim). 6.W który roku Astrid Lindgren napisała książkę „Bracia Lwie Serce”? 7.Podaj pierwotne nazwisko Jonatana. 8.Podaj imiona braci. 9.Podaj imię mamy braci. 10.Podaj imię ojca braci. 11.Jak Jonatan nazywał Karola? 12.Jak nazywała się tajemnicza kraina, w której znaleźli się chłopcy? 13.Czym zajmowała się mama chłopców?(Podaj wykonywany zawód, pracę). 14.Gdzie mama chłopców trzymała maszynę do szycia? 15.Ile pomieszczeń było w mieszkaniu chłopców i jakie?(Podaj ich nazwy). 16.Poprzez otwarte drzwi do pokoju, co chłopcy słyszeli? 17.Który z braci pierwszy dostał się do Nangijali? 18.Gdzie mieściła się Nangijalia? 19.Gdzie zostało opisane zdarzenie, że Jonatan znalazł się w Nangijali? 20.Jaka tragedia wydarzyła się w domu chłopców kiedy Karol został sam? 21.Kto zjawił się w chwili wybuchu pożaru i rzucił się na ratunek Karolowi? 22.W jaki sposób Jonatan uratował Sucharka z pożaru? 23.Przez co wyskoczył Jonatan, ratując brata z pożaru? 24.Kto nazwał Jonatana „Lwim Sercem i bohaterem? 25.Kto jest głównym bohaterem lektury „Bracia Lwie Serce”? 26.Ila lat ma Jonatan Lew? 27.Kogo Jonatan Lew przypomina z wyglądu? 28.Jakiego koloru są włosy Jonatana? 29.Jakiego koloru ma oczy Jonatan? 30.Jakim jest uczniem Jonatan? 31.Kiedy Jonatan przenosi się do Nangijali? 32. W Nangijali Jonatan mieszka gdzie? 33.W Dolinie Wiśni Jonatan staje się kim? 34.W Dolinie Wiśni Jonatan naraża się na niebezpieczeństwo w walce z kim? 35.Kogo Jonatan uwalnia, podejmując walkę z Tangiem? 36.Gdzie rozgrywa się akcja?(W jakich światach?) 37.W jakim kraju rozgrywa się akcja dwóch pierwszych rozdziałów? 38. Z ilu rozdziałów składa się lektura? 39.W ilu rozdziałach akcja rozgrywa się w Nangijali? 40.Ile czasu trwają wydarzenia w Nangijali? 41.Kto jest głównym bohaterem i zarazem narratorem lektury? 42.Gdzie mieszka Karol z mamą i starszym bratem (niedaleko jakiej ulicy?) 43.Ile lat ma Karol? 44.Okrutny władca Armaniaki ma na imię? 45. Co strasznego uczynił Tengil? 46.Kim zostali mieszkańcy Doliny Dzikich Róż?(Kogo z nich uczynił?) 47.Jakie gatunki literackie łączy w sobie lektura „Bracia Lwie Serce”? 48.Co to jest baśń?( Podaj trzy cechy baśni). 49.Co to jest powieść przygodowa?(Podaj 3 cechy). 50.Pod jaką postacią ukazał się Karolowi Jonatan? 51.W jaki sposób Karol dostał się do Nangijali? 52.Gdzie spotkali się bracia w Nangijali?

 • 53.Gdzie mieli zamieszkać bracia po spotkaniu w Nangijali? 54.Podaj imiona koni, które chłopcy zobaczyli w stajni? 55.Podaj imię konia Karola? 56.Podaj nazwę karczmy w Nangijali? 57.Podaj imię rudowłosego mężczyzny siedzącego w karczmie. 58.Jak nazywano kobietę o imieniu Sofia? 59.Gdzie Sofia znalazła martwą gołębicę? 60.JakąWiadomoścprzyniosła Sofii gołębica? 61.Tajemnicz postać, którą zobaczył Karol po niespokojnym śnie o Tengilu, to…? 62.Czym się zajmował Karol, czekając na brata, który pojechał pokonać Tengila i uwolnić Orwara? 63.Gdzie został uwięziony Orwar przez Tengila? 64.Kto przynosił jedzenie Karolowi, gdy jego brat pojechał uwolnić Orwara? 65.Co powiedział Karol w karczmie „Złoty Kogut”, gdy pytano go o powód wyjazdu brata? 66.Czy Sucharek wyruszył za bratem, który ciągle nie wracał, gdyż wyjechał pokonać Tengila? 67.Jak wyglądały okropne postacie, które spotkał Sucharek, wyruszając po brata? 68.Kto zabił przewodnika stada wilków, który rzucił się na Karola? 69.Czego przestraszył się Karol, gdy Hubert uratował mu życie, zabijając przewodnika stada wilków? 70.Co Hubert zrobił nożem, którego przestraszył się Karol? 71.Co obudziło Karola w jaskini, w której zmęczony zasnął? 72.Ile koni wprowadził do jaskini nieznajomy mężczyzna?(Przebywali tam Karol z Fialarem). 73.Ilu mężczyzn siedziało przy ognisku, gdy Karol wyjrzał z jaskini? 74.Co pomyślał Karol o siedzących mężczyznach przy jaskini, w której był z Fialarem? 75.Kim był jeździec, którego zobaczył Karol, obserwujący sytuację z jaskini?(Podaj jego imię). 76.Jossi okazał się kim? 77.Podaj imiona żołnierzy Tengila, z którymi spotkał się Karczmarz Jossi. 78.Co poradził Karczmarz, by ludzie Tengila uczynili z Hubertem? 79.Co to było piętno Katli? 80.Komu wypalono znak Piętna Katli? 81.Kto zdradził żołnierzom Tengila, że Jonatan ma młodszego brata? 82. Kogo Jossi zaproponował użyć, jako przynętę Wederowi i Kaderowi, by schwytać Sofię? 83.Jaki przydomek, zdaniem Jossiego, powinien nosić Karol? 84.Dlaczego, zdaniem Jossiego, Karol miałby się zwać „Zajęcze Serce”? 85.Gdzie Karol odnalazł Jonatana, w czyim domu? 86.Jaki ptak zaniósł wiadomość Sofii, która ją ostrzegła przed zdrajcą Jossim? 87.Jaka kara groziła każdemu za zdradę Tengila? 88.Jaką rolę pełnił Mateusz w walce z Tengilem, stał na czele czego…? 89.Jak nazywał się jeden ze strażników Tengila, który przybył do domu staruszka Mateusza, aby go zdemaskować? 90.Na jakim koniu(podaj kolor maści) jeździł Tengil? 91. W co osiodłany był koń Tengila? 92.Jak miał na imię doradca Tengila? 93.Dlaczego Tengil był niezadowolony z ludzi z Doliny Dzikich Róż, co im zarzucał? 94.Za schwytanie kogo Tengil wyznaczył nagrodę? 95.Czyją chatę przeszukiwali żołnierze Tengila, aby znaleźć Jonatana? 96.Czyjego konia chcieli zabrać żołnierze Tengila? 97.Jak miała na imię samotna sympatyczna staruszka, która mieszkała w głębi lasu w małej chatce? 98.Nad jakim wodospadem Karol i Jonatan rozpalili ognisko?(Podaj nazwę wodospadu). 99.Jak nazywał się olbrzymi wąż, który według legendy, był wrogiem Katli? 100.W czym więziony był Orwar? 101.Kto uwolnił Orwara?

 • 102.Jaki znak na piersi Karczmarza ujawnił go jako zdrajcę? 103.Kto przekazał wiadomość Sofii i Hubertowi, że Karczmarz jest zdrajcą? 104.Czy Mateusz i Hubert zginęli w ostatecznej walce z Tengilem? 105.Co spotkało Jonatana po walce z Tengilem? 106.Postępujący paraliż czym się objawiał u Jonatana? 107.Z powodu szybko postępującego paraliżu, dokąd chciał odejść Jonatan? 108.Co zrobił Karol, aby dostać się razem z bratem do Nangilimy? 109.Gdzie obaj bracia znaleźli się w zakończeniu ich przygód, w jakiej krainie? 110.Podaj wszystkie trzy imiona Lindgren. KLUCZ ODPOWIEDZI – „Bracia Lwie Serce” – Astrid Lindgren 1.Astrid Lindgren 2.w 1907 r. 3. w Vimmerby 4.Order Uśmiechu 5. „Dzieci z Bullerbyn”, „Nils Paluszek”, „Rasmus i włóczęga”, „Rasmus, rycerz Białej Róży”, „Pippi Pończoszarka”, „Emil ze Smalandii”, „Bracia Lwie Serce”. 6.1973r. 7.Lew 8.Jonatan i Karol 9.Sigfrida 10.Axel 11.Sucharek 12.Nangijalia 13.szyciem 14.W pokoju, w którym spała. 15.Pokój z kuchnią(2 pomieszczenia) 16.Piosenkę śpiewaną przez ich mamę o marynarzu. 17.Jonatan 18.po drugiej stronie gwiazd 19.w lokalnej gazecie 20.Wybuchł pożar. 21.Jonatan 22.Wziął go na plecy. 23.przez okno 24.nauczycielka Jonatana 25.Jonatan Lew 26.13 lat 27.królewicza z bajki 28.jasne, złotowłose 29.ciemnoniebieskie 30.najlepszym uczniem w klasie 31.po śmierci 32.Dolinie Wiśni 33.Bojownikiem o wolność Doliny Dzikich Róż 34.z Tengilem 35.Orwara 36.w dwóch światach: rzeczywistym – na Ziemi i baśniowym – w krainie Nangijali 37.w Szwecji 38.16 40.kilka wiosennych tygodni 41.Karol Lew (zwany Sucharkiem) 42.w skromnym mieszkaniu niedaleko ulicy Wiciokrzewu 43.10 lat

 • 44.Tengil 45.Najechał na Dolinę Dzikich Róż 46.Uczynił ich swoimi niewolnikami. 47. baśni i powieści przygodowej 48. 1) Utwór pisany prozą. 2)Świat realny łączy się z fantastycznym. 3)Czas i miejsce akcji nie są dokładnie określone. 4)Występują postacie i zdarzenia fantastyczne i fikcyjne. 5)Ma szczęśliwe zakończenie. 49. 1)Utwór epicki o rozbudowanej budowie. 2)Często podzielony na rozdziały. 3) O wydarzeniach opowiada narrator. 4) Obok głównego wątku, występują wątki poboczne. 50.białej gołębicy 51.Obudził się i zobaczył, że stoi przed furtka z napisem „Bracia Lwie Serce” 52.nad rzeką (na moście) 53.w Zagrodzie Jeźdźców 54.Grim i Fialar 55. Fialar 56. „Złoty Kogut” 57.Hubert 58.Królową gołębi 59.w Parowie Wilków 60. Treść wiadomości; „Orwar został pochwycony” 61.tajemniczy cień 62.Zajmował się zwierzętami, pływał w rzece, strzelał z łuku 63.w Grocie Katli 64.Sofia 65.Odpowiedział, że Jonatan wybrał się na polowanie na wilki. 66.tak 67.oświetlone poświatą księżyca, wyły z głodu, były to wilki 68.Hubert 69.Zobaczył, że Hubert wyjął nóż. 70.Ściągał skórę z wilka. 71.Obudziły go głosy i rżenie koni. 72.dwa konie 73.dwóch mężczyzn 74.Pomyślał, że to żołnierze Tengila. 75.Jossi 76.zdrajcą 77.Weder i Kader 78.By go pojmali i uwięzili w Grocie Katli. 79.Znak wypalony rozżarzonym żelazem na piersi. 80. Karczmarzowi 81.Jossi – Karczmarz 82.Karola 83. „Zajęcze Serce” 84. Ponieważ nie był odważny. 85.w domu staruszka – Mateusza 86.gołębica 87.kara śmierci 88.Na czele podziemnej walki z Tengilem. 89.Gruby Dodik 90.czarnym 91.w złote siodło i złotą uprząż 92.Piuk 93.Tengil uważał, że za mało pracują i pomagają jego wrogom. 94.Jonatana Lwie Serce 95.chatę Mateusza

 • 96.Fialara – konia Karola 97.Elfrida 98.Wodospad Karma 99.wąż – Karm 100.w drewnianej klatce 101.Jonatan i Karol 102.głowa smoka 103.Karol 104.tak 105.postępujący paraliż 106.Jonatan mógł z trudem poruszać tylko rękoma. 107.do Nangilimy 108.Skoczył z wysokiej skały i zginął. 109.w Nangilimie. 110.Astrid, Anna, Emilia

  Opracowanie: Marta Daniłowicz, Szkoła Podstawowa w Wojsławicach

 • „Balladyna” – Juliusz Słowacki 1.Co oznacza termin „romantyzm” i z jakiego pochodzi języka? 2.Kiedy rozpoczęła się epoka romantyzmu w Polsce?(Podaj rok). 3.Jakie wydarzenie literackie rozpoczęło epokę epokę romantyzmu w Polsce? 4.W którym roku zakończyła się epoka romantyzmu w Polsce? 5.Jakie ważne wydarzenie historyczne zakończyło epokę romantyzmu w Polsce? 6.Jak nazywał się epoka literacka, która nastąpiła po epoce romantyzmu w Polsce? 7.Podaj 3 cechy bohatera romantycznego. 8.Czy romantyzm to epoka poetycka? 9.Wymień nazwiska i imiona czterech polskich wieszczów narodowych. 10.Rok 1822, który to wiek? 11.Podaj lata XIX wieku. 12.W okresie romantyzmu wybuchły w Polsce 3 powstania, jakie? 13.Podaj 3 cechy charakterystyczne dla epoki romantyzmu w Polsce. 14.Jaka jest miłość romantyczna i do czego prowadzi bohatera literackiego? 15.Podaj 3 gatunki literackie występujące w epoce polskiego romantyzmu.(Było ich 5). 16.Co to jest ballada?(Podaj 3 cechy). 17.Co oznacza słowo „wieszcz”? 18.W którym roku urodził się Juliusz Słowacki?(Podaj dzień, miesiąc, rok). 19.Gdzie urodził się Juliusz Słowacki? 20.W jakim kraju urodził się Juliusz Słowacki? 21.Czy Juliusz Słowacki jest polskim poetą? 22.W którym roku zmarł Juliusz Słowacki? 23.Gdzie zmarł Juliusz Słowacki? 24.Na co zmarł Juliusz Słowacki? 25.W którym roku sprowadzono zwłoki J. Słowackiego do Polski? 26.Gdzie złożono zwłoki Juliusza Słowackiego?(Podaj miejsce i miasto). 27.Kim był ojciec Juliusza Słowackiego?(Podaj tytuł naukowy). 28.Gdzie pracował ojciec J. Słowackiego?(Podaj 2 miejsca pracy). 29.Czy Juliusz Słowacki ukończył studia? 30.Na jakim kierunku ukończył studia J. Słowacki? 31.Gdzie pracował J. Słowacki?(Podaj 2 miejsca pracy). 32.J. Słowacki bardzo dużo podróżował (wymień 3 kraje, spośród pięciu, które zwiedził). 33.J. Słowacki w młodym wieku zachwycał się czyją twórczością?(Podaj imię i nazwisko tego pisarza). 34.Czy J. Słowacki poznał osobiście Adama Mickiewicza? 35.W którym roku J. Słowacki ukończył studia prawnicze? 36.Czy J. Słowacki jest autorem utworu „Sen srebrny Salomei”? 37.Jak miał na imię ojciec J. Słowackiego? 38.Jak miała na imię matka J. Słowackiego? 39.W którym roku zmarł ojciec J. Słowackiego? 40.Ile lat miał J. Słowacki, gdy zmarł jego ojciec? 41.Ile lat żył J. Słowacki? 42.W którym roku rozpoczął studia J. Słowacki? 43.Pierwszą miłość Słowacki przeżywa do kogo?(Podaj imię i nazwisko tej kobiety). 44.Do jakiego miasta przenosi się J. Słowacki po ukończeniu studiów? 45.W którym roku przenosi się J. Słowacki po ukończeniu studiów do Warszawy? 46.J. Słowacki przebywa w Warszawie od roku 1829, do którego roku? 47.Jakie ważne wydarzenie historyczne dla naszego kraju ma miejsce w 1830 roku? 48.Dokąd wyjeżdża J. Słowacki w 1831 roku? 49.Z Drezna Słowacki wyjeżdża dokąd?(Podaj nazwę miasta). 50.Z Londynu dokąd J. Słowacki się udaje?(Podaj nazwę miasta). 51.Czy J. Słowacki poznał osobiście Zygmunta Krasińskiego?

 • 52.Kto był pierwszym krytykiem twórczości J. Słowackiego? 53.W jakim mieście J. Słowacki spotkał się po raz ostatni z matką? 54.Gdzie mieszka J. Słowacki do końca swojego życia? 55.Czy J. Słowacki jest twórcą utworów „Kordian” i „Lilla Weneda”? 56.Gdzie został pochowany J. Słowacki? (Podaj nazwę miasta). 57.Czy J. Słowacki ożenił się? 58.W którym roku J. Słowacki napisał „Balladynę”? 59.Gdzie napisał J. Słowacki „Balladynę”(Podaj nazwę państwa). 60.W którym roku została wydana „Balladyna” J. Słowackiego? 61.Gdzie została wydana „Balladyna”?(po raz pierwszy) 62.W którym roku została wystawiona na scenie „Balladyna”?(po raz pierwszy). 63.Siostra Balladyny?(Podaj imię). 64.Gdzie mieszka Balladyna i z kim na początku utworu? 65.Goplana to?(Określ wygląd i status). 66.W kim zakochana jest Goplana? 67.Kogo kocha Grabiec? 68. „Balladyna” to utwór należący do jakiego gatunku literackiego? 69. „Balladyna” to utwór, który należy do jakiego rodzaju literackiego? 70. „Balladyna” to tragedia w ilu aktach? 71.Którą z córek faworyzuje ich matka? 72.Która z córek zostaje żoną Kirkora?(Podaj imię). 73.Czyją kochanką jest Balladyna na zamku Kirkora? 74.Kto zabija Fon Kostryna? 75.Która z córek bardziej kochała matkę?(Podaj imię). 76.Która z sióstr była bardziej pracowita i szczera/(Podaj imię). 77.Która siostra zamordowała swoją siostrę?(Podaj imiona). 78.Która nazbierała więcej malin?(Podaj imię). 79.Kto wypędził matkę - wdowę z zamku?(Podaj imię). 80.Przez co straciła wzrok matka – wdowa? 81.Czy na torturach matka – wdowa wydała imię córki, która ją tak okrutnie skrzywdziła? 82.Bogaty książę, szukający za radą Pustelnika ubogiej wiejskiej dziewczyny za żonę, miał na imię? 83.Król Popiel III był w utworze kim? 84.Dlaczego Popiel III był w utworze pustelnikiem, nie królem?(Podaj przyczynę). 85.Gdzie panował król Popiel III?(Podaj nazwę miejscowości). 86.Kto zabił Grabca? 87.Kto znalazł martwą Alinę i zakochał się w niej? 88.Podaje się za niemieckiego grafa, ale jest synem wisielca.(Podaj imię bohatera lektury). 89.Kto pomaga Balladynie w osądzeniu zbrodniarzy? 90.Oddany i pracowity sługa Goplany, za sprawą jego czarów Kirkor zakochuje się w jednakowo w Alinie i Balladynie.(Podaj imię bohatera lektury). 91.Leniwy, marudny i nieuczciwy sługa Goplany to?(Podaj imię). 92.Przez jakie „h”, „ch” piszemy wyraz „chochlik”? 93.W jaki sposób siostry współzawodniczą, by zostać żoną Kirkora? 94.Co przypomina Balladynie o zabójstwie własnej siostry i nie daje się zmyć? 95.W co przemienia Grabca Goplana? 96.Co mówi Balladyna o Alinie, gdy wraca do domu sama z dzbankiem malin? 97.Tuż po ślubie z Balladyną, dokąd wyjeżdża Kirkor? 98.W jakim celu Kirkor wyjeżdża na bitwę pod Gnieznem? 99.Gdzie każe zamknąć swoją matkę Balladyna, będąc żoną Kirkora i królową zamku? 100.Dlaczego Balladyna każe zamknąć swoją matkę w wieży? 101.Do kogo udaje się Balladyna, by zlikwidować plamę na swoim czole? 102.Czy pustelnik likwiduje plamę z czoła Balladyny? 103.Dlaczego pustelnik nie usunął plamy z czoła Balladyny? 104.Balladyna wypiera się własnej matki i co każe z nią zrobić?

 • 105.Balladyna popada w obłęd z jakiego powodu? 106.Gdy Balladyna słyszy głosy z zaświatów, czyj duch jej się ukazuje? 107.Co dzieje się z Aliną, gdy ujrzała ducha siostry? 108.Kogo zabija podczas snu Balladyna i co mu zabiera? 109.Z kim Balladyna zabiera koronę Popielów zabitemu Grabcowi, kto jej pomaga? 110.W jakim celu Balladyna i Fon Kostryn wyruszają z armią do Gniezna? 111.Czy w bitwie pod Gnieznem Fon Kostryn pokonuje wojska Kirkora? 112.Czy Kirkor ginie w bitwie pod Gnieznam? 113.Co robi Balladyna po zwycięskiej bitwie z Fon Kostrynem? 114.W jaki sposób Balladyna truje Fon Kostryna? 115.Czy Fon Kostryn cierpi przed śmiercią? 116.Przed kim ostrzega Fon Kostryn w chwili swojej śmierci? 117.Czy Balladyna zostaje królową? 118.O czym informuje kanclerz Balladynę, jako królową w kwestii rozstrzygania spraw sądowych? 119.Czy Balladyna godzi się być jedynym sędzią? 120.Pierwszą sprawę wnoszą lekarze, dotyczy ona Fon Kostryna i jego otrucia. Na jaki wyrok skazuje Balladyna sprawcę? 121.Następną sprawę wnosi Filon, kogo ona dotyczy? 122.Na jaką karę skazuje Balladyna sprawcę zbrodniarza Aliny? 123.Kto wkracza do zamku oślepiony piorunem? 124.Na kogo skarży się oślepiona matka Balladyny? 125.Czy zdradza matka królowej imię swej wyrodnej córki? 126.Co robią z oślepioną matką słudzy na rozkaz królowej? 127.Co się dzieje z oślepioną matką podczas tortur? 128.Jaki wyrok wydaje królowa na wyrodną córkę oślepionej i martwej matki? 129.Kto wymierza ostateczną sprawiedliwość nad zbrodniarką Balladyną? 130.Jaką karę wymierza Balladynie Bóg, od czego umiera zbrodniarka? KLUCZ ODPOWIEDZI – „Balladyna” – Juliusz Słowacki

  1. z francuskiego „romantisme”; roman – powieśc, opowieść, opowiadanie. 2. 1822 r. 3. wydanie I tomu „Poezji” A. Mickiewicza „Ballady i romanse” 4. 1863 r. 5. wybuch powstania styczniowego 6. pozytywizm 7. samotny, niezrozumiały przez innych, indywidualista, nieszczęśliwie zakochany,

  patriota, wrażliwy, często poeta, „rozdarty wewnętrznie”; czyli musi dokonać wyboru między miłością do kobiety i ojczyzny(najczęściej wybiera ojczyznę).

  8. tak 9. A. Mickiewicz, J. Słowacki, Z. Krasiński, C. K. Norwid 10. I połowa XIX wieku 11. 1801 – 1900 12. listopadowe, krakowskie, styczniowe 13. stawianie uczucia ponad rozum; wprowadzanie do literatury wątków baśniowych,

  fantastycznych i historycznych; budzenie zainteresowania tematyką wschodu (orientalizm); dążenie do indywidualizmu i wybitnej jednostki osobowej.

  14. Jest nieszczęśliwa i prowadzi bohatera do samobójczej śmierci. 15. dramat romantyczny, powieść poetycka, ballada, poemat dygresyjny – „Beniowski” J.

  Słowackiego, komedia, sonet. 16. gatunek literacki epicko – liryczny; zawiera dramatyczną fabułę (zdarzenia i postaci

  fantastyczne, tajemnicze, niezwykłe); wywodzi się z pieśni ludowych. 17. osoba, która potrafi przepowiedzieć przyszłość, jakby wróżbita, jasnowidz. 18. 04.09.1809 r.

 • 19. w Krzemieńcu 20. Ukraina – Wołyń 21. tak 22. 1849r. 23. w Paryżu 24. na gruźlicę 25. 1927r. 26. w krypcie na Wawelu w Krakowie 27. profesorem 28. w Liceum Krzemienieckim, na Uniwersytecie w Wilnie 29. tak 30. prawo 31. jako urzędnik w Ministerstwie Finansów oraz w powstańczym Rządzie Narodowym 32. Anglia, Paryż, Szwajcaria, Grecja, Egipt – Ziemia Święta 33. A. Mickiewicz 34. tak 35. 1829 r. 36. tak 37. Euzebiusz 38. Salomea 39. 1814 r. 40. 5 lat 41. 40 lat 42. 1825 r. 43. Ludwika Śniadecka 44. do Warszawy 45. 1829 r. 46. 1831 r. 47. powstanie listopadowe 48. do Drezna 49. do Londynu 50. do Paryża 51. tak 52. Zygmunt Krasiński 53. we Wrocławiu 54. Paryż – Francja 55. tak 56. Paryż 57. nie 58. 1834 r. 59. w Szwajcarii 60. 1839 r. 61. Paryż 62. 1862 r. 63. Alina 64. wraz z siostrą Aliną i matką w ubogiej chacie w lesie 65. nimfa, królowa jeziora Gopło 66. w Grabcu 67. Balladynę 68. tragedia 69. dramat 70. 5 – ciu aktach 71. Balladynę 72. Balladyna 73. Fon Kostryna

 • 74. Balladyna 75. Alina 76. Alina 77. Balladyna zamordowała Alinę 78. Alina 79. Balladyna 80. od uderzenia pioruna 81. nie 82. Kirkor 83. pustelnikiem 84. Jego brat pozbawił go tronu, wypędził z zamku i sam objął władzę 85. w Gnieźnie 86. Balladyna 87. Filon 88. Fon Kostryn 89. kanclerz 90. Skierka 91. Chochlik 92. 2 razy „ch” 93. ilością zebranych malin 94. krwawa plama na czole 95. w płaczącą wierzbę 96. Kłamie, że Alina uciekła z kochankiem 97. na bitwę pod Gnieznem 98. Kirkor chce pomóc w odzyskaniu tronu prawowitemu władcy – Popielowi III – ciemu,

  obecnie pustelnikowi 99. w wieży 100.gdyż się jej wstydzi 101.do pustelnika 102.nie 103.Poznał prawdę o zbrodni Balladyny, gdyż potrafi czytać z ludzkich serc. 104.wypędzić z pałacu 105.Na dźwięk melodii granej przez Chochlika, słyszy tajemniczy śpiew opowiadający historię o śmierci Aliny. 106.Aliny 107.mdleje 108.koronę Popielów 109.Fon Kostryn 110.by objąć władzę 111.tak 112.tak 113.truje go 114.Podaje mu kawałek chleba ukrojonego zatrutym nożem 115.tak, umiera w męczarniach 116.przed rządami Balladyny 117.tak 118.Powinna rozsądzić sama i wydać wyrok na sprawców zbrodni, tego domagają się poddani. 119.tak 120.na karę śmierci 121.zabójswa jej siostry – Aliny 122.na karę śmierci 123.matka Balladyny 124.Na swoją córkę, która wyparła się jej i wypędziła z zamku w czasie burzy. 125.nie

 • 126.torturują 127.umiera 128.na karę śmierci 129.Bóg 130.od uderzenia pioruna

  Opracowanie: Marta Daniłowicz, Szkoła Podstawowa w Wojsławicach

 • „Szatan z siódmej klasy” – Kornel Makuszyński

  1. Jakiego herbu był Kornel Makuszyński? 2. Przez jakie („h”, „ch”) piszemy wyraz herb? 3. W którym roku urodził się K. Makuszyński? 4. Gdzie urodził się K. Makuszyński? 5. Czy K. Makuszyński był Polakiem? 6. K. Makuszyński to polski prozaik, i…(podaj jeszcze 3 wykonywane przez niego

  dziedziny działalności). 7. Podaj imię ojca K. Makuszyńskiego. 8. Podaj imię matki K. Makuszyńskiego. 9. Ojciec K. Makuszyńskiego był wojskowym (podaj jego stopień oficerski). 10. W jakich wojskach służył ojciec K. Makuszyńskiego? 11. K. Makuszyński urodził się w Stryju, obecnie w jakim kraju? 12. K. Makuszyński urodził się na terenie, sądząc po służbie wojskowej jego ojca, jakich

  krajów? 13. Którym dzieckiem był Kornel w rodzinie Makuszyńskich? 14. Ilu braci miał K. Makuszyński? 15. Ile lat miał K. Makuszyński, gdy zmarł jego ojciec? 16. Gdzie zamieszkał K. Makuszyński po śmierci ojca? 17. Przez ile lat mieszkał Makuszyński w Stryju po śmierci jego ojca? 18. Jaką szkołę (klasę) ukończył K. Makuszyński, mieszkając w Stryju po śmierci ojca? 19. Czym zarabiał na swoje utrzymanie po ukończeniu pierwszej klasy gimnazjum? 20. K. Makuszyński przeniósł się do swoich krewnych, do jakiego miasta? 21. W Przemyślu Makuszyński mieszkał u krewnych i ukończył tam, która klasę

  gimnazjum? 22. Kim był ojciec Makuszyńskiego, będąc już emerytowanym pułkownikiem? 23. Kiedy zmarł K. Makuszyński? (Podaj dzień, miesiąc i rok). 24. Gdzie zmarł K. Makuszyński? 25. Ile lat żył K. Makuszyński? 26. W jakich latach K. Makuszyński uczęszczał do IV gimnazjum im. J. Długosza we Lwowie? 27. Makuszyński wynajmował podczas nauki w IV gimnazjum we Lwowie skromny

  pokoik, u kogo? 28. Ile miał lat Makuszyński, gdy zaczął pisać wiersze? 29. Kto był pierwszym recenzentem Makuszyńskiego? (Podaj imię i nazwisko). 30. Przez jakie „h”, „ch” piszemy słowo hycel? 31. Pierwsze wiersze Makuszyńskiego zostały opublikowane, w jakim dzienniku?(Podaj tytuł). 32.Makuszyński został przyjęty do składu redakcji dziennika „Słowo Polskie” i nawet został jej recenzentem, mając ile lat? 33.Jakie kierunki studiował Makuszyński? 34.Na jakim uniwersytecie studiował Makuszyński? 35. Makuszyński podróżował do Włoch, z kim?(Podaj 3 nazwiska znanych polskich pisarzy). 36.W jakich latach kontynuował Makuszyński studia romanistyczne na uniwersytecie w Sorbonie? 37.Uniwersytet Sorbona znajduje się w jakim mieście? 38.W 1910 roku Makuszyński poznał we Lwowie studentkę Uniwersytetu Lwowskiego, znaczyła dla Kornela bardzo wiele (podaj jej imię i nazwisko). 39.Emilia Bażeńska dokąd zaprosiła Makuszyńskiego (podaj nazwę miejscowości). 40.Do kogo pojechali Bożeńska i Makuszyński w Barbiszkach na Litwie? 41. Czy Michał Bażeński pochodził ze szlacheckiego rodu? 42.Jak nazywał się ród szlachecki, z którego pochodził Michał Bażeński?

 • 43.Czy Makuszyński i Bażeńska pobrali się? 44.Gdzie wzięli ślub Makuszyński i Badeńska? (Podaj nazwę miasta). 45. W którym roku pobrali się Makuszyński i Bażeńska? 46. Czy Makuszyński utrzymywał kontakt ze swoim licznym rodzeństwem po swoim ślubie? 47.Gdzie mieszkało rodzeństwo Makuszyńskiego po śmierci ich ojca? 48.W latach 1913 – 1914 gdzie Makuszyński zamieszkał? 49.W 1914 roku wybuchła w Polsce wojna, która? 50.Co się stało z Makuszyńskim po wybuchu I wojny światowej? 51.Gdzie został internowany Makuszyński wraz z żoną w czasie I wojny światowej? 52.We wrześniu 1914 roku Makuszyńscy (Kornel i Emilia) wyjechali dokąd? 53.Dzięki staraniom Michała Bażeńskiego oraz przy pomocy aktorów Stanisławy Wysockiej i Juliusza Osterwy Makuszyńscy zostali zwolnieni z internowania i w 1915 roku zamieszkali gzie? 54.W Kijowie Makuszyński został kim?(Podaj 2 stanowiska pracy Makuszyńskiego). 55.W którym roku zakończyła się I wojna światowa? 56.Po zakończeniu I wojny światowej dokąd wyjechali Makuszyńscy? 57.W którym roku zmarła Emilia – żona Makuszyńskiego? 58.Na co zmarła Emilia Makuszyńska? 59.Gdzie została pochowana Emilia Makuszyńska? 60.Czy Makuszyński po śmierci pierwszej zony ożenił się powtórnie? 61. Jak nazywała się druga żona K. Makuszyńskiego? 62.Kim była z zawodu Janina Gluzińska? 63.Gdzie został pochowany K. Makuszyński? 64.Od 1944 roku przyznawana jest Nagroda Literacka (podaj jej nazwę). 65.W którym roku K. Makuszyński napisał „Szatana z siódmej klasy”? 66.Podaj czas akcji lektury „Szatan z siódmej klasy”. 67.Podaj miejsce akcji lektury „Szatan z siódmej klasy”. 68.Główny bohater „Szatana z siódmej klasy” nazywa się? (Podaj imię i nazwisko). 69.Ile lat ma Adam Cisowski? 70. Gdzie mieszka Cisowski? 71.Cisowski jest synem kogo?(Podaj zawód wykonywany przez jego ojca). 72.Ile dzieci mają państwo Cisowscy? 73.Adaś jest najstarszy, czy najmłodszy z rodzeństwa? 74.Adaś jest uczniem, której klasy? 75.Dlaczego Adaś nazywany jest w klasie „szatanem”? 76.W kim podkochuje się Adaś Cisowski? 77.Jakiego przedmiotu uczy profesor Gąsowski? 78.Podaj 3 cechy charakterystyczne dla profesora Gąsowskiego. 79.Kim był Iwo Gąsowski? 80.Jaką brodę ma Iwo Gąsowski? 81.Iwo Gąsowski twierdzi, że jest geniuszem jakiego przedmiotu? 82.Czy Iwo Gąsowski dba o swoją rodzinę? 83.Czy Iwo Gąsowski ma żonę? 84.Jak ma na imię żona Iwa Gąsowskiego? 85.Czy Iwo i Ewa Gąsowscy mają dzieci? 86.Ile dzieci mają Ewa i Iwo Gąsowscy? 87.Profesor historii - Gąsowski uczył w jakim gimnazjum, gdzie? (Podaj nazwę miasta). 88.W jakiej postaci historycznej zafascynowany był profesor Gąsowski jako historyk? 89.O Napoleonie profesor Gąsowski mówił w jaki sposób? 90.Ile osób odpytywał zawsze profesor Gąsowski na lekcji historii? 91.Dokąd wyjeżdżała rodzina Cisowskich, gdy do ich domu przyszedł profesor Gąsowski? 92.O co poprosił Adasia Profesor Gąsowski w pierwszym dniu wakacji?

 • 93.W jakim celu Adaś miał jechać z profesorem Gąsowskim do wsi Bejgoła? 94.Co to była za tajemnicza zagadka, którą miał rozwiązać Adaś w miejscowości Bejgoła? 95.Wanda Gąsowska kim była dla profesora Gasowskiego? 96.W jakim celu przyjechała Wanda do Warszawy do stryja Gąsowskiego? 97.Jaką dziwną sytuację opowiedzieli Adasiowi Wanda i profesor Gąsowski, która wydarzyła się w miejscowości – Bejgoła? 98.Co Adaś zrobił pewnego wieczora, dokąd się udał i z kim? 99.Co zobaczyli Wanda i Adaś podczas wieczornego spaceru? 100.Co zrobił Adaś, gdy zobaczył tajemniczą zakradającą się postaćw stronę zamku? 101.Czy Adaś zabrał ze sobą Wandę, gdy chciał schwytać tajemniczą postać? 102.Co się stało z Adasiem, gdy chciał schwytać tajemniczego nieznajomego? 103.Kogo zobaczył Adaś, gdy się ocknął po uderzeniu w głowę? 104.Kto przeniósł nieprzytomnego Adasia (po uderzeniu w głowę) do dworu? 105.Czego szukali Adaś, Wanda i profesor Gąsowski na strychu? 106.Ile dni szukał Adaś zapisków o Francuzach w starych księgach? 107.Kiedy Adaś znalazł trop w księdze, kogo obudził w nocy? 108.W czyim pamiętniku Adaś znalazł trop? (Podaj imię i nazwisko autora pamiętnika). 109.Czego dowiedział się Adaś z zapisków ks. Jana Koszyczka? 110.Co zrobił pułkownik francuski pewnego dnia? 111.Co uczynił towarzysz pułkownika – francuski żołnierz? 112.Co zabrał ze sobą francuski żołnierz udając się do Francji? 113.Co się stało w kilka dni z pułkownikiem francuskim po wyjeździe jego towarzysza żołnierza? 114. O co prosił przed śmiercią oficer francuski pana Gąsowskiego? 115.Dokąd wszyscy udali się zaraz po śniadaniu po opowieści Adasia o odkrytych przez niego faktach? 116. Co zobaczyli w parku zrujnowanego domku ogrodnika? 117.Kto przybył tego dnia po południu do Bejgoły? 118. O co prosił nieznajomy? 119. Czy przyjęto tajemniczego malarza? 120.Czy malarz okazał się prawdomówny? Czy był prawdziwym malarzem? 121.Co zrobił pewnego dnia fałszywy malarz? 122.Co postanowił Adaś po kradzieży z jego pokoju pamiętnika? 123.Kto odwiózł na stację Adasia podczas pozoracji jego wyjazdu? 124.Kto nagle zjawił się w miejscowości Bejgoła tuż po upozorowanym wyjeździe Adasia? 125.O czym powiadomił komornik Gąsowskich? 126.Co zrobił profesor Gąsowski po usłyszanej wiadomości od komornika? 127.O co poprosił Adaś Irenkę? 128.Okazało się, że czyj był stary francuski list i do kogo adresowany? 129.Co było napisane w liście? 130.Jaka to była wskazówka? Jaką książkę miał na myśli pułkownik?(Podaj tytuł książki). 131.Gdzie opryszki zamknęli Adasia?( Brał w tym udział także fałszywy malarz). 132.Kto uratował z piwnicy Adasia? 133.Jak był ubrany Staszek Burski, gdy ratował Adasia z piwnicy? 134.Czy Adaś odzyskał pamiętnik ks. Koszyczka? 135.Czy Adaś znalazł skarb? 136.Gdzie ukryty był skarb? 137.Co było skarbem? 138.Komu oddał Adaś skarb? 139.Co stwierdził Adaś?( kwestia dotyczyła oczu Wandy Gąsowskiej i skarbów). 140. „Szatan z siódmej klasy” to lektura należąca do jakiego rodzaju literackiego?

 • KLUCZ ODPOWIEDZI – „Szatan z siódmej klasy” - Kornel Makuszyński 1. Przyjaciel 2. h 3. 8 I 1884 r. 4. w Stryju 5. tak 6. poeta, felietonista, krytyk teatralny, publicysta 7. Edward 8. Julia 9. pułkownik 10. austriackich 11. Ukraina 12. Austro – Węgier 13. siódmym 14. żadnego, miał same siostry 15. 10 lat 16. w Stryju 17. 2 lata 18. pierwszą klasę gimnazjum 19. korepetycjami 20. Przemyśla 21. drugą klasę gimnazjum 22. pisarzem gminnym urzędu w Brzozowie, urzędnikiem galicyjskim 23. 31 lipca 1953 r. 24. w Zakopanem 25. 69 lat 26. 1898 – 1903 27. u lwowskiego asenizatora, czyli prowadzącego oczyszczanie i hycla Siegela w

  Kleparowie 28. 14 lat 29. Leopold Staff 30. h 31. dziennik „Słowo Polskie” 32. 16 lat 33. polonistykę i romanistykę 34. na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie 35. Janem Kasprowiczem, Leopoldem Staffem, Władysławem Orkanem 36. 1908 – 1910 37. Paryżu 38. Emilia Badeńska 39. do Burbiszek na Litwie 40. brat Emilii – Michał 41. tak 42. von Basen – Bażeński 43. tak 44. w Warszawie 45. 1911r. 46. nie 47. w Stryju 48. w Burbiszkach 49. I wojna światowa 50. został aresztowany przez Rosjan jako wrogi im austriacki obywatel 51. w głąb Rosji 52. do Kostrom 53. w Kijowie

 • 54. Prezesem Związku Literatów i Dziennikarzy Polskich oraz kierownikiem literackim Teatru Polskiego

  55. 1918r. 56. do Polski do Warszawy 57. w 1926 r. 58. na gruźlicę 59. na Powązkach 60. tak 61. Janina Gluzińska 62. śpiewaczką 63. na Cmentarzu Zasłużonych w Pęksowym Brzysku w Zakopanem 64. Kornela Makuszyńskiego 65. 1937 r. 66. 1937 r. 67. Warszawa, wieś Bejgoła 68. Adam Cisowski 69. 17 70. w Warszawie 71. Jest lekarzem 72. pięcioro 73. najstarszy 74. siódmej klasy gimnazjum 75. Potrafił rozwiązywać trudne zagadki, np. odkrył system odpytywania uczniów przez

  profesora Gąsowskiego, wyjaśnił sprawę pióra skradzionego przez Burskiego, wykrył błąd w księgach rachunkowych Szostaka, odkrył w kieszeni profesora niewyspane listy

  76. w Wandzie 77. historii 78. zabawny, wręcz komiczny; roztargniony do przesady; ”rozkochany w historii” uczciwy;

  mądry; 79. bratem profesora Gąsowskiego 80. farbowaną 81. matematyki 82. nie 83. tak 84. Ewa 85. tak 86. jedną córkę 87. w Warszawie 88. w Napoleonie 89. „jak natchniony poeta” 90. 3 osoby 91. nad morze 92. by pojechał z nim do jego rodzinnego majątku we wsi Bejgoła niedaleko Wilna 93. w celu rozwikłania „tajemniczej zagadki” 94. od pewnego czasu działy się tam dziwne rzeczy 95. była jego bratanicą 96. by zabrać na wakacje do Bejgoły 97. o pojawieniu się nagle dziwnego Francuza, oglądaniu przez niego tylko drzwi dworu i

  zaoferowaniu przez Francuza dużej kwoty za zakup dworu. Iwo Gąsowski odrzucił tę ofertę, Francuz nagle znikł,

  a wraz z nim zniknęły kolejne drzwi. 98.na spacer do parku z Wandą 99.zakradającą się niewielką postać w stronę dworu 100.schwytać tego człowieka

 • 101.nie 102.uderzony w głowę, upadł na ziemię 103.profesora Gąsowskiego 104.Wanda 105.starych ksiąg 106.kilka 107.profesora Gąsowskiego 108.księdza Jana Koszyczka 109.o faktach z 1813 r., gdy podczas odwrotu wojsk napoleońskich spod Moskwy do Bejgoły przybyli dwaj żołnierze cesarscy Pułkownik Berier i jego towarzysz – młody żołnierz. Zmęczeni, głodni i odmrożeni zostali przyjęci i umieszczeni w domku ogrodnika w parku. 110.Niespodziewanie wyszedł z domu, ale powrócił 111.Wyruszył w drogę powrotną do Francji. 112.list do brata Kamila de Berier, Armanda; czyli brata pułkownika 113. pułkownik zmarł 114.by, w przypadku przybycia do Bejgoły jego brata, także umieścić go w domku w parku 115.do parku, zrujnowanego domku ogrodnika 116.brak drzwi 117.wędrowiec podający się za malarza 118.o kilka dni gościny 119.tak 120.nie 121.Ukradł z pokoju Adasia pamiętnik ks. Koszyczka 122.Upozorował swój wyjazd i obserwował w tym czasie okolicę 123.Wanda 124.komornik 125.Ze względu na długi ciążące na majątku, wkrótce zostanie zlicytowany 126.Zdobył pewną sumę pieniędzy i odciągnął licytację na jakiś czas 127.O przetłumaczenie starego francuskiego listu 128.Kamila de Berier do jego brata Armanda z 1813 roku 129.Pułkownik przekazał w nim ostatnią swoją wolę, w której przekazał, by jego brat przybył do wsi Bejgoła – dworku Gąsowskich i przeczytał list, w którym otrzyma potrzebne mu wskazówki 130. „Boską komedię” Dantego – pt. „Piekło” 131.w piwnicy 132.Staszek Burski 133.w mundur harcerski 134.tak 135.tak 136.w pniu dębu 137.diamenty i rubiny w skórzanym mieszku 138.pani Gąsowskiej 139.fiołkowe oczy panny Wandy są piękniejsze od wszystkich rubinów 140.epika

  Opracowanie: Marta Daniłowicz, Szkoła Podstawowa w Wojsławicach

 • „Mały Książę”- Antoine de Saint – Exupéry 1.Kto jest autorem lektury „Mały Książę”(Podaj imię i nazwisko). 2.Gdzie urodził się autor lektury „Mały Książę” (Podaj nazwę miasta). 3.W którym roku urodził się autor lektury „Mały Książę”? 4.W którym roku autor lektury odbył służbę wojskową w lotnictwie? 5.Co otrzymał Exupéry po odbyciu służby wojskowej w lotnictwie? 6.Jako pilot Exupéry odbywał loty na jakiej linii? 7. Jaki tytuł nosiło opowiadanie, którym debiutował Exupéry? 8. Kim był autor „Małego Księcia”w czasie wojny domowej w Hiszpanii ?(Podaj podjęte przez niego działanie). 9.W czasie II wojny światowej poprzez Algierię Exupéry dokąd wyemigrował? 10.W którym roku Exupéry zginął? 11.W jakich okolicznościach Exupéry zginął? 12.Co studiował autor „Małego Księcia”? 13.Ile lat trwa akcja powieści „Mały Książę” 14.Gdzie toczy się akcja powieści „Mały Książę”? 15.Kiedy Exupéry napisał „Małego Księcia”?(Podaj rok) 16.Gdzie Exupéry napisał „Małego Księcia”?(Podaj kraj). 17.Kto jest narratorem lektury „Mały Książę”? 18.Opowieść „Mały Książę” poprzedzona jest dedykacją, do kogo?(Podaj imię i nazwisko). 19.Mały Książę to postać realna? 20.Na jakiej planecie mieszkał Mały Książę?(Podaj nazwę). 22.Czego symbolem w utworze były baobaby? 23.Co robiono z baobabami, czy je pielęgnowano? 24.Co robił Mały Książę z baobabami, w jaki sposób je niszczył? 25.Co wyjątkowego miał na swojej planecie B – 612 Mały Książę? 26.W jaki sposób Mały Książę traktował swoją różę? 27.Jaka była róża?(Podaj 3 charakterystyczne cechy). 28.Dlaczego Mały Książę opuścił swoją planetę? 29.Pirwsza planeta, którą odwiedził Mały Książę to?(Podaj nazwę). 30.Król jest symbolem czego? 31.Czy Król miał swoich poddanych? 32.Jaka refleksja nasunęła się Małemu Księciu na planecie Króla? 33.Drugą planetą jaką odwiedził Mały Książę była?(Podaj nazwę). 34.Czego oczekiwał Próżny? 35.Jakich ludzi symbolizuje Próżny? 36.Trzecią planetę, którą odwiedził Mały Książę, była?(Podaj nazwę). 37.Pijak jest symbolem czego w utworze? 38.Jak zachowywał się Pijak? 39.Czwarta planeta, którą odwiedził Mały Książę nosiła nazwę? 40.Bankier jest symbolem czego? 41.Jaki był Bankier?(Podaj charakterystyczne cechy). 42.Jakich ludzi reprezentuje Bankier? 43.Piąta planetą, którą odwiedził Mały Książę nosiła nazwę? 44.Latarnik jest symbolem czego? 45.Na czym polega praca Latarnika w utworze? 46.Szósta planeta, na której znalazł się Mały Książę, nosiła nazwę? 47.Starszy Pan, geograf czego jest symbolem? 48.Jak zachowywał się geograf? 49.Co pisał geograf? 50.Czy geograf dokonywał badań, by zdobyć wiedzę do swoich ksiąg? 51.Dlaczego geograf nie dokonywał badań w celu zdobycia materiałów naukowych do swoich ksiąg? 52.Czego dowiedział się Mały Książę od geografa?(Informacje dotyczyły róży).

 • 53.Co znaczy słowo „efemeryczny”? 54.Siódma planeta, którą odwiedził Mały Książę nosiła nazwę? 55.Kogo spotkał na planecie Ziemia Mały Książę? 56.Co powiedziała Żmija chłopcu? 57.Co obiecała Żmija chłopcu? 58.W jaki sposób Żmija pomogła wrócić chłopcu na jego planetę? 59.Czego symbolem był wpuszczony chłopcu przez Żmiję śmiertelny jad? 60.Ile róż miał w swoim ogrodzie Mały Książę? 61.Czy Mały Książę pozostał wierny na zawsze swojej róży? 62.Czy lis był postacią realną w lekturze? 63.W jakiej postaci występuje lis? 64.Wymień jedną z trzech sentencji, jaką Mały Książę usłyszał od lisa. 65. Czego nauczył lis Małego Księcia, jak po powrocie na swoją planetę, traktował swoją różę, jej wcześniejsze zachowanie i słowa? 66.Czego nauczył się Mały Książę od ludzi dorosłych, których spotykał na poszczególnych planetach? 67.Co zrozumiał Mały Książę po rozmowie z lisem? 68.W jaki sposób traktował swoją różę Mały Książę po powrocie na planetę B – 612? 69.Do jakiego gatunku literackiego należy lektura „Mały Książę”? 70.W baśni występują dwa światy, jakie? 71.Co oznacza słowo „altruizm”? 72.Co oznacza słowo „egoizm”? 73.Co to jest baśń?(Podaj pięć cech charakterystycznych). 74.Podaj pięć tytułów znanych Ci baśni. 75.Podaj trzy nazwiska znanych baśniopisarzy. 76.Podaj imiona braci Grimm. 77.Co oznacza termin „sentencja”? 78. Lotnik w rozmowie z Małym Księciem o czym wspomina? O jakim okresie swojego życia mówi? 79.Co wydarzyło się, gdy lotnik miał 6 lat?(Podaj treść jego rysunku). 80.Czy lotnik ma przyjaciół? 81.Podczas jakiego lotu jego samolot uległ awarii? 82.Jakiej wielkości była planeta B – 612? 83.Co zjada baobaby na planecie B – 612? 84.Co zjada baobaby na planecie B – 612? 85.Na ile dni wystarczy pilotowi wody na pustyni? 86.Co robią ósmego dnia pilot i Mały Książę? 87.Czy pilot i Mały Książę odnajdują wodę? 88.Co przypomina chłopcu odgłos studni? 89.Kto płoszy Żmiję rozmawiającą z Małym Księciem? 90.Czego symbolem w utworze jest róża? 91.Czego symbolem w utworze jest wąż? 92.Czego symbolem w utworze jest studnia? 93.Czego symbolem w utworze jest pustynia? 94.Czego symbolem w utworze są baobaby? 95.Mały Książę udał się w podróż po planetach w poszukiwaniu kogo? 96.W jakiej postaci przybyła na planetę Księcia róża? 97.Czy znalazł przyjaciela Mały Książę podczas swojej podróży? 98.Dlaczego Mały Książę nie znalazł przyjaciela wśród dorosłych ludzi podczas podróży po planetach? 99.Na jakiej planecie zrozumiał Mały Książę istotę prawdziwej przyjaźni? 100.Kto uświadomił Małemu Księciu istotę prawdziwej przyjaźni? 101.Co znaczy „oswojenie”, zdaniem lisa? 102.Czy lis został przyjacielem chłopca? 103.Czy po rozstaniu tęsknili za sobą lis i chłopiec?

 • 104.Co pozostało lisowi po odejściu chłopca? Jakie uczucie? 105.Czy lotnik zaprzyjaźnił się z chłopcem? 106.W jaki sposób lotnik okazał przyjaźń chłopcu? W jaki sposób się wobec niego zachowywał? 107.Jaką nadzieję zostawił lotnikowi chłopiec, o czym chciał, by myślał lotnik? 108.Oprócz „oswojenia” lisa, odbywa się też w lekturze „oswojenie” chłopca z czym? 109.O czym przekonał chłopca lotnik, że opuszcza go na zawsze, czy może…? 110.Czego nauczyła lotnika znajomość z Małym Księciem? 111. Co oznacza termin alegoria? 112.Co to jest dydaktyka? 113.Wyjasnij znaczenie terminu „symbol”. 114. Czego symbolem w baśniach jest lis? 115.Z czego zdaje sobie sprawę lotnik, zarówno przed jak i w czasie spotkania z chłopcem? 116.Podaj wspólna cechę, która łączy lotnika z chłopcem. 117.Czy chłopiec prosił, by Żmija go ukąsiła? 118.Co zrobił pilot, jak zachował się wobec chłopca po naprawie samolotu? 119.Czy chłopiec cieszył się, że samolot został naprawiony przez lotnika? 120.O czym myślał chłopiec, gdy zasypiał i marzył o powrocie na swoją planetę? KLUCZ ODPOWIEDZI – „Mały Książę” – Antonie de Saint - Exupéry

  1. Antonie de Saint - Exupéry 2. w Londynie 3. 1900r. 4. 1921r. 5. dyplom pilota 6. Tuluza – Casablanca – Dakar 7. „Ucieczka Jakuba Bernis” 8. korespondentem wojennym dzienników paryskich 9. do USA 10. 31 lipca 1944r. 11. Został zestrzelony podczas lotu zwiadowego. 12. architekturę 13. 1 rok 14. Na planecie Ziemia – wyspa Sahara 15. 1942r. 16. w Ameryce 17. osoba dorosła; lotnik, który reperuje samolot 18. do Leona Werta 19. nie, baśniowa 20. B – 612 21. baobaby 22. zagrożenia Ziemi, jej rozkładu, zniszczenia 23. nie, niszczono w zarodku 24. Wyrywał ich pędy, by nie zniszczyły jego planety. 25. różę 26. Zachwycał się jej urodą, opiekował się nią, pielęgnował, rozmawiał z nią, kochał ją. 27. piękna, próżna, kapryśna 28. Był rozczarowany niewdzięcznością róży, chciał znaleźć prawdziwego przyjaciela i

  poznać świat. 29. planeta Króla 30. despotyzmu, żądzy władzy 31. nie, ani jednego 32. Dopiero wtedy można rządzić innymi, jeżeli potrafimy rządzić sobą.

 • 33. planeta Próżnego 34. ciągłych poklasków, pochwał, uwielbienia 35. egocentryków, którzy chcą być ciągle chwaleni i uwielbiani 36. planeta Pijaka 37. ludzkiej słabości 38. Nie mógł wyjść z uzależnienia; wstydził się tego, że pił i pił, by o tym zapomnieć. 39. planeta Bankiera 40. chciwości 41. chciwy; sądził, ze wszystko co człowiek spostrzega jako pierwszy może być jego,

  nawet gwiazdy 42. dla których dobra materialne są najważniejsze 43. planeta Latarnika 44. bezmyślności, ślepo wykonuje rozkazy 45. co minutę, gdyż tak szybko następował tam dzień po nocy; gasił i zapalał latarnię 46. planeta Starszego Pana – geografa 47. nauki oderwanej od rzeczywistości 48. Miał wysokie mniemanie o sobie i nigdy nie zniżał się do poziomu zwykłych ludzi,

  pseudonaukowiec i biurokrata 49. Wielkie księgi, praca jego pozbawiona była sensu, zresztą nikt ich nie czytał. 50. nie 51. Był przekonany, że jest zbyt ważną osobistością, by „ łazikować”; nie miał czasu na

  robienie badań. 52. Dowiedział się, że róża jest najpiękniejszym kwiatem efemerycznym, ale grozi jej

  unicestwienie. 53. krótkotrwały, przemijający, ulotny 54. Ziemia 55. Żmiję 56. Wśród ludzi jest się także samotnym. 57. Pomoże mu powrócić na jego planetę. 58. Wpuściła mu w nogę śmiertelny jad. 59. Uświadomienia o śmierci i zastanowieniem się nad nią. 60. pięć tysięcy 61. tak 62. nie 63. jako zwykłe oswojone zwierzątko 64. 1) Stajesz się odpowiedzialny za to co oswoiłeś, czyli za swoją różę. 2)Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. 3)Oczy są ślepe, należy szukać sercem. 65.Zrozumiał, że traktował zbyt poważnie jej małe kłamstewka, oraz jej pustych i próżnych słów nie powinien traktować aż tak poważnie, gdyż pod nimi kryje się czułe kobiece serce. 66.Wysnuł wiele pouczających refleksji odnośnie przyjaźni, mądrości, cierpienia, szczęścia, odpowiedzialności, umiejętności poświęcania się dla innych. 67.Zrozumiał, że tworzenie więzi przebiega powoli, należy kogoś dobrze poznać, by zdecydować, czy to będzie przyjaciel i przy wyborze przyjaciela „oceniać sercem’. 68.Zrozumiał, że jego róża jest jedyną i najważniejszą na świecie, gdyż troszczył się o nią i opiekował. 69.baśnią 70.dzieci i dorosłych 71.troska o innych, o ich dobro 72.troska o własnego siebie 73.1) Utwór pisany prozą o treści fantastycznej, 2) Świat realny łączy się z fantastycznym(fikcyjnym). 3) Czas akcji i miejsce nie są dokładnie określone. 4)Występują postacie fantastyczne i fikcyjne. 5) Maja szczęśliwe zakończenie.

 • 74. np. „Kopciuszek”, „Śpiąca Królewna”, „Kot w butach”, „Księżniczka na ziarnku grochu”, „Królowa śniegu” 75.Ch. H. Andersen, Ch. Perraullt, bracia Grimm. 76.Jakub i Wilhelm 77.łac; złota, mądra myśl; maksyma 78.o czasach swojego dzieciństwa 79.węża boa, który połknął słonia 80.nie, jest samotny 81.podczas lotu nad Saharą 82.niewiele większa od zwykłego domu 83.baranek 84.tak 85.na siedem dni 86.Idą w celu szukania wody 87.tak, o świcie 88.śpiew 89.pilot 90.miłości, kobiety, piękna, delikatności 91.śmierci, spraw ostatecznych 92.wody życia, celu wędrówki 93.w baśni smoka, strażnika 94.zła, podstępu, przeszkody 95.przyjaciela 96.nasionka 97.nie 98.Zajęci byli swoimi sprawami i mieli dużo wad, które nie skłaniały ich do myśli o przyjaźni. 99.na Ziemi 100.lis 101.Stworzenie obustronnych więzów międzyludzkich, które sprawią, że przyjaciele będą się wzajemnie potrzebować i wspierać. 102.tak 103.tak 104.Pomimo samotności będzie szczęśliwy, że poznał prawdziwego przyjaciela. 105.tak 106.Troszczył się i martwił o jego bezpieczny powrót na planetę B – 612, tęsknił za nim po rozstaniu. 107.Myślał o gwiezdnym chłopcu, który przybędzie ponownie. 108.śmiercią 109.nie, na jakiś czas 110.Umocnił swoją wiarę i nadzieję w trwałość związków międzyludzkich. 111.wyrażanie prawd, uogólnień o losie ludzkim za pomocą fikcyjnych postaci. 112.pouczenie, moralizowanie, umoralnianie 113.przedmiot, znak zastępujący jakieś pojęcie lub czynność 114.chytrości, przebiegłości, sprytu, kłamstwa 115.Z faktu o zbliżającej się nieuchronnie śmierci, miłości, sensie życia. 116.Brak wrażliwości i zrozumienia ze strony otoczenia. 117.tak 118.Wziął go na ręce i był zadowolony. 119.tak 120.Myślał, że jego ciało jest zbyt ciężkie, by się unieść i pozostanie na Ziemi.

  Opracowanie: Marta Daniłowicz, Szkoła Podstawowa w Wojsławicach

 • „Hobbit, czyli tam i z powrotem” – John Ronald Reuel Tolkien 1.Podaj imiona Tolkiena. 2. Kiedy urodził się Tolkien? (Podaj dzień, miesiąc i rok). 3.Gdzie urodził się Tolkien?(Podaj nazwę miejscowości, kontynentu). 4.Jak miał na imię ojciec Tolkiena? 5.Jak miała na imię matka Tolkiena? 6.Ile lat miał Tolkien, gdy zmarła jego matka? 7.Gdzie powróciła rodzina Tolkiena po śmierci jego ojca? 8.Gdzie zamieszkała rodzina Tolkiena w 1896 roku? 9.W którym roku zmarła matka Tolkiena? 10.Pod czyją opieką został Tolkien po śmierci matki? 11.Czy John Tolkien miał rodzeństwo? 12.Ile rodzeństwa i kogo miał John Tolkien? 13.John Ronald Reuel Tolkien był profesorem filologii klasycznej i literatury staroangielskiej na jakim uniwersytecie? 14.Co było pasją Tolkiena, jaki wielki talent w sobie odkrył? 15.Czy Tolkien był brytyjskim pisarzem? 16.W którym roku Tolkien podjął studia na Exeter College w Oksfordzie? 17.Czy Tolkien został uznany za klasyka literatury fantasy? 18.Tolkien zaciągnął się do armii, wybuchła wówczas która wojna światowa? 19.W którym roku Tolkien się ożenił? 20.Jak nazywała się żona Tolkiena?(Podaj pańskie imię i nazwisko). 21.Tolkien został odesłany z frontu podczas I wojny światowej do Anglii z jakiego powodu? 22.Czemu poświęcił się Tolkien po I wojnie światowej?(Na jakim uniwersytecie pracował?) 23.Kim Tolkien był na Uniwersytecie Oksfordzkim?(Podaj tytuł naukowy). 24.Co wykładał Tolkien na Uniwersytecie Oksfordzkim? 25.Ile dzieci miał Tolkien z żoną Edith? 26.W którym roku została opublikowana powieść „Hobbit”? 27.Kto opublikował powieść „Hobbit”?(Podaj imię i nazwisko). 28. W którym roku profesor Tolkien udał się na emeryturę? 29. W którym roku ukazał się pierwszy tom „Władcy pierścieni”? 30. „Władca pierścieni” składa się tylko z jednego tomu, czy to trylogia? 31.W którym roku zmarł żona Tolkien – Edith? 32.Gdzie zamieszkał Tolkien po śmierci żony? 33.Kiedy zmarł John Ronald Rewel Tolkien?(Podaj dzień, miesiąc, rok). 34.1973 rok, który to wiek?(Określ dokładnie). 35.Czy „Silmarillion” Tolkien został opublikowany? 36.Dzięki komu „Silmarillion” został opublikowany? 37.W którym roku został opublikowany „Silmarillion”? 38.Czego bał się panicznie Tolkien, gdyż został przez to stworzenie ukąszony? 39.Jaki pająk ukąsił Tolkiena? 40.Il