Adam Mickiewicz · PPT file · Web view2018-01-06 · Adam Mickiewicz Author: Andrzej Last...

of 7 /7

Transcript of Adam Mickiewicz · PPT file · Web view2018-01-06 · Adam Mickiewicz Author: Andrzej Last...

Page 1: Adam Mickiewicz · PPT file · Web view2018-01-06 · Adam Mickiewicz Author: Andrzej Last modified by: komp Created Date: 12/13/2016 4:11:42 PM Document presentation format: ...
Page 2: Adam Mickiewicz · PPT file · Web view2018-01-06 · Adam Mickiewicz Author: Andrzej Last modified by: komp Created Date: 12/13/2016 4:11:42 PM Document presentation format: ...

Urodził się 24.12.1798r. w Zaosiu na Białorusi. polski poeta, działacz polityczny, publicysta, tłumacz, 

filozof, działacz religijny, mistyk, organizator i dowódca wojskowy, nauczyciel akademicki.

Obok Juliusza Słowackiego  i  Zygmunta Krasińskiego uważany za największego poetę polskiego romantyzmu

Członek, założyciel Towarzystwa Filomatycznego, mesjanista związany z Kołem Sprawy Bożej Andrzeja Towiańskiego. Jeden z najwybitniejszych twórców dramatu romantycznego w Polsce, zarówno w ojczyźnie, jak i w zachodniej Europie porównywany do Byrona i Goethego

Był synem Mikołaja Mickiewicza oraz Barbary Majewskiej

Page 3: Adam Mickiewicz · PPT file · Web view2018-01-06 · Adam Mickiewicz Author: Andrzej Last modified by: komp Created Date: 12/13/2016 4:11:42 PM Document presentation format: ...

W latach 1807–1815 uczęszczał do  dominikańskiej szkoły powiatowej w

Nowogródku.

W 1815 Mickiewicz wyjechał do Wilna w celu podjęcia studiów. Studiował nauki

humanistyczne na Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim. Później studiował również na

Wydziale Nauk Fizycznych i Matematycznych.

Page 4: Adam Mickiewicz · PPT file · Web view2018-01-06 · Adam Mickiewicz Author: Andrzej Last modified by: komp Created Date: 12/13/2016 4:11:42 PM Document presentation format: ...

W 1819 rozpoczął pracę jako nauczyciel w Kownie, gdzie mieszkał do 1823 roku. W tym samym roku został aresztowany i uwięziony w klasztorze bazylianów w Wilnie, a następnie skazany za udział w tajnych młodzieżowych organizacjach na zesłanie w głąb Rosji.

W latach 1824–1827 przebywał w Petersburgu, Odessie, Moskwie oraz na Krymie. Mickiewicz podróżował po Europie – początkowo w

1829 roku udał się do Niemiec, potem do Włoch i Szwajcarii.

W 1831 roku przyjechał do Wielkopolski z zamiarem przekroczenia granicy i udania się do ogarniętego powstaniem Królestwa Polskiego, lecz ostatecznie

pozostał w Dreźnie do roku 1832.

Page 5: Adam Mickiewicz · PPT file · Web view2018-01-06 · Adam Mickiewicz Author: Andrzej Last modified by: komp Created Date: 12/13/2016 4:11:42 PM Document presentation format: ...

We wrześniu 1855 roku, podczas wojny krymskiej, po śmierci żony i zostawieniu nieletnich dzieci wyjechał do Konstantynopola, aby tworzyć oddziały polskie (Legion Polski).

Zmarł 26.11.1855 roku w Konstantynopolu. Nagły zgon nastąpił podczas epidemii cholery,

którą prawdopodobnie się zaraził.Ciało Mickiewicza zostało przewiezione do

Paryża i w 1855 pochowane na cmentarzu w Montmorency, a w roku 1890 przeniesione na Wawel, co dało sposobność do manifestacji patriotycznej.

Page 6: Adam Mickiewicz · PPT file · Web view2018-01-06 · Adam Mickiewicz Author: Andrzej Last modified by: komp Created Date: 12/13/2016 4:11:42 PM Document presentation format: ...
Page 7: Adam Mickiewicz · PPT file · Web view2018-01-06 · Adam Mickiewicz Author: Andrzej Last modified by: komp Created Date: 12/13/2016 4:11:42 PM Document presentation format: ...

Patrycja Król

Sara Śledź