Adam Mickiewicz, Dziady 3

of 123 /123
7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3 http://slidepdf.com/reader/full/adam-mickiewicz-dziady-3 1/123 1.12.2015 Adam M ic ki ew ic z, D zi ady , D zi ady . Poem a, D zi ady , c zęś ć III :: W ol ne Lek tur y https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 1/123 # 1 # 2  Adam Mickiewicz Dziady. Poema Dziady, część III poświęca Autor [PRZEDMOWA]  Świętej pamięci  JANOWI SOBOLEWSKIEMU [1] CYPRIANOWI DASZKIEWICZOWI [2]  FELIKSOWI KOŁAKOWSKIEMU [3] spółuczniom, spółwięźniom, spółwygnańcom  za miłość ku ojczyźnie prześladowanym,  z tęsknoty ku ojczyźnie zmarłym w Archangielsku, na Moskwie, w Petersburgu — narodowej sprawy męczennikom Polska od pół wieku przedstawia widok z jednej strony tak ciągłego, niezmordowanego i niezbłaganego okrucieństwa tyranów, z drugiej tak nieograniczonego poświęcenia się ludu i tak uporczywej wytrwałości,  jakich nie było przykładu od czasu prześladowania chrześcijaństwa. Zdaje się, że królowie mają przeczucie Herodowe o zjawieniu się nowego światła na ziemi i o bliskim swoim upadku, a lud coraz mocniej wierzy w swoje odrodzenie się i zmartwychwstanie. Dzieje męczeńskiej Polski obejmują wiele pokoleń i niezliczone mnóstwo ofiar; krwawe sceny toczą się po wszystkich stronach ziemi naszej i po obcych krajach. — Poema, które dziś ogłaszamy, zawiera kilka drobnych rysów tego ogromnego obrazu, kilka wypadków z czasu prześladowania podniesionego przez

Embed Size (px)

Transcript of Adam Mickiewicz, Dziady 3

 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  1/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 1/123

  # 1

  # 2

  Adam MickiewiczDziady. Poema

  Dziady, cz III

  powica Autor

  [PRZEDMOWA]

  w i te j pa mi c i

  JANOWI SOBOLEWSKIEMU[1]

  CYPRIANOWI DASZKIEWICZOWI[2]

  FELIKSOWI KOAKOWSKIEMU[3]

  spuczniom, spwiniom, spwygnacom

  za mio ku ojczynie przeladowanym,

  z tsknoty ku ojczynie zmarym

  w Archangielsku, na Moskwie, w Petersburgu

  narodowej sprawy mczennikom

  Polska od p wieku przedstawia widok z jednej strony tak cigego, niezmordowanego i niezbaganego

  okruciestwa tyranw, z drugiej tak nieograniczonego powicenia si ludu i tak uporczywej wytrwaoci,

  jakich nie byo przykadu od czasu przeladowania chrzecijastwa. Zdaje si, e krlowie maj przeczucie

  Herodowe o zjawieniu si nowego wiata na ziemi i o bliskim swoim upadku, a lud coraz mocniej wierzy w

  swoje odrodzenie si i zmartwychwstanie.Dzieje mczeskiej Polski obejmuj wiele pokole i niezliczone mnstwo ofiar krwawe sceny tocz si

  po wszystkich stronach ziemi naszej i po obcych krajach. Poema, ktre dzi ogaszamy, zawiera kilka

  drobnych rysw tego ogromnego obrazu, kilka wypadkw z czasu przeladowania podniesionego przez

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  2/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 2/123

  # 3

  # 4

  # 5

  # 6

  # 7

  Imperatora Aleksandra.

  Okoo roku 1822 polityka Imperatora Aleksandra, przeciwna wszelkiej wolnoci, zacza si wyjania,

  gruntowa i pewny bra kierunek. W ten czas podniesiono na cay rd polski przeladowanie powszechne,

  ktre coraz stawao si gwatowniejsze i krwawsze. Wystpi na scen pamitny w naszych dziejach senator

  Nowosilcow. On pierwszy instynktow i zwierzc nienawi rzdu rosyjskiego ku Polakom wyrozumowa

  jak zbawienn i polityczn, wzi j za podstaw swoich dziaa, a za cel pooy zniszczenie polskiej

  narodowoci. W ten czas ca przestrze ziemi od Prosny a do Dniepru i od Galicji do Batyckiego morza

  zamknito i urzdzono jako ogromne wizienie. Ca administracj nakrcono jako jedn wielk Polakw

  tortur, ktrej koo obracali carewicz Konstanty i senator Nowosilcow.

  Systematyczny Nowosilcow wzi naprzd na mki dzieci i modzie, aby nadzieje przyszych pokole w

  zarodzie samym wytpi. Zaoy gwn kwater katowstwa w Wilnie, w stolicy naukowej prowincji

  litewsko-ruskich. Byy wwczas midzy modzie uniwersytetu rne towarzystwa literackie, majce na

  celu utrzymanie jzyka i narodowoci polskiej, Kongresem Wiedeskim i przywilejami Imperatora

  zostawionej Polakom. Towarzystwa te, widzc wzmagajce si podejrzenia rzdu, rozwizay si wprzd

  jeszcze, nim ukaz zabroni ich bytu. Ale Nowosilcow, chocia w rok po rozwizaniu si towarzystw przyby

  do Wilna, uda przed Imperatorem, e je znalaz dziaajce ich literackie zatrudnienia wystawi jako

  wyrany bunt przeciwko rzdowi, uwizi kilkaset modziey i ustanowi pod swoim wpywem trybunay

  wojenne na sdzenie studentw. W tajemnej procedurze rosyjskiej oskareni nie maj sposobu bronienia

  si, bo czsto nie wiedz, o co ich powoano: bez zeznania nawet komisja wedug woli swojej jedne

  przyjmuje i w raporcie umieszcza, drugie uchyla. Nowosilcow, z wadz nieograniczon od carewicza

  Konstantego zesany, by oskarycielem, sdzi i katem.

  Skasowa kilka szk w Litwie, z nakazem, aby modzie do nich uczszczajc uwaano za cywilnieumar, aby jej do adnych posug obywatelskich, na adne urzdy nie przyjmowano i aby jej nie dozwolono

  ani w publicznych, ani w prywatnych zakadach koczy nauk. Taki ukaz, zabraniajcy uczy si, nie ma

  przykadu w dziejach i jest oryginalnym rosyjskim wymysem. Obok zamknienia szk, skazano

  kilkudziesiciu studentw do min sybirskich, do taczek, do garnizonw azjatyckich. W liczbie ich byli

  maoletni, nalecy do znakomitych rodzin litewskich. Dwudziestu kilku, ju nauczycieli, ju uczniw

  uniwersytetu, wysano na wieczne wygnanie w gb Rosji jako podejrzanych o polsk narodowo. Z tylu

  wygnacw jednemu tylko dotd udao si wydoby si z Rosji .

  [4]

  [5]

  Wszyscy pisarze, ktrzy uczynili wzmiank o przeladowaniu wczesnym Litwy, zgadzaj si na to, e w

  sprawie uczniw wileskich byo co mistycznego i tajemniczego . Charakter mistyczny, agodny, ale

  niezachwiany Tomasza Zana, naczelnika modziey, religijna rezygnacja, braterska zgoda i mio modych

  winiw, kara boa, sigajca widomie przeladowcw, zostawiy gbokie wraenie na umyle tych, ktrzy

  byli wiadkami lub uczestnikami zdarze a opisane zdaj si przenosi czytelnikw w czasy dawne, czasy

  wiary i cudw.

  [6]

  Kto zna dobrze wczesne wypadki, da wiadectwo autorowi, e sceny historyczne i charaktery osb

  dziaajcych skryli sumiennie, nic nie dodajc i nigdzie nie przesadzajc. I po c by mia dodawa albo

  przesadza czy dla oywienia w sercu rodakw nienawici ku wrogom? czy dla obudzenia litoci w

  Europie? Czyme s wszystkie wczesne okruciestwa w porwnaniu tego, co nard polski teraz cierpi

  i na co Europa teraz obojtnie patrzy! Autor chcia tylko zachowa narodowi wiern pamitk z historii

  [7]

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  3/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 3/123

  #

  10

  #

  15

  LITWA

  PROLOG

  W Wilnie przy ulicy Ostrobramskiej, w klasztorze ks. ks. Bazylianw, przerobionym na wizienie

  stanu cela winia.

  Mat. R. X w. 17

  w. 18

  w. 22

  WIZIEwsparty na oknie pi

  ANIO STR

  litewskiej lat kilkunastu: nie potrzebowa ohydza rodakom wrogw, ktrych znaj od wiekw a do

  litociwych narodw europejskich, ktre pakay nad Polsk jak niedone niewiasty Jeruzalemu nad

  Chrystusem, nard nasz przemawia tylko bdzie sowami Zbawiciela: Crki Jerozolimskie, nie paczcie

  nade mn, ale nad samymi sob.

  A strzecie si ludzi, albowiem was bd wydawa do siedzcej rady i w bonicach swoich was

  biczowa bd.

  I do Starostw i do Krlw bdziecie wodzeni na wiadectwo im i poganom.

  I bdziecie w nienawici u wszystkich dla imienia mego. Ale kto wytrwa a do koca, ten bdziezbawion.

  Niedobre, nieczue dzieci!

  Ziemskie matki twej zasugi,Proby jej na tamtym wiecie

  Strzegy dugo wiek twj mody

  Od pokusy i przygody:

  Jako ra, anio sadw,

  We dnie kwitnie, w noc jej wonie

  Broni senne dziecka skronie

  Od zarazy i owadw.

  Nieraz ja na prob matki

  I za pozwoleniem boem

  Zstpowaem do twej chatki,

  Cichy, w cichej nocy cieniu:

  http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  4/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 4/123

  #

  20

  #

  25

  #

  35

  #

  40

  #

  45

  #50

  #

  30

  #

  55

  Zstpowaem na promieniu

  I stawaem nad twym oem.

  Gdy ci noc ukoysaa,

  Ja nad marzeniem namitnym

  Staem jak lilija biaa,

  Schylona nad rdem mtnym.

  Nieraz dusza mnie twa zbrzyda,

  Alem w zych myli nacisku

  Szuka dobrej, jak w mrowisku

  Szukaj ziarnek kadzida.

  Ledwie dobra myl zawieci,

  Braem dusz tw za rk,

  Wiodem w kraj, gdzie wieczno wieci,

  I piewaem jej piosenk,

  Ktr rzadko ziemskie dzieci

  Sysz, rzadko i w upieniu,

  A zapomn w odecknieniu.

  Jam ci przysze szczcie gosi,

  Na mych rkach w niebo nosi,

  A ty sysza niebios dwiki

  Jako pjanych uczt piosenki.

  Ja, syn chway niemiertelnej,Przybieraem wtenczas posta

  Obrzydej larwy piekielnej,

  By ci straszy, by ci chosta

  Ty przyjmowa chost Boga

  Jak dziki mczarnie wroga.

  I dusza twa w niepokoju,

  Ale z dum si budzia,

  Jakby w niepamici zdrojuPrzez noc ca mty pia.

  I pamitki wyszych wiatw

  W gb cigne, jak kaskada,

  Gdy w podziemn przepa wpada,

  Cignie licie drzew i kwiatw.

  Natenczas gorzko pakaem,

  Oblicze tulc w me donie

  Chciaem i dugo nie miaem

  Ku niebieskiej wraca stronie,

  Bym nie spotka twojej matki

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  5/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 5/123

  #

  60

  #

  65

  #

  70

  #

  75

  #

  85

  #

  90

  #

  80

  WIZIE

  budzi si strudzony i patrzy w okno ranek

  kadzie si i wstaje znowu idzie do okna

  drzemie

  DUCHY NOCNE

  Spyta si: Jaka nowina

  Z kuli ziemskiej, z mojej chatki,

  Jaki sen by mego syna?

  Nocy cicha, gdy wschodzisz, kto ciebie zapyta,

  Skd przychodzisz gdy gwiazdy przed sob rozsiejesz,

  Kto z tych gwiazd tajnie przyszej drogi twej wyczyta!

  Zaszo soce, woaj astronomy z wiey,

  Ale dlaczego zaszo, nikt nie odpowiada

  Ciemnoci kryj ziemi i lud we nie ley,

  Lecz dlaczego pi ludzie, aden z nich nie bada.

  Przebudz si bez czucia, jak bez czucia spali

  Nie dziwi soca dziwna, lecz codzienna gowa

  Zmienia si blask i ciemno jako stra pukowa

  Ale gdzie s wodzowie, co jej rozkazali?

  A sen? ach, ten wiat cichy, guchy, tajemniczy,

  ycie duszy, czy nie jest warte bada ludzi!

  Kt jego miejsce zmierzy, kto jego czas zliczy!

  Trwoy si czowiek picy mieje si, gdy zbudzi.

  Mdrcy mwi, e sen jest tylko przypomnienie

  Mdrcy przeklci!

  Czy nie umiem rozrni marze od pamici?

  Chyba mnie wmwi, e moje wizienie

  Jest tylko wspomnienie.

  Mwi, e senne czucie rozkoszy i kani

  Jest tylko gr wyobrani

  Gupi! zaledwie z wieci wyobrani znaj

  I nam wieszczom o niej baj!Bywaem w niej, zmierzyem lepiej jej przestrzenie

  I wiem, e ley za jej granic marzenie.

  Prdzej dzie bdzie noc, rozkosz bdzie kani,

  Ni sen bdzie pamici, mara wyobrani.

  Nie mog spocz, te sny, to strasz, to udz:

  Jak te sny mi trudz!

  [8]

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  6/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 6/123

  #

  105

  #

  110

  #

  115

  #

  120

  #

  95

  #

  100

  DUCH Z LEWEJ STRONY

  WIZIEusypia

  ANIO

  CHR DUCHW NOCNYCH

  ANIO

  WIZIE

  Puch czarny, puch mikki pod gow podmy,

  piewajmy, a cicho nie trwmy, nie trwmy.

  Noc smutna w wizieniu, tam w miecie wesele,

  U stow tam muzyki hucz

  Przy penych kielichach piewaj minstrele ,[9]

  Tam noc komety si wcz:

  Komety z oczkami i z jasnym warkoczem.

  Kto po nich kieruje d w biegu,

  Ten zanie na fali, w marzeniu uroczem,

  Na naszym przebudzi si brzegu.

  My uprosilimy Boga,

  By ci odda w rce wroga.

  Samotno mdrcw mistrzyni.

  I ty w samotnym wizieniu,

  Jako prorok na pustyni,

  Dumaj o twym przeznaczeniu

  W dzie Bg nam dokucza, lecz w nocy wesele,

  W noc pn prniaki si tucz,

  I w nocy swobodniej piewaj minstrele,

  Szatany piosenek ich ucz.

  Kto rann myl wit przyniesie z kocioa,

  Kto rozmw poczciwych smak czuje,

  Noc-pjawka wycignie pobon myl z czoa,

  Noc-w w ustach smaki zatruje.

  piewajmy nad sennym, my, nocy synowie,

  Usumy, a bdzie nam sug.

  Wpadnijmy mu w serce, biegajmy po gowie,

  Nasz bdzie ach, gdyby spa dugo!

  Modlono s i za tob na ziemi i w niebie,

  Wkrtce musz tyrani na wiat puci ciebie.

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  7/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 7/123

  #

  125

  #

  130

  #

  135

  #

  140

  #145

  budzi si i myli

  drzemie

  ANIO

  WIZIE

  budzi si

  zasypia

  ANIOOWIE

  DUCHY Z LEWEJ STRONY

  DUCHY Z PRAWEJ

  WIZIE

  Ty, co blinich katujesz , wizisz i wyrzynasz,[10]

  I umiechasz si we dnie, i w wieczr ucztujesz

  Czy ty z rana cho jeden sen twj przypominasz,

  A jeli go przypomnia, czy ty go pojmujesz?

  Ty bdziesz znowu wolny, my oznajmi przyszli.

  Bd wolny? pamitam, kto mi wczora prawi

  Nie, skde to, czy we nie? czy Bg mi objawi?

  Pilnujmy tylko, ach, pilnujmy myli,

  Midzy mylami bitwa ju stoczona.

  Podwjmy napa.

  My podwjmy strae.

  Czy za myl wygra, czy dobra pokona,

  Jutro si w mowach i w dzieach pokae

  I jedna chwila tej bitwy wyrzeka

  Na cae ycie o losach czowieka.

  Mam by wolny tak! nie wiem, skd przysza nowina,

  Lecz ja znam, co by wolnym z aski Moskwicina.

  otry zdejm mi tylko z rk i ng kajdany,

  Ale wtocz na dusz ja bd wygnany!

  Bka si w cudzoziemcw, w nieprzyjaci tumie,

  Ja piewak , i nikt z mojej pieni nie zrozumie[11]

  Nic oprcz nieksztatnego i marnego dwiku.otry, tej jednej broni z rk mi nie wydary,

  Ale mi j zepsuto, przeamano w rku

  ywy, zostan dla mej ojczyzny umary,

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  8/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 8/123

  #

  150

  #

  155

  #

  160

  wstaje i pisze wglem z jednej strony:

  z drugiej strony:

  wspiera si na oknie usypia

  DUCH

  AKT I

  SCENA I

  Korytarz stra z karabinami stoi opodal kilku winiw modych ze wiecami wychodz z cel

  swoich pnoc

  JAKUB

  I myl legnie zamknita w duszy mojej cieniu,

  Jako dyjament w brudnym zawarty kamieniu.

  D. O. M. [12]

  GUSTAVUS

  OBIIT M. D. CCC. XXIII

  CALENDIS NOVEMBRIS

  HIC NATUS EST

  CONRADUS M. D. CCC. XXIII

  CALENDIS NOVEMBRIS

  Czowieku! gdyby wiedzia, jaka twoja wadza!

  Kiedy myl w twojej gowie, jako iskra w chmurze,

  Zabynie niewidzialna, oboki zgromadza,

  I tworzy deszcz rodzajny lub gromy i burze

  Gdyby wiedzia, e ledwie jedn myl rozniecisz,

  Ju czekaj w milczeniu, jak gromu ywioy,

  Tak czekaj twej myli szatan i anioy:

  Czy ty w pieko uderzysz, czy w niebo zawiecisz

  A ty jak obok grny, ale bdny, paasz

  I sam nie wiesz, gdzie lecisz, sam nie wiesz, co zdziaasz.

  Ludzie! kady z was mgby, samotny, wiziony,

  Myl i wiar zwala i podwiga trony.

  [13]

  Czy mona? obaczym si?

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  9/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 9/123

  #

  170

  #180

  #

  165

  #

  175

  ADOLF

  JAKUB

  ADOLF

  JAKUB

  ADOLF

  gasz wiec

  Inni winiowie, wywoani z celi, wychodz

  EGOTA

  KONRAD

  KS. LWOWICZ

  SOBOLEWSKI

  FREJEND

  SOBOLEWSKI

  Stra gorzak pije:

  Kapral nasz.

  Ktra bia?

  Pnoc niedaleko:

  Ale jak nas runt zowi, kaprala zasieka.[14]

  Tylko zga wiec widzisz ogie w okna bije.

  Runt dziecistwo! runt musi do wrt dugo puka,

  Da haso i odebra, musi kluczw szuka:

  Potem dugi korytarz, nim nas runt zacapi,

  Rozbieym si, drzwi zamkn, kady pad i chrapi.

  Dobry wieczr.

  I ty tu!

  I wy tu?

  I ja tu.

  A wiecie co, egoto, idziem do twej celi,

  wiey wizie dzi wstpi do nowicyjatu ,[15]

  I ma komin tam dobry ogie bdziem mieli,A przy tym nowo, dobrze widzie nowe ciany.

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  10/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 10/123

  #

  185

  #

  195

  #

  190

  #

  20

  EGOTA

  FREJEND

  JAKUB

  FREJEND

  JAKUB

  Wchodz do celi Konrada, nakadaj ogie w kominie i zapalaj wiec. Cela Konrada jak w

  Prologu

  KS. LWOWICZ

  EGOTA

  KS. LWOWICZ

  EGOTA

  egoto! a, jak si masz i ty tu, kochany!

  U mnie cela trzy kroki was taka gromada.

  Wiecie co, pjdmy lepiej do celi Konrada.Najdalsza jest, przytyka do muru kocioa

  Nie sycha stamtd, cho kto piewa albo woa.

  Myl dzi gono gada i chc piewa wiele

  W miecie pomyl, e to piewaj w kociele.

  Jutro jest Narodzenie Boe. Eh koledzy,

  Mam i kilka butelek.

  Bez kaprala wiedzy?

  Kapral poczciwy, i sam z butelek skorzysta,

  Przy tym jest Polak, dawny nasz legijonista,

  Ktrego car przerobi gwatem na Moskala.

  Kapral dobry katolik, i winiom pozwala

  Przepdzi wieczr witej Wigiliji razem.

  Gdyby si dowiedzieli, nie uszoby pazem.

  I skde si tu wzie, egoto kochany?

  Kiedy?

  Dzi mi porwali z domu, ze stodoy.

  I ty bye gospodarz?

  Jaki! zawoany.

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  11/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 11/123

  #

  210

  #

  215

  #

  225

  #

  230

  #

  20

  #

  220

  JAKUB

  EGOTA

  TOMASZ

  EGOTA

  TOMASZ

  eby ty widzia moje merynosy , woy![16]

  Ja, co pierwej nie znaem, co owies, co soma,

  Mam saw najlepszego w Litwie ekonoma.

  Wzito ci niespodzianie?

  Od dawna syszaem

  O jakim w Wilnie ledztwie dom mj blisko drogi.

  Wida byo kibitki latajce czwaem

  I co noc nas przeraa poczty dwik zowrogi.

  Nieraz gdymy wieczorem do stou zasiedli

  I kto artem uderzy w szklank noa trzonkiem,

  Dray kobiety nasze, staruszkowie bledli,

  Mylc, e ju zajeda feldjeger ze dzwonkiem. [17]

  Lecz nie wiedziaem, kogo szukaj i za co,

  Nie naleaem dotd do adnego spisku.

  Sdz, e rzd to ledztwo wynalaz dla zysku,

  e si winiowie nasi porzdnie opac

  I powrc do domu.

  Tak masz nadziej?

  Juci przecie bez winy w Sybir nas nie wyl

  A jak win nasz znajd lub wymyl?

  Milczycie, wytumaczcie, co si tutaj dzieje,

  O co nas oskarono, jaki powd sprawy?

  Powd e Nowosilcow przyby tu z Warszawy.

  Znasz zapewne charakter pana Senatora.

  Wiesz, e ju by w nieasce u imperatora,

  e zysk dawniejszych upiestw przepi i roztrwoni,

  Straci u kupcw kredyt i ostatkiem goni.

  Bo pomimo najwikszych stara i zabiegw

  Nie moe w Polsce spisku adnego wyledzi

  Wic postanowi wiey kraj, Litw, nawiedzi,

  I tu przenis si z caym gwnym sztabem szpiegw.

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  12/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 12/123

  #

  235

  #

  240

  #

  245

  #

  250

  #

  260

  #

  255

  EGOTA

  TOMASZ

  EGOTA

  JAKUB

  FREJEND

  FELIKS KOAKOWSKI

  patrzc na rk

  eby za mg bezkarnie po Litwie pldrowa

  I na nowo si w ask samodziercy wkrci,

  Musi z towarzystw naszych wielk rzecz wysnuwa

  I nowych wiele ofiar carowi powici.

  Lecz my si uniewinnim

  Broni si daremnie

  I ledztwo, i sd cay toczy si tajemnie

  Nikomu nie powiedz, za co oskarony,

  Ten, co nas skary, naszej ma sucha obrony

  On gwatem chce nas kara nie unikniem kary.

  Zosta nam jeszcze rodek smutny lecz jedyny:

  Kilku z nas powicimy wrogom na ofiary,

  I ci na siebie musz przyj wszystkich winy.

  Ja staem na waszego towarzystwa czele,

  Mam obowizek cierpie za was, przyjaciele

  Dodajcie mi wybranych jeszcze kilku braci,

  Z takich, co s sieroty, starsi, nieonaci,

  Ktrych zguba niewiele serc w Litwie zakrwawi,

  A modszych, potrzebniejszych z rk wroga wybawi.

  Wic a do tego przyszo?

  Patrz, jak si zasmuci.

  Nie wiedzia, e dom moe na zawsze porzuci.

  Nasz Jacek musia on zostawi w poogu,

  A nie pacze

  Ma paka? owszem chwaa Bogu.

  Jeli powije syna, przyszo mu wywieszcz

  Daj mi no rk jestem troch chiromanta ,[18]

  Wywr tobie przyszo twojego infanta .[19]

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  13/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 13/123

  #

  270

  #

  28

  #

  28

  #

  265

  #

  275

  EGOTA

  FREJEND

  SUZIN

  FREJEND

  SUZIN

  FREJEND

  Jeli bdzie poczciwy, pod moskiewskim rzdem

  Spotka si niezawodnie z kibitk i sdem

  A kto wie, moe wszystkich nas znajdzie tu jeszcze

  Lubi synw, to nasi przyszli towarzysze.

  Wy tu dugo siedzicie?

  Skde dat wiedzie?

  Kalendarza nie mamy, nikt listw nie pisze

  To gorsza, e nie wiemy, pki mamy siedzie.

  Ja mam u okna par drewnianych firanek

  I nie wiem nawet, kiedy mrok, a kiedy ranek.

  Ale pytaj Tomasza, patryjarch biedy

  Najwikszy szczupak, on te pierwszy wpad do matni

  On nas tu wszystkich przyj i wyjdzie ostatni,

  Wie o wszystkich, kto przyby, skd przyby i kiedy.

  To pan Tomasz! ja pozna nie mogem Tomasza

  Daj mi rk, znae mi krtko i niewiele:

  Wtenczas tak bya droga wszystkim przyja wasza

  Otaczali was liczni, blisi przyjaciele

  Nie dojrzae mi w tumie, lecz ja ciebie znaem,

  Wiem, co zrobi, co cierpia, eby nas ocali

  Odtd bd si z twojej znajomoci chwali,

  I w dzie zgonu przypomn z Tomaszem pakaem.

  Ale dla Boga, po co te zy, pacze, zgroza.

  Patrz Tomasz, gdy by wolny, mia na swoim czole

  Wypisano wielkimi literami: koza.

  Dzi w wizieniu jak w domu, jak w swoim ywiole.

  On by na wiecie jako grzyby kryptogamy,

  Widnia i schn od soca wsadzony do lochu,

  Kiedy my, soneczniki, bledniejem, zdychamy,

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  14/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 14/123

  #

  290

  #

  295

  #

  30

  #

  30

  #

  310

  EGOTA

  do TOMASZA

  FREJEND

  EGOTA

  TOMASZ

  FREJEND

  z wymuszon wesooci

  JAKUB

  FREJEND

  JAKUB

  On rozwija si, kwitnie i tyje po trochu.

  Ale te wzi pan Tomasz kuracyj modn,

  Sawn teraz na wiecie kuracyj godn.

  Godem ciebie morzono?

  Dodawano strawy

  Ale gdyby j widzia, widok to ciekawy!

  Do byo tak straw w pokoju zakadzi,

  Aeby myszy wytru i wierszcze wygadzi.

  I jake ty je moge!

  Tydzie nic nie jadem,

  Potem je prbowaem, potem z si opadem

  Potem jak po trucinie czuem bole, kucia,

  Potem kilka tygodni leaem bez czucia.

  Nie wiem, ile i jakiem choroby przebywa,

  Bo nie byo doktora, co by je nazywa.

  Wreszcie jam wsta jad znowu i do si przychodzi,

  I zdaje mi si, em si do tej strawy zrodzi.

  Wierzcie mi, tam za koz same urojenia[20]

  Kto tu by, sekret kuchni i mieszka przenikn:

  Je, mieszka, le czy dobrze skutek przywyknienia.

  Pyta raz Litwin, nie wiem, diaba czy Piczuka :[21]

  Dlaczego siedzisz w bocie? Siedz, bom przywykn.

  Ale przywykn, bracie!

  Na tym caa sztuka:

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  15/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 15/123

  #

  315

  #

  320

  #

  325

  #

  330

  #

  335

  #

  340

  #

  345

  FREJEND

  TOMASZ

  FREJEND

  Ja tu siedz podobno od omiu miesicy,

  A tak tskni jak pierwej, nie mniej

  I nie wicj?

  Pan Tomasz tak przywykn, e mu powiew zdrowy

  Zaraz piersi obcia, robi zawrt gowy.

  On odwykn oddycha, nie wychodzi z celi

  Jeli go std wypdz, koza si opaci:

  Bo on potem ni grosza na wino nie straci,

  Tylko yknie powietrza i wnet si podchmieli .[22]

  Wolabym by pod ziemi, w godzie i chorobie,

  Znosi kije i gorsze nili kije ledztwo,

  Ni tu, w lepszym wizieniu, mie was za ssiedztwo.

  otry! wszystkich nas w jednym chc zakopa grobie.

  Jak to? wic paczesz po nas masz kogo aowa.

  Czy nie mnie? pytam, jaka korzy z mego ycia?

  Jeszcze w wojnie mam jaki talencik do bicia,

  I mgbym kilku docom grzbiety naszpikowa.[23]

  Ale w pokoju c std, e lat sto przeyj

  I bd kl Moskalw, i umr i zgnij.

  Na wolnoci wiek cay bybym mizerakiem,

  Jak proch, albo jak wino miernego gatunku

  Dzi , gdy wino zatknito, proch przybito kakiem,

  W kozie mam ca warto butli i adunku.

  Wytchnbym si jak wino z otwartej konewki

  Spalibym jak proch lekko z otwartej panewki.

  Lecz jeli mi w acuchach std na Sybir wyl,

  Obacz mi Litwini bracia i pomyl:

  Wszakci to krew szlachecka, to md nasza ginie,

  Poczekaj, zbjco caru , czekaj, Moskwicinie![24]

  Taki jak ja, Tomaszu, daby si powiesi,

  eby ty jedn chwil y na wiecie duj:

  Taki jak ja ojczynie tylko mierci suyUmarbym dziesi razy, byle ci raz wskrzesi,

  Ciebie, lub ponurego poet Konrada,

  Ktry nam o przyszoci, jak Cygan, powiada.

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  16/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 16/123

  #

  350

  #

  355

  #

  365

  #

  360

  do KONRADA

  bierze za rk KONRADAi zy sobie ociera

  do TOMASZAi KONRADA

  robi herbat

  Chwila milczenia

  KS. LWOWICZ

  pokazujc EGOT

  JAKUB

  WSZYSCY

  KS. LWOWICZ

  ADOLF

  KILKU Z WINIW

  JAN SOBOLEWSKI

  ponuro

  Wierz, bo Tomasz mwi, e ty piewak wielki,

  Kocham ci, bo podobny take do butelki:

  Rozlewasz pie, uczuciem, zapaem oddychasz,

  Pijem, czujem, a ciebie ubywa usychasz.

  Wy wiecie, e was kocham, ale mona kocha,

  Nie paka. Ot, bracia, osuszcie zy wasze

  Bo jak si raz rozczul i jak zaczn szlocha,

  I herbaty nie zrobi, i ogie zagasz.

  Prawda, le przyjmujemy nowego przybysza

  W Litwie zy to znak paka we dniu inkrutowin [25]

  Czy nie dosy w dzie milczym! he? jak duga cisza.

  Czy nie ma nowin z miasta?

  Nowin?

  adnych nowin?

  Jan dzi chodzi na ledztwo, by godzin w miecie,

  Ale milczy i smutny i jak wida z miny,

  Nie ma ochoty gada.

  No, Janie! Nowiny?

  Niedobre dzi na Sybir kibitek dwadziecie

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  17/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 17/123

  #

  38

  #

  38

  #

  390

  #

  370

  #

  375

  EGOTA

  JAN

  WSZYSCY

  JAN

  KILKU

  JAN

  JACEK

  JAN

  Wywieli.

  Kogo? naszych?

  Studentw ze mudzi.

  Na Sybir?

  I paradnie! byo mnstwo ludzi.

  Wywieli

  Sam widziaem.

  Widziae! i mego

  Brata wywieli? wszystkich?.

  Wszystkich, do jednego

  Sam widziaem. Wracajc, prosiem kaprala

  Zatrzyma si pozwoli chwilk. Staem z dala,

  Skryem si za supami kocioa. W kociele

  Wanie msza bya ludu zebrao si wiele.

  Nagle lud cay run przeze drzwi nawaem,Z kocioa ku wizieniu. Staem pod przysionkiem,

  I koci tak by pusty, e w gbi widziaem

  Ksidza z kielichem w rku i chopca ze dzwonkiem.

  Lud otoczy wizienie nieruchomym waem

  Od bram wizienia na plac, jak w wielkie obrzdy,

  Wojsko z broni, z bbnami stao we dwa rzdy

  W porodku nich kibitki. Patrz, z placu sadzi

  Policmejster na koniu z miny zgadby atwo,

  e wielki czowiek, wielki tryumf poprowadzi:

  Tryumf Cara pnocy, zwycizcy nad dziatw.

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  18/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 18/123

  #

  395

  #

  40

  #

  40

  #

  410

  #415

  #

  420

  #

  425

  #

  430

  Wkrtce znak dano bbnem i ratusz otwarty

  Widziaem ich: za kadym z bagnetem szy warty,

  Mae chopcy, zndzniae, wszyscy jak rekruci

  Z golonymi gowami na nogach okuci.

  Biedne chopcy najmodszy, dziesi lat, niebo,

  Skary si, e acucha podwign nie moe

  I pokazywa nog skrwawion i nag.

  Policmejster przejeda, pyta, czego da

  Policmejster czek ludzki, sam acuch oglda:

  Dziesi funtw, zgadza si z przepisan wag.

  Wywiedli Janczewskiego poznaem, oszpetnia,

  Sczernia, schud, ale jako dziwnie wyszlachetnia.

  Ten przed rokiem swawolny, adny chopczyk may,

  Dzi poglda z kibitki, jak z odludnej skay

  w Cesarz! okiem dumnym, suchym i pogodnym

  To zdawa si pociesza splnikw niewoli,

  To lud egna umiechem, gorzkim, lecz agodnym,

  Jak gdyby im chcia mwi: nie bardzo mi boli.

  Wtem zdao mi si, e mnie napotka oczyma,

  I nie widzc, e kapral za sukni mi trzyma,

  Myli, em uwolniony do sw ucaowa,

  I skin ku mnie, jakby egna i winszowa I wszystkich oczy nagle zwrciy si ku mnie,

  A kapral cign gwatem, aebym si schowa

  Nie chciaem, tylkom stan bliej przy kolumnie.

  Uwaaem na winia postaw i ruchy:

  On postrzeg, e lud pacze patrzc na acuchy,

  Wstrzs nog acuch, na znak, e mu niezbyt ciy.

  A wtem zacito konia, kibitka runa

  On zdj z gowy kapelusz, wsta i gos naty,I trzykro krzykn: Jeszcze Polska nie zgina.

  Wpadli w tum ale dugo ta rka ku niebu,

  Kapelusz czarny jako chorgiew pogrzebu,

  Gowa, z ktrej wos przemoc odara bezwstydna,

  Gowa niezawstydzona, dumna, z dala widna,

  Co wszystkim sw niewinno i hab obwieszcza

  I wystaje z czarnego tylu gw natoku,

  Jak z morza eb delfina, nawanicy wieszcza,

  Ta rka i ta gowa zostay mi w oku,

  I zostan w mej myli, i w drodze ywota

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  19/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 19/123

  #

  435

  #

  440

  #

  445

  #

  450

  #

  455

  #

  460

  #465

  KS. LWOWICZ

  KADY Z WINIW

  JAN SOBOLEWSKI

  Jak kompas poka mi, powiod, gdzie cnota:

  Jeli zapomn o nich, Ty, Boe na niebie,

  Zapomnij o mnie.

  Amen za was.

  I za siebie.

  Tymczasem zajeday inne rzdem dugim

  Kibitki ich wsadzano jednego po drugim.

  Rzuciem wzrok po ludu cinionego kupie,

  Po wojsku, wszystkie twarze poblady jak trupie

  A w takim tumie taka bya cicho gucha,

  em sysza kady krok ich, kady dwik acucha.

  Dziwna rzecz! wszyscy czuli, jak nieludzka kara:

  Lud, wojsko czuje, milczy, tak boj si cara.

  Wywiedli ostatniego zdao si, e wzbrania,

  Lecz on biedny i nie mg, co chwila si sania,

  Z wolna schodzi ze schodw i ledwie na drugi

  Szczebel stpi, stoczy si i upad jak dugi

  To Wasilewski, siedzia tu w naszym ssiedztwie

  Dano mu tyle kijw onegdaj na ledztwie,

  e mu odtd krwi kropli w twarzy nie zostao.

  onierz przyszed i podj z ziemi jego ciao,

  Nis w kibitk na rku, ale rk drug

  Tajemnie zy ociera nis powoli, dugo

  Wasilewski nie zemdla, nie zwisn, nie cia,

  Ale jak pad na ziemi prosto, tak ota.

  Niesiony, jak sup stercza i jak z krzya zdjte

  Rce mia nad barkami onierza rozpite

  Oczy straszne, zbielae, szeroko rozwarte

  I lud oczy i usta otworzy i razem

  Jedno westchnienie z piersi tysica wydarte,

  Gbokie i podziemne jkno dokoa,

  Jak gdyby jky wszystkie groby spod kocioa.Komenda je zguszya bbnem i rozkazem:

  Do broni marsz! ruszono, a rodkiem ulicy

  Pucia si kibitka lotem byskawicy.

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  20/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 20/123

  #

  470

  #

  475

  #

  48

  #

  490

  #

  48

  #

  495

  Dugie milczenie

  JZEF

  KOAKOWSKI

  Chwila milczenia

  KS. LWOWICZ

  ADOLF

  FREJEND

  Jedna pusta by wizie, ale niewidomy [26]

  Rk tylko do ludu wycign spod somy,

  Sin, rozwart, trupi trzs ni, jakby egna

  Kibitka w tum wjechaa nim bicz tumy przegna,

  Stanli przed kocioem i wanie w tej chwili

  Syszaem dzwonek, kiedy trupa przewozili.

  Spojrzaem w koci pusty i rk kapask

  Widziaem, podnoszc ciao i krew Pask,

  I rzekem: Panie! Ty, co sdami Piata

  Przelae krew niewinn dla zbawienia wiata,

  Przyjm t spod sdw cara ofiar dziecinn,

  Nie tak wit ni wielk, lecz rwnie niewinn.

  Czytaem ja o wojnach w dawnych, dzikich czasach,

  Pisz, e tak okropne wojny prowadzono,

  e nieprzyjaciel drzewom nie przepuszcza w lasach

  I e z drzewami na pniu zasiewy palono.

  Ale car mdrszy, sroej, gbiej Polsk krwawi,

  On nawet ziarna zboa zabiera i dawi

  Sam szatan mu metod zniszczenia tumaczy.

  I uczniowi najlepsz nagrod wyznaczy.

  Bracia, kto wie, w wizie moe jeszcze yje

  Pan Bg to sam wie tylko i kiedy odkryje.

  Ja, jak ksidz, pomodl si, i wam radz szczerze

  Zmwi za mczennika spoczynek pacierze.

  Kto wie, jaka nas wszystkich czeka jutro dola.

  Zmwe i po Ksawerym pacierz, jeli wola

  Wiesz, e on, nim go wzili, w eb sobie wystrzeli.

  ebski! To z nami uczty wesoe on dzieli,

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  21/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 21/123

  #

  50

  #

  50

  #

  510

  #

  515

  #

  520

  KS. LWOWICZ

  JANKOWSKI

  FREJEND

  KILKU WINIW

  EGOTA

  JEDEN Z WINIW

  EGOTA

  KILKU

  Jak przyszo dzieli bied, on w nogi ze wiata.

  Niele by i za tego pomodli si brata.

  Wiesz, ksie: dalibge, drwi ja z twojej wiary:C std, chobym by gorszym ni Turki, Tatary,

  Chobym zosta zodziejem, szpiegiem, rozbjnikiem,

  Austryjakiem, Prusakiem, carskim urzdnikiem

  Jeszcze tak prdko boej nie lkam si kary

  Wasilewski zabity, my tu a s cary.

  To chciaem mwi, dobrze, e ty za mnie zgrzeszy

  Ale pozwl odetchn, bom cakiem osupia

  Suchajc tych powieci czek spaka si, zgupia.

  Ej, Feliksie, eby ty nas troch pocieszy!

  Ty, jeli zechcesz, w piekle diaba by rozmieszy.

  Zgoda, zgoda, Feliksie, musisz gada, piewa,

  Feliks ma gos, hej, Frejend, hej, wina nalewa.

  Stjcie na chwil ja te szlachcic sejmikowy,

  Cho ostatni przybyem, nie chc cicho s iedzie

  Jzef nam co o ziarnkach mwi, na te mowy

  Gospodarz winien z miejsca swego odpowiedzie.

  Lubo car wszystkie ziarna naszego ogrodu

  Chce zabra i zakopa w ziemi w swoim carstwie,

  Bdzie droyzna, ale nie bjcie si godu

  Pan Antoni ju pisa o tym gospodarstwie.

  Jaki Antoni?

  Znacie bajk Goreckiego ?[27]

  A raczej prawd?

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  22/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 22/123

  #

  525

  #

  530

  #

  535

  #

  540

  #

  550

  #

  545

  EGOTA

  JAKUB

  FREJEND

  nalewa mu wino

  JANKOWSKI

  piewa

  Jak? Powiedz nam, kolego.

  Gdy Bg wygna grzesznika z rajskiego ogrodu,

  Nie chcia przecie, aeby czowiek umar z godu

  I rozkaza anioom zboe przysposobi

  I rozsypa ziarnami po drodze czowieka.

  Przyszed Adam, znalaz je, obejrza z daleka

  I odszed bo nie wiedzia, co ze zboem robi.

  A w nocy przyszed diabe mdry i tak rzecze:

  Niedaremnie tu Pan Bg rozsypa gar yta,

  Musi tu by w tych ziarnach jaka moc ukryta

  Schowajmy je, nim czowiek ich warto dociecze.

  Zrobi rogiem rw w ziemi i nasypa ytem,

  Naplwa i ziemi nakry, i przybi kopytem

  Dumny i rad, e boe zamiary przenikn,

  Caym gardem rozmia si i rykn, i znikn.

  A tu wiosn, na wielkie diaba zadziwienie,

  Wyrasta trawa, kwiecie, kosy i nasienie.

  O wy! co tylko na wiat idziecie z pnoc ,[28]

  Chytro rozumem, a zo nazywacie moc

  Kto z was wiar i wolno znajdzie i zagrzebie,

  Myli Boga oszuka oszuka sam siebie.

  Brawo, Antoni! pewnie Warszaw nawiedzi

  I za t bajk znowu z rok w kozie posiedzi.

  Dobre to lecz ja znowu do Feliksa wracam.

  Wasze bajki i co mi to za poezyje,

  Gdzie musz gow trudni, nili sens namacam

  Nasz Feliks z piosenkami niech yje i pije!

  A Lwowicz co? on pacierz po umarych mwi!

  Posuchajcie, zapiewam piosnk Lwowiczowi.

  Mwcie, jeli wola czyja,

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  23/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 23/123

  #

  555

  #

  560

  #

  565

  #

  570

  #

  575

  #

  58

  KONRAD

  KAPRAL

  podchodzc do KONRADA

  SOBOLEWSKI

  KAPRAL

  Jezus Maryja.

  Nim uwierz e nam sprzyja

  Jezus Maryja:

  Niech wprzd otrw powybija

  Jezus Maryja.

  Tam car jak dzika bestyja,

  Jezus Maryja!

  Tu Nowosilcow jak mija,

  Jezus Maryja!

  Pki caa carska szyja,

  Jezus Maryja,

  Pki Nowosilcow pija,

  Jezus Maryja,

  Nie uwierz, e nam sprzyja

  Jezus Maryja.

  Suchaj, ty! tych mnie imion przy kielichach wara.

  Dawno nie wiem, gdzie moja podziaa si wiara,

  Nie mieszam si do wszystkich witych z litaniji,

  Lecz nie dozwol bluni imienia Maryi.

  Dobrze, e Panu jedno to zostao imi

  Cho szuler zgrany wszystko wyrzuci z kalety,

  Nie zgra si, pki jedn ma sztuk monety.

  Znajdzie j w dzie szczliwy, wic z kalety wyjmie,

  Wic da w handel na procent, Bg pobogosawi,

  I wikszy skarb przed mierci, nili mia, zostawi.To imi, Panie, nie art wic mnie si zdarzyo

  W Hiszpaniji, lat temu o, to dawno byo,

  Nim car mi tym oszpeci mundurem szelmowskim

  Wic byem w legijonach, naprzd pod Dbrowskim,

  A potem wszedem w sawny puk Sobolewskiego.

  To mj brat!

  O mj Boe! pokj duszy jego!

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  24/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 24/123

  #

  58

  #

  590

  #

  595

  #

  60

  #

  60

  #

  615

  #

  610

  KONRADzamyla si, inni zaczynaj, rozmow

  JEDEN Z WINIW

  FELIKS

  piewa

  Walny onierz tak zgin od piciu kul razem

  Nawet podobny Panu. Ot wic z rozkazem

  Brata Pana jechaem w miasteczko Lamego

  Jak dzi pamitam wic tam byli Francuziska:

  Ten gra w koci, ten w karty, ten dziewczta ciska

  Nu becze Kady Francuz, jak podpije, beczy.

  Jak zaczn tedy piewa wszyscy nic do rzeczy,

  Siwobrode wsale takie pieni tuste!

  A by wstyd mnie modemu. Z rozpusty w rozpust,

  Dalej bredzi na witych ot z wikszych w wiksze

  Grzechy lazc, nu bluni na Pann Najwitsz

  A trzeba wiedzie, e mam patent sodalisa [29]

  I z powinnoci broni Maryi imienia

  Wic ja im perswadowa: Stulcie pysk, do bisa!

  Wic umilkli, nie chcc mie ze mn do czynienia.

  Ale no Pan posuchaj, co si std wywici.

  Po zwadzie poszlimy spa, wszyscy dobrze cici

  A w nocy trbi na ko zaczn obz trwoy

  Francuzi nu do czapek, i nie mog woy:

  Bo nie byo na co wdzia, bo kadego gwka

  Bya licznie odcita noem jak makwka.

  Szelma gospodarz porzn jak kury w folwarku

  Patrz, wic moja gowa zostaa na karku

  W czapce kartka aciska, pismo nie wiem czyje:

  Vivat Polonus, unus defonsor Mariae .[30]

  Ot widzisz Pan, e ja tym imieniem yj.

  Feliksie, musisz piewa nala mu herbaty

  Czy wina.

  Jednogonie decyduj braty,

  e musz by wesoy. Chocia serce pka,

  Feliks bdzie wesoy i bdzie piosenka.

  Nie dbam, jaka spadnie kara,

  Mina , Sybir czy kajdany.[31]

  Zawsze ja wierny poddany

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  25/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 25/123

  #

  620

  #

  625

  #

  630

  #

  640

  #

  645

  #

  635CHR

  piewa

  SUZIN

  FELIKS

  JZEF

  patrzc na KONRADA

  Pracowa bd dla cara

  W minach kruszec kujc motem,

  Pomyl: ta mina szara

  To elazo, z niego potem

  Zrobi kto topr na cara.

  Gdy bd na zaludnieniu,

  Pojm creczk Tatara

  Moe w moim pokoleniu

  Zrodzi si Pale dla cara.[32]

  Gdy w kolonijach osid,

  Ogrd zorz, grzdy skopi,

  A na nich co rok sia bd

  Same lny, same konopie.

  Z konopi kto zrobi nici

  Srebrem obwita ni szara

  Moe si kiedy poszczyci,

  e bdzie szarf dla cara .[33]

  Zrodzi si Pale dla cara

  ra ra ra ra ra ra

  Lecz c to Konrad cicho zaspiony siedzi,

  Jakby oblicza swoje grzechy do spowiedzi?

  Feliksie, on nie sysza zgoa twoich pieni

  Konradzie! patrzcie zbladn, znowu si czerwieni.

  Czy on saby?

  Stj, cicho zgadem, e tak bdzie

  O, my znamy Konrada, co to znaczy, wiemy.

  Pnoc jego godzina. Teraz Feliks niemy,

  Teraz, bracia, piosenk lepsz posyszemy.

  Ale muzyki trzeba ty masz flet, Frejendzie,

  Graj dawn jego nut, a my cicho stjmy

  I kiedy trzeba, gosy do chru nastrjmy.

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  26/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 26/123

  #

  650

  #

  655

  #

  660

  #

  675

  #

  670

  #

  665

  #

  68

  FREJENDprbuje rnych nut

  KONRAD

  piewa

  Chr powtarza

  KS. LWOWICZ

  KAPRAL

  Bracia! duch jego uszed i bdzi daleko:

  Jeszcze nie wrci moe przyszo w gwiazdach czyta,

  Moe si tam z duchami znajomymi wita,

  I one mu powiedz, czego z gwiazd dociek.

  Jak dziwne oczy byszczy ogie pod powiek,

  A oko nic nie mwi i o nic nie pyta

  Duszy teraz w nich nie ma byszcz jak ogniska

  Zostawione od wojska, ktre w nocy cieniu

  Na dalek wypraw ruszyo w milczeniu

  Nim zgasn, wojsko wrci na swe stanowiska.

  Pie ma bya ju w grobie, ju chodna,

  Krew poczua spod ziemi wyglda

  I jak upir powstaje krwi godna:

  I krwi da, krwi da, krwi da.

  Tak! zemsta, zemsta, zemsta na wroga,

  Z Bogiem i choby mimo Boga!

  I Pie mwi: ja pjd wieczorem,

  Naprzd braci rodakw gry musz,

  Komu tylko zapuszcz ky w dusz,

  Ten jak ja musi zosta upiorem.

  Tak! zemsta, zemsta, etc. etc.

  Potem pjdziem, krew wroga wypijem,

  Ciao jego rozrbiem toporem:

  Rce, nogi godziami przybijem,

  By nie powsta i nie by upiorem.

  Z dusz jego do pieka i musim,

  Wszyscy razem na duszy usidziem,

  Pki z niej niemiertelno wydusim,

  Pki ona czu bdzie, gry bdziem.

  Tak! zemsta, zemsta, etc. etc.

  Konradzie, stj, dla Boga, to jest pie pogaska.

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  27/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 27/123

  #

  68

  #

  690

  #

  695

  #

  700

  #

  705

  #

  710

  przestaj piewa

  KONRAD

  z towarzyszeniem fletu

  KILKU WINIW

  porywaj KONRADA

  KONRAD

  Jak on okropnie patrzy, to jest pie szataska.

  Wznosz si! lec! tam, na szczyt opoki

  Ju nad plemieniem czowieczem,

  Midzy proroki.

  Std ja przyszoci brudne oboki

  Rozcinam moj renic jak mieczem

  Rkami jak wichrami mgy jej rozdzieram

  Ju widno jasno z gry na ludy spozieram

  Tam ksiga sybiliska przyszych losw wiata [34]

  Tam, na dole!

  Patrz, patrz, przysze wypadki i nastpne lata,

  Jak drobne ptaki, gdy ora postrzeg,

  Mnie, ora na niebie!

  Patrz, jak do ziemi przypadaj, bieg,

  Jak si stado w piasek grzebie

  Za nimi, hej, za nimi oczy me sokole,

  Oczy byskawice,

  Za nimi szpony moje! dostrzeg je, schwyc.C to? jaki ptak powsta i roztacza pira,

  Zasania wszystkich, okiem mi wyzywa

  Skrzyda ma czarne jak burzliwa chmura,

  A szerokie i dugie na ksztat tczy uku.

  I niebo cae zakrywa

  To kruk olbrzymi kto ty? kto ty, kruku?

  Kto ty? jam orze! patrzy kruk myl moje plcze!

  Kto ty? jam gromowady!

  Spojrza na mnie w oczy mi jak dymem uderzy,

  Myli moje miesza plcze

  Co on mwi! co co to patrz, patrz, jaki blady!

  Uspokj si

  Stj! stjcie! jam si z krukiem zmierzy

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  28/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 28/123

  #

  725

  #

  730

  #

  715

  #

  720

  sania si

  KS. LWOWICZ

  INNI

  KAPRAL

  JEDEN Z WINIW

  patrzc w okno

  Uciekaj wszyscy

  SCENA II. IMPROWIZACJA

  KONRAD

  po dugim milczeniu

  Stjcie myli rozplcz

  Pie skocz skocz

  Dosy tych pieni.

  Dosy.

  Dosy Pan Bg z nami

  Dzwonek! syszycie dzwonek? runt, runt pod bramami!

  Gacie ogie do siebie!

  Bram odemknli

  Konrad osab zostawcie sam, sam jeden w celi!

  Samotno c po ludziach, czy-m piewak dla ludzi?

  Gdzie czowiek, co z mej pieni ca myl wysucha,

  Obejmie okiem wszystkie promienie jej ducha?

  Nieszczsny, kto dla ludzi gos i jzyk trudzi:

  Jzyk kamie gosowi, a gos mylom kamie

  Myl z duszy leci bystro, nim si w sowach zamie,

  A sowa myl pochon i tak dr nad myl,

  Jak ziemia nad poknit, niewidzialn rzek.

  Z drenia ziemi czy ludzie gb nurtw dociek.

  Gdzie pdzi, czy si domyl?

  Uczucie kry w duszy, rozpala si, arzy,

  Jak krew po swych gbokich, niewidomych cieniach

  Ile krwi tylko ludzie widz w mojej twarzy,

  Tyle tylko z mych uczu dostrzeg w mych pieniach.

  Pieni ma, ty jest gwiazd za granic wiata!

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  29/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 29/123

  #

  735

  #

  745

  #

  750

  #

  755

  #

  760

  #

  765

  #

  770

  #

  740

  I wzrok ziemski, do ciebie wysany za goca,

  Cho szklanne wemie skrzyda , ciebie nie dolata,[35]

  Tylko o twoj mleczn drog si uderzy

  Domyla si, e to soca,

  Lecz ich nie zliczy, nie zmierzy.

  Wam, pieni, ludzkie oczy, uszy, niepotrzebne

  Pycie w duszy mej wntrznociach,

  wiecie na jej wysokociach,

  Jak strumienie podziemne, jak gwiazdy nadniebne.

  Ty Boe, ty naturo! dajcie posuchanie.

  Godna to was muzyka i godne piewanie.

  Ja mistrz!

  Ja mistrz wycigam donie!

  Wycigam a w niebiosa i kad me donie

  Na gwiazdach jak na szklannych harmoniki krgach.

  To nagym, to wolnym ruchem,

  Krc gwiazdy moim duchem.

  Milijon tonw pynie w tonw milijonie

  Kady ton ja dobyem, wiem o kadym tonie

  Zgadzam je, dziel i cz,

  I w tcze, i w akordy, i we strofy plcz,

  Rozlewam je we dwikach i w byskawic wstgach. Odjem rce, wzniosem nad wiata krawdzie,

  I krgi harmoniki wstrzymay si w pdzie.

  Sam piewam, sysz me piewy

  Dugie, przecige jak wichru powiewy,

  Przewiewaj ludzkiego rodu cae tonie,

  Jcz alem, rycz burz,

  I wieki im gucho wtrz

  A kady dwik ten razem gra i ponie,

  Mam go w uchu, mam go w oku,

  Jak wiatr, gdy fale koysze,

  Po wistach lot jego sysz,

  Widz go w szacie oboku.

  Boga, natury godne takie pienie!

  Pie to wielka, pie-tworzenie.

  Taka pie jest sia, dzielno,

  Taka pie jest niemiertelno!

  Ja czuj niemiertelno, niemiertelno tworz,

  C Ty wikszego moge zrobi Boe?

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  30/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 30/123

  #

  775

  #

  780

  #

  785

  #

  790

  #

  795

  #

  80

  #

  80

  #

  810

  Patrz, jak te myli dobywam sam z siebie,

  Wcielam w sowa, one lec,

  Rozsypuj si po niebie,

  Tocz si, graj i wiec

  Ju dalekie, czuj jeszcze,

  Ich wdzikami si lubuj,

  Ich okrgo doni czuj,

  Ich ruch myl odgaduj:

  Kocham was, me dzieci wieszcze!

  Myli moje! gwiazdy moje!

  Czucia moje! wichry moje!

  W porodku was jak ojciec wrd rodziny stoj,

  Wy wszystkie moje!

  Depc was, wszyscy poeci,

  Wszyscy mdrce i proroki,

  Ktrych wielbi wiat szeroki.

  Gdyby chodzili dotd rd swych dusznych dzieci,[36]

  Gdyby wszystkie pochway i wszystkie oklaski

  Syszeli, czuli i za suszne znali,

  I wszystkie sawy kadodziennej blaski

  Promieniami na wiecach swoich zapalali

  Z ca pochwa muzyk i wiecw ozdob,Zebran z wiekw tyla i z pokole tyla,

  Nie czuliby wasnego szczcia, wasnej mocy

  Jak ja dzi czuj w tej samotnej nocy:

  Kiedy sam piewam w sobie,

  piewam samemu sobie.

  Tak! czuy jestem, silny jestem i rozumny.

  Nigdym nie czu, jak w tej chwili

  Dzi mj zenit, moc moja dzisiaj si przesili,

  Dzi poznam, czym najwyszy, czylim tylko dumny

  Dzi jest chwila przeznaczona,

  Dzi najsilniej wyt duszy mej ramiona

  To jest chwila Samsona,

  Kiedy wizie i lepy duma u kolumny.

  Zrzuc ciao i tylko jak duch wezm pira

  Potrzeba mi lotu,

  Wylec z planet i gwiazd koowrotu,

  Tam dojd, gdzie granicz Stwrca i natura.

  I mam je, mam je, mam tych skrzyde dwoje

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  31/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 31/123

  #

  815

  #

  82

  #

  82

  #

  83

  #

  83

  #

  84

  #84

  #

  85

  Wystarcz: od zachodu na wschd je rozszerz,

  Lewym o przeszo, prawym o przyszo uderz.

  I dojd po promieniach uczucia do Ciebie!

  I zajrz w uczucia Twoje,

  O Ty! o ktrym mwi, e czujesz na niebie!

  Jam tu, jam przyby, widzisz, jaka ma potga!

  A tu moje skrzydo siga.

  Lecz jestem czowiek, i tam, na ziemi me ciao

  Kochaem tam, w ojczynie serce me zostao

  Ale ta mio moja na wiecie,

  Ta mio nie na jednym spocza czowieku

  Jak owad na ry kwiecie:

  Nie na jednej rodzinie, nie na jednym wieku.

  Ja kocham cay nard! objem w ramiona

  Wszystkie przesze i przysze jego pokolenia,

  Przycisnem tu do ona,

  Jak przyjaciel, kochanek, maonek, jak ojciec:

  Chc go dwign, uszczliwi,

  Chc nim cay wiat zadziwi,

  Nie mam sposobu i tu przyszedem go dociec.

  Przyszedem zbrojny ca myli wadz,

  Tej myli, co niebiosom Twe gromy wydara,ledzia chd Twych planet, gb morza rozwara

  Mam wicej, t Moc, ktrej ludzie nie nadadz,

  Mam to uczucie, co si samo w sobie chowa

  Jak wulkan, tylko dymi niekiedy przez sowa.

  I Mocy tej nie wziem z drzewa edeskiego,

  Z owocu wiadomoci zego i dobrego

  Nie z ksig ani z opowiada,

  Ani z rozwizania zada,Ani z czarodziejskich bada.

  Jam si twrc urodzi:

  Stamtd przyszy siy moje,

  Skd do Ciebie przyszy Twoje,

  Bo i Ty po nie nie chodzi:

  Masz, nie boisz si straci i ja si nie boj.

  Czy Ty mi da, czy wziem, skd i Ty masz oko

  Bystre, potne: w chwilach mej siy wysoko

  Kiedy na chmur spojrz szlaki

  I wdrowne sysz ptaki,

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  32/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 32/123

  #

  85

  #

  86

  #

  86

  #

  870

  #

  875

  #

  88

  #88

  #

  89

  eglujce na ledwie dostrzeonym skrzydle

  Zechc i wnet je okiem zatrzymam jak w sidle

  Stado pie aosn dzwoni,

  Lecz pki ich nie puszcz, Twj wiatr ich nie zgoni.

  Kiedy spojrz w komet z ca moc duszy,

  Dopki na ni patrz, z miejsca si nie ruszy.

  Tylko ludzie skazitelni,

  Marni, ale niemiertelni,

  Nie su mi, nie znaj nie znaj nas obu,

  Mnie i Ciebie.

  Ja na nich szukam sposobu

  Tu, w niebie.

  T wadz, ktr mam nad przyrodzeniem,

  Chc wywrze na ludzkie dusze,

  Jak ptaki i jak gwiazdy rzdz mym skinieniem,

  Tak blinich rozrzdza musz.

  Nie broni bro bro odbije,

  Nie pieniami dugo rosn,

  Nie nauk prdko gnije,

  Nie cudami to zbyt gono.

  Chc czuciem rzdzi, ktre jest we mnie

  Rzdzi jak Ty wszystkimi zawsze i tajemnie: Co ja zechc, niech wnet zgadn,

  Speni, tym si uszczliwi,

  A jeeli si sprzeciwi,

  Niechaj cierpi i przepadn.

  Niech ludzie bd dla mnie jak myli i sowa,

  Z ktrych, gdy zechc, pieni wie si budowa

  Mwi, e Ty tak wadasz!

  Wiesz, em myli nie popsu, mowy nie umorzyJeli mnie nad duszami rwn wadz nadasz,

  Ja bym mj nard jak pie yw stworzy,

  I wiksze nili Ty zrobibym dziwo,

  Zanucibym pie szczliw!

  Daj mi rzd dusz! Tak gardz t martw budow,

  Ktra gmin wiatem zowie i przywyk j chwali,

  em nie prbowa dotd, czyli moje sowo

  Nie mogoby jej wnet zwali.

  Lecz czuj w sobie, e gdybym m wol

  cisn, naty i razem wywieci,

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  33/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 33/123

  #

  89

  #

  90

  #

  90

  #

  910

  #

  915

  #

  920

  #

  930

  #

  925

  Dugie milczenie

  z ironi

  Milczenie

  Moe bym sto gwiazd zgasi, a drugie sto wznieci

  Bo jestem niemiertelny! i w stworzenia kole

  S inni niemiertelni wyszych nie spotkaem

  Najwyszy na niebiosach! Ciebie tu szukaem,

  Ja najwyszy z czujcych na ziemnym padole.

  Nie spotkaem Ci dotd e Ty jest, zgaduj

  Niech Ci spotkam i niechaj Tw wyszo uczuj

  Ja chc wadzy, daj mi j, lub wska do niej drog!

  O prorokach, dusz wadcach, e byli, syszaem,

  I wierz lecz co oni mogli, to ja mog,

  Ja chc mie wadz, jak Ty posiadasz,

  Ja chc duszami wada, jak Ty nimi wadasz.

  Milczysz, milczysz! wiem teraz, jam Ci teraz zbada,

  Zrozumiaem, co Ty jest i jake Ty wada.

  Kamca, kto Ciebie nazywa mioci,

  Ty jeste tylko mdroci.

  Ludzie myl, nie sercem, Twych drg si dowiedz

  Myl, nie sercem, skady broni Twej wyledz

  Ten tylko, kto si wry w ksigi,

  W metal, w liczb, w trupie ciao,

  Temu si tylko udao

  Przywaszczy cz Twej potgi.

  Znajdzie trucizn, proch, par,

  Znajdzie blaski, dymy, huki,

  Znajdzie prawno, i z wiar

  Na mdrki i na nieuki.

  Mylom oddae wiata uycie,

  Serca zostawiasz na wiecznej pokucie,

  Dae mnie najkrtsze ycie

  I najmocniejsze uczucie.

  Czym jest me czucie?

  Ach, iskr tylko!

  Czym jest me ycie?

  Ach, jedn chwilk!

  Lecz te, co jutro rykn, czym s dzisiaj gromy?

  Iskr tylko.

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  34/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 34/123

  #

  935

  #

  940

  #

  945

  #

  950

  #

  955

  #

  960

  GOS Z LEWEJ STRONY

  GOS Z PRAWEJ

  Czym jest wiekw cig cay, mnie z dziejw wiadomy?

  Jedn chwilk.

  Z czego wychodzi cay czowiek, may wiatek?

  Z iskry tylko.

  Czym jest mier, co rozprszy myli mych dostatek?

  Jedn chwilk.

  Czym by On, pki wiaty trzyma w swoim onie?

  Iskr tylko.

  Czym bdzie wieczno wiata, gdy On go pochonie?

  Jedn chwilk.

  [37] [38]

  Wsi musz

  Na dusz

  Jak na ko.

  Go! go

  W cwa, w cwa!

  Co za sza!

  Bromy go, bromy,

  Skrzydem osomy

  Chwila i iskra, gdy si przedua, rozpala

  Stwarza i zwala.

  miao, miao! t chwil rozdumy, rozdalmy,

  miao, miao! t iskr rozniemy, rozpalmy Teraz dobrze tak. Jeszcze raz Ciebie wyzywam,

  Jeszcze po przyjacielsku dusz Ci odkrywam.

  Milczysz, wszake z Szatanem walczy osobicie?

  Wyzywam Ci uroczycie.

  Nie gard mn, ja nie jeden, cho sam tu wzniesiony.

  Jestem na ziemi sercem z wielkim ludem zbratan,

  Mam ja za sob wojska, i mocy, i trony

  Jeli ja bd blunierca,

  Ja wydam Tobie krwawsz bitw nili Szatan:

  On walczy na rozumy, ja wyzw na serca.

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  35/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 35/123

  #

  965

  #

  970

  #

  98

  #98

  #

  990

  #

  975

  GOS

  GOS

  Jam cierpia, kocha, w mkach i mioci wzrosem

  Kiedy mnie wydar osobiste szczcie,

  Na wasnej piersi ja skrwawiem picie,

  Przeciw Niebu ich nie wzniosem.

  [39]

  Rumaka

  Przedzierzgn w ptaka.

  Orlimi piry

  Do gry!

  W lot!

  Gwiazdo spadajca!

  Jaki sza

  W otcha ci strca!

  Teraz dusz jam w moj ojczyzn wcielony

  Ciaem poknem jej dusz,

  Ja i ojczyzna to jedno.

  Nazywam si Milijon bo za milijony

  Kocham i cierpi katusze.

  Patrz na ojczyzn biedn,

  Jak syn na ojca wplecionego w koo

  Czuj caego cierpienia narodu,

  Jak matka czuje w onie bole swego podu.

  Cierpi, szalej a Ty mdrze i wesoo

  Zawsze rzdzisz,

  Zawsze sdzisz,

  I mwi, e Ty nie bdzisz!

  Suchaj, jeli to prawda, com z wiar synowsk

  Sysza, na ten wiat przychodzc,

  e Ty kochasz jeeli Ty kocha wiat rodzc,

  Jeli ku zrodzonemu masz mio ojcowsk

  Jeeli serce czue byo w liczbie zwierzt,

  Ktre Ty w arce zamkn i wyrwa z powodzi

  Jeli to serce nie jest potwr, co si rodzi

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  36/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 36/123

  #

  995

  #

  100

  #

  100

  #

  101

  #

  102

  #

  101

  #

  102

  GOS

  GOS

  Przypadkiem, ale nigdy lat swych nie dochodzi

  Jeli pod rzdem Twoim czuo nie jest bezrzd,

  Jeli w milijon ludzi krzyczcych ratunku!

  Nie patrzysz jak w zawie zrwnanie rachunku

  Jeli mio jest na co w wiecie Twym potrzebn

  I nie jest tylko Twoj omyk liczebn

  [40]

  Ora w hydr!

  Oczy mu wydr.

  Do szturmu dalej

  Dymi! pali!

  Ryk! grzmot!

  Z jasnego soca

  Kometo bdu!

  Gdzie koniec twego pdu?

  Bez koca, bez koca!

  Milczysz! Jam Ci do gbi serce me otworzy,

  Zaklinam, daj mi wadz: jedna cz jej licha,

  Cz tego, co na ziemi osigna pycha,

  Z t jedn czstk ile ja bym szczcia stworzy!

  Milczysz! nie dasz dla serca, daje dla rozumu.

  Widzisz, em pierwszy z ludzi i z aniow tumu,

  e Ci znam lepiej nili Twoje archanioy,Wart, eby ze mn wadz dzieli si na poy

  Jelim nie zgad, odpowiedz milczysz! ja nie kami.

  Milczysz i ufasz, e masz silne rami

  Wiedz, e uczucie spali, czego myl nie zamie

  Widzisz to moje ognisko: uczucie,

  Zbieram je, ciskam, by mocniej paao,

  Wbijam w elazne woli mej okucie,

  Jak nabj w burzce dziao.

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  37/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 37/123

  #

  103

  #

  103

  #

  104

  GOS

  GOS

  GOS DIABA

  KONRADstaje chwil, sania si i pada

  DUCHY Z LEWEJ STRONY

  PIERWSZY

  DRUGI

  PIERWSZY

  DUCH Z PRAWEJ STRONY

  DUCH Z LEWEJ

  PIERWSZY Z LEWEJ

  [41]

  Ognia! pal!

  Lito! al!

  Odezwij si, bo strzel przeciw Twej naturze

  Jeli jej w gruzy nie zburz,

  To wstrzsn caym pastw Twoich obszarem

  Bo wystrzel gos w cae obrby stworzenia:

  Ten gos, ktry z pokole pjdzie w pokolenia:

  Krzykn, e Ty nie ojcem wiata, ale

  Carem!

  Depc, chwytaj!

  Jeszcze dysze.

  Omdla, omdla, a nim

  Przebudzi si, dodusim.

  Precz modl si za nim.

  Widzisz, odpdzaj nas.

  Ty bestyjo gupia!

  Nie pomoge mu sowo ostatnie wyrzygn,

  Jeszcze o jeden stopie w dum go podwign!

  Chwila dumy ta czaszka ju byaby trupia.

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  38/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 38/123

  #

  104

  #

  105

  #

  105

  #

  106

  DRUGI

  PIERWSZY

  DRUGI

  pacze

  uderza rogiem

  PIERWSZY

  DRUGI

  uderza

  PIERWSZY

  Sycha stukanie i klucz we drzwiach

  DRUGI DUCH

  SCENA III

  Wchodz KAPRAL, braciszek bernardyn PIOTR, jedenWIZIE

  KS. PIOTR

  By tak blisko tej czaszki! i nie mona depta!

  Widzie krew w jego ustach, i nie mona chepta!

  Najgupszy z diabw, ty go wypuci w p drogi.

  Wrci si, wrci

  Precz std bo wezm na rogi

  I bd ci lat tysic nis, i w paszcz sam

  Szatana wbij.

  Cha! cha! straszysz, ciociu! mamo!

  Ja dziecko bd paka

  Masz

  A co, nie chybi?

  Le i nie wya z pieka aha, do dna przybi

  Rogi me, brawo, rogi

  Sacrdieu! [42]

  Masz.

  W nogi.

  Pop, klecha, przyczajmy si i schowajmy rogi.

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  39/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 39/123

  #

  106

  #

  107

  #108

  #

  107

  WIZIE

  KS. PIOTR

  WIZIE

  KS. PIOTRmodli si

  KAPRAL

  doWINIA

  WIZIE

  KS. PIOTR

  WIZIE

  kadzie KONRADA

  KAPRAL

  W imi Ojca i Syna i witego Ducha.

  On zapewne osabia. Konradzie! nie sucha.

  Pokj temu domowi, pokj grzesznikowi!

  Dla Boga, on osabia, patrz miota si, dsa,

  To jest wielka choroba , patrz, on usta ksa.[43]

  Mj Panie, idcie sobie, a nas tu zostawcie.

  Ale dla Boga! prnych modlitew nie prawcie

  Podejmijcie go z ziemi, pomy do ka

  Ksie Pietrze.

  Tu zostaw.

  Oto jest poduszka.

  E, ja wiem, co to znaczy. Czasem na napada

  Takie szalestwo: dugo piewa, potem gada,

  A jutro zdrw jak ryba. Lecz kto wam powiedzia,

  e on osabia?

  Panie, ot by cicho siedzia.

  Niech brat Piotr pomodli si nad waszym koleg

  Bo ja wiem, e tu byo co tu niedobrego.

  Gdy runt odszed, w tej celi haas posyszaem,Spojrz dziurk od klucza, a co tu widziaem,

  To mnie wiedzie. Pobiegem do mojego kmotra,

  Bo on czowiek pobony, do braciszka Piotra

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  40/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 40/123

  #

  109

  #

  109

  #

  110

  #

  110

  #

  111

  #

  111

  #

  108

  WIZIE

  KAPRAL

  Patrz na tego chorego: niedobrze si dzieje

  Dalibg nie pojmuj nic, i oszalej.

  Oszale? Ej, Panowie, strzecie si, Panowie!U was usta wymowne, wiele nauk w gowie,

  A patrzcie, gowa mdra w prochu si taczaa,

  I z tych ust, tak wymownych, patrzaj piana biaa.

  Syszaem, co on piewa, ja sw nie pojem,

  Lecz byo co u niego w oczach i nad czoem.

  Wierz mi, e z tym czowiekiem niedobrze si dzieje

  Byem ja w legijonach, nim wzito w rekruty,

  Braem szturmem fortece, klasztory, reduty

  Wicej dusz wychodzcych z ciaa ja widziaem,

  Nili Wapan przeczyta ksiek w yciu caem.

  A to jest rzecz niemaa widzie, jak czek kona.

  Widziaem ja na Pradze ksiy zarzynanych,

  I w Hiszpaniji ywcem z wiey wyrzucanych

  Widziaem matek szabl rozrywane ona,

  I dzieci konajce na kozackich pikach,

  I Francuzw na niegu, i Turkw na palu

  I wiem, co w konajcych wida mczennikach,

  A co w zodzieju, zbjcy, Turku lub Moskalu.

  Widziaem rozstrzelanych, co patrzyli miele

  W rur broni, nie chcieli na oczy zasony

  A jak padli na ziemi, widziaem w ich ciele

  Strach, co za ycia wstydem i pych wiziony,

  Wyszed z trupa jak owad i peza wokoo:Gorszy strach ni ten, ktry tchrza w bitwie nka.

  Taki strach, e do spojrze na zamare czoo,

  Aby widzie, e dusza dsa si i lka,

  Gardzi blem i cierpi, i wieczna jej mka.

  A wic, mj Panie, myl, e twarz umarego

  Jest jak patent wojskowy do wiata przyszego,

  I poznasz zaraz, jak on tam bdzie przyjty,

  W jakiej randze i stopniu: wity czy przeklty. A wic tego czowieka i pie, i choroba.

  I czoo, i wzrok wcale mi si nie podoba.

  Ot Wapan spokojnie id do swojej celi,

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  41/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 41/123

  #

  112

  #

  113

  #

  114

  #

  114

  #

  112

  #

  113

  WIZIEodchodzi

  KONRAD

  KAPRAL

  KS. PIOTR

  do KAPRALA

  KAPRALodchodzi

  KONRAD

  zrywa si

  KS. PIOTR

  My z bratem Piotrem bdziem przy chorym siedzieli.

  Przepa tysic lat pusto dobrze jeszcze wicj!

  Ja wytrzymam i dziesi tysicw tysicy

  Modli si? tu modlitwa nie przyda si na nic

  I bya taka przepa bez dna i bez granic?

  Nie wiedziaem a bya.

  Syszysz, jak on szlocha:

  Synu mj, ty na sercu, ktre ciebie kocha.

  Wyjd std i patrz, aeby nikt tdy nie chodzi

  I pki std nie wyjd, nikt mi nie przeszkodzi.

  Nie! oka mi nie wydar! mam to silne oko,

  Widz std, i std nawet, cho ciemno gboko,

  Widz ciebie, Rollison, bracie, c to znaczy?

  I ty w wizieniu, zbity, krwi cay zbryzgany,

  I ciebie Bg nie sucha, i ty ju w rozpaczy

  Szukasz noa, prbujesz gow tuc o ciany:

  Ratunku! Bg nie daje, ja ci da nie mog,

  Oko mam silne, spojrz, moe ci zabij

  Nie ale ci poka okiem mierci drog.

  Patrz, tam masz okno, wybij, skocz, zle i zam szyj,

  I ze mn tu le w gbie, w ciemno lemy na d

  Otcha otcha ta lepsza nili ziemi pad

  Tu nie ma braci, matek, narodw, tyranw

  Pjd tu.

  Duchu nieczysty, znam ci po twym jadzie,

  Znowu tu, najchytrzejszy ze wszystkich szatanw,

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  42/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 42/123

  #

  115

  #

  116

  #

  116

  #

  117

  #

  115DUCH

  KS. PIOTR

  DUCH

  KS. PIOTR

  DUCH

  KS. PIOTR

  DUCH

  KS. PIOTR

  Znowu w dom opuszczony leziesz, brzydki gadzie.

  Ty wpezn w jego usta, na zgub tu wpezn,

  W imi Paskie jam ciebie pojma i ochezn .[44]

  Exorciso [45]

  Stj, nie klnij stj, odstp od progu,

  Wyjd

  Nie wyjdziesz, a si upodoba Bogu.

  Lew z pokolenia Judy tu Pan on zwycia:

  Sie na lwa zastawie i w twym wasnym wniku [46]

  Zowie si Bg ciebie zowi w tym grzeszniku.

  W jego ustach chc tobie najsroszy cios zada:

  Kamco, ja tobie ka, musisz prawd gada.

  Parle-moi donc franais, mon pauvre capucin,

  J'ai pu dans le grand monde oublier mon latin.

  Mais tant saint, tu dois avoir le don des langues

  Vielleicht sprechen Sie deutsch, was murmeln Sie so bang

  What it is, Cavalleros, rispondero Io. [47]

  Ty to z ust jego wrzeszczysz, stujzyczna mijo,

  Cest juste, dans ce jeu, nous sommes de moiti,

  Il est savant, et moi, diable de mon mtier.

  J'tais son prcepteur et je m'en glorifie,

  En sais-tu plus que nous? parle je te dfie.[48]

  W imi Ojca i Syna i Ducha witego.

  Ale stj, stj, mj ksie, stj, ju dosy tego

  Tylko, ksiuniu, nie mcz na prno: czy szatan,

  eby tak mczy!

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  43/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 43/123

  #

  118

  #

  118

  #

  117

  DUCH

  KS. PIOTR

  DUCH

  KS. PIOTR

  DUCH

  KS. PIOTR

  modli si

  DUCH

  KS. PIOTR

  DUCH

  KS. PIOTR

  DUCH

  KS. PIOTR

  do siebie

  Kto ty?

  Lukrecy, Lewiatan,

  Voltaire,AlterFritz,Legio sum.

  Co widzia?

  Zwierza.

  Gdzie?

  W Rzymie.

  Nie sucha mi wrmy do pacierza.

  Ale sucham.

  Gdzie widzia winia?

  Mwi, w Rzymie

  Kamiesz.

  Ksie, na honor, na kochanki imi,

  Mej kochanki czarniutkiej, co tak do mnie wzdycha

  A wiesz ty, jak si zowie moja luba? Pycha.

  Jaki ty nieciekawy!

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  44/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 44/123

  #

  119

  #

  119

  #

  120

  #

  121

  #

  121

  #

  120

  modli si

  DUCH

  KSIDZmodli si

  KS. PIOTR

  DUCH

  miejc si

  KSIDZmodli si

  Przeciwi si duchy

  Upokrzmy si Panu i zrbmy akt skruchy.

  Ale co tam masz robi, ja sam std wyrusz,

  Przyznaj si, e wlazem niezgrabnie w t dusz.

  Tu mnie kole ta dusza jest jak skra jea,

  Woyem j na wywrt, kolcami do kiszek.

  Ale bo i ty majster, cho prosty braciszek

  Osy, powinni ciebie obra za papiea.

  Gupstwo stawi w kociele na przd, jak kolumny,

  A ciebie kryj w ktku: wiecznik, gwiazd blasku!

  Tyranie i pochlebco, i pody, i dumny,

  eby pier ugryz, u ng wleczesz si po piasku.

  Aha! gniewasz si, pacierz przerwae da capo [49]

  eby sam widzia, jak ty miesznie krcisz ap

  Istny niedwiadek, gdy si broni od komarw!

  On trzepie swoje, no wic dosy ju tych swarw

  Znam twoj moc i chc si tobie wyspowiada,

  Bd ci o przeszoci i przyszoci gada.

  A wiesz ty, co o tobie mwi w caym miecie?

  A wiesz ty, co to bdzie z Polsk za lat dwiecie?

  A wiesz, dlaczego tobie przeor tak nie sprzyja?

  A wiesz, w Apokalipsie co znaczy bestyja?

  Milczy i trzepie oczy a strach we mnie wlepi.

  Powiedz, ksiuniu, czego do mnie si uczepi?

  Co ja winien, e takie mam odbiera chosty.

  Czy ja jestem krl diabw, wszak ja diabe prosty.

  Zwa, czy to prawnie sug ukara za pana,

  Wszake ja tu przyszedem z rozkazu Szatana

  Trudno mu si tumaczy, bo z nim nie brat za brat,

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  45/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 45/123

  #

  122

  #

  122

  #

  123

  #

  123

  wzdycha

  KSIDZmodli si

  KS. PIOTR

  DUCH

  KS. PIOTR

  DUCH

  KS. PIOTR

  DUCH

  KS. PIOTR

  DUCH

  KS. PIOTR

  Jestem jako Kreishauptmann , Gubernator, Landrat : [50] [51]

  Ka dusz bra w areszt, bior, sadz w ciemno

  Zdarza si przy tym duszy jaka nieprzyjemno,

  Ale czy z mojej winy? jam lepe narzdzie

  Tyran szelma da ukaz, pisze: Niech tak bdzie

  Czy to mnie mio mczy, mnie samemu mka.

  Ach

  jak to le by czuym. Ach, serce mi pka.

  Wierz mi: gdy pazurami grzesznika odzieram,

  Nieraz ogonem, ah! ah! zy sobie ocieram.

  A wiesz, e jutro bdziesz bity jako Haman?

  In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen.

  Ego te exorciso, spiritus immunde [52]

  Ksie, stj sucham gadam stj jedn sekund!

  Gdzie jest nieszczsny wizie, co chce zgubi dusz?

  Milczysz Exorciso te

  Gadam, gadam musz.

  Kogo widziae?

  Winia.

  Jakiego?

  Grzesznika.

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  46/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 46/123

  #

  124

  #

  124

  #

  125

  DUCH

  KS. PIOTR

  DUCH

  KS. PIOTR

  DUCH

  KS. PIOTR

  DUCH

  KS. PIOTR

  DUCH

  KS. PIOTR

  DUCH

  KS. PIOTR

  DUCH

  Gdzie?

  Tam, w drugim klasztorze.

  W jakim?

  Dominika.

  Ten grzesznik ju przeklty, prawem mnie naley.

  Kamiesz.

  On ju umary.

  Kamiesz.

  Chory ley.

  Exorciso te

  Gadam, gadam, skacz piewam

  Tylko nie klnij jak gada? dusisz ledwie ziewam.

  Mw prawd.

  Grzesznik chory, lata bez pamici

  I jutro rano szyj niezawodnie skrci.

  Kamiesz.

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  47/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 47/123

  #

  125

  #

  126

  #

  126

  #

  127

  KS. PIOTR

  DUCH

  KS. PIOTR

  DUCH

  KS. PIOTR

  DUCH

  KS. PIOTR

  DUCH

  KS. PIOTR

  DUCH

  KS. PIOTR

  DUCH

  Powiadczy godny wiadek, kmotr Belzebub.

  Pytaj go, mcz niewinnej duszy mojej nie gub.

  Jak ratowa grzesznika?

  Bodaje zdech, klecho,

  Nie powiem.

  Exorciso

  Ratowa pociech.

  Dobrze, gadaj wyranie czego mu potrzeba?

  Mam chrypk, nie wymwi.

  Mw!

  Mj panie! krlu!

  Daj odpocz

  Mw, czego potrzeba

  Ksiulu,

  Ja tego nie wymwi.

  Mw!

  He Wina Chleba

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  48/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 48/123

  #128

  #

  128

  #129

  #

  129

  #

  127

  KS. PIOTR

  do DUCHA

  DUCHuchodzi

  KONRAD

  KS. PIOTR

  KONRAD

  KS. PIOTR

  klka

  pada krzyem

  Rozumiem, Chleba Twego i Krwi Twojej, Panie

  Pjd, i daj mi speni Twoje rozkazanie.

  A teraz zabierz z sob twe zoci i bdy,

  Skd wszede i jak wszede, id tam i tamtdy.

  Dwigasz mi! kto ty? strze si, sam spadniesz w te doy.

  Podaje rk lemy w gr jak ptak lec

  Mile oddycham woni promieniami wiec.

  Kt mi da rk? dobrzy ludzie i anioy

  Skde lito, wam do mnie schodzi do tych dow?Ludzie? Ludmi gardziem, nie znaem aniow.

  Mdl si, bo strasznie Paska dotkna ci rka:

  Usta, ktrymi wieczny Majestat obrazi,

  Te usta zy duch sowy szkaradnymi skazi

  Sowa gupstwa, najsrosza dla mdrych ust mka,

  Oby ci policzone byy za pokut.

  Oby o nich zapomnia

  Ju s tam wykute.

  Oby, grzeszniku, nigdy sam ich nie wyczyta,

  Oby ci o znaczenie ich Bg nie zapytaMdl si myl twoja w brudne obleczona sowa,

  Jak grzeszna, z tronu swego strcona krlowa,

  Gdy w ebraczej odziey, okryta popioem,

  Odstoi czas pokuty swojej przed kocioem,

  Znowu na tron powrci, strj krlewski wdzieje

  I wikszym nili pierwej blaskiem zajanieje.

  Usn

  Twe miosierdzie, Panie, jest bez granic.

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  49/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 49/123

  #

  130

  #

  130

  #

  131

  #

  132

  #

  131

  modli si

  W bliskim kociele, za cian, zaczynaj piewa pie Boego Narodzenia. Nad Ksidzem Piotrem

  CHRANIOWna nut: Anio pasterzom mwi

  CHR ANIOW

  gosy dziecinne

  ARCHANIO PIERWSZY

  na nut: Bg nasz ucieczk

  ARCHANIO DRUGI

  ARCHANIO PIERWSZY

  ARCHANIO DRUGI

  ANIO

  Panie, otom ja suga dawny, grzesznik stary,

  Suga ju spracowany i niezgodny na nic.

  Ten mody, zrb go za mnie sug Twojej wiary,

  A ja za jego winy przyjm wszystkie kary.

  On poprawi si jeszcze, on wsawi Twe Imi.

  Mdlmy si, Pan nasz dobry! Pan ofiar przyjmie.

  Pokj temu domowi,

  Spoczynek grzesznikowi.Sugo! sugo pokorny, cichy,

  Wniose pokj w dom pychy.

  Pokj temu domowi.

  Panie, on zgrzeszy, przeciwko Tobie zgrzeszy on bardzo.

  Lecz pacz nad nim, modl si za nim Twoi Anieli.

  Tych zdepc, o Panie, tych zam, o Panie, ktrzy Twe wite sdy pogardz,

  Ale tym daruj, co witych sdw Twych nie pojli.

  Kiedym z gwiazd nadziei

  Lecia wiecc Judei,

  Hymn Narodzenia piewali Anieli:

  Mdrcy nas nie widzieli,

  Krlowie nie syszeli.

  Pastuszkowie spostrzegli

  I do Betlejem biegli:

  Pierwsi wieczn mdro witali,

  Wieczn wadz uznali:

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  50/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 50/123

  #

  132

  #

  133

  #

  133

  #

  134

  #

  134

  ARCHANIO PIERWSZY

  CHR ANIOW

  ARCHANIO DRUGI

  ARCHANIO PIERWSZY

  ARCHANIO DRUGI

  ANIO

  CHR ANIOW

  CHR ARCHANIOW

  Biedni, proci i mali.

  Pan, gdy ciekawo, dum i chytro w sercu Aniow, sug swych, obaczy,

  Duchom wieczystym, Anioom czystym, Pan nie przebaczy.

  Runy z niebios, jak deszcz gwiadzisty, Aniow tumy,

  I deszczem lec za nimi co dzie mdrcw rozumy.

  Pan maluczkim objawia,

  Czego wielkim odmawia.

  Lito! lito! nad synem ziemi,

  On by midzy wielkiemi,

  Lito nad synem ziemi.

  On sdw Twoich nie chodzi bada jako ciekawy,

  Nie dla mdroci ludzkiej on bada, ani dla sawy.

  On Ci nie pozna, on Ci nie uczci, Panie nasz wielki!

  On Ci nie kocha, on Ci nie wezwa, nasz Zbawicielu!

  Lecz on szanowa imi Najwitszej Twej Rodzicielki.

  On kocha nard, on kocha wiele, on kocha wielu.

  Krzy w zoto oprawiony

  Zdobi krlw korony.

  Na piersi mdrcw byszczy jak zorze,

  A w dusz wni nie moe:

  Owie, owie ich, Boe!

  My tak ludzi kochamy,

  Tak z nimi by damy

  Wygnani od mdrkw i krli,

  Prostaczek nas przytuli,

  Nad nim dzie, noc piewamy.

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  51/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 51/123

  #

  135

  #

  135

  #136

  #

  136

  #

  137

  #

  137

  OBADWA CHRY

  SCENA IV. DOM WIEJSKI PODE LWOWEM

  Pokj sypialny EWA, moda panienka, wbiega, poprawia kwiaty przed obrazem NajwitszejPanny, klka i modli si. Wchodzi MARCELINA

  MARCELINA

  EWA

  pokazujc ksik

  Podnie t gow, a wstanie z prochu, niebios dosie,

  I dobrowolnie padnie, i uczci krzya podne

  Wedle niej cay wiat u stp krzya niechaj pole

  I niech Ci wsawi, e sprawiedliwy i litociwy Pan nasz, o Boe!

  Pokj, pokj prostocie,

  Pokornej, cichej cnocie!

  Sugo, sugo pokorny, cichy,

  Wniose pokj w dom pychy,

  Pokj grzesznemu sierocie.

  [53]

  Modlisz si jeszcze dotd! czas spa, pnoc bia.

  Juem si za ojczyzn moj pomodlia,

  Jak nauczono, i za ojca, i za mamZmwmy jeszcze i za nich pacierze te same.[54]

  Cho oni tak daleko, ale to s dziatki

  Jednej ojczyzny naszej, Polski, jednej matki.

  Litwin, co dzi tu przyby, uciek od Moskali

  Strach sysze, co tam oni z nimi wyrabiali.

  Zy car kaza ich wszystkich do ciemnicy wsadzi

  I jak Herod chce cae pokolenie zgadzi.

  Litwin ten bardzo ojca naszego zasmuci,

  Poszed w pole i dotd z przechadzki nie wrci.

  Mama na msz posaa i obchd aobny,

  Bo wielu z nich umaro. Ja pacierz osobny

  Zmwi za tego, co te piosenki ogosi

  I on take w wizieniu, jak nam go donosi.

  Te piosenki czytaam niektre s pikne [55]

  Jeszcze pjd, przed Matk Najwitsz uklkn,

  Pomodl si za niego kto wie, czy w tej chwili

  Ma rodzicw, eby si za nim pomodlili .

  http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-http://-/?-
 • 7/23/2019 Adam Mickiewicz, Dziady 3

  52/123

  1.12.2015 Adam Mickiewicz, Dziady, Dziady. Poema, Dziady, cz III :: Wolne Lektury

  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html 52/123

  #

  138

  #

  138

  #

  139

  #

  139

  #

  140

  #140

  MARCELINAodchodzi

  EWAmodli si i usypia

  ANIO

  CHR ANIOW

  EWA

  WIDZENIE

  Lekko i cicho, jak lekkie sny zlemy.

  Braciszka miego sen rozweselmy,

  Sennemu pod gow skrzydo podcielmy,

  Oczami, gwiazdami, twarz mu owiemy,

  piewajc i grajc latajmy wiankiem,

  Nad czystym, nad cichym naszym kochankiem.

  Rczta liliowe za licie splemy,

  Za re kwitnce czoa rozniemy ,[56]

  Spod wstek gwiadzistych wos nasz rozwimy.

  Rozpumy w promienie, rozlejmy w wonie

  Kwitncym, pachncym, yjcym wiankiem

  Kochanka naszego piersi okrmy,

  Kochanka naszego otulmy skronie.

  piewajc i grajc latajmy wiankiem,

  Nad czystym, nad cichym naszym kochankiem.

  Deszczyk tak wiey, miy, cichy jak rosa,

  I skd ten deszczyk tak czyste niebiosa,

  Jasne n