Adam Mickiewicz

of 20/20
Przygotowała Aleksandra Żak ADAM MICKIEWICZ PODRÓŻE I TWÓRCZOŚĆ
 • date post

  18-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  100
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz urodzi si 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koo Nowogrdka w niezamonej rodzinie szlacheckiej.

Przygotowaa Aleksandra ak

ADAM MICKIEWICZPODRE I TWRCZO

Adam Mickiewicz urodzi si 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koo Nowogrdka w niezamonej rodzinie szlacheckiej.

Muzeum Adama Mickiewicza w NowogrdkuPo ukoczeniu w 1815 roku szkoy w Nowogrdku, Mickiewicz wyjecha do Wilna, gdzie rozpocz studia na wydziale literatury Uniwersytetu Wileskiego. W 1817 zaoy tajne Towarzystwo Filomatw (Mionikw Nauki), a nastpnie Towarzystwo Filaretw (Mionicy Cnoty)

Adam Mickiewicz ukoczy studia i obj stanowisko nauczyciela w szkole kowieskiej. Dziki swemu przyjacielowi Tomaszowi Zanowi, pozna Maryl Wereszczakwn. Zakocha si w niej, jednak niestety nie bya to szczliwa mio.To wanie wtedy powstay utwory przepenione smutkiem i alem za utracon mioci (np. wiersz Do M*** czy IV cz Dziadw).DO M...Wiersz napisany w roku 1823Precz z moich oczu!... posucham od razu,Precz z mego serca!... i serce posucha,Precz z mej pamici!... nie tego rozkazuMoja i twoja pami nie posucha.Jak cie tym duszy, gdy padnie z daleka,Tym szerzej koo aobne roztoczy, -Tak moja posta, im dalej ucieka,Tym grubszym kirem tw pami pomroczy.() Wadze rosyjskie za dziaalno w tajnych, patriotycznych zwizkach modzieowych uwiziy Mickiewicza i w 1824 roku skazay na przymusowy pobyt w byym klasztorze Bazylianw w Wilnie.

W latach 18241829 Adam Mickiewicz przebywa w Petersburgu, Odessie, Moskwie oraz na Krymie. Tu powstay Sonety odeskie oraz Sonety krymskie

Wpynem na suchego przestwr oceanu,Wz nurza si w zielono i jak dka brodzi,rd fali k szumicych, rd kwiatw powodzi,Omijam koralowe ostrowy burzanu.()Z Petersburga trasa prowadzia przez Hamburg, pniej przez Berlin, gdzie zosta ciepo przywitany przez liczne grono Polakw. Przez jaki czas sucha tu wykadw Hegla. Dalsze punkty jego podry to Drezno i Praga. Kiedy wraca odwiedzi Goethego, od ktrego w dowd uznania otrzyma autograf oraz gsie piro - na znak twrczoci poetyckiej.w 1829 roku rozpoczyna sie dwuletnia wdrwka Mickiewicza po Europie.

Johann Wolfgang von GoetheJohann Wolfgang von GoetheJohann Wolfgang von GoetheJohann Wolfgang von GoetheW Szwajcarskich Alpach powsta utwr pt. Do ***. Na Alpach w Splugen. Przypomina w nim Mickiewicz swoj wielk mio do Maryli.

DO***NA ALPACH W SPLGEN 1829Nigdy, wic nigdy z tob rozsta si nie mog!Morzem pyniesz i ldem idziesz za mn w drog,Na lodowiskach widz byszczce twe ladyI gos twj sysz w szumie alpejskiej kaskady,I wosy mi si je, kiedy si ogldam,I posta twoj widzie lkam si i dam.

29 listopada 1830 roku nieliczna grupa podchorych zaatakowaa Belweder w Warszawie, siedzib ksicia Konstantego. Wybucha powstanie listopadowe. Mickiewicz zdecydowa si wraca do ojczyzny z zamiarem przyczenia sie do powstania. Po bezowocnych, okrytych tajemnic oczekiwaniach przyby w czerwcu 1831 roku do Parya. Bra udzia w licznych inicjatywach naukowo - kulturalnych i patriotycznych. Z pocztkiem sierpnia dociera do Wielkopolski, gdzie pozostaje do wiosny roku 1832. Mickiewicz przebywa na wielu dworach . W mieowie po raz pierwszy "nawdycha si polszczyzny" i zebra mnstwo obserwacji, ktre nastpnie spoytkowa w Panu Tadeuszu. Podczas pobytu poety w Wielkopolsce powstaa Reduta Ordona i najprawdopodobniej dwa wiersze powstacze: Nocleg i mier pukownika oraz ballada Ucieczka, moe te pierwsza redakcja trzeciej czci Dziadw. Wyjedajc z gocinnej Wielkopolski do Drezna, poeta podzieli losy wielu rozbitkw powstania i rozpocz kolejny rozdzia swojej biografii - przymusow wieloletni emigracj.

Przebywajc w Drenie poeta napisa III cz Dziadw Po skoczeniu utworu w 1832 roku Mickiewicz uda si do Parya

Do Parya wdrowaa dua cz emigracji polskiej po nieudanym powstaniu, tu poeta wyda Dziady III cz. W tym roku wydane zostao rwnie inne dzieo napisane ju w Paryu: Ksigi narodu polskiego i Ksigi pielgrzymstwa polskiego. Wanie w Paryu powstao jedno z najwikszych dzie Mickiewicza - epopeja narodowa Pan Tadeusz.

W 1834 roku w Kociele w.Ludwika w Paryu odby si lub Adama Mickiewicza z Celin Szymanowska. Pann mod, do otarza prowadzi Julian Ursyn Niemcewicz.

Jako m i ojciec musia wyywi rodzin, tote dowiedzia sie o wolnej posadzie profesora literatury aciskiej w Akademii Lozaskiej.W Lozannie stworzy poeta cykl wierszy lirycznych, dzi nazywanych lirykami lozaskimi. Mickiewicz pisa je w latach 1839 - 1840. Pobyt w Szwajcarii trwa bardzo krtko, ju w padzierniku 1840 roku Mickiewicz zdecydowa si na powrt do Parya, gdzie zaoferowano mu prac w College de France.

W Paryu w roku 1841 Mickiewicz zwiza si z reprezentantem nurtu polskiego mesjanizmu - Andrzejem Towiaskim. W 1844 roku wadze francuskie zawiesiy wieszcza w czynnociach profesora z powodu politycznej wymowy wykadw oraz propagowania towianizmu.

Towianizm gosi potrzeb autentycznego naladowania Chrystusa, widzenia bliniego nawet we wrogu politycznym. Dlatego Towiaski by oskarany o brak patriotyzmu, a nawet szpiegostwo.Po Wionie Ludw, Mickiewicz w 1849 roku zaj si redagowaniem nowego pisma - Trybuna Ludw . Bya to francuska gazeta propagujca ruchy narodowo - wyzwolecze, artykuy zamieszczane byy przez redaktorw rnych narodowoci, popieray one walki w regionach, w ktrych jeszcze sie toczyy, jak np. na Wgrzech.

W numerze 134 z 16 padziernika zamieszczono owiadczenie o wystpieniu z pisma wszystkich Polakw, na znak protestu przeciwko ograniczaniu wolnoci sowa, byo to rwnoznaczne z likwidacj pisma. Zacz sie dla Mickiewicza ciki okres w yciu. W midzyczasie dochowa si szeciu dzieci, musia jako wyywi rodzin.

Adam Mickiewicz, w roku 1852, w Bibliotece Arsenau, otrzyma posad bibliotekarza. Pracowa i mieszka tu do 1855 roku.W marcu 1855 roku zmara ona poety . Mickiewicz nie zatraci jednak ducha wielkiego patrioty. W tym samym roku uda si do Konstantynopola, gdzie chcia sprbowa zorganizowa kolejny legion.

26 listopada Adam Mickiewicz zmar w czasie epidemii cholery panujcej wwczas w Konstantynopolu. Jego zwoki zostay przewiezione do Parya, gdzie zosta pochowany na cmentarzu Montmorency. W 1890 prochy Mickiewicza spoczy w katedrze na Wawelu. mier wieszcza wywara ogromne poruszenie i aob narodow.