Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

of 29 /29
Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek Pan Tadeusz Adam Mickiewicz 1. Co oznacza tytuł? a) Pan Tadeusz… b) czyli ostatni zajazd na Litwie… c) historia szlachecka… d) z roku 1811 i 1812… e) we dwunastu księgach wierszem Ksiega 1 – Gospodarstwo 1. Do kogo zwraca się narrator w Inwokacji? Jakie uczucia wyraża? 2. Jak wygląda dwór w Soplicowie? 3. Kto i skąd powrócił do Soplicowa? 4. Co bohater widzi po wejściu do domu? 5. Kim są postaci, których portrety wiszą na ścianach? a) Tadeusz Kościuszko b) Tadeusz Rejtan c) Tadeusz Korsak d) Jakub Jasiński 6. Jaką melodię wygrywa zegar kurantowy? 7. Co zaskoczyło młodego panicza? 8. Jak zareagowała dziewczyna na widok młodzieńca? 9. Kto jako pierwszy powitał gościa?

Embed Size (px)

Transcript of Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek
Pan Tadeusz Adam Mickiewicz 1. Co oznacza tytu?
a) Pan Tadeusz…
c) historia szlachecka…
e) we dwunastu ksigach wierszem
Ksiega 1 – Gospodarstwo 1. Do kogo zwraca si narrator w Inwokacji? Jakie uczucia wyraa?
2. Jak wyglda dwór w Soplicowie?
3. Kto i skd powróci do Soplicowa?
4. Co bohater widzi po wejciu do domu?
5. Kim s postaci, których portrety wisz na cianach?
a) Tadeusz Kociuszko
b) Tadeusz Rejtan
c) Tadeusz Korsak
d) Jakub Jasiski
7. Co zaskoczyo modego panicza?
8. Jak zareagowaa dziewczyna na widok modzieca?
9. Kto jako pierwszy powita gocia?
Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek
10. Jak ma na imi nowoprzybyy?
11. Dlaczego nosi takie imi?
12. Kiedy w Soplicowie ludzie kocz prac?
13. W jakiej kolejnoci towarzystwo wracao ze spaceru? Z czego to wynikao?
14. Kto dba o dobre obyczaje panujce w dworze?
15. Gdzie miaa odby si zaplanowana uczta?
16. Do kogo naley zamek?
17. Czego oczekiwano od Tadeusza przy stole?
18. Na jaki temat Sdzia wygasza nauk? Co byo przyczyn tej przemowy?
19. Kto pojawi si na uczcie spóniony?
20. Jak wygldaa Telimena?
21. Kótnia – uzupenij tabel.
Strony konfliktu
Imi psa
Przedmiot konfliktu
22. Ile Tadeusz ma lat i gdzie mieszka do tej pory?
23. Jakimi talentami i zdolnociami odznacza si Tadeusz?
24. O czym rozmawiali Tadeusz i Telimena?
Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek
25. Co zepsuo humor Tadeuszowi i dlaczego?
26. Jaki strój nosi Sdzia?
27. Opisz wygld ksidza Robaka.
Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek
Pan Tadeusz Adam Mickiewicz
Ksiega 2 – Zamek 1. Jakie rodki poetyckie zostay uyte w wersach 11-20?
2. O jakiej porze dnia rozpoczyna si akcja opisana w tej ksidze?
3. Gdzie budzi si Tadeusz?
4. Na co szykuj si mieszkacy Soplicowa?
5. Na co zamierzano zapolowa?
6. Jaki jest hrabia Horeszko? (w. 129-143)
7. Czego dowiadujemy si o Gerwazym?
a) Pochodzenie:
c) Wygld:
8. Jakie s plany hrabiego wzgldem zamku?
9. Do czego Gerwazy namawia hrabiego?
10. Uzupenij opowie Gerwazego.
w bliskich kontaktach by ……………………………………………………., nazywany ………………………………………… . Ta znajomo
bya cenna dla Horeszki, poniewa ……………………………… mia duy wpyw na swoj rodzin - …………………………………….. .
Wedug Gerwazego Jacek chcia owiadczy si ……………………………., ale podano mu ………………………………………………….. ,
co oznacza odmow.
Kiedy Stolnik chcia wycofa si z pola bitwy ……………………………………………………………………………………………………………… .
Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek
Strza odda …………………………………………………………… . Stolnik Horeszko na skutek odniesionej rany …………………………. .
Gerwazy, po mierci swego pana, poprzysig …………………………………………………………………………………………………………… .
11. Jak sdzisz, dlaczego Gerwazy namawia hrabiego do zmiany zdania?
12. Co postanawia hrabia Horeszko po wysuchaniu opowieci Gerwazego?
13. Spójrz na opis sadu (od w. 402). Jakie rodki stylistyczne zostay w nim zastosowane?
14. Jak wyglda Zosia? (od w. 431)
15. Kto przyglda si Zosi?
16. Kto przegoni podgldacza?
18. Zapisz obyczaje szlacheckie zwizane ze niadaniem oraz zapisz nazwy podawanych potraw.
obyczaje menu
19. Czy podczas polowania rozstrzygnito spór o Kusego i Sokoa?
20. Co byo nietypow pasj Wojskiego?
21. Petrsburska anegdotka Telimeny. Ponumeruj punkty chronologicznie.
…… Wizyta Wielkiego owczego.
…… Wezwanie policmajstra.
…… Ukaranie czynownika.
…… Zaprzeczenia czynownika jakoby nie polowa.
Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek
22. Kogo musia rozdziela ksidz Robak?
23. Zapowiedzi jakiego zajcia koczy si ksiga II?
Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek
Pan Tadeusz Adam Mickiewicz
Ksiega 3 – Umizgi 1. Czym s tytuowe „umizgi”? Sprawd to w odpowiednim sowniku.
2. Gdzie wkrad si Hrabia?
3. Kogo ujrza Hrabia i co robia ta osoba?
4. Opisz wygld Hrabiego.
5. Jak zachowuje si wobec Zosi na pocztku, a jak póniej? Co jest przyczyn tej zmiany?
6. Jakiej rozrywce oddaa si soplicowska szlachta?
7. O jakich grzybach mowa?
a) „s godem paniestwa, bo czerw ich nie zjada” –
b) Pukownik grzybów –
e) „szampaskie kieliszki wysmuke” –
8. Co robi Telimena?
10. Jakie ma plany Jacek Soplica wobec syna?
11. Jak Telimena reaguje na propozycj lubu Zosi i Tadeusza?
Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek
12. Co robi Hrabia podczas rozmowy Telimeny z Sdzi?
13. Co o przyrodzie mówi Tadeusz, Sdzia i Telimena?
TADEUSZ HRABIA I TELIMENA
15. Co przerywa posiek?
Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek
Pan Tadeusz Adam Mickiewicz
Ksiega 4 – Dyplomatyka i lowy 1. Kto, wedug legendy, zbudowa Wilno?
2. Do jakiego europejskiego miasta porównano Wilno?
3. Zacytuj fragment, który moe wiadczy o tsknocie narratora za ojczyzn.
4. Co dzieje si w Soplicowie o poranku?
5. Co o poranku robi Tadeusz?
6. Co/kto obudzi Tadeusza?
8. Kto zarzdza karczm?
9. Jaki jest Jankiel? Opisz krótko jego wygld i charakter.
10. Kto by w karczmie o poranku?
11. Czym czstowa w karczmie ksidz Robak?
12. Do czego Robak zachca goci? (wersy 433-448)
13. Na czyj widok ksidz opuci karczm?
14. Opisz w kilku zdaniach wygld puszczy.
15. Czym jest matecznik? Jak wyglda?
16. Kto jako pierwszy wykry niedwiedzia w sercu lasu?
17. Kogo z bohaterów zaatakowa niedwied, podczas ucieczki przed pogoni?
Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek
18. Co symbolicznie zakoczyo polowanie?
19. KONCERT WOJSKIEGO – rodki stylistyczne. Zacytuj odpowiednie fragmenty (dwa przykady):
a) Epitet:
b) Porównanie:
21. Jak teori na temat mierci niedwiedzia przedstawi Gerwazy?
22. Kto faktycznie zabi zwierz?
23. Co miao miejsce po polowaniu?
24. Historia Domejki i Dowejki: uporzdkuj plan wydarze opowieci Wojskiego.
Przyja dotychczasowych wrogów.
Pojedynek Domejki i Dowejki.
Wspólny strza do niedwiedzia.
Niefortunne podobiestwo brzmienia nazwisk Domejki i Dowejki ródem problemów podczas
sejmików.
Decyzja Wojskiego, e Domejka i Dowejka maj strzela do siebie na z odlegoci niedwiedziej skóry.
Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek
Pan Tadeusz Adam Mickiewicz
Ksiega 5 – Klótnia 1. Na co „poluje” Telimena?
2. Telimena rozwaa dwóch kandydatów na ma. Przedstaw ich wady i zalety.
TADEUSZ SOPLICA HRABIA HORESZKO
WADY ZALETY WADY ZALETY
4. Jakie plany ma Telimena wobec Zosi?
5. Ile Zosia ma lat?
6. Za co Telimena krytykuje Zosi?
7. Gdy Telimena i Zosia pojawiy si w salonie po polowaniu, jak na ich widok zareagowa Tadeusz?
8. Dokd uda si Tadeusz po rozmowie z Telimen?
9. Co robia Telimena w wityni Dumania?
10. Co byo przyczyn jej dziwnego zachowania?
11. Co zrobi Tadeusz na widok nietypowego zachowania Telimeny?
Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek
12. Co miao miejsce w Soplicowie wieczorem?
13. Gdzie odbya si wieczerza?
14. Jakie potrawy zostay podane na stó?
MENU ZUPY:
DANIA GÓWNE:
16. Co zmienio si w relacjach Tadeusza i Telimeny?
17. Kto usugiwa Zosi przy stole?
18. Czego dotyczya przemowa Wojskiego?
19. Jak zosta rozdzielony upolowany niedwied?
a) Ksidz Robak otrzyma ……………………………
b) Hrabia Horeszko otrzyma …………………………
21. Kto niespodzianie wchodzi do sali? Co robi nieoczekiwany go?
22. Uporzdkuj plan wydarze zgodnie z treci epopei.
KÓTNIA
Pknicie kieliszka w rkach Podkomorzego – reakcja na sowa Hrabiego.
Zwrócenie uwagi przez Podkomorzego na niestosowne zachowanie Gerwazego.
Zinterpretowanie przez Protazego zachowania Gerwazego jako napadu.
Niegrzeczna odpowied Gerwazego.
Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek
Wyzwanie Hrabiego na pojedynek przez Podkomorzego.
Rzut kluczami w kierunku Protazego.
Omdlenie Telimeny.
Obrona Gerwazego przez Zosi.
Ucieczka Gerwazego i Hrabiego. Pobojowisko.
23. Gdzie Gerwazy planuje poszuka wsparcia w odzywaniu zamku?
Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek
Pan Tadeusz Adam Mickiewicz
a) Uosobienie:
b) Porównanie:
c) Epitet:
4. Jakie pismo sdowe napisa Sdzia?
5. Kto ma dostarczy owe pismo do adresata?
6. Kto odwiedzi Sdziego?
7. Od jakiego tematu go zaczyna rozmow?
8. Jak Sdzia reaguje na propozycj, by pogodzi si z Hrabi?
9. Co sdzia mówi o modoci swojego brata, Jacka?
10. Jakie zmiany w ojczynie zapowiada ksidz Robak?
11. Jak na te rewelacje reaguje Sdzia?
12. Do czego namawia ksidz Robak Sdziego? Jak Sdzia na to reaguje?
13. Co mówi ksidz Robak na temat Hrabiego Horeszki?
14. Kogo zasta Protazy, gdy przyby z pozwem?
15. Gdzie by w tym czasie Hrabia?
Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek
16. Kim s Dobrzyscy? Opisz równie ich wygld.
17. Kto stoi na czele rodu Dobrzyskich?
18. Jak wyglda zacianek Dobrzyskich (domy, grzdki…)?
19. Co wydarzyo si rano w Dobrzynie?
20. Opis Maka nad Makami:
a) Wiek:
b) Wygld:
c) Przeszo:
d) Przydomki:
e) Charakter:
21. Czemu Maciek by nazywany „Kurkiem na kociele”? Podaj zwizek frazeologiczny o podobnym znaczeniu.
22. Co Maciek nad Makami robi o poranku?
Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek
Pan Tadeusz Adam Mickiewicz
2. O jakiej bitwie wspomina Prusak?
3. Jak propozycj wysuwa Bartek Prusak?
4. Jaki stosunek do zorganizowania potencjalnego powstania ma Maciej Kropiciel?
5. Skd przydomek „Kropiciel”?
6. Bartek Brzytewka – skd jego przydomek?
7. Maciej Konewka – skd jego przydomek?
8. Jaki stosunek do zorganizowania powstania maj Bartek Brzytewka i Maciej Konewka?
9. Co insynuuj sowa Maka nad Makami (w. 113-118)?
10. Jak mona okreli atmosfer dyskusji? Zgodna? Agresywna? Zacita? Spokojna?
11. Czyje pojawienie si przerwao dyskusj?
12. Do czego Gerwazy chce przekona Dobrzyskich?
13. Jak Gerwazy interpretuje sowa ksidza Robaka, a co ksidz mia na myli? (w. 312-319)
O CO CHODZIO ROBAKOWI:
JAK ROZUMIE TO GERWAZY:
14. Kto zgadza si z Gerwazym? Kto mu si przeciwstawia?
15. Co mówi Bartek Prusak o Sdzi?
Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek
16. Co zaproponowa yd Jankiel?
17. Jakich argumentów uywa Gerwazy, by przekona Dobrzyskich do swoich racji? Podaj dwa.
18. Kto z zacianka podkochuje si w Zosi?
19. Czy Gerwazemu udao si przekona szlacht do zajazdu na dwór w Soplicowie?
20. Jak na fina rozmowy reaguje Maciek nad Makami?
21. Kto opuszcza dyskusj, nie zgadzajc si z jej skutkiem?
22. Kto na koniec pojawia si w zacianku Dobrzyskich?
Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek
Pan Tadeusz Adam Mickiewicz
2. Jaka pogoda poprzedza zajazd w Soplicowie?
3. Co nieoczekiwanego pojawio si na niebie?
4. Jak ludzie interpretowali to zjawisko?
5. Czego dowiaduje si Sdzia od ksidza Robaka?
6. Jak Sdzia reaguje na usyszane wieci?
7. Jaki jest powód wyjawienia tajemnicy przez Robaka?
8. W jakiej sytuacji Robakowi wolno wyjawi swoj prawdziw tosamo?
9. Czemu Tadeusz Soplica chce wyjecha z Soplicowa?
a) Powód pierwszy:
b) Powód drugi:
10. Jak sdzisz, jaki jest prawdziwy powód, dla którego Tadeusz chce wyjecha?
11. O co Sdzia oskara Tadeusza?
12. Kogo Tadeusz spotka w mroku?
13. Jak Tadeusz usprawiedliwia to, e przez ostatni czas unika Telimeny?
Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek
14. O co Telimena ma pretensje?
15. Po co Tadeusz poszed nad bliniacze stawy? Co chcia tam zrobi?
16. Kogo Tadeusz spotka nad stawami?
17. Co dzieje si póniej? Uporzdkuj wydarzenia.
Wyjawienie przez Hrabiego celu swojego zajazdu.
Interwencja Telimeny. Omdlenie kobiety.
Opór Asesora. Uderzenie go w twarz przez Hrabiego.
Picie alkoholu przez najedców. Ucztowanie przy ogniskach.
Próby wymuszenia przez Gerwazego formalnego osadzenia Hrabiego w soplicowskim dworze.
Zaynanie soplicowskich zwierzt przez Dobrzyskich.
Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek
Pan Tadeusz Adam Mickiewicz
2. Co si stao z Maciejem Kropicielem?
3. Kto niespodzianie pojawi si w Soplicowie i unieszkodliwi najedców?
4. O co poprosili mieszkacy Soplicowa?
5. Kim s Nikita Rykow i major Put?
6. Co zaproponowa Rykow i jak na t propozycj zareagowa Put?
7. Co Put zaproponowa Sdziemu?
8. Czego, ze sów majora, dowiadujemy si o rosyjskim prawie? (w. 165-172)
9. Kto przyby do Soplicowa, przerywajc narastajcy konflikt midzy Moskalami a mieszkacami Soplicowa?
10. Czego dowiadujemy si o polskiej szlachcie? (w. 205-210)
11. Co zrobi Put, e wywoa gwatown reakcj Tadeusza? Co takiego zrobi Tadeusz?
12. BITWA W SOPLICOWIE – uporzdkuj wydarzenia.
STRONY KONFLIKTU: …………………………………… vs ……………………………………….
Kropiciel w opaach – pomoc Gerwazego.
Pojedynek Hrabiego z Rykowem.
Udzielanie walczcym rad przez Robaka.
Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek
Strza Tadeusza w kierunku majora Puta.
Walka Maka nad Makami.
Uwolnienie Dobrzyskich i doczenie do walki.
Obrona Maka przez Kropiciela.
Wyzwanie przez Hrabiego Rykowa na pojedynek.
Uratowanie Gerwazego przez ksidza Robaka.
Przybycie Hrabiego.
Wzicie w niewol rosyjskich jegrów.
Przewrócenie przez Wojskiego i Wonego sernicy.
Walka Kropiciela i Brzytewki rami w rami.
Rzut Wojskiego noem.
Poddanie si Rykowa.
„Taki mia koniec zajazd ostatni na Litwie.”
Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek
Pan Tadeusz Adam Mickiewicz
Ksiega 10 – Emigracja. Jacek. 1. Przypomnij, w jakich okolicznociach ksidz Robak moe wyjawi swoj prawdziw tosamo? (ksiga 8.)
2. Jak zachowuj si zwierzta? Jaka atmosfera panuje po bitwie?
3. Jaka jest pogoda?
4. Dlaczego narrator twierdzi, e „w takim dniu podany by czas najburzliwszy”? (w. 89-95)
5. Jaki jest stosunek Rykowa do Polaków?
6. Za co Rykow dosta pienidze od szlachty?
7. Jak obietnic skada Rykow mieszkacom Soplicowa?
8. Jakie problemy moe stworzy major Put?
9. Co ma na myli Gerwazy, mówic, e „Put nie wyda! Gada ju nie bdzie z nikim?”. Przeczytaj dokadnie
kolejne wersy.
10. Jak ksidz Robak reaguje na czyn Gerwazego? Jakie okolicznoci mog go zaagodzi?
11. Jakiej porady udzieli szlachcie Podkomorzy?
12. Jakie s moliwe konsekwencje bitwy z Moskalami?
13. Co, wedug sugestii Sdziego, powinien zrobi Tadeusz przed wyjazdem?
Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek
14. Czego dowiadujemy si o yciu uczuciowym Sdziego?
15. Kiedy Tadeusz chce owiadczy si Zosi? Jak uzasadnia swoj decyzj?
16. Co Zosia podarowuje Tadeuszowi z okazji jego wyjazdu?
17. Hrabia nie musi wyjeda, a mimo to opuszcza Soplicowo. Jak uzasadnia swoj decyzj?
18. Co Telimena podarowaa Hrabiemu, by o niej myla?
19. Czy Tadeusz dowiaduje si prawdy o tosamoci ksidza Robaka?
20. Jak Klucznik/Gerwazy reaguje na wyznanie, i ksidz Robak to Jacek Soplica?
21. Ksidz Robak, czujc zbliajc si mier, opowiada Klucznikowi swoje ycie. Uporzdkuj jego dzieje w
kolejnoci chronologicznej.
Ch wyruszenia na wojn.
lub zrozpaczonego Jacka z przypadkow kobiet.
Narastajca zo Jacka na zachowanie Stolnika.
Przybycie zrozpaczonego Jacka pod zamek Stolnika.
Przylgnicie do Jacka imienia zdrajcy.
Znajomo ze Stolnikiem Horeszk.
spoecznym).
Mio Jacka i Ewy.
Ucieczka Jacka z kraju.
Informacja o lubie Ewy z innym mczyzn.
Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek
Wstpienie do zakonu bernardynów.
Widok triumfujcego Stolnika – celny strza Jacka w afekcie.
mier ony Jacka.
mier Ewy i objcie Zosi opiek.
Bitwy za kraj, dziaalno jako emisariusz.
22. Jak cenn informacj dla spokoju duszy Jacka przekazuje mu Gerwazy? (w. 863-875)
Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek
Pan Tadeusz Adam Mickiewicz
Ksiega 11 – Rok 1812 1. Scharakteryzuj krótko rok 1812 na podstawie pierwszych wersów ksigi 11.
2. Jaka pora roku si rozpocza?
3. Jakie wydarzenia miay miejsce na Litwie w tym czasie?
4. Kto stacjonowa w Soplicowie? Jakie postaci historyczne zostay wymienione?
5. Czym zaj si Wojski?
6. Czego zayczy sobie genera Dbrowski?
7. Jakie wydarzenie miao miejsce o poranku? (w. 182-195)
8. Z jakich elementów skada si szlachecki strój Podkomorzego?
9. O czym Podkomorzy poinformowa wszystkich zgromadzonych?
10. Wymie cztery zasug Jacka Soplicy.
11. Jak Jacek Soplica zosta wyróniony po mierci?
12. Kto niespodziewanie gawdzi sobie zgodnie pod domem, popijajc miód i zaywajc tabaki?
13. Czego dotyczya rozmowa Zosi i Tadeusza?
14. Jak zakoczy si spór o Kusego i Sokoa? Który pies okaza si lepszy?
Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek
15. Jak ubrana bya Zosia na uroczystym posiku?
16. Kto upamitni Zosi na rysunku?
Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek
Pan Tadeusz Adam Mickiewicz
Ksiega 12 – Kochajmy sie!
2. Co podczas uczty robi Tadeusz oraz Zosia?
3. O czym opowiada Wojski?
4. Jakie dania zostay podane na stó?
5. Co mówi Wojski na temat zmieniajcej si mody?
6. Kto z zacianka Dobrzyskich przyby na uczt?
7. Co o gociu mówi genera Dbrowski?
8. Kogo yczy sobie widzie genera Dbrowski?
9. Kto by w stanie dobrze wada broni Gerwazego, Scyzorykiem?
10. Co Gerwazy podarowa generaowi Kniaziewiczowi?
11. Dlaczego Maciek nad Makami ma niechtny stosunek do stacjonujcych wojsk?
12. Do uczty docza para narzeczonych – podaj ich imiona.
13. Dlaczego Rejent ubrany jest wedug mody francuskiej?
Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek
14. Jak na widok narzeczonych reaguje Hrabia Horeszko? Dlaczego tak reaguje? (ksiga 11)
15. Co z wocianami chce zrobi Tadeusz?
16. Jak na prob narzeczonego o opini reaguje Zosia? O jakiej cesze charakteru to wiadczy?
17. Co, wedug zwyczaju, towarzyszy zarczynom oraz lubowi?
18. Przypomnij, kim jest Jankiel?
19. Na jakim instrumencie gra Jankiel?
20. Kto przekona Jankiela, by zagra koncert?
21. KONCERT JANKIELA – uzupenij tabel.
WYDARZENIE HISTORYCZNE/NAWIZANIE NASTRÓJ MUZYKI, EFEKTY
POLONEZ TRZECIEGO MAJA
23. Kto prowadzi w tacu w pierwszej parze?
24. Jaka atmosfera panuje podczas taca?
Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek
Pan Tadeusz Adam Mickiewicz
2. Za co krytykuje siebie i innych?
3. Jak narrator wspomina Polsk? Czym jest dla niego?
4. Wyjanij, czym jest idealizacja (jeli nie znasz tego sowa – skorzystaj ze sownika). Co i dlaczego zostao
poddane idealizacji w epopei?