Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

of 29 /29
Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek Pan Tadeusz Adam Mickiewicz 1. Co oznacza tytuł? a) Pan Tadeusz… b) czyli ostatni zajazd na Litwie… c) historia szlachecka… d) z roku 1811 i 1812… e) we dwunastu księgach wierszem Ksiega 1 – Gospodarstwo 1. Do kogo zwraca się narrator w Inwokacji? Jakie uczucia wyraża? 2. Jak wygląda dwór w Soplicowie? 3. Kto i skąd powrócił do Soplicowa? 4. Co bohater widzi po wejściu do domu? 5. Kim są postaci, których portrety wiszą na ścianach? a) Tadeusz Kościuszko b) Tadeusz Rejtan c) Tadeusz Korsak d) Jakub Jasiński 6. Jaką melodię wygrywa zegar kurantowy? 7. Co zaskoczyło młodego panicza? 8. Jak zareagowała dziewczyna na widok młodzieńca? 9. Kto jako pierwszy powitał gościa?

Transcript of Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Page 1: Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek

Pan Tadeusz Adam Mickiewicz 1. Co oznacza tytuł?

a) Pan Tadeusz…

b) czyli ostatni zajazd na Litwie…

c) historia szlachecka…

d) z roku 1811 i 1812…

e) we dwunastu księgach wierszem

Ksiega 1 – Gospodarstwo 1. Do kogo zwraca się narrator w Inwokacji? Jakie uczucia wyraża?

2. Jak wygląda dwór w Soplicowie?

3. Kto i skąd powrócił do Soplicowa?

4. Co bohater widzi po wejściu do domu?

5. Kim są postaci, których portrety wiszą na ścianach?

a) Tadeusz Kościuszko

b) Tadeusz Rejtan

c) Tadeusz Korsak

d) Jakub Jasiński

6. Jaką melodię wygrywa zegar kurantowy?

7. Co zaskoczyło młodego panicza?

8. Jak zareagowała dziewczyna na widok młodzieńca?

9. Kto jako pierwszy powitał gościa?

Page 2: Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek

10. Jak ma na imię nowoprzybyły?

11. Dlaczego nosi takie imię?

12. Kiedy w Soplicowie ludzie kończą pracę?

13. W jakiej kolejności towarzystwo wracało ze spaceru? Z czego to wynikało?

14. Kto dbał o dobre obyczaje panujące w dworze?

15. Gdzie miała odbyć się zaplanowana uczta?

16. Do kogo należy zamek?

17. Czego oczekiwano od Tadeusza przy stole?

18. Na jaki temat Sędzia wygłasza naukę? Co było przyczyną tej przemowy?

19. Kto pojawił się na uczcie spóźniony?

20. Jak wyglądała Telimena?

21. Kłótnia – uzupełnij tabelę.

Strony konfliktu

Imię psa

Przedmiot konfliktu

22. Ile Tadeusz ma lat i gdzie mieszkał do tej pory?

23. Jakimi talentami i zdolnościami odznaczał się Tadeusz?

24. O czym rozmawiali Tadeusz i Telimena?

Page 3: Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek

25. Co zepsuło humor Tadeuszowi i dlaczego?

26. Jaki strój nosił Sędzia?

27. Opisz wygląd księdza Robaka.

Page 4: Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek

Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Ksiega 2 – Zamek 1. Jakie środki poetyckie zostały użyte w wersach 11-20?

2. O jakiej porze dnia rozpoczyna się akcja opisana w tej księdze?

3. Gdzie budzi się Tadeusz?

4. Na co szykują się mieszkańcy Soplicowa?

5. Na co zamierzano zapolować?

6. Jaki jest hrabia Horeszko? (w. 129-143)

7. Czego dowiadujemy się o Gerwazym?

a) Pochodzenie:

b) Zajęcie (niegdyś i obecnie):

c) Wygląd:

d) Przezwiska, przydomki:

e) Jak nazywa swoją szablę?

8. Jakie są plany hrabiego względem zamku?

9. Do czego Gerwazy namawia hrabiego?

10. Uzupełnij opowieść Gerwazego.

Gerwazy był służącym …………………………………………………….. . Miał on jedyną córkę, ……………………………….. . Ze Stolnikiem

w bliskich kontaktach był ……………………………………………………., nazywany ………………………………………… . Ta znajomość

była cenna dla Horeszki, ponieważ ……………………………… miał duży wpływ na swoją rodzinę - …………………………………….. .

Według Gerwazego Jacek chciał oświadczyć się ……………………………., ale podano mu ………………………………………………….. ,

co oznacza odmowę.

Niedługo później na zamek Stolika Horeszki napadli ………………………………………….. . Doszło do …………………………………… .

Kiedy Stolnik chciał wycofać się z pola bitwy ……………………………………………………………………………………………………………… .

Page 5: Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek

Strzał oddał …………………………………………………………… . Stolnik Horeszko na skutek odniesionej rany …………………………. .

Gerwazy, po śmierci swego pana, poprzysiągł …………………………………………………………………………………………………………… .

11. Jak sądzisz, dlaczego Gerwazy namawia hrabiego do zmiany zdania?

12. Co postanawia hrabia Horeszko po wysłuchaniu opowieści Gerwazego?

13. Spójrz na opis sadu (od w. 402). Jakie środki stylistyczne zostały w nim zastosowane?

14. Jak wygląda Zosia? (od w. 431)

15. Kto przygląda się Zosi?

16. Kto przegonił podglądacza?

17. Co działo się w Soplicowie po polowaniu?

18. Zapisz obyczaje szlacheckie związane ze śniadaniem oraz zapisz nazwy podawanych potraw.

obyczaje menu

19. Czy podczas polowania rozstrzygnięto spór o Kusego i Sokoła?

20. Co było nietypową pasją Wojskiego?

21. Petrsburska anegdotka Telimeny. Ponumeruj punkty chronologicznie.

…… Wizyta Wielkiego Łowczego.

…… Mieszkanie Telimeny nad Newą.

…… Uciążliwe sąsiedztwo czynownika z chartami.

…… Wezwanie policmajstra.

…… Zadławienie pieska Telimeny przez charty.

…… Atak Wielkiego Łowczego na czynownika.

…… Ukaranie czynownika.

…… Zaprzeczenia czynownika jakoby nie polował.

Page 6: Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek

22. Kogo musiał rozdzielać ksiądz Robak?

23. Zapowiedzią jakiego zajęcia kończy się księga II?

Page 7: Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek

Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Ksiega 3 – Umizgi 1. Czym są tytułowe „umizgi”? Sprawdź to w odpowiednim słowniku.

2. Gdzie wkradł się Hrabia?

3. Kogo ujrzał Hrabia i co robiła ta osoba?

4. Opisz wygląd Hrabiego.

5. Jak zachowuje się wobec Zosi na początku, a jak później? Co jest przyczyną tej zmiany?

6. Jakiej rozrywce oddała się soplicowska szlachta?

7. O jakich grzybach mowa?

a) „są godłem panieństwa, bo czerw ich nie zjada” –

b) Pułkownik grzybów –

c) „wzrostem skromniejszy (…), za to najsmaczniejszy” –

d) „jak przewrócone kubka dno wypukłe” –

e) „szampańskie kieliszki wysmukłe” –

f) „kulista, czerniawym pyłkiem napełniona (…) jak pieprzniczka” –

8. Co robi Telimena?

9. Jak nazywa się miejsce odosobnienia Telimeny?

10. Jakie ma plany Jacek Soplica wobec syna?

11. Jak Telimena reaguje na propozycję ślubu Zosi i Tadeusza?

Page 8: Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek

12. Co robił Hrabia podczas rozmowy Telimeny z Sędzią?

13. Co o przyrodzie mówią Tadeusz, Sędzia i Telimena?

TADEUSZ HRABIA I TELIMENA

14. Co sygnalizuje obiad w Soplicowie?

15. Co przerywa posiłek?

Page 9: Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek

Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Ksiega 4 – Dyplomatyka i lowy 1. Kto, według legendy, zbudował Wilno?

2. Do jakiego europejskiego miasta porównano Wilno?

3. Zacytuj fragment, który może świadczyć o tęsknocie narratora za ojczyzną.

4. Co dzieje się w Soplicowie o poranku?

5. Co o poranku robił Tadeusz?

6. Co/kto obudził Tadeusza?

7. Jakie dwa budynki stoją przy drodze?

8. Kto zarządzał karczmą?

9. Jaki jest Jankiel? Opisz krótko jego wygląd i charakter.

10. Kto był w karczmie o poranku?

11. Czym częstował w karczmie ksiądz Robak?

12. Do czego Robak zachęca gości? (wersy 433-448)

13. Na czyj widok ksiądz opuścił karczmę?

14. Opisz w kilku zdaniach wygląd puszczy.

15. Czym jest matecznik? Jak wygląda?

16. Kto jako pierwszy wykrył niedźwiedzia w sercu lasu?

17. Kogo z bohaterów zaatakował niedźwiedź, podczas ucieczki przed pogonią?

Page 10: Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek

18. Co symbolicznie zakończyło polowanie?

19. KONCERT WOJSKIEGO – środki stylistyczne. Zacytuj odpowiednie fragmenty (dwa przykłady):

a) Epitet:

b) Porównanie:

20. Kto uważał, że jest zabójcą niedźwiedzia?

21. Jaką teorię na temat śmierci niedźwiedzia przedstawił Gerwazy?

22. Kto faktycznie zabił zwierzę?

23. Co miało miejsce po polowaniu?

24. Historia Domejki i Dowejki: uporządkuj plan wydarzeń opowieści Wojskiego.

Przyjaźń dotychczasowych wrogów.

Wybór Wojskiego Hreczechy na sekundanta.

Pojedynek Domejki i Dowejki.

Wspólny strzał do niedźwiedzia.

Pocięcie niedźwiedziej skóry przez Wojskiego.

Ślub i wybudowanie karczmy „Niedźwiadek”.

Niefortunne podobieństwo brzmienia nazwisk Domejki i Dowejki źródłem problemów podczas

sejmików.

Decyzja Wojskiego, że Domejka i Dowejka mają strzelać do siebie na z odległości niedźwiedziej skóry.

Page 11: Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek

Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Ksiega 5 – Klótnia 1. Na co „poluje” Telimena?

2. Telimena rozważa dwóch kandydatów na męża. Przedstaw ich wady i zalety.

TADEUSZ SOPLICA HRABIA HORESZKO

WADY ZALETY WADY ZALETY

3. Jakich konsekwencji obawia się Telimena, gdyby wybrała Tadeusza?

4. Jakie plany ma Telimena wobec Zosi?

5. Ile Zosia ma lat?

6. Za co Telimena krytykuje Zosię?

7. Gdy Telimena i Zosia pojawiły się w salonie po polowaniu, jak na ich widok zareagował Tadeusz?

8. Dokąd udał się Tadeusz po rozmowie z Telimeną?

9. Co robiła Telimena w Świątyni Dumania?

10. Co było przyczyną jej dziwnego zachowania?

11. Co zrobił Tadeusz na widok nietypowego zachowania Telimeny?

Page 12: Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek

12. Co miało miejsce w Soplicowie wieczorem?

13. Gdzie odbyła się wieczerza?

14. Jakie potrawy zostały podane na stół?

MENU ZUPY:

DANIA GŁÓWNE:

ALKOHOLE:

15. Jaka atmosfera panowała podczas posiłku?

16. Co zmieniło się w relacjach Tadeusza i Telimeny?

17. Kto usługiwał Zosi przy stole?

18. Czego dotyczyła przemowa Wojskiego?

19. Jak został rozdzielony upolowany niedźwiedź?

a) Ksiądz Robak otrzyma ……………………………

b) Hrabia Horeszko otrzyma …………………………

20. Czego, wraz z częścią niedźwiedzia, domaga się Hrabia?

21. Kto niespodzianie wchodzi do sali? Co robi nieoczekiwany gość?

22. Uporządkuj plan wydarzeń zgodnie z treścią epopei.

KŁÓTNIA

Propozycja wyrzucenia Gerwazego za drzwi.

Pęknięcie kieliszka w rękach Podkomorzego – reakcja na słowa Hrabiego.

Zwrócenie uwagi przez Podkomorzego na niestosowne zachowanie Gerwazego.

Zinterpretowanie przez Protazego zachowania Gerwazego jako napadu.

Niegrzeczna odpowiedź Gerwazego.

Page 13: Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek

Wyzwanie Hrabiego na pojedynek przez Podkomorzego.

Rzut kluczami w kierunku Protazego.

Omdlenie Telimeny.

Wycofywanie się Gerwazego i Hrabiego, osłaniając się ławką.

Obrona Gerwazego przez Zosię.

Rzut Wojskiego nożem w kierunku Hrabiego.

Ucieczka Gerwazego i Hrabiego. Pobojowisko.

23. Gdzie Gerwazy planuje poszukać wsparcia w odzywaniu zamku?

Page 14: Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek

Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Ksiega 6 – Zascianek 1. Opis świtu. Zacytuj odpowiednie fragmenty.

a) Uosobienie:

b) Porównanie:

c) Epitet:

2. Jakie prace rolnicze mają miejsce w Soplicowie?

3. Jaka atmosfera panuje o poranku w Soplicowie?

4. Jakie pismo sądowe napisał Sędzia?

5. Kto ma dostarczyć owe pismo do adresata?

6. Kto odwiedził Sędziego?

7. Od jakiego tematu gość zaczyna rozmowę?

8. Jak Sędzia reaguje na propozycję, by pogodzić się z Hrabią?

9. Co sędzia mówi o młodości swojego brata, Jacka?

10. Jakie zmiany w ojczyźnie zapowiada ksiądz Robak?

11. Jak na te rewelacje reaguje Sędzia?

12. Do czego namawia ksiądz Robak Sędziego? Jak Sędzia na to reaguje?

13. Co mówi ksiądz Robak na temat Hrabiego Horeszki?

14. Kogo zastał Protazy, gdy przybył z pozwem?

15. Gdzie był w tym czasie Hrabia?

Page 15: Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek

16. Kim są Dobrzyńscy? Opisz również ich wygląd.

17. Kto stoi na czele rodu Dobrzyńskich?

18. Jak wyglądał zaścianek Dobrzyńskich (domy, grządki…)?

19. Co wydarzyło się rano w Dobrzynie?

20. Opis Maćka nad Maćkami:

a) Wiek:

b) Wygląd:

c) Przeszłość:

d) Przydomki:

e) Charakter:

21. Czemu Maciek był nazywany „Kurkiem na kościele”? Podaj związek frazeologiczny o podobnym znaczeniu.

22. Co Maciek nad Maćkami robił o poranku?

Page 16: Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek

Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Ksiega 7 – Rada 1. Kim jest Bartek Prusak?

2. O jakiej bitwie wspomina Prusak?

3. Jaką propozycję wysuwa Bartek Prusak?

4. Jaki stosunek do zorganizowania potencjalnego powstania ma Maciej Kropiciel?

5. Skąd przydomek „Kropiciel”?

6. Bartek Brzytewka – skąd jego przydomek?

7. Maciej Konewka – skąd jego przydomek?

8. Jaki stosunek do zorganizowania powstania mają Bartek Brzytewka i Maciej Konewka?

9. Co insynuują słowa Maćka nad Maćkami (w. 113-118)?

10. Jak można określić atmosferę dyskusji? Zgodna? Agresywna? Zacięta? Spokojna?

11. Czyje pojawienie się przerwało dyskusję?

12. Do czego Gerwazy chce przekonać Dobrzyńskich?

13. Jak Gerwazy interpretuje słowa księdza Robaka, a co ksiądz miał na myśli? (w. 312-319)

O CO CHODZIŁO ROBAKOWI:

JAK ROZUMIE TO GERWAZY:

14. Kto zgadza się z Gerwazym? Kto mu się przeciwstawia?

15. Co mówi Bartek Prusak o Sędzi?

Page 17: Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek

16. Co zaproponował Żyd Jankiel?

17. Jakich argumentów używa Gerwazy, by przekonać Dobrzyńskich do swoich racji? Podaj dwa.

18. Kto z zaścianka podkochuje się w Zosi?

19. Czy Gerwazemu udało się przekonać szlachtę do zajazdu na dwór w Soplicowie?

20. Jak na finał rozmowy reaguje Maciek nad Maćkami?

21. Kto opuszcza dyskusję, nie zgadzając się z jej skutkiem?

22. Kto na koniec pojawia się w zaścianku Dobrzyńskich?

Page 18: Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek

Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Ksiega 8 – Zajazd 1. Przypomnij, czym jest zajazd?

2. Jaka pogoda poprzedza zajazd w Soplicowie?

3. Co nieoczekiwanego pojawiło się na niebie?

4. Jak ludzie interpretowali to zjawisko?

5. Czego dowiaduje się Sędzia od księdza Robaka?

6. Jak Sędzia reaguje na usłyszane wieści?

7. Jaki jest powód wyjawienia tajemnicy przez Robaka?

8. W jakiej sytuacji Robakowi wolno wyjawić swoją prawdziwą tożsamość?

9. Czemu Tadeusz Soplica chce wyjechać z Soplicowa?

a) Powód pierwszy:

b) Powód drugi:

10. Jak sądzisz, jaki jest prawdziwy powód, dla którego Tadeusz chce wyjechać?

11. O co Sędzia oskarża Tadeusza?

12. Kogo Tadeusz spotkał w mroku?

13. Jak Tadeusz usprawiedliwia to, że przez ostatni czas unikał Telimeny?

Page 19: Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek

14. O co Telimena ma pretensje?

15. Po co Tadeusz poszedł nad bliźniacze stawy? Co chciał tam zrobić?

16. Kogo Tadeusz spotkał nad stawami?

17. Co dzieje się później? Uporządkuj wydarzenia.

Wyjawienie przez Hrabiego celu swojego zajazdu.

Interwencja Telimeny. Omdlenie kobiety.

Pochwycenie Tadeusza przez dżokejów Hrabiego.

Wejście szlachty do soplicowskiej kuchni.

Opór Asesora. Uderzenie go w twarz przez Hrabiego.

Picie alkoholu przez najeźdźców. Ucztowanie przy ogniskach.

Próby wymuszenia przez Gerwazego formalnego osadzenia Hrabiego w soplicowskim dworze.

Zażynanie soplicowskich zwierząt przez Dobrzyńskich.

Page 20: Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek

Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Ksiega 9 – Bitwa 1. Jak zakończył się zajazd?

2. Co się stało z Maciejem Kropicielem?

3. Kto niespodzianie pojawił się w Soplicowie i unieszkodliwił najeźdźców?

4. O co poprosili mieszkańcy Soplicowa?

5. Kim są Nikita Rykow i major Płut?

6. Co zaproponował Rykow i jak na tę propozycję zareagował Płut?

7. Co Płut zaproponował Sędziemu?

8. Czego, ze słów majora, dowiadujemy się o rosyjskim prawie? (w. 165-172)

9. Kto przybył do Soplicowa, przerywając narastający konflikt między Moskalami a mieszkańcami Soplicowa?

10. Czego dowiadujemy się o polskiej szlachcie? (w. 205-210)

11. Co zrobił Płut, że wywołał gwałtowną reakcję Tadeusza? Co takiego zrobił Tadeusz?

12. BITWA W SOPLICOWIE – uporządkuj wydarzenia.

STRONY KONFLIKTU: …………………………………… vs ……………………………………….

Niehonorowa próba strzału z ukrycia do Tadeusza.

Kropiciel w opałach – pomoc Gerwazego.

Pojedynek Hrabiego z Rykowem.

Udzielanie walczącym rad przez Robaka.

Page 21: Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek

Strzał Tadeusza w kierunku majora Płuta.

Walka Maćka nad Maćkami.

Strzały z rozkazu kapitana Rykowa.

Uwolnienie Dobrzyńskich i dołączenie do walki.

Obrona Maćka przez Kropiciela.

Uratowanie Hrabiego przez księdza Robaka.

Ukrywanie się Płuta w pokrzywach.

Celny strzał Tadeusza z dubeltówki.

Dołączenie Macieja Konewki do walki.

Wyzwanie przez Hrabiego Rykowa na pojedynek.

Uratowanie Gerwazego przez księdza Robaka.

Przybycie Hrabiego.

Wyzwanie przez Tadeusza Płuta na pojedynek.

Wzięcie w niewolę rosyjskich jegrów.

Przewrócenie przez Wojskiego i Woźnego sernicy.

Walka Kropiciela i Brzytewki ramię w ramię.

Rzut Wojskiego nożem.

Poddanie się Rykowa.

„Taki miał koniec zajazd ostatni na Litwie.”

Page 22: Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek

Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Ksiega 10 – Emigracja. Jacek. 1. Przypomnij, w jakich okolicznościach ksiądz Robak może wyjawić swoją prawdziwą tożsamość? (księga 8.)

2. Jak zachowują się zwierzęta? Jaka atmosfera panuje po bitwie?

3. Jaka jest pogoda?

4. Dlaczego narrator twierdzi, że „w takim dniu pożądany był czas najburzliwszy”? (w. 89-95)

5. Jaki jest stosunek Rykowa do Polaków?

6. Za co Rykow dostał pieniądze od szlachty?

7. Jaką obietnicę składa Rykow mieszkańcom Soplicowa?

8. Jakie problemy może stworzyć major Płut?

9. Co ma na myśli Gerwazy, mówiąc, że „Płut nie wyda! Gadać już nie będzie z nikim?”. Przeczytaj dokładnie

kolejne wersy.

10. Jak ksiądz Robak reaguje na czyn Gerwazego? Jakie okoliczności mogą go załagodzić?

11. Jakiej porady udzielił szlachcie Podkomorzy?

12. Jakie są możliwe konsekwencje bitwy z Moskalami?

13. Co, według sugestii Sędziego, powinien zrobić Tadeusz przed wyjazdem?

Page 23: Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek

14. Czego dowiadujemy się o życiu uczuciowym Sędziego?

15. Kiedy Tadeusz chce oświadczyć się Zosi? Jak uzasadnia swoją decyzję?

16. Co Zosia podarowuje Tadeuszowi z okazji jego wyjazdu?

17. Hrabia nie musi wyjeżdżać, a mimo to opuszcza Soplicowo. Jak uzasadnia swoją decyzję?

18. Co Telimena podarowała Hrabiemu, by o niej myślał?

19. Czy Tadeusz dowiaduje się prawdy o tożsamości księdza Robaka?

20. Jak Klucznik/Gerwazy reaguje na wyznanie, iż ksiądz Robak to Jacek Soplica?

21. Ksiądz Robak, czując zbliżającą się śmierć, opowiada Klucznikowi swoje życie. Uporządkuj jego dzieje w

kolejności chronologicznej.

Celowe ignorowanie przez Stolnika uczuć Jacka do Ewy.

Chęć wyruszenia na wojnę.

Atak Moskali na zamek Stolnika.

Ślub zrozpaczonego Jacka z przypadkową kobietą.

Narastająca złość Jacka na zachowanie Stolnika.

Przybycie zrozpaczonego Jacka pod zamek Stolnika.

Przylgnięcie do Jacka imienia zdrajcy.

Znajomość ze Stolnikiem Horeszką.

Powstrzymywanie się Jacka przed oświadczynami (świadomość różnicy w statusie

społecznym).

Powrót do Soplicowa, by zorganizować powstanie.

Miłość Jacka i Ewy.

Smutek Ewy z powodu wyjazdu Jacka.

Ucieczka Jacka z kraju.

Informacja o ślubie Ewy z innym mężczyzną.

Page 24: Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek

Wstąpienie do zakonu bernardynów.

Pijaństwo i nieprzyjemne zachowania Jacka.

Widok triumfującego Stolnika – celny strzał Jacka w afekcie.

Śmierć żony Jacka.

Śmierć Ewy i objęcie Zosi opieką.

Bitwy za kraj, działalność jako emisariusz.

22. Jaką cenną informację dla spokoju duszy Jacka przekazuje mu Gerwazy? (w. 863-875)

Page 25: Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek

Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Ksiega 11 – Rok 1812 1. Scharakteryzuj krótko rok 1812 na podstawie pierwszych wersów księgi 11.

2. Jaka pora roku się rozpoczęła?

3. Jakie wydarzenia miały miejsce na Litwie w tym czasie?

4. Kto stacjonował w Soplicowie? Jakie postaci historyczne zostały wymienione?

5. Czym zajął się Wojski?

6. Czego zażyczył sobie generał Dąbrowski?

7. Jakie wydarzenie miało miejsce o poranku? (w. 182-195)

8. Z jakich elementów składa się szlachecki strój Podkomorzego?

9. O czym Podkomorzy poinformował wszystkich zgromadzonych?

10. Wymień cztery zasług Jacka Soplicy.

11. Jak Jacek Soplica został wyróżniony po śmierci?

12. Kto niespodziewanie gawędzi sobie zgodnie pod domem, popijając miód i zażywając tabaki?

13. Czego dotyczyła rozmowa Zosi i Tadeusza?

14. Jak zakończył się spór o Kusego i Sokoła? Który pies okazał się lepszy?

Page 26: Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek

15. Jak ubrana była Zosia na uroczystym posiłku?

16. Kto upamiętnił Zosię na rysunku?

Page 27: Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek

Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Ksiega 12 – Kochajmy sie!

1. Jaką funkcję podczas uczty pełni Wojski?

2. Co podczas uczty robią Tadeusz oraz Zosia?

3. O czym opowiada Wojski?

4. Jakie dania zostały podane na stół?

5. Co mówi Wojski na temat zmieniającej się mody?

6. Kto z zaścianka Dobrzyńskich przybył na ucztę?

7. Co o gościu mówi generał Dąbrowski?

8. Kogo życzy sobie widzieć generał Dąbrowski?

9. Kto był w stanie dobrze władać bronią Gerwazego, Scyzorykiem?

10. Co Gerwazy podarował generałowi Kniaziewiczowi?

11. Dlaczego Maciek nad Maćkami ma niechętny stosunek do stacjonujących wojsk?

12. Do uczty dołącza para narzeczonych – podaj ich imiona.

13. Dlaczego Rejent ubrany jest według mody francuskiej?

Page 28: Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek

14. Jak na widok narzeczonych reaguje Hrabia Horeszko? Dlaczego tak reaguje? (księga 11)

15. Co z włościanami chce zrobić Tadeusz?

16. Jak na prośbę narzeczonego o opinię reaguje Zosia? O jakiej cesze charakteru to świadczy?

17. Co, według zwyczaju, towarzyszy zaręczynom oraz ślubowi?

18. Przypomnij, kim jest Jankiel?

19. Na jakim instrumencie gra Jankiel?

20. Kto przekonał Jankiela, by zagrał koncert?

21. KONCERT JANKIELA – uzupełnij tabelę.

WYDARZENIE HISTORYCZNE/NAWIĄZANIE NASTRÓJ MUZYKI, EFEKTY

POLONEZ TRZECIEGO MAJA

Fałszywe dźwięki, złowieszczość, strach

Hałas, strzały, uczucie okropności

PIEŚŃ O ŻOŁNIERZU TUŁACZU

Potęga, wzniosłość, radość

22. Jaki tradycyjny taniec odtańczono w Soplicowie?

23. Kto prowadzi w tańcu w pierwszej parze?

24. Jaka atmosfera panuje podczas tańca?

Page 29: Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena – C. Nowrotek

Pan Tadeusz Adam Mickiewicz

Epilog 1. Kogo ma na myśli narrator mówiąc „zbiegi”?

2. Za co krytykuje siebie i innych?

3. Jak narrator wspomina Polskę? Czym jest dla niego?

4. Wyjaśnij, czym jest idealizacja (jeśli nie znasz tego słowa – skorzystaj ze słownika). Co i dlaczego zostało

poddane idealizacji w epopei?

5. Co jest marzeniem narratora? (od wersu 107)