SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2014 ROK - .SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2014 ROK Z DZIAŁALNOŚCI...

download SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2014 ROK - .SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2014 ROK Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

of 36

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2014 ROK - .SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2014 ROK Z DZIAŁALNOŚCI...

STOWARZYSZENIE BRACTWO PRAWOSAWNE w. w. CYRYLA i METODEGO

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

ZA 2014 ROK

Z DZIAALNOCI STOWARZYSZENIA BRACTWO PRAWOSAWNE w. w. CYRYLA i METODEGO

Organizacja Poytku Publicznego Nr KRS 0000129924

Zatwierdzone na Walnym Zebraniu Delegatw w dniu 16 maja 2015 r.

Biaystok, maj 2015

2

1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA BRACTWA

W 2014 r. Stowarzyszenie Bractwo Prawosawne w. w. Cyryla i Metode-

go obejmowao swym zasigiem dziaania terytorium Rzeczypospolitej Pol-skiej. Zarzd Gwny Bractwa z siedzib w Biaymstoku, przy ul. L. Wary-skiego 30 koordynowa dziaalno K Terenowych, zlokalizowanych na te-

renie szeciu diecezji Polskiego Autokefalicznego Kocioa Prawosawnego.

Wedug stanu na 31 grudnia 2014r. w Stowarzyszeniu dziaay zareje-strowane nastpujce Koa Terenowe:

1. Hajnowskie Koo Terenowe - 16 czonkw

2. Siemiatyckie Koo Terenowe 22 czonkw 3. Eckie Koo Terenowe 19 czonkw

4. Biaostockie Koo Terenowe 50 czonkw 5. Warszawskie Koo Terenowe 10 czonkw 6. Supskie Koo Terenowe 18 czonkw

7. Bielskie Koo Terenowe - 53 czonkw 8. Rzeszowskie Koo Terenowe na rok 2014 zawiesili dziaalno 9. Gdaskie Koo Terenowe 67 czonkw

10. Koo Terenowe w Sanoku 15 czonkw 11. Koo Terenowe w Przemylu - 25 czonkw

12. Koo Terenowe w Krakowie 25 czonkw 13. Koo Terenowe w odzi 28 czonkw 14. Koo Terenowe w Kleszczelach powstao 7 marca 2015 r.

Wedug stanu na 31.12.2014 r. liczba czonkw Bractwa wynosia 348.

Schemat struktury Stowarzyszenia przedstawiono poniej:

2. ZARZD GWNY STOWARZYSZENIA

W wyniku wyborw z dnia 31 maja 2014 r. przeprowadzonych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym powoano nowe wadze Stowarzysze-

nia: Zarzd Gwny Stowarzyszenia i Gwn Komisj Rewizyjn. Obecny Skad wadz przedstawia si nastpujco:

Zarzd Gwny Stowarzyszenia: Bazyli Piwnik (Warszawa) przewodniczcy

dr in. Andrzej Plewa (Biaystok) wice przewodniczcy Aleksy Kordiukiewicz (Biaystok) wice przewodniczcy Jan Smyk (Biaystok) sekretarz

Lucja Nimierowicz (Biaystok) czonek Jerzy Maleszewski (Bielsk Podlaski) czonek

Opiekun duchowy Zarzdu Gwnego Bractwa - ks. dr Andrzej Kuma

3

Gwna Komisja Rewizyjna:

Roman Romaniuk przewodniczcy, Ewa Rygorowicz czonek

Anna Gryniewicka czonek

3. ZARZDY K TERENOWYCH STOWARZYSZENIA

Wedug stanu na dzie 31.12.2014r. na terenie Polski istniao 13 K Te-renowych Bractwa. Poniej przedstawiono skady Zarzdw K Terenowych i ich Komisji Rewizyjnych po wyborach w 2014 roku:

3.1. Koo Terenowe w Hajnwce (powoane w 1989 r.) Zarzd

Katarzyna Czurak - przewodniczca Lucyna Ruszuk - zastpca Aneta Krako - sekretarz

Komisja Rewizyjna

Aleksy Kot - przewodniczcy Piotr Kiryluk czonek Robert Sakowicz czonek

Opiekun duchowy: o. Marek Jurczuk

3.2. Koo Terenowe w Eku (powoane w 2004 r.) Zarzd

Halina Malesiak - przewodniczca Alina Maliszewska zastpca, sekre-

tarz Katarzyna Wrona skarbnik

Komisja Rewizyjna

Natalia Rubakha przewodniczcy Halina Dziakowska czonek

Opiekun duchowy: o. ukasz awreszuk

3.3. Koo Terenowe w Siemiatyczach (powoane w 2004 r.) Zarzd

Walentyna Sadowska - przewodniczca Elbieta uczko zastpca Mirosaw Prokopiuk - sekretarz

Anna Bereza skarbnik Wiktor Leoniuk - czonek

Wadysaw Leoniuk czonek

Komisja Rewizyjna

Walentyna uczko przewodniczca Olga Jakimiuk zastpca przewod-niczcej

Anastazja Tereszkiewicz - czonek

Opiekun duchowy: o. Rocisaw Biaomyzy

4

3.4. Koo Terenowe w Biaymstoku (powoane w 2005 r.) Zarzd

Aleksy Mularczyk przewodniczcy Alina Mikoajczuk zastpca

Mikoaj Nazaruk - skarbnik Elbieta Pawluczuk sekretarz Krystian Jaszczyk czonek

Komisja Rewizyjna Irena Biedrzycka przewodniczca Wiera Greczan - czonek

Mikoaj Klimiuk - czonek

Opiekun duchowy: o. Sergiusz (Matwiejczuk)

3.5. Koo Terenowe w Warszawie (powoane w 2006 r.) Zarzd

Jan Botromiuk - przewodniczcy Wsiewood Antiporowicz - zastpca Jan Sorokosz skarbnik

Adam Pytel - sekretarz

Komisja Rewizyjna

Irena Marczakowska - przewodniczca Maria Daniowicz zastpca Andrzej Pawlak - czonek

Opiekun duchowy: o. Andrzej Baczyski

3.6. Koo Terenowe w Supsku (powoane w 2006 r.) Zarzd

Nadiya Mateyuk przewodniczca Paulina Dyczkowska sekretarz Halina Wrblewska skarbnik

Komisja Rewizyjna

Alina Makus - przewodniczca Lena Szapiel - czonek Natalia Zhovtorypenko - czonek

Opiekun duchowy: o. Mariusz Synak

3.7. Koo Terenowe w Bielsku Podlaskim (powoane w 2007 r.) Zarzd

Jerzy Maleszewski - przewodniczcy Luba Filipczuk - zastpca Mariusz Warszycki sekretarz

Tatiana Krasowska skarbnik Joanna Dudzicz- czonek

Komisja Rewizyjna

Tamara Ciechanowicz- przewodnicz-ca Raisa Wasiluk - czonek

Aleksander Demidziuk - czonek

Opiekun duchowy: o. Teodor Wieremiejuk

3.8. Koo Terenowe w Rzeszowie (powoane w 2010 r.)

Zarzd Marta Bojczyk - przewodniczca

Mariusz Wjcik - sekretarz Oleksander Miszczuk skarbnik

Komisja Rewizyjna Roman Lelko - przewodniczcy

Natalia Bojczyk czonek Kristina Kiseleva - czonek

Opiekun duchowy: o. Dariusz Bojczyk

5

3.9. Koo Terenowe w Gdasku (powoane w 2011 r.) Zarzd

Sergiusz Wieliczko - przewodniczcy Mirosawa Jzefowicz skarbnik

Jerzy Jakoniuk - wiceprzewodniczcy Anna Szwed sekretarz Nadzieja Owasiuk czonek

Komisja Rewizyjna Ewa Matysiuk - przewodniczca Andrzej Augustyniak z czonek

Walenty Gierasimiuk - czonek

Opiekun duchowy: o. Dariusz Jwik

3.10. Koo Terenowe w Sanoku (powoane w 2014 r.) Zarzd

Micha Gocko przewodniczcy Marianna Jara sekretarz

Pawe Patulak - skarbnik

Komisja Rewizyjna Jan Marczak - przewodniczcy Maria Antonowicz - czonek

Opiekun duchowy: o. Jan Antonowicz

3.11. Koo Terenowe w Przemylu (powoane w 2014 r.) Zarzd

Anna Drozd przewodniczca Daria Kudak zastpca

Sylwester Grabas sekretarz Eugenia Nazar skarbnik

Jarosaw Koacz czonek Maria Korabiowska czonek

Komisja Rewizyjna Elbieta Zabrocka przewodniczca Anastazja Grabas - zastpca

Maria Pasieka - czonek

Opiekun duchowy: o. Jerzy Mokrauz

3.12. Koo Terenowe w Krakowie (powoane w 2014 r.)

Zarzd Zbigniew Olszak przewodniczcy Andrzej Poosenko zastpca

Anna Kruk sekretarz

Komisja Rewizyjna Natalia Sarkina - przewodniczca Elena Ostolska - zastpca

Oksana Bres czonek

Opiekun duchowy: o. Jarosaw Antosiuk

3.13. Koo Terenowe w odzi (powoane w 2014 r.) Zarzd

Stanisaw Bben przewodniczcy Maryla Rzepecka zastpca

Gieorgij Wodopianow II zastpca Magda Niewiadomska sekretarz

Komisja Rewizyjna Anna Osenko przewodniczca Aleksander Mieleszkiewicz zastpca

Irena Borowska czonek Liliana Choroszczak Kaczmarek czonek

Opiekun duchowy: o. Eugeniusz Fiedorczuk

6

4. DZIAALNO OWIATOWO - EDUKACYJNA

W 2014 roku Stowarzyszenie Bractwo Prawosawne w. w. Cyryla i Me-

todego prowadzio dziaalno statutow zwizan z upowszechnianiem owiaty i edukacji oraz tradycji i kultury, w rodowisku prawosawnych mniejszoci narodowych i wyznaniowych, zamieszkaych w Polsce. Najwa-

niejsze zadania zrealizowane w 2014 roku przez Zarzd Gwny Bractwa, we wspudziale z Zarzdami K Terenowych i innymi instytucjami cerkiewny-

mi i wieckimi byy nastpujce:

Prowadzenie Zespou prawosawnych Szk Niepublicznych: Szkoy

Podstawowej i Gimnazjum w. w. Cyryla i Metodego w Biaymstoku.

Prowadzenie i rozwj Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w. Modzieca

Gabriela w Bielsku Podlaskim.

Podjcie dziaa ukierunkowanych na otwarcie w roku szkolnym

2015/2016 dwch nowych placwek edukacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie: Niepublicznej Szkoy Podstawowej im. w. Mo-dzieca Gabriela w Bielsku Podlaskim oraz Niepublicznego Przedszkola

w. w. Cyryla i Metodego w Biaymstoku.

Organizacja konferencji, wykadw monograficznych, konkursw, wy-

staw i pokazw filmowych.

Realizacja projektw midzynarodowych z udziaem modziey i nau-

czycieli z ZSN w. w. Cyryla i Metodego ,,Comenius

Kontynuacja wsporganizowania Wszechnicy Kultury Prawosawnej

w Biaymstoku

Dziaania wspomagajce dziaalno owiatow.

4.1. Dziaalno Zespou Szk Niepublicznych w. w. Cyryla i Metodego

Zesp Szk Niepublicznych powoany na mocy Uchway Zarzdu Gw-nego Stowarzyszenia z dnia 10 lipca 2013 r. rozwija si pod kierunkiem Dy-

rektora Pani mgr Leny awniczuk. Na wicedyrektora powoano Pani mgr Mi-rosaw Gorustowicz.

Opiek duchow nad Zespoem Szk sprawowa na mocy dekretu JE Ar-

cybiskupa Jakuba o. Micha Czykwin. Siedzib Zespou Szk od 13 listopada 2013 r. jest budynek szkolny przy

ul. L. Waryskiego 30 w Biaymstoku, wydzierawiony przez Zarzd Gwny Bractwa od miasta Biaystok na okres 25 lat, na mocy umowy notarialnej.

Poniej podano informacje statystyczne i prognozy zwizane z rozwojem

Szkoy i Gimnazjum.

7

Tabl. 1. Rozwj prowadzonej przez Zarzd Gwny Stowarzyszenia Niepublicznej Szkoy Pod-stawowej w. w. Cyryla i Metodego w Biaymstoku

Okres

Rok szkolny

Siedziba Szkoy Oddziay

i uczniowie

Dyrektor Liczba

nauczy-cieli

2007/2008 Szkoa Podstawowa Nr 34, ul. Pogodna w Biaymstoku

Klasa 1 8 uczniw

Anna Smyk Kojo 8