2013. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Fundacji Dom Pokoju za rok 2013

download 2013. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Fundacji Dom Pokoju za rok 2013

of 27

 • date post

  27-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  4

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 2013. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Fundacji Dom Pokoju za rok 2013

 • Ministerstwo PracyW^

  Z

  za rok 2013

  & ^ t t (--).

  Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-15

  /

  Kraj POLSKA tK>EK_>^

 • 9. Cele statutowe organizacji

  E

  Celem Fundacji jest:1^2. szerzenie idei ukorzenienia osb pozbawionych swych domw, nowych terenach;34. propagowanie edukacji na rzecz pokoju;5678

  9W_wspieranie rozwoju regionu;1011121314Wnarodowymi i etnicznymi;151617181920zawodowej21Et22programem rewitalizacji23. promowanie edukacji kulturalnej

  10. Sposb realizacji celw statutowych organizacji

  Epodstawie statutu organizacji)

  Druk: MPiPS 2

 • &123t_45&6&78organami administracji publicznej w Polsce i Europie;910ochrony dziedzictwa kulturowego oraz edukacji pokoju;11&narodw oraz edukacji pokoju;12statutowe Fundacji.131415&16. prowadzenie punktu informacji na Nadodrzu w zakresie informacji 17. organizowanie seminariw, dyskusji, sympozjw, odczytw, wystaw, Et1819publicznej, kulturalnej i zawodowej.

  //

  K

  &20134 WE^/'/dhZh

 • K

  /dts&WRasizmowi (FARE Action Week).

  tDKW^tW^dla Kogeneracja SA kolejny cykl festynw podwrkowych Zielone Nadodrze.

  thWK/hD'DtWZ^

 • E^EEKnowatorskim partnerstwa, ktre obejmuje w 41 miejsc instytucji kultury, firm, organizacji W3 mniejsze partnerstwa w ramach biznes-mixera. Stale wspieramy 10E54EEE

  ^^60^E2012 roku: 01.01.2013 - 30.06.2013)Z^EWEKEpracy zawodowej, po 6060t40^Z^przez 3/'/tdhZt^,/h^^&W

 • ^httEKt>K_>K^'94 w Warszawie, SP w Gniewkowie.

  DDKE(20.09.2013 - 18.12.2013)/ss/KEWnauczycieli, przeprowadzenie 8/sss/&W50 nauczycieli i 54018

  Football Against Racism (1.10.2013 - 31.10.2013)&WZ5tt'EZ16kulturowych.

  ^WDt01.09.2013-31.12.2013)W^EZ^Kyy/WtW^EEEWd600W4 lokalnych kawiarniach, w specjalnych torebkach oznaczonych logo akcji.

  KW/^'BMtEz,WZK:/KtEz,K&/EE^KtE/

  Druk: MPiPS 6

 • EW,EZ^EttEtDDtWEthE

  WEDDt&WE^_DWD

 • gmina

  kilka gmin

  powiat

  kilka powiatw

  wojewdztwo

  kilka wojewdztw

  poza granicami kraju

  E

  >

  Esprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

  1000

  70

  Osoby fizyczne

  Osoby prawne

  /w okresie sprawozdawczym

  Z^^W

 • 2.2. Informacje na temat pkt 2.1) odbiorcw, na rzecz

  E

  /

  K

  ^publicznego

  W Numer Kodu (PKD)

  rozwj gospodarczy, w tym rozwj

  Wwsparcia rewitalizacji Nadodrza, a w prowadzenie punktu informacyjnego dla rewitalizowanego B/Nadodrze. Cele: 1) informacyjna dla artystw, osb fizycznych w zakresie prowadzenia firm na Edoradczych, wskazywanie i przekazywanie obywatelom aktualnych informacji 2) aktywnych firm i artystycznych na Nadodrzu 3) Wzmocnienie pozytywnego wizerunku dzielnicy artystycznej 4) Podniesienie wsparcie traktach handlowych Punktu Informacji 6)

  70.22.Z

  3.2. E(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. PKD 2007 :maksymalnie 3 kodw),

  Druk: MPiPS 9

 • Etraktw handlowych Grupa docelowa: absolwenci uczelni artystycznych, Nadodrza, w tym po okresie bezrobocia, Einicjatywy lokalne na Nadodrza, przedstawiciele organizacji na Nadodrzu.

  upowszechnianie i rozwj demokracji

  'zamierzeniem realizacji cyklu wystaw Anne &Kedukacja obywatelska poprzez poza formalne metody nauczania. przez uczniw roli przewodnikw po zaprezentowaniu wystawy swoim biernego uczestnictwa w percepcji tego typu ekspozycji przez Stworzenie nowych jakby z tego samego poziomu wiedzy o oprowadza po wystawie swojego przewodnikiem, opowiadanej historii.

  85.60.Z

  Druk: MPiPS 10

 • &dziewczynki, poszukania przyczyn dramatu jej rodziny, t2013 roku miejscach: I LO w
 • 4.2. EPKD 2007 :maksymalnie 3 kodw),

  /

  K

  Regulaminem Rady. W Zwieku 60+, zarwno emeryci, jak i osoby zawodowo na Nadodrzu. Rada i Zgromadzenie departamenty: ^EDodatkowo regularnie, co czwartek seniorzy Z^ZOsiedla Nadodrze, szczeglnie w zakresie ^&Dom Pokoju, ktra monitoruje proces gospodarczej, Stowarzyszeniem TRAMPOLINA, ETowarzystwem Kultury Czynnej itp.

  Druk: MPiPS 12

 • ^publicznego

  W Numer Kodu (PKD)

  integracji i reintegracji

  Cykl warsztatw rozwoju osobistego, skierowany do osb bezrobotnych, wsparcia Miejskiego KW^szans na powrt na rynek pracy. Pierwsza kompetencji komunikacyjnych i autoprezentacyjnych i przygotowanie w rozmowach kwalifikacyjnych, prowadzona przez psychologa i rekrutera. podniesienie ich kwalifikacji zawodowych i manualnych, ktre rynku pracy.

  70.21.Z

  Druk: MPiPS 13

 • rozwj wsplnot i

  Cykl edukacyjnych festynw podwrkowych, realizowanych we inwestorw na Nadodrzu

 • ///W

  1. Informacja o przychodach organizacji

  B

  W

  W

  W

  d) Przychody finansowe

  W

  b) z darowizn od osb fizycznych

  c) z darowizn od osb prawnych

  e) ze spadkw, zapisw

  5.2. EPKD 2007 :maksymalnie 3 kodw),

  Numer Kodu (PKD) W

  /

  2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osb fizycznych

  Druk: MPiPS 15

 • tpublicznego w okresie sprawozdawczym

  t

  t

  /

  ^roku sprawozdawczego

  t

  //

  4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

 • K

  Eprzyznanego zwolnienia)

  Kust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z

  K^Ww odniesieniu do tych

  E

  najem

  sW

  W na podstawie umowy cywilnoprawnej

  1.1. Liczba osb zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracytorganizacji)

  2.0 osb

  Wt

  1.5 etatw

  40.0 osb>

  K

  0.00 osb fizycznych>

  0.00 osb prawnych

  ]

  ]

  ]

  Druk: MPiPS 17

 • 3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

  K

  15.00 osb

  >dniod 30 dni do 6

 • t

  ]

  tumowy cywilnoprawne(patrz komentarz do punktu 4)

  ]

  t(patrz komentarz do punktu 4)

  ]

  s///

  tna podstawie umowy cywilnoprawnej(patrz komentarz do punktu 4)

  ]

  tumowy cywilnoprawne

  ]

  tumowy cywilnoprawne

  ]

  Dte uwagi w przygotowane pole)

  K

  t

  s////sprawozdawczym

  K

  /ELp Nazwa zadania Cel(-e) zadania E Kwota

  1 Mediacje xxxxxxxxx xxxxxxxxx

  t

  ]

  t

  ]

  ^

  Druk: MPiPS 19

 • t

  /E

  t

  /

  /y/publicznychE WhE,

  y/

  t

  2. Wykaz fundacji, ktrych organizacja jest fundatorem

  2 Infopunkt xxxxxxx xxxxxxx

  Lp Przedmiot zamwienia Nazwa organu Kwota

  1 WEzakresu mediacji dla uczestnikw oraz otoczenia Programu >dPracy Socjalnej Nr 7tDh&^realizowanego w Zespole Terenowej Pracy Socjalnej Nr 7 DKW^tWtD

  DKW^t^6

  2 Przedmiotem zamwienia jest realizacja zadania pn. zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego warsztatu rozwoju osobistego dla 13DKW^ttDh&^Celem przeprowadzenia warsztatw jest przede wszystkim 13 osb w ramach 52 godzin zegarowych (6036 godzin public relations tzw. sytuacjach edukacyjnych tj. 3

  DKW^t^6

  Lp E ^ lub akcji w

  kapitale

  Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania E Kwota1 ASOS XXXXXX XXXXX

  Druk: MPiPS 20

 • 3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

  KhED&hE

  5. Dodatkowe informacjeD

  organizacji

  Karolina MrzMaja ZabokrzyckaEdward Skubisz

  Jakub Kurakiewicz

  Lp K Liczba kontroli

  Druk: MPiPS 21

 • BILANSVSRU]G]RQ\QDG]LH

  2013-01-01 2013-12-31AKTYWA

  $NW\ZDWUZDHA. 0.00 0.00

  II. 5]HF]RZHDNW\ZDWUZDH 0.00 0.000.000.001DOHQRFLGXJRWHUPLQRZHIII.

  0.00 0.00B. Aktywa obrotowe 15,055.69 26,488.95

  Stan na7UHSR]\FML

  I. Zapasy rzeczowych aktyww obrotowych 0.002,269.091DOHQRFLNUyWNRWHUPLQRZHII.

  III. Inwestycje krtkoterminowe 12,786.60

  2 ,QQHUR]OLF]HQLDPLG]\RNUHVRZH 0.00 0.00

  Pozycja

  :DUWRFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQHI. 0.00 0.00

  6SRU]G]RQRGQLD

  Halina Marko Karolina Mrz

  0.000.00,QZHW\FMHGXJRWHUPLQRZHIV.V. 'XJRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLG]\RNUHVRZH

  0.00802.37

  25,686.58

  FUNDACJA DOM POKOJU50-243:52&$:2.,(7.$5 10000238999

  1 URGNLSLHQLQH 12,786.60 25,686.582 3R]RVWDHDNW\ZDILQDQVRZH 0.00 0.00

  Aktywa razem 15,203.32 26,488.95

  A. )XQGXV]HZDVQH -17,252.51 9,585.64I. Fundusz statutowy 1,000.00 1,000.00II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0.00 0.00III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy -18,252.51 8,585.641 1DGZ\NDSU]\FKRGyZQDGNRV]WDPLZLHONRGRGDWQLD 0.00 26,838.152 1DGZ\NDNRV]WyZQDGSU]\FKRGDPLZLHONRXMHPQD -18,252.51

  -18,252.51B. =RERZL]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZL]DQLD 32,455.83 16,903.31I. =RERZL]DQLDGXJRWHUPLQRZH]W\WXXNUHG\WyZLSR\F]HN 0.00 0.00II. =RERZL]DQLDNUyWNRWHUPLQRZHLIXQGXV]HVSHFMDOQH 32,455.83 16,903.311 .UHG\W\LSR\F]NL 9,900.00 0.002 ,QQH]RERZL]DQLD 22,555.83 16,903.313 Fundusze specjalne 0.00 0.00III. 5H]HUZ\QD]RERZL]DQLD 0.00 0.00IV. 5R]OLF]HQLDPLG]\RNUHVRZH 0.00 0.001 5R]OLF]HQLDPLG]\RNUHVRZHSU]\FKRGyZ 0.00 0.00

  PASYWA

  C. .UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLG]\RNUHVRZH 147.63 0.00

  Pasywa razem 15,203.32 26,488.95

  Druk: MPiPS strona 1 z 2

 • ,PLQD]ZLVNRLSRGSLVRVRE\NWyUHMSRZLHU]RQRSURZDG]HQLHNVLJUDFKXQNRZ\FKQDSRGVWDZLHDUWXVWXVWDZ\RUDFKXQNRZRFL

  ,PLQD]ZLVNRLSRGSLVNLHURZQLNDMHGQRVWNLDMHHOLMHGQRVWNNLHUXMHRUJDQZLHORRVRERZ\ZV]\VWNLFKF]RQNyZWHJRRUJDQXna podstawie art. 52 ust. XVWDZ\RUDFKXQNRZRFL

  Druk: MPiPS strona 2 z 2

 • RACHUNEK WYNIKWQDG]LH

  A. 3U]\FKRG\]G]LDDOQRFLVWDWXWRZHM 379,305.36 393,931.43I. 6NDGNLEUXWWRRNUHORQHVWDWXWHP 0.00 0.00II. ,QQHSU]\FKRG\RNUHORQHVWDWXWHP 379,305.36 393,931