Sprawozdanie merytoryczne Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie za rok 2009

download Sprawozdanie merytoryczne Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie za rok 2009

of 26

 • date post

  05-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Sprawozdanie merytoryczne Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie za rok 2009

 • Sprawozdanie merytoryczne z dziaalnoci

  Wojewdzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

  rok 2009

 • 2

  www.rajska.info

 • 3

  Gromadzenie i opracowanie zbiorw

  Nabytki

  Ubytki

  Opracowanie

 • 4

  nabytki W 2009 r. do zbiorw Wojewdzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie zakupiono 2 998 wolu-

  minw ksiek oraz 105 egzemplarzy zbiorw specjalnych. Liczba prenumerowanych tytu-

  w wyniosa 370.

  Ogem kolekcja wzbogacia si o 12 545 jednostek inwentarzowych.

  Stan zbiorw na koniec 2009 r. wynosi 48 2886 egzemplarzy, w tym:

  378 459 ksiek,

  32 905 czasopism oprawnych,

  71 522 zbiory specjalne.

  selekcja

  Ze zbiorw wycofano 17 877 dokumentw. Byy to materiay zniszczone, zagubione przez

  czytelnikw, nieaktualne, nieprzydatne lub przekazane innym bibliotekom.

  opracowanie

  Opracowano 37 923 opisy bibliograficzne ksiek i innych dokumentw.

  W obszarze usug oferowanych on-line (Maopolska Biblioteka Cyfrowa MBC) liczba do-

  danych dokumentw wyniosa 5 447.

 • 5

  Czytelnicy i udostpnianie zbiorw

  Liczba czytelnikw

  odwiedziny

  Udostpnianie:

  Na miejscu

  Na zewntrz

  On-line

 • 6

  CZYTELNICY

  W 2009 r. zarejestrowano 79 383 czytelnikw, czyli o 2 452 wicej ni w roku po-

  przednim.

  ODWIEDZINY

  Odnotowano 539 829 odwiedzin w czytelniach i wypoyczalniach WBP w Krakowie.

  UDOSTPNIANIE

  Ogem wypoyczono 540 746 ksiek i innych materiaw oraz udostpniono 333 353

  jednostki zbiorw przeznaczonych do korzystania na miejscu.

  UDOSTPNIANIE ON-LINE

  Poza tradycyjnym udostpnianiem WBP w Krakowie umoliwia rwnie korzystanie

  ze zbiorw on-line za porednictwem Maopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

  W 2009 r. zasoby Maopolskiej Biblioteki Cyfrowej powikszyy si 5 447 dokumentw, od-

  notowano 272 651 wizyt, a cakowita liczba przegldnitych stron wyniosa 10 052 393.

 • 7

  Dziaalno informacyjna i bibliograficzna

  Informacje

  Tworzenie:

  Bibliografii

  Zestawie

  Baz danych

 • 8

  DZIAALNO

  INFORMACYJNA I BIBLIOGRAFICZNA

  Dziaalno informacyjna prowadzona jest przez bibliotekarzy we wszystkich oddzia-

  ach WBP w Krakowie. W 2009 roku udzielono 74 978 informacji.

  30 296 wizyt odnotowa Fidkar Maopolski (bazy bibliograficzne i katalogowe Mao-

  polski dostpne on-line). Wojewdzka Biblioteka Publiczna w Krakowie opracowuje

  take bibliografie oraz zestawienia bibliograficzne.

  BIBLIOGRAFIA, ZESTAWIENIA I BAZY DANYCH

  W ramach tworzenia bibliografii i zestawie:

  opracowano i opublikowano na stronie internetowej WBP w Krakowie

  zestawienia informacyjne: Premiery krakowskie w sezonie 2008/2009, Nominacje do Nagrody Literackiej Nike 2009, Waniejsze rocznice w 2010 roku; do wydania przygotowano bibliografi Ksiki o Maopolsce 2006; w Maopolskiej Bibliotece Cyfrowej opublikowano bibliografi Notes Biblioteczny 1953-2007; bibliografie w trakcie opracowywania: Ksiki o Maopolsce 2007, Bibliografia Harcerska 1982-2009, Bibliografia do zabytkw nieruchomych Krakowa.

  W 2009 r. trway rwnie prace nad tworzeniem i wsptworzeniem bibliograficz-

  nych baz danych.

  Wprowadzanie danych do baz bibliograficznych:

  baza Prolib/Promax (bieca bibliografia regionalna Maopolski) - wprowa-dzono 5 473 rekordy bibliograficzne i 8 645 rekordw lkhw (obecnie baza liczy 34 564 rekordy bibliograficzne i 43 583 rekordy lkhw);

  baza PRASA - wsppraca z Bibliotek Narodow we wsptworzeniu Biblio-grafii Zawartoci Czasopism - rozpisywanie zawartoci Tygodnika Powszech-nego i Gazety Krakw (dod. regionalnego do Gazety Wyborczej); opra-cowano i wysano do Biblioteki Narodowej 2 304 rekordy.

  Katalogowanie zbiorw:

  Baza katalogowa (OPAC WBP w Krakowie) - wprowadzono 1 090 nowych re-

  kordw i zmodyfikowano 2 993, uzupeniajc dane o zasobie.

 • 9

  Dziaalno kulturalno-owiatowa

  Wydarzenia, imprezy

  konferencje

  wystawy

  promocja czytelnictwa

  Dzieci i modzie

  dziaalno owiatowa

  aktywizacja seniorw

  dziaalno instrukcyjno-metodyczna

  Dziaalno badawcza

  Realizowane projekty

  Dziaalno inwestycyjna

 • 10

  WYDARZENIA, IMPREZY I KONFERENCJE

  WBP w Krakowie prowadzi intensywn dziaalno kulturaln take poprzez organi-

  zacj licznych imprez czytelniczych, kulturalnych i edukacyjnych. Najwaniejsze wy-

  darzenia z 2009 r.:

  16.01.2009 - prezentacja multimedialna SOS dla Hassankeyf - staroytnego miasta w Kurdystanie tureckim z udziaem dr Marii Giedz i Joanny Boche-skiej. Wsppraca: Pracownia Studiw Kurdyjskich IFO UJ i Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ;

  19.02.2009 - Wok legendy Ognia. Opr przeciw zniewoleniu: Polska - Ma-opolska - Podhale 1945-1956 - spotkanie z udziaem Roberta Kowalskiego - Prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego (Oddzia w Nowym Targu), prof. Tomasza Gsowskiego (Instytut Historii UJ), Wojciecha Baliskiego (Maopolski Urzd Wojewdzki) oraz Dawida Golika (OIPN Krakw). Spotkanie prowadzi Wojciech Frazik - Naczelnik Oddziaowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Krakowie. Organizator: IPN Krakw; 08.05.2009 - wiadkowie XX wieku - Historia Mwiona - spotkanie z udziaem prof. K. Zamorskiego, prof. Z. Ciesielskiej, ks. prof. J. Szczepaniaka, K. Mado-Mitzner i P. Filipkowskiego. Prowadzenie: J. Osiecki. Wsppraca: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie oraz Orodek Karta w Warszawie;

  08.05.2009 - Przestrze dla metafory - poszukiwania. Organizator: Wojewdz-ka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Oddzia dla Modziey - konferencja ogl-nopolska;

  13.05.2009- rozdanie nagrd V edycji Wojewdzkiego Konkursu Modej Po-ezji poczone z koncertem Big Bandu pod dyr. T. Gmyrka z PSM II st. im. W. eleskiego w Krakowie. 26.05.2009 - Niemieckie obozy mierci w relacjach wiadkw - spotkanie z udziaem Jzefa Stsa, Anny Jagodziskiej i Stanisawa Szuro. Organizator: IPN Krakw; 22.06.2009 - spotkanie z Adamem Ziemianinem dla laureatw wszystkich edycji Wojewdzkiego Konkursu Modej Poezji; 05.11.2009 - seminarium bibliotekarzy towarzyszce 13. Targom Ksiki w Krakowie Tropami wspczesnego reportau. Spotkanie z Wodzimierzem Nowakiem, reporterem Gazety Wyborczej oraz dyskusja o wspczesnym reportau z udziaem Wodzimierza Nowaka i krytyka literackiego Roberta Ostaszewskiego. Prowadzenie: Ewa Skoczkowa z RCIS;

  27.11.2009 - wieczr jubileuszowy poetki i aktorki Hanny Wietrzny. Wsppraca: ZLP, Oddzia Krakowski; 09.12.2009 - 1939 - dyskusja z udziaem Katarzyny Mado-Mitzner, Jakuba Nowakowskiego, ks. prof. Jana Szczepaniaka i Jakuba Osieckiego. Wsppra-ca: Orodek Karta w Warszawie, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawa II w Krakowie.

 • 11

  WYSTAWY

  Przestronne korytarze Wojewdzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie sprzyjaj organi-

  zacji wystaw i prezentacji. W 2009 r. zorganizowano cznie 45 ekspozycji (w tym 11-

  dla dzieci i modziey), prezentujcych prace w rnych dziedzinach, tworzone za-

  rwno przez profesjonalnych twrcw, jak i uzdolnionych amatorw seniorw,

  dzieci i modzie.

  Najciekawsze wystawy:

  08.06-30.09.2009 - Kamie i woda - wystawa z okazji wita ogrodw 2009 (malarstwo, rysunek, fotografia). Wsppraca: ASP - Pracownia prof. Z. Bajka, PK - Instytut Architektury Krajobrazu, SP Nr 114, Staromiejskie Centrum Kultury

  Modziey, Samorzdowe Przedszkole Nr 43.; 01.06-30.06.2009 - wystawa prac plastycznych uczestnikw Szkoy @ktywnego Seniora;

  03.02-31.03.2009 - Dzieci Afryki - zdjcia Elbiety Wiejaczki; 03.03-31.03.2009. - Ksiki artystw Polski poudniowej zgoszone do Kolekcji Polska Ksika Artystyczna z przeomu XX i XXI wieku. Wsppraca: Muzeum Ksiki Artystycznej w odzi; 20.03-25.05.2009 - Lasem koysane - wystawa prac fotograficznych i plastycznych laureatw konkursw organizowanych przez Lasy Pastwowe. Wsppraca: Regionalna Dyrekcja Lasw Pastwowych w Krakowie; 24.03-30.04.2009 - wiato nadaje sens - zdjcia Mariusza Budy; 02.04-09.05.2009 - Zapomniane Ksistwo Litewskie - wystawa z okazji Tysicle-cia Litwy obchodzonego w 2009 roku. Wsppraca: Ambasada Republiki Li-tewskiej w Polsce;

  03.04-30.04.2009 - By w Stanie - zdjcia Elbiety ak. Wsppraca: Polska Fundacja Kultury Amerykaskiej im. I. J. Paderewskiego; 08.05-18.05.2009 - wiadkowie XX wieku. Wsppraca: Orodek Karta w Warszawie;

  20.05-22.07.2009 - Prezydenci wypoczywaj - zdjcia Associated Press. Wsppraca: Amerykaskie Centrum Informacji w Konsulacie Generalnym Sta-nw Zjednoczonych; 05.06-10.09.2009 - Indie Nepal Annapurna - zdjcia Koa Naukowego Geografw UJ. Wsppraca: Rada K Naukowych UJ; 26.06-22.07.2009 - Kurdystan i jego barwy - zdjcia Nimata Shahaba. Patro-nat Penomocnika Rzdu Regionalnego Kurdystanu w Polsce Ziyada Raoofa. Wsppraca: Kurdyjskie Centrum Informacji i Dokumentacji; 02.09-30.09.2009 - Rok Polskiej Demokracji. Wsppraca: Kancelaria Senatu Rzeczpospolitej Polskiej;

  02.10-31.10.2009 - Na azjatyckim szlaku - zdjcia Michaa Kruszewskiego; 12.10-31.10.2009 - Era nowych odkry 50-lecie NASA. Wsppraca: Konsulat Generalny Stanw Zjednoczonych w Krakowie; 01.10-31.11.2009 - Spacer rodzinny po Magicznej Florencji".

 • 12

  PROMOCJA CZYTELNICTWA

  Promocja czytelnictwa to wszelakie wydarzenia zwizane z prezentacj autorw,

  ksiek i wydawcw. W 2009 r. w Wojewdzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie

  odbyo si 5 spotka promujcych ksiki:

  08.01.2009 - Barwy liryki - promocja ksiki wydanej przez Podgrskie Stowa-rzyszenie Przyjaci Sztuk Wszelkich w Krakowie; 22.01.2009 - Zakony Tajemnice mnichw i klaszt