NetHR Retail - Efektywne i szybkie wdrożenie pracowników przy wykorzystaniu nowoczesnych...

of 23 /23
EFEKTYWNE I SZYBKIE EFEKTYWNE I SZYBKIE WDROŻENIE PRACOWNIKÓW PRZY WDROŻENIE PRACOWNIKÓW PRZY WYKORZYSTANIU WYKORZYSTANIU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII NA BAZIE DOŚWIADCZEŃ POLSKICH FIRM DETALICZNYCH NetHR 30 marca 2010

Embed Size (px)

description

 

Transcript of NetHR Retail - Efektywne i szybkie wdrożenie pracowników przy wykorzystaniu nowoczesnych...

 • 1. EFEKTYWNE I SZYBKIE WDROENIE PRACOWNIKW PRZY WYKORZYSTANIU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII NA BAZIE DOWIADCZEPOLSKICH FIRM DETALICZNYCH NetHR 30 marca 2010
 • 2. O nas
  • Learn Up
  • Hoffmann Consulting
  • Projekty szkoleniowe dla organizacji rozproszonych
  • Strategiczna koncentracja e-learning w biznesie czyli zastosowanie nowoczesnych technologii w szkoleniach w miejscu pracy.
 • 3. O mnie
  • Absolwent prawa na UAM
  • Studia podyplomowe Instytut Zarzdzania w Rennes
  • Dyrektor sprzeday BIC Polska (1997-2000)
  • Wspwaciciel Hoffmann Consulting/Learn Up
  • Trener, absolwent szkoy trenerw (600 dni szkoleniowych)
  • Konsultant e-learningowy od 2006.
  • Czonek Rady PIFS
 • 4. Plan
  • O blended learningu sw kilka
  • E-learning / blended learning i jego optymalne zastosowanie w sieciach detalicznych jak e-learning moe wspiera wdraanie nowych pracownikw?
 • 5. POJCIA
  • Blended learning - wymieszanie tradycyjnych metod szkoleniowych z e-learningowymi
  • Blended learning jest naturaln ewolucj e-learningu, koncepcj integrujc rne formy przekazywania wiedzy , rozwizujc problemy biznesowe w najbardziej optymalny sposb
 • 6. BLENDED LEARNING
  • Efektywny budetowo
  Efektywny szkoleniowo
 • 7. NAJWIKSZE BENEFITY BLENDED LEARNINGU
  • Skala dotarcia
  • Prdko
  • Zoono nawet najbardziej zoony materia zostaje przyswojony przez uczestnikw kursu dziki uyciu wielu rnych mediw
  • Koszty
  rdo: Blended Learning: What Works, by Bersin&Associates
 • 8. Zaoenia przekazywania wiedzy w organizacjach
  • Pracownicy ucz si tylko tyle ile pozwala im to na stawanie si bardziej efektywnymi w yciu zawodowym
  • Pracownicy preferuj nauk konkretnych zagadnie przydatnych na stanowisku pracy
  • Szkolenia maj uatwia wdraanie celw biznesowych spjno i kontrola przy blended learningu zwikszaj szans realizacji projektw
 • 9. Znaczenie wiedzy merytorycznej Liczebno organizacji 100 osb 300 osb 500 osb 1000 osb Firma C Firma D Firma A Firma B
 • 10. Organizacje o strukturze rozproszonej
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18. Projektowanie procesw w formie blended learningu 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 dzie Testy Szkolenia tradycyjne E-learning Ewaluacja szkolenia Certyfikacja
 • 19. Wdraanie nowego pracownika 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 dzie Szkolenie w sali E-learning Testy Coaching
 • 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tydzie Legenda: Proces wdraania nowego pracownika Szkolenie z Komunikacji Szkolenie produktowe Test koczcy projekt wdraania do pracy Test Wiedza produktowa Kurs przed rozpoczciem pracy Wiedza na temat procedur/produktw Kurs e-learningowy wzmacniajcy efekty szkolenia Kompleksowy kurs na zakoczenie projektu wdraania do pracy Spotkanie bezporednie z managerem na temat procedur Coaching z kierownikiem Kursy e-learningowe Spotkanie bezporednie Testy Coaching Szkolenie w sali
 • 21. E-learning a rekrutacja
   • Pre testy weryfikujce wiedz przed przyjciem do pracy
   • Dostp do kursw uzupeniajcych wiedz przed rozpoczciem pracy minimalne wymagania na stanowisko
   • Testy psychologiczne w wersji e-learningowej, umoliwiajce badanie profilu rekrutowanego pracownika
   • Moliwo tworzenia baz rekrutacyjnych z profilami kandydatw
 • 22. cieki edukacyjne/rozwoju
  • Standaryzacja wiedzy (z zakresu danego stanowiska)
  • Informacja nt. przeprowadzonych szkole tradycyjnych i e-learningowych
  • Indywidualne dopasowanie cieki edukacyjnej dla kadego pracownika (optymalizacja procesu szkoleniowego) przed decyzj o zatrudnieniu oraz w trakcie pracy
  • Dostp do moduu ocen indywidualnych pracownika
  • Przydatne podczas decyzji o awansie pracownika (pionowym lub poziomym)
 • 23. DZIKUJ ZA UWAG
  • [email_address]