R jak RFID, R jak retail - przewodnik po RFID dla branży handlowej

of 28 /28
R JAK RFID R JAK RETAIL wszystko, co retail powinien wiedzieć o RFID

Embed Size (px)

Transcript of R jak RFID, R jak retail - przewodnik po RFID dla branży handlowej

 • R JAK RFIDR JAK RETAIL

  wszystko, co retail powinien wiedzie o RFID

 • R jak RFID, R jak retail: wszystko, co retail powinien wiedzie o technologii RFID

  Copyright 2016 by Smart Technology Group

  Smart Technology Group sp. z o.o. ul. Mackiewicza 19 | 31-214 Krakw | www.smart-tg.com

  Oddzia Krakw: ul. Nuszkiewicza 17 | 31-422 Krakw | [email protected]

  Oddzia Rotkreuz: Suurstoffi st. 12A | 6343 Rotkreuz | Swiss | [email protected]

 • SP

  IS T

  RE

  C

  I

  Wstp.................................................................................................................................4

  Wszystko, co musicie wiedzie o RFID.................................................................................5

  Do czego to suy...................................................................................................6

  Kilka sw o tagach RFID........................................................................................7

  Koszt tagw: jak to jest w rzeczywistoci?.............................................................8

  Czy RFID jest bezpieczne?.....................................................................................9

  RFID szyte na miar...........................................................................................................11

  4 kroki do sukcesu...............................................................................................12

  Symulacja wdroenia RFID - czy warto?...............................................................13

  RFID w Twoim sklepie..........................................................................................16

  Samoobsugowa kasa z RFID...............................................................................21

  Program lojalnociowy RFID i beacony................................................................22

  Inspiracje..........................................................................................................................25

  Smart RFID dla polskich centrw handlowych......................................................26

 • W kadym wycigu liczy si tylko pierwsze miejsce. To zwycizca zdobywa najwaniejsz nagrod i to o nim bdzie si

  pamita, a nie o kim, kto przyby na met drugi. Podobny wycig toczy si w brany retail. Tutaj te kady chce wyprzedzi

  konkurencj, uzyska przewag i dziki temu odnie przekonujce zwycistwo. Podpowiadamy, jak to zrobi.

  Technologia RFID cieszy si niesabnc popularnoci na caym wiecie. Kadego dnia sigaj po ni kolejne sieci, sklepy, centra,

  magazyny. Wiedz, jak znaczce korzyci mog dziki temu odnie. Wieci o nich rozchodz si byskawicznie. Dziki

  przygotowanemu przez nas przewodnikowi po RFID, otrzymujesz komplet informacji, ktre pomog Ci podj decyzj kluczow

  dla powodzenia Twojego biznesu. Decyzj o wdroeniu RFID.

  Od ponad 8 lat zajmuj si wraz ze swoim zespoem Smart Technology Group projektowaniem systemw RFID. Z wielk

  przyjemnoci dzielimy si zdobyt przez nas fachow wiedz oraz dowiadczeniem. Jeli uznasz, e zgromadzony w poniszym

  opracowaniu materia nie odpowiada na wszystkie Twoje pytania skontaktuj si z nami. Wyjanimy kad Twoj wtpliwo.

  Dr in. Karolina Kozowska

  Prezes zarzdu Smart Technology Group

  WSTP

  4 R jak RFID, R jak retail

 • WSZYSTKO, CO MUSICIEWIEDZIE O RFID

  Najprociej rzecz ujmujc, RFID to technologia idealnie stworzona do inwentaryzacji, identyfikacji,

  wyszukiwania produktw oraz wszystkich innych procesw opartych na skanowaniu. Nigdy wczeniej nie byy one tak

  atwe do przeprowadzenia. Idealna wsppraca czytnika RFID oraz tagw zapewnia Ci wyniki, ktre a do tej pory

  pozostaway poza zasigiem.

  Trudno si dziwi, e technologia w krtkim czasie podbia rynek retail. Z RFID korzystaj wielkie sieci handlowe, jak

  i pojedyncze butiki. Skalowalno RFID oznacza, e kady uytkownik moe dopasowa j do swoich potrzeb.

  Technologia RFID to przede wszystkim:

  99,7% dokadnoci inwentaryzacji;

  moliwo skanowania nawet do 300 produktw jednoczenie

  odlego odczytu sigajca 8 metrw

  rozpoznawanie produktw take przez przeszkody.

  ANTENY

  porednicz w wymianie danych midzy

  czytnikiem a tagami. Pozwalaj na

  wzmocnienie sygnau i zwikszenie

  maksymalnej odlegoci, dzielcej

  czytnik od tagw;

  TAGI RFID

  to znaczniki, ktre umieszczane s na

  pojedyncze przedmioty, zbiorcze puda,

  palety, pojazdy, karty lojalnociowe.

  System RFID skada si zazwyczaj z nastpujcych narzdzi:

  5Smart Technology Group

  CZYTNIK

  czyli serce systemu, speniajce

  najwicej funkcji. To od niego zaczynaj

  si wszystkie dziaania i to tutaj trafiaj

  wszystkie dane. Czytnik moe by

  stacjonarny (zamocowany na stae

  w jednym miejscu, np. w magazynie,

  przymierzalni lub pod kas) albo

  mobilny (idealnie sprawdzajcy si przy

  inwentaryzacji);

 • DO CZEGOTO SUY?

  Zasad dziaania tych urzdze dobrze

  wyjania obrazowa przenonia: tag po umieszczeniu na

  przedmiocie staje si tym przedmiotem. Identyfikujc

  taga, identyfikujesz konkretny przedmiot.

  S one wykorzystywane s do znakowania pojedyn-

  czych produktw, zbiorczych opakowa, pojazdw,

  firmowego sprztu Tak waciwie to znakowa mona

  nimi wszystko. Rnorodno ksztatw i rozmiarw

  tagw sprawia, e doskonale sprawdz si zarwno

  przy drobnej i kruchej biuterii, wszelkiego rodzaju

  ubraniach i butach, a take przy paletach, paczkach

  oraz wzkach widowych. Zaawansowana technologia

  umoliwia m.in. wszywanie tagw w tkanin, dziki

  czemu s one niewidoczne dla klientw. Naj-

  popularniejsz form tagw s naklejki: trwae oraz

  atwe w obsudze.

  Tagi usprawniaj wiele procesw, bezporednio

  wpywajcych na osigane wyniki sprzedaowe oraz

  zarzdzanie sklepem.

  Do tych najistotniejszych dziaa, ktre czerpi

  najwiksze korzyci z tagw, z pewnoci nale:

  inwentaryzacja;

  wyszukiwanie produktw, sprztw, dokumentw;

  ochrona antykradzieowa;

  programy lojalnociowe.

  To porednicy midzy tagami a czytnikami.

  Informacje umieszczone w tagach aktywowane s

  falami elektromagnetycznymi wysyanymi przez

  anteny. Dane trafiaj nastpnie do anten, skd s

  przekazywane do czytnika. Dobr anten jest bardzo

  mocno uwarunkowany miejscem, w ktrym maj si

  znajdowa. Inne bd anteny wykorzystywane do

  ochrony antykradzieowej, inne do inwentaryzacji

  w magazynie, a jeszcze inne do kasy, gdzie

  rozpoznawane s towary przynoszone przez klientw.

  Serce systemu RFID. To do niego trafiaj dane

  odczytane z tagw RFID i to on przekazuje je nam do

  interpretacji oraz analizy. Mwic obrazowo, czytnik to

  nasze oczy pozwalajce dostrzec otagowane towary.

  Im bardziej zaawansowany czytnik, tym lepsz

  widzialno gwarantuje.

  Wersja mobilna stosowana jest podczas doranych

  inwentaryzacji oraz wyszukiwania produktw

  przeprowadzanych przez pracownikw. Czytnik

  mobilny zastpuje czytnik kodw kreskowych. Wersja

  stacjonarna pozwala na automatyczn inwentaryzacj,

  identyfikowanie produktw wnoszonych przez klientw

  do przymierzalni lub kadzionych na ladzie w celu ich

  zakupu. Rwnie dobrze sprawdza si w bramkach

  antykradzieowych, zapewniajc skuteczn ochron

  przed wynoszeniem towaru: zarwno przez

  konsumentw, jak i obsug sklepu.

  Z punktu widzenia brany retail, kluczowymi kryteriami

  przy wyborze czytnika s nastpujce parametry:

  odlego odczytu z jakiej odlegoci moliwe

  bdzie poprawne zidentyfikowanie tagw. Bardzo

  wane przy inwentaryzacji;

  maksymalna liczba identyfikowanych tagw

  w jednej sekundzie czyli jak wiele produktw jest

  w stanie jednoczenie zidentyfikowa czytnik;

  maksymalna l iczba anten, z jakimi moe

  wsppracowa czytnik im wysza liczba, tym

  wiksze oszczdnoci. Zamiast kupna trzech

  czytnikw, mona poprzesta na jednym, ktry

  z atwoci zbierze dane przekazywane przez

  8 anten.

  Na pewno osobn uwag t rzeba powic i

  zdolnociom komunikacyjnym czytnika. Czyli jak wiele

  bezprzewodowych technologii moe wykorzysta takie

  urzdzenie do zbierania oraz przekazywania nam

  danych. Na rynku znale mona czytniki, ktre oprcz

  RFID maj wbudowane inne moduy, takie jak Bluetooth

  (czyli mog dziaa jak beacony), WiFi, ZigBee oraz

  GPRS/GSM. Da to nam wiksze mol iwoci

  w zarzdzaniu sklepem oraz pozwoli na dalsz

  rozbudow naszego systemu RFID. Moliwe bdzie np.

  wdroenie programu lojalnociowego, ktry obejmuje

  klientw korzystajcych z aplikacji mobilnych na ich

  smartfonach oraz klientw posiadajcych tradycyjne

  karty staego klienta z dooonym tagiem RFID.

  TAGI RFID

  ANTENY

  CZYTNIK

  R jak RFID, R jak retail6

 • KILKA

  RFID

  Technologia RFID w brany retail pozwala zastpi kody kreskowe. Rzeczywicie, te ostatnie w porwnaniu z tagami RFID

  wypadaj blado, a ich przydatno nagle okazuje si mocno ograniczona. Na czym polega dokadnie przewaga tagw?

  ZASIGKod kreskowy zostanie prawidowo odczytany wtedy, gdy

  skaner znajdzie si w odlegoci kilku centymetrw od niego. By

  odczyta taga RFID, ta odlego moe wynosi kilka metrw.

  Oznacza to, e pracownik inwentaryzujcy sklep lub magazyn

  nie musi ju podchodzi do kadego pojedynczego przedmiotu.

  Wystarczy przesun czytnikiem w kierunku towaru, by

  byskawicznie i poprawnie wprowadzi go do rejestru

  produktw.

  SKANOWANIE WIELU PRODUKTWKolejnym wielkim udogodnieniem zapewnianym przez RFID jest

  moliwo bezbdnego skanowania nawet do 300 produktw

  jednoczenie. Tak, wanie tyle: 300. W porwnaniu z kodami

  kreskowymi, ktre musz by skanowane pojedynczo, jest to

  gigantyczny skok naprzd. RFID prawidowo odczyta zarwno

  pojedyncze przedmioty umieszczone w jednej paczce, jak

  i oznakowane puda umieszczone na palecie.

  WIKSZA POJEMNOW tagu RFID nt. produktu zapisa mona o wiele, wiele wicej

  informacji ni w kodzie kreskowym. Zmieci si tam i informacja

  na temat nazwy, modelu, numeru serii, daty wanoci, kraju

  produkcji, producenta Wszystko, co tylko jest potrzebne do

  sprawnego zarzdzania sklepem i magazynem. Czy tak wiele

  danych pomieci si rwnie w kodzie kreskowym? Oczywicie,

  e nie. Jego przecitna pojemno wynosi 96 lub 128 bitw,

  podczas gdy tag RFID mieci a 2 kilobajty danych. Czyli 16 razy

  wicej ni najwikszy kod kreskowy.

  BRAK KONTAKTU WIZUALNEGOBy skaner waciwie zidentyfikowa kod kreskowy, musi go

  zobaczy. Jakakolwiek przeszkoda (kartka papieru, karton)

  lub odwrcenie kodu w inn stron sprawia, e nie zostanie on

  przeczytany. Z tagami RFID nie ma takiego problemu. Zostan

  one poprawnie zidentyfikowane nawet wtedy, gdy znajduj si w

  pudle, s przysonite innymi produktami (np. na wieszaku lub

  pce) lub zostay odwrcone wobec czytnika.

  LEGENDARNA WYTRZYMAOTagi RFID syn ze swojej wytrzymaoci i dugowiecznoci. To

  jedne z niewielu znacznikw, ktre bd dziaa nawet po

  sterylizacji, jakiej poddawane s szpitalne przyrzdy. Dlatego

  bd sprawnie funkcjonowa przez kilka-kilkanacie lat

  w kadym salonie czy magazynie. Nie ma adnych obaw, e

  utrac swoje waciwoci. A tak si niejednokrotnie dzieje

  z kodami kreskowymi: ich powierzchnia si ciera, wilgotniej

  lub odklejaj si od produktw czy paczek. Z tagami RFID to si

  nigdy nie wydarzy.

  SW

  O

  TAGACH

  Smart Technology Group 7

 • KOSZT TAGW:JAK TO JEST W RZECZYWISTOCI? Wielu menaderw twierdzi, e wdroenie RFID

  jest nieopacalne ze wzgldu na wysok cen tagw RFID.

  Sugeruj oni, e zakup tagw dla kilkunastu tysicy

  produktw kosztowaby fortun, podczas gdy kody

  kreskowe s nieporwnywalnie tasze. Rzeczywicie,

  rnica w cenie przemawia na korzy kodw

  kreskowych. Czy to jedyny koszt, ktry trzeba rozpatrzy?

  Przyjrzyjmy si tej sytuacji uwaniej. Kupujc kody

  kreskowe, musimy liczy si z nastpujcymi kosztami:

  koszty operacyjne procesy oparte na kodach

  kreskowych zajmuj wiele czasu. Kady kod musi by

  skanowany pojedynczo. Jedynym sposobem na

  przyspieszenie jest zaangaowanie wikszej iloci

  pracownikw, co generuje wydatki.

  koszty osobowe wykorzystanie wielu pracownikw

  oznacza, e nie mog zaj si innymi obowizkami.

  Cierpi na tym ich wydajno, a ponoszone przez

  pracodawc wydatki na ich pensje nie przynosz

  podanych rezultatw;

  koszty niedokadnej inwentaryzacji precyzja

  inwentaryzacji z wykorzystaniem kodw kreskowych

  jest daleka od 100%. To oznacza brak wiedzy

  w zakresie dostaw: nie wiadomo, ktre towary warto

  domwi, a z ktrych lepiej zrezygnowa;

  koszty braku towaru konsekwencj z e j

  inwentaryzacji jest te brak wiedzy o dostpnoci

  produktw. To z kolei przekada si na to, e na

  naszych pkach moe zabrakn towarw, ktrych

  poszukuj klienci. Jeli ich nie znajd, nie tylko nie

  zarobimy na sprzeday, ale jeszcze stracimy klienta,

  ktry wybierze lepiej zaopatrzon konkurencj.

  koszty dodatkowego transportu jeli wysyka

  z naszego magazynu zostanie le skompletowana

  (wskutek niedokadnego wyszukania towaru lub przez

  niedopatrzenie pracownikw), konieczne bdzie

  wysanie kosztownego transportu raz jeszcze;

  koszty nadgodzin - wielogodzinn inwentaryzacj

  trzeba przeprowadzi po godzinach pracy;

  koszty zamknicia sklepu na czas inwentaryzacji

  trzeba zamkn salon i zaniecha sprzeday;

  koszty wizerunkowe - jeli wskutek niedokadnej lub

  zbyt rzadko przeprowadzanej inwentaryzacji Twoi

  pracownicy nie bd potrafili odpowiedzie na pytania

  klientw o dostpno produktw, to zniechceni

  klienci wybior konkurencj.

  Czas teraz rwnie wnikliwie przeanalizowa wydatki

  zwizane z tagami. Pacimy najpierw kwot za zestaw

  tagw, a nastpnie kalkulujemy pozostae kwestie

  finansowe.

  Dziki tagom generowane s:

  korzyci ze zmniejszenia kosztw operacyjnych

  i osobowych z RFID mniej pracownikw zrobi

  zdecydowanie wicej w znacznie krtszym czasie,

  dziki czemu staj si efektywniejsi i mog

  wypeni dodatkowe obowizki;

  oszczdnoci zwizane z nadgodzinami nie

  trzeba bdzie ju paci za dodatkowe godziny

  s p d z a n e p o p r a c y n a i n w e n t a r y z a c j i .

  Z technologi RFID trwa ona od kilku sekund do

  kilku minut. Nie trzeba wic nawet zamyka sklepu,

  by j przeprowadzi;

  zyski dziki wikszej sprzeday jeli dokadnie

  znamy zapasy i potrafimy na bieco ledzi popyt

  na poszczeglne towary, moemy dopasowa

  dostawy do potrzeb naszych klientw. Dziki temu

  unikniemy sytuacji, gdy zbdne towary zalegaj na

  pkach;

  oszczdnoci na zbdnym transporcie precyzja

  technologii RFID eliminuje wszelkie bdy przy

  kompletacji wysyek. A zatem, eliminuje niemae

  koszty generowane przez dodatkowy transport;

  korzyci z poprawy wizerunku regularnie

  przeprowadzana, precyzyjna inwentaryzacja

  ze SMART RFID to gwarancja, e Twoi klienci

  zawsze otrzymaj pen informacj o dostpnoci

  poszukiwanego przez nich towaru. Nigdy nie wyjd

  ju ze sklepu z pustymi rkami (i torbami).

  Ocena kosztu taga tylko na podstawie jego

  jednostkowej ceny jest niepena. Kupno kodw

  kreskowych to pocztek powanych wydatkw. Na

  przeciwlegym biegunie s tagi RFID, ktrych

  wdroenie zaczyna przynosi regularne i wymierne

  oszczdnoci. Podczas gdy do kodw kreskowych

  dopacamy, koszt zakupu tagw RFID zaczyna si nam

  zwraca.

  R jak RFID, R jak retail8

  Na pierwszy rzut oka koszty kodw kreskowych s wic

  kosztami niewidocznymi i sprytnie rozoonymi w czasie,

  ale majcymi realny wpyw na nasze wydatki. Wpyw

  realny, a take niestety, negatywny.

 • CZY JESTRFIDBEZPIECZNE?

  Czy RFID mona uzna za najbezpieczniejsz

  technologi bezprzewodow? Trudno wyda

  jednoznaczny wyrok, ale najnowsze ulepszenia

  dokonane przez inynierw Smart Technology Group

  czyni RFID jedn z najbezpieczniejszych technologii

  dla retailu.

  Wprowadzanie innowacyjnych, czsto przeomowych

  rozwiza jest w brany handlowej obcione

  szczeglnie wysokim ryzykiem. Jakiekolwiek

  potknicia, np. zwizane z naruszeniem danych

  osobowych, zostan byskawicznie dostrzeone przez

  klientw, a wie o niepowodzeniu szybko si

  rozniesie. Trzeba rwnie mie si na bacznoci, by

  uruchomione innowacje nie generoway strat:

  bezporednio lub porednio (np. uatwiajc kradziee).

  Trudno wic dziwi si menaderom, ktrzy decyzje

  o ewentualnych wdroeniach nowych technologii

  podejmuj z tak ostronoci, a czasem i nieufnoci.

  Ich postawa, determinowana godn podziwu trosk

  o mark, jest jak najbardziej zrozumiaa.

  Jednak czy kadej technologii naley si obawia?

  Jeszcze do niedawna radiowa identyfikacja

  bya stosunkowo mao popularnym rozwizaniem

  stosowanym na polskim rynku. Mimo rosncej iloci

  wdroe na caym wiecie, w Polsce wiadomo korzyci

  gwarantowanej przez t technologi pozostawaa na

  niskim poziomie. Zmian w podejciu dao si

  zaobserwowa przez cay 2016 rok, projektujc kolejne

  systemy RFID dla retail w Polsce.

  Tej tendencji sprzyja bd z pewnoci ostatnie

  usprawnienia, ktrym zostaa poddana technologia RFID.

  A dokadniej SMART RFID, gdy to wanie produkty tej

  marki jako pierwsze na wiecie zostay wyposaone w tryb

  smart mode. Dziki wprowadzonemu ulepszeniu,

  uytkownicy SMART RFID mog by pewni, e zarwno

  oni, jak i ich klienci, maj do czynienia z absolutnie

  bezpiecznym rozwizaniem. Nie bdzie przesad, e tryb

  smart mode jest innowacj na skal wiatow. Poza nami,

  adna firma nie oferuje takiego rozwizania.

  Na czym dokadnie ono polega?

  Jednym z najwikszych dotychczasowych zagroe

  zwizanych z technologi RFID bya zwizana

  z moliwoci nielegalnej zmiany unikalnej treci taga

  (znacznika). To wanie w tagu znajduje si kluczowa

  informacja na temat produktu, ktry owym tagiem jest

  oznaczony: cena, rodzaj, kolor, seria. Ze wzgldu na

  pojemno pamici taga, zapisa tam mona wiele

  elementw. Jeli wbrew woli i bez wiedzy waciciela

  produktu dojdzie do zmiany tej treci, pojawi si

  problemy. Mona bdzie np. kupi drogie, woskie szpilki

  nie za 999 z, a za 99 z gdy tak cen w znaczniku

  ustawi sobie oszust. Albo, co gorsza, nie bdzie musia

  w ogle paci. Po odpowiedniej modyfikacji taga, bramki

  antykradzieowe nie wykryj towaru wynoszonego ze

  sklepu.

  RFID OSWOJONE...

  ... I CORAZ BEZPIECZNIEJSZE

  Trzeba jednak zastrzec, e takie naduycia nie nale

  do powszechnych. Wymagaj specjalistycznego

  sprztu, technicznej wiedzy oraz sporo sprytu, by przy

  dokonywaniu zmian pozosta niezauwaonym. Na

  dodatek, stosowane s rodki zapobiegawcze, takie

  jak szyfrowanie hasem zawartoci taga, skutecznie

  utrudniajce oszustwa.

  Smart Technology Group 9

 • Teraz, dziki , takie nielegalne dziaania stay smart mode

  si niemale niemoliwe. Za prawidow identyfikacj

  znacznikw odpowiadaj czytniki. S one kluczowym

  elementem kadego systemu RFID. Czytniki wyposaone

  we wspomniany tryb potrafi w inteligentny sposb

  rozpozna, e zaprezentowany im do identyfikacji tag

  zosta w nielegalny sposb zmodyfikowany. Poinformuj

  o tym kasjera, dziki czemu nie sprzeda on pary butw po

  obnionej cenie. Czytnik wykryje rwnie wynoszony ze

  sklepu towar, uruchamiajc bramki antykradzieowe ku

  wielkiemu zaskoczeniu oszusta, ktry spodziewa si, e

  na dobre dezaktywuje znacznik.

  Smart mode rozwizuje rwnie inny problem, zwizany

  z inwentaryzacj. Tag posiada wbudowane dwa numery:

  EPC i TID. EPC to Electronic Product Code, czyli unikatowy

  numer seryjny, dziki ktremu mona zidentyfikowa

  przedmiot nim oznaczony, a TID to Tag Identification,

  skadajcy si z pamici zawierajcej informacje

  o samym tagu. W wikszoci przypadkw do identyfikacji

  towaru (np. przy inwentaryzacji) wystarczy odczytanie

  numeru EPC. Jednak by zapobiec oszustwom, niektre

  systemy zaprojektowane s w ten sposb, e do

  identyfikacji towaru uywa si zarwno EPC, jak i TID. To

  zdecydowanie podnosi poziom bezpieczestwa, gdy

  w przeciwiestwie do numeru EPC, numer TID jest prawie

  niemoliwy do podrobienia. Ale jednoczenie negatywnie

  wpywa na precyzj i szybko inwentaryzacji. Jak

  wiadomo, stosowanie RFID gwarantuje skuteczno

  inwentaryzacji rzdu 99,7%, a take umoliwia

  identyfikacj do 300 przedmiotw na sekund. Gdy jednak

  czytnik musi identyfikowa EPC oraz TID, wydajno

  znacznie spada. Na dodatek, inwentaryzacj trzeba

  przeprowadza ze znacznie mniejszej odlegoci i przy

  znacznie mniejszej prdkoci czytnika wzgldem taga

  (np. nie da si ju inwentaryzowa podczas jazdy wzkiem

  widowym po magazynie).

  Mona wic miao stwierdzi, e czytniki Master 01

  wyposaone w tryb s urzdzeniami smart mode

  gwarantujcymi niespotykany wczeniej poziom

  bezpieczestwa korzystania z technologii RFID. Stanowi

  jednoczenie bezporedni a co najwaniejsze,

  skuteczn odpowied na zarzuty krytykw dotyczce

  zagroe radiowej identyfikacji. Jeli tylko pozostae

  bezprzewodowe technologie, wdraane w sklepach,

  magazynach czy acuchach dostaw mogy poszczyci

  si rwnie zaawansowanymi zabezpieczeniami, caa

  brana retailowa mogaby spa spokojnie.

  SPRYTNE ROZWIZANIE PO RFID BEZ OBAW

  T sytuacj rozwizuje wanie smart mode. Wanie

  dziki temu, e potrafi on rozpoznawa swoje tagi

  i nie odczytywa nielegalnie zmodyfikowanych czy

  stworzonych tagw. Korzystajc z czytnika z trybem

  smart mode, mona precyzyjnie i przy duej prdkoci

  i takiej samej odlegoci zinwentaryzowa cay

  magazyn.

  WAL-MART:GIGANT BRANYI GIGANTYCZNE ZYSKI Z RFID

  180 MILIONW DOLARW: dziki wikszej

  wiedzy pracownikw na temat pooenia

  kadego produktu w kadej chwili

  300 MILIONW DOLARW: szybsze wyszukiwanie

  ponad miliarda palet

  575 MILIONW DOLARW: eliminacja wewntrznych

  kradziey oraz bdw administracyjnych

  600 MILIONW DOLARW: dodatkowy zysk dziki redukcji

  niedostpnych produktw

  6,7 MILIARDA DOLARW: oszczdnoci kosztw pracy poprzez

  eliminacj rcznego skanowania produktw i palet

  R jak RFID, R jak retail10

 • RFID SZYTE NA MIAR Wok RFID naroso cakiem sporo mitw. Jednym z nich s legendarne trudnoci, jakie pono wystpuj przy

  wdraaniu i instalacji RFID. Trudno powiedzie, skd pojawio si takie wyobraenie. By moe z automatycznego

  skojarzenia, i zaawansowana technologia radiowa wymaga wielkiego trudu przy jej instalacji.

  W rzeczywistoci, sprawy maj si o wiele prociej. Sama instalacja to raptem kilka godzin, podczas ktrych magazyn

  czy sklep moe bez przeszkd prowadzi swoj dziaalno. Pniejsza integracja sprztowa oraz programowa rwnie

  trwa krtko i nie wymaga specjalnego wysiku. Jednak by tak si stao, konieczna jest wsppraca z ekspertami. To oni

  bowiem s gwarantem pynnego przebiegu zarwno instalacji, jak i integracji.

  Wybr fachowcw ma nawet wiksze znaczenie ni wybr sprztu. Wsppracujc z waciwymi ludmi moemy by

  pewni doradztwa przy kupnie sprztu najlepiej odpowiadajcego na nasze potrzeby.

  Przyjrzyjmy si wic temu, jak krok po kroku powinno wyglda wdroenie RFID w naszym sklepie lub magazynie.

  Oczywicie we wsppracy z fachowcami.

  Smart Technology Group 11

 • KROK 1.

  Jeli wsparcie osb dyspo-

  nujcych rozleg wiedz oraz

  dowiadczeniem z zakresu

  wdraania RFID jest tak wane,

  to j a k z n a l e p a r t n e r w

  wiarygodnych w tym temacie?

  Przede wszystkim trzeba zwr-

  ci uwag na ich dotychczasowe

  dowiadczenie, kompetencje

  w postaci wdroe oraz zdobyte

  nagrody. Cenn wskazwk jest

  te obecno na amach brano-

  wej prasy czy portali. A to

  dlatego, e dziennikarze wiedz

  do kogo zwrci si po ekspercki

  komentarz. Jeli ju wyselekcjo-

  nujemy kilka najbardziej inte-

  resujcych firm, wwczas warto

  zapyta o rodzaj oferowanego

  wsparcia na kadym etapie: od

  wyjanienia i przygotowania

  projektu, przez dobr sprztu,

  a na wdroeniu i obsudze

  posprzedaowej koczc.

  DOBRFACHOWCW

  KROK 2.

  Drugi etap zaczyna si od analizy

  potrzeb: jak ma by wykorzy-

  stywane RFID? Jakie efekty ma

  przynie? Na jakie problemy ma

  zaradzi? Naley okreli, czy

  s y s t e m b d z i e s u y d o

  inwentaryzacji, ochrony przed

  kradzie, programu lojal-

  nociowego czy jeszcze czego

  innego? Wybr podjty na tym

  etapie zdeterminuje finalny

  ksztat caego systemu. Wpynie

  take na dobr urzdze RFID.

  N ie bez znaczenia bdz ie

  rwnie samo pomieszczenie lub

  pomieszczenia , w ktrych

  zostan one zainstalowane. Tak

  zebrane informacje pozwol

  ekspertom na przygotowanie

  wstpnego planu.

  Co ciekawe, eksperci Smart

  Technology Group, korzystajc

  z oprogramowania FlexSim,

  potrafi ju na tym etapie

  okreli z du precyzj zyski

  o r a z o s z c z d n o c i , j a k i e

  wygeneruje zainstalowanie

  SMART RFID. Jeli ma ono

  dziaa w magazynie i posuy do

  przyjcia towaru lub inwen-

  taryzacji, wyliczony zostanie

  czas, jaki bdzie potrzebny na

  przeprowadzenie kadej z tych

  operacji. Z atwoci da si take

  okreli, ilu pracownikw bdzie

  przy nich zaangaowanych.

  W t e n s p o s b , o s o b a z a -

  mawiajca system RFID ma

  pen wiedz na temat czeka-

  jcych go korzyci.

  PROJEKTSYSTEMU RFID

  KROK 3.

  Po r a roz w i a k o l e j n y m i t

  zwizany z RFID: wdroenie tej

  technologii nie wymaga zmiany

  oprogramowania. SMART RFID

  p y n n i e i b e z p r o b l e m o w o

  integruje si z MRP, ERP, WMS,

  P O S o r a z k a d y m i n n y m

  software'm. Za proces ten

  odpowiada j in formatycy.

  Podczas ich pracy magazyn czy

  sklep mog pracowa bez

  adnych przerw: towar moe by

  przy jmowany i wydawany,

  a klienci obsugiwani.

  Integracja dotyczy rwnie

  kodw kreskowych.

  Nie jest prawd, e wdroenie

  R F I D j e s t j e d n o z n a c z n e

  z o d e j c i e m o d k o d w .

  W rzeczywistoci jest tak, e oba

  noniki informacji mog by

  wykorzystywane jednoczenie.

  INTEGRACJASOFTWAREU

  KROK 4.Finaowy etap to w wikszoci

  p r z y p a d k w m o n t a n i e -

  wielkiego czytnika RFID oraz

  anten. Potrzebne bdzie rwnie

  znakowanie towarw tagami.

  T ostatni czynno mona

  z powodzeniem wykonywa

  w fabryce przez dostawc lub

  w centrum dystrybucyjnym.

  Fachowcy oceniaj, e takie

  rozwizanie jest najskutecz-

  niejsze. Podobnie jak integracja

  oprogramowania, tak i instalacja

  s p r z t u p r z e b i e g a b e z -

  problemowo i nie ma adnego

  wpywu na funkcjonowanie

  marki: produkcja odbywa si

  z g o d n i e z p l a n e m , s k l e p

  i magazyn dziaaj bez zmian,

  k l i e n c i m o g d o k o n y w a

  zakupw, a pracownikw nie

  trzeba wysya na przymusowe

  urlopy.

  MONTAI INSTALACJA

  R jak RFID, R jak retail12

 • SYMULACJA WDROENIA RFID - CZY WARTO?

  Jak szczegowa jest symulacja wdroenia RFID? Dowiadczenie pokazuje, e rezultaty symulacji przeprowadzonej

  na etapie planowania caego systemu s bardzo precyzyjne. Za przykad niech posu ponisze wyniki, uzyskane przy

  pracach nad SMART RFID dla klienta z brany obuwniczej.

  Wszystkie dane wyjciowe liczba palet, liczba pude, zaangaowanie magazynierw, czas, jaki jest im potrzebny na

  wykonanie poszczeglnych dziaa zostay dostarczone przez klienta. Na ich podstawie powstay nastpnie symulacje

  pokazujce, jakie usprawnienie przyniesie SMART RFID dla nastpujcych procesw: przyjcie towaru, inwentaryzacja oraz

  kompletacja.

  3 pracownikw

  3 pracownikw

  3 pracownikw

  2 pracownikw

  3 pracownikw

  2 pracownikw

  33 palety

  33 palety

  100 pudeek

  3300 pudeek

  100 pudeek

  100 pudeek

  3300 pudeek

  100 pudeek

  8h

  8h

  5h

  0,1h

  ROZADUNEK

  INWENTARYZACJA

  KOMPLETACJA

  pracownik moe wzi

  jednorazowo 5 pudeek

  na jednej palecie moe

  znale si od 10 do 100 pudeek

  1

  2

  3

  1 234567890

  1 234567890

  1 234567890

  ZAOENIA

  1/3 czasu

  MNIEJ

  100 pudeek

  na kad palet

  ZAOENIA

  Smart Technology Group 13

 • Oprcz precyzyjnego wyliczenia optymalizacji procesw operacyjnych i zarzdzania, potrafimy take skalkulowa

  realne oszczdnoci, generowane dziki wdroeniu SMART RFID. Tak oto wyliczylimy zyski dla klienta, ktry przed

  korzystaniem z naszych rozwiza, pracowa z kodami kreskowymi.

  ROZADUNEK DOSTAWY W MAGAZYNIE

  KOMPLETACJA W MAGAZYNIE

  INWENTARYZACJA W MAGAZYNIE

  Dane na podstawie wdroenia systemu SMART RFID dla jednego z klientw Smart Technology Group.

  Wdroenie w magazynie niskiego skadowania.

  Kada paleta zawieraa 100 szt. opakowa z produktami.

  Dane na podstawie wdroenia systemu SMART RFID dla jednego z klientw Smart Technology Group.

  Wdroenie w magazynie niskiego skadowania.

  Kada paleta zawieraa od 10 do 100 sztuk opakowa z produktami. Displacement na poziomie 1%.

  Dane na podstawie wdroenia systemu SMART RFID dla jednego z klientw Smart Technology Group.

  Wdroenie w magazynie niskiego skadowania.

  KODY KRESKOWE

  KODY KRESKOWE

  KODY KRESKOWE

  TAGI RFID

  TAGI RFID

  TAGI RFID

  *Do

  skan

  owan

  ia w

  ykor

  zyst

  ano

  czyt

  nik

  mob

  ilny

  NEO

  ** P

  rzy

  zao

  eni

  u,

  e m

  inim

  alna

  sta

  wka

  god

  zino

  wa

  brut

  to w

  PL

  = 12

  z.

  LICZBA PRACOWNIKW

  LICZBA PRACOWNIKW

  LICZBA PRACOWNIKW

  33

  8h

  288 z

  6 048 z

  72 576 z

  33

  8h

  288 z

  6 048 z

  72 576 z

  8h

  288 z

  1 728 z

  33

  5h

  120 z

  2 520 z

  30 240 z

  33

  5,4h

  129,6 z

  2 721 z

  32 659 z

  0,1h

  3,6 z

  21,6 zWYKONYWANEJ 6 RAZY W CIGU ROKU**

  LICZBA PALET

  CZAS ROZADUNKU*

  CAKOWITY KOSZT PRACY** DZIENNY

  MIESICZNY

  ROCZNY

  LICZBA PALET

  CZAS KOMPLETACJI*

  CAKOWITY KOSZT PRACY** DZIENNY

  MIESICZNY

  ROCZNY

  CZAS INWENTARYZACJI*

  CAKOWITY KOSZT PRACY** DZIENNY

  CAKOWITY KOSZT INWENTARYZACJI

  14

 • ROZADUNEK, KOMPLETACJA I INWENTARYZACJA

  PRZYKAD Z YCIA WZITY

  Zbiorcze zestawienie kosztw procesw opartych na kodach kreskowych i SMART RFID.

  Wprowadzenie SMART RFID spowodowao, e sumaryczne koszty procesw u naszego klienta

  zmniejszyy si o ponad 57%.

  1 dzie

  1 miesic

  1 rok

  864 z

  12 096 z

  146 880 z*

  253,2 z

  5 241 z

  62 913,6 z*

  610,8 z

  6 855 z

  83 966,4 z*

  Zysk dziki**KODY KRESKOWE TAGI RFID

  *Prz

  y za

  oe

  niu,

  e

  inw

  enta

  ryza

  cja

  prze

  prow

  adza

  na je

  st 6

  raz

  y w

  rok

  u.

  **D

  o sk

  anow

  ania

  i in

  wen

  tary

  zacj

  i wyk

  orzy

  stan

  o cz

  ytni

  k m

  obiln

  y N

  EO m

  arki

  SM

  AR

  T R

  FID

  .

  0 z

  20 000 z

  40 000 z

  60 000 z

  80 000 z

  100 000 z

  120 000 z

  140 000 z

  1 dzie 1 miesic 6 miesicy 12 miesicy

  koszty procesw przy wykorzystaniu kodw kreskowych

  koszty procesw przy wykorzystaniu SMART RFID

  OSZCZDNOCI

  Smart Technology Group 15

 • RFID W TWOIMSKLEPIE

  RFID W DZIAANIU

  Czas przyjrze si z bliska konkretnym

  sposobom wykorzystania technologii RFID. Susznie

  mwi si, e RFID odrnia si od pozostaych

  bezprzewodowych technologii swoj elastycznoci

  i prostot, z jak mona j dopasowa do rnych

  dziaa. I co wane, nigdy nie traci nic ze swoich

  podstawowych waciwoci: precyzji, skutecznoci,

  szybkoci w dziaaniu.

  Wypada w tym miejscu wspomnie o jeszcze

  jednej wyjtkowej cesze RFID: atwoci integracji

  z innymi rozwizaniami, oprogramowaniem oraz

  technologiami. To wanie dziki temu moliwe byo

  stworzenie marki SMART RFID, czyli urzdze, ktre

  potrafi pracowa jednoczenie we wsppracy

  z RFID, Bluetooth, WiFi, GSM/GPRS czy ZigBee.

  Autorski pomys inynierw Smart Technology Group

  sprawi, e wachlarz moliwoci wykorzystania RFID

  w brany retail jeszcze dodatkowo si poszerzy.

  R jak RFID, R jak retail16

 • MAGAZYN I BACK OFFICE

  Jedno z miejsc, w ktrym systemy RFID

  wdraane s najczciej. Nic dziwnego: waciwoci tej

  technologii sprawdzaj si tam doskonale. Zyskuj na

  tym takie procesy jak przyjmowanie towarw oraz

  wprowadzanie ich do sklepu. Postawiony przy bramie

  wjazdowej portal z wmontowanymi antenami oraz

  czytnikiem RFID pozwoli na byskawiczn identyfikacj

  towarw, paczek i palet przywoonych przez ciarwki

  lub tiry. Wystarczy jeden przejazd przez portal, by

  precyzyjnie zeskanowa ca dostaw. Warunkiem jest

  oczywicie wczeniejsze oznakowanie towarw tagami.

  Automatyczne skanowanie towarw eliminuje znakomit

  wikszo bdw popenianych przez pracownikw.

  Skutkuj one nastpnie nisk wiedz na temat

  dostpnoci produktw, chaosem w magazynie oraz le

  oznakowanymi towarami, ktre nastpnie trudno

  odnale na konkretnym regale lub w sklepie.

  Pozytywnym rezultatem automatyzacji jest rwnie

  przyspieszenie a o 91% przepywu towarw z magazynu

  do sklepu.

  Dostpno w kadej chwili do informacji nt. stanu

  towarw zwiksza o 80% ich dostpno. Pracownicy

  wiedz bowiem, ktre zasoby si kocz i naley je

  domwi. Niemal w caoci eliminowane s przypadki,

  gdy dana partia towarw wyczerpuje si, ale nikt

  w odpowiednim czasie nie podejmuje dziaa, by temu

  zapobiec.

  By mc dysponowa tak wiedz, potrzebne s waciwe

  narzdzia spod marki SMART RFID.

  W magazynie doskonale sprawdzi si:

  w y p o s a o n y R e a l T i m e I n ve n to r y S h e l f

  w stacjonarne czytniki RFID UHF oraz anteny rega

  p r o w a d z c y s z c z e g o w i a u to m a t y c z n

  inwentaryzacj 24/7;

  - mobilny czytnik RFID UHF, odczytujcy NEO 01

  w 1 sekundzie nawet do 300 produktw, paczek lub

  palet oznakowanych tagami. Pozwala na czste

  i regularne przeprowadzanie inwentaryzacji przez

  pracownikw.

  wygodne rozwizanie do portal SMART RFID

  automatycznej i zbiorczej identyfikacji.

  RFID W MAKRO CASH&CARRY, REAL, MEDIA MARKT I SATURN

  20 sekund

  20 sekund

  12 minut

  6 minut

  skrcenie czasu

  wprowadzenia towaru

  do magazynu

  skrcenie czasu

  wprowadzenia towaru

  do sklepu

  skrcenie czasu

  weryfikacji awiza

  wysyki (DESADV)

  skrcenie czasu

  weryfikacji awiza

  wysyki

  OSZCZDNOCI W MAGAZYNIE:

  OSZCZDNOCI W SKLEPIE:

  SKLEP

  Systematyczna inwentaryzacja powinna

  odbywa si rwnie w samym sklepie. Po pierwsze,

  obsuga musi umie odpowiedzie klientowi na pytanie

  o dostpno kadego towaru. Po drugie, pracownicy

  powinni dysponowa aktualn wiedz o liczebnoci

  produktw, by mc prawidowo oszacowa sklepowe

  zapotrzebowanie. Badania jasno dowodz, e klient, ktry

  nie znalaz w danym butiku podanego towaru, nie tylko

  opuci sklep niezadowolony, ale jeszcze w przyszoci

  bdzie czciej wybiera konkurencyjne marki.

  Smart Technology Group 17

 • Do tej pory czsta inwentaryzacja bya niemoliwa ze

  wzgldu na swoj czasochonno oraz konieczno

  angaowania wielu pracownikw. Dodatkowo, nierzadko

  konieczne byo czasowe zamykanie salonu lub

  zostawanie przez zatrudnionych na nadgodziny.

  Alternatyw byy nieprecyzyjne zamwienia, niezwizane

  w aden sposb z realnym popytem konsumentw.

  Sytuacja odmienia si diametralnie dziki technologii

  RFID. Czytniki RFID s w stanie skanowa tagi bez

  kontaktu wizualnego, z odlegoci nawet 8 metrw oraz

  w liczbie nawet do 300 tagw jednoczenie. W rezultacie,

  inwentaryzacj w dowolnym salonie (bez wzgldu na jego

  wielko, liczb pek czy towarw bd ich rodzaj)

  mona przeprowadza codziennie. Sama czynno

  zajmuje raptem kilka minut. Suy do tego mobilny czytnik

  RFID UHF, Neo 01.

  Sprawdz si take wspomniane ju inteligentne regay,

  Real Time Inventory Shelf. Dopasowane do wystroju

  sklepu pozwol na wygodny monitoring przedmiotw

  znajdujcych si na poszczeglnych pkach. W kadej

  chwili pracownik lub menader bdzie mg za pomoc

  komputera lub smartfona sprawdzi, jakie konkretne

  towary znajduj si na regale.

  PRZYMIERZALNIE

  Odpowiednio zastosowana technologia RFID

  przyniesie rwnie wymierne korzyci finansowe. Bdzie

  stanowi efektywne wsparcie prosprzedaowe.

  Doskonaym przykadem jest wykorzystanie RFID

  w przymierzalniach. Klient do wchodzcy wnosi ze sob

  wybrane ubrania, buty i akcesoria. Wszystkie one s

  oczywicie oznaczone tagami RFID.

  Dz ik i temu s automatycznie rozpoznawane

  w przymierzalni dziki antenom i czytnikom. Nastpnie,

  na ekranie zainstalowanym w rodku mog by

  wywietlane materiay zachcajce klienta do zakupw.

  M o e o n t e s p r a w d z i d o s t p n o t o w a r u

  w interesujcym go rozmiarze lub kolorze, a nawet zdalnie

  poprosi obsug o dostarczenie takiego modelu prosto

  do przymierzalni.

  Wyposaenie przymierzalni w RFID zwiksza poziom

  konwersji klientw a o 60%. Oznacza to, i 3 na 5 klientw

  objtych tym dziaaniem zdecyduje si na zakup

  przymierzanych ubra.

  KASA

  Wielk zmor klientw s dugie kolejki,

  w ktrych spdzi trzeba nieraz nawet i kilkanacie minut.

  Powodem jest konieczno skanowania przez kasjera

  kadej przynoszonej rzeczy z osobna poprzez przyoenie

  kodu kreskowego do skanera.

  RFID z atwoci identyfikuje nawet do 300 produktw

  w 1 sekund. Jeli wic pod sklepow lad zamontowana

  zostanie antena wraz z czytnikiem RFID UHF, do systemu

  kasowego w jednej chwili trafi pena informacja

  o zakupach klienta. Zbdne stanie si nawet wyciganie

  ich z siatki. Tym samym, caa czynno obsugi trwa

  bdzie okoo 6 sekund. Niezwyka oszczdno czasu,

  ktra pozwala na obsuenie w cigu dnia nawet

  i kilkanacie procent klientw wicej. A tym samym,

  zwikszenie dziennych dochodw. Klienci szybko

  spostrzeg, e w danym salonie nie wystpuj uciliwe

  kolejki.

  Nawet w okresie witecznym czy wyprzedaowym, gdy

  polskie butiki przeywaj prawdziwe oblenie.

  R jak RFID, R jak retail18

 • BRAMKI LOJALNOCIOWE

  BRAMKI ANTYKRADZIEOWE

  Innym sposobem na zwikszenie obrotw

  w sklepie jest sprawnie dziaajcy program lojalnociowy.

  Pozwala on nie tylko na monitoring zachowa klientw,

  ale i dotarcie do nich ze spersonalizowan ofert

  handlow, skutecznie zachcajc do zakupw.

  Jeli wyposay si tradycyjne karty lojalnociowe w tagi

  RFID, kady klient z tak kart zostanie automatycznie

  rozpoznany. Jeli na terenie sklepu znajdzie si w pobliu

  ekranu, bdzie moga na nim wywietli si reklama bd

  oferta skierowana wycznie do odwiedzajcego salon.

  Ma ona stanowi dodatkowy bodziec zakupowy. Do

  podobnej sytuacji moe doj przy kasie. Jeli

  zamontowana tam antena z czytnikiem rozpozna kart

  staego klienta, automatycznie bdzie mona naliczy

  rabat bd te zaproponowa specjaln ofert.

  Ciekawym rozwizaniem jest poczenie technologii RFID

  z Bluetooth, czyli popularnymi beaconami. Taka

  technologiczna kombinacja jest mol iwa przy

  wykorzystaniu produktw marki SMART RFID. Potrafi

  one bezproblemowo wsppracowa z rnymi bez-

  przewodowymi technologiami. W rezultacie, program

  lojalnociowy oparty jednoczenie na RFID oraz na

  B l u e t o o t h o b e j m i e k l i e n t w k o r z y s t a j c y c h

  z tradycyjnych kar t , jak i mobilnych apl ikacj i

  zainstalowanych na smartfonach. Dziki SMART RFID

  zasig prowadzonych dziaa zwiksza si zatem

  dwukrotnie.

  Kolejnym obszarem zastosowania RFID,

  majcym realny wpyw na funkcjonowanie sklepu, jest

  ochrona antykradzieowa. Wykrywalno towarw

  wynoszonych przez klientw wzrasta a o 90%, a wypadku

  kradz iey dokonywanych przez n ieuczc iwych

  pracownikw nawet o 98%. Tak szczelne zabezpieczenie

  przed zodziejami redukuje straty ponoszone przez salon

  i ma pozytywny wpyw na kocowy bilans finansowy.

  REDUKCJA KOSZTW = PRZYROST ZYSKW

  Procter&Gamble Lake West Group Scottish CourageBrewing UK

  3% 20% 10 mln

  ok. 1,2

  miliarda

  dolarw dziki

  usprawnieniu

  acucha

  dostaw

  oszczdno

  czasu przy

  wyszukiwaniu

  produktw

  oszczdnoci

  dziki

  ograniczeniu

  wewntrznych

  kradziey

  Smart Technology Group 19

 • WSKOCZ NA WYSZY POZIOM ZE SMART RFID

  R jak RFID, R jak retail20

  SMART RFiD

  KODY KRESKOWE

  RFID UHF

  PENA WIEDZA

  O DOSTPNOCI TOWARU

  REDUKCJA

  ZAGUBIONYCH

  TOWARW

  99,7% PRECYZJI

  INWENTARYZACJI

  SKAN 300 PRODUKTW

  W 1 SEKUND

  6 SEKUND NA

  OBSUG 1 KLIENTA 6% WZROSTU

  DZIENNYCH

  TRANSAKCJI

  PODWJNIE SKUTECZNY

  PROGRAM LOJALNOCIOWY WZROST KONWERSJI

  ZAANGAOWANI

  KLIENCI

  98% MNIEJ KRADZIEY

  PRECYZYJNA

  INWENTARYZACJA

  POPRAWA

  DOSTPNOCI TOWARU

  SKUTECZNA OCHRONA

  PRZED KRADZIE

  SATYSFAKCJA

  KLIENTW

  CZASOCHONNA

  INWENTARYZACJA

  NIEDOKADNE SKANOWANIE

  PRODUKTW

  RYZYKO DUGICH KOLEJEK

  TRADYCYJNY I OGRANICZONY

  PROGRAM LOJALNOCIOWY

 • SAMOOBSUGOWAKASA Z RFID

  Branowy raport Vouchercloud (marzec 2016)

  przynosi szokujc informacj: brytyjskie supermarkety

  trac rocznie astronomiczn kwot blisko 450 miliardw

  funtw. Jaki jest powd? Kasy samoobsugowe i cignce

  si do nich kolejki.

  Kasy samoobsugowe wprowadzono w celu usprawnienia

  obsugi klienta. Umoliwienie mu osobistego ze-

  skanowania produktw i zapaty za nie miao skrci czas

  spdzany przez klientw na stanie w kolejkach. Jak si

  okazuje, samoobsugowe kasy doprowadziy do powanej

  eskalacji problemu. Okazuje si bowiem, e typowy klient,

  widzc dugie kolejki do kas samoobsugowych, pozbywa

  si z koszyka a trzech produktw. 64% kupujcych,

  zapytanych o przyczyny takiego zachowania, wskazuje

  wanie za dugie i za wolno przesuwajce si kolejki.

  Dlatego, by nie traci cennego czasu, decyduj si na

  zmniejszenie iloci towaru.

  Trudno dziwi si reakcji kupujcych. Coraz bardziej s

  oni przyzwyczajeni do natychmiastowej obsugi

  i oczekuj takich rozwiza rwnie w super- i hiper-

  marketach. Rozczarowanie d ugimi kole jkami

  wzmocnione jest pierwotnym charakterem samo-

  obsugowych kas, reklamowanych przecie jako szybsza

  i wygodniejsza alternatywa dla tradycyjnego sposobu

  patnoci.

  Czyby wic okazay si one nietrafionym, kosztownym

  i przynoszcym straty pomysem?

  Nie wystarczy bowiem proste dziaanie, ktre uczyni

  bezobsugowe kasy tym, czym powinny by od samego

  pocztku. Rozwizaniem jest zainstalowanie systemu

  opartego na technologii radiowej identyfikacji (RFID).

  Klient przechodziby z wzkiem zakupw przez bramk

  z antenami RFID i w cigu kilku sekund informacja

  o wszystkich produktach bez wzgldu na ich ilo -

  znalazaby si w kasie. Bez wycigania towaru z wzka,

  rcznego skanowania i przykadania towarw do czytnika.

  Czas obsugi jednego kl ienta skrciby si do

  maksymalnie 15-20 sekund, potrzebnych na przejechanie

  wzkiem przez bramk RFID, dokonanie patnoci oraz

  odebranie paragonu.

  Sklepowi gocie z pewnoci chtnie korzystaliby

  z takiego udogodnienia. Mona nawet zaoy, e

  doszoby do odwrotnej tendencji ni ta zaobserwowana

  w raporcie Vouchercloud. Zamiast redukowa ilo

  towaru w koszyku, klienci chtniej dokadaliby nowe

  produkty, wiedzc, e i tak nie bd musieli czeka

  w kolejce.

  Co wane, omawiane rozwizanie stosowane np. przez

  Smart Technology Group jako Cash Desk dowiodo ju

  swojej skutecznoci. W butikach anteny RFID montowane

  s na stanowisku kasjera. Klient kadzie towar na lad

  i w tej samej chwili do kasy trafia precyzyjna informacja

  o iloci produktw i ich cenie. Proces obsugi trwa ledwie

  sze sekund, co jest niezwykle cenn oszczdnoci

  czasu, zwaszcza w okresach o natonej iloci odwiedzin

  (np. w grudniu podczas przedwitecznych zakupw).

  Smart Technology Group 21

 • PROGRAM LOJALNOCIOWYRFID I BEACONY

  Opublikowany w marcu przez Pricewater-

  houseCoopers raport Klient w wiecie cyfrowym

  koncentruje si na przyczynach konkurencyjnej przewagi

  sklepw internetowych nad tradycyjnymi, polegajcej na

  dogbniejszej znajomoci preferencji klienta. Eksperci

  konsultingowego giganta udowadniaj, e pracownicy

  e-handlu wiedz, co ich nabywa kupowa wczeniej, skd

  jest, na ile jest zamony i co mona mu poleci.

  Informacje takie gromadzone s bowiem rwnolegle

  z samym procesem wirtualnych zakupw. Sprzedawca

  w butiku musi woy o wiele wicej trudu, by pozyska

  podobne dane. Co wicej, nawet podjte w tym celu

  dziaania wcale nie musz gwarantowa sukcesu. Dlatego

  tak wiele uwagi powica si na dopracowanie do

  perfekcji systemw lojalnociowych. Ich podstaw

  funkcj jest budowanie trwaych, spersonalizowanych

  relacji z klientami, opartych na znajomoci preferencji

  oraz historii zakupowej.

  Programy lojalnociowe stanowi jedno z najwaniejszych narzdzi w retailu. Dziki nim buduje si trwae relacje

  z klientami, a take prowadzi skuteczne akcje prosprzedaowe. Niedawno ogoszono, e dziki beaconom takie programy

  przynios jeszcze lepsze rezultaty. Okazuje si jednak, e i beacony poka peni swoich moliwoci dopiero we wsppracy

  z technologi RFID.

  MISTRZOWSKO ZAPROGRAMOWANA LOJALNO

  Jak pokazuj raporty, stworzenie oraz zarzdzanie

  programami lojalnociowymi do atwych nie naley.

  Powstae jesieni 2015 r. pod nadzorem firmy Hybris

  badania The Contextual Marketing Imperative: the

  evolution of personalization from push messaging to one-

  to-one personal customer experiences pokazuj, e a

  61 proc. konsumentw mniej chtnie zdecyduje si na

  kolejne zakupy w danym sklepie, jeli oferowana tam

  personal izacja nie okazaa s i wystarczajco

  satysfakcjonujca. Do niemal takich samych konkluzji

  doszli konsultanci PWC wg przytoczonego ju badania,

  a a 62 proc. konsumentw nigdy wicej nie kupuje

  produktw czy usug danej firmy, jeli zrazi ich do tego

  obsuga. A e konsumenci akceptuj personalizowanie

  oferty, dowodzi raport Retail Without Limits a Modern

  C o m m e rc i a l S o c i e t y : 2 5 % k u p u j c yc h d a

  spersonalizowanych transakcji.

  KODY KRESKOWE

  BEACONY

  R jak RFID, R jak retail22

 • Przypatrujc si tym wynikom, mona byoby stwierdzi,

  e programy lojalnociowe dziaaj bez zarzutu,

  a zarzdzanie nimi handlowcy maj opanowane do

  perfekcji. Tak jednak nie jest.

  Po pierwsze, obecne mechanizmy programw

  lojalnociowych najwyraniej zniechcaj konsumentw.

  Zgodnie z badaniem PBS DGA, prawie poowa Polakw

  bardzo sabo ocenia atrakcyjno dostpnych programw

  i twierdzi, e nie s one w stanie przekona ich do siebie.

  Deklarowana niech ronie proporcjonalnie do upywu

  wieku: im starszy klient, tym rzadziej interesuje si

  programem lojalnociowym. Tumaczy si to tym, e

  coraz bardziej wszechobecne nowe technologie

  i lojalnociowe aplikacje na smartfony s zbyt

  nowatorskie i mao atrakcyjne dla przedstawicieli

  pokolenia baby boomers.

  Po drugie, sami marketerzy nieustannie zmagaj si

  z kopotami w doborze odpowiednich narzdzi do budowy

  programu lojalnociowego i szeroko rozumianej

  personalizacji. Cytowany ju raport Hybris stawia spraw

  jasno. Co z tego, e a 91 proc. specjal istw

  ds. marketingu definiuje personalizacj jako kluczowe

  wyzwanie, skoro tylko 16 proc. jest w stanie rejestrowa

  zamierzenia klientw i w czasie rzeczywistym za

  porednictwem wszystkich kanaw kierowa do nich

  dziaania marketingowe, oparte na konsumenckich

  zachowaniach?

  NOWA NADZIEJA?

  Interpretacja powyszych wnioskw nie nastrcza

  trudnoci. Najwiksz przeszkod dla obu stron jest

  technologia. Albo okazuje si zbyt wymagajca

  i nieintuicyjna (przewaajca cz dojrzaych

  konsumentw), albo nie potrafi sprosta oczekiwaniom

  osb zarzdzajcych programami lojalnociowymi.

  Jednym ze sposobw na rozwizanie tego problemu miay

  by beacony wykorzystujce technologi Bluetooth.

  Kady, kto pobierze aplikacj mobiln, moe by

  identyfikowany przez rozmieszczone w sklepie nadajniki.

  Nastpnie otrzymuje na swojego smartfona dedykowane

  rabaty czy oferty zakupowe. Na najbliszym ekranie

  umieszczonym wewntrz sklepu wywietli mu si reklama

  towaru, wybranego na podstawie dotychczasowych

  preferencji zakupowych bd wybranych przez klienta. Ta

  bezprzewodowa technologia, pocztkowo budzca wielki

  entuzjazm brany retail, posiada jednak znaczce wady:

  wymaga pobrania aplikacji;

  wymaga wczenia aplikacji na czas zakupw i wizyty

  w sklepie;

  smartfon musi by wyposaony w Bluetooth 4.0;

  klient musi by przekonany do korzystania ze

  smartfonw i rozumie pynce z tego korzyci.

  Zaznaczono ju, i nie wszyscy klienci podzielaj

  zainteresowanie technologi Bluetooth. Tym, co moe ich

  zniechca, s liczne, konieczne do wykonania czynnoci,

  obowizkowe do uzyskania spersonalizowanej oferty.

  Spadek zainteresowania mobilnymi aplikacjami

  nastpuje wraz ze wzrostem wieku klientw. Nie s to

  rozwizania, z ktrych chciayby korzysta osoby

  przyzwyczajone do tradycyjnych metod, np. karty staego

  klienta. Na beacony narzeka mog rwnie pracownicy

  sklepu. Wymagaj one staej obsugi i monitoringu pod

  ktem zuycia baterii. Na dodatek, nie jest atwo

  zorientowa si, czy ktry z nich aby si nie popsu i nie

  przesta funkcjonowa. Same beacony do najtaszych nie

  nale, podobnie zreszt jak stworzenie funkcjonalnej

  i dobrze dziaajcej aplikacji mobilnej.

  RFID

  Smart Technology Group 23

 • Bdem byoby jednak pochopne stwierdzenie, e beacony

  zupenie nie nadaj si do programw lojalnociowych.

  Istnieje przecie cakiem spora cz klientw,

  reprezentujca modsze pokolenie, ktra z aplikacji

  mobilnych korzysta z przyjemnoci. Ale koncentrowanie

  si tylko i wycznie na tej grupie ograniczy skuteczno

  programu lojalnociowego i moe powanie wypaczy

  statystyki dotyczce profilu klientw odwiedzajcych

  sklep.

  2 LEPSZE NI 1

  Ale pojawio si nowe rozwizanie, dziki ktremu nie

  trzeba decydowa si na wspomniane kompromisy. Ze

  wzgldu na postp technologiczny moliwe jest

  poczenie technologii Bluetooth (beacony) z inn

  bezprzewodow technologi, tj. RFID (wykorzystujcej

  tagi). Polega ona na radiowej identyfikacji przedmiotw

  oznaczonych tagami, wykorzystujc do tego czytniki oraz

  anteny.

  Zasada dziaania jest podobna do Bluetooth.

  Najwanie jsza rnica tkwi pomidzy tagami

  a beaconami. Ot tagi do funkcjonowania nie potrzebuj

  ba te r i i s a k tywowa ne pod wp ywe m po la

  magnetycznego emitowanego przez anten umieszczon

  np. w bramce, pod mat przy wejciu lub przy kasie. S

  rwnie niemal niezniszczalne - dziaaj w kadej

  temperaturze, nie mog si potuc, zama czy po prostu

  popsu. Posiadaj o wiele wiksz ni beacony

  rnorodno ksztatw i rozmiarw, dziki czemu da si

  je umieci tak waciwie wszdzie.

  A gdzie naleaoby je umieci, by unowoczeni swj

  program lojalnociowy? Rozwizanie jest banalnie

  proste: na karcie staego klienta. Tak wzbogacona karta

  wykrywana byaby jednorazowo przy kadym wejciu

  klienta do sklepu. W przeciwiestwie do beaconw, nie

  musiaby on wykonywa adnej czynnoci: wystarczyoby

  po prostu posiadanie karty w torebce, portfelu bd

  kieszeni.

  Zawarta w tagu informacja trafia do czytnika RFID, ktry

  interpretuje otrzymane dane i podejmuje decyzj np.

  o wywietleniu spersonal izowanej reklamy na

  najbliszym monitorze, przyznania dedykowanego rabatu

  w kasie bd zaoferowaniu na ekranie w przymierzalni

  stroju odpowiadajcego preferencjom klienta.

  To nowatorskie rozwizanie, oferowane w Polsce przez

  nas. Potrafi ono wspdziaa z aplikacjami mobilnymi,

  poprawnie identyfikujc sygnay nadsyane zarwno

  przez tagi, jak i beacony. Obsuga bdzie wic moga

  budowa trwae relacje ze wszystkimi gomi sklepu:

  zarwno z tymi, ktrzy chtnie wykorzystuj nowe

  technologie zakupowe, a take z tymi, ktrzy preferuj

  tradycyjne metody. Mwic obrazowo, skuteczno

  programu lojalnociowego zwikszy si przynajmniej

  o 50%.

  SMART RFiD

  R jak RFID, R jak retail24

 • INSPIRACJE

  Popularno nowych rozwiza konsekwentnie ronie w rodowisku retail. Coraz wicej butikw przekonuje si do

  zalet inwentaryzacji prowadzonej z wykorzystaniem radiowej identyfikacji (gdy jest niezwykle precyzyjna i szybka),

  wci wiele mwi si o beaconach jako rewolucyjnym sposobie na dotarcie do klienta ze spersonalizowan ofert

  zakupow.

  Jak z najnowszych zdobyczy techniki mogyby skorzysta galerie handlowe?

  Polskie galerie handlowe coraz czciej i coraz mielej sigaj po nowe technologie. Wdraane

  rozwizania maj albo suy klientom, albo uatwia zarzdzanie caym obiektem. Waciciele galerii uciesz si

  wic na wie, e istniej narzdzia czce obie te funkcje. To produkty marki SMART RFID, wykorzystujce a

  5 bezprzewodowych technologii.

  Smart Technology Group 25

 • SMART RFID DLA POLSKICHCENTRW HANDLOWYCH

  CO JU JEST? Obecnie najpopularnie jsz technologi

  wykorzystywan przez galerie handlowe jest z pewnoci

  WiFi. Moliwo darmowego skorzystania przez goci

  z In te rnetu s ta je s i n ie jako obowizkowym

  u d o g o d n i e n i e m , z a p e w n i a n y m w s z y s t k i m

  odwiedzajcym. W pasaach montowane s te

  multimedialne standy, pozwalajce na wydruk kuponw

  r a b a t o w y c h . C z a s e m w y p o s a a s i j e t a k e

  w czytnik kodw kreskowych, co wykorzystywane jest

  w organizacji loterii lub innych wydarze angaujcych

  klientw. Niektre galerie wdraaj rne technologie

  suce zarzdzaniem parkingami automatycznie

  identyfikujce wjedajce pojazdy, wskazujce wolne

  miejsce postojowe oraz naliczajce opat w zalenoci

  od czasu pozostawienia samochodu na terenie galerii.

  Niemal kade centrum posiada zamontowany przy

  wejciu licznik do mierzenia footfallu.

  Rwnie popularne s aplikacje mobilne, tworzone

  w skali caego kraju. Zazwyczaj ograniczaj si one

  jedynie do mapy centrum, spisu sklepw i ewentualnie

  moduu z aktualnociami.

  Osobn kategori s organizowane eventy, tj. atrakcyjne

  imprezy, majce przycign klientw do centrum

  handlowego. Przez pewien czas spor popularnoci

  cieszya si poszerzona rzeczywisto (Augmented

  Reality).

  Jednak wielkim minusem jest to, e brakuje jednego

  caociowego narzdzia, ktre pozwalaoby na poczenie

  w s z y s t k i c h f u n kc j i . C h c c b y n o w o c ze s n ,

  a jednoczenie sprawnie zarzdzan galeri, jej

  administracja musi korzysta z wielu rnych systemw,

  programw czy aplikacji. Mao nowoczesne i mao

  sprawne rozwizanie, nieprawda?

  Prosz wyobrazi sobie tak oto sytuacj. Na

  parking centrum handlowego wjeda samochd.

  Szlaban podnosi si po zeskanowaniu karty staego

  klienta. W tym samym momencie do bazy danych

  w biurze galerii trafia informacja, e na zakupy zawita

  konkretny go, wymieniony z imienia i nazwiska. Przy

  jego danych pojawia si data i godzina wjazdu. Uwaga

  zamiast tradycyjnej karty staego klienta mona

  wykorzysta smartphone'a z zainstalowan aplikacj,

  pobran wczeniej ze strony galerii. Wtedy do

  podniesienia szlabanu wystarczy tylko jeden ruch

  kciukiem na ekranie telefonu.

  Gdy klient ju wejdzie do rodka galerii, umieszczone

  wewntrz anteny wsppracujce z czytnikiem,

  zidentyfikuj go i na podstawie jego dotychczasowej

  historii zakupowej bd zadeklarowanych preferencji,

  bd mogy wysa mu na telefon dopasowane

  i aktualne rabaty, udzielane w danej chwili przez

  najemcw. Innym rozwizaniem bdzie wywietlanie

  promocji lub reklam na multimedialnych ekranach,

  mijanych przez klienta w pasau.

  Jednoczenie, rozbudowany system bdzie w czasie

  rzeczywistym monitorowa lokalizacj gocia.

  Zarzdzajcy galer i zobaczy, ktre sklepy

  najskuteczniej przycigny uwag gocia, w ktrej

  strefie spdzi on najwicej czasu, wreszcie czy

  odwiedza tylko butiki, czy te moe zajrza do sklepu

  spoywczego lub relaksowa si w ktrej z restauracji.

  Wyjedajc z parkingu, znw otworzy sobie szlaban

  za pomoc karty staego klienta lub mobilnej aplikacji.

  Zostawi wtedy ostatni w danym wiadomo dla

  zarzdcy, a mianowicie ile czasu powici on na wizyt

  w galerii.

  Najwaniejsz puent tego rozdziau jest fakt, e do

  uruchomienia i obsugi tych wszystkich funkcji,

  wystarczy samo , czyli czytnik Master 01, SMART RFID

  zestaw anten oraz bramek lojalnociowych / anty-

  kradzieowych. Wszystko to doskonale ze sob

  zintegrowane, nie sprawiajce adnych konfliktw

  sprztowych.

  CO MOGOBY BYC DZIKI

  SMART RFID?

  R jak RFID, R jak retail26

 • CO KLIENT ZYSKABY DZIKI SMART RFID?

  Przede wszystkim wygod podczas odwiedzin oraz poczucie, e jest w przyjaznym mu miejscu. Korzystajc

  z aplikacji mobilnej lub karty staego klienta do wjazdu na parking, nie musiaby ju traci czasu w korkach, tworzcych si

  niejednokrotnie przed galeriami. Oferowane mu podczas zakupw promocje byyby spersonalizowane, a zatem

  potencjalnie podane i przydatne, trafiajce w jego gusta.

  CO SMART RFID ZAPEWNI

  ZARZDCY CENTRUM

  HANDLOWEGO? Kluczowy bdzie atwy dostp do wielu

  strategicznych procesw, decydujcych o prowadzonej

  strategii marketingowej. Wszystkie informacje dotyczce

  profilu klienta i jego preferencji trafia bd do jednego,

  atwego w obsudze narzdzia. Co wicej, aktualizowane

  one bd w czasie rzeczywistym. Dziki temu dzia

  marketingu nie bdzie musia organizowa kosztownych

  bada exit pool, by pozna goci odwiedzajcych galeri.

  Na bieco moliwe bdzie okrelenie tak wanych

  parametrw jak powizanie czasu spdzanego w galerii

  z odwiedzanymi sklepami, precyzyjne oszacowanie, jak

  cz goci stanowi klienci modowi, a jaki klienci

  sklepu spoywczego czy wreszcie, czstotliwo

  odwiedzin w centrum oraz przecitny czas odwiedzin.

  Niesie to za sob nie tylko cenn wiedz, ale i rwnie

  podane oszczdnoci, chociaby we wspomnianym ju

  ograniczeniu bada marketingowych.

  Wykorzystanie SMART RFID pozwoli rwnie na

  l o k a l i z a c j w c z a s i e r z e c z y w i s t y m k l i e n t w

  z zainstalowan aplikacj (lub posiadajcych kart

  staego klienta), a take towarw czy elementw

  wyposaenia. Przydatne bdzie to do oznakowania np.

  segwayw, ktrymi poruszaj si ochroniarze czy

  elementw systemu wystawienniczego.

  Korzystanie z tak zaawansowanych narzdzi bdzie miao

  rwnie kluczowe znaczenie w procesie budowania

  pozytywnego wizerunku, zarwno wrd najemcw

  (obecnych i potencjalnych), jak i klientw. Pierwsza grupa

  z pewnoci doceni szczegowe i na bieco

  aktualizowane informacje dotyczce charakterystyki

  klientw. Najemcw ucieszy te nowy promocyjny kana,

  za pomoc ktrego dotr do swoich jasno okrelonych

  klientw.

  Ci ostatni bd z kolei postrzega galeri z RFID jako

  nowoczesne, technologicznie zaawansowane, a co

  najwaniejsze, przyjazne miejsce, dbajce o komfort

  swoich goci. Sprzyja to bdzie czstszym odwiedzinom,

  co z kolei pozytywnie wpynie na pozom satysfakcji wrd

  najemcw.

  WZROST OBROTW DZIKI REDUKCJI BRAKW W TOWARACH Inwentaryzacja ze SMART RFID moe by przeprowadzana nawet kilka razy dziennie. W ten sposb atwo kontrolowa

  dostpne zapasy i zamawia towar z wyprzedzeniem.

  Oto spektakularne dowody na realne korzyci z RFID:

  TYCO The GAP

  AccentureMeadWestvaco

  TescoMcKinsey

  1,6% wzrostucaej sprzeday

  3% wzrostu sprzedayu detalistw

  6,2% wzrostucaej sprzeday

  2% wzrostusprzeday ubra

  3-8% wzrostu caejsprzeday

  4% wzrostu sprzedaypyt DVD

  Smart Technology Group 27

 • Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10Strona 11Strona 12Strona 13Strona 14Strona 15Strona 16Strona 17Strona 18Strona 19Strona 20Strona 21Strona 22Strona 23Strona 24Strona 25Strona 26Strona 27Strona 28