Retail Trends Polska STY-LUT 2015

of 60 /60
R E K L A M A 1-2/2015/STY–LUT

Embed Size (px)

description

Jedyny w Polsce magazyn o nowoczesnych technologiach i trendach w handlu detalicznym.

Transcript of Retail Trends Polska STY-LUT 2015

Page 1: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

Retail Trends PolskaSTY – LUT 2015

R E K L A M A

1-2/2015/STY–LUT

Page 2: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

22 – 23 / 04 / 2015 Hotel Sound Garden, Warszawa

Retail Connect 2015 jest kontynuacją dwóch wydarzeń organizowanych przez Idea Ahead: Retail Technology Days oraz Retail Design Trends. To największe w Polsce coroczne miejsce spotkań

osób decydujących o kształcie rynku handlu detalicznego. Dwa pełne inspiracji dni, na które składają się konferencja, wystawa firm, networking oraz Retail Evolution Awards 2015.

OMNICHANNEL. DIGITAL. TECHNOLOGY.

Page 3: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!retailconnect.pl

PROFIL UCZESTNIKÓW* członkowie zarządów, dyrektorzy w działach IT, rozwoju, marketingu w sieciach handlowych (food i non-food)

specjaliści ds. IT

dostawcy oprogramowania, technologii, usług i sprzętu dla sieci handlowych

handel internetowy

pozostali, w tym media

WIZJE „Stunning Shopping Experience“ w każdym z kanałów sprzedażowych. Nie po to, żeby sprzedać i zapomnieć. Po to, aby angażować.

KONFERENCJA

52 proc.

19 proc.12 proc.

12 proc.5 proc.

DLA KOGO?

Dynamiczne sesje, inspirujące tematy, komfortowe otoczenie. Dla zrozumienia istoty

dzisiejszego handlu detalicznego.

W ubiegłych latach w wydarzeniu udział brało 500+ profesjonalistów sektora retail.

Niemal wszyscy z nich (91 proc.*) potwierdzają chęć uczestnictwa w kolejnych edycjach.

WYSTAWAGotowe moduły wystawowe dla skutecznej prezentacji oferty osobom decydującym o inwestycjach w sieciach handlowych.

* Dane na podstawie edycji 2014

Partner Złoty

Page 4: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

4

STYCZEŃ – LUTY 2015

Dyrektor zarządzający Robert Łapiński [email protected]

Redaktor prowadzący Marcin Złoch [email protected]

Kierownik działu reklamy Marlena Kwiatkowska [email protected]

Opracowanie graficzne i DTP DFG Studio

Koszt rocznej prenumeraty 216 PLN (w tym 8% VAT)

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

© Idea Ahead. All rights reserved.

WydawcaIdea AheadAl. Komisji Edukacji Narodowej 36A lok 93A02-797 [email protected]

codziennie nowe informacje

TEMAT NUMERU

it & technologieBiznes bez chmury nie istnieje?

Dlaczego cloud computing to najlepszy model dla sieci handlowych?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Partner po przejściachNa podstawie jakich kryteriów wybierać firmę, która wdroży internetowy kanał sprzedaży? . . . . . . .20

Prorok na prądSystem IT może, na podstawie wiedzy o kliencie i dobrze skrojonych algorytmów, trafnie, szybko i bezbłędnie podpowiedzieć, czego dany konsument będzie potrzebować w danym momencie. . . . . . . . .22

e-commerceKlient nasz pan

Nowe prawo wprowadza sporo zmian, jeśli chodzi o przejrzystość ofert internetowych. . . . . . . . . . . . . .26

Porozumienie ponad granicamiW e-handlu granice nie obowiązują. Jak z sukcesem działać globalnie? . . . . . . . . . . . . . . .28

design & wyposażenieGra w kolory

Wpływ kolorów na otoczenie firmy i klientów.. . . . . .32

Wydobyć z mrokuOświetlenie jest jednym z bardzo istotnych czynników aranżacji wnętrz sklepowych. . . . . . . . . .36

bezpieczeństwoWszystko naraz

Modna strategia omnichannel ma wiele zalet, ale niesie także zagrożenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Inteligentny jak budynekPolem działania BMS jest integracja, kontrola, monitorowanie, optymalizacja i raportowanie. . . . . 44

marketingŚcieżki klientów

Inteligentna technologia wspiera skuteczne zarządzanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Wspólny interesProgram lojalnościowy to inwestycja, która przyniesie korzyści w późniejszym okresie.. . .52

retail radarPrzegląd najnowszych rozwiązań dla sektora retail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

06 Producenci przewidują dalszą integrację funkcji urządzeń fiskalnych.

SPOKOJNIE DO PRZODU

14 Możliwości wyświetlania prezentacji towarów to ciągle dodatkowy „bajer”. Jak będzie w przyszłości?

NOŚNIK REKLAMOWY?

10 Użytkownicy stają się bardziej wymagający, poszukują rozwiązań odpowiadających nie tylko ich potrzebom technicznym, ale także coraz bardziej wyrafinowanym gustom.

MNIEJSZE I ŁADNIEJSZE

12 W którą stronę zmierza ewolucja urządzeń fiskalnych?

CENTRUM WSPÓŁPRACY

NOWE GRUPY UŻYTKOWNIKÓW KASA W KIESZENITrwa gorący okres sprzedaży, w którym nowe grupy podatników muszą zaopatrzyć się w urządzenia fiskalne i rozpocząć rejestracje dochodów.

Smartfon jako stanowisko kasowe? To już możliwe.09 16

KASY FISKALNE/WAGI/PERYFERIA

dla sektora retail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Page 5: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

HEALTHCARE MANUFACTURING RETAIL T & L

JOYA™ SELF-SHOPPING Datalogic posiada unikalne rozwiązanie do Samoobsługowych Zakupów umożliwiające interakcje sprzedawców z kupującymi w różnych punktach procesu zakupowego. Kluczem rozwiązania jest Joya, mobilny terminal ręczny.

Intuicyjna i ergonomiczna Joya umożliwia dostarczanie spersonalizowanych promocji i zbieranie informacji o przyzwyczajeniach kupujących. Shopevolution™-oprogramowanie Datalogic, jest łatwe w integracji i umożliwia klientom samodzielne korzystanie z urządzenia Joya, jak ze smartfona.

Page 6: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

– Jakie zjawiska były najważniej-sze w ostatnich miesiącach na rynku urządzeń fiskalnych?

Rafał Stasiak, kierownik zespołu wsparcia produktów systemowych, Po-snet Polska: – Zdecydowanie najważ-niejszym wydarzeniem jest wprowa-dzenie przez Ministerstwo Finansów obowiązku instalacji kas fiskalnych przez nowe grupy podatników. Od 1 marca 2015 r. obowiązkowo będą je musieli zainstalować: lekarze i stoma-tolodzy, prawnicy i doradcy podatkowi, kosmetyczki i fryzjerzy, mechanicy samochodowi, firmy cateringowo-gastronomiczne.

Przepisy, które obligują do stoso-wania urządzeń fiskalnych nowe grupy podatników, bardzo silnie wpływają na popyt, co pociąga za sobą naturalne zwiększenie produkcji i sprzedaży przez producentów fiskalnych.

Arkadiusz Hruszowiec, menedżer ds. rozwoju rynku, Intel Technology Poland: – W kwestii nowych urzą-dzeń praktycznie jedyną przełomową nowość zaprezentowaliśmy wspólnie z Posnetem, pokazując połączenie komputera PC z drukarką fiskalną. Do-datkowo urządzenie to ma funkcjonal-ność odtwarzacza cyfrowych reklam, co jest absolutnie unikatową funkcją.

– Co nas czeka w najbliższej przyszłości? Jakich nowych funk-cjonalności możemy spodziewać się w niedługim czasie?

R.S.: – Przewidujemy dalszą integra-cję funkcji. W ofercie Posnet w najbliż-szym czasie pojawi się kasa fiskalna połączona z wagą. Koncepcja została entuzjastycznie przyjęta przez naszych partnerów handlowych.

– W którą stronę zmierza ewolucja urządzeń fiskalnych, na co zwracają uwagę kupujący?

A.H.: – Myślę, że w najbliższej perspektywie czasowej będziemy mogli zaobserwować realny rozwój technologiczny urządzeń fiskalnych. Zastosowanie wydajnych procesorów, tak jak w naszym wspólnym terminalu zbudowanym na bazie komputera Intel NUC, umożliwi wykorzystanie terminali w nowych zastosowaniach.

R.S.: – Coraz mocniej na rynku retailowym widoczne są próby migracji zaawansowanych systemów sprzedaży na platformę Android. Urządzenia z tym systemem cieszą się popularnością ze względu na niską cenę zakupu. Produ-cenci oprogramowania nie mogą jednak zapanować nad nieprzewidywalnością tej platformy, która w otwartej , powszechnie dostępnej postaci sprawia wrażenie nie-dojrzałej do rozwiązań profesjonalnych.

– Czy kasy i wagi stały się zauwa-żalnym nośnikiem reklamowym? Czy możliwości wyświetlania prezentacji towarów są istotne w momencie zakupu urządzenia, czy ciągle jest to dodatkowy „bajer”, na którym nie zależy właścicielowi?

SPOKOJNIE DO PRZODU

PRODUCENCI PRZEWIDUJĄ DALSZĄ INTEGRACJĘ FUNKCJI URZĄDZEŃ FISKALNYCH.

TEMAT NUMERU KASY FISKALNE/WAGI/PERYFERIA

6

RAFAŁ STASIAK kierownik zespołu wsparcia produktów systemowych, POSNET POLSKA

ARKADIUSZ HRUSZOWIECmenedżer ds. rozwoju rynkuINTEL TECHNOLOGY POLAND

STYCZEŃ – LUTY 2015

Page 7: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

Communication matters.

exhibitions / confereces / events / bussiness publications / on-line services

idea-ahead.com

Communication matters.

exhibitions / confereces / events / bussiness publications / on-line services

idea-ahead.comidea-ahead.comidea-ahead.com

40-47 bezpieczenstwo.indd 47 2014-11-26 13:14:27

Page 8: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

różne rozmiary itd. Specjalistyczne oprogramowanie potrafi precyzyjnie adresować reklamę, analizować oglą-dalność z podziałem na dane demo-graficzne, sterować czasami emisji dla poszczególnych typów treści itd. Narzędzia takie są niebywale skuteczne w połączeniu ze sprawnie zaplanowaną kampanią reklamową.

Tego typu rozwiązania sprzętowe są również bardzo często wykorzystywane przez systemy sprzedaży do reklamy kontekstowej typu cross-selling. Na podstawie dokonanych przez klienta w sklepie zakupów podpowiadane są

A.H.: – Punkt sprzedaży i reklama są zagadnieniami, które w naturalny spo-sób łączą się ze sobą. Zupełnie różnie wyobrażają sobie ich obecność na rynku poszczególni producenci sprzętu. Gene-ralnie można wyłonić dwie koncepcje. Pierwsza to zaawansowane systemy reklamy, gdzie wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowanie, dedy-kowany sprzęt i precyzyjne sterowanie treścią reklamową. Druga to proste systemy reklamowe, które są zdolne do wyświetlania treści reklamowych, ale za-rządzanie nimi i realny pomiar skutecz-ności są praktycznie niemożliwe.

R.S.: – Pierwsza koncepcja repre-zentowana jest przez specjalistyczne terminale kasowe lub komputery PC z podłączonym wyświetlaczem LCD, którym zarządza dedykowane oprogra-mowanie. Wyświetlacze takie w zależ-ności od potrzeb mogą być instalowane w różnych lokalizacjach, mogą mieć

POSNET WERIONWprowadzony niedawno do oferty Posnet weryfika-

tor cen WeriON to interaktywny system komuni-kacji z klientem, dedykowany firmom, które poszukują niezawodnego narzędzia do efektywnego zarządzania przekazem reklamowym czy też informacją o towarze. Składa się on z multimedialnego urządzenia wyposa-żonego w sprawdzarkę cen oraz oprogramowanie do zarządzania informacją wyświetlaną na ekranie weryfi-katora. WeriOn posiada duży, czytelny, dotykowy ekran wysokiej rozdzielczości, który świetnie sprawdza się przy prezentacji zdjęć, filmów, składu surowcowego towarów i biuletynów reklamowych.

POSNET MOBILE HS EJ Ogromnym hitem na rynku w ostatnich miesiącach jest kasa

Posnet Mobile HS EJ – najmniejsza kasa fiskalna, jaka kiedykol-wiek była dostępna na rynku, mająca pełną funkcjonalność, często przewyższającą wiele większych modeli. Dostępna od niedawna w ofercie Posnet biała wersja kolorystyczna rozchodzi się wśród podatników niczym ciepłe bułeczki. Klienci mając obowiązek posiadania kasy fiskalnej, zaczęli dobierać je do swojej działalności niczym kolejny gadżet.

produkty powiązane kontekstowo (np. przy zakupie kawy wyświetlana jest reklama pączka).

Druga koncepcja to zupełnie inna rzeczywistość. Dobrym przykładem prowizorycznych systemów Digital Signage jest próba publikacji reklamy na wyświetlaczu drukarki fiskalnej. Wyświe-tlacz jest mały i przez to niewidoczny z większej odległości, zatem odbiorca reklamy może ją zauważyć dopiero, gdy stoi przy kasie. Przydatność tego typu rozwiązania w systemach reklamowych jest naszym zdaniem znikoma.

STYCZEŃ – LUTY 2015

8

TEMAT NUMERU KASY FISKALNE/WAGI/PERYFERIA

Page 9: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

Marcin Złoch | [email protected]

Rynek urządzeń fiskalnych w ostatnich miesiącach z pew-nością przede wszystkim „żyje”

fiskalizacją nowych grup podatników, którzy od 1 marca powinni stosować kasy. Ten proces i te grupy podatników bardzo wyraźnie wskazały aktualny trend na rynku w kategorii prostych kas.

– Rządzą małe gabaryty urządzeń, solidność konstrukcji i design. Najpopu-larniejsze są aktualnie kasy prawdziwie mobilne, zajmujące niewiele miejsca, mieszczące się nawet w kieszeni. Klienci częściej niż dotąd dużo uwagi przywią-zują do wyglądu – kasa ma pasować do punktu sprzedaży, gabinetu, a nawet do posiadanego telefonu komórko-wego. Np. panie posiadające biały telefon komórkowy chętnie wybiera-ją również białą kasę fiskalną – i nie jest to już domena tylko lekarzy – informuje Piotr Marzec, dyrektor handlowy ds. dystry-bucji, Posnet.

GORĄCY OKRES– Obecnie mamy

gorący okres sprze-daży, w którym nowe grupy podatników

muszą zaopatrzyć się w urządzenia fi-skalne i rozpocząć rejestrację dochodów od 1 marca 2015 r. Nowe regulacje są impulsem do zakupu kasy lub drukarki fiskalnej dla nowych grup podatników, a producenci oferują gamę małych kas, które odpowiadają na potrzeby np. leka-

rzy, prawników, mechaników samocho-dowych czy też zakładów fryzjerskich i kosmetycznych – potwierdza Patrycja Targosz-Odrzywołek, communication manager, Jantar.

Druga istotna zmiana prawna to nowe wersje rozporządzeń

Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Gospo-darki dotyczące wymagań technicznych dla nowych modeli urządzeń, stoso-wane przez Główny Urząd Miar.

DŁUGA HOMOLOGACJA– Zmiana ta doprowadziła do znacz-

nego wydłużenia procesu homologacji i istotnych opóźnień, które utrudniają wprowadzanie nowości na rynek. Jest to problem bardzo frustrujący dla produ-centów, ponieważ hamuje on rozwój nowych projektów jeszcze przed ich rynkową premierą i doprowadza do niepotrzebnego skostnienia dostępnej oferty. W efekcie użytkownicy otrzymują innowacyjne rozwiązania i najnowsze technologie z dużym opóźnieniem, a przecież w ofercie urządzeń fiskalnych istnieje ogromny potencjał w tym zakre-sie. Z opóźnieniem uzyskiwane są także rehomologacje dla tych urządzeń, które są już bardzo dobrze znane na rynku – zauważa Paweł Słupek, kierownik działu marketingu, Novitus.

NOWE GRUPY UŻYTKOWNIKÓW

TRWA GORĄCY OKRES SPRZEDAŻY, W KTÓRYM NOWE GRUPY PODATNIKÓW MUSZĄ

ZAOPATRZYĆ SIĘ W URZĄDZENIA FISKALNE I ROZPOCZĄĆ REJESTRACJĘ DOCHODÓW.

STYCZEŃ – LUTY 2015

9

TEMAT NUMERU KASY FISKALNE/WAGI/PERYFERIA

Page 10: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

MNIEJSZE I ŁADNIEJSZE

UŻYTKOWNICY STAJĄ SIĘ BARDZIEJ WYMAGAJĄCY, POSZUKUJĄ ROZWIĄZAŃ

ODPOWIADAJĄCYCH NIE TYLKO ICH POTRZEBOM TECHNICZNYM, ALE TAKŻE CORAZ BARDZIEJ WYRAFINOWANYM GUSTOM.

Marcin Złoch | [email protected]

Wybór kas i drukarek fiskalnych jest na rynku ogromny. W zależno-

ści od potrzeb i wielkości działalności przedsiębiorcy mają do wyboru szeroką gamę urządzeń. Rozwój technologii wpływa też na zakres urządzeń fiskal-nych: możliwość komunikacji przez Wi-Fi i Bluetooth, panele dotykowe, logo sprzedawcy czy tekst reklamowy na paragonie, programowanie różnego typu przypomnień, drukowanie faktur

czy w końcu stopniowe zastępowanie kopii papierowej paragonu jego elektro-niczną wersją.

POŁĄCZONE SIŁY– Nadal popularne są urządzenia fi-

skalne z tzw. kopią elektroniczną. W od-różnieniu od tych tradycyjnego typu mają one tylko jedną rolkę papieru, a rol-kę kopii zastąpiono kartą pamięci SD, na której zapisywane są wszystkie operacje wykonywane na urządzeniu – informuje Patrycja Targosz-Odrzywołek, communi-cation manager, Jantar.

– Zauważalnym trendem jest inte-gracja urządzeń – można zaobserwo-wać łączenie różnych typów urządzeń, np. kasy z terminalem płatniczym. Rozwiązania tego typu mogą znacznie usprawnić sprzedaż w wielu branżach. Proszę sobie wyobrazić sytuację, gdy np. w Empiku kasjerzy chodzą wśród półek z produktami i od ręki sprzedają

towar klientowi końcowemu, wystawiając paragon

fiskalny oraz jedno-cześnie przyjmując płatność kartą płat-niczą lub telefonem – przekonuje Marcin

Gugler, specjalista ds. rozwoju produktu,

Edata Polska.Obecnie od strony me-

chanicznej urządzenia fiskal-ne są dość dobrze dopaso-

wane do potrzeb użytkowników. Zarówno mechanizmy drukujące,

jak i obcinacze paragonów stanowią sprawdzoną bazę i raczej trudno się

tutaj spodziewać znaczących innowacji w najbliższym czasie. Zmiany dotyczą głównie obniżenia kosztów użytkowania

ELZAB K10Kasa fiskalna Elzab K10 to innowacyjna kasa

z ekranem dotykowym. Urządzenie jest mo-bilne, a jego główne cechy to: panel dotykowy, elektroniczna kopia paragonów, solidna, anty-poślizgowa obudowa, do pracy stacjonarnej i w terenie, kilka opcji kolorystycznychobudowy.

STYCZEŃ – LUTY 2015

10

TEMAT NUMERU KASY FISKALNE/WAGI/PERYFERIA

Page 11: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

urządzeń i poprawy ergonomii pracy, jednak trudno tutaj mówić o rewolucji technologicznej.

– Postępować będzie w przyszłości miniaturyza-cja urządzeń i podzespołów elektronicznych. Wzrost możliwości obliczeniowych procesorów stoso-wanych w urządzeniach także będzie wpływał na nowe funkcje urządzeń fiskalnych, m.in. w zakresie wykorzystania multimediów – twierdzi Paweł Słupek, kierownik działu marketingu, Novitus.

Producenci coraz większą uwagę przywiązują do designu swoich urządzeń, a rosnąca rola nowo-czesnego wyglądu daje się zauważyć przy każdej kolejnej premierze. Użytkownicy stają się bardziej wymagający, poszukują rozwiązań odpowiadających nie tylko ich potrzebom technicznym, ale także coraz bardziej wyrafinowanym gustom.

LEPSZA KOMUNIKACJACały czas rośnie rola możliwości komunikacyj-

nych w urządzeniach fiskalnych. Użytkownicy prefe-rują rozwiązania, które dają możliwość współpracy i wymiany danych z różnymi urządzeniami mobilny-mi lub sieciami informatycznymi. Każda technologia umożliwiająca efektywne agregowanie danych z wielu urządzeń oraz ich szybką analizę znajdzie z pewnością entuzjastów wśród użytkowników.

– Systematycznie wprowadzamy zupełnie nowe, innowacyjne rozwiązania w urządzeniach fiskalnych, ale nie takie, które pozostaną „marketingowym bajerem”, tylko takie, które otwierają naszym klientom nowe możliwości. Jako pierwsza firma na rynku Posnet na nowo zdefiniował wyświetlacze w dru-karkach fiskalnych i ciągle jako jedyny producent proponuje pełen wachlarz możliwości w tym zakresie: wolnostojące, zintegrowane, kompaktowe OLED itd. Wszystko dla ergonomii pracy użytkowników. Idąc dalej – pokazany niedawno zupełnie nowy produkt, zaprojektowany wspólnie z Intelem, terminal fiskalny Posnet, to pomysł niby prosty, ale szalenie zmienia-jący podejście klientów do kwestii rozplanowania i zabudowy stanowisk kasowych, o wygodzie pracy nie wspominając – przekonuje Piotr Marzec, dyrektor handlowy ds. dystrybucji, Posnet.

HICRON POSBOXTo pakiet aplikacji instalowanych w punkcie kasowym,

umożliwiający realizację procesów sprzedażowo-zakupo-wych, zbudowany zgodnie z zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi. W POSBox zaszyte są procesy biznesowe kluczowe dla osoby zarządzającej daną placówką sprzedażo-wą (Shop Manager) oraz istotne dla pracy w punkcie sprzedaży detalicznej (Terminale POS). Za pomocą rozwiązania Hicron POSBox można między innymi realizować operacje sprzedażowe, reklamacje, zwroty, ope-racje magazynowe, generować raporty, wykonać czynności związane z zaopatrzeniem sklepu, m.in. zamówienia towaru z centrali, dostawę do sklepu, przyjęcie dostawy itd.

STYCZEŃ – LUTY 2015

Page 12: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

12

Michał Struzik | [email protected]

Przedsiębiorcy już nie patrzą na urządzenie fiskalne jak na przedmiot, który zapewni im

wywiązanie się z obowiązku narzuco-nego przez rozporządzenie Ministra Finansów. Traktują je aktualnie jak kolejne narzędzie pracy. Ma być solidne – bo pracować na nim będą przez kilka lat. Ma mieć funkcje, które rzeczywiście usprawniają pracę, a nie są nic niewno-szącym „bajerem”. Coraz częściej żąda-ją, by było po prostu ładne i pasowało do ich koncepcji punktu sprzedaży. Chcą, by urządzenia fiskalne komuniko-wały się „ze światem” – dlatego coraz powszechniejsze stosowanie przez producentów kart sieciowych Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi i modemów GPRS.

– Oczywiście za dostawcą urzą-dzenia ma stać profesjonalny i solidny serwis. Na przykład w przypadku firmy Posnet to sieć ok. 2000 punk-

tów w Polsce i kilku tysięcy dobrze przeszkolonych serwisantów – twierdzi Piotr Marzec, dyrektor handlowy ds. dystrybucji, Posnet.

MOBILNOŚĆ SPRZĘTUPaweł Słupek, kierownik dzia-

łu marketingu, Novitus, jest zdania, że najważniejsze zmiany, jakie nas czekają, to obecnie stałe zwiększanie kompatybilności urządzeń fiskalnych z różnymi środowiskami pracy i opro-gramowania. Urządzenia są bardziej przyjazne i coraz szerzej będą wyko-rzystywać uniwersalne technologie komunikacyjne, takie jak Bluetooth czy Wi-Fi. Dzięki rozwojowi rozwiązań sie-ciowych coraz popularniejsze jest także zarządzanie centralne rozproszonymi sieciami drukarek fiskalnych. Funkcje te są coraz doskonalsze i znajdują coraz więcej zadowolonych użytkowników. Rosnące możliwości zaawansowanej analizy danych, monitoringu czy ob-

sługi serwisowej to przede wszystkim spadek kosztów obsługi IT.

– Drugi trend to z pewnością rozwiązania mobilne rozumiane jako mobilność samych urządzeń fiskal-nych, a więc dalsza miniaturyzacja i rosnąca rola ergonomii, ale także jako współpraca z różnymi urządze-niami mobilnymi, takimi jak tablety czy smartfony. Jest to obszar dający ogromny potencjał zarówno inżynie-rom, jak i służbom marketingowym największych producentów urządzeń fiskalnych. Zapewne tu należy się niedługo spodziewać wielu ciekawych premier innowacyjnych rozwiązań – zapowiada Paweł Słupek.

PEWNY ROZWÓJ W przyszłości część sklepów będzie

zaopatrzonych w istniejące już w tej chwili stanowiska bezobsługowe, gdzie po przejściu przez strefę skanowania, np. z użyciem technologii RFID,

W KTÓRĄ STRONĘ ZMIERZA EWOLUCJA URZĄDZEŃ FISKALNYCH?

CENTRUM WSPÓŁPRACY

STYCZEŃ – LUTY 2015

12

TEMAT NUMERU KASY FISKALNE/WAGI/PERYFERIA

Page 13: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

urządzenie fiskalne w sposób automatyczny wysta-wi dokument sprzedaży.

– Czego się spodziewać? Rozwoju! Wszystko się rozwija i urządzenia fiskalne na pewno nie pozostaną w tyle. Na pewno trzeba się liczyć z roz-wojem technologicznym podzespołów urządzeń fiskalnych, nowocześniejszymi wyświetlaczami, panelami dotykowymi i systemami łatwej wymiany rolek papieru. Od strony użytkownika na pew-no można spodziewać się uproszczeń – większy wyświetlacz sprzedawcy pozwoli na różne metody wyglądu menu głównego, np. dodanie piktogra-mów. Kolejną sprawą jest miniaturyzacja urządzeń. Możliwości technologiczne zapewne pozwolą na zmniejszenie urządzenia fiskalnego. Pytanie tylko, czy faktycznie tego potrzeba? Kasy fiskalne są już niewielkich rozmiarów, a prześciganie się, kto stworzy mniejsze urządzenie, jest niepotrzeb-ne – podsumowuje Marcin Gugler, specjalista ds. rozwoju produktu, Edata Polska.

E u r o S h o pT r a d e F a i r s

The Leading Trade Fair for Retail Technology

Düsseldorf, Germany • www.eurocis.com

24–26 February 2015

EuroC IS

It’s not the muscle that succeeds.It’s the technique.Rely on EuroCIS 2015. The Leading Trade Fair for Retail

Technology offers retailing excellent ideas and innovations

for analogue and digital solutions, as well as showcasing

the dynamic multichannel and e-commerce landscape.

Come and experience live what technological advances

can do for retail – as always in Düsseldorf.

Sponsor:

www.ehi.org 2014

-12-

01 E

uroC

IS 2

015_

Pole

n_Ge

wic

hthe

ber_

98 x

280

+3m

m_R

etai

l Tre

nds

Pols

ka _

4c_3

935

Przedstawicielstwo targów w Polsce:

A.S. Messe Consulting Sp. z o.o.

ul. Kazachska 1/57 _ 02-999 Warszawa

tel. 22 855 24 90, 22 642 24 99

fax: 22 855 47 88

[email protected] _ www.as-messe.pl

2014-12-01 EuroCIS 2015_Polen_Gewichtheber_98 x 280 +3mm_Retail Trends Polska _4c_3935.indd 1 17.10.14 13:53

POSNET THERMAL HDJest to uniwersalny terminal kasowy, który łączy w sobie

drukarkę fiskalną oraz komputer PC oparty na podzespo-łach Intel – zamknięte w jednym urządzeniu. Zaletami zinte-growanego terminala fiskalnego są małe gabaryty, łatwość instalacji, swoboda konfiguracji i wybór mocy obliczeniowej. Główne cechy: dwie wersje wyświetlacza – standardowy/wol-nostojący, wytrzymały mechanizm drukujący, małe gabaryty, grafika i kody 2D na paragonach, fakturach VAT i wydrukach niefiskalnych, wydruk faktur VAT, szeroka gama wydruków niefiskalnych, elektroniczna kopia paragonów.

STYCZEŃ – LUTY 2015

Page 14: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

Marcin Złoch | [email protected]

W ocenie Novitusa połącze-nie funkcji multimedialnych z możliwością wyświetlania

reklam na urządzeniach fiskalnych to bardzo oczekiwane przez rynek rozwią-zanie. Firma wciąż rozwija tę technolo-gię w swoich najnowszych drukarkach Novitus HD E. Multimedialny ekran

o dużych możliwościach i dedykowana dla rozwiązań sieciowych aplikacja Broker to rozwiązania docenione już przez wielu klientów sieciowych w Pol-sce. Dzięki zaawansowanym funkcjom zdalnego zarządzania sieć drukarek HD E rozproszonych w wielu detalicz-nych punktach handlowych staje się uniwersalnym nośnikiem reklamowym, idealnym dla wszelkich dóbr FMCG, ale także dla różnego rodzaju usług.

ODPOWIEDNI CZAS– Rozwiązania tego typu są doce-

niane przede wszystkim przez klientów sieciowych dysponujących dużą liczbą placówek. Tam najłatwiej wykorzystać ogromny potencjał tego rozwiązania, np. wspierając własne programy mar-ketingowe lub emitując reklamy produ-

centów poszczególnych towarów. Przyszłość będzie zdecydo-

wanie należeć do rozwią-zań, które będą wspierać podejmowanie decyzji konsumenckich, wpływać

na postrzeganie sieci przez jej klientów i poprawiać

wzajemną komunikację. Istotną rolę odgrywa tutaj także system

zarządzania, który poza sterowaniem wyświetlanymi reklamami pozwala tak-że na zbieranie danych zwrotnych, ich wygodną agregację oraz monitoring urządzeń – przekonuje Paweł Słupek, kierownik działu marketingu, Novitus.

Jednak według innych producentów kasy i drukarki fiskalne nie są aktualnie istotnym nośnikiem reklamy.

MOŻLIWOŚCI WYŚWIETLANIA PREZENTACJI TOWARÓW TO CIĄGLE DODATKOWY „BAJER”. JAK BĘDZIE W PRZYSZŁOŚCI?

NOŚNIK REKLAMOWY?

STYCZEŃ – LUTY 2015

14

NOVITUS NANO ENowoczesna kasa fiskalna przeznaczona do pracy w mobilnych punk-

tach handlowych, gastronomicznych i usługowych. Jest to najmniejsza kasa w ofercie NOVITUS, a zarazem jedna z najmniejszych na rynku i jedyna kasa przenośna realizująca rejestrację kopii wydruków na elektronicznym nośniku danych.

TEMAT NUMERU KASY FISKALNE/WAGI/PERYFERIA

Page 15: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

– I nie chodzi tutaj o to, co kasa może wydrukować na paragonie czy co jest wydrukowane na rewersie. Wyświetlacze urządzeń fiskalnych mają spełniać konkretną, zdefiniowa-ną funkcję informacyjną dla klientów, związaną z dokonywaną transakcją. Próba równoległego wykorzystania wy-świetlaczy do celów reklamowych jest po prostu w praktyce zupełnie nieefek-tywna – twierdzi Piotr Marzec, dyrektor handlowy ds. dystrybucji, Posnet.

INNA DROGAWedług niego nawet z punktu

widzenia niewielkiego sklepu znacz-nie efektywniejsze jest umieszczenie w punkcie kasowym, na wysokości oczu klienta, np. tabletu. Stanowi to bar-dzo tanie rozwiązanie pozwalające na wyświetlanie w sposób ciągły informacji reklamowych – co ważne, na znacznie

większym ekranie. Samo zarządzanie takimi informacjami, również zdalne, przez Internet, jest aktualnie dość proste. Oczywiście większe punkty mają moż-liwość skorzystania w tym zakresie już z zupełnie innych rozwiązań systemo-wych, a nawet wykorzystania ich jako źródło dodatkowego przychodu.

– Jeśli chodzi o reklamy, uważam, że w chwili obecnej jest to traktowane jako dodatek, a nie stanowi kluczowej funkcji dla osób kupujących urządzenia. W zależności od biznesu, w niektórych przypadkach będzie to mniej lub bardziej istotna funkcjonalność. Możliwe, że w przyszłości będzie to odgrywać więk-szą rolę niż w chwili obecnej. Z uwagi na złożone przepisy techniczne możliwości wykorzystania kasy fiskalnej jako nośnika reklamy są dosyć ograniczone – prze-konuje Marcin Gugler, specjalista ds. rozwoju produktu, Edata Polska.

PRZYSZŁOŚĆ BĘDZIE ZDECYDOWANIE NALEŻEĆ DO ROZWIĄZAŃ, KTÓRE BĘDĄ WSPIERAĆ PODEJMOWANIE DECYZJI KONSUMENCKICH,

WPŁYWAĆ NA POSTRZEGANIE SIECI PRZEZ JEJ KLIENTÓW I POPRAWIAĆ WZAJEMNĄ KOMUNIKACJĘ.

STYCZEŃ – LUTY 2015

15

TEMAT NUMERU KASY FISKALNE/WAGI/PERYFERIA

System zarządzania poza sterowaniem

wyświetlanymi reklamami pozwala także,

na zbieranie danych zwrotnych, ich wygodną agregację oraz

monitoring urządzeń.

Page 16: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

Marcin Złoch | [email protected]

Prawie co drugi telefon w Polsce to smartfon. Według najnowsze-go raportu eMarketer mamy już

w Polsce 12,7 mln ich użytkowników i znajdujemy się w pierwszej 25-tce państw na świecie. Za cztery lata smartfonów na polskim rynku ma być już 20,8 mln. Wysoki wzrost liczby inte-ligentnych komórek w Polsce potwier-dza także najnowsze badanie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, z którego

wynika, że już 88 proc. Polaków w wie-ku ponad 15 lat wykorzystuje telefon komórkowy, z czego 44 proc. właśnie smartfony. Na przestrzeni ostatnich czterech lat odsetek ten wzrósł nie-mal czterokrotnie (w porównaniu do 11,7 proc. w 2011 r.).

M-PUNKT KASOWYStale rosnąca popularność smart-

fonów sprawia, że przestają być trak-towane jako zabawki, a coraz częściej pojawiają się w „poważnej”, biznesowej

roli. Jednym z sektorów dostrzegają-cych w nich potencjał jest handel. Czy smartfon może zastąpić punkt kasowy w sklepie? Anna Franek z Payleven zwraca uwagę, że przede wszystkim ważne jest rozróżnienie pomiędzy tra-dycyjnym punktem kasowym a termi-nalem płatniczym typu mPOS (mobile Point of Sales). Wszystko tak naprawdę zależy od indywidualnych potrzeb każ-dego sprzedawcy. Niekoniecznie nawet sklepu, ale taksówki, zakładu fryzjer-skiego czy nawet stoiska targowego.

SMARTFON JAKO STANOWISKO KASOWE? TO JUŻ MOŻLIWE.

KASA W KIESZENI

STYCZEŃ – LUTY 2015

16

TEMAT NUMERU KASY FISKALNE/WAGI/PERYFERIA

Page 17: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

Mobilna aplikacja na smartfona pozwa-la także na rozszerzenie możliwości ponad proste przyjmowanie płatności.

– Takie funkcje jak analiza sprzeda-ży czy program lojalnościowy wykra-czają nawet poza tradycyjny punkt kasowy w sklepie. Poza tym rozwią-zanie mPOS pozwala na ograniczenie zbędnej biurokracji, a także jest dużo łatwiejsze w montażu czy obsłudze. Co do zastąpienia punktu kasowego zupełnie – w Europie tego typu apli-kacje już funkcjonują – zauważa Anna Franek.

Mamy w skali globalnej do czy-nienia ze zjawiskiem tzw. „smartfoni-zacji”. Polega ono na dokonującej się w zawrotnym tempie popularyzacji urządzeń mobilnych, której towarzyszy przenoszenie na smartfony i tablety licznych funkcji zarezerwowanych dotąd dla specjalistycznego hardware’u. W tej sytuacji pytanie o możliwość wykorzy-stania wyżej wymienionych urządzeń do obsługi stanowisk kasowych rodzi się w sposób naturalny i jest w pełni uzasadnione.

– Należy przede wszystkim podkre-ślić, że z technicznego punktu widzenia jest to możliwe już dziś. Dlaczego zatem telefony komórkowe i tablety nie są jeszcze standardowym narzędziem obsługi kasowej? Przyjrzyjmy się pod-stawowym barierom, z jakimi mamy do czynienia, oraz rozwiązaniom, za pomocą których możemy je przezwy-ciężyć. Tematem, w którym nie ma i nigdy nie może być mowy o kompro-misach w obszarze rozwiązań płatni-czych, jest bezpieczeństwo. Wszelkie przypadki jego naruszenia skutkują nie tylko stratami finansowymi po stronie konsumentów, ale również podważają zaufanie do firm odpowiedzialnych za procesowanie transakcji, czyli do akceptantów kart oraz do płatności

bezgotówkowych w ogóle – informuje Piotr Waś, country manager na Polskę, Węgry i kraje bałtyckie, Ingenico.

Mając ten fakt na uwadze, dostar-czyciele rozwiązań płatniczych oferują klientom te zapewniające najwyższy poziom zabezpieczeń, czyli na chwilę obecną bazujące na urządzeniach zewnętrznych. Dobrym przykładem jest tu mPOS (ang. Mobile Point of Sale) Ingenico iCMP – terminal o kom-paktowych rozmiarach umożliwiający akceptowanie płatności kartowych za pomocą smartfona lub tabletu. Operacje niezwiązane bezpośrednio z zabezpieczeniem płatności realizo-wane są po stronie urządzenia mobil-nego, jednak do szyfrowania danych dochodzi już po stronie iCMP. Transak-cja jest dzięki temu wolna od zagrożeń, jakie mogłyby wystąpić w przypadku ewentualnej obecności na urządzeniu mobilnym koni trojańskich bądź wiru-sów. Kieszonkowe rozmiary, łatwość obsługi i niskie koszty eksploatacji czynią z mPOS idealną propozycję dla drobnych przedsiębiorców, dla których akceptowanie kart było dotąd zbyt kosztowne i skomplikowane.

– Nietrudno wyobrazić sobie zestaw „smartfon + mPOS” w roli głównego modułu stanowiska kaso-wego w małym sklepie lub u drobnego usługodawcy, gdzie liczba obsługiwa-nych klientów jest ograniczona. Zgoła odmiennie to zagadnienie przedstawia się w przypadku dużych sieci handlo-wych, obsługujących tysiące klientów. Smartfony i tablety to w większości przypadków urządzenia stworzone z myślą o użytkownikach indywidual-nych. Pamiętajmy, że produkty do tzw. użytku domowego są z założenia mniej trwałe od tych zaprojektowanych dla biznesu, zwłaszcza do obsługi klienta masowego – zauważa Piotr Waś.

Twórcy smartfonów przewidują, że użytkownicy ich produktów w określo-nym czasie wykonają za ich pomocą ograniczoną liczbę operacji i w toku zwyczajnej eksploatacji najczęściej tak właśnie jest. Terminale płatnicze natomiast tworzone są ze szczególną troską o trwałość. Z założenia muszą być w stanie obsłużyć setki transakcji dziennie. O ile zatem smartfony są nie-wątpliwie przyszłością segmentu ma-łych i średnich przedsiębiorstw, o tyle w przypadku dużych sieci handlowych stanowiłyby prawdopodobnie „najsłab-sze ogniwo” całego systemu – wyma-gałyby częstej wymiany, generując tym samym dodatkowe koszty.

BARIERA LEGISLACYJNAKolejną barierą, której nie sposób

pominąć w analizie, jest obowiązujące w większości państw prawo podatko-we. Transakcje wymagają fiskalizacji, a tej dokonywać można wyłącznie za pomocą certyfikowanych, podlega-jących kontroli urzędu skarbowego urządzeń. Pozostają one niezbędnym elementem każdego punktu kasowego.

– Drogę do „smartfonizacji” obsługi kasowej znacznie ułatwiłaby zmiana przepisów w tym zakresie. Jest jednak regułą, że legislacja nie nadąża za technologią. Innowacyjne rozwiązania potrzebują innowacyjnych przepisów. Już dziś można budować rozwiązania obsługujące płatność i pozwalające na fiskalizację, oparte na smartfonie czy tablecie, jednak poziom komplika-cji powoduje powstanie barier w ich upowszechnieniu. Bardziej racjonalną ścieżką jest wprowadzanie funkcji rejestrującej do terminali płatniczych. Pracujemy nad tego typu urządzeniem – przekonuje Piotr Waś.

TERMINALE PŁATNICZE TYPU MPOS SĄ SKIEROWANE DO MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM, Z KTÓRYCH NIE WSZYSTKIE SĄ OBJĘTE OBOWIĄZKIEM POSIADANIA KAS FISKALNYCH.

STYCZEŃ – LUTY 2015

17

TEMAT NUMERU KASY FISKALNE/WAGI/PERYFERIA

Page 18: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

Michał Struzik | [email protected]

Cloud computing zagościł w biz-nesie na dobre. Przedsiębiorca może zrealizować z wykorzysta-

niem chmury niemal wszystkie swoje procesy biznesowe. Według usługo-dawców to łatwiejsze, szybsze i tańsze niż używanie tradycyjnych metod.

– Cloud computing to nie tylko technologia, ale pewien model bizne-sowy, oferujący sieciom handlowym nowe możliwości rozwoju prowa-dzonego biznesu. Przy niewielkich nakładach finansowych pozwala on na realizację wielu usług, podnosząc przy tym wydajność pracowników i jakość obsługi klientów, co wpływa na pozycję rynkową przedsiębiorstwa. Chmura oferuje firmom handlowym nieprawdo-

podobną elastyczność działania i wiele możliwości wyboru usług, a także zapewnia oszczędności oraz możliwość pracy zdalnej z dowolnego miejsca, co jest niezwykle przydatne w pracy sprzedawców. Dzięki temu firma jest na bieżąco informowana o działaniach realizowanych przez przedstawiciela handlowego na rzecz klienta, co ma duże znaczenie w wykorzystywaniu szans sprzedażowych i realizacji trans-akcji – przekonuje Agnieszka Zarzycka, CRM business development manager w polskim oddziale Microso� .

Z kolei sami sprzedawcy wśród głównych atutów chmury wymieniają mobilność, niezawodność działania oraz prostotę obsługi. Bieżący dostęp do danych o klientach, planowanych spotkaniach, podgląd statusu reali-zowanych działań i możliwość pracy zdalnej z dowolnego miejsca – pozwa-lają im bowiem na szybką i skuteczną realizację działań. Dzięki takim udogod-nieniom pracownicy mogą być w pełni mobilni, zapewniając swoim klientom ekspresową i profesjonalną obsługę.

ROSNĄCA POPULARNOŚĆChmura obliczeniowa niesie ze

sobą liczne korzyści, od skrócenia cza-su realizacji projektu i zwiększania jego elastyczności, poprzez dowolność skali, aż do oszczędności kosztów. W prak-tyce przekonały się o tym już nie tylko wielkie korporacje, ale i firmy MŚP. Naj-lepszym dowodem popularności tego modelu IT jest dynamika wzrostu – clo-ud computing rośnie w tempie około 30 proc. rok do roku, podczas gdy cały sektor IT cechuje 5 proc. wzrostu.

– Chmura obliczeniowa, dzię-ki możliwości uruchomienia mocy obliczeniowej, w ciągu kilku sekund po-zwala na uwolnienie się od długotrwa-łego procesu zamawiania, transporto-wania, instalacji i testowania sprzętu IT. W efekcie wymiernie skraca się czas realizacji projektów IT, a firma jest

LEK NA CAŁE ZŁO?MICHAŁ GUZEK, managing partner, HICRON

Cloud computing, odmieniany w ostatnich latach przez wszystkie przypadki, często jest traktowany jako „lek na całe zło” i jedynie

słuszne rozwiązanie. Firmy świadczące usługi cloud computing to często znane marki, które częściej padają ofiarą ataków z zewnątrz. Wystarczy wspomnieć choćby głośny wyciek prywatnych zdjęć gwiazd Hollywood z iCloud czy niedostępność jednej z najwięk-szych platform e-commerce. W odniesieniu do rynku sieci handlowych w pierwszej kolejności nasuwa się pomysł połączenia centralnego utrzymania infrastruk-tury z elementami chmury w zależności od rodzaju przetwarzanych informacji.

Dane strategiczne, do których dostęp ma niewielka liczba osób i które nie muszą być stale mo-dyfikowane, można więc zostawić w centralnym, silnie zabezpieczonym systemie IT. Informacje, które wymagają szybkiego dostępu i płynnej wymiany pomiędzy wieloma odbiorcami, warto powierzyć zaufanemu dostawcy, który utrzyma je na zewnętrznych serwerach. Elementy systemu osadzone w chmurze sprawdzą się zwłaszcza w dużych sieciach, gdzie rozwinięta sieć punktów handlowych czy dystrybucyjnych wymaga sprawnie działającego rozwiązania bez konieczności budowania infrastruktury IT w każdym z nich.Połączenie insourcingu z outsourcingiem pomaga także odpowiednio wyskalować wydajność systemu. Finansowanie własnej serwerowni jest dla firmy droższe, ale niekoniecznie bezpieczniejsze. Zachowując tylko najważniejsze dane w murach centrali, a pozostałą część utrzymując na zewnątrz, sieć handlowa zapewni właściwą wydajność systemu informatycznego bez zbędnych kosztów. Przed wdrożeniem warto przeanalizować wszystkie „za” i „przeciw”, aby świadomie wybrać najwłaściwsze rozwiązanie i zdecydować, gdzie chcemy przechowywać poszczególne zasoby.

DLACZEGO CLOUD COMPUTING TO NAJLEPSZY MODEL DLA SIECI HANDLOWYCH?

Biznes bez chmury nie istnieje( IT & TECHNOLOGIE )

18

STYCZEŃ – LUTY 2015

Page 19: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

w stanie w czasie rzeczywistym reago-wać na zmiany zachowania konsumen-tów. Po połączeniu tej zwinności ze skutecznie prowadzonymi analizami BI – dla których wymogów cloud również stanowi doskonałe wsparcie – handel jest w stanie jeszcze lepiej dopasować się do np. efektu ROPO/odwróconego ROPO i skutecznie dostarczać wartość poszukiwaną przez odbiorców – twier-dzi Michał Grzybkowski, prezes zarządu firmy Beyond.pl, dostawcy usług data center i cloud computing dla biznesu.

Samo zastosowanie cloud w sekto-rze retail może mieć wieloraki charak-ter. Począwszy od wsparcia narzędzi pozwalających na pracę grupową i współdzielenie oraz udostępnianie plików, utrzymanie systemów ERP – a dzięki dostępności ich swobodny rozwój w nowych lokalizacjach – przez platformę dla aplikacji mobilnych i roz-wiązań e-commerce, bazę dla działań marketingowych online i o� ine, po efektywny finansowo backup. Przy czym model OPEX, w którym działa cloud, dzięki brakowi długotrwałych zobowiązań, jakie wiążą się z zaku-pem i utrzymaniem sprzętu, gwaran-tuje zmniejszenie barier wyjścia dla nietrafionych decyzji. Ta minimalizacja ryzyka sprzyja innowacyjności, co przekłada się bezpośrednio na rozwój sektora z korzyścią dla handlowców i konsumentów. Udane pomysły można swobodnie skalować, rozszerzając sukces na kolejne rynki, bez ryzyka związanego z błędną estymacją po-trzebnych zasobów czy ograniczeniem dostępności.

– Cloud computing umożliwia dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych, których wdrożenie w modelu tradycyjnym byłoby nieosią-galne z powodu wysokich kosztów. Wykorzystanie tych samych rozwią-zań w modelu usługowym pozwala zaoszczędzić nie tylko środki ponoszo-ne na inwestycje w infrastrukturę, ale

także czas niezbędny na ich wdrożenie. Popularność chmury rośnie, a wraz z tym upadają kolejne mity dotyczące wynajmu oprogramowania. Zdarza się, że firma nawet nie jest świadoma, iż w swojej codziennej pracy wykorzystuje model cloud computing – to pokazuje, jak naturalna staje się chmura w dzi-siejszym świecie. Z oprogramowania oferowanego w modelu cloud korzysta-ją firmy każdej wielkości, ale oczywiście najpowszechniej sięgają po nie przed-siębiorstwa w segmencie MŚP. Według badań przeprowadzonych przez PMR aż 64 proc. małych i średnich przedsię-biorstw korzysta z chmury – zauważa Jacek Słowik, business development manager cloud, Comarch.

KLUCZOWY WYBÓR Na rynku funkcjonuje wiele pod-

miotów oferujących usługi w modelu cloud computing. Jak zatem wybrać dostawcę, który będzie optymalny dla naszych potrzeb? Wybierając miejsce, w którym będą składowane nasze cenne dane, powinniśmy kierować się przede wszystkim renomą usługodaw-cy. Warto sprawdzić, ilu ma klien-

tów, jakie są ich opinie i czy posiada referencje. Ważne jest również miejsce przechowywania danych, ponieważ to od niego zależy, jakim systemem prawnym zostaną one objęte. System ten chroni lub nakłada na usługodaw-ców dodatkowe obowiązki. Z tego względu warto ze szczególną uwagą analizować zapisy umów z zagranicz-nymi podmiotami, których systemy prawne nie są nam znane. Kluczowym elementem przy wyborze dostawcy chmury są również zabezpieczenia chroniące transmisję danych, aby pod-czas przepływu (do chmury, z chmury i wewnątrz chmury) nie były one nara-żone na podsłuchanie, przechwycenie czy wyciek.

Równie ważne jak bezpieczeństwo są kwestie formalne. Przed zawarciem umowy z usługodawcą warto sprawdzić zawarty w niej okres wypowiedzenia – najlepiej niech będzie on miesięczny. W przypadku relatywnie tanich usług okres ten może wynieść maksymalnie 12 miesięcy. Punktem wartym uwagi jest również zakres odpowiedzialności zapisany w umowie. Warto zweryfiko-wać, gdzie kończy się odpowiedzialność dostawcy, a zaczyna użytkownika.

– Wiele firm coraz częściej wy-korzystuje chmurę, aby usprawnić współpracę z partnerami i klientami – integracja pracowników z odległych oddziałów, praca zdalna, współdzie-lenie zasobów, automatyzowanie prostych zadań w przedsiębiorstwie i przenoszenie ich do chmury to już zjawisko powszechne – podsumowuje Jacek Słowik.

DANE POD RĘKĄTOMASZ SOKOŁOWSKI, dyrektor ds. sprzedaży marketingu, INSERT

Jednym z głównych czynników sprawnie działającego handlu jest niezawodność oprogramowania. Bez względu na to, czy dany

punkt sprzedaży ma w określonym momencie dostęp do Internetu czy nie, wszystko powinno działać bez zarzutu. Dlatego rozwiąza-nie desktopowe jest zdecydowanie korzystniejszym wyborem niż system czysto chmurowy. Oczywiście aktualizacje systemu czy skła-dowanie kopii zapasowych mogą odbywać się z użyciem chmury. To wręcz idealne rozwiązanie. Rekomenduję jednak użycie systemu zainstalowanego na komputerach w poszczególnych sklepach. Mogą one korzystać z jednej bazy lub synchronizować lokalne bazy z dany-mi z centrali. W ten sposób pracuje wiele firm użytkujących nasz

system, prowadząc sprawnie działalność handlową nawet w kilkuset lokalizacjach.

Biznes bez chmury nie istnieje( IT & TECHNOLOGIE )

19

STYCZEŃ – LUTY 2015

Page 20: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

Michał Kątny | [email protected]

Sprzedaż internetowa ma już mocną, ugruntowaną pozycję na polskim rynku handlowym. Po-

dobnie jak sprzedaż poprzez urządzenia mobilne, czyli smartfony i tablety. Choć rynek m-commerce w Polsce dopiero zaczyna się rozwijać, to jego perspek-tywy są bardzo obiecujące. Badania przeprowadzone przez firmę Zanox po-kazują, że 50 proc. użytkowników iPada wykorzystuje go do przeprowadzania transakcji. Nie gorzej wypadają urządze-nia z systemem Google – 43 proc. Z tych statystyk widać, że warto poszerzyć działalność o sferę internetową. Jednak jakimi kryteriami kierować się, wybiera-jąc partnera projektu?

DOBRE RADYWedług Marcina Cichonia, dyrek-

tora operacyjnego Ideacto (Grupa Divante), przy wyborze firmy wdro-żeniowej powinniśmy oprzeć się na trzech podstawowych kryteriach. Po pierwsze – portfolio i doświadczenie. Siła agencji to przede wszystkim jej doświadczenie i wcześniejsze realiza-cje. Kluczowe pytania to: czy agencja ma portfolio wcześniejszych realizacji? Które z przedstawionych realizacji działają do dnia dzisiejszego? Jakie przynoszą wyniki? Czy agencja realizo-wała podobny projekt pod względem skali, stopnia skomplikowania etc.?

– Po drugie, sposób prowadzenia projektu i podejście do jego realizacji. W trakcie rozmów z agencją dobrze ustalić odpowiedzi na pytania: czy agencja korzysta z metodyki zarządza-nia projektem? Jak wygląda projekto-wanie funkcjonalne, graficzne i etap wdrożenia? Czy agencja zapewni dedy-kowanego project managera do obsłu-gi projektu? Jakim zespołem dysponuje agencja? Kto będzie zaangażowany do realizacji projektu? Czy wszystkie prace będą prowadzone w agencji czy może będą zaangażowani podwykonawcy? – wylicza Marcin Cichoń.

Po trzecie, ważny jest wybór tech-nologii wdrożenia. Nawet najpiękniej zaprojektowany serwis nie osiągnie sukcesu bez warstwy technologicznej. Warto więc odpowiedzieć sobie na pytania: czy agencja poleca rozwiąza-nie open source czy może zamkniętą technologię? Jakie są koszty dodatko-we, np. ewentualnych licencji, abona-mentów etc.? Jak duże doświadczenie ma agencja we wdrażaniu rekomendo-wanej technologii?

PO KOLEICzy budować sprzedaż internetową

małymi krokami czy od razu wdrożyć maksimum funkcjonalności?

W idealnym świecie z nieogra-niczonym budżetem oraz czasem uruchomienia nowego kanału sprze-daży w online – jak najbardziej należy wdrożyć maksimum funkcjonalności.

NA PODSTAWIE JAKICH KRYTERIÓW WYBIERAĆ FIRMĘ, KTÓRA WDROŻY

INTERNETOWY KANAŁ SPRZEDAŻY?

Partner po przejściach

Jaką rolę w naszym biznesie będzie odgrywać mobilny kanał sprzedaży? Jakich korzyści oczekujemy po jego wdrożeniu? Jaki rodzaj obecności w kanale mobilnym będzie najod-powiedniejszy – prezentacyjny czy transakcyjny? W jakim czasie będzie wdrażany?

Czy wdrożenie mobilnego kanału sprzedaży wpisuje się w naszą obecną strategię konkurowania na rynku? Jakich zmian i korekt w stra-tegii konkurencji wymaga wdrożenie kanału mobilnego?

Jak powinny się zmienić infrastruktu-ra informatyczna i zestaw procedur związanych z wdrożeniem mobilne-go kanału sprzedaży?

* podczas tworzenia działalności e-commerce

źródło: Proseed

NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA*

1

2

3

STYCZEŃ – LUTY 2015

20

( IT & TECHNOLOGIE )

Page 21: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

– Pytanie jednak, czy oby na pewno żyjemy w świecie idealnym? W rzeczywistości dobrze więc wdrożyć platformę e-commerce z podstawo-wymi funkcjonalnościami oraz kilkoma dodatkami zapewniającymi przewagę rynkową – można oprzeć się na meto-dyce MVP (Minimum Viable Product). Dopiero po uruchomieniu serwisu i sprawdzeniu, czy jego model bizneso-wy się sprawdza, można skupić się na ciągłym rozwoju platformy i budowaniu coraz lepszego produktu – zauważa Marcin Cichoń.

Analizując wprowadzenie kolejnego kanału sprzedaży do swojego bizne-su, należy rozważyć kilka istotnych aspektów. Budowę strategii najlepiej rozpocząć od zdefiniowania celów, które stawiamy przed nowym kanałem sprzedaży.

PRZY WYBORZE  FIRMY WDROŻENIOWEJ NAJWAŻNIEJSZE SĄ TRZY PODSTAWOWE KRYTERIA. PO PIERWSZE

– PORTFOLIO I DOŚWIADCZENIE, PO DRUGIE, SPOSÓB PROWADZENIA PROJEKTU I PODEJŚCIE DO JEGO REALIZACJI,

PO TRZECIE, WAŻNY JEST WYBÓR TECHNOLOGII.

21

( IT & TECHNOLOGIE )

STYCZEŃ – LUTY 2015

Page 22: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

Michał Kątny | [email protected]

Analizy predykcyjne służą prze-widywaniu, w jaki sposób będą kształtowały się w przyszłości

procesy lub zdarzenia. Tego typu roz-wiązania analityczne są coraz częściej wykorzystywane w sektorze handlo-wym.

– Zastosowanie do wspomaga-nia decyzji modelu predykcyjnego, w porównaniu do stosowania reguł zdroworozsądkowych lub zapropo-nowanych przez eksperta, daje zysk rzędu 10–30 proc. większy. W każdej branży, w szczególności w handlowej, będąc profesjonalistą, trzeba umieć in-terpretować dane i podejmować trafne decyzje oparte na faktach – przekonuje Marcin Górzyński, sales executive, bu-siness analytics, IBM So� ware Group, Poland & Baltics.

SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆAnalizy predykcyjne mogą przewi-

dywać szansę wystąpienia dowolnego zjawiska lub sam fakt jego wystąpienia: zaniechania spłat, wystąpienia wy-padku, odejścia klienta czy dokonania zakupu. System IT może, na podstawie

wiedzy o kliencie i dobrze skrojonych algorytmów, trafnie, szybko i bez-błędnie podpowiedzieć pracownikowi, czego dany klient będzie potrzebować w danym momencie. Pracownik musi mu tę potrzebę fachowo zaprezento-wać, np. w ramach promocji zindywi-dualizowanej na wyświetlaczu na kasie lub na wydruku na paragonie przy na-stępnym zakupie. Może też zwiększyć efektywność sprzedaży wiązanej, czyli oferować klientowi zindywidualizowane pakiety rozwiązań, które ten przyjmo-wałby z radością, odnosząc wrażenie, że sklep czyta w jego myślach. Celem zastosowania analityki biznesowej jest wyciągnięcie wniosków z posiadanej wiedzy o klientach i jak najszybsze podstawienie im tego, czego akurat potrzebują.

– Handel w Polsce wykorzystuje znikomą część dostępnych rozwiązań. Możliwości pozyskania i analizy danych o kliencie są tak duże, że niewykorzy-stanie tej technologii, niebudowanie wiedzy o kliencie, może być wielkim błędem. Na przykład po co oferować promocje osobie, której w ogóle dane produkty są niepotrzebne? To są tylko koszty, a klient dostaje wiele zupełnie nietrafionych ofert – zauważa Marcin Górzyński.

ZESTAW DO ANALIZNie dziwi więc, że analizy predyk-

cyjne są obszarem informatyki wzbu-dzającym szczególne zainteresowanie u potencjalnych użytkowników i troskę u dostawców. Według analityków Cisco kontekstowa analiza predykcyjna jest jednym z głównych trendów rozwoju rynku IT w najbliższych latach.

SYSTEM IT MOŻE, NA PODSTAWIE WIEDZY O KLIENCIE I DOBRZE SKROJONYCH ALGORYTMÓW, TRAFNIE, SZYBKO I BEZBŁĘDNIE PODPOWIEDZIEĆ, CZEGO DANY KLIENT BĘDZIE POTRZEBOWAĆ W DANYM MOMENCIE.

Prorok na prąd

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA I ANALIZY DANYCH O KLIENCIE SĄ TAK DUŻE, ŻE NIEWYKORZYSTANIETEJ TECHNOLOGII, NIEBUDOWANIE WIEDZY O KLIENCIE, MOŻE BYĆ WIELKIM BŁĘDEM.

STYCZEŃ – LUTY 2015

22

( IT & TECHNOLOGIE )

Page 23: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

Podstawowy problem z jakim boryka się branża e-commerce, to czas realizacji transakcji począwszy od złożenia zamówienia, a kończąc na dostarczeniu towaru do klienta. Na czas ten,

wpływ ma wiele procesów pozornie niezależnych od sie-bie, jednak ich wykonanie determinuje oczekiwanie w kolejnym etapie.

Na prostą procedurę realizacji zamówienia może składać się wiele podprocesów: zarejestrowanie zamówienia, rejestracja rozliczeń (bank lub

płatność elektroniczna), weryfikacja płatności (przed-

płata, bank lub płatność elektro-niczna), weryfikacja i kompletacja to-

waru (na magazynie lub w centrum logistycznym), realizacja dostawy (zamówienie

do dostawcy / przyjęcie dostawy / realizacja zamówienia od odbiorcy), rejestracja i realizacja przesyłki (kurier

lub poczta, nadanie numeru listu przewo-zowego, wydruk etykiety logistycznej, śledzenie przesyłki), rejestracja rozliczeń pobrań (kurier lub poczta).System ERP Streamsoft Verto jest rozwiązaniem stanowiącym

back office dla e-commerce. Streamsoft Verto pozwala na pełną integrację z zewnętrznym otoczeniem wspomagającym realizację zamówienia złożonego zarówno za pośrednictwem sklepu interneto-wego jak również platform aukcyjnych. System Streamsoft Verto jest zintegrowany z: Platformami aukcyjnymi e-commerce (Amazon, eBay, Allegro).

Serwisy integracyjne (technologia Web Services) pozwalają na wysłanie i aktualizację na platformie aukcyjnej oferty handlowej (asortyment, cena, opis, ilość oferowana) zarówno w formie aukcji jak i oferty sklepu (Allegro, eBay). Zwrotnie serwisy umożliwiają rejestrację danych kontrahenta i zamówienia, jak również wymianę statusów płatności czy realizacji. Platformami sprzedażowymi e-commerce (IAI Shop, Pre-

staShop, Magento). Serwisy integracyjne pozwalają na wysłanie i aktualizację na platformie oferty handlowej (asortyment, cena, opis, ilość oferowana) jako oferty sklepu. Zwrotnie serwisy umożliwiają rejestrację danych kontrahenta i zamówienia, jak również wymianę statusów płatności czy realizacji. (IAI Shop, PrestaShop). Serwisy integracyjne (technologia Web Services) wykonują operacje jak wyżej jednak wyzwalane są z poziomu e-commerce (Magento). Rozwią-zanie takie pozwala na optymalne obciążenie platformy e-commerce zadaniami związanymi z komunikacją back office.

Platformą B2B e-commerce (Streamsoft Connect). Serwisy in-tegracyjne pozwalają na zalogowanie zarejestrowanego użytkownika, co w efekcie oprócz wysłania i aktualizacji na platformie B2B oferty

handlowej pozwala również na przekazanie informacji o umowach, zarejestrowanych zamówieniach,

wystawionych dokumentach sprzedaży czy rozrachunkach. Serwisy umożliwiają także

rejestrację zamówienia. Dostawcą – system Streamsoft

Verto umożliwia rejestrację i wysłanie zamówienia do dostawcy zarówno standardem EDI (EDIFACT, xml) jak również Web Services. Verto umoż-liwia również przyjęcie dokumentu od dostawcy (awizo dostawy, PZ, FA zakupu) zarówno standardem EDI (EDIFACT, xml) jak również Web

Services. Bankiem – system Verto umożliwia

wstępną rejestrację płatności dokumentu rozliczenia i powiązanie z zamówieniem,

również poprzez indywidualne subkonta. Systemem płatności elektronicznych (PayU,

PayPal, MoneyBookers, MyBenefit, Karty Rabatowe, inne). System umożliwia wstępną rejestrację płatności dokumentu rozlicze-nia i powiązanie z zamówieniem. Kurierem (m.in. DHL, DPD PL, DPD DE, Siódemka, UPC, InPost,

Poczta Polska, Poczta Czeska, inne). System Streamsoft Verto umożliwia rozliczenie płatności za pobraniem na podstawie informacji zwrotnej z systemu firmy kurierskiej oraz rejestrację listu przewo-zowego wraz z nadaniem numeru i zwrotnym przekazaniu etykiety logistycznej (rejestracja jako załącznik w systemie Streamsoft Verto), technologia Web Services. Klientem – system umożliwia przekazanie dokumentu sprzedaży

faktura/paragon w formie elektronicznej klientowi EDI (EDIFACT, xml) lub Web Services, jak również emaila automatycznego z wydrukiem. Bankiem – serwisy integracyjne pozwalają na rozliczenie płatno-

ści z klientami, zaimportowanych zarówno w formie wyciągów EDI, jak również on-line za pomocą Web Services dla wybranych banków. Systemem płatności elektronicznych (PayU, PayPal, Money-

Bookers, MyBenefit, Karty Rabatowe, inne) – serwisy integracyjne pozwalają na rozliczenie płatności z klientami, zaimportowanych w formie wyciągów EDI, pozwalają również na rozliczenie prowizji naliczanych przy transakcjach.

Zastosowanie wielu poziomów integracji systemu ERP Streamsoft Verto w punktach styku z aplikacjami zewnętrznymi partnerów, po-zwala na pełną automatyzację procesów, a co za tym idzie na szybką realizację zamówienia. Skracamy czas obsługi: „Zamów i Odbierz”.

Materiał przygotowany przez firmę Streamsoft

System ERP wsparciem dla e-commerce

ROZWój INTERNETU PODPOWIADA NOWE SPOSOBy jEgO WyKORZySTANIA W RóżNyCH DZIEDZINACH żyCIA I BIZNESU. FORMA WyKORZySTANIA TEgO MEDIUM, KTóRA W OSTATNIM CZASIE ROBI KARIERę TO E-COMMERCE. jEDNI KORZySTAją Z TEj MOżLI-WOśCI W CELU ZMINIMALIZOWANIA KOSZTóW PROWADZENIA DZIAłALNOśCI, INNI ROZSZERZENIA ZASIęgU DZIAłANIA SWOjEj

FIRMy. DLA KLIENTA, TO WygODA W ZAłATWIANIU SPRAWy BEZ WyCHODZENIA Z BIURA CZy DOMU.

Page 24: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

Commerce, Customer Digital Expe-rience i Enterprise Marketing Ma-nagement, a także usługi doradcze, realizowane m.in za pośrednictwem praktyki IBM Interactive Experience. Rozwiązanie jest rezultatem prac badawczych IBM, rozwoju sieci 10 laboratoriów Interactive Experience, w które IBM zainwestował 100 mln dol., a także wartych 3 mld dol. prze-jęć specjalistycznych firm.

IBM ExperienceOne jest podzielone na trzy podstawowe zestawy rozwią-zań. Understand Your Customers: jego podstawą są narzędzia analityczne, pozwalające wykorzystywać dane cyfrowe, informacje na temat zacho-wań klientów oraz ich aktywności w serwisach społecznościowych do analizy predykcyjnej – w tym w czasie rzeczywistym. Oprócz tego rozwiąza-nie dostarcza narzędzi analitycznych dla urządzeń mobilnych, działających w systemie Android albo iOS.

Według raportu w ciągu najbliższych czterech lat kontekstowa analiza pre-dykcyjna stanie się jedną z głównych kategorii na rynku aplikacji. Rozpozna-wanie aktywności i lokalizacji użytkow-nika napędzają jej rozwój – innowacje skoncentrują się głównie na branży transportowej i handlu detalicznym.

Rozwiązania mające rzetelnie pro-gnozować zachowania rynku i klientów pojawiają się w portfolio najważniej-szych dostawców systemów IT. Firma SAP poinformowała o wprowadzeniu do sprzedaży oprogramowania SAP Predictive Analysis. Jest to zaawanso-wane rozwiązanie do analiz predykcyj-nych, które ułatwia firmom uzyskanie przewagi konkurencyjnej dzięki odkry-waniu i przewidywaniu trendów w ich działalności. SAP Predictive Analysis może być wdrożone jako samodzielne rozwiązanie albo łącznie z innymi na-rzędziami SAP, w tym z platformą SAP HANA, która pozwala na uruchomienie

jeszcze szerszych i szybszych możliwo-ści prognozowania.

– Używamy rozwiązań SAP do analityki biznesowej, a wdrożenie SAP HANA przyniosło nam w tym zakresie wymierne korzyści. Obecnie potrze-bujemy narzędzi do dokładniejszego przewidywania fluktuacji popytu i zachowań klientów. Pozwoli nam to optymalizować cykl sprzedaży oraz lepiej przydzielać pracowników do po-szczególnych zadań – powiedział Luca Baccarini, dyrektor ds. informatycznych w firmie CIR Food.

Z kolei firma IBM zaprezentowa-ła IBM ExperienceOne, czyli nowe portfolio rozwiązań dla „inteligentne-go handlu” działających w chmurze, lokalnie i w środowisku hybrydowym. Jest to zestaw predefiniowanych rozwiązań opracowany zgodnie z najlepszymi praktykami oraz przez współpracę z 800 firmami, obejmują-cy oprogramowanie WebSphere

STYCZEŃ – LUTY 2015

24

( IT & TECHNOLOGIE )

Page 25: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

Drugi zestaw nazwano Maximize Sales, Profit and Loyalty: rozwiązanie to daje możliwość szybkiego analizowania sytuacji oraz wykorzystania zdobytej wiedzy poprzez różne kanały sprzedaży z wykorzystaniem merchandisingu, zaś dzięki optymalizacji polityki cenowej klienci w odpowiednim czasie będą mogli otrzymywać dopasowane do nich oferty.

Ostatni zestaw – Deliver Empowe-ring Digital Experiences – to rozwią-zanie zwiększające satysfakcję klienta w każdym etapie kontaktu. Marketerzy i sprzedawcy mogą łatwiej wykorzystać dane analityczne dotyczące klien-tów, cen i wyników sprzedażowych, dostarczając spersonalizowane oferty w czasie rzeczywistym, za pośred-nictwem różnych kanałów cyfrowych i urządzeń mobilnych. Tym samym możliwa jest automatyzacja procesu kierowania ofert, a następnie większe zaangażowanie klientów i wzrost wyni-ków sprzedaży.

STYCZEŃ – LUTY 2015

25

Page 26: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

Klient nasz pannoWe PraWo WProWadza sPoro zmian, jeŚli chodzi o PrzejrzYsToŚć oFerT inTerneToWYch.

Michał Kątny | [email protected]

Do tej pory właściciele e-sklepów byli zobowiązani do przestrze-gania przepisów prawnych

tego państwa, w którym mieścił się sklep. W związku z tym klienci, którzy dokonywali zakupów online w sklepach zlokalizowanych np. w Grecji, Holandii czy Francji, nieraz napotkali problemy w zakresie dokonania zamówienia. Chcąc to zmienić, Unia Europejska przygotowała nową dyrektywę regu-lującą prawa konsumenta w krajach członkach UE. Od 25 grudnia 2014 r. zaczęła obowiązywać ustawa

o prawach konsumenta, wprowadzają-ca przepisy zawarte w dyrektywie Par-lamentu Europejskiego i Rady Europy. Wejdą w życie nowe regulacje prawne związane z prowadzeniem handlu, także za pośrednictwem Internetu.

– Zaimplementowanie tych zmian w strukturze i funkcjonowaniu sklepów internetowych z pewnością wiąże się z dodatkowym nakładem pracy ze strony przedsiębiorców, pewnymi zmianami organizacyjno-logistyczny-mi. W przyszłości jednak zaprocentuje to wieloma korzyściami zarówno dla przedsiębiorców, jak i samych klien-tów sklepów internetowych. Będą

STYCZEŃ – LUTY 2015

26

Page 27: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

one związane nie tylko z oczywistym uniknięciem sankcji prawnych, ale i wieloma możliwościami, jakie otworzą się przed merchantami. Dostosowanie się do wymogów unijnych umożliwi rozwój biznesu nie tylko w obrębie wła-snego kraju, ale i pozostałych państw członkowskich – komentuje Dagmara Kruszewska, country manager, Sofort.

Nowa ustawa wprowadzi sporo zmian, jeśli chodzi o przejrzystość kosztową ofert internetowych. Przede wszystkim wprowadzony zostanie wymóg wyraźnego potwierdzenia ze strony klienta, że jest poinformowany o obowiązku zapłaty w momencie finalizowania przez niego zamówienia. Oznacza to, że przycisk, którym osta-tecznie potwierdza się zakup, powinien być zatytułowany np. „transakcja z obowiązkiem zapłaty”. Oprócz tego sprzedający najpóźniej w momencie złożenia zamówienia przez klienta musi otrzymać jego zgodę na wszyst-kie ewentualne dodatkowe płatności – czyli np. nie mogą istnieć żadne domyślne opcje, które trzeba świado-mie odrzucić, aby nie zostały dodane do koszyka. Ponadto sprzedawca nie będzie miał prawa żądać dodatkowych kosztów za wybór określonego spo-sobu zapłaty. To znaczy, że nie będzie mógł nakładać większych prowizji za np. płatność kartą niż te, które sam ponosi z tego tytułu.

WIĘCEJ OBOWIĄZKÓW Wraz ze zmianą przepisów klient

będzie musiał zostać poinformowany o wszelkich warunkach zamówienia już w chwili otrzymania oferty. Co za tym idzie, wszystkie informacje wpro-wadzone za pośrednictwem ustawy powinny znajdować się na stronie internetowej sklepu. Są to m.in.: pełne dane kontaktowe przedsiębiorcy (także numer telefonu), termin odstąpienia od umowy, koszty zwrotu, pełna cena towaru (zawierająca podatek), sposób oraz termin zapłaty, a także wskazanie sytuacji, w których klient nie może od-stąpić od umowy. Co ważne, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru lub dobra przedsiębiorca będzie miał obowiązek przekazania klientowi potwierdze-nia zawarcia umowy, zawierającego m.in. wszystkie wymienione powyżej informacje. Jeszcze wcześniej, bo maksymalnie w momencie przejścia do składania zamówienia, kupujący będzie

musiał zostać poinformowany o ewen-tualnych ograniczeniach związanych z dostarczeniem towaru, np. możliwą odległością.

Dzięki nowej ustawie konsument zyska prawo do obejrzenia towaru w taki sam sposób, jak gdyby miało to miejsce w sklepie stacjonarnym. W przypadku stosowania go w sposób dowolny i doprowadzenia do uszko-dzenia będzie on musiał ponieść koszt zmniejszenia wartości rzeczy.

W odniesieniu do handlu treściami cyfrowymi sprzedający będzie musiał poinformować klienta o sposobie ich funkcjonowania czy bieżącej ochro-ny oraz niezbędnych wymaganiach sprzętowych.

WYDAWANIE I ZWROTYJasno i klarownie zostały określone

również terminy i zasady dotyczące wydawania zakupionego towaru oraz ewentualnego jego zwrotu. Zgodnie z wchodzącą w życie w grudniu ustawą sprzedający będzie zobowiązany wydać kupującemu rzecz niezwłocz-nie i na pewno nie później niż w ciągu 30 dni. Z kolei od 6 do 12 miesięcy zostaje wydłużony okres domniemania – to znaczy przyjęcia, że ewentualna wada, którą ma towar, istniała już w momencie zakupu.

Również, co bardzo istotne, kupują-cy będzie miał więcej czasu na od-stąpienie od zakupu, którego dokonał

przez Internet – dzisiaj jest to 10 dni, a po wprowadzeniu zmian będzie to 14 dni. Warto podkreślić, że termin ten liczony jest od daty otrzymania towaru, a nie, jak wydawać by się mogło, od zawarcia umowy. Konsument nie ma obowiązku podawania przyczyny swojej decyzji. Wystarczy więc, że zmienimy zdanie co do produktu i bez przeszkód możemy go zwrócić. Jedyny obowiązek leżący po stronie nabywcy to złożenie we wskazanym terminie stosownego oświadczenia wobec sprzedawcy.

Powyższe uregulowania dotyczą tylko tych towarów, które nie noszą jakichkolwiek oznak użytkowania (mają więc firmowe metki, naklejki itp.), mają oryginalne opakowanie i nie były wykonane na zamówienie. Dyrektywa przewiduje wydłużenie terminu do 14 dni. Brak informacji o możliwości zwrotu i jego terminie skutkuje wydłu-żeniem aż do 12 miesięcy. W interesie sprzedawcy leży więc poinformowanie konsumenta o jego prawach.

Za niedostosowanie się do nowych przepisów będą groziły również inne sankcje. Pierwszą z nich jest grzywna w wysokości do 5000 zł, którą przewi-duje znowelizowany Kodeks wykroczeń. Ponadto Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł wniosko-wać w sądzie o ukaranie sklepu kolejną grzywną o równowartości 10 proc. przy-chodów za ubiegły rok.

STYCZEŃ – LUTY 2015

( E-COMMERCE )

27

MIĘDZYNARODOWY E-COMMERCE

ANDRZEJ OGONOWSKI, dyrektor ds. marketingu i PR, SMSAPI.PL

Trudno mówić o e-handlu w ujęciu innym niż międzynarodowe. Przecież to właśnie dzięki sprzedaży w Internecie dysponując

jedynie kartą kredytową, możemy kupić praktycznie wszystko, bez patrzenia na kraj, z którego pochodzi produkt lub gdzie znajduje się magazyn. Dzięki temu dostępność i lokalizacja interesującego nas produktu stają się drugorzędnym kryterium wyboru. Pierwszym jest jakość. Podobnie jest z samymi systemami i usługami związanymi z e-commerce. Dla klientów korzystających z naszych powiadomień SMS, bez znaczenia jest, czy numer odbiorczy znajduje się w Lon-dynie, Warszawie czy Dublinie. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom telekomunikacyjnym i sieci internetowej miejsce, z jakiego logujemy

się do sklepu, panelu usługowego czy konta w banku, przestaje mieć znaczenie – to jedna z najwięk-szych zalet e-commerce.

Page 28: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

W e-handlu granice nie oboWiązują. jak z sukcesem działać globalnie?

Porozumienie ponad granicami

STYCZEŃ – LUTY 2015

( E-COMMERCE )

28

Page 29: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

Michał Kątny | [email protected]

Według badania przeprowadzo-nego przez ICAN Research na zlecenie Poland, Go Global!

z jednej strony w 2014 r. wskaźnik przed-siębiorstw prowadzących zagraniczną działalność obniżył się z 39,5 proc. do 32,1 proc. Z drugiej zaś – wartość polskiego eksportu w ostatnich latach rośnie i w 2013 r. przekroczyła po raz pierwszy wartość importu. Obecnie eks-portujemy usługi i produkty na prawie 800 mld zł i wysyłamy je zwłaszcza do krajów strefy euro. Pomimo słabnącej chęci firm do podjęcia zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa, które już funkcjonują za granicą, decydują się na kolejne globalne wyzwania. Nic dziw-nego – blisko 40 proc. z nich deklaruje, że ich zyski z działalności zagranicznej w ciągu ostatniego roku wzrosły.

WSTĘPNE ROZPOZNANIECoraz częściej swoją obecność

za granicą zaznaczają także polskie e-sklepy. Tymczasem zdaniem Anny Rak, country manager Trusted Shops w Polsce, polskie sklepy internetowe często rozpoczynają działalność za granicą bez odpowiedniej wiedzy na temat danego rynku i zwyczajów za-kupowych mieszkańców. Często jest to tylko inna wersja językowa serwisu bez dostosowania pozostałych elemen-tów. Jak pokazują przykłady, nie jest to właściwe podejście. Ekspansja na inne rynki wymaga wiedzy i odpowiedniego przygotowania.

Rozpoczynając działalność w innym kraju, przede wszystkim trzeba poznać zwyczaje zakupowe nowych klientów, którzy mogą być np. przyzwyczajeni do

innej struktury sklepu. Poszczególne parametry potrafią różnić się nawet w europejskich krajach. Dodatkowo warto poznać głównych konkurentów i dokładnie przyjrzeć się działaniom, jakie prowadzą. Istotna jest również znajomość aspektów prawnych. Prze-tłumaczenie regulaminu nie wystarczy, gdyż przedsiębiorcy są zobligowani do przestrzegania zapisów obowiązujących w danym kraju, np. z zakresu ochrony konsumentów.

Pomimo że europejskie państwa wprowadziły już postanowienie unijne dyrektywy o prawach konsumenta, która ujednoliciła przepisy prawne z zakresu e-commerce, to nadal w poszczegól-nych krajach są różnice, na które należy zwrócić uwagę. Dla przykładu we Francji nie istnieje tzw. zaproszenie do skła-dania ofert, które występuje w polskich e-sklepach. We francuskich sklepach internetowych wraz z wystawieniem towaru w sklepie przedsiębiorca składa wiążącą ofertę, a umowa zostaje zawar-ta w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

– Sprzedawcy internetowi powinni opracować również realistyczny plan działania i aktywnie testować narzędzia, które pozwolą zrealizować założenia. Warto pamiętać, że rozwiązania, które dobrze działają na rynku polskim, nie zawsze sprawdzą się na rynku zagra-nicznym. Konsumenci z wszystkich krajów przywiązują jednak dużą wagę do bezpieczeństwa transakcji. Sprze-dawcy internetowi powinni więc dbać o zaufanie konsumentów, aby nie mieli oni obaw przed robieniem zakupów w ich sklepach. Przeprowadziliśmy wiele rozmów z naszymi klientami, z których wynika, że zaufanie ma

sPrzedaWca inTerneToWY PoWinien WYsTrzegać siĘ nie TYlko błĘdÓW W Tłumaczeniach, ale i PułaPek kulTuroWYch.

STYCZEŃ – LUTY 2015

( E-COMMERCE )

40 proc. u tylu polskich przedsiębiorców

zyski z działalności zagranicznej w ciągu ostatniego roku wzrosły.

29

Page 30: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

STYCZEŃ – LUTY 2015

często bezpośredni wpływ na współ-czynnik konwersji. Konsument, który czuje się bezpiecznie w e-sklepie, chętniej dokona zakupu i z odwiedzają-cego stanie się kupującym – informuje Anna Rak.

KOLEJNY KROKWielu sprzedawców internetowych

postrzega rozpoczęcie sprzedaży na in-nych rynkach jako kolejny etap rozwoju sklepu. Otwierając sklep internetowy na zagranicznych rynkach, warto pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim przedsiębiorcy powinni oferować formy dostawy preferowane przez mieszkań-ców danego kraju. Realizowanie wysyłek za pomocą usług lokalnego dostawcy

może być dla e-sprzedawcy dużym wyzwaniem organizacyjnym, które zna-cząco wpływa na koszty.

Konsumenci zwracają również uwagę na oferowane w sklepie metody płatności. Teoretycznie w całej Europie kupujący mogą płacić za pomocą syste-mu płatności PayPal lub kartą kredytową. W praktyce wiele krajów ma własne rozwiązania i konsumenci chcą płacić w wygodny i znany dla siebie sposób, np. poprzez „swój” bank. Dodatkowo wszystkie funkcjonalności i treści na stronie powinny być profesjonalnie prze-tłumaczone. Kupujący czują się wówczas pewniej i chętniej dokonają zakupu.

– Sprzedawca internetowy powinien wystrzegać się nie tylko błędów w tłu-

maczeniach, ale i pułapek kulturowych. Warto wcześniej upewnić się, czy nazwa sklepu nie będzie źle się kojarzyć kupu-jącym z innych rynków. Wielu przedsię-biorców zastanawia się także, czy sklep internetowy powinien zachować główną domenę i udostępniać kilka wersji językowych czy też zakupić osobne domeny na różne rynki. Decyzja ta może przełożyć się na sprzedaż. Dla przykładu kupujący z Francji w wielu wypadkach chętniej odwiedzą sklep z domeną francuską, z którą się utożsamiają, niż witrynę z domeną np. innego kraju. Wa-runków, jakie należy spełnić, aby z suk-cesem wejść na zagraniczny rynek, jest znacznie więcej. Z tego względu ważne są również wiedza na temat zwyczajów zakupowych mieszkańców danego kraju oraz odpowiednie przygotowanie strony sklepu – komentuje Łukasz Strzelec, dyrektor zarządzający w ebexo.

Według badania Poland, Go Global! firmy, które z sukcesem wchodzą na rynki zagraniczne, za kluczowe czynniki swojego powodzenia uważają innowa-cyjny produkt, marketing strategiczny i doświadczoną kadrę. Ekspansja mię-dzynarodowa nie jest jednak zarezerwo-wana tylko dla dużych przedsiębiorstw. W listopadzie Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił wspólnie z Minister-stwem Skarbu start programu „Inwe-stycje Polskie”, który będzie wspierał polskie inwestycje za granicą, a małe i średnie firmy będą mogły skorzystać ze wsparcia od kilku do kilkunastu milionów złotych. Program formalnie wystartuje w I kwartale 2015 r.

30

( E-COMMERCE )

NOWE ZAPISY PRAWA W E-COMMERCE

WOJCIECH KACZMAREK, dyrektor zarządzający, COMVISON

Myślę, że bardzo ważnym elementem wprowadzonych właśnie przepisów jest ich niezbywalność. To znaczy, że nawet jeżeli

klient świadomie i z własnej woli podpisze niekorzystną umowę, to i tak będzie ona bez znaczenia. Taka ochrona może przyciągnąć do handlu internetowego więcej klientów, co zrobi dobrze całej branży.W mojej opinii nowe przepisy pozytywnie wpłyną na rozwój e-commerce w Polsce. Nawet jeśli dla sprzedawców będą wiązały się z nieco wyższymi kosztami, to różnicę zrekompensuje im zwiększe-nie zaufania do e-sklepów ze strony osób, które wcześniej podcho-dziły sceptycznie do zakupów w Internecie. A nowi klienci i ochrona prawna taka jak na zachodzie Europy, to kolejny bodziec do rozwoju

naszego rynku, który pod tym względem, i tak jest jednym z najszybciej rozwijających się.

WarTo PamiĘTać, Że rozWiązania, kTÓre dobrze działają na rYnku Polskim, nie zaWsze sPraWdzą siĘ na rYnku zagranicznYm.

( E-COMMERCE )

Page 31: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

SHOPPING MALL E X P E R T

BEZPŁATNY CYKLICZNY RAPORT BRANŻOWY

OPISUJĄCY ROZWÓJ CENTRÓW I SIECI HANDLOWYCH

NA DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCYM SIĘ POLSKIM RYNKU

zapisz się

> Informacje gospodarcze dotyczące rynku RETAIL

> Informacje o nowych sieciach handlowych

> Zestawienie otwarć lokali w polskich galeriach handlowych

> INDEKS ZAMKNIĘTYCH SKLEPÓW

> Informacje o rozwoju i specyfice inwestycji handlowych na polskim rynku

> Rozbudowy i rewitalizacje

> Informacje o ekspansji polskich sieci handlowych

> Analizy i badania konsumentów

> Wypowiedzi i komentarze ekspertów branżowych i niezależnych zarówno z Polski jak i zagranicy

WWW.SHOPPINGMALLEXPERT.COM

Page 32: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

STYCZEŃ – LUTY 2015

32

Wprowadzając kolory, możemy poprawić odbiórmarki przez konsumentów czy wprowadzić więcej emocji.

Przy oświetleniukluczowe znaczenie

ma kolorystyka towarów.

( DESIGN & WYPOSAŻENIE )

Page 33: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

Marcin Złoch | [email protected]

Podczas targów Color Expo w 2004 r. w Seulu przeprowadzo-no na uczestnikach badanie, które

pokazało, że 92,6 proc. z nich zwraca największą uwagę na wygląd przedmio-tów, 5,6 proc. na to, jakie są w dotyku, a 0,9 proc. – na odgłosy i zapach. W późniejszym badaniu potwierdzono, że największy wpływ na dokonanie wyboru ma właśnie kolor – z tym stwier-dzeniem zgodziło się 84,7 proc.

Powiedzenie, że jeden obraz wart jest 1000 słów, znajduje potwierdze-nie w badaniach: kolorowe obrazy bardziej stymulują nasz mózg, dzięki czemu łatwiej je zapamiętać. Co więcej, zastosowanie kolorów zwiększa czy-telność informacji o 40 proc., zdolność do jej zapamiętania od 55 do 78 proc., a przyswojenie i zrozumienie treści aż

o 73 proc. Tyle internetowych staty-styk. W rzeczywistości wizerunek firmy tworzony jest przez wiele elementów. Jednym z nich jest właściwie dobrana kolorystyka.

Dlatego też, tworząc wystrój firmy, jej logo, stronę internetową czy ulotki reklamowe, powinniśmy zwrócić dużą uwagę właśnie na ten aspekt wizerun-ku. Odpowiednio dobrana kolorystyka to doskonały chwyt psychologiczny – wpływa na sposób, w jaki klienci będą postrzegać firmę.

KOLOR SPRZEDAJEWarto więc poznać kilka ogólno-

dostępnych zasad, jakimi należy się kierować, dobierając kolorystykę, z którą wiązać się będzie dana firma. Kolory: czarny, czerwony i niebieski zgodnie z psychologią przemawiają najmocniej do klientów, którzy lubią dokonywać zakupów pod wpływem impulsu. Nie warto więc wybierać tej kolorystyki do sklepów spożywczych czy kosmetycz-nych, natomiast doskonale sprawdza się ona w takich miejscach jak fast foody czy duże sklepy wyprzedażowe. Są to kolory bardzo silnie działające i niosące ze sobą dużą moc. Zwłaszcza kolor niebieski, który wyraźnie wskazuje klientom, że mają do czynienia z miejscem solidnym, bezpiecz-nym, również biznesowym.

Zielony kolor jest psychologicznie zarezerwowany dla punktów związa-nych ze zdrowiem, kosmetyką, terapia-mi i sportem. Odcienie różu i błękitny są kierowane przede wszystkim do kobiet i dzieci. Warto je wykorzystywać w przy-padku sklepów odzieżowych, z biżuterią czy zakładów fryzjerskich.

Gra w kolory

33

( DESIGN & WYPOSAŻENIE )

STYCZEŃ – LUTY 2015

WPŁYW KOLORÓW NA OTOCZENIE FIRMY I KLIENTÓW.

DOBIERAJĄC KOLORYSTYKĘ DLA SWOJEJ FIRMY, WARTO ZADBAĆ O SPÓJNOŚĆ, CZYLI ŻEBY TE SAME

BARWY BYŁY WYKORZYSTYWANE NIE TYLKO DO WYSTROJU WNĘTRZ, ALE RÓWNIEŻ DO LOGO FIRMY,

ULOTEK REKLAMOWYCH CZY NAWET JAKO TŁO DLA FIRMOWEJ STRONY INTERNETOWEJ.

źródło: piri.biz

Page 34: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

CZERWONY – międzynarodowy kolor kupujących. Odzwierciedla emocje takie jak gniew, pożądanie, pasja i siła. Zdecydowanie i silnie przyciąga uwagę. Używany w małych ilościach najlepiej stymuluje sprzedaż, jednak już stosowany w większej dawce na stronie odstraszy bardziej subtelnych klientów. To najlepszy kolor, by przyciągnąć uwagę klienta do określonego obszaru lub informacji.

POMARAŃCZOWY – niesłusznie uważany za jeden z bardziej irytujących kolorów. Dobrze przyciąga uwagę, szczególnie używany w małych dawkach lub jako akcent w motywie bądź szablonie. Stymuluje impulsywność. Powiązany z energią seksualności i kreatywności.

ODCIENIE PURPURY I FIOLETU – związane są z prestiżem i zdrowiem, często stosowane, by łagodzić i uspokajać.

NIEBIESKI – uważany za ulubiony kolor ludzi na całym świecie niezależnie od kultury. Kojarzony ze spokojem, zaufaniem, bezpieczeństwem, dlatego stosowany często przez banki czy systemy płatności. Jest to również najlepiej rozróżniana barwa, także dla osób z zaburzeniami postrzegania kolorów. Błękitny odcień zmierza w kierunku lekkości, fantazji, nato-miast ciemny wpadający w granat budzi odczucie autorytetu, władzy, prestiżu.

ZIELONY – barwa pasywna, niestymulująca, naj-łatwiejsza w odbiorze przez człowieka. Kojarzy się zwykle z relaksem, przestrzenią, naturą, świeżością.

ŻÓŁTY – najszybciej dostrzegany kolor przez siat-kówkę oka, dzięki czemu świetnie przyciąga uwagę. Związany z energią i optymizmem.

RÓŻOWY – ten symbol wdzięku uznawany jest za subtelną, romantyczną i kobiecą barwę. Budzi zaufanie i spokój.

BRĄZOWY – kojarzy się z tradycją i naturą. W jaśniejszym odcieniu powiązany z przystępnością cenową, natomiast przy ciemniejszych odcieniach z bogactwem i obfitością.

KOLORY NEUTRALNE – BIEL I CZERŃ – uważane są za bezpieczne i często dodawane w roli akcentu kolorystycznego, wzmacniając główną zastosowaną barwę. Czerń kojarzona jest z luksusem i prestiżem, biel natomiast z czystością, niewinnością. Najczęściej stosowane jako tło do kontrastujących kolorów.

PASTELE – dzięki łagodnemu dopasowaniu do kolo-rów podstawowych pozytywnie wpływają na odbiór przez konsumentów. Są popularne, szczególnie dzięki łatwemu łączeniu z dominującymi w danym sezonie kolorami.

KRÓTKI PRZEWODNIK PO KOLORACH

1

2

34

56789

10

Kolory jaskrawe, agresywne to żółty i pomarańczowy – warto mieć na uwadze fakt, że takie barwy najbar-dziej przyciągają uwagę.

Jednak krzykliwe kolory nie najlepiej nadają się do punktów luksusowych, które powinny kojarzyć się klientom z wysoką jakością, elegancją i solidnością. W innych przypadkach też nie warto przesadzać z takimi barwami, aczkolwiek dobrym rozwiązaniem mogą okazać się jaskrawe elementy.

SPÓJNA KONCEPCJADobierając kolorystykę dla swojej firmy, warto

zadbać o spójność, czyli żeby te same barwy były wykorzystywane nie tylko do wystroju wnętrz, ale również do logo firmy, ulotek reklamowych czy nawet jako tło dla firmowej strony internetowej.

Wprowadzając kolory, możemy poprawić odbiór marki przez konsumentów czy wprowadzić więcej emocji.

W tekście wykorzystano zdjęcia firmy Trilux.

STYCZEŃ – LUTY 2015

34

( DESIGN & WYPOSAŻENIE )

Page 35: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

35

STYCZEŃ – LUTY 2015

( DESIGN & WYPOSAŻENIE )

ZAPROSZENIE DO ZAKUPÓWFILIP GABRYELCZYK, menedżer sprzedaży segmentu retail TRILUX Polska oraz ekspert oświetlenia Polskiego Komitetu Oświetleniowego

Kolorystyka wnętrza nie tylko ma wpływ na samopoczucie konsumentów, ale może wręcz decydować o tym, czy klient wejdzie do sklepu.

Trudno jednak sformułować uniwersalne zasady oddziaływania barwami. Należy dobrać wystrój do grupy docelowej – czego innego będą oczekiwać odbiorcy artykułów młodzieżowych, czego innego osoby odwiedzające ekskluzywne butiki.Kolory ścian i mebli mają również istotne znaczenie dla ekspozycji towaru. Odpowiednio współgrając z dominującymi barwami produktów oraz zastosowanym oświetleniem, wystrój może mieć pozytyw-ny wpływ na postrzeganie artykułów przez klientów, a w konsekwencji – wyniki sprzedażowe.Niemożliwe jest jednoznaczne przyporządkowanie barw otoczenia do określonych grup produktów. Przy oświetleniu kluczowe znaczenie ma raczej kolorystyka towarów. Przykładowo, ekspozycja ciemnych obiektów na jasnym tle pozwala na wykorzystanie efektu kontrastu negatywnego,

w naturalny sposób kierującego uwagę na produkt. W przypadku wystaw, gdzie produkty prezentowane są na ciemnych półkach, warto zastosować oświetlenie punktowe, gwarantujące ich wysoką widoczność.Najbardziej złożoną kwestią jest eksponowanie ciemnych produktów umieszczonych na ciemnym tle. Nie ma tu uniwersalnych zasad. Koncepcję trzeba wypracować na miejscu, eksperymentując z różnymi parametrami.

Page 36: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

Marcin Złoch | [email protected]

Rola oświetlenia nie ogranicza się wyłącznie do ułatwienia poruszania się w sklepie. Odpo-

wiednie światło może z powodzeniem pełnić istotną funkcję wspomagają-cą komunikację z klientem. Jednak w zależności od rodzaju sklepu trzeba

OŚWIETLENIE JEST JEDNYM Z BARDZO ISTOTNYCH CZYNNIKÓW ARANŻACJI WNĘTRZ SKLEPOWYCH.

Wydobyć z mrokuodpowiednio dobrać nie tylko oświe-tlenie ogólne, ale przede wszystkim akcentujące, które kierując nasz wzrok na wybrany produkt, wspomaga jego sprzedaż. Należy zastanowić się nad poziomem natężenia oświetlenia, rów-nomiernością w poszczególnych stre-fach sprzedaży, temperaturą barwową i stopniem oddawania barw.

( DESIGN & WYPOSAŻENIE )

STYCZEŃ – LUTY 2015

36

Page 37: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

– Warto pamiętać o bardzo ogól-nych zasadach oświetlania różnych typów produktów. Wiadomo, że przed-mioty użytkowe kojarzące się z nowymi technologiami najlepiej prezentują się przy wysokich poziomach natężenia oświetlenia, o temperaturze barwowej 4000–6500 K. Z kolei produkty takie jak wina powinny być prezentowane w ciepłym, subtelnym świetle, tworząc komfortową i przyjazną atmosferę

STYCZEŃ – LUTY 2015

Page 38: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

– wyjaśnia Michał Nowosad, business leader segment retail, Philips Lighting.

NOWE ŹRÓDŁAWiele z tych zasad znamy od daw-

na, lecz dotychczas dostępne środki techniczne w postaci tradycyjnych źródeł światła i opraw oświetleniowych nie pozwalały ich w pełni realizować. Dopiero teraz możemy korzystać z tej wiedzy dzięki najnowszym rozwiąza-niom LED. Oświetlenie to, dzięki swojej bardzo wysokiej trwałości, wyjątkowo niskiemu zużyciu energii oraz możliwo-ści pełnego sterowania minimalizuje koszty energii elektrycznej i zachęca do wprowadzania do wnętrz handlowych większej ilości zróżnicowanego światła.

Obecnie technologia LED osiągnęła już pełen stopień rozwoju techniczne-go. Do dyspozycji mamy bogatą gamę opraw oświetlenia ogólnego LED – linie świetlne, oprawy typu downlight, indywidualne oprawy montowane na sufitach podwieszanych lub zwieszane, a nawet panele świetlne symulują-

ce światło dzienne. Do oświetlenia akcentującego dostępne są oprawy projektorowe zasilane z szynoprzewo-dów, oprawy downlight o stałym lub regulowanym kierunku świecenia oraz oprawy zwieszane.

Warto zwrócić tu szczególną uwagę na oprawy oświetlenia akcen-tującego LED przeznaczone specjalnie do oświetlania różnych rodzajów świeżych produktów spożywczych. Firma Philips opracowała specjalny

( DESIGN & WYPOSAŻENIE )

STYCZEŃ – LUTY 2015

38

NALEŻY ZASTANOWIĆ SIĘ NAD POZIOMEM NATĘŻENIA OŚWIETLENIA, RÓWNOMIERNOŚCIĄW POSZCZEGÓLNYCH STREFACH SPRZEDAŻY, TEMPERATURĄ BARWOWĄ I STOPNIEM ODDAWANIA BARW.

Page 39: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

rodzaj oświetlenia, który wyjątkowo skutecznie zachęca do zakupu takich towarów, np. owoców i warzyw, pieczywa, mięsa i wędlin, drobiu, ryb i owoców morza, a także mrożonek. Oświetlenie akcentujące przyciąga

klientów do stoisk z tymi artykułami, a światło o parametrach barwowych dostosowanych do poszczególnych produktów podkreśla ich naturalny kolor i świeżość, zwiększając sprze-daż. W niektórych przypadkach wy-

korzystując odpowiednią technologię ze względu na charakterystykę emisji ciepła, można opóźnić proces starzenia żywności, wydłużając jej atrakcyj-ność. Zawsze przy oświetlaniu świeżej żywności jest to oczywiście światło białe, ale nie zawsze takie samo. Warto wiedzieć, że światło białe może mieć różny charakter, zmieniając się od cie-płego po chłodno niebieskie. Jest ono określane wartością tzw. temperatury barwowej.

ODDAĆ WALORY– Walory produktów w działach

z mięsem i wędlinami odda specjalne oświetlenie. Mimo przechowywania w ladach chłodniczych, we właściwych warunkach termicznych, w pełni świeże produkty mięsne z czasem tracą atrakcyjny wygląd na skutek przebar-wień powstających w wyniku działania światła o niewłaściwych parametrach. Oświetlenie Philips LED Rose elimi-nuje ten problem skutecznie dzięki zoptymalizowanemu widmu światła. Spowalnia proces przebarwień, a nie zmniejsza jedynie ich widoczność. Dzięki tej technologii świeży wygląd mięsa i wędlin może być zachowany przez dłuższy czas przy równocze-snym obniżeniu intensywności światła – przekonuje Michał Nowosad.

Wykorzystano zdjęcia GE Lighting.

( DESIGN & WYPOSAŻENIE )

Rola oświetlenia nie ograniczasię wyłącznie do ułatwieniaporuszania się w sklepie.

39

STYCZEŃ – LUTY 2015

Page 40: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

Michał Struzik | [email protected]

Nieumiejętne wdrożenie strategii omnichannel w biznesie, który dotychczas bazował przede

wszystkim na tradycyjnych kanałach sprzedaży, niesie w sobie zagrożenia. jak wynika z raportu „the omnichannel dilemma” przygotowanego przez firmę lcP consulting, firmy sprzedające w systemie omnichannel zanotowały w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrost sprzedaży na poziomie 10–20 proc.

wprowadzenie strategii wielokanałowej wiąże się jednak z pewnym ryzykiem. okazuje się, że aż 37 proc. brytyjskich firm odnotowało w tym okresie wzrost zażaleń od klientów, których oczekiwa-nia nie zostały w pełni zrealizowane.

to jasny przekaz dla detalistów, którzy wdrażają strategię sprzedaży wielokanałowej: wszystko musi być spójne i dopięte na ostatni guzik. ina-czej reputacja marki może zostać nad-wyrężona. samo przyciągnięcie uwagi konsumentów nie wystarczy. to tylko

połowa sukcesu. te wnioski potwierdza raport „omnichannel commerce” przy-gotowany przez grupę unity w 2014 r. zwraca się w nim uwagę na kilka wy-zwań w tym obszarze, analizując je na przykładzie konkretnych sieci detalicz-nych działających w Polsce.

SPÓJNE DZIAŁANIA– bazując na wynikach naszego

badania, zwróciłbym uwagę na dwa podstawowe zagrożenia. Pierwsze związane jest z konsekwencjami braku

MODNA STRATEGIA OMNICHANNEL MA WIELE ZALET, ALE NIESIE TAKŻE ZAGROŻENIA.

Pojedyncze narzędzie omnichanneljest jednocześnie pojedynczym

punktem potencjalnej awarii, tzn.gdy jedno ogniwo nie funkcjonuje

– nic nie działa.

WSZYSTKO NARAZ

( BEZPIECZEŃSTWO )

40

STYCZEŃ – LUTY 2015

Page 41: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

spójności informacji o ofercie prezen-towanych klientowi w poszczególnych punktach styku proponowanych przez detalistę. klienci źle odbierają sytuacje, gdy np. wskutek błędów w synchroni-zacji polityki cenowej cena prezento-wana online i cena w sklepie tradycyj-nym są różne, szczególnie jeżeli obie opcje realizowania zakupów wzajemnie się promują. równie źle odbierane są przez klientów sytuacje, gdy infor-macja o dostępności danego towaru prezentowana online okazuje się

nieprawdziwa podczas wizyty w sklepie tradycyjnym. klienci oczekują bowiem, że wszelkie benefity, czyli promocje, kupony rabatowe, zniżki lojalnościowe, będą dla nich dostępne niezależnie od tego, jaką ostatecznie drogę finalizacji transakcji wybiorą – przekonuje Piotr wrzalik, wiceprezes grupy unity.

drugim częstym problemem jest niejednolity poziom merytorycznego przygotowania personelu w sklepach tradycyjnych i w telefonicznych contact center do aktywnego wykorzystywania

nowoczesnych punktów styku w bieżą-cej obsłudze klienta.

– w trakcie naszego badania stwier-dzaliśmy nadzwyczaj często przypadki niedoinformowania sprzedawców w za-kresie zawartości firmowego sklepu, szczegółów oferty online i dostępnych tam dla klienta korzyści, a nawet rażący brak znajomości podstaw w posłu-giwaniu się firmową stroną www. rzadszym, ale również występującym problemem był brak możliwości wglądu w historię wcześniejszych zakupów

( BEZPIECZEŃSTWO )

41

STYCZEŃ – LUTY 2015

Page 42: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

tak 70 proc. jej członków. wdrożenie strategii omnichannel może być jednak kosztowne. 53 proc. przedstawicieli ka-dry zarządzającej sklepów twierdzi, że jednym z największych wyzwań, jakie niesie ze sobą przystosowanie firmy do tego modelu, są koszty i złożoność wprowadzanych usprawnień technolo-gicznych.

coraz większym problemem jest też bezpieczeństwo. 77 proc. dyrekto-rów przyznaje, że ich firma przekazuje

klienta przez operatorów call center – informuje Piotr wrzalik.

WSPÓLNE PARCIEwiększość kadry zarządzającej

sklepów detalicznych zamierza rozwi-jać biznes w modelu omnichannel. jak wynika z raportu „2014 retail outlook survey” opublikowanego przez kPmg (odzwierciedla opinie 100 przedsta-wicieli wyższej kadry zarządzającej sektora handlu detalicznego), deklaruje

STYCZEŃ – LUTY 2015

42

Klienci źle odbierają sytuację,gdy cena prezentowana

online i cena w sklepie tradycyjnym są różne,

szczególnie jeżeli obie opcje realizowania zakupów

wzajemnie się promują.

Page 43: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

– zwróciłbym także uwagę na aspekt organizacji procesów bizneso-wych i odpowiedzialności biznesowej. wdrożenie omnichannel wymaga zmiany myślenia po stronie organizacji. niektórzy dotychczasowi właściciele biznesowi mogą stracić swoje obszary i – jeśli nie zarządzi się tym aspektem – mogą oponować wobec wdrożenia. Podobnie może stać się z zespołami technicznymi – twierdzi marcin jaru-szewicz.

trzeba też zaplanować i zarzą-dzić komunikacją klient–organizacja. Podejście omnichannel to także inne oczekiwania organizacji co do kontak-tu z klientem. ma się on przełączać między kanałami, ale nie tak jak chce,

dane klientów różnymi kanałami po to, aby usprawnić doświadczenie zakupo-we. jednak w sytuacji przeprowadza-nych na szeroką skalę cyberataków wymierzonych w sektor e-handlu sprzedawcy muszą zweryfikować swo-je strategie udostępniania informacji oraz wprowadzić zabezpieczenia na wyższym poziomie.

dyrektorzy sklepów zidentyfikowali wiele wyzwań i przeszkód, z którymi będą musieli się uporać w kolejnych la-tach. 41 proc. z nich uważa, że najwięk-szym zagrożeniem jest utrata klientów na rzecz konkurencji oferującej tańsze produkty. w opinii ekspertów pojawiają się także inne zagrożenia.

– Pojedyncze narzędzie omnichan-nel jest jednocześnie pojedynczym punktem potencjalnej awarii, tzn. jedno ogniwo nie funkcjonuje – nic nie działa. rozwiązaniem w tej sytuacji jest zachowanie biznesowo i logicznie spójnego, jednorodnego rozwiąza-nia omnichannel. należy jednakże, technicznie, podzielić je na niezależ-ne komponenty, ze zdublowanymi kluczowymi funkcjami, tak aby awaria w pojedynczym węźle nie wyłączała wszystkich kanałów – zauważa marcin jaruszewicz, dyrektor, outbox.

kolejna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to skala wdrożenia. wdrażanie kanał po kanale nieza-leżnych rozwiązań zintegrowanych ze sobą może być droższe, ale jest projektowo bezpieczniejsze. natomiast omnichannel może nie być tak łatwy do wdrożenia. trzeba szukać rozwiązań modułowych albo dojrzałych, oferują-cych funkcje z pudełka, co równoważy ryzyka projektowe.

tylko jak organizacja chce, tzn. kierując ruch na kanały selfcore’owe i online, a nie na konsultantów. trzeba wyważyć oczekiwania organizacji i wygodę klien-tów. nie można ukrywać lub utrudniać dostępu do kanałów bezpośrednich. bezwzględnie trzeba należycie przygo-tować kanały online, żeby klient sam chciał z nich korzystać.

sieć detaliczna, która zdecyduje się postawić na współczesnego, wyedu-kowanego konsumenta, podkreślając w swoim wizerunku element wieloka-nałowości, musi zdawać sobie sprawę z faktu, że wszelkie potknięcia będą traktowane przez klientów jako nie-spełniona obietnica.

KLIENCI OCZEKUJĄ, ŻE WSZELKIE BENEFITY, CZYLI PROMOCJE,KUPONY RABATOWE, ZNIŻKI LOJALNOŚCIOWE,

BĘDĄ DLA NICH DOSTĘPNE NIEZALEŻNIE OD TEGO, JAKĄ OSTATECZNIE DROGĘ FINALIZACJI TRANSAKCJI WYBIORĄ.

KATEGORIE „WIELOKANAŁOWCÓW”OMNICHANNEL PIONEERSSą w pełni zaangażowani w proces sprzedaży wielokanałowej, dzięki czemu są w stanie zapewnić klientom bezproblemową, szybką i wygodną obsługę.

OMNICHANNEL FOLLOWERSTo firmy, które niedawno zainwestowały w omnichannel. Nie wszystkie procesy są w nich jeszcze dopracowane, ale starają się nadrobić stracony czas i równać do rynkowych liderów.

OPTIMISED MULTICHANNELFirmy, które skutecznie wdrożyły sprzedaż multichannelową.

CHALLENGED MULTICHANNEL RETAILERSDetaliści mający jedynie sprzedaż stacjonarną i próbujący, w ramach posiadanej infrastruktury, przyjąć strategię wielokanałową.

( BEZPIECZEŃSTWO )

STYCZEŃ – LUTY 2015

43

Page 44: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

( BEZPIECZEŃSTWO )

44

STYCZEŃ – LUTY 2015

Page 45: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

Michał Struzik | [email protected]

Inteligentny budynek ma system czujników i detektorów oraz jeden zintegrowany system zarządzania

wszystkimi znajdującymi się w nim in-stalacjami – tzw. building management system (bms). dzięki informacjom pochodzącym z różnych elementów systemu budynek może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na ze-wnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpie-czeństwa, minimalizacji kosztów eks-ploatacji i modernizacji oraz ogranicze-nia emisji szkodliwych zanieczyszczeń. system inteligentnego budynku nie powinien wpływać negatywnie na ludzi znajdujących się w jego środowisku.

Pomysł inteligentnego budyn-ku i systemu zarządzania nim sięga korzeniami sektora przemysłowego stanów zjednoczonych lat 70. i wywo-dzi się z systemów kontroli produkcji

POLEM DZIAŁANIA BMS JEST INTEGRACJA, KONTROLA, MONITOROWANIE, OPTYMALIZACJA I RAPORTOWANIE.

zautomatyzowanej i optymalizacji środowiska rozwoju roślin. technologie i rozwiązania, jakie zostały wymyślo-ne w tej dziedzinie do końca 1980 r., pozwoliły na konstruowanie systemów zarządzania budynkiem do zastoso-wań prywatnych, a przede wszystkim biurowych.

ZASTOSOWANIA SYSTEMUPolem działania bms jest in-

tegracja, kontrola, monitorowanie, optymalizacja i raportowanie. Przykła-dem zastosowania może być reakcja systemu na zbyt niską temperaturę w danym pomieszczeniu, polegająca na podgrzaniu powietrza tylko w nim. system może działać także odwrotnie, tzn. w przypadku zbyt wysokiej tempe-ratury w pomieszczeniu może podjąć kroki mające na celu jej obniżenie do odpowiedniej wartości. reakcja syste-mu w przeciwieństwie do klasycznych rozwiązań nastąpi tylko wtedy, gdy w pomieszczeniu się ktoś znajduje.

INTELIGENTNY JAK BUDYNEK

Jedną z najważniejszych funkcjisystemów BMS jest optymalizacjawykorzystania energii elektrycznejzużywanej m.in. na oświetlenie i pracęurządzeń takich jak klimatyzatory czy wentylatory.

( BEZPIECZEŃSTWO )

45

STYCZEŃ – LUTY 2015

Page 46: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

46

STYCZEŃ – LUTY 2015

jeśli budynek jest wyposażony w sys-tem identyfikacji, to reakcja systemu ogrzewania/klimatyzacji następuje w momencie wejścia lub wyjścia użyt-kownika z budynku.

jedną z najważniejszych funkcji systemów bms jest optymalizacja wykorzystania energii elektrycznej zużywanej m.in. na oświetlenie i pracę urządzeń takich jak klimatyzatory czy wentylatory i możliwość uzyskania dużych oszczędności w tym obszarze. osiąga się to przede wszystkim dzięki pełnej, prowadzonej w wielu punk-tach obiektu, kontroli zużycia mediów i możliwości zintegrowanego stero-wania podsystemami funkcjonującymi w punkcie handlowym.

dzięki zintegrowaniu szerokiej gamy czujników i detektorów takich jak chociażby detektor ruchu możliwa jest reakcja systemu na próby włamania, jak np. stłuczenie szyby w oknie, przekro-czenie wyznaczonej linii czy wdarcie się intruza przez otwarte okno. Przykładem takiej reakcji może być automatyczne poinformowanie policji o zaistniałych okolicznościach, uruchomienie syren alarmowych mających odstraszyć intru-za i zwrócić uwagę przechodniów. Przez cały ten czas działa system monitoringu złożony z szeregu kamer i czujników. system rejestruje wydarzenia zacho-dzące na terenie budynku, co może się przydać np. policji, ale również czynnie wspomaga system alarmowy.

w przypadku inteligentnego domu każdy czujnik może być wykorzystany przez pozostałe elementy systemu. czujnik otwarcia okna zadziała jako alarmowy, jeśli w obiekcie jest załączony system alarmowy, ale wyłączy ogrzewa-nie lub klimatyzację, jeśli okno zostanie otwarte przy niewłączonym systemie alarmowym. czujka ruchu załączy alarm, jeśli system alarmowy obiektu jest w stanie czuwania, a gdy nie jest on załączony, może sterować oświetleniem, ogrzewaniem lub klimatyzacją.

zadaniem podsystemu przeciw-pożarowego jest czynna ochrona budynku i jego użytkowników na wypadek pożaru. składa się z dwóch zasadniczych części: sieci czujników dymu i temperatury oraz bezpośredniej sieci przeciwpożarowej, czyli wszelkie-go rodzaju spryskiwaczy (np. tryskaczy lub zraszaczy). bez dobrej współpracy tych dwóch podstawowych elementów

niemożliwa byłaby skuteczna walka systemu z pożarem. jego działanie opiera się na wczesnym wykryciu miejsca powstania pożaru i uruchomie-niu w danym pomieszczeniu urządzeń gaśniczych. jednak przede wszystkim system taki zapobiega rozprzestrzenia-niu się ognia na inne pomieszczenia. w wypadku silnego wybuchu staje się bezradny i zwykle zostaje uszkodzony, lecz nie może to wpływać na jego pra-cę w pomieszczeniach, gdzie wybuch nie wyrządził szkód.

system ten składa się z dwóch zasadniczych części: wykrywającej (detekcyjnej) i sterującej – przy czym nie muszą one stanowić spójnej części jednego urządzenia. w obecnie projek-towanych systemach część detekcyjną realizuje centrala pożarowa, a część sterującą wyspecjalizowane systemy i centrale zewnętrzne. dodatkowo w inteligentnym budynku zostaną załączone komunikaty słowne o zda-rzeniu i informujące o sposobie ewaku-acji, wysłane sms-y i e-maile. Podniosą się rolety lub żaluzje, ułatwiając w ten sposób ewakuację z budynku. zostanie odcięty też gaz.

KONTROLA DOSTĘPUz kolei podstawą podsystemu kon-

troli dostępu może być albo złożony system personalizacji, albo system czytników kart magnetycznych bądź chipowych. w pierwszym przypadku sam system personalizacji jest złożony, ale sprawa wygląda prosto, gdy np. do jakiegoś pomieszczenia mają dostęp osoby zarządzające budynkiem. wtedy system rozpoznawania osób informu-je system kontroli dostępu, kim jest osoba chcąca otworzyć drzwi, a jeśli nie należy ona do kręgu osób zarzą-dzających budynkiem, to nie zostanie jej zwolniona blokada drzwi.

w drugim przypadku system na podstawie informacji zawartych na kar-cie sprawdza, kim jest dana osoba i czy ma ona dostęp do danego pomieszcze-nia. jeśli nie, to system naturalnie nie zwalnia blokady drzwi. dodatkowo w in-teligentnym budynku zostaną załączone odpowiednie kamery rejestrujące osoby przekraczające newralgiczne miejsca. inteligentny budynek na podstawie informacji z tego systemu może zarzą-dzać ogrzewaniem i klimatyzacją oraz oświetleniem.

Obniżenie kosztów eksploatacji budynków handlowych poprzez ograniczenie zużycia energii elektrycznej, ogrzewania i innych mediów.

Łatwość konserwacji systemów funkcjonujących w obiekcie i monitorowania stanu urządzeń.

Efektywne wykorzystanie czasu pracy personelu technicznego.

Duży komfort zakupów dla klientów sklepów.

Skuteczna i wydajna komunikacja wewnątrz firmy, np. w ramach sieci sklepów.

Zwiększone bezpieczeństwo klientów sklepu i personelu.

Efektywne zarządzanie siecią sklepów.

Uniezależnienie od ewentualnego błędu ludzkiego, np. niewyłączone oświetlenie lub wentylacja.

Możliwość automatycznej analizy danych pomiędzy sklepami (zużycie energii elektrycznej, awarie systemów zainstalowanych w sklepach, ilość zdarzeń zwią-zanych z zadziałaniem systemu sygnalizacji włamania i napadu lub systemów przeciwkradzieżowych).

KorzYŚCI z zaSToSowanIa ROZWIĄZAŃ TYPU BMS

( BEZPIECZEŃSTWO )

Page 47: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

Co może nadzorować BmS

sieć teleinformatyczna

symulacja obecności

ochrona bytu i mienia

system alarmowy i monitoring

system zasilania uPs

system Pogodowy

system PrzeciwPożarowy

system kontroli dostęPu

sterowanie ogrzewaniem osobnych

Pomieszczeń

sterowanie wentylacją, klimatyzacją i filtracją

oParte na Parametrach jakości Powietrza, tj.

zawartości dwutlenku węgla i wilgotności

system zarządzania Produkcją

i magazynowaniem energii odnawialnej

z własnych mikroźródeł

system sterowania oddymianiem Pożarowym,

sterowanie i monitorowanie klaP PrzeciwPożarowych.

obsługa urządzeń audio-wideo i innych codziennego użytku

sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym

w zależności od stanu obecności osób

w Pomieszczeniach oraz ruchu, na Podstawie

natężenia światła itP.

( BEZPIECZEŃSTWO )

47

STYCZEŃ – LUTY 2015

Page 48: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

Michał Struzik | [email protected]

Dziś znacznie trudniej niż jeszcze 10 lat temu znaleźć unikalną cechę i oryginalną ofertę, która

będzie przyciągać klientów do centrum handlowego. Nie wystarczą do tego intuicja ani tradycyjne formy badań. Pojawiły się jednak nowoczesne roz-wiązania, które dają zarządcom wiedzę, jaka dotąd była osiągalna jedynie dla rynku e-commerce.

– Być może są w świecie biznesu wizjonerzy, którzy potrafią przewidy-wać trendy i odczytywać „z fusów” przyszłe potrzeby konsumentów. Nawet jeśli tak, to są jedynie wyjątkiem potwierdzającym znaną od wieków re-gułę, że w biznesie kluczowe znaczenie ma wiarygodna informacja. Bycie w jej posiadaniu pozwala być o krok przed tymi, którzy nie mają do niej dostępu. Dziś świat zmienia się znacznie dyna-miczniej niż nawet pod koniec XX w. Kolejne trendy wypierają poprzednie, zanim spora część ludzi zdąży im się poddać. Pojawiają się i przemi-jają mody. Zmienia się konsumpcja mediów. Zmieniają się wreszcie nasze konsumenckie zachowania – zauważa Paweł Henke, prezes Cherry Business Performance Management.

W dużej mierze przyczyniła się do tego powszechność Internetu, dzięki któremu świat skurczył się niczym ści-śnięta gąbka. Znaczna część zakupów przeniosła się do sieci. Sklepy online dzięki specyfice sieci mają wyczerpu-

jącą wiedzę na temat swoich klientów – ich zachowania są dokładnie śledzo-ne. Czy jest to możliwe w tradycyjnych punktach sprzedaży, takich jak galerie handlowe? Pierwszym narzędziem umożliwiającym to na polskim rynku jest Indoor Trax firmy Cherry, a pierw-szym centrum handlowym z niego korzystającym CH Riviera w Gdyni.

MONITORING RUCHU TO POCZĄTEKStatystyki tworzone na podstawie

badań konsumenckich klientów cen-trów handlowych mogą być zawodne. Po pierwsze, mogą oni zwyczajnie nie pamiętać, jakie miejsca w galerii odwiedzili. Po drugie, mogą próbować upiększać rzeczywistość, przyznając się do sympatyzowania z markami pre-mium, choć naprawdę celują w niższą półkę.

Zarządcy centrów handlowych i ich najemcy nie są jednak bez szans. Na naszym rynku pojawiła się nowatorska technologia, która daje wiarygodne informacje wspomagające zarządzanie placówką. Opiera się ona na tzw. indo-or location tracking, czyli geolokalizacji wewnątrz budynków. Specjalne urzą-dzenia wychwytują sygnały telefonów komórkowych połączonych z siecią Wi-Fi. Od momentu wejścia do obiektu aż do jego opuszczenia monitorowana jest „ścieżka” każdego telefonu, a więc każdego klienta.

Technologia ta pozwala bardzo precyzyjnie monitorować i analizować zachowania osób odwiedzających

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA WSPIERA SKUTECZNE ZARZĄDZANIE.

Ścieżki klientów

( MARKETING )

STYCZEŃ – LUTY 2015

48

20 proc. o tyle wzrasta liczba osób

odwiedzających centrum handlowe w dniu eventu.

Page 49: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

placówkę. Pozyskujemy w ten spo-sób niezliczone informacje na temat zachowań konsumentów. Wiemy, o której przychodzą do centrum, gdzie zaczynają swoją wizytę, jakie sklepy odwiedzają, gdzie zatrzymują się na dłużej, czy korzystają z restauracji, etc. Widzimy wówczas, jak często odwiedzają nasze centrum, w jakie dni tygodnia, w jakim okresie w roku.

SERCE SYSTEMU System zbiera i integruje informa-

cje pozyskane z monitoringu ruchu klientów placówki handlowej nie tylko z sieci Wi-Fi, ale także z takich źródeł

jak: dedykowane sensory, BLE, syste-my footfall, kamery 3D i inne. Następ-nie przetwarza je zgodnie z licznymi algorytmami. Dzięki temu surowe dane przekształcane są do postaci statystyk i raportów typu Business Intelligence. Wszystkie te dane wspierają głównie proces zarządzania placówką handlo-wą – dostarczają zarządcom informa-cje o ruchu klientów o wiele bardziej szczegółowe niż klasyczny system footfall. Standardowo otrzymują oni

TECHNOLOGIA MOŻE BYĆ WYKORZYSTANA TAKŻE DO ANALIZOWANIASKUTECZNOŚCI KAMPANII REKLAMOWYCH,

A W SZCZEGÓLNOŚCI DO OPTYMALIZACJI WYDATKÓW NA TEN CEL.

( MARKETING )

STYCZEŃ – LUTY 2015

49

Wiemy, o której klienci przychodzą do centrum,

gdzie zaczynają swoją wizytę, jakie sklepy

odwiedzają.

Page 50: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

tak istotne informacje jak: occupancy – przebywanie w wybranym miejscu, dwelltime – czas przebywania w wy-branym miejscu, długość wizyty, flow – liczba i natężenie przejść, informację o klientach nowych i powracających oraz częstotliwość wizyt.

– Najprostsze zastosowanie takiej wiedzy to na przykład różnicowanie stawki czynszu zależnie od natężenia ruchu na danym odcinku korytarza. Zarządca centrum otrzymuje precy-zyjną wiedzę na temat liczby klientów przemieszczających się przed witry-nami poszczególnych najemców. Na tej podstawie będzie w stanie określić wysokość miesięcznego czynszu na poziomie odpowiadającym potencja-łowi danej lokalizacji – twierdzi Paweł Henke.

Innym interesującym zastosowa-niem jest sprawdzenie, czy kluczowe brandy, tzw. anchors, generują ruch w centrum, czy też to oferta centrum jako całości przyciąga klientów do nich.

Technologia ta może być wy-korzystana także do analizowania skuteczności kampanii reklamowych, a w szczególności do optymalizacji wy-datków na ten cel. Dzięki monitoringo-wi ruchu klientów w okresie ekspozycji np. kampanii outdoorowej możemy

określić, które komunikaty przyciągnęły ich największą liczbę.

Jednak gromadzone i przetwarzane dane mogą służyć nie tylko zarządcom centrów. Z powodzeniem mogą korzy-stać z nich także najemcy.

Kolejnym ważnym elementem systemu jest Tenant Set – dedykowa-ny set dla najemcy, który na szereg pytań daje odpowiedzi, których szukają wszyscy aktywni gracze na rynku ko-mercyjnych powierzchni handlowych, a w szczególności galerii handlowych.

Właściciele marek i sklepów, bę-dących najemcami powierzchni, mogą dowiedzieć się między innymi: jaki odsetek wszystkich klientów centrum wchodzi do ich sklepu, jaka liczba klientów przechodzi przed ich witry-ną czy też jaki odsetek tych klientów wchodzi do środka.

Jednym z najbardziej spektakular-nych osiągnięć tego setu jest raport cross shopping. Pokazuje współzależ-ności pomiędzy sklepami wybieranymi przez klientów centrum handlowego. Z raportu możemy się dowiedzieć, że np.: 15 proc. klientów, którzy odwiedzili sklep sieci H&M, podczas tej samej wizyty w centrum weszło do salonu Zara, 10 proc. do Reserved, a 5 proc. do Saturna.

POJAWIŁY SIĘ NOWOCZESNEROZWIĄZANIA, KTÓRE DAJĄ ZARZĄDCOM WIEDZĘ,JAKA DOTĄD BYŁA OSIĄGALNA JEDYNIEDLA RYNKU E-COMMERCE.

50 Zarządca centrum otrzymuje precyzyjnąwiedzę na temat liczby klientówprzemieszczających się przed witrynamiposzczególnych najemców.

STYCZEŃ – LUTY 2015

( MARKETING )

Page 51: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

Tak dokładna analiza ruchu pozwa-la również, a może przede wszystkim, zbudować profil behawioralny każdego klienta – na podstawie informacji o sklepach, które odwiedza.

Znajomość tego profilu umożliwia zaproponować dopasowane do niego oferty i tym samym rozpocząć z klien-tem inteligentny dialog. Ostatnim elementem systemu jest narzędzie ofertowo-lojalizujace, dzięki któremu można dokonać zakupu na przykład za pomocą aplikacji. Finalnym produktem tych wszystkich działań jest dopaso-wanie oferty centrum handlowego do profilu osób je odwiedzających i zbudowanie stabilnej bazy lojalnych klientów, która da zainteresowanym wejściem do obiektu najemcom infor-macje o spodziewanym obrocie z danej kategorii.

Technologia pozwala bardzo precyzyjnie monitorować

i analizować zachowania osób odwiedzających placówkę.

ANALIZA EVENTU

Wykonana przez Cherry analiza dotyczyła eventu zorganizowanego w CH Riviera z okazji pierwszej rocznicy powstania tego centrum. Firma przeprowadziła ana-

lizę porównawczą „okresu bazowego” (przed eventem) z „okresem badanym” (event), a uzyskane wyniki porównano dodatkowo z „okresem post” (po evencie). Analiza dostarczyła zarządcy centrum precyzyjnych informacji na temat rezultatów eventu: skali zainteresowania wydarzeniem, czasu przebywania klientów na terenie centrum, ich zachowań, poziomu zainteresowania ofertą poszczególnych najemców itp. Dzięki niej zauważono wyraźne wzrosty „odwiedzalności” w ważnych z punktu widzenia eventu strefach. Wiadomo np., że w dniu wydarzenia liczba osób odwiedza-jących centrum handlowe wzrosła o 22 proc., a aż 38 proc. tego wzrostu wygenerowali klienci, którzy w centrum handlowym pojawili się po raz pierwszy. Sklepy marek odzie-żowych współpracujących przy organizacji eventu odwiedziło średnio ponad 1,5 raza więcej klientów niż w okresie bazowym, jedną z drogerii blisko trzykrotnie więcej, zaś jedną z kawiarni 1,5 raza więcej. Jednocześnie odnotowano nieduży spadek odwiedzin w supermarkecie znajdującym się na terenie centrum. Co ciekawe, przybyli w dniu eventu klienci przebywali na terenie galerii znacznie dłużej niż zwykle – największy był odsetek osób, które spędziły w niej więcej niż 3 h. Jednym z ważniejszych wniosków potwierdzających skuteczność wydarzenia jest to, że aż 10 proc. nowych klientów powróciło do centrum w ciągu 30 dni od eventu.

( MARKETING )

51

STYCZEŃ – LUTY 2015

Page 52: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

Michał Struzik | [email protected]

Nasycony i bardzo konkurencyjny rynek oraz niestabilna sytuacja gospodarcza wymuszają na

polskich przedsiębiorstwach szukanie coraz bardziej kreatywnych rozwiązań mających na celu wyróżnienie marek i produktów na tle konkurencji. Dlatego też każda firma powinna część swoje-go budżetu przeznaczyć na narzędzia służące budowaniu lojalności. Współ-czesny konsument oczekuje nie tylko atrakcyjnej oferty cenowej, lecz także rozwiązań, które ułatwią sam proces zakupowy i zapewnią dodatkowe ko-rzyści, np. wynikające z uczestniczenia w programie bonusowym.

LOKALNA LOJALNOŚĆ– Poznanie uczestników programu

i ich potrzeb pozwala stworzyć i wdro-żyć skuteczne rozwiązania wspierające lojalność. Payback poszedł o krok dalej i przyjął nową strategię dopasowania do konsumenta opartą na pogłębionym dialogu. Uczestnicy programu to nie-jako marketing menedżerowie, którzy w znaczącym stopniu decydują, jakie oferty dostaną, z jaką częstotliwością i jakimi kanałami komunikacji – twierdzi Piotr Lipiński, senior marketing & PR manager, Payback.

Jednym z istotniejszych trendów na rynku jest lokalizowanie sektora MŚP. Payback zapewnia konsumentowi jak najszersze pokrycie obszarów, w któ-rych nie tylko robi codzienne zakupy, lecz także spędza wolny czas. Moje Miasto – inicjatywa Payback dla małe-go biznesu – obejmuje zasięgiem już prawie 800 lokalizacji w największych miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, aglomeracji trójmiejskiej oraz na Śląsku. Otwiera to uczestnikom programu wiele nowych możliwości zbierania punktów, a także płacenia nimi za produkty i usługi oferowane przez blisko 600 lokalnych i ogólnopol-skich firm funkcjonujących w obszarze gastronomii, kultury i rozrywki, zdrowia i urody czy sportu i rekreacji.

LOJALNOŚĆ W KIESZENIKolejny wyraźny trend dotyczy

coraz dynamiczniejszego poszerzania obecności w mobile. Odpowiedzią Payback jest stworzenie i stałe udosko-nalanie aplikacji mobilnej. Użytkownik może za jej pośrednictwem m.in. przystąpić do programu, aktywować eKupony (tj. specjalne oferty promo-cyjne, dzięki którym otrzymuje, poza punktami wynikającymi z przeliczni-ka, dodatkowo punkty promocyjne), zbierać punkty oraz wymieniać je na

( MARKETING )

Wspólny INTERES

nagrody. Aplikacja Payback zawie-ra szereg udogodnień: przejrzysty i intuicyjny interfejs umożliwiający dostęp do wszystkich treści z pozio-mu ekranu głównego, wgląd do stanu konta oraz szybki podgląd aktualnych ofert partnerów. Kluczową funkcjonal-nością aplikacji jest lokalizator, który wyświetla miejsca sprzedaży partne-rów programu (na mapie lub w formie listy) znajdujących się w bezpośredniej okolicy położenia użytkownika.

– Ważne, by każdy uczestnik programu miał swobodę wyboru także w zakresie wykorzystania zebranych punktów. Dlatego Payback oferuje liczne i różnorodne opcje redempcji. Punkty można wymienić m.in. na na-grody – rozumiane w bardzo szerokim kontekście, np. vouchery zniżkowe, bony zakupowe, bilety do kina czy też nagrody rzeczowe. Program umożliwia także wymianę punktów na mile Miles & More czy donację na rzecz programu dożywiania dzieci Pajacyk – wylicza Piotr Lipiński.

Innowacją jest to, że punkty Pay-back to jednocześnie waluta, w której można zapłacić za kolejne zakupy, opłacić rachunek za prąd, doładować konto w telefonie komórkowym lub zapłacić za lunch u partnera Mojego Miasta.

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY TO INWESTYCJA, KTÓRA PRZYNIESIE KORZYŚCI W PÓŹNIEJSZYM OKRESIE.

52

STYCZEŃ – LUTY 2015

Page 53: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

FACEBOOK.COM/PIXELHEAVEN

25 – 27 / 09 / 2015Warszawska Szkoła Filmowa

8/16 BIT PLAYZONE / RETRO STORIES / SUPER MARIO CUP

KOMIX ZONE / BLACKOUT! / POLISH PINBALL OPEN / SECRET LEVEL

MIDNIGHT MADNESS / INDIE BASEMENT / PIXEL AWARDS

DVLUP! / AFTERPARTY

pixelheavenfest.com

Page 54: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

VIII Targi eHandlu

24 marca w Poznaniu na terenie Międzynarodo-wych Targów Poznańskich

odbędą się VIII Targi eHandlu. Podczas zbliżającej się edycji goście będą mieli nie tylko okazję do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami wspie-rającymi sprzedaż w Internecie, ale również znalezienia pracy!

10–11 czerwca 2015 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Targi ReDI to: prezentacje nowych i istniejących centrów handlowych, Centrum Franczyzy i wsparcia rozwoju sieci handlowych mających strategię dla regionu Europy Centralnej i Wschodniej, platforma rozwoju centrów i ulic han-dlowych w Polsce, prezentacje nowych technologii i usług dla najemców oraz centrów i ulic handlowych.

Tak jak w poprzednich edycjach Targów eHandlu zwiedzający będą mieli możliwość wysłuchania bezpłatnych prezentacji z zakresu SEO/SEM, e-mail marketingu, logistyki, prawa czy marke-ting automation. Prezentacje zostaną wybrane drogą głosowania, w którym wezmą udział internauci. Można powie-dzieć, że to swoisty vox populi.

Nadchodzą targi ReDI

Targi ReDI, Retail Destination Initiative, to europejskie miejsce spotkań i rozmów przedstawicieli

miast oraz najemców i deweloperów mających strategię dla regionu Europy Centralnej i Wschodniej. Organizatorem wydarzenia jest Polska Rada Centrów – PRCH, wspierająca od ponad 10 lat rozwój firm i profesjonalistów z branży nieruchomości komercyjnych w Polsce. Najbliższa edycja targów ReDI już

W ramach VIII Targów eHandlu organizatorzy przewidzieli również nowy projekt – strefę Pracy w eHandlu. Będzie to przestrzeń przeznaczona w szczególności dla sklepów interne-towych, które poszukują wykwalifiko-wanych pracowników. Organizatorzy dostrzegli problem, z jakim spotyka się branża, dlatego zdecydowali się rozszerzyć formułę o stoiska HR.

Poprzednie edycje Targó w eHandlu zgromadziły blisko 17 tys. zwiedzają cych i ponad 750 wystawcó w z Polski i zagranicy. Wś ró d firm, które prezentować będą swoją ofertę, zna-lazły się m.in. agencje interaktywne, firmy oferują ce usługi logistyczne, firmy oferują ce oprogramowanie dla e-sklepó w, usługi zwią zane z szeroko poję tym marketingiem (mobile marke-ting, e-mail marketing), poró wnywarki cen i wiele innych.

Jeśli chcesz rozwijać swój biznes, otworzyć się na nowe kanały sprze-daży, być na bieżąco ze wszystkimi nowościami ze świata e-commerce, to nie może Cię zabraknąć 24 marca w Poznaniu.

STYCZEŃ – LUTY 2015

54

( RETAIL RADAR )

Page 55: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

Retail Connect 2015: już ponad 150

uczestników wydarzenia

Sektor handlu detalicznego to jedna z najdynamiczniejszych gałęzi światowego biznesu, jej

rozwój ma także szczególne znaczenie dla polskiej gospodarki.

Retail Connect 2015 to największe w Polsce spotkanie osób zarządzają-cych firmami z sektora handlu deta-licznego, e-commerce z dostawcami technologii, usług i sprzętu dla sektora retail. Składają się na nie: dwudniowa konferencja, wystawa firm, networking zones oraz ceremonia przyznania Na-gród Retail Evolution Awards 2015.

Całość tworzy przyjazną, peł-ną inspiracji atmosferę i doskonałe otoczenie do nawiązywania kontaktów biznesowych. Cechą charakterystyczną spotkania jest otwartość także na te-maty luźniej związane z zagadnieniami

biznesowymi, a koncentrującymi się na ogólniejszych trendach i zjawi-skach społecznych, które mają wpływ na codzienność, a przez to także na handel.

Retail Connect 2015 odbędzie się w dniach 22–23 kwietnia w hotelu Sound Garden w Warszawie.

Organizatorem jest Idea Ahead, wydawca magazynu „Retail Trends Polska” oraz bloga RETAIL360.PL.

Więcej informacji oraz rejestracja: www.retailconnect.pl

STYCZEŃ – LUTY 2015

9. Kongres Online Marketing

Weź udział w dziewiątej edycji najbardziej rozpoznawalnego i praktycznego wydarzenia

marketingowego w Polsce!Jeżeli: chcą Państwo pozyskać

nowych klientów i zwiększyć zasięg promocji online, stosując gotowe rozwiązania, zależy Państwu na tym, aby Wasz marketing przełożył się na realną sprzedaż, chcą Państwo efektywniej niż inni walczyć o klienta w sieci z wykorzystaniem skutecz-nych i nowatorskich narzędzi, szukają Państwo sprawdzonych sposobów na wykorzystanie ograniczonego budżetu marketingowego, który przełoży się na wzrost przychodów...

... zapraszamy do udziału w dzie-wiątej edycji najbardziej rozpozna-walnego i praktycznego wydarzenia marketingowego w Polsce. Konferencja odbędzie się 12 marca 2015 r. w war-szawskim hotelu Novotel Centrum.

55

( RETAIL RADAR )

Page 56: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

Polacy aktywnie korzystają z kart Visa

W minionym roku sprawozdaw-czym Visa Europe (do końca września 2014 r.) system

odnotował w Polsce duże postępy w zakresie użytkowania kart Visa do płacenia i ograniczania w ten sposób roli nieefektywnej gotówki. W porów-naniu z poprzednim okresem wartość płatności kartami Visa wydanymi przez polskie banki wzrosła o 17,3 proc., a ich liczba o 26,5 proc.

Visa Europe przewiduje dalsze szybkie wypieranie gotówki w obecnym roku dzięki nasileniu działań zwiększa-jących skalę transakcji bezgotówko-wych, w tym zacieśnianiu współpracy z detalistami oraz szerokiemu wdraża-niu wspólnie z bankami członkowskimi innowacyjnych rozwiązań płatni-czych. Prace nad rozwojem płatności

mobilnych Visa prowadzi już dziewięć banków, a 13 pracuje nad dalszym rozwojem portfela elektronicznego V.me by Visa.

W okresie 12 miesięcy do września 2014 r. liczba płatności dokonanych polskimi kartami Visa zbliżyła się do 1,1 mld. Wartość płatności nimi wzrosła o 17,3 proc., osiągając równowartość 21,4 mld euro, a całkowita wartość transakcji (łącznie płatności i wypłaty z bankomatu) zwiększyła się o 8,9 proc. – do 66 mld euro. Szybko rozwijały się także płatności polskimi kartami Visa w handlu internetowym – ich łączna liczba osiągnęła 20,5 mln (wzrost o 32 proc.), a wartość 959 mln euro (wzrost o 26,8 proc.).

DHL zmienia

strukturę

DHL Express i DHL Freight, dwie z pięciu dywizji DHL Express (Polska), zostały przeniesio-

ne – jako DHL Parcel Polska – w skład DHL Parcel Europe i należą do Grupy Deutsche Post DHL.

Zmiany te wynikają ze strategii globalnej DP DHL do 2020 r. i podykto-wane są decyzją grupy o rozwoju usług dla sektora e-commerce na najważ-niejszych rynkach europejskich, wśród których znajduje się Polska, poinfor-mował zarząd DHL Express (Polska) – czytamy w dlahandlu.pl.

DHL Parcel powstała z przenie-sienia dotychczasowych jednostek zajmujących się przesyłkami krajowymi z dywizji DHL Express i DHL Freight w: Polsce, Holandii, Belgii, Luksem-burgu i Czechach, do nowej struktury organizacyjnej – DHL Parcel Europe. Zdaniem zarządu europejskiego DHL Parcel ten zabieg pozwoli „intensyw-niej wykorzystywać dotychczasowe doświadczenie i potencjał do odno-szenia sukcesów na rynku krajowych i transgranicznych paczkowych usług kurierskich, a w konsekwencji do wygenerowania rentownego wzrostu w segmencie e-handel”.

Dyrektorem zarządzającym DHL Parcel na szczeblu europejskim został Andrej Busch. Stanowisko dyrektora zarządzającego DHL Parcel Polska objął Igor Caban.

STYCZEŃ – LUTY 2015

( RETAIL RADAR )

56

Page 57: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

Mobilne laboratorium backupowe

Nowe funkcje idealo.pl

DISKUS Polska wprowadza na rynek MobileITlab – pierwsze w świecie w pełni wyposażone

mobilne centrum laboratoryjne, w któ-rym można zniszczyć zbędne dane z nośników magnetycznych (za pomo-cą degaussera, niszczarki lub mielarki), odzyskać utracone dane z dysków, a ponadto otrzymać pełny raport kondycji Data Center.

Nowa aplikacja porównywarki cen idealo.pl na smartfony i tablety to mobilny doradca

podczas zakupów online.Aplikacja idealo oferuje swoim

użytkownikom możliwość porównania ponad 5 mln ofert z około 500 sklepów oraz ponad 170 tys. dostępnych w jej katalogu produktów.

Powyższe usługi dokonywane są w dowolnej lokalizacji – MobileITlab przyjeżdża pod wskazany adres. Dzięki temu nośniki nie są wywożone z siedzi-by zamawiającego, co jest gwarancją bezpieczeństwa danych oraz pełnej kontroli świadczonych usług. W przy-padku prac związanych z diagnostyką Data Center zleceniodawca otrzymuje na miejscu kompletny raport kondycji Data Center – model matematyczny CFD pomieszczenia serwerowego.

MobileITlab podzielono na kilka stref laboratoryjnych, wyposażo-nych w specjalistyczne wyposażenie, niezbędne do świadczenia usług. Dodatkowo zamontowano kamery monitorujące wnętrze oraz otoczenie pojazdu. Wszystkie czynności mogą odbywać się w obecności klienta i pod jego nadzorem bezpośrednio w labo-ratorium MobileITlab lub za pomocą systemu monitorującego w biurze zleceniodawcy.

Teraz idealo prezentuje użytkowni-kom swoją aplikację w nowej odsłonie z uaktualnioną stroną główną, z hitami sezonu oraz najciekawszymi okazja-mi. Darmowy program można pobrać z Google Play Store oraz iTunes App Store.

Firma ABM

prowadziła prace

w katowic-kim sklepie

EKO

Standardem wyposażenia jest regał metalowy w kolorze an-tracyt – modny i coraz częściej

wybierany do sklepów różnych branż. Solidne półki, moduły, które umożli-wiają przygotowanie ekspozycji wzdłuż ścian i w środkowej części sklepu gwarantują miejsce do eksponowania produktów. Smaczkiem tego sklepu jest zastosowanie obudowy regałów z płyty laminowanej w kolorze orzech baltimore. Dodatki z naturalnego drewna albo z płyty imitującej natu-ralne drewno są bardzo na czasie. Do tego sklepu zaprojektowano specjalnie ladę obsługową z półkami na produkty impulsowe – zdrowe przekąski i suple-menty.

STYCZEŃ – LUTY 2015

( RETAIL RADAR )

57

Page 58: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

Olek Motocykle postawił na Unity

Firma Olek Motocykle powstała w 1996 r. i jest jedną z najwięk-szych hurtowni w branży mo-

tocyklowej. Dotychczasowa sprzedaż produktów marki odbywała się zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online. W związku z rozwojem firmy powstała jednak silna potrzeba stworzenia inno-wacyjnego systemu, który usprawniłby proces sprzedaży w kanale interneto-wym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb klientów biznesowych. Dodatko-wo miała zostać usprawniona kontrola stanów magazynowych dzięki synchro-nizacji danych o produktach i zamówie-niach z systemem ERP – HermesSQL. Rozwiązanie zostało oparte na autor-skiej technologii Grupy Unity – Unity.Commerce.

Obecnie system e-commerce skle-pu Olek Motocykle obsługuje proces sprzedaży i wspiera promocję oferty klienta na wielu poziomach. – Oprócz katalogu produktów prezentującego aktualne ceny, rabaty i promocje, panel zakupowy informuje dziś klienta o do-stępności wybranego artykułu w jego okolicy. Dodatkowo użytkownicy dostali zaawansowane opcje wyszukiwania i filtrowania, m.in. sortowanie wyników wyszukiwania, wyszukiwanie łączone, wyszukiwanie po indeksie czy poprzez atrybuty produktów – wyjaśnia Tomasz Gutkowski, specjalista ds. e-commerce w Grupie Unity.

Integracja z systemem ERP uwzględ-nia funkcję komunikacji z klientami poprzez powiadomienia. Wsparciem efektywnej komunikacji z użytkownikami jest też system mailingowy, który umożli-wia segmentację klientów.

Platforma wyposażona została rów-nież w moduł rejestrowania statystyk w obszarze sprzedaży, zamówień czy wyszukiwarki, by jeszcze lepiej dopaso-wywać się do potrzeb klientów. Całość pozwala wszystkim fanom jednośladów na szybkie i wygodne zakupy online.

II Kongres eHandlu

Kongres eHandlu odbędzie się 10 marca na Stadionie Narodowym. Jest to wydarzenie podczas

którego masz szansę wysłuchać i poznać ekspertów pracujących przy największych firmach związanych z e-commerce w Polsce. Organizatorzy przygotowali agendę wypełnioną aktu-alną wiedzą, rynkowymi trendami, ale także biznesowe możliwości spotka-

nia i wymiany doświadczeń z innymi przedsiębiorcami.

Kongres to wydarzenie dedykowane: właścicielom sklepów internetowych, e-commerce managerom w firmach prowadzących sprzedaż online, osobom odpowiedzialnym za sprzedaż w firmach prowadzących sprzedaż wielokanałową, pasjonatom handlu internetowego (z pewnym zapleczem know-how).

2014STYCZEŃ – LUTY 2015

( RETAIL RADAR )

58

Total wchodzi do Polski

Koncern Total poinformował, że będzie inwestował w rozwój stacji paliw w Polsce. W ciągu

najbliższych dwóch lat Total planuje rozszerzenie swojej działalności do

co najmniej 100 punktów – podaje dlahandlu.pl.

Obecnie w Polsce funkcjonują dwie stacje koncernu. Na całym świecie Total prowadzi ponad 15 tys. punktów.

Page 59: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

Reta

il Trends P

olska

2014

MA

RZ

EC

01 okladka grzbiet.indd 1 2014-02-27 20:20:05

R E K L A M A

Reta

il Trends P

olska

2014C

ZE

RW

IEC

- S

IER

PIE

N

01 okladka maj grzbiet.indd 1 2014-07-31 21:54:00

PAKIETY MARKETINGOWE RETAIL TRENDS POLSKA 2015

WYGOdNA, OPTymALNA KOSzTOwO I EfEKTYWNA KOMuNIKAcjA

z SEKTOREm RETAIL

OPTIMUM

PREMIUM

PREMIUM +

010203

Moc połączonego oddziaływania magazynu Retail Trends Polska, bloga RETAIL360.PL i corocznych eventów branżowych tworzy unikalną synergię pozwalającą na precyzyjne zaplanowanie

skutecznej komunikacji skierowanej do decydentów sektora retail w Polsce.

Więcej informacji: [email protected]

Page 60: Retail Trends Polska STY-LUT 2015

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Reklama_Verto_RetailTrends.pdf 1 2015-01-27 09:17:36