MOBILNE APLIKACJE DLA IMPREZ MASOWYCH - .rewolucja mobilna zmienia zachowania uczestnik³w...

download MOBILNE APLIKACJE DLA IMPREZ MASOWYCH - .rewolucja mobilna zmienia zachowania uczestnik³w event³w

of 23

 • date post

  01-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MOBILNE APLIKACJE DLA IMPREZ MASOWYCH - .rewolucja mobilna zmienia zachowania uczestnik³w...

Jak zwikszy rentowno imprezy,

usprawni jej organizacj i przebieg

MOBILNE APLIKACJE DLA IMPREZ MASOWYCH

1. WSTP2. DLACZEGO KADY EVENT POTRZEBUJE

APLIKACJI?3. ZALETY INWESTYCJI W APLIKACJ4. POPRAWA RENTOWNOCI IMPREZY5. PROMOCJA APLIKACJI6. YCIE APLIKACJI PO IMPREZIE7. STUDIUM PRZYPADKU

SPIS TRECI

Szanowni Pastwo,

nazywam si Maciej Banaszkiewicz. Firma MobApki.pl to owoc moich dugoletnich dowiadcze w dziedzinie mobilnego marketingu, jakie nabyem prowadzc firmy o podobnym charakterze za granic. W zwizku z nadejciem mobilnej rewolucji do Polski i chci oferowania mobilnych rozwiza polskim przedsibiorcom stworzyem agencj MobApki.pl.Moim celem nadrzdnym jest oferowanie nowatorskich rozwiza, ktre przyczyni si do wzrostu zysku, obnienia kosztw i zdobycia nowych klientw. Pragn, aby firma MobApki.pl znana bya z oferowania skutecznej pomocy przedsibiorcom, a nasze produkty i usugi kojarzone z innowacj i wysok jakoci. W zwizku z faktem, e mobilne rozwizania s stosunkowo now dziedzin w Polsce, zapraszam do lektury niniejszego poradnika, w ktrym postaram si przybliy nieco zagadnienia zwizane z wykorzystaniem aplikacji mobilnych w sektorze imprez masowych.

Zapraszam do wsppracy!

WITAM SERDECZNIE

Maciej Banaszkiewicz waciciel MobApki.pl

Zeskanuj kod i

pobierz moj

wizytwk

2. DLACZEGO KADA IMPREZA MASOWA POTRZEBUJE APLIKACJI?

Mobilna rewolucja dotara do Polski na dobre. Wystarczy rozejrze si dookoa: w rodkach transportu, restauracjach, parkach i poobserwowa ludzi - zapewne dua ich cz bdzie wpatrzona w swoje mobilne urzdzenia.

Rynek mobilny rozszerza si w bardzo szybkim tempie. Pojawiaj si nowe urzdzenia, nowe rozwizania, a co najwaniejsze nowi uytkownicy, ktrzy nie wyobraaj sobie ycia bez smartfona. Najwaniejszym jednak zjawiskiem z punktu widzenia organizatora imprez masowych jest fakt, e rewolucja mobilna zmienia zachowania uczestnikw eventw.Wskaniki korzystania z internetu w telefonie sigaj 101% w Ameryce Pnocnej i 129% w Europie Zachodniej. Std te decyzja wielu firm o inwestycji w sektor usug mobilnych.Biorc pod uwag miliony wydarze odbywajcych si co roku, rynek imprez biznesowych sta si strategicznym narzdziem marketingu i brandingu uywanym przez przedsibiorstwa we wszystkich sektorach. Imprezy promocyjne firm (od wprowadzania produktw na rynek po konferencje prasowe) pomagaj bardziej efektywnie komunikowa si z istniejcymi klientami, zachcaj do wsppracy z nimi przez zwikszenie

www.MobApki.pl - lider aplikacji mobilnych

http://www.MobApki.pl

zaangaowania i nagradzanie lojalnoci klientw oraz su zdobyciu potencjalnych nowych klientw.W zwizku z tym, e korzyci firm pynce z wdraania technologii mobilnych w marketingu sektora eventw s ogromne, coraz wicej organizatorw decyduje si na inwestycj w aplikacj mobiln dla imprezy.

3. ZALETY INWESTYCJI W APLIKACJ

Wybr funkcji dostpnych w naszej aplikacji eventowej jest pierwszym i kluczowym krokiem do podjcia w kwestii strategii mobilnej. Naley przeanalizowa dokadnie potrzeby i cele naszego wydarzenia i wybra te funkcje, ktre mog pomc w osigniciu zamierzonych wynikw. Dobrym pomysem jest, aby wybierajc funkcje aplikacji kierowa si kryterium wanoci i wykonalnoci, biorc pod uwag dwie kategorie: "musi mie cechy" i "mio mie moliwoci. Pierwsza k a t e g o r i a j e s t obowizkowa, a druga zaley od czasu i b u d e t u , j a k i m dysponujemy.

www.MobApki.pl - lider aplikacji mobilnych

http://www.MobApki.pl

OTO KILKA NAJWANIEJSZYCH FUNKCJI APLIKACJI DLA IMPREZ MASOWYCH PRZEDSTAWIONYCH W KATEGORIACH:

LISTA PRELEGENTWZawiera biografie prelegentw, zdjcia, dane kontaktowe i profile spoecznociowe uatwiajce wspprac.

LISTA WYSTAWCWPomaga uczestnikom wybra stanowiska, ktre chc odwiedzi.

HARMONOGRAM IMPREZYZawiera informacje dotyczce miejsca, daty, godziny, itp.

MAPA IMPREZYUatwia uczestnikom poruszanie si po obiekcie i zlokalizowanie stoisk wystawcw.

WANE TELEFONYLista telefonw, ktre mog by przydatne podczas imprezy. Uytkownicy aplikacji nie musz ich pamita ani wystukiwa na klawiaturze. Wystarczy, e klikn na przycisk ZADZWO.

INFORMACJE DODATKOWEInformacje dla goci przyjezdnych o tym, co dzieje si w okolicy (restauracje, hotele, atrakcje turystyczne, itp.)

BAZA KONTAKTWZdobycie danych kontaktowych wystawcw / uczestnikw / sponsorw w

www.MobApki.pl - lider aplikacji mobilnych

KOMUNIKACJA

STRONA GWNA

http://www.MobApki.pl

celu zmaksymalizowania moliwoci wsppracy. Funkcja ta zachci uczestnikw do korzystania z aplikacji nawet po zakoczeniu imprezy.

POWIADOMIENIA (PUSH NOTIFICATIONS)Dostarczaj wane informacje (np. te z ostatniej chwili) do wszystkich korzystajcych z aplikacji. Pozwalaj komunikowa si z uczestnikami w czasie rzeczywistym, nawet wtedy, gdy nie uywaj oni aplikacji. Organizatorzy imprezy maj dostp do panelu, z ktrego mog wysa informacj. Wiadomo trafia do wszystkich uczestnikw w kilka sekund.

GEO KUPONYFunkcja, ktra umoliwia wysanie automatycznej wiadomoci do kadego uytkownika aplikacji znajdujcego si w okrelonej odlegoci od miejsca imprezy.

Aplikacja po pobraniu widnieje na ekranie telefonu, dziki temu uytkownik ma atwy i szybki dostp do wszystkich niezbdnych informacji odnonie imprezy. Dziki natywnej technologii uytkownicy mogz niej korzysta nawet poza zasigiem internetu.

WSKAZWKI DOJAZDOWEFunkcja jak dojecha wskae drog dojazdow do eventu z miejsca, w ktrym obecnie znajduje si uytkownik aplikacji.

UATWIONY KONTAKTDziki funkcji kliknij, aby zadzwoni lub kliknij, aby wysa email uytkownicy maj uatwiony kontakt z organizatorem imprezy.

NAJNOWSZE INFORMACJEUczestnicy maj dostp do informacji o nowociach i zdarzeniach poprzez kanay RSS.

FORUMZachca uytkownikw do interakcji w czasie rzeczywistym poprzez czat i

www.MobApki.pl - lider aplikacji mobilnych

UDOGODNIENIA DLA UCZESTNIKW

http://www.MobApki.pl

fora oraz pozwala szybko dotrze do organizatorw imprezy.

OPINIEFunkcja, dziki ktrej uczestnicy mog wyrazi swoj opini na temat imprezy, wydarzenia, koncertu. Mog oni nagra wiadomo audio / wideo bd wysa wiadomo tekstow SMS.

PRZYPOMNIENIAAutomatyczne wiadomoci przypominajce uczestnikom o zbliajcych siwydarzeniach lub sesjach.

FORMULARZ REJESTRACYJNYUmoliwia uytkownikom rejestracj na ca imprez lub na wybrane sesje.

SPRZEDA BILETWUmoliwia uytkownikom zakup biletw na imprez lub na wybrane jej sesje.

GALERIA ZDJ / WIDEOZawiera zdjcia i nagrania wideo.

ARCHIWUM WYDARZEZawiera informacje o przeszych wydarzeniach.

PLIKI DO POBRANIAMog to by pliki w formacie np: pdf, doc

www.MobApki.pl - lider aplikacji mobilnych

INTEGRACJA AUDIO I WIDEO

DODATKOWY KANA SPRZEDAOWY

http://www.MobApki.pl

KARTY LOJALNOCIOWENagradzanie lojalnych uczestnikw specjalnymi odznakami, ktre mog by zbierane za wykonywanie okrelonych zada / czynnoci (budowanie trwaych relacji z klientem).

INTEGRACJA Z PORTALAMI SPOECZNOCIOWYMIZapewnia imprezie rozgos na portalach spoecznociowych i w ten sposb promuj event.

POWIADOMIENIA (PUSH NOTIFICATIONS)Organizatorzy imprezy maj dostp do panelu, z ktrego mog wysa informacj. Wiadomo trafia do wszystkich uczestnikw w kilka sekund. Moe by to np. informacja promocyjna.

GEO KUPONYFunkcja ktra umoliwia wysanie automatycznej wiadomoci do kadego znajdujcego si w okrelonej odlegoci od okrelonego obiektu.

KUPONYStworzenie dedykowanej oferty dla uytkownikw aplikacji, takich jak zniki na bilety, wyczny dostp do sal VIP, itp (powd, aby czciej sprawdzi aplikacj).

ANKIETA (OPINIA)Zachca uczestnikw do dzielenia si swoj opini na temat wydarzenia.Pomaga atwo zidentyfikowa sabsze strony imprezy i wprowadzi niezbdne zmiany, aby unikn ich w przyszoci.

PRZELIJ APLIKACJUytkownicy aplikacji maj moliwo przesania aplikacji znajomemu za pomoc emaila bd Facebooka.

www.MobApki.pl - lider aplikacji mobilnych

DODATKOWE FUNKCJE

PROMOCJA I MARKETING

http://www.MobApki.pl

DOSTP PRYWATNYChroni wybrane treci poprzez ograniczenie dostpu za pomoc nazwy uytkownika i hasa.

ZAAWANSOWANE ANALIZYMonitorowanie wydajnoci aplikacji oraz filtrowanie danych wedug typu urzdzenia, miejsca i czasu. Pomaga uzyska gbsze zrozumienie uytkownikw.

INTEGRACJA GIER INTERAKTYWNYCHW celu uatrakcyjnienia aplikacji i imprezy istnieje moliwo stworzenia gier poczonych z konkursem i nagrodami.

ODLICZANIE DNIJest to funkcja dziki ktrej uytkownik wie dokadnie, ile dni pozostao do rozpoczcia imprezy.

DEDYKOWANE ROZWIZANIEW zalenoci od rodzaju i potrzeb imprezy istnieje moliwo stworzenia unikatowych rozwiza i funkcji usprawniajcych event.

www.MobApki.pl - lider aplikacji mobilnych

http://www.MobApki.pl

4. POPRAWA RENTOWNOCI IMPREZY

Aplikacje mobilne umoliwiaj zwikszenie przychodw z imprez. Wzrost rentownoci odbywa si przez jednoczesne zmniejszenie wydatkw i zwikszenie przychodw.

Jednym z gwnych wydatkw organizatorw imprezy jest koszt materiaw promocyjnych t.j. materiay informacyjne, przewodniki, katalogi czy ulotki. W tej kwestii aplikacja mobilna daje natychmiastow oszczdno poprzez zmniejszenie kosztw drukowania. Informacje o imprezie udostpniane s w aplikacji, a co za tym idzie nie ma potrzeby drukowania obszernych materiaw informacyjnych. Aplikacje mog by aktualizowane na bieco, a dziki prostej konstrukcji mog by zarzdzane przez personel nietechniczny.

Aplika