Micha‚ Gluska

download Micha‚ Gluska

If you can't read please download the document

 • date post

  08-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  51
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk. Michał Gluska. Benchmarking jako instrument poprawy jakości zarządzania Warszawa, 14 października 2010. Michał Gluska TŰV NORD Polska. www.tuv-nord.pl. BENCHMARKING jako droga do najlepszych praktyk. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Micha‚ Gluska

Folie 1

Micha GluskaBenchmarking jako instrument poprawy jakoci zarzdzaniaWarszawa, 14 padziernika 2010Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk2010Micha Gluska TV NORD PolskaBENCHMARKING jako droga do najlepszych praktyk www.tuv-nord.pl aden czowiek ani adna organizacja nie znaleli sposobu na wykonywanie wszystkiego w sposb optymalny.

Potrzeba cigego uczenia si.

Korzystanie z dowiadczenia innych ludzi i organizacji.Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk 3Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk pocztek XX wieku pierwszy odnotowany i potwierdzony przypadek przeprowadzonych bada z wykorzystaniem podejcia benchmarkingowegoniemieckie wojsko przemieszczanie grup wojskowych

Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk 1916najbardziej rozpowszechniony przykad zastosowania metod wczesnego benchmarkingu adaptacja metod nieznanych i obcych dla jednej brany do wasnego przedsibiorstwa, co odpowiada klasycznym sposobom postpowania benchmarkingowego

Henry Ford tama produkcyjna

Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk 1950 1970 rozwinity w poowie XX wieku w Japonii system Kanban przedstawia przeniesienie i zaadoptowanie prostych zasad organizacyjnych z cakiem innej brany poprzez zbadanie organizacji amerykaskich sieci supermarketw, a przede wszystkim sposobu uzupeniania w nich regaw

Toyota (pod przewodnictwem Taichii Ochno) JiT

Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk 1979umocowanie pojcia benchmarking - tzw. benchmarking konkurencji (ang. competitive benchmarking)

Xerox vs. konkurencja japoska

analiza i przebadanie dostpnych na rynku kopiarek pod wzgldem: - kosztw produkcji- zaprojektowania- innych cech charakterystycznych produktu Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk 1981zakoczone sukcesem badanie bechmarkingowe, zorientowane wobec bezporedniej konkurencji, a konkretnie wyrobw bezporedniej konkurencji uruchamiaj w konsekwencji badania bechmarkingowe we wszystkich obszarach firmy Xerox

Xerox we wsppracy z L.L. Bean benchmarking pozabranowy (dot. dziaw logistyki i dystrybucji) Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk Benchmarking jest metod, ktra ma sprzyja podwyszeniu konkurencyjnoci organizacji.

Oprcz klasycznego porwnania, benchmarking charakteryzuje si systematycznym poszukiwaniem poza wasn organizacj, wzgldnie poza wasn bran racjonalnych sposobw dziaania oraz lepszych rozwiza. Benchmarking to cigy proces, w ktrym porwnywane s produkty, usugi, a przede wszystkim procesy i metody funkcjonowania.

Przy tym naley podawa rnice midzy porwnywanymi organizacjami, powody dla zaistniaych rnic i zaproponowane moliwoci doskonalenia.

Porwnanie naley prowadzi z organizacjami, ktre s wiodce w badanych metodach i procesach, czyli najlepszymi w swojej klasie, brany (best in class). Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk Obiekty benchmarkingu:

procesy

funkcje

produkty

strategie

koszty

struktury organizacyjne

Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk Wartym podkrelenia jest fakt, e to nie rnice wobec innych stanowi sedno procesu benchmarkingu, lecz zamierzona identyfikacja najlepszych praktyk, ktre umoliwiaj:

- polepszenie pozycji na rynku - dostarczaj korzyci na tle konkurencji

DLACZEGO INNI TO ROBI LEPIEJ I CZEGO MY MOEMY SI OD NICH NAUCZY ?Wymogi skutecznego benchmarkingu:

odpowiednia ilo czasu do dyspozycji

poparcie managementu, najlepiej sposb aktywny

opanowanie metodyki benchmarkingu i dogbne poznanie badanego procesu

akceptacja dla zmian, wynikajcych z benchmarkingu

Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk Nowatorsko benchmarkingu polega na wychodzcym poza bran porwnaniu z najlepszymi i ustanowieniu norm dla wasnej organizacji.

Metoda benchmarkingu integruje przy tym istniejce ju metody zarzdzania i przynosi efekty dopiero przy konsekwentnym oraz cigym stosowaniu.

Zadaniem benchmarkingu jest znalezienie pomysw na zewntrz, przeksztacenie ich na dziaania i realizowanie ich zgodnie ze specyfik organizacji. Oznacza to, e benchmarking jest rdem korzyci zarwno bezporednich, jak i porednich.

Celem benchmarkingu jest twrcze naladowanie najlepszych rezultatw (odnonie np. kosztw, produktw, usug, etc.) i dziaa prowadzcych do takich rezultatw.

Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk Korzyci przeprowadzania benchmarkingu:

lepsze zrozumienie pozycji na rynku

zwikszajca si wiadomo zmieniajcych si wymaga klienta

mobilizacja do wprowadzania innowacji

pomoc w osiganiu celw

wsparcie w doskonaleniu planw rozwojowych i w formuowaniu strategii rozwojuBenchmarking jako droga do najlepszych praktyk Benchmarking daje nam moliwo uczenia si od innych.

Jednake nie wolno nam lepo postpowa z wytycznymi innych.

Dziki analizom widzimy kierunek, w ktrym musimy i,

ale dokadn ciek musimy dopiero pozna,

poniewa nie jestemy identyczni z innymi tylko jedynie podobni.Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk Micha Gluska

Product Manager, Auditor,Ekspert ds. Benchmarkingu mobile: 607 05 10 99e-mail: m.gluska@tuv-nord.pl

TV NORD Polskaul. Mickiewicza 2940 085 Katowice

tel.: (32) 786 46 46fax: (32) 786 46 01

www.tuv-nord.pl

Benchmarking jako droga do najlepszych praktyk