Micha‚ Gawe‚

download Micha‚ Gawe‚

of 39

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Micha‚ Gawe‚

 • 1

  In God We Trust (W Bogu pokadamy ufno)

  Micha Gawe I Rok TIR /SUM/ Z

  GR. T3

 • 2

  Spis treci Wstp................................................................................................................................. 1

  ROZDZIA I

  Informacje oglne

  -Ludno............................................... ............................................................................. 3

  -rodowisko....................................................................................................................... 3

  -Gospodarka............................................... ....................................................................... 4

  -Historia............................................................................................................................. 4

  ROZDZIA II

  Warunki rozwoju turystyki -Rejony Koncentracji ruchu turystycznego najciekawsze miasta i

  obiekty turystyczne..................................................................................................................5 -Dostpno komunikacyjna, transport....................................................................................15

  ROZDZIA III

  Analiza rynku turystycznego USA

  *Rynek recepcji turystycznej ............................ .................20

  *Rynek emisji turystycznej..................... ....................19

  *Profile turystw..................... ....................................25 . *Brana turystyczna ........................26

  ROZDZIA IV Znaczenie opisywanego rynku turystycznego dla Polski -Analiza liczby przyjazdw Cudzoziemcw do Polski z uwzgldnieniem USA...........................................................................29 -Charakterystyka pobytu, miejsca noclegw, gwne motywy przyjazdw do Polski turystw ze Stanw Zjednoczonych....26

  -Struktura wiekowa, wyksztacenia oraz statusu zawodowego turystw Amerykaskich Odwiedzajcych Polsk.....31 -Wydatki ponoszone przez turystw zagranicznych przez i podczas podry do Polski..36

  ROZDZIA V Podsumowanie ...37 Bibliografia.39

 • 3

  Stany Zjednoczone s czwartym pod wzgldem obszaru , krajem na wiecie. Zajmuj powierzchni 9 631 418 km (po Rosji, Kanadzie i Chinach) oraz trzecim pod wzgldem liczby mieszkacw 303mln ( po Chinach i Indiach) przy redniej gstoci zaludnienia prawie 32 osoby na kilometr kwadratowy. 12% ludnoci urodzone jest za granic. Do polskiego pochodzenia przyznaje si 9mln mieszkacw USA. Kraj jest w wysokim stopniu zurbanizowany, ok. 74% ludnoci mieszka w miastach. O Stanach Zjednoczonych mwi si czsto jako o tyglu, w ktrym mieszkaj ludzie rnych narodowoci i kultur tworzc jeden nard amerykaski. . Ludno biaa stanowi 75% caej populacji, 12,3% to murzyska, 12,5% Latynosi, 3,6% azjaci i 0,9% Indianie. Wielu obywateli Stanw Zjednoczonych majcych silne poczucie amerykaskiej tosamoci narodowej, jednoczenie stara si dochowa wiernoci tradycjom kraju pochodzenia. Dziki temu w wielkich miastach s cae dzielnice odzwierciedlajce obyczaje i sposb ycia poszczeglnych narodowoci. Jzykiem urzdowym jest amerykaski odmiana jzyka angielskiego, ale 18% ludnoci mwi w domu innym jzykiem, w tym 10% mwi jzykiem hiszpaskim. Amerykanie maj prawo wyznawa jak chc religi. Dominujc religi jest protestantyzm-49% oraz katolicyzm 30%. Wrd pozostaych wyzna mona wyrni judaizm, muzumanizm oraz mormonw. Wolno sumienia i wolno sowa s zagwarantowane w konstytucji, najwaniejszym akcie prawnym. Zgodnie z tymi zasadami, kady stan deleguje do dwuizbowego Kongresu w Waszyngtonie swoich senatorw i reprezentantw. Kongres uchwala prawo w formie ustaw, ale prezydent ma prawo weta, co oznacza, e moe nie dopuci do ustanowienia jakiej ustawy, jeeli zyska poparcie dostatecznej liczby czonkw Kongresu. USA Rozciga si ze wschodu na zachd, midzy Oceanem Atlantyckim a Oceanem Spokojnym, obejmujc a 8 stref czasowych. Kraj dzieli si na 50 stanw. Dwa z nich: Alaska- arktyczny pwysep graniczcy od wschodu z Kanad, oraz Hawaje archipelag gorcych wysp na Oceanie Spokojnym s oddzielone od kontynentalnej czci kraju. Uprawnienia administracji federalnej oraz wadz stanowych reguluje uchwalona w 1787 ( pierwsza w wiecie) konstytucja Stanw Zjednoczonych. Przyznaje ona znaczne prawa stanom, co przyczynia si do podkrelenia lokalnych rnic i sprawia, e kady z nich ma swoj specyfik. Bardzo zrnicowane rodowisko naturalne kraju, od ldw Alaski poprzez spalone socem pustynie na poudniowym zachodzie, oraz wiele ciekawych zaktkw Turystycznych, w ktrych miaem okazj przebywa skoniy mnie do podjcia si z analizowania rynku turystycznego USA. Niemniej ciekawa i zrnicowana jest ludno kraju. Ludzie z niemal wszystkich zaktkw wiata emigrowali do wymarzonego kraju wolnoci i bogactwa. Przynosili ze sob rne religie, obyczaje i jzyki. Wikszo wspczesnych Amerykanw yje na poziomie dostpnym tylko dla najbogatszych spoeczestw na wiecie. rodowisko Na zachodzie i wschodzie kraju cign si dwa acuchy grskie. Na wschodzie s to niskie, o agodnych, zalesionych stokach Appalachy, na zachodzie natomiast wysokie, osigajce czsto ponad 4000m, Gry Skaliste. Midzy tymi dwoma pasmami gr rozcigaj si rozlege rwniny. Obszar obejmujcy ich pnocno-zachodni cz nazywany jest rodkowym Zachodem. Na pnocy tego regionu zdarzaj si susze. Wikszo jednak stanowi yzne tereny rolnicze nawadniane przez wielkie rzeki: Missisipi, Missouri i Ohio. Rzeki te wraz z lecymi na pnocnym wschodzie Wielkimi Jeziorami, tworz wielki system

 • 4

  wodny Lasy porastaj znaczne obszary na pnocy kraju, od Alaski i pnocnych wybrzey Oceanu Spokojnego przez pnocn cz rodkowego Zachodu, po wschodnie wybrzee Niemal 1/3 Alaski ley na pnoc od koa podbiegunowego, a cz jej ziem pokrywa wieczna marzo. Lodowce, zwaszcza w grach, nie s rzadkoci rwnie na poudniu Alaski. Na rodkowym Zachodzie zdarzaj si powodzie i trby powietrzne, zwane tornado. We wszystkich stanach poudniowych wystpuj gorce lata i agodne, a nawet ciepe zimy. Na poudniowym wschodzie panuje klimat podzwrotnikowy, wilgotny, a wybrzee nawiedzaj czste huragany. Bardzo mao gdzie rozcigaj si rozlege pustynie. Hawaje, pooone daleko na Oceanie Spokojnym, odznaczaj si gorcym i wilgotnym klimatem bez wyranie zaznaczonych pr roku.

  Gospodarka Interes Ameryki to robienie interesw powiedzia w 1925 prezydent Alvin Coolidge .Rwnie dobrze mgby to powiedzie dzisiaj. Stany Zjednoczone posiadaj najpotniejsz gospodark na wiecie i zajmuj I miejsce w produkcji wyrobw przemysowych Mimo to obecnie najwaniejsz i najszybciej rozwijajc si gazi amerykaskiej gospodarki s usugi, Anie produkcja. Sektor usug obejmuje obrt nieruchomociami, finanse, ubezpieczenia, rozrywk, opiek zdrowotn. Znaczne obszary kraju od pocztku daway wielkie moliwoci, zwizane z wykorzystaniem jego bogactw naturalnych, takich jak surowce mineralne czy wielkie rzeki i jeziora. Rozlege lasy zaspokajaj niemal w caoci zapotrzebowanie kraju na drewno. Wielkie rzeki zostay poprzegradzane zaporami wodnymi, przy ktrych powstay hydroelektrownie. Rolnictwo ma znacznie mniejszy udzia w wytwarzaniu dochodu narodowego ni przemys i usugi, niemniej jest bardzo wydajne. Wysoko produktywne gospodarstwa farmerskie zapewniaj niemal cakowit samowystarczalno ywieniow Stanw Zjednoczonych, wytwarzajc zarazem duo na eksport. Najwaniejszym regionem rolniczym s rwniny rodkowego Zachodu. Stan Kansas, jako najwikszy producent pszenicy, zyska miano spichlerza Ameryki. System Gospodarczy Stanw Zjednoczonych opiera si na zasadach wolnego rynku, zmuszajcych firmy do ostrej konkurencji w walce o klientw i rynki zbytu. Historia Rdzennymi mieszkacami Stanw Zjednoczonych s Indianie, ktrzy przybyli z Azji okoo40 00 lat temu. Pierwsi europejscy osadnicy dotarli tu dopiero w XVI w. W cigu XVIII w. osadnicy z Wysp Brytyjskich zaoyli wzdu wybrzea atlantyckiego 13 kolonii podlegych Wielkiej Brytanii. Protesty mieszkacw kolonii przeciwko dyskryminowaniu ich przez metropolie, narzucaniu podatkw i ce, doprowadzio do wybuchu wojny o niepodlego (1775- 1783), w wyniku ktrej zjednoczone kolonie wywalczyy niezaleno. W ten sposb z 13 pierwszych kolonii powstay Stany Zjednoczone. W 1787 utrwalono konstytucj, ktra obowizuje do dzisiaj. Przez cay XIX w. trwa nieustanny podbj przez amerykaskich osadnikw terenw pooonych coraz dalej na zachd. Do poowy tego stulecia Stany Zjednoczone osigny swoje obecne granice. Rwnoczenie wzrastao napicie midzy stanami rolniczego Poudnia i bardziej uprzemysowionej Pnocy. Poudnie opowiadao si za wiksz niezalenoci stanw w ramach Unii i utrzymaniem niewolnictwa. Wojna secesyjna midzy Pnoc i Poudniem (1861- 1865) przyniosa zwycistwo Pnocy, co oznaczao cakowite zniesienie niewolnictwa. Do pocztku XX w niemal wszystkie zaktki kraju zostay zasiedlone przez imigrantw z rnych stron wiata. Od tego czasu nastpowa stay wzrost demograficzny

 • 5

  oraz gospodarczy, a Stany Zjednoczone stay si wkrtce jednym z najpotniejszych pastw wiata. Rozdzia II Warunki rozwoju turystyki Stany Zjednoczone s jednym z najbardziej atrakcyjnych krajw na wiecie pod wzgldem walorw turystycznych, kady region kraju rni si od siebie. Najbardziej rozwinitym regionem s Kordyliery razem ze swoimi subregionami moemy tam spotka ca mas walorw poczwszy od zabytkowych kociow i budynkw uytecznoci publicznej przez wielkie parki narodowe wpisane na list UNESCO (Yellowstone czy Yosemite) koczc na orodkach sportw zimowych i wodnych oraz najwikszym kasynie na wiecie-Las Vegas. Inne regiony take nie ustpuj Kordylierom np Nizina Nadbrzena to orodek rozrywki w Orlando czy budynki administracji w Waszyngtonie. W regionie Wielkich Jezior mamy stare cmentarzyska indiaskie czy choby tak n