Archanio‚ Micha‚

download Archanio‚ Micha‚

of 31

 • date post

  12-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  41
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Aniele Boży, Stróżu mój Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Archanioł Michał. Archanioł Gabriel. Archanioł Rafał. Katecheza. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Archanio‚ Micha‚

 • Aniele Boy, Stru mj Ty zawsze przy mnie stj. Rano, wieczr, we dnie, w nocy bd mi zawsze ku pomocy. Strze duszy, ciaa mego i zaprowad mnie do ywota wiecznego. Amen.

 • Archanio Micha

 • Archanio Gabriel

 • Archanio Rafa

 • KatechezaTemat: Bg Stwrc wiata duchowego

 • Kim s anioowie?

  Skd si wzili?

 • Wierz w jednego Boga, Ojca wszechmogcego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, ktry z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bg z Boga, wiato ze wiatoci, Bg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, wspistotny Ojcu, a przez Niego wszystko si stao. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstpi z nieba. I za spraw Ducha witego przyj ciao z Maryi Dziewicy i sta si czowiekiem. Ukrzyowany rwnie za nas, pod Poncjuszem Piatem zosta umczony i pogrzebany. I zmartwychwsta dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstpi do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtrnie przyjdzie w chwale sdzi ywych i umarych, a Krlestwu Jego nie bdzie koca. Wierz w Ducha witego, Pana i Oywiciela, ktry od Ojca i Syna pochodzi. Ktry z Ojcem i Synem wsplnie odbiera uwielbienie i chwa; ktry mwi przez Prorokw. Wierz w jeden, wity, powszechny i apostolski Koci. Wyznaj jeden Chrzest na odpuszczenie grzechw. I oczekuj wskrzeszenia umarych. I ycia wiecznego w przyszym wiecie. Amen.

 • Wierz w jednego Boga, Ojca wszechmogcego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, ktry z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bg z Boga, wiato ze wiatoci, Bg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, wspistotny Ojcu, a przez Niego wszystko si stao. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstpi z nieba. I za spraw Ducha witego przyj ciao z Maryi Dziewicy i sta si czowiekiem. Ukrzyowany rwnie za nas, pod Poncjuszem Piatem zosta umczony i pogrzebany. I zmartwychwsta dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstpi do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtrnie przyjdzie w chwale sdzi ywych i umarych, a Krlestwu Jego nie bdzie koca. Wierz w Ducha witego, Pana i Oywiciela, ktry od Ojca i Syna pochodzi. Ktry z Ojcem i Synem wsplnie odbiera uwielbienie i chwa; ktry mwi przez Prorokw. Wierz w jeden, wity, powszechny i apostolski Koci. Wyznaj jeden Chrzest na odpuszczenie grzechw. I oczekuj wskrzeszenia umarych. I ycia wiecznego w przyszym wiecie. Amen.

 • Z Ksigi RodzajuCo oznacza wyraenie niebo i ziemia w Pimie witym?

  Co Bg stworzy oprcz wiata widzialnego?

  Jakimi stworzeniami s anioowie?

  Co to znaczy, e anioowie s stworzeniami duchowymi?

  Co anioowie posiadaj?

 • Anioowie s posacami Boga, oznajmiajJego zamiary ipomagaj ludziom wypeniawol Bo.Anioowie tworz orszak PanaBoga wniebie , wielbi Go, oddaj Mu czes podzieleni na chry ,anielskie .

 • Gdy si Chrystus rodzi 1. Gdy si Chrystus rodzi i na wiat przychodzi, ciemna noc w jasnoci promienistej brodzi. Anioowie si raduj, pod niebiosy wypiewuj: Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. 2.Mwi do pasterzy, ktrzy trzd swych strzegli, aby do Betlejem czym prdzej pobiegli, bo si narodzi Zbawiciel, wszego wiata Odkupiciel. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

 • 3. O niebieskie duchy i posowie nieba, powiedzcie wyraniej, co nam czyni trzeba; bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu yjemy. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

  4. Idcie do Betlejem, gdzie Dzieci zrodzone, w pieluszki powite, w obie pooone. Oddajcie mu pokon boski, On osodzi wasze troski. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

 • Praca domowa dla chtnych U wasn modlitw do Anioa Stra, zapisz j w zeszycie i pomdl si jej sowami.

 • wity Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwoci i zasadzkom zego ducha bd nasz obron.Niech go Bg poskromi raczy, pokornie o to prosimy, a Ty Wodzu Zastpw Anielskich, szatana i inne ze duchy, ktre na zgub dusz ludzkich po tym wiecie kr, moc Bo str do pieka. Amen.