Prof. Micha‚ KLEIBER

download Prof. Micha‚ KLEIBER

of 21

 • date post

  03-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  28
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Prof. Michał KLEIBER. MINISTER NAUKI I INFORMATYZACJI. W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZĘDU. DZIEŃ SŁUŻBY CYWILNEJ 5 listopada 2004. Misją służby cywilnej jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania państwa przyjaznego obywatelom. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Prof. Micha‚ KLEIBER

 • Prof. Micha KLEIBERW KIERUNKUNOWOCZESNEGO URZDU

  MINISTER NAUKI I INFORMATYZACJIDZIE SUBY CYWILNEJ 5 listopada 2004

 • W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZDU Micha KLEIBERNowoczesny urzd

  Administracja wobec wyzwa e-cywilizacji

  MNiI studium przypadku w procesie unowoczeniania urzdw

  Misj suby cywilnej jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania pastwa przyjaznego obywatelom

 • NOWOCZESNY URZDW KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZDU Micha KLEIBERAdministracja powinna by (oczekiwania spoeczne) Sprawna Kompetentna Tania Przejrzysta i uczciwa Przyjazna Reguy s proste, trudne tylko zastosowaniePeter F. Drucker

 • ADMINISTRACJA WOBEC WYZWA E-CYWILIZACJIgospodarki rynkowejzaadoptowania dorobku prawnego UEspoeczestwa wiedzy (gospodarka oparta na wiedzy + spoeczestwo informacyjne)W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZDU Micha KLEIBERe-biznes e-bank e-edukacjae-zdrowiee-nauka.Polska podlegaa w ostatnim 15-leciu transformacjom zmierzajc do:Cywilizacja elektroniczna:

 • ADMINISTRACJA WOBEC WYZWA E-CYWILIZACJIE-ADMINISTRACJANOWOCZESNE TECHNOLOGIEZMIANY ORGANIZACYJNENOWE UMIEJTNOCI SUB PUBLICZNYCHW KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZDU Micha KLEIBER

 • ADMINISTRACJA WOBEC WYZWA E-CYWILIZACJIW KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZDU Micha KLEIBERStrona popytowa (front office)integracja usug

  e-usuga treci i usugi on-line bazujce na jednolitym modelu zdarze yciowych obywateli i dziaa biznesowych

  e-demokracja wiksza przejrzysto procedur, otwarto, udzia itp.Strona podaowa (back-office)integracja wsparcia

  Nowa organizacja procesw wewntrz urzdw administracjiwdroenie systemu zarzdzania wiedz i wymiany informacji midzy instytucjami (wsplne procesy)Specyfika wsppracy transgranicznej i europejskiejNowe rozwizania w zakresie technologii, organizacji, procesw, zasobw

 • ADMINISTRACJA WOBEC WYZWA E-CYWILIZACJIW KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZDU Micha KLEIBERDostpwielokanaowy

  Zintegrowaneusugi(front-office)

  JednostkiadministracjipublicznejZintegrowanedane(back-office)Wymiana danychz systemami UE

  Television

  WAP

  Urzd 1

  Urzd 2

  Urzd n

  WWW

  Kiosk

  Dostp wielokanaowy

  PDA

  I DTV

  ZintegrowaneusugiFront-office

  Autonomicznejednostki

  ZintegrowanedaneBack-office

  Wymiana danychz systemami UE

 • ADMINISTRACJA WOBEC WYZWA E-CYWILIZACJIW KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZDU Micha KLEIBERUSUGI PUBLICZNE DLA OBYWATELI USUGI PUBLICZNE DLA OSB PRAWNYCH PODATEK OD OSB FIZYCZNYCHPOREDNICTWO PRACYUBEZPIECZENIA SPOECZNE (ZASIEK DLA BEZROBOTNYCH, ZASIEK RODZINNY, UBEZPIECZENIA CHOROBOWE, STYPENDIUM NAUKOWE) DOKUMENTY TOSAMOCI (PASZPORT, DOWD OSOBISTY, PRAWO JAZDY) REJESTRACJA POJAZDU POZWOLENIE NA BUDOWPOLICJA - OBSUGA ZGOSZEKATALOGI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH I ICH PRZESZUKIWANIEAKTY STANU CYWILNEGO (AKT URODZENIA, AKT ZAWARCIA ZWIZKU MAESKIEGO, AKT ZGONU)REKRUTACJA NA STUDIAZMIANA ADRESU ZAMELDOWANIAUSUGI ZWIZANE ZE ZDROWIEM (INTERAKTYWNA PORADA LEKARSKA W ZAKRESIE DOSTPNOCI USUG W RNYCH PLACWKACH MEDYCZNYCH, UMWIENIE WIZYTY U LEKARZA)ZUS REJESTRACJA DZIAALNOCI GOSPODARCZEJPODATEK OD OSB PRAWNYCHPODATEK VATDANE STATYSTYCZNEDEKLARACJE CELNEOPATY ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA NATURALNEGOZAMWIENIA PUBLICZNE

 • ADMINISTRACJA WOBEC WYZWA E-CYWILIZACJIW KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZDU Micha KLEIBER 100% TRANSAKCJA usug mona w peni zrealizowa przez internet 75% DWUSTRONNA INTERAKCJA formularze mona odsya drog elektroniczn 50% INTERAKCJA ze strony mona pobiera dokumenty i formularze 25% INFORMACJA mona tylko zdoby informacje zamieszczone na stronie i w odsyaczach USUGI W PENI ON-LINE EU - 42% Polska - 2%19%35%54%66%Polska 2002Polska 2004UE 2002UE 2004

  Sheet:

  1. Kw

  2. Kw

  3. Kw

  4. Kw

  Wsch.

  Zach.

  Pn.

 • ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJIProcesowa organizacjaUsugi przez sieAlgorytmizacja procedurWyzwania globalizacyjne (europejskie)W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZDU Micha KLEIBERADMINISTRACJA WOBEC WYZWA E-CYWILIZACJI

 • ADMINISTRACJA WOBEC WYZWA E-CYWILIZACJIOddzielenie organizacyjnej struktury sektora publicznego od jego struktury informacyjnej

  Integracja systemw a nie ich ujednolicanieW KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZDU Micha KLEIBERPROCESOWA ORGANIZACJA

 • W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZDU Micha KLEIBERUSUGI PRZEZ SIE PRZYKADZAKADANIE PRZEDSIBIORSTWANotariusz (podpisanie umowy spki)Sd (wpis do KRS)GUS (uzyskanie numeru REGON)Bank (otwarcie konta)ZUS (ubezpieczenie)Urzd skarbowy (zgoszenie dziaalnoci gospodarczej)Zintegrowana witryna zakadania przedsibiorstwE-URZDADMINISTRACJA WOBEC WYZWA E-CYWILIZACJI

 • ADMINISTRACJA WOBEC WYZWA E-CYWILIZACJIDostp do informacji przez sie warunkiem demokratycznego nadzoru nad administracj

  Potrzeba pilnego wdroenia podpisu elektronicznegoW KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZDU Micha KLEIBERUSUGI PRZEZ SIE

 • ALGORYTMIZACJA PROCEDURInformatycznie precyzyjne prawo na wszystkich szczeblach od ustaw po regulaminy dziaania urzdu

  Sojusz przeciw algorytmizacji procedur:szara strefa+ (niektrzy) urzdnicyW KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZDU Micha KLEIBERRutynowe decyzje powinien podejmowa odpowiednio oprogramowany komputer, ADMINISTRACJA WOBEC WYZWA E-CYWILIZACJIzostawiajc urzdnikom czas na kreatywne mylenie o funkcjonowaniu urzdu

 • ADMINISTRACJA WOBEC WYZWA E-CYWILIZACJIW KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZDU Micha KLEIBERJEDYNA DROGA ROZWIZANIA DYLEMATUWICEJ ZADA MNIEJ PIENIDZYJEDYNA DROGA EFEKTYWNEGO ZHARMONIZOWANIA DZIAALNOCI RNYCH ORGANW ADMINISTRACJIDE FACTO WYMGINTEGRACJI EUROPEJSKIEJE-ADMINISTRACJA

 • ADMINISTRACJA WOBEC WYZWA E-CYWILIZACJIW KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZDU Micha KLEIBERwiate kierownictwo

 • DOBRA PRAKTYKAW KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZDU Micha KLEIBEROpracowanie dokumentu wysokiego szczebla Wytyczne dobrej praktyki administracji

  Okrela cele, definicje, podstawowe zasady dobrej praktyki oraz zarys procedury postpowania w przypadku naruszenia zasad

  Okrela ramy dla zasad i procedur, ktre powinny by wprowadzone w urzdach

  Tworzenie na podstawie Wytycznych zasad dobrej praktyki w poszczeglnych urzdach dostosowanych do specyfiki i obszaru dziaania kadego urzdu

  WPROWADZENIE DOBREJ PRAKTYKI ADMINISTRACJI

 • MNiI STUDIUM PRZYPADKU MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI jest skazane na nowoczesno W KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZDU Micha KLEIBERPARTNERSKIE STOSUNKI Z NAUKOWCAMI - KLIENTAMI URZDU (konsultacyjny tryb podejmowania decyzji, przejrzysto i transparencja procedur oraz decyzji zwizanych z przyznawaniem rodkw na badania naukowe) NAUKA zawsze o krok wyprzedza swoj epokINFORMATYKA cakowicie zrewolucjonizowaa nasze ycie

 • MNiI STUDIUM PRZYPADKUZMIANYSystem organizacji i finansowania bada naukowychPowstanie dziau INFORMATYZACJAIntegracja z UEW KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZDU Micha KLEIBER

 • MNiI STUDIUM PRZYPADKUW KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZDU Micha KLEIBERREAKCJA NA ZMIANY

  Organizacja urzdu (nowe departamenty)Nowe kadry (obnienie redniej wieku i jednoczenie wiksza fachowo)Stabilizacja kadry kierowniczej (konkursy)Szkolenia kadry kierowniczej:podnoszenie kwalifikacji menaderskichzmiana kultury organizacjiSzkolenia pracownikw przygotowanie do suby cywilnejjzykowe

 • KONKLUZJEW KIERUNKU NOWOCZESNEGO URZDU Micha KLEIBERKREATYWNO - urzd uczcy si, reagujcy na zmiany oraz antycypujcy i inicjujcy zmiany

  DOPASOWANIE PROCEDUR DO WYMOGW E-ADMINISTRACJI - w tym zmniejszenie liczby procedur i ich uproszczenie

  DEMOKRACJA UCZESTNICZCA - stay, twrczy kontakt ze rodowiskami, na rzecz ktrych urzd pracujeJELI WYDAJE CI SI, E WSZYSTKO DZIAA DOBRZE, TO ZNACZY, E CO PRZEOCZYE prawo Murphyego