WITY MICHA ARCHANIO

download WITY MICHA ARCHANIO

of 13

 • date post

  12-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  50
 • download

  0

Embed Size (px)

description

ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ. Autorzy: s. Mariola Bochniak CSSMA Mateusz Słaby. Menu. Znaczenie nazwy Św. Michał Archanioł w Piśmie Świętym Zadania Św. Michała Archanioła 1.Boży wojownik w walce z szatanem 2.Obrońca Kościoła 3.Obecny przed tronem Boga 4. Patron dobrej śmierci - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of WITY MICHA ARCHANIO

 • WITY

  MICHA

  ARCHANIOAutorzy: s. Mariola Bochniak CSSMA Mateusz Saby

 • MenuZnaczenie nazwy w. Micha Archanio w Pimie witymZadania w. Michaa Archanioa 1.Boy wojownik w walce z szatanem 2.Obroca Kocioa 3.Obecny przed tronem Boga 4. Patron dobrej mierci 5.Uczestnik Boego sdu nad czowiekiemB. Ks. Bronisaw MarkiewiczWypowied ks. Markiewicza o w. MichaleDuchowa walkaModlitwa papiea Leona XIII

  Dalej

 • z jez. hebrajskiego mk l znaczy Kt jak Bg! Sowo archanio - znaczy anio wyszego rzdu, speniajcy wobec ludzi nadzwyczajne posannictwa.MenuDalej

 • Dn 10,13 w opisie historii Izraela z IV w przed Chrystusem, ukazany jako jeden z pierwszych ksit, ktry przybywa z pomoc prorokowi. Wtedy to nard wybrany, wraz z prorokiem Danielem znajduje si w niewoli perskiej. Dn 10, 21 przedstawiony jako szczeglny przywdca narodu wybranego, nazwany znw tytuem ksi/wdz. Dn 12,1 w wizji czasw ostatecznych, jawi si jako opiekun narodu wybranego, najwyszy przywdca wojsk anielskich, walczcy z antychrystem o zbawienie ludu. Jud 9 nazwany archanioem, ktry toczy rozpraw z diabem o ciao Mojesza. Ap 12, 7nn stoi na czele aniow wiernych Bogu, zwycia i wyrzuca z nieba Smoka (szatana) i zbuntowanych aniow.MenuDalej

 • 1.Boy wojownik w walce z szatanem.

  Wzmianki o w. Michale w Pimie w. okrelaj go jako wojownika, ktry toczy walk. W tradycji chrzecijaskiej otrzymuje tytuy: Ksi zastpw Niebieskich, Hetman hufcw Anielskich, Chory Boga. Na obrazach i rzebach prze-dstawiany jest w rycerskiej zbroi, z ognistym mieczem i z szatanem pod stopami. Walczy pokor i po-suszestwem, z nieprzyjacielem Boga i ludzi: szatanem i jego zbuntowanymi anioami. MenuDalej

 • Jak w Starym Testamencie w. Micha broni ludu wybranego Izraela, z ktrego narodzi si Zbawiciel wiata, Jezus Chrystus, tak obecnie jest opiekunem nowego Ludu Boego, Kocioa witego.2. Obroca Kocioa.MenuDalej

 • w. Micha posiada szczeglny przywilej suby przed tronem Majestatu Boego. Stoi przed obliczem Boga, wielbic Go i oddajc Mu cze.3. Obecny przed tronem Boga.MenuDalej

 • w. Micha Archanio uwaany jest za przewodnika dusz do nieba. W liturgii rzymskiej, we Mszy w. za zmarych woamy: Panie Jezu Chryste, uwolnij dusze wiernych zmarych od kar piekielnych, a w. Micha Archanio, ktry obwieszcza Tw wit wol, niech je zaprowadzi do wiatoci wiecznej.MenuDalej4. Patron dobrej mierci.

 • Archanio ten ma za zadanie skadania na szali dobrych i zych uczynkw dusz, stojcych na Boym sdzie. Dlatego te na wielu wyobraeniach ikonograficznych trzyma w rce wag.MenuDalej5.Uczestnik Boego sdu nad czowiekiem.

 • B. ks. Bronisaw Markiewicz (1842-1912) y w czasach papiea Leona XIII, ktry ywi szczegln cze dla w. Michaa Archanioa. Papie ten, pod wpywem przeraajcej wizji demonw, zagraajcych Wiecznemu Miastu, uoy w 1886 r. modlitw do w. Michaa i nakaza odmawia ja z wiernymi po kadej Mszy w. W celach wychowawczych, b. Bronisaw zaoy w Miejscu Piastowym mskie i eskie Zgromadzenia witego Michaa Archanioa. MenuDalej

 • Ten wielki patron, by dla b. ks. Markiewicza

  przykadem zachwytu i uwielbienia Boga, ogniem mioci, ktry zwycia nieposuszestwo i bunt szatana, wzorem pokory i czystoci serca. Piszc do swoich wychowankw, poleca im naladowanie tego z Archanioa, zaznaczajc, e jest on wzorem pokory, czystoci i gorliwoci o chwa Bo i zbawienie dusz. /List do St. Orlemby z 30.03.1901/MenuDalej

 • Nieustannie toczy si walka na wiecie: z jednej strony walcz li anioowie i li ludzie pod przewodnictwem ksicia ciemnoci Lucyfera, a z drugiej strony dobrzy anioowie i ludzie dobrej woli pod wodz w. Michaa Archanioa. I to dzieje si nieustannie, od pocztku wiata. Lucyfer ze swoimi anioami, paajc ogromn zoci ku Panu Bogu, stara si szkodzi wszystkimi sposobami ludziom, ktrzy maja na sobie obraz i podobiestwo Boe, a ponadto z zazdroci i nienawici ku nim, e s powoani, aby posi miejsca w niebie utracone przez zych aniow. / b. ks. Bronisaw Markiewicz /MenuDalej

 • wity Michale Archaniele, bro nas w walce, przeciw niegodziwoci i za-sadzkom zego ducha bd nam obron. Niech mu rozkae Bg, pokornie prosimy, a Ty Ksi Wojska Niebieskiego, szatana i inne duchy ze, ktre na zgub dusz kr po wiecie, moc Bo str do pieka. Amen.Menu