Michał Kowalczykiewicz

Click here to load reader

 • date post

  07-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  49
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Michał Kowalczykiewicz. Time series forecasting using a hybrid ARIMA and neural network model (na podstawie pracy z Neurocomputing 50 (2003) 159 – 175, autorstwa G. Peter Zhang). Szereg czasowy. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Michał Kowalczykiewicz

 • Micha KowalczykiewiczTime series forecasting using a hybrid ARIMA and neural network model

  (na podstawie pracy z Neurocomputing 50 (2003) 159 175, autorstwa G. Peter Zhang)

 • Szereg czasowySzereg czasowy to proces stochastyczny, ktrego dziedzin jest czas; to zbir informacji uporzdkowanych w czasie, ktrych pomiary wykonywane s z pewnym krokiem czasowym

  Analiza szeregw czasowych ma dwa gwne cele: wykrywanie natury zjawiska reprezentowanego przez sekwencj obserwacji prognozowanie (przewidywanie przyszych wartoci szeregu czasowego)

 • Analiza szeregwModele pure autoregressive (AR) pure moving avarage (MA) autoregressive integrated moving average (ARIMA) bilinear model threshold autoregressive (TAR) autoregressive conditional heteroscedastic (ARCH) artificial neural network (ANN)

 • Analiza szeregwModele pure autoregressive (AR) pure moving avarage (MA) autoregressive integrated moving average (ARIMA) bilinear model threshold autoregressive (TAR) autoregressive conditional heteroscedastic (ARCH) artificial neural network (ANN)

 • ARIMAJest metod statystyczn suc do analizowania szeregw czasowych, o liniowych zalenociach midzy danymi.

  Autorzy Box i Jenkins, 1976

 • ARIMA

  Model:yt = 0 + 1yt-1 + 2yt-2 . . . + pyt-p + t - 1t-1 - 2t-2 - . . . - qt-q

  yt - warto w czasie tt - losowy bd w czasie ti (i = 1, 2, . . ., p), i (j = 0, 1, . . ., q) - parametry modelup, q - porzdek modelu

  t - niezalene, ze redni zero i sta wariancj 2

 • ARIMABudowanie modelu za pomoc metody Boy - Jenkinsa (1976)

  AlgorytmFAZA 1 : identyfikacja modeluFAZA 2 : estymacja parametrwFAZA 3 : walidacja

 • ARIMA - identyfikacja modelu W tej fazie naley ustali (zidentyfikowa) liczb i typ parametrw modelu ARIMA, czyli okreli wartoci parametrw p i q.

 • ARIMA - identyfikacja modelu W tej fazie naley ustali (zidentyfikowa) liczb i typ parametrw modelu ARIMA, czyli okreli wartoci parametrw p i q.

  Korzysta si z:autokorelogramu (ACF)autokorelogramu czstkowego (PACF)

 • ARIMA - uwagiWymaga si, by wejciowy szereg dla tej fazy by stacjonarny, to znaczy, powinien on mie sta w czasie redni, wariancj i autokorelacj. Dlatego zazwyczaj szereg wymaga rnicowania a do osignicia stacjonarnoci

  rnicowanie: yt = yt - yt-1

 • ARIMA - estymacja parametrwPolega na wyznaczeniu wartoci parametrw i (i = 1, 2, . . ., p), i (j = 0, 1, . . ., q) dla ktrych otrzymujemy maksymaln wiarygodno (prawdopodobiestwo) otrzymania wanie obserwowanego szeregu. Aby mierzony bd by minimalny

 • ARIMA - estymacja parametrwPolega na wyznaczeniu wartoci parametrw i (i = 1, 2, . . ., p), i (j = 0, 1, . . ., q) dla ktrych otrzymujemy maksymaln wiarygodno (prawdopodobiestwo) otrzymania wanie obserwowanego szeregu. Aby mierzony bd by minimalny

  W praktyce wymaga to obliczenia (warunkowych) sum kwadratw reszt przy zadanych parametrach

 • ARIMA - walidacja W ostatniej fazie oceniamy trafno naszego modelu. Jeli model zawiera wiele parametrw i\lub wyniki nas nie zadowalaj

 • ARIMA - walidacja W ostatniej fazie oceniamy trafno naszego modelu. Jeli model zawiera wiele parametrw i\lub wyniki nas nie zadowalaj

  moemy prbowa powtrnie z innymi wartociami pocztkowymi parametrw (czyli wracamy do FAZA 1).

 • ANNJest oglnym modelem potraficym wykrywa nieliniowe zalenociach midzy danymi, w szeregw czasowych

 • ANNNajczciej uywan sieci w tym zagadnieniu jest a sie GLM

  zaleno midzy wyjciem yt , a wejciam (yt-1, yt-2, . . ., yt-p), jest nastpujca:

  yt = 0 + j

 • ANNJako funkcj aktywacji rodkowej warstwy przyjmuj si funkcje logistic:

  g(x) = 1 / (1 + exp(-x))

  liczba wej sieci (p) i liczba neuronw wewntrznych (q) s dobierane eksperymentalnie.

 • HybridDla danych o ktrych nie wiemy, czy s zwizki w nich wystpujce s liniowe czy, te nie adna z wymienionych metoda nie jest odpowiednia.

  Metoda ARIMA nie wykrywa nieliniowoci w danychSieci neuronowe daj rednie wyniki dla danych w ktrych wystpuj zarwno liniowe jak i nieliniowe zwizki

 • HybridDla danych o ktrych nie wiemy, czy s zwizki w nich wystpujce s liniowe czy, te nie adna z wymienionych metoda nie jest odpowiednia.

  Metoda ARIMA nie wykrywa nieliniowoci w danychSieci neuronowe daj rednie wyniki dla danych w ktrych wystpuj zarwno liniowe jak i nieliniowe zwizki

  Potrzebujemy uniwersalnego modelu, odpowiedniego dla wszystkich rodzajw danych

 • HybridModel: yt = Lt + Nt

  Lt - liniowy komponentNt - nieliniowy komponent

  Te dwa parametry musz zosta wyznaczone z danych

 • Hybrid - Liniowy komponentLiniowy komponentWpierw metod ARIMA modelujemy liniowy komponent ().Jeli tylko ~L (czyli zawiera wszystkie liniowe relacje w danych) to residua powstae z liniowego modelu bd zawieray tylko nieliniowe zwizki.

 • Hybrid - Nieliniowy komponentNieliniowy komponentNiech et bdzie reszt z dopasowanego liniowego modelu w czasie t.Wtedy: et = yt - t

  Te wartoci moemy zamodelowa za pomoc sieci neuronowej: et = f(et-1, et-2, . . ., et-n) + t

  t - losowy bd w czasie t

 • HybridOstatecznie

  yt ~ t + Nt

  gdzie Nt przewidywana warto w czasie t wyznaczona przez ANN

 • Hybrid - przykadyTestowane szeregi czasowe: LynxSunspotExchange rate

 • Dzikuj za uwag