Retail Banking Congress - kbd.projektekf.pl · » Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Główna...

of 17 /17
VIII edycja Warszawa 25-26 listopada 2015 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2 Retail Banking Congress

Embed Size (px)

Transcript of Retail Banking Congress - kbd.projektekf.pl · » Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Główna...

VIII edycjaWarszawa25-26 listopada 2015 Hotel Sheraton, ul. Bolesawa Prusa 2

Retail Banking Congress

KONGRES BANKOWOCI DETALICZNEJ / RADA PROGRAMOWA 3

Organizator:

Instytut Bada nad Gospodark Rynkow Gdaska Akademia Bankowa ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdasktel.: 58 52 44 901e-mail: [email protected]

Zbigniew Jagieo

Prezes Zarzdu PKO Banku Polskiego

Przewodniczcy Rady Kongresu

Mariusz Cholewa

Prezes Zarzdu Biura Informacji

Kredytowej

Jarosaw Kroc

Prezes Zarzdu Accenture

Grzegorz Kuliszewski

Business Development Executive IBM Polska

Magorzata OShaughnessy

Dyrektor Zarzdzajca Regionem Europy

rodkowo-Wschodniej Visa Europe

Leszek Pawowicz

Dyrektor Gdaskiej Akademii

Bankowej

Grzegorz Piwowar

Wiceprezes Zarzdu Banku Pekao S.A.

Mirosaw Skiba

Czonek Zarzdu Banku Zachodniego WBK

Wojciech Sobieraj

Prezes Zarzdu Alior Banku S.A.

Dariusz Szkaradek

Partner, Lider Sektora Instytucji Finansowych

w Polsce, Deloitte

Alicja Wiecka

Dyrektor Zarzdzajca SAS Institute

| Rada programowa Kongresu

Partner Generalny:

PROGRAM / KONGRES BANKOWOCI DETALICZNEJ KONGRES BANKOWOCI DETALICZNEJ / PROGRAM 4 5

roda 25 listopada 2015

14.00 15.00 Lunch i Rejestracja Goci

15.00 15.10 Otwarcie pierwszego dnia Kongresu

Zbigniew Jagieo, Prezes Zarzdu PKO Banku Polskiego, Przewodniczcy Rady Programowej Kongresu Bankowoci Detalicznej Leszek Pawowicz, Dyrektor Gdaskiej Akademii Bankowej

15.10 17.00 ILE POWINNY ZARABIA BANKI I CZY NALEY JE DODATKOWO OPODATKOWA?

Wystpienia wprowadzajce: Ile powinny zarabia banki, Zbigniew Jagieo, Prezes Zarzdu PKO Banku Polskiego Rentowno sektora finansowego Raport Deloitte i Instytutu Bada nad Gospodark Rynkow, Marta Penczar, Dyrektor Obszaru Badawczego Bankowo i Rynki Finansowe, IBnGR i Tomasz Ochrymowicz, Wiceprezes Zarzdu, Deloitte Advisory

DEBATA OKSFORDZKA NALEY DODATKOWO OPODATKOWA BANKI

Proponenci: prof. Ryszard Bugaj, czonek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP prof. Konrad Raczkowski, czonek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP prof. Magorzata Zaleska, Dyrektor Instytutu Bankowoci, Szkoa Gwna Handlowa prof. Jerzy yyski, Pose na Sejm RP, Zastpca Przewodniczcego Sejmowej Komisji Finansw Publicznych

Oponenci: prof. Monika Marcinkowska, Dyrektor Instytutu Finansw, Uniwersytet dzki Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zwizku Bankw Polskich Magorzata Starczewska-Krzysztoszek, Gwna Ekonomistka, Konfederacja Lewiatan prof. Jan Szambelaczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Czonek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Prowadzcy debat: Pawe Sotys, dziennikarz ekonomiczny Radiowej Trjki Marek Tejchman, Zastpca Redaktora Naczelnego Dziennika Gazety Prawnej

17.00 17.30 Przerwa kawowa

17.30 19.00 CYBERBEZPIECZESTWO JAKO KLUCZOWE WYZWANIE DLA ROZWOJU BANKOWOCI ELEKTRONICZNEJ

Moderator debaty: Wojciech Sobieraj, Prezes Zarzdu Alior Banku S.A.

Panelici: Jakub Bojanowski, Partner, Deloitte Mariusz Cholewa, Prezes Zarzdu Biura Informacji Kredytowej Wojciech Dworakowski, Partner Zarzdzajcy, SecuRing Piotr Konieczny, Szef zespou bezpieczestwa, niebezpiecznik.pl Grzegorz Kuliszewski, Business Development Executive, Financial Services Sector, IBM Polska Bartosz Prauzner-Bechcicki, Dyrektor ds. sprzeday, Kaspersky Lab Polska

Kluczowe zagadnienia: Jak uwiadamia i edukowa konsumentw? Wygoda konsumenta vs ryzyko na jakie jest naraony Rola banku a interes akcjonariuszy Jak sprosta wyzwaniom zwizanym z rozwojem bankowoci mobilnej? Rozwj patnoci mobilnych i ich integracja z bankowoci mobiln Bezpieczestwo i wygoda patnoci (tokenizacja, biometria, geolokacja, monitoring behawioralny)

19.00 22.00 Wieczr networkingowy

19.50 20.50 Wieczr autorski Dariusza Filara, autora ksiki Midzy zielon wysp a dryfujc kr (wicej informacji na str. 8)

Czwartek 26 listopada 2015

08.40 09.00 Rejestracja Goci

09.00 09.10 Otwarcie drugiego dnia Kongresu

09.10 10.10 WYSTPIENIA: Leszek Pawowicz, Wiceprezes Instytutu Bada nad Gospodark Rynkow Stanowisko Instytutu Bada nad Gospodark Rynkow wobec projektu opodatkowania bankw w Polsce Marcin Spychaa, Trusteer Sales Manager, Poland & Baltics, IBM Security Rozwj systemw patnoci a wyzwania dla uwierzytelniania transakcji i uytkownikw

Komentarz: Piotr Alicki, Wiceprezes Zarzdu PKO Banku Polskiego

Alessandro Secci, Managing Director, Accenture Banking in the footsteps of disruptors how living services and C2B are forcing renewed digital transformation efforts

Komentarz: Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarzdu Banku Pekao S.A.

10.10 10.30 Przerwa

10.30 12.00 DEBATY RWNOLEGE:

NOWY AD NA RYNKU KREDYTW HIPOTECZNYCH

Moderator: Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarzdu Banku Pekao S.A.

Panelici: Jacek Bielecki, Dyrektor ds. Jakoci i Rozwoju, Marvipol S.A. Adam Czerniak, Gwny Ekonomista, Polityka Insight, Szkoa Gwna Handlowa Rafa Kozowski, Prezes Zarzdu PKO Banku Hipotecznego Tomasz Kubiak, Dyrektor Zarzdzajcy Departamentu Alokacji Kapitau i Zarzdzania Aktywami i Pasywami Bank Pekao S.A. Radosaw Stpie, Wiceprezes Zarzdu Banku Gospodarstwa Krajowego

Kluczowe zagadnienia: Zwikszenie bezpieczestwa sektora bankowego poprzez rozwj rynku listw zastawnych co udao si osign dziki rekomendacji KBD z 2012 r.? Kredyty o staej stopie procentowej propozycja nowego podejcia do finansowania kredytw hipotecznych Jak skutecznie wspiera realizacj potrzeb mieszkaniowych z wykorzystaniem dedykowanych programw? Rynek mieszka a popyt na kredyty hipoteczne

| Program

KONGRES BANKOWOCI DETALICZNEJ / PROGRAM 7 PROGRAM / KONGRES BANKOWOCI DETALICZNEJ6

GRAND BALLROOM AB

DEBATY PLENARNE &

JAKA JEST I JAK SPROSTA KONKURENCJI SPOZA

SEKTORA BANKOWEGO?

GRAND BALLROOM CDE

NOWY AD NA RYNKU KREDYTW HIPOTECZNYCH

AMSTERDAM & ATHENS

MOBILIZACJA DUGOTERMINOWYCH OSZCZDNOCI KRAJOWYCH

FOYER

FOYER

Rejestracja

WEJSCIE BANKIETOWE

CONFERENCE ENTRANCE

SZATNIA CLOAK ROOM

FOYER

MAIN LOBBY

12.00 12.30 Przerwa

12.30 14.00 JAK UMIEJTNIE POZYSKIWA I ZARZDZA INFORMACJ O KLIENCIE?

Wystpienie wprowadzajce: Customer Intelligence in the world of Big Data success stories Rene van der Laan, Director Business Advisory, Customer Intelligence Global Centre of Excellence, SAS

Moderator debaty: Patryk Choro, Principal Business Solutions Manager, SAS Institute

Zaproszeni panelici: Przemysaw Furlepa, Dyrektor Banku odpowiedzialny za Zarzdzanie Relacjami z Klientem, Segmentami i Bankowoci Internetow w ING Banku lskim Adam Furmaczuk, zastpca Dyrektora Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO Jacek Iljin, Dyrektor Zarzdzajcy Banku ds. Sprzeday i Procesw Biznesowych Bankowoci Detalicznej, mBank Micha Kisiel, Analityk w Bankier.pl

Plan debat rwnolegych 26 listopada 2015PARTER / GROUND FLOOR CONFERENCE CENTRE

| Mapa sal hotelowych

MOBILIZACJA DUGOTERMINOWYCH OSZCZDNOCI KRAJOWYCH ERMINOWYCH OSZCZDNOCI KRAJOWYCH

Opis debaty: Okrgy st z udziaem przedstawicieli sektora finansowego, politykw i ekspertw nad propozycj dziaa umoliwiajcych zwikszenie skali oszczdnoci dugoterminowych gospodarstw domowych w oparciu o Rekomendacj EKF 2015 pt. Mobilizacja dugoterminowych oszczdnoci krajowych

Wystpienie wprowadzajce: Stefan Kawalec, Prezes Zarzdu Capital Strategy

Moderator: ukasz Wilkowicz, Redaktor, Dziennik Gazeta Prawna

Kluczowe zagadnienia: Czy i w jakich warunkach jest moliwa mobilizacja dugoterminowych oszczdnoci krajowych? Dlaczego w Polsce oszczdzaj firmy a nie gospodarstwa domowe? Dobrowolny, przymusowy czy quasi przymusowy system gromadzenia dodatkowych oszczdnoci emerytalnych? Jaki system budowania dugoterminowych oszczdnoci byby najlepszy a jaki realny i moliwy do wprowadzania w stosunkowo krtkim okresie? Jak dotrze do wiadomoci pracownikw, pracodawcw i politykw z przesaniem o koniecznoci gromadzenia dodatkowych oszczdnoci emerytalnych?

JAKA JEST I JAK SPROSTA KONKURENCJI SPOZA SEKTORA BANKOWEGO?

Moderator (wraz zwystpieniem wprowadzajcym): Andrzej Lachowski, Partner, Deloitte

Panelici: Krzysztof Czuba, Wiceprezes Zarzdu Alior Banku S.A. Jakub Kiwior, Dyrektor ds. rozwoju biznesu i marketingu w regionie Europy rodkowo-Wschodniej, Visa Europe Artur Klimczak, Wiceprezes Zarzdu Getin Noble Bank S.A. Tomasz Krajewski, Prezes Zarzdu, SkyCash Jarosaw Mastalerz, Wiceprezes Zarzdu, mBank Szymon Waach, Dyrektor Pionu Klienta Detalicznego PKO Banku Polskiego

Kontekst debaty: Od paru dziesicioleci banki i firmy ubezpieczeniowe stosoway niezmienne od lat modele dziaalnoci, ktre przynosiy due zyski. W ostatnim czasie jednak coraz silniej na rynku usug finansowych zaznaczaj swoj obecno dostawcy produktw (Amazon), urzdze i oprogramowania (Apple, Android), treci (Google), czy rozrywki (Facebook), ktrzy skutecznie weryfikuj efektywno instytucji finansowych. W cigu nadchodzcej dekady bdziemy wiadkami walki o to, kto zdominuje relacje z klientem. Banki nie stoj na straconej pozycji, ale te nie musz w niej zwyciy.

Kluczowe zagadnienia: Jakie s preferencje i oczekiwania rnych segmentw klienckich Jakie dane mona wykorzystywa i przetwarza dla zrnicowania i indywidualizacji oferty, aby dziaa zgodnie z obowizujcym prawem? Jakie s praktyczne moliwoci wdroenia analitycznego CRM Big Data na podstawie przykadw z innych krajw?

14.00 14.10 Zakoczenie Kongresu

14.10 15.30 Lunch

PANELICI/ KONGRES BANKOWOCI DETALICZNEJ KONGRES BANKOWOCI DETALICZNEJ / PANELICI 8 9

| PaneliciPiotr AlickiWiceprezes Zarzdu Banku nadzorujcy Obszar Informatyki i Usug, PKO Bank PolskiAbsolwent Wydziau Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie dowiadczenie w zakresie zarzdzania IT w obszarze bankowoci. Funkcj Wiceprezesa Zarzdu PKO Banku Polskiego S.A., na wspln kadencj Zarzdu rozpoczt 20 maja 2008 r., obj z dniem 2 listopada 2010 r. W dniu 26 czerwca 2014 r. zosta ponownie powoany na wspln 3-letni kadencj Zarzdu i w dalszy cigu sprawuje funkcj Wiceprezesa Zarzdu Banku odpowiedzialnego za Obszar Informatyki i Usug. Od 11 padziernika 2011 r. jest Przewodniczcym Rady Bankowoci Elektronicznej Zwizku Bankw Polskich. Od 6 padziernika 2014 r. jest Czonkiem Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego S.A.. Od 1 maja 2011 r. do kwietnia 2015 r. zasiada w Radzie Dyrektorw Visa Europe, gdzie reprezentowa PKO Bank Polski S.A. oraz inne banki z Polski i siedmiu krajw naszego subregionu. W latach 1990-1998 pracowa w Pomorskim Banku Kredytowym S.A. w Szczecinie w Departamencie Informatyki od 1997 jako Dyrektor, gdzie kierowa projektowaniem, rozwojem, wdroeniami i eksploatacj systemw transakcyjnych Banku. W okresie 1999-2010 zatrudniony w Banku Pekao S.A.., gdzie peni funkcj Dyrektora Departamentu Rozwoju i Utrzymania Systemw Informatycznych, a od 2006 roku kierowa Pionem Informatyki Banku. Zajmowa si m.in. realizacj fuzji informatycznej czterech bankw (Pekao S.A., PBKS S.A., BDK S.A., PBG S.A.), wdraa Zintegrowany System Informatyczny. Kierowa take integracj informatyczn i migracj z systemw BPH S.A. do systemw Pekao S.A., uczestniczy w pracach zespou odpowiedzialnego za cao procesu integracji. W PKO Banku Polskim S.A. jako nadzorujcy Obszar Informatyki i Usug, realizowa m.in. nastpujce projekty: integracj Inteligo do systemw Banku, fuzj i integracj Nordea Bank Polska do PKO BP oraz system patnoci mobilnych IKO, na bazie ktrego utworzono Polski Standard Patnoci. Piotr Alicki bra udzia w pracach Zwizku Bankw Polskich w: Komitecie Sterujcym ds. Rozwoju Infrastruktury Bankowej, Komitecie ds. Systemu Patniczego, Komisji Problemowej ds. Bankowoci i Bankowych Usug Finansowych oraz Radzie Bankowoci Elektronicznej. Od 2000 by czonkiem Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., a od 2005 do 2010 by jej Przewodniczcym. W latach 2002-2010 reprezentowa Bank Pekao S.A. w Radzie ds. Systemu Patniczego dziaajcej przy NBP. Obecnie od 2010 reprezentuje w Radzie PKO Bank Polski S.A.. Zasiada take w Radach Nadzorczych spek nalecych do Grupy Banku Pekao S.A.. W trakcie sprawowania funkcji Wiceprezesa PKO Banku Polskiego S.A. zasiada rwnie w Radach Nadzorczych spek Grupy Kapitaowej PKO BP Inteligo Financial Services oraz Nordea Bank Polska. Odznaczony odznak honorow Prezesa NBP Za Zasugi Dla Bankowoci Rzeczypospolitej Polskiej, jest laureatem konkursw Lider Informatyki 1997, Lider Informatyki 2010 oraz Lider informatyki 2012.

Jacek BieleckiDyrektor ds. Rozwoju i Jakoci, Marvipol S.A.Absolwent Politechniki Warszawskiej. Dyrektor ds. Rozwoju i Jakoci firmy deweloperskiej MARVIPOL S.A. Wspzaoyciel Czonek Zarzdu Polskiego Zwizku Firm Deweloperskich, Dyrektor Generalny PZFD do roku 2013, Czonek Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie. Czonek Rady Dyrektorw UEPC Europejskiej Unii Deweloperw w latach 2002-2012. W latach 2004-2011 peni funkcj Wiceprezesa Towarzystwa Ubezpiecze Wzajemnych Bezpieczny Dom. W latach 1997-2004 Dyrektor Zarzdzajcy firmy deweloperskiej PIB LECH. W latach 90-tych asystent na wydziale Inynierii Ldowej Politechniki Warszawskiej. Ekspert, autor artykuw i wypowiedzi w prasie i telewizji na temat rynku mieszkaniowego, zaangaowany w proces legislacyjny ustaw regulujcych rynek mieszkaniowy w Polsce.

Jakub BojanowskiPartner, DeloittePartner odpowiedzialny za Dzia Zarzdzania Ryzykiem Deloitte. Odpowiada za prowadzenie usug zwizanych z doradztwem w zakresie adu korporacyjnego, audytu, systemw informatycznych oraz systemw kontroli wewntrznej. Wielokrotnie uczestniczy w przedsiwziciach podnoszenia bezpieczestwa w najwikszych instytucjach finansowych oraz przedsibiorstwach przemysu oglnego. Absolwent jednego z najbardziej prestiowych programw Advanced Management Program, organizowanego przez renomowan uczelni IESE Business School University of Navarra. Ceniony komentator z zakresu cyberbezpieczestwa.

| Wieczr autorski prof. Dariusza Filara

Pierwszego dnia Kongresu Bankowoci Detalicznej zapraszamy na wieczr autorski prof. Dariusza Filara, autora ksiki

MIDZY ZIELON WYSP A DRYFUJC KR Gospodarka Polski w latach 2007-2015

Spotkanie odbdzie si w gwnej Sali konferencyjnej o godzinie 19.50.

Gdyby uporzdkowa opinie, jakie na temat polskiej gospodarki formuuj gwni aktorzy naszego ycia politycznego, to powstaby obraz peen radykalnych sprzecznoci. Stanowisko politykw sprawujcych wadz najpeniej oddaje porwnanie Polski do zielonej wyspy. Miaby to by zatem kraj wolny od ekonomicznych wstrzsw, ktre dotkny w ostatnich latach Europ Zachodni i Stany Zjednoczone, kraj, ktry nie da si zepchn ze cieki wzrostu gospodarczego, kraj, ktrego obywatele mog patrze w przyszo z penym optymizmem. Opozycja w miejscu zielonej wyspy widzi dryfujc kr: gospodark dotknit gnilnymi procesami rozkadu, uzalenion od obcego kapitau, dziaajc wycznie na rzecz uprzywilejowanej elity.

Ksika Dariusza Filara jest prb wyjcia poza ten czysto propagandowy spr i ma by zaproszeniem do publicznej debaty nad faktyczn kondycj polskiej gospodarki. Autor wskazuje na czynniki, ktrym naley zawdzicza ow fenomenaln zdolno Polski do utrzymywania wzrostu w czasach gdy inni pogryli si w recesji. Jednoczenie pisze o cenie, ktr za wzrost przyszo nam zapaci, w myl zasady stanowicej, e nie ma czego takiego jak darmowy obiad. Przedmiotem analizy Dariusza Filara s te najwaniejsze wyzwania, na jakie gospodarka polska napotka w najbliszych latach (fatalny stan finansw publicznych, zbliajcy si nieuchronnie kres dotacji unijnych, kryzys

demograficzny, niska innowacyjno i rosnce koszty pracy, anachroniczny system edukacji). Z analizy tej wynikaj najwaniejsze zalecenia dla przyszej polityki gospodarczej i spoecznej, zalecenia tym ciekawsze, i formuuje je libera, zwolennik wolnego rynku.

Ksika Dariusza Filara ma wszelkie szanse, aby sta si wanym wydarzeniem, nie tylko ze wzgldu na wag kwestii, ktrych dotyczy. Jej ogromnym atutem jest wolny od ekonomicznego argonu jzyk, jakim posuguje si jej Autor. Dariusz Filar pisze o skomplikowanych problemach gospodarczych w sposb jasny, przejrzysty, czytelny nawet dla laika.

Dariusz Filar (ur. 1950) ekonomista, profesor Uniwersytetu Gdaskiego; wspzaoyciel i wieloletni redaktor Przegldu Politycznego; w latach 20042010 by czonkiem Rady Polityki Pieninej; w okresie 20102014 wchodzi w skad Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrw, zachowujc przy tym krytyczn postaw wobec niektrych posuni rzdu (np. tzw. reforma OFE).

PANELICI/ KONGRES BANKOWOCI DETALICZNEJ KONGRES BANKOWOCI DETALICZNEJ / PANELICI 10 11

Mariusz CholewaPrezes Zarzdu Biura Informacji Kredytowej S.A.Absolwent Wydziau Zarzdzania Uniwersytetu Gdaskiego (1995). W 2005 r. uzyska tytu doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Ukoczy rwnie podyplomowe studia Bankowoci i Finansw, specjalno bankowo inwestycyjna, organizowane przez Uniwersytet Guildhall w Londynie, Gdask Akademi Bankow oraz Uniwersytet Gdaski.

W latach 1993-1998 wsppracowa z Gdask Akademi Bankow, m.in. jako czonek zarzdu, a jednoczenie bra udzia w badaniach dotyczcych restrukturyzacji finansowej przedsibiorstw i bankw, prowadzonych przez Instytut Bada nad Gospodark Rynkow.

W latach 1995-2003 wykada na Uniwersytecie Gdaskim, na Wydziale Zarzdzania. W okresie 2007-2010 by prezesem Zarzdu Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A. Od 1998 zwizany z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., gdzie zajmowa szereg stanowisk managerskich, a do kwietnia 2013 by dyrektorem Departamentu Strategii. Zasiada w radach nadzorczych wielu spek m.in. z brany bankowej, inwestycyjnej i ubezpieczeniowej.

Od 2012 by czonkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A.

Od czerwca 2013 peni funkcj prezesa Zarzdu BIK S.A.

Patryk ChoroPrincipal Business Solutions Manager, SAS InstituteCertified Business Intelligence Professional, Business Analytics. Studiowa na Politechnice Warszawskiej na kierunku Systemy Informatyczne Wspomagania Decyzji. Zagadnieniami Business Intelligence zajmuje si od 2004 roku zdobywajc dowiadczenie w kierowaniu projektami wdroe hurtowni danych. W latach 2009-2011 by odpowiedzialny za zesp wdroeniowy systemw Business Intelligence w Infovide-Matrix. Aktualnie zajmuje si budowaniem strategii wdroe systemw analitycznych dla kluczowych klientw SAS Institute.

Adam CzerniakGwny ekonomista, Polityka Insight, Szkoa Gwna HandlowaKieruje dziaem makroekonomicznym Polityki Insight. Autor publikacji naukowych z zakresu socjologii ekonomicznej oraz ekonomii instytucjonalnej. Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy w Szkole Gwnej Handlowej w Warszawie. Do 2012 r. ekonomista w departamencie gospodarki pieninej Kredyt Banku, wczeniej wsppracowa z Bankiem wiatowym oraz Fundacj FOR, by te stypendyst Ronald Coase Institute.

Krzysztof CzubaWiceprezes Zarzdu Alior Banku S.A.Funkcj Wiceprezesa Zarzdu Alior Bank S.A. peni od czerwca 2009 r. Od momentu uzyskania licencji bankowej przez Bank jest odpowiedzialny m.in. za doradztwo strategiczne i prowadzenie projektw zwizanych z wprowadzaniem oferty detalicznej. Zajmowa si m.in. organizacj dziaalnoci regionw detalicznych, oddziaw, a take przygotowa zaoenia projektu uruchomienia agencji Banku. Ponadto sprawowa kontrol nad realizacj planw akwizycyjnych i finansowych oddziaw Banku. W latach 1994-2007 pracowa w Banku BPH S.A., gdzie peni funkcje midzy innymi: Dyrektora Oddziau, Dyrektora Makroregionu Bankowoci Detalicznej, a nastpnie Dyrektora Zarzdzajcego Banku odpowiedzialnego za Obszar Sprzeday i Dystrybucji Pionu Bankowoci Detalicznej. Ponadto, w latach 2003-2004 by czonkiem Rady Nadzorczej spki rubex S.A., a w latach 2007-2008 Wiceprzewodniczcym Rady Nadzorczej spki ZEG S.A. W 1995 r. ukoczy studia wysze w dziedzinie organizacji i zarzdzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Uczestniczy w szeregu szkole, midzy innymi: General Management Program dla Kadry Zarzdzajcej Grupy HVB/ BACA organizowanym wsplnie z Executive Academy of Wirtschaftsuniversitat (2006) oraz Professional Banking Cyber School organizowanej przez Finance & Trainer w Szwajcarii (2006).

Wojciech DworakowskiPartner Zarzdzajcy, SecuRing Konsultant bezpieczestwa IT z kilkunastoletnim dowiadczeniem. Wsplnik w firmie SecuRing, od 2003 roku zajmujcej si testami i doradztwem w zakresie bezpieczestwa aplikacji i systemw IT. Kierowa wieloma projektami z zakresu audytu, oceny i testowania bezpieczestwa systemw informatycznych i aplikacji, midzy innymi dla wiodcych firm z sektora finansowego i wielu instytucji publicznych. Prelegent na licznych konferencjach powiconych problemom bezpieczestwa IT. Posiada tytu Audytora wiodcego systemw zarzdzania bezpieczestwem informacji.

Od 2011 peni funkcj lidera polskiego oddziau fundacji OWASP (Open Web Application Security Project).

Przemysaw FurlepaDyrektor Banku odpowiedzialny za Zarzdzanie Relacjami z Klientem, Segmentami i Bankowoci Internetow w ING Banku lskimNa obecnym stanowisku od pocztku 2013 roku. Gwne zadania to zapewnienie doskonaej obsugi w rnych segmentach klientw oraz uproszczenie procesw sprzedaowych w Internecie i kanaach mobilnych.

Swoje dowiadczenie zawodowe budowa przechodzc w cigu kilkunastu lat przez wiele obszarw w ING Banku lskim: poczwszy od Departamentu Controllingu poprzez stanowisko Market Managera w Pionie obsugi Klientw Korporacyjnych, Dyrektora Regionalnego ds. Detalicznych oraz Dyrektora Departamentu Rozwoju Sprzeday i Jakoci.

Dodatkowo jako Dyrektor Finansowy w cigu dwch lat przeprowadzi restrukturyzacj firmy zajmujcej si sprzeda sprztu turystycznego Alpinus S.A. i bra udzia we wprowadzeniu nowej marki i sieci sprzeday HiMountain.

Adam FurmaczukZastpca Dyrektora Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODOOd 2007 r. pracownik Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Pocztkowo zatrudniony w Departamencie Rejestracji Zbiorw Danych Osobowych, od 2009 r. w Departamencie Orzecznictwa Legislacji i Skarg. Obecnie penicy obowizki Z-cy Dyrektora DOLiS. Specjalista z zakresu przepisw dotyczcych ochrony danych osobowych.

Jacek IljinDyrektor zarzdzajcy ds. sprzeday i procesw bankowych bankowoci detalicznej, mBankPrac w mBanku rozpocz w 2002 r. Pocztkowo odpowiedzialny za obszar analiz marketingowych, z czasem zaj si rozwojem oferty produktowej i usug banku dla klientw indywidualnych i firmowych. Uczestniczy w kluczowych projektach, m.in. ekspansji banku w Czechach i na Sowacji, rozwoju narzdzi CRM oraz zwikszenia przychodw w obszarze produktw podstawowych. Zastpca szefa projektu nowego mBanku. Od 2014 roku dyrektor zarzdzajcy banku w obszarze sprzeday i procesw. Czonek komitetu sterujcego projektem Orange Finanse wsplnej inicjatywie mBanku i operatora telefonii komrkowej Orange Polska

Zbigniew JagieoPrezes Zarzdu PKO Banku PolskiegoMeneder z dwudziestoletnim dowiadczeniem na rynku finansowym, absolwent Politechniki Wrocawskiej oraz Executive MBA Uniwersytetu Gdaskiego i Rotterdam School of Management. Od 2009 r. prezes zarzdu PKO Banku Polskiego, ktry za jego kadencji sta si bezdyskusyjnym liderem sektora, podejmujc nowe wyzwania oraz wdraajc projekty nadajce ton zmianom w polskiej bankowoci. Inicjator powstania Polskiego Standardu Patnoci opartego na innowacyjnej aplikacji mobilnej IKO. Laureat licznych nagrd i wyrnie. Odznaczony przez prezydenta RP Krzyem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany Medalem Solidarnoci Spoecznej za propagowanie idei spoecznej odpowiedzialnoci biznesu.

PANELICI/ KONGRES BANKOWOCI DETALICZNEJ KONGRES BANKOWOCI DETALICZNEJ / PANELICI 12 13

Stefan KawalecPrezes Zarzdu Capital Strategy Sp. z o.o.W latach 1994-2006 pracowa na wysokich stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych: PZU S.A., grupa Aviva (dawniej Commercial Union) i Bank Handlowy w Warszawie S.A. W latach 1989-1994 pracowa w Ministerstwie Finansw jako Dyrektor Generalny i gwny doradca ekonomiczny Wicepremiera i Ministra Finansw, a nastpnie jako Podsekretarz Stanu. Mia istotny wkad w przygotowanie i wdroenie planu stabilizacji i transformacji polskiej gospodarki (Plan Balcerowicza 1989-1990). Kierowa restrukturyzacj i prywatyzacj bankw pastwowych, a w szczeglnoci przygotowaniem i wdroeniem innowacyjnego programu restrukturyzacji zych dugw wraz z ustaw o restrukturyzacji finansowej przedsibiorstw i bankw (1991-1994). By wielokrotnie konsultantem Banku wiatowego, Midzynarodowego Funduszu Walutowego oraz rzdowych i komercyjnych instytucji w kilku krajach Europy rodkowej i Wschodniej w sprawach transformacji gospodarki i reform systemu finansowego. W 1979 roku uzyska tytu magistra matematyki na Uniwersytecie Warszawskim.

Jest wspautorem (wsplnie z Katarzyn Bauk i Maciejem Kurkiem) raportu pt. Jak mobilizowa dodatkowe oszczdnoci emerytalne?, Capital Strategy, Warszawa 17 lutego 2015.

Micha KisielAnalityk Bankier.plSpecjalizuje si w zagadnieniach zwizanych z psychologi finansw, analizuje jak pac i zaduaj si Polacy. Doktor nauk ekonomicznych, zwolennik idei spoeczestwa bez gotwki. Pomysodawca finansowego eksperymentu 2 tygodnie bez portfela, w ramach ktrego banknoty i karty patnicze zamieni na smartfona.

Jakub KiwiorDyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Marketingu w Regionie Europy rodkowo-Wschodniej, Visa EuropeAbsolwent kierunku Finanse i Bankowo Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny); uzyska rwnie dyplom Executive MBA z RSM Erasmus University Uniwersytet Gdaski.

Z biznesem kartowym zwizany od 2000 r., a z organizacj Visa Europe od stycznia 2007 r. Najpierw peni w niej funkcj Sales Director, Growth & Emerging Markets, odpowiadajc za kontakty z czoowymi polskimi bankami i agentami rozliczeniowymi, rozwj sieci akceptacji (wtym program Kart Visa zapacisz wszdzie) oraz rozwj patnoci zblieniowych Visa na naszym rynku a nastpnie funkcj dyrektora Visa Europe w Polsce.

Obecnie peni funkcj dyrektora ds. rozwoju biznesu i marketingu w regionie Europy rodkowo-Wschodniej Visa Europe obejmujcym Polsk, Czechy, Sowacj i Wgry.

Artur Klimczak Wiceprezes Zarzdu Getin Noble Bank S.A.Uczszcza do Florida International University (Miami). Karier w bankowoci rozpocz w Stanach Zjednoczonych w 1990 roku w ramach Grupy Citibank, zajmujc kolejno stanowiska od doradcy kredytowego do dyrektora regionalnego odpowiedzialnego za lokaln sie oddziaw. Od 2000 roku kontynuowa karier zawodow w Polsce, kierujc obszarem usug dla klientw zamonych CitiGold. W roku 2003 obj stanowisko Dyrektora Zarzdzajcego na Europ rodkowo-Wschodni i by odpowiedzialny za segment klientw zamonych (Wealth Management).

Od 2005 roku by zwizany z Bankiem Millennium S.A. Od 2009 roku zosta powoany do Zarzdu Banku obejmujc funkcj Czonka Zarzdu odpowiedzialnego za obszar bankowoci detalicznej, a nastpnie od 2012 roku powierzono mu funkcj Wiceprezesa Zarzdu odpowiedzialnego za pion Bankowoci Detalicznej.

W 2015 roku rozpocz wspprac z Getin Noble Bank S.A., obejmujc stanowisko Wiceprezesa Zarzdu.

Piotr KoniecznySzef zespou bezpieczestwa, niebezpiecznik.plOd 11 lat pomaga najwikszym polskim i zagranicznym firmom w zabezpieczaniu sieci oraz serwisw internetowych. Absolwent Glasgow Caledonian University. Prac w brany IT rozpocz w brytyjskim oddziale Philips Electronics. Zaoyciel Niebezpiecznik.pl, firmy doradczej konsultujcej projekty informatyczne pod ktem bezpieczestwa.

W ramach Niebezpiecznik.pl Piotr zarzdza zespoem wykonujcym audyty i testy penetracyjne systemow teleinformatycznych oraz prowadzi szkolenia dla administratorw oraz programistw w zakresie ochrony sieci komputerowych i bezpiecznego tworzenia webaplikacji.

Rafa KozowskiPrezes Zarzdu PKO Banku HipotecznegoJest absolwentem Szkoy Gwnej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois, gdzie w 2008 roku ukoczy studia MBA. Z bran bankow zwizany od 1995 roku. Pracowa na stanowiskach dyrektorskich w bankach BPH, Pekao S.A. i PKO Banku Polskim. Peni take funkcje dyrektora finansowego i czonka Zarzdu w Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V. w Amsterdamie, gdzie zarzdza midzynarodowym holdingiem 160 spek w Polsce, na Litwie i w Wielkiej Brytanii. Od 2012 roku zwizany jest z PKO Bankiem Polskim, gdzie odpowiada m.in. za projekt zwizany z organizacj PKO Banku Hipotecznego.

W toku kariery zawodowej zajmowa si konstruowaniem strategii budetowych bankw oraz ich monitoringiem, sporzdzaniem analiz finansowych i sprawozda giedowych dla Zarzdu banku oraz przygotowywaniem ofert publicznych i transakcji akwizycji zagranicznych podmiotw. Jest najwyszej klasy specjalist w zakresie bankowoci hipotecznej, ryzyka finansowego, controllingu oraz rachunkowoci i sprawozdawczoci.

Tomasz KrajewskiPrezes Zarzdu SkyCash Poland S.A.Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie Skodowskiej w Lublinie, od ponad 8 lat dziaajcym zawodowo w brany mobilnej i finansowej. Karier rozpocz w sieci sprzeday duego operatora telekomunikacyjnego, a nastpnie przez 5 lat by zwizany z firm eLeader (obecnie Finanteq) wiodcym dostawc rozwiza bankowoci mobilnej. Odpowiada za realizacj projektw dla takich instytucji finansowych, jak Raiffeisen Polbank czy MasterCard, a take rozbudowanych sklepw internetowych, w tym e-PiotriPawel.pl oraz rebel.pl. Do jego zda naleao take biznesowe i technologiczne wdroenie projektu Zakupy Mobilne dla BZ WBK, ktry zosta nagrodzony I miejscem w kategorii bankowo mobilna podczas ubiegorocznej edycji Mobile Trends Awards. W padzierniku 2014 r. obj stanowisko Prezesa Zarzdu SkyCash Poland S.A., gdzie doprowadzi m.in. do uruchomienia sprzeday mobilnych biletw PKP Intercity, wdroenia patnoci SkyCash w aplikacji IC Mobile Navigator oraz rozwoju wsppracy z takimi partnerami, jak Multikino i MasterCard. W ostatnich miesicach liczba transakcji dokonywanych przez uytkownikw SkyCash wzrosa do 500 tys. miesicznie, a firma zaja pierwsze miejsce w Polsce oraz drugie w Europie w Deloitte Technology Fast 50 rankingu najszybciej rozwijajcych si firm technologicznie innowacyjnych w Europie rodkowej.

Tomasz KubiakDyrektor Zarzdzajcy Departamentu Alokacji Kapitau i Zarzdzania Aktywami i Pasywami w Banku Pekao S.A.Waciciel certyfikatu PRM wydawanego przez organizacj PRMIA, uhonorowany nagrod AWARD of MERIT przez PRIMIA. Odpowiada w Banku za zarzdzanie aktywami i pasywami, pynnoci i kapitaem, system stawek transferowych i wdraanie nowych regulacji Europejskich (tj. CRR,CRD lub BRRD). W przeszoci by czonkiem rady nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego, pracowa w ryzyku rynkowym (pion ryzyka) oraz w kontrolingu (pion finansowy). Prelegent na konferencjach dotyczcych listw zastawnych, zarzdzania aktywami i pasywami, kapitaem oraz Bazylei III.

PANELICI/ KONGRES BANKOWOCI DETALICZNEJ KONGRES BANKOWOCI DETALICZNEJ / PANELICI 14 15

Grzegorz KuliszewskiDyrektor Sektora Finansowego w IBM PolskaDowiadczony Menader, specjalizujcy si w Bankowoci, Informatyce i Finansach byy wiceprezes Banku BISE i Banku DnB NORD odpowiedzialny za informatyk, zaplecze banku, administracj i bezpieczestwo oraz ksigowo. Posiada wieloletnie dowiadczenie w konsultingu wielka czwrka, zarwno w rozwoju biznesu jak i we wdroeniach. Przeobraa organizacje w ramach fuzji i przej, wykorzystujc zdolnoci w obszarze zarzdzania zmianami. Prezentuje rozlege dowiadczenie w zarzdzaniu projektami i portfelami projektw. Zarzdza wdroeniami kluczowych systemw informatycznych dla bankw i instytucji finansowych.

Rene van der LaanDyrektor Global Practice Customer Intelligence, SASObecnie w SAS kieruje midzynarodowym zespoem dowiadczonych doradcw biznesowych i architektw rozwiza, ktry: Realizuje wsparcie duych projektw dla midzynarodowych klientw, zarwno w zakresie sprzeday, jak i wdroenia.

Peni funkcj centrum wiedzy / think tank w obszarze Customer Intelligence i marketingu, organizuje sesje wymiany wiedzy dla oddziaw w regionie.

Zapewnia wkad dla zespow rozwoju produktu w Cary, NC w oparciu o dowiadczenia klientw korzystajcych z rozwiza SAS.

Andrzej LachowskiLider praktyki doradztwa dla instytucji finansowych w Deloitte Consulting w PolscePosiada siedemnastoletnie dowiadczenie konsultingowe. Specjalizuje si w usugach dla sektora finansowego. Doradza najwikszym midzynarodowym instytucjom finansowym w Polsce i za granic. Specjalizuje si w definiowaniu i wdraaniu strategii biznesowych w obszarze bankowoci detalicznej oraz korporacyjnej, a take transformacjach modeli operacyjnych zwizanych z zastosowaniem nowoczesnych technologii oraz digitalizacj usug. Posiada rwnie bogate dowiadczenie w podnoszeniu efektywnoci kosztowej oraz operacyjnej poprzez usprawnianie i automatyzacj procesw biznesowych, optymalizacj struktur organizacyjnych ze szczeglnym uwzgldnieniem obszarw sprzeday, ryzyka kredytowego oraz operacji.

Jarosaw MastalerzWiceprezes Zarzdu ds. Operacji i Informatyki, mBankUkoczy Wydzia Ekonomiczno-Socjologiczny (specjalizacja: Handel Zagraniczny) i Wydzia Zarzdzania (specjalizacja: Rachunkowo Zarzdcza) Uniwersytetu dzkiego. Posiada wiadectwo brytyjskiego The Association of Charterd Certified Accountants.W latach 1996-1998 pracowa jako konsultant w firmie PriceWaterhousecoopers. Od 1998 roku zwizany by z Grup Zurich. Pocztkowo odpowiada za organizacj i strategi rynkow funduszu emerytalnego, a nastpnie zajmowa stanowiska Dyrektora Marketingu i Czonka Zarzdu. Od 2000 roku by Czonkiem Zarzdu odpowiedzialnym za segment klienta indywidualnego spek grupy Zurich w Polsce, a od 2001 roku Dyrektorem Finansowym. Do koca czerwca 2006 roku peni funkcj Czonka Zarzdu oraz Dyrektora Finansowego Generali T.U. S.A. i Generali ycie T.U. S.A. Od stycznia 2003 roku odpowiada za departament finansowy, aktuariat, controlling i bancassurance. W roku 2002 uczestniczy w procesie poczenia spek Zurich ze spkami Generali. W lipcu 2006 roku zosta powoany na stanowisko Prezesa Zarzdu spki BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o., nastpnie rwnie na Prezesa Zarzdu BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpiecze S.A. W sierpniu 2007 roku Rada Nadzorcza powoaa Jarosawa Mastalerza na stanowisko Czonka Zarzdu BRE Banku S.A. ds. bankowoci detalicznej powierzajc mu koordynacj wszystkich dziaa biznesowych i komunikacyjnych mBanku w Polsce, Czechach i Sowacji, MultiBanku, Private Banking oraz utworzonej podczas jego kadencji spki Aspiro S.A. Od kwietnia 2012 r. Jarosaw Mastalerz peni funkcj Czonka Zarzdu mBanku S.A. ds. Operacji i Informatyki i jest rwnie odpowiedzialny za obszar technologii oraz logistyki.

Leszek PawowiczDyrektor Gdaskiej Akademii BankowejEkonomista, Profesor Uniwersytetu Gdaskiego. Kierownik Katedry Bankowoci UG, Wiceprezes Zarzdu Instytutu Bada nad Gospodark Rynkow. Czonek Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A., Banku Pekao S.A. i Best S.A. Czonek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji nt. zarzdzania wartoci przedsibiorstwa, finansw i bankowoci. Inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Finansowego.

Marta PenczarDyrektor Obszaru Badawczego Bankowo i Rynki Finansowe, Instytut Bada nad Gospodark RynkowAbsolwentka Wydziau Zarzdzania Uniwersytetu Gdaskiego. Ukoczya rwnie podyplomowe studia Bankowoci i Finansw, specjalno bankowo inwestycyjna, organizowane przez Gdask Akademi Bankow oraz Uniwersytet Gdaski. W 2011 r. uzyskaa tytu doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.

Od 1998 roku zwizana z Instytutem Bada nad Gospodark Rynkow, w ktrym obecnie peni funkcj Dyrektora Obszaru Badawczego Bankowo i rynki finansowe. Adiunkt w Katedrze Bankowoci Uniwersytetu Gdaskiego. Autorka i wspautorka raportw i publikacji z zakresu bankowoci i integracji europejskich rynkw finansowych.

Krzysztof PietraszkiewiczPrezes Zwizku Bankw PolskichAbsolwent Uniwersytetu Wrocawskiego na Wydziale Nauk Przyrodniczych oraz Studiw Podyplomowych Szkoy Gwnej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowo.

Od 2003 roku peni stanowisko Prezesa Zwizku Bankw Polskich. W latach 1991-2003 Dyrektor Generalny Zwizku Bankw Polskich.

W okresie od 1985 roku do 1991 r. zajmowa nastpujce stanowiska w Urzdzie Rady Ministrw: Dyrektor Gabinetu Ministra Szefa Urzdu Rady Ministrw, Dyrektor Gabinetu Ministra Czonka Rady Ministrw Przewodniczcego Komitetu Spoeczno Politycznego Rady Ministrw oraz Doradca ds. Ochrony Zdrowia i Ubezpiecze Spoecznych. Ponadto by Sekretarzem Stolika Zwizkowego Okrgego Stou.

W latach 1998-2006 by przedstawicielem ZBP w Komisji Nadzoru Bankowego. Od roku 1998 (z krtk przerw w latach 1998-2000) jest Czonkiem Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Peni funkcj Wiceprzewodniczcego Rady ds. Systemu Patniczego przy NBP. Piastuje take stanowisko Przewodniczcego Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. od chwili jego utworzenia w 1997 roku i Rady Fundatorw Warszawskiego Instytutu Bankowoci. W latach 2002-2003 by Przewodniczcym Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Autor szeregu rozwiza prawnych i organizacyjnych dla polskiego sektora bankowego. Wsptworzy oraz by czonkiem wadz nadzorczych lub programowych, zakadanych przy udziale Zwizku Bankw Polskich, takich instytucji jak: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., EXATEL S.A. (d. Bankowe Przedsibiorstwo Telekomunikacyjne Telbank S.A.), WIB, Centrum Prawa Bankowego, BIK S.A. oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Przewodniczcy Rady Fundatorw Fundacji Promyk Soca. Jest rwnie czonkiem Kapituy Goda Teraz Polska.

Odznaczony Krzyem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyem Kawalerskim. Laureat plebiscytu na 10 najbardziej zasuonych bankowcw 10-lecia organizowanego przez Miesicznik BANK, Lider Pracy Organicznej tytuu przyznanego przez Towarzystw Hipolita Cegielskiego, Pozytywista roku w kategorii Gospodarka, nadanego przez Fundacj Wokulskiego. Jest take laureatem tytuu Mistrza Mowy Polskiej 2012.

PANELICI/ KONGRES BANKOWOCI DETALICZNEJ KONGRES BANKOWOCI DETALICZNEJ / PANELICI 16 17

Grzegorz PiwowarWiceprezes Banku Pekao S.A. Pion Bankowoci DetalicznejPrzewodniczcy Rady Nadzorczej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Pioneer Pekao Investment Management S.A. Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Czonek Rady Nadzorczej: Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Bartosz Prauzner-BechcickiDyrektor ds. sprzeday, Kaspersky Lab Polska sp. z o.o.Jest jednym z pierwszych pracownikw polskiego przedstawicielstwa Kaspersky Lab, najwikszego prywatnego producenta rozwiza ochrony IT dla punktw kocowych i najszybciej rozwijajcego si wytwrcy oprogramowania w brany bezpieczestwa IT na wiecie. Jego kariera w Kaspersky Lab Polska rozpocza si zaraz po uzyskaniu tytuu magistra informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Politechniki Czstochowskiej w 2002 roku. Przed rozpoczciem pracy w polskim przedstawicielstwie Kaspersky Lab studiowa take w ramach stypendium na Institute Politechnique de Grenoble we Francji. Ma istotny wkad w zdobycie i utrzymanie silnej pozycji Kaspersky Lab na polskim rynku bezpieczestwa IT. Zarzdza dziaem sprzeday, ktry zaangaowany jest w dostarczanie ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, spamem, hakerami, narzdziami cyberszpiegowskimi i wieloma innymi zagroeniami, zarwno dla uytkownikw indywidualnych, maych i rednich przedsibiorstw, jak i instytucji bankowych, ubezpieczeniowych, administracji publicznej i wielu innych bran. Uczestniczy w propagowaniu i wdraaniu na rynku polskim nowych i innowacyjnych rozwiza bezpieczestwa IT autorstwa Kaspersky Lab, m.in. do ochrony infrastruktury krytycznej, ochrony przed oszustwami finansowymi online czy atakami DDoS.

Alessandro Secci Managing Director, AccentureAlessandro Secchi is global lead for Thought Leadership and Offering Development in Accentures Financial Services Distribution & Marketing business service.

Alex has 15 years experience of management consulting in major Financial Institutions and Large Multinationals. For the last 6 years he has been focusing on the advent of Digital in Financial Services articulating Mobility offerings and assets to help Banks and Insurers meet the digital demands of customers and employees, both as a new channel but also a new way of interacting with customers, and exploring the broader Digital Strategy and FinTech arena. He is co-author of Accentures Everyday Bank vision and is currently working on its next iteration, as well as conducting research on consumers mind-sets towards money.

He qualified as a Management Accountant and is based in London.

Wojciech Sobieraj Prezes Zarzdu Alior Banku S.A.Od kwietnia 2008 r. peni funkcj Prezesa Zarzdu Alior Bank S.A. W latach 2002-2006 zajmowa stanowisko Wiceprezesa Zarzdu Banku BPH S.A., gdzie by odpowiedzialny za Pion Bankowoci Detalicznej. W okresie zatrudnienia w Banku BPH S.A. peni rwnie funkcje Przewodniczcego Rad Nadzorczych Grnolskiego Banku Gospodarczego S.A. oraz BPH Banku Hipotecznego S.A. Od 1997 do 2002 roku by pracownikiem, menederem i partnerem The Boston Consulting Group (BCG) w Bostonie i Londynie oraz jednym z twrcw biura BCG w Warszawie, gdzie peni funkcj partnera i Wiceprezesa. W BCG zajmowa rwnie stanowisko Dyrektora Usug Finansowych w Europie rodkowej i Wschodniej. By take ekspertem w dziedzinie przej i pocze oraz rynku patnoci bankowych. W latach 1991-1994 Wojciech Sobieraj by wacicielem firmy Central European Financial Group w Nowym Jorku zajmujcej si analiz rynkw kapitaowych Europy Wschodniej. W tym samym okresie zdoby licencj maklera na Wall Street oraz pracowa jako asystent w Departamencie Finansw i Operacji na New York University. Ukoczy Szko Gwn Handlow w Warszawie. W 1993 podj nauk w New York University, Stern School of Business i w 1995 r. uzyska dyplom Master of Business Administration.

Pawe Sotys Dziennikarz ekonomiczny Programu 3 Polskiego RadiaDziennikarz ekonomiczny Programu 3 Polskiego Radia, zwizany z nim nieprzerwanie od 2008 roku. Autor serwisw ekonomicznych oraz wywiadw o tematyce gospodarczej w popoudniowej audycji Zapraszamy do Trjki. Wspgospodarz audycji Salon ekonomiczny nadawanej od 2009 roku. Od stycznia 2014 do maja 2015 zastpca redaktora naczelnego Bloomberg Businessweek Polska.

Marcin Spychaa Trusteer Sales Manager, Poland & Baltics, IBM SecurityJest od 18 lat zwizany z rynkiem oprogramowania dla klientw sektora finansowego. Od 8 lat specjalizujcy si w systemach bezpieczestwa. W IBM odpowiadajcy za rozwj rynku CEE dla rozwiza przeciwdziaajcym przestpstwom finansowym w kanaach elektronicznych. Specjalizuje si w aspektach prawnych zapobiegania fraudom internetowym i wdraaniu rekomendacji EBC dotyczcej bezpieczestwa patnoci internetowych w krajach CEE.

Radosaw Stpie Wiceprezes Zarzdu Banku Gospodarstwa KrajowegoAbsolwent Wydziau Prawa i Administracji Uniwersytetu dzkiego. Studiowa rwnie na Wydziale Filozoficzno-Historycznym U. W 1991 r. rozpocz prac w delegaturze Ministerstwa Przeksztace Wasnociowych w odzi. Pniej peni funkcj dyrektora wydziau strategii Urzdu Miasta odzi. Od 1999 do 2003 r. by wiceprezesem zarzdu i dyrektorem departamentu ubezpiecze korporacyjnych w grupie brokerskiej. W 2003 r. zosta dyrektorem departamentu promocji i wsppracy zagranicznej w Urzdzie Marszakowskim w odzi. Nastpnie peni kierownicze stanowiska w spkach prawa handlowego. W listopadzie 2007 r. zosta mianowany na szefa gabinetu politycznego ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka, a nastpnie powoany przez Prezesa Rady Ministrw na podsekretarza stanu w tym ministerstwie. W listopadzie 2011 r. obj tosame stanowisko w nowo utworzonym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Od marca 2012 r. peni funkcj wiceprezydenta miasta odzi. Od 2009 roku by czonkiem Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dariusz SzkaradekPartner, Lider Sektora Instytucji Finansowych DeloitteNadzoruje projekty doradcze i wdroeniowe w obszarze zarzdzania ryzykiem, transakcji fuzji i przej oraz sprawozdawczoci zewntrznej w najwikszych bankach i grupach ubezpieczeniowych w Polsce. Absolwent jednego z najbardziej prestiowych programw Global Executive MBA, organizowanego wsplnie przez renomowane uczelnie London Business School oraz Columbia Business School. Jest take absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz posiada tytuy zawodowe biegego rewidenta, ACCA, FCCA oraz CFA. Ekspert w dziedzinie regulacji rynkw finansowych. Ceniony komentator sytuacji makroekonomicznej w kraju i Unii Europejskiej.

Marek TejchmanZastpca Redaktor Naczelnej Dziennika Gazety PrawnejDziennikarz prasowy, radiowy i telewizyjny. Obecnie jest zastpc redaktor naczelnej Dziennika Gazety Prawnej. Od wielu lat zwizany z grup TVN prezenter i wydawca programw powiconych rynkom i gospodarce na antenie TVN CNBC, TVN 24, TVN 24 Biznes i wiat. Karier zaczyna w nieistniejcym ju Radiu PIN, potem przez wiele lat zwizany by z Radiem TOK FM gdzie peni funkcj zastpcy redaktor naczelnej i prowadzi poranny magazyn EKG. Przez rok uczy si telewizji w polsatowskich Wydarzeniach.

KONGRES BANKOWOCI DETALICZNEJ / O KONGRESIE 19 PANELICI/ KONGRES BANKOWOCI DETALICZNEJ18

Szymon WaachDyrektor Pionu Klienta Detalicznego PKO Banku PolskiegoZ sektorem bankowym zwizany od 2000 roku. Prac rozpoczyna w Salomon Smith Barney w Nowym Jorku w obszarze bankowoci inwestycyjnej, gdzie specjalizowa si w transakcjach z wykorzystaniem instrumentw dunych. W 2002 roku doczy do warszawskiego biura The Boston Consulting Group, koncentrujc si na doradztwie w sektorze finansowym. W latach 2004-2010 zwizany z Pekao SA, gdzie peni funkcje kierownicze w obszarze Consumer Finance. Od maja 2010 roku zwizany z PKO Bankiem Polskim, najpierw jako doradca Prezesa Zarzdu Banku, a od 2011 roku jako Dyrektor Pionu Klienta Detalicznego zarzdzajcy ofert produktow w ramach obszaru bankowoci detalicznej.

Przewodniczcy Visa Polska Executive Committee, czonek Rad Nadzorczych: eService oraz PKO Ubezpieczenia.

ukasz WilkowiczZastpca kierownika dziau Ekonomia i Spoeczestwo w Dzienniku Gazecie PrawnejW DGP od kwietnia 2012 r. Tematyk makroekonomiczn i bankow od strony dziennikarskiej zajmuje si od 1997 r. Zaczyna w dzienniku Prawo i Gospodarka, pniej pracowa w Gazecie Bankowej i Gazecie Giedy Parkiet.

Magorzata ZaleskaDyrektor Instytutu Bankowoci, Szkoa Gwna Handlowa w WarszawieJest Dyrektorem Instytutu Bankowoci SGH, Wiceprzewodniczc Komitetu Nauk o Finansach PAN, Czonkiem Komitetu Bada Ekonomicznych NBP, Czonkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytuw Naukowych, a take Redaktorem Naczelnym Czasopisma Finanse.

W dorobku naukowym i popularno-naukowym posiada ponad 350 publikacji, przede wszystkim z zakresu stabilnoci systemu bankowego, funkcjonowania bankw centralnych, nadzorw nad rynkiem finansowym i systemw gwarantowania rodkw finansowych na rynku bankowym.

Bya m.in.: Czonkiem Rady Giedy Papierw Wartociowych (2000-2002), Czonkiem Komisji Nadzoru Bankowego (2007), Prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (2007-2009), Czonkiem Zarzdu International Association of Deposit Insurers (2008-2009), Przewodniczc Grupy Badawczej European Forum of Deposit Insurers (2008-2009), Czonkiem International Relations Committee przy EBC (2009-2013), Czonkiem Economic and Financial Committee przy Radzie UE (2009-2015), Czonkiem Zarzdu Narodowego Banku Polskiego (2009-2015), Penomocnikiem Zarzdu NBP do spraw wprowadzenia euro w Polsce (2013-2015), Przewodniczc Komitetu Bada Ekonomicznych NBP (2014-2015).

| Kongres Bankowoci Detalicznej

Dyskusja o przyszoci rynku bankowoci detalicznej w Polsce oraz w krajach Europy rodkowej i Wschodniej. Adresowane jest do czonkw zarzdw i dyrektorw instytucji finansowych w Polsce, oraz Europie rodkowo-Wschodniej, przedstawicieli firm konsultingowych oraz rodowiska akademickiego.

Tematyka poprzednich edycji:

Tak czy nie dla unii bankowej?

Czy banki hipoteczne s rozwizaniem dla problemu strukturalnego niedopasowania pynnoci w polskim sektorze bankowym?

Bezpieczestwo depozytw i rozwj rynku depozytowego w UE

Poszukiwanie standardu patnoci mobilnych przez banki w Polsce

Bank inside jak wzmocni wkad sektora bankowego w rozwj gospodarczy i spoeczny?

Europejski rynek listw zastawnych jakie szanse, zagroenia i dowiadczenia dla rynku krajowego?

Jak usprawni procesy administracyjne w sektorze finansowym?

Czy bankowo detaliczna straci przewag konkurencyjn?

15 lecie bankowoci internetowej w Polsce oczami mediw

Wpyw zarzdzania informacjami o kliencie na strategie dystrybucyjne (wielokanaowe) bankw

Bankowo detaliczna w rodowisku niskich stp procentowych

Lokalne rynki kredytowe: potencja czy ryzyko?

Jaka przyszo regulacyjna dla sektora bankowoci detalicznej?

Jaka przyszo technologiczna dla sektora bankowoci detalicznej?

Co bankowo detaliczna moe zaoferowa mikroprzedsibiorstwom?

| Uczestnicy VII Kongresu Bankowoci Detalicznej (2014)

35%34%

16%15%

Dyrektorzy

Czonkowie Zarzdw

Kierownicy

Pozostali

Ubezpieczenia

Konsulting

Media i IT

Pozostali

Bankowo

13%12%

9%7%

59%

Podzia wg stanowisk Podzia wg bran

KONGRES W OBIEKTYWIE / KONGRES BANKOWOCI DETALICZNEJ KONGRES BANKOWOCI DETALICZNEJ / KONGRES W OBIEKTYWIE 20 21

| VII Kongres Bankowoci Detalicznej w obiektywie | VII Kongres Bankowoci Detalicznej w obiektywie

WKRTCE / KONGRES BANKOWOCI DETALICZNEJ22

| Wkrtce

Zarzdzanie Kapitaem w Bankach

Seminarium ma form dyskusji okrgego stou. Celem jest doskonalenie metodologii zarzdzania kapitaem i pynnoci w bankach poprzez wykorzystanie zewntrznej wiedzy eksperckiej oraz wymian dowiadcze midzy osobami odpowiedzialnymi za metodologi zarzdzania kapitaem i pynnoci w bankach krajowych i zagranicznych.

25 luty 2016

Warszawa, Klub Bankowca

www.zkb.projektekf.pl

IT w instytucjach finansowych

Spotkanie przedstawicieli bankw i instytucji finansowych z ekspertami reprezentujcymi wiodce firmy IT. Celem konferencji jest identyfikowanie oczekiwa instytucji finansowych odnonie do zapewnienia im bezpieczestwa informatycznego oraz poznanie moliwoci i rozwiza oferowanych przez renomowane firmy IT w obszarze sprawnej, bezpiecznej i optymalnej ze wzgldw ekonomicznych obsugi klientw instytucji finansowych.

17-18 marca 2016

Leszno, Orodek Szkoleniowy BG

www.it.projektekf.pl

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

2015 Deloitte Advisory Sp. z o. o.

Financial Services Industry Setting the Direction

www.deloitte.com/pl/FSI

Wedug analitykw zbiura badawczego IDC, si napdow rozwoju rynku IT w2015 roku maj by cztery technologiczne filary takie jak, rozwizania mobilne, usugi wchmurze, big data ianalityka oraz sieci spoecznociowe. Wopublikowanym raporcie pt: IDC Predictions 2015: Accelerating Innovation and Growth on the 3rd Platform, wanie te obszary rynku maj stanowi gwn cz oglnowiatowych wydatkw na teleinformatyk, ktre wbiecym roku wzrosn o3,8% do ponad 3,8 biliona USD.

Odpowiadajc na oczekiwania klientw, IBM koncentruje swoj dziaalno na nastpujcych obszarach:

Rozwizania kognitywne samouczce si

Bazujc na projektach wykorzystujcych zaawansowan analityk biznesow iplatform superkomputera IBM Watson,

IBM powoa wpadzierniku 2015 r. pierwszy na rynku dzia usug biznesowych koncentrujcy si na wdroeniu rozwiza

samouczcych si. Ponad dwa tysice konsultantw IBM bdzie doradza firmom, jak wprowadzi kognitywny model

biznesu worganizacji. Przykadowo korzystajc zdoradztwa Watsona, lekarze mog dobiera sposoby leczenia raka

dostosowane do genomu danego pacjenta. Wbankowoci na podstawie danych osytuacji yciowej klienta, doradcy

s wstanie zaproponowa indywidualny plan oszczdzania iinwestycji. Dla wiodcej firmy whandlu detalicznym IBM

stworzy rozwizanie, ktre analizuje dane klientw zestawiajc je zinformacjami pyncymi zotoczenia prognoz

pogody czy badaniem nastrojw spoecznych aby przewidzie zmiany wpopycie na dane produkty idoradza wkwestii

polityki cenowej.

Big Data iAnalityka

Zkad sekund na wiecie przybywa danych. Szacuje si, e do 2020 roku bdzie cztery razy wicej danych

cyfrowych ni wszystkich ziarenek piasku na ziemi. Obecnie rwnie 80 procent danych na wiecie jest

nieustrukturyzowanych, pochodzcych zmateriaw video, zdj, e-maili, czy mediw spoecznociowych. Analityka

wic bdzie decydujcym czynnikiem, ktry pozwoli na kapitalizacj informacji wkonkretne wyniki biznesowe. IBM

stale powiksza portfolio rozwiza analitycznych iBig Data, dziki wsppracy zponad 40 tysicami klientw na

wiecie, inwestycje wbadania irozwj oraz przejcia dostawcw rozwiza analitycznych. Odpowiedzi firmy na

zapotrzebowanie firm wobszarze technologii kognitywnych jest platforma onazwie Watson zdolna analizowa

du ilo danych, rozpoznawa mow, aprzyswojon wiedz wykorzystywa do rozwizania zadanych pyta.

Bardzo duym echem odbio si zwycistwo superkomputera Watson zludmi podczas znanego amerykaskiego

teleturnieju Jeopardy!. Ale samouczce si komputery mog mie znacznie powaniejsze zastosowania. Watson

wykorzystywany jest przy diagnostyce, jako pomocnik lekarza. System ten jest wstanie wykorzysta ca dostpn

wiedz, przeanalizowa wyniki bada pacjenta, postawi diagnoz izaleci leczenie. Inne rozwizanie to modelowanie

matematyczne winstytucjach badawczych.

Usugi wchmurze

Obecnie ju ponad 80 procent nowego oprogramowania tworzona jest zmyl ousugach wiadczonych

wmodelu chmury obliczeniowej. Jednak 82 procent firm nie wykorzystuje jeszcze wpeni wszystkich moliwoci

pyncych zprzetwarzania danych wchmurze. IBM dysponuje bogat ofert otwartych rozwiza, ktre pomagaj

klientom wkroczy wer chmury obliczeniowej za spraw integracji, kontroli nad danymi ispecjalistycznej wiedzy.

Usugi IBM s oferowane wmodelu prywatnym, publicznym ihybrydowym oraz wformie IaaS (infrastruktura serwery

iprzestrze dyskowa na danie), PaaS (udostpnianie serwerw, przestrzeni oraz oprogramowania, takiego jak bazy

danych, middleware, serwery webowe iaplikacyjne) iSaaS (przekazanie gotowej do uycia aplikacji wformie usugi).

Zchmury IBM korzysta ponad 30 tysicy klientw zcaego wiata. Wedug bada firmy IDC, IBM przez dwa ostatnie lata

uzyskiwa tytu lidera usug wiadczonych wmodelu cloud computing (IDC MarketScape: Worldwide Cloud Professional

Services 2014 Vendor Analysis). Od czasu przejcia firmy SoftLayer, IBM nadal inwestuje znaczne rodki wbudow

kompleksowej oferty rozwiza chmurowych, aby wjak najlepszy sposb sprosta oczekiwaniom klientw.

Bezpieczestwo informatyczne

Wdziedzinie bezpieczestwa informatycznego sukces nigdy nie jest gwarantowany, wystarczy przypomnie sobie,

ile razy wminionym roku media donosiy onaruszeniach zabezpiecze danych iawariach wynikajcych zatakw

informatycznych. Icho dyrektorzy bezpieczestwa informatycznego (CISO Chief Information Security Officer) bacznie

obserwuj rne rodzaje zagroe, sami znajduj si pod baczn obserwacj.

Aby pozna izrozumie warunki, wjakich pracuj obecnie liderzy bezpieczestwa, IBM przeprowadzi wywiady ze

138 menederami najwyszego szczebla zarwno wramach funkcji IT, jak iodpowiedzialnymi za bezpieczestwo IT.

Liderzy bezpieczestwa dostrzegaj radykalne zmiany wotoczeniu swoich organizacji: 82 procent respondentw

stwierdzio, e wostatnich trzech latach zmienia si sama definicja bezpieczestwa, a80 procent postrzega wzrost

poziomu zagroenia zewntrznego jako najwaniejsze zobecnych wyzwa. Przedsibiorstwa nie tyle doszlifowuj

detale swoich strategii bezpieczestwa, co rozwaaj zupenie nowe strategie, uwzgldniajce wzrost iloci danych,

liczby urzdze inowe potrzeby uytkownikw. Liderzy bezpieczestwa podkrelaj dojrzao wasn iswoich

organizacji wtradycyjnych dziedzinach, ale czuj si mniej pewnie wnowych obszarach, takich jak analizy, chmura

iplatformy mobilne. Wychodzc naprzeciw wyzwaniom zwizanym zzagadnieniami bezpieczestwa informatycznego

wcigu ostatniej dekady, IBM dokona wielu akwizycji wtym obszarze, zatrudniajc na caym wiecie ponad 6

tysicy pracownikw naukowych ideweloperw w25 laboratoriach. Oprogramowanie zabezpieczajce IBM umoliwia

pozyskiwanie informacji, analiz iwykrywanie zagroe zewntrznych. IBM pomaga organizacjom wzbudowaniu

skutecznego iwszechstronnego systemu zabezpiecze, ktry przyczyni si do ograniczenia kosztw, podniesienia

jakoci usug iwikszej innowacyjnoci.

Rozwizania mobilne

Jak wynika zbada przeprowadzonych przez IBM, 84 procent dyrektorw IT uwaa, e inwestycje wrozwizania

mobilne s kluczowym narzdziem do nawizania bliszego kontaktu wklientem. Rwnoczenie 94 proc. dyrektorw

marketingu podkrela ogromne znaczenie aplikacji mobilnych wbudowaniu planw komunikacji cyfrowej. Obecnie

84 procent uytkownikw korzysta zaplikacji mobilnych zaraz po przebudzeniu, a80 procent aplikacji mobilnych jest

usuwanych po jednorazowym ich wykorzystaniu. Podczas gdy menederowie rozwaaj wykorzystanie technologii

mobilnych wbezporedniej interakcji zklientem, eksperci wskazuj na wikszy potencja ich zastosowania wewntrz

samych przedsibiorstw, wcelu usprawnienia komunikacji midzy pracownikami, poprawienia efektywnoci ich

pracy oraz stymulowania innowacyjnoci. Na czele tworzenia innowacji wsektorze rynku urzdze mobilnych IBM

stoi grupa 5 tysicy ekspertw. Firma posiada ponad 4300 patentw wobszarze technologii mobilnych, mediw

spoecznociowych ibezpieczestwa, ktre zostay wczone do rozwiza oferty IBM MobileFirst, umoliwiajc

klientom znaczco przyspieszy wprowadzanie strategii rozwoju mobilnoci wich dziaalnoci, zwikszenie

zaangaowania wikszej liczby pracownikw izdobywanie nowych obszarw rynku. Co wicej, dziki nawizaniu

wsppracy zfirm Apple, IBM zamierza rozwija rozwizania itechnologie mobilne dla biznesu, tworzc nowej klasy

aplikacje dla poszczeglnych sektorw rynku.

Rozwizania spoecznociowe

Globalizacja prowadzonego biznesu iszybkie zmiany wdostpnych technologiach informatycznych to due wyzwanie

dla przedsibiorstw. Firmy iorganizacje poszukuj recepty na funkcjonowanie na rynku. Kto bdzie umia wykorzysta

informacje zmediw spoecznociowych oraz potencja pracownikw, ten zdobdzie przewag biznesow Jeszcze do

niedawna mao kto wykazywa zrozumienie dla spoecznociowych sposobw funkcjonowania ikomunikowania si

wewntrz przedsibiorstw, czy pomidzy nimi. Gwnym przejawem takiego dziaania byo co najwyej zakadanie

stron czy profili wpopularnych mediach spoecznociowych, jak Facebook czy Twitter, albo wykorzystywanie ich

do rekrutacji pracownikw, jak LinkedIn czy polski GoldenLine. Dzi obserwujemy duo wiksze zainteresowanie

zastosowaniem spoecznociowych technik komunikacji wprzedsibiorstwach iorganizacjach. IBM oferuje szerok

gam technologii, ktre wistotny sposb wpywaj na jako iefektywno wykonywania pracy. Aby pomc klientom

by bardziej innowacyjnymi ipodejmowa lepsze decyzje wczasie rzeczywistym, IBM rozwija technologie chmurowe

inarzdzia analityczne woparciu onajlepsze praktyki zdobyte dziki wsppracy zponad 70tysicami klientw.

Zoprogramowaniem spoecznociowym IBM uywanym przez 79 czoowych firm zlisty Fortune 100, IBM po raz pity

zrzdu zosta uznany przez IDC wiatowym liderem wrynku rozwiza spoecznociowych dla przedsibiorstw

(IDC Worldwide Enterprise Social Networks 20142018 Forecast and 2013 Vendor Shares, Jul. 23, 2014).

TRANSFORMATIONAL

THINKINGMEETS TRANSFORMATIONAL

DOING.To transform your business, you need a partner. One who brings you new and innovative ideas every day. One with deep industry knowledge, meaningful insights and the broadest range of capabilities. And one who works shoulder to shoulder with you to help you reach the next level of performance. Thats a partner called Accenture Consulting. And thats high performance, delivered.

2015 Accenture. All rights reserved.

Generated at: Thu Sep 3 10:53:23 2015

visa.pl

13025419 Kongres Bankowosci Detalicznej 210x297.indd 1 16/11/15 16:10

| Notatki

Partner Generalny Partnerzy Strategiczni

Partner Gwny Partnerzy

Patronat Honorowy Gwny Partner Medialny

Partnerzy Medialni

Instytut Bada nad Gospodark Rynkow, Gdaska Akademia Bankowa80-227 Gdask, ul. Do Studzienki 63

tel. +48 58 524 49 01, [email protected]