Potencja‚ DIPOLA

download Potencja‚ DIPOLA

of 33

 • date post

  09-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  51
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Nowoczesne okablowanie budynku wielorodzinnego oraz nowe technologie zapewniające łatwy dostęp do CCTV, WLAN, TV SAT - DIPOL. Potencjał DIPOLA. Rozwiązania techniczne. DIPOL w Internecie – coś dla projektantów. DIPOL w Internecie – coś dla projektantów. karty katalogowe. deklaracje zgodności. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Potencja‚ DIPOLA

 • Nowoczesne okablowanie budynku wielorodzinnego oraz nowe technologie zapewniajce atwy dostp do CCTV, WLAN, TV SAT - DIPOL.

 • Potencja DIPOLA

 • Rozwizania techniczne

 • DIPOL w Internecie co dla projektantw

 • DIPOL w Internecie co dla projektantwkarty katalogowedeklaracje zgodnoci

 • DIPOL w Internecie co dla projektantw

 • NAJWANIEJSZE POSTANOWIENIA ROZPORZDZENIA WRAZ Z ICH UZASADNIENIEMCzy to w ogle ma sens?

 • Instalacje telekomunikacyjne w budynkach jak to byo dotychczas?Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 56. [Inne instalacje] [23] Budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego i budynek uytecznoci publicznej powinien by wyposaony w instalacj telekomunikacyjn, a w miar potrzeby rwnie w inne instalacje, takie jak: telewizji przemysowej, sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej, w sposb umoliwiajcy zapewnienie ochrony instalacji przed dostpem osb nieuprawnionych. 192. [Warunki bezpieczestwa] [104] 1. Instalacj telekomunikacyjn budynku, o ktrej mowa w 56, stanowi elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, w szczeglnoci kable i przewody wraz z osprztem instalacyjnym i urzdzeniami telekomunikacyjnymi, poczwszy od punktu poczenia z publiczn sieci telekomunikacyjn (przecznica kablowa) lub od urzdzenia systemu radiowego do gniazda abonenckiego.

 • Najwaniejsze zmianyW przypadku nowo budowanych budynkw wielorodzinnych, nowelizacja rozporzdzenia wprowadza obowizek:

  montau instalacji wiatowodowej, na ktr skada ma si zlokalizowana w dedykowanym pomieszczeniu teletechnicznym przecznica wiatowodowa oraz doprowadzone do kadego mieszkania dwa wkna wiatowodowe.

  montau instalacji umoliwiajcej zbiorowy odbir cyfrowych programw telewizji naziemnej DVB-T oraz radia, jak rwnie instalacji umoliwiajcej zbiorowy odbir programw telewizji satelitarnej z dwch pozycji satelitarnych w skad instalacji wchodzi ma okablowanie wraz z osprztem instalacyjnym: rozganikami, odganikami oraz wzmacniaczami i multiswitchami, jak rwnie maszt wraz z zestawem antenowym.

  montau okablowania miedzianego, koncentrycznego wraz z osprztem na potrzeby dostarczenia do mieszkania sygnau sieci kablowej lub drugiego sygnau telewizji satelitarnej i DVB-T - jeden dodatkowy przewd koncentryczny do mieszkania.

 • Najwaniejsze zmianyW przypadku nowo budowanych budynkw wielorodzinnych, nowelizacja rozporzdzenia wprowadza obowizek:

  4) montau okablowania miedzianego w postaci dwch skrtek komputerowych doprowadzonych do mieszkania wraz z osprztem doprowadzenie Internetu oraz realizacja instalacji domofonowej, przyzywowej, itp.

  montau teletechnicznej skrzynki mieszkaniowej zlokalizowanej w okolicy wejciowych drzwi do mieszkania, w ktrej zakoczenia maj mie wszystkie wymienione wyej przewody skrzynka ta moe zawiera dodatkowe elementy takie, jak: rozganiki telewizyjne, switch ethernetowy, itp. Okablowanie ze skrzynki doprowadzone ma by do gniazd kocowych, przy czym rozporzdzenie nie precyzuje dokadnie tej kwestii.

  6) wydzielenia odpowiedniego pomieszczenia teletechnicznego w ktrym zlokalizowany bdzie sprzt instalacyjny oraz zakoczenia kablowe.

 • JAK OKABLOWA BUDYNEK WIELORODZINNY?Instalacja wiatowodowa

 • DOBR KABLA DO INSTALACJIOkablowanie wewntrzne to:- kable wewntrzne typu duplex,- kable wewntrzne dystrybucyjne,- kable paskie wewntrzne,- kable uniwersalne.Jakie wkno i jaki kabel bdzie odpowiedni do instalacji?

 • DOBR KABLA DO INSTALACJIKABEL ATWEGO DOSTPU:-wzmocnienie z 2 prtw aramidowych,-konstrukcja umoliwiajca wycinanie okna i atwy dostp do wkien bez ich uszkadzania,-moliwo wycignicia wkna do 30 metrw,-wkna wiatowodowe jednomodowe w standardzie G.657.A2,-powoka LSZH,

 • KABEL ATWEGO DOSTPUDostpne s kable12,24,36,48 wknowe

 • ZAKACZANIE KOCWEK WIATOWODOWYCHDo kadego mieszkania musz by doprowadzone 2 wkna wiatowodowe zakoczone kocwkami SC/APC

 • JAK OKABLOWA BUDYNEK WIELORODZINNY?Instalacja telewizji naziemnej i satelitarnej

 • Szczegowe wytyczne zawarte w rozporzdzeniuokablowanie kategorii RG-6 lub wyszej, wykonane w klasie A, zawierajce podwjny ekran foli aluminiow i oplot o gstoci co najmniej 77% oraz miedzian y wewntrzn o rednicy nie mniejszej ni 1 milimetr. Do kadej skrzynki mieszkaniowej oprowadzony ma by jeden przewd z multiswitcha (sygna FM+DVB-T+SAT) oraz drugi z multiswitcha lub z osprztu sieci kablowej.

  zestaw antenowy: antena FM 87,5 108MHz, VHF/DAB 174 230MHz, UHF 470 862 MHz o zysku nie mniejszym ni 14dBi, czasze satelitarne paraboliczne lub offsetowe o rednicy nie mniejszej ni 1,20minstalacja ma zapewnia odbir sygnau satelitarnego z co najmniej dwch satelitw - sprzt instalacyjny wykonany w klasie ekranowania A.Laminas OFC-1200PA6670

 • Co to jest i jak dziaa multiswitch?pasmo satelitarne : wysokie (Hi), niskie (Lo)Lo: 10700 11700 MHz, Hi: 11700 12700 MHzpolaryzacja : pozioma (H), pionowa (V)

  przykadowy transponder satelitarny:HB 13.0E -11393 MHz V

  14V, 0kHz V/Lo14V, 22kHz V/Hi18V, 0kHz H/Lo18V, 22kHz H/Hisygnay sterujce

 • Cechy instalacji multiswitchowychdystrybucja caego pakietu sygnaw z wybranego satelity lub satelitwsygna TV naziemnej (analogowa oraz cyfrowa DVB-T)do odbioru konieczny jest tuner satelitarnydecyzj o zawartoci programowej podejmuje indywidualnie kady z abonentwkonieczno stosowania gniazd RTV/SAT kocowychjedna gowica odbiornika SAT jedno wyjcie multiswitcha

 • Cechy instalacji magistralnych TerraMoliwo zaadaptowania w praktycznie kadej topologii fizycznejSzczeglnie polecane w przypadku rozlegych obiektw wieloklatkowych oraz wielokondygnacyjnych1 zestaw antenowy nawet 1000 gniazd

 • Multiswitche TERRA serii MSVod 8 do 32 wyj1 lub 2 pozycje satelitarnewzmocnienie DVB-T 4-10dB regulowane w zakresie 17dBwzmocnienie SAT 5-14 dB regulowane w zakresie 10dBgrupowanie wyj pod wzgldem wzmocnieniamaksymalny poziom DVB-T na wyjciu 85-93dBmaksymalny poziom SAT 93dB

  MSV-932 TERRA

 • Multiswitche TERRA serii MSVMSV-932 TERRARegulacja poziomu DVB-TRegulacja SAT dla pasma niskiego i wysokiego

 • Schematy okablowania dla instalacji magistralnych Wzgldnie niewielka ilo gniazd na klatk Jeden odganik i multiswitch na klatk

  Konieczno prowadzenia duej iloci Przewodw w szachcie

 • Schematy okablowania dla instalacji magistralnych Dua ilo gniazd w klatce Budynki wielokondygnacyjne Jeden odganik i multiswitch na pitro (ew. kilka piter) Dua elastyczno

  Wiksza ilo urzdze aktywnych oraz skrzynek RTV wyszy koszt

 • SatNET program do projektowania instalacji multiswitchowych

 • SatNET program do projektowania instalacji

 • Magistrale wiatowodowe dla instalacji multiswitchowych Konwertery optyczne

  Nadajniki optyczne

  Splittery

  Wirtualne odbiorniki (Quatro, Quad, Twin)

 • Instalacje sieci kablowejjeden z doprowadzonych do teletechnicznej skrzynki mieszkaniowej przewodw wsposiowych moe by przeznaczony na potrzeby wiadczenia usug przez operatorw telewizji kablowej

  za punkt pocztkowy instalacji sieci kablowej naley przyj punkt styku z publiczn sieci telekomunikacyjnzastosowane w instalacji kable spenia maj wymagania, jak w przypadku instalacji RTV/SATTriset Profiklasa A++

 • INSTALACJA LAN&INSTALACJA DOMOFONOWA

 • Szczegowe wytycznedo kadej telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej powinny by doprowadzone co najmniej dwie skrtki komputerowe UTP kategorii 5e lub wyszejtor transmisyjny utworzony przez przewody oraz osprzt poczeniowy klasy Djedno z czy wykorzystane na potrzeby wiadczenia usug telekomunikacyjnych, drugie na potrzeby realizacji instalacji domofonowej, dzwonkowej lub podobnej

 • W czym moemy Ci pomc?

 • Dzikujemy