potencja‚ kreatywny

download potencja‚ kreatywny

of 32

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

nowe spojrzenie na podlaski system innowacji

Transcript of potencja‚ kreatywny

 • Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, budetu pastwa oraz budetu Wojewdztwa PodlaskiegoPotencja kreatywnyNowe spojrzenie na podlaski system innowacjiMarcin NawrockiUrzd Marszakowski Wojewdztwa Podlaskiego

 • Innowacyjno czyli synergia wiedzy, przedsibiorczoci, przemylanych regulacji i powszechnej kultury kreatywnoci

  Micha Kleiber

 • Czy jest miejsce na innowacje nietechnologiczne?INNOWACJEKREATYWNO - zdolno do twrczego mylenia i staego poszukiwania nowych, czsto niekonwencjonalnych rozwiza.

  Nierozerwalnie wie si z duchem PRZEDSIBIORCZOCI, ktra wymaga swoistej odwagi decyzyjnej, wiadomoci podejmowanego ryzyka, aktywnego dziaania i reagowania na zmieniajc si rzeczywisto.

  Traktujc kreatywno jako tworzenie nowych pomysw, a przedsibiorczo jako inicjowanie zmian, INNOWACJE okazuj si by procesem przeksztacania pomysw w dziaanie i swoistym urzeczywistnieniem kreatywnoci.

 • Diament innowacji w sektorach kreatywnych

  rdo: Miles I., Green L. (2008), Hidden innovation in the creative industries, NESTA Research Report, s. 16

 • CREATIVE INDUSTRIESSZTUKA

  MEDIA I ROZRYWKA

  USUGI BIZNESU KREATYWNEGO

 • reklama,projektowanie/wzornictwo (design, w tym np.: projektowanie mody),film i wideo,fotografia,architektura,muzyka,teatr i taniec (sztuki performatywne),rynek sztuki i antykw,rkodzieo i rzemioso artystyczne,rynek wydawniczy (elektroniczny i tradycyjny),oprogramowanie,gry i usugi komputerowe,media tradycyjne i elektroniczne (radio, telewizja, internet),animacja i postprodukcjardo: Departament Kultury, Mediw i Sportu (DCMS)PRZEMYS KREATYWNY

 • SEKTOR KREATYWNYAwans Polski w cigu szeciu lat (2002-2008) o 7 miejsc i staa si 17. eksporterem na wiatowym rynku przemysu kreatywnego, przy czym warto eksportu wzrosa w tym czasie o 15%.

 • Innowacyjna KREATYWNO

 • Innowacyjna KREATYWNO

 • KREATYWNE METROPOLIE

 • Lokalizacja podmiotw sektora kreatywnego w WarszawieKREATYWNE METROPOLIE

 • rdo: Znaczenie gospodarcze sektora kultury, Instytut Bada Strukturalnych 2010

 • rdo: Znaczenie gospodarcze sektora kultury, Instytut Bada Strukturalnych 2010

 • KLASA KREATYWNAMiasta, chcc zdoby przewag konkurencyjn nad innymi, musz sta si dla ludzi atrakcyjne, aby nie tylko nie dopuci do utraty substratu kreatywnego, ale wrcz przyciga je z zewntrz i utrzyma. Klucz do sukcesu lee ma w jakoci ycia mieszkacw i jakoci ksztacenia. Jakoci ycia rozumianej zarwno jako dostp do usug, sportu i kultury, ale te zrnicowanym, bogatym w atrakcje. Dla ludzi kreatywnych licz si nie tylko wzgldy ekonomiczne, ale te styl ycia czsto nie wybieraj miejsca, w ktrym chc y i mieszka jedynie na podstawie dostpnych miejsc pracy i wysokoci zarobkw, ale poszukuj rwnie miejsc przyjaznych, innowacyjnych, otwartych i rnorodnych. (za R.Florida)

  Innowacje rodz si w miejscu przypadkowych spotka ludzi. Sami ludzie nie wystarcz naley stworzy im sytuacje i miejsca do kreatywnych spotka(Prezes Wrocawskiego Centrum Bada EIT+ Mirosaw Miller)

 • Co na to UNIA EUROPEJSKA

 • Sektor kultury i twrczoci, ktry kwitnie na poziomie lokalnym i regionalnym, dysponuje strategicznymi moliwociami czenia kreatywnoci i innowacji. Mog one pobudzi lokalne gospodarki, rozpocz nowe dziaania, stworzy nowe i trwae miejsca pracy, pozytywnie oddziaywa na inne brane oraz zwikszy atrakcyjno regionw i miast. Sektor twrczoci stanowi zatem katalizator strukturalnej zmiany wielu stref przemysowych i obszarw wiejskich, majc potencja do odmodzenia ich gospodarki i przyczynienia si do zmiany powszechnego obrazu tych regionw.

  Powinien on zosta wczony w strategie rozwoju regionalnego, aby zapewni skuteczne partnerstwo pomidzy spoeczestwem obywatelskim, przedsibiorstwami i organami publicznymi na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim.

  Co na to UNIA EUROPEJSKArdo: KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOECZNEGO I KOMITETU REGIONW z 20.12.2011 r.

 • zachca wadze lokalne i regionalne do tworzenia miejsc spotka i opracowania podstaw tworzenia lokalnych sieci sucych uwraliwianiu ogu osb pracujcych w tym sektorze za pomoc wymiany wiedzy specjalistycznej, eksperymentw, poprawy kompetencji i za pomoc szkole w zakresie innowacyjnych technologii, takich jak technologie cyfrowe, a take uwraliwianiu ogu spoeczestwa na kultur i kreatywno dziki szkoleniom, debatom i innym wydarzeniom artystycznym i kulturalnym; zachca take do rozwoju orodkw twrczych oraz inkubatorw kreatywnoci, tak aby

  umoliwi modym pracownikom oraz przedsibiorstwom z brany twrczej wspprac w ramach sieci, wspieranie innowacji i zwikszenie widocznoci sektoraCo na to UNIA EUROPEJSKArdo: Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie uwalniania potencjau przedsibiorstw z brany kultury i brany twrczej

 • Trzeba uruchomi stosowne rodki, pomc przedsibiorstwom z brany kultury i brany twrczej rozwija si w ich rodowiskach lokalnych i regionalnych, a take przej do gospodarki kreatywnej poprzez stymulowanie wpywu tych przedsibiorstw na rnorodne aspekty gospodarki i ycia spoecznego.

  Dziki kreatywnej gospodarce osoby z sektora kultury s si napdow spoeczestwa opartego na wiedzy i staj si rdem rozwoju gospodarczego i harmonii spoecznej. Poniewa nasze gospodarki coraz bardziej oparte s na usugach niematerialnych, przedsibiorstwa z brany kultury i brany twrczej nadaj wikszy wymiar kreatywnej wartoci dodanej. Sia napdowa trwaego rozwoju opiera si na dugoterminowych inwestycjach w twrczy potencja Europy.Co na to UNIA EUROPEJSKArdo: Parlament Europejski, Komisja Kultury i Edukacji, 01.2011

 • Strategia EUROPA 2020Projekt przewodni Unia innowacji

  Na poziomie krajowym pastwa czonkowskie bd musiay:

  zapewni odpowiedni liczb absolwentw nauk cisych, wydziaw matematycznych i inynieryjnych oraz wprowadzi do programw szkolnych elementy kreatywnoci, innowacji i przedsibiorczociCo na to UNIA EUROPEJSKA

 • Gdzie w tym miejsce na PODLASKIE?

 • MAGMA 2Zwycizca University Rover ChallengeGdzie w tym miejsce na PODLASKIE?

 • PW-Satto pierwszy polski satelita studenckiGdzie w tym miejsce na PODLASKIE?

  Wymiary10 cm 10 cm 11 cmMasa cakowita1 kg

 • IMAGINE CUPjest najwikszym konkursem technologicznym dla studentw na wiecie.

  Turniej rozwija wyobrani, kreatywno oraz pasj w zakresie nowoczesnych technologii.

  Wydzia Informatyki Politechniki Biaostockiej zaj pierwsze miejsce na licie polskich uczelniCelem inicjatywy jest jednoczenie inspirowanie modych ludzi do wykorzystania nowych technologii na rzecz rozwizywania istotnych problemw wspczesnoci.Gdzie w tym miejsce na PODLASKIE?

 • Studencki Konkurs Projektowy SolidWorksPojazdrubowyCignik kroczcyInnowacyjny rower skadany DubikeGdzie w tym miejsce na PODLASKIE?

 • Fashion & DesignJony srebra osadzone we wknach polimerowych pozwalaj uzyska efekt antybakteryjnej ochronyProjektanci mody

  Fashion Weekend 2012Gdzie w tym miejsce na PODLASKIE?

 • LABORATORIUMGrafiki Komputerowej i Sztuki Interaktywnejstudio postprodukcyjne w Polsce, specjalizujce si w tworzeniu reklam telewizyjnych, zaawansowanych animacji i wysokiej klasy efektw specjalnych do filmwfirma tworzca biblioteki elementw dla architektw, do reklam oraz wizualizacje przemysowe i animacje

 • RSUM (1)Sabe dane z roku 2008, na dobra spraw niewiele si rni, jeli chodzi o innowacje tradycyjne,PwC raport z 2011 za lata 2006-2010 (wyniki nienajlepsze, jeli chodzi o kapita spoeczny)

  Jednak w 2010 walka o ESK nie do przecenienia uwolnia duy potencja twrczy, take w 2010 pierwsza edycja Up 2 Date FestivalW 2011/12 ukierunkowanie BPN-T na cz przemysu kreatywnego Laboratorium; Imagine Lab prototypownia dla interdyscyplinarnych zespow projektujcych wasny e-biznes

  potencja modej kultury, kreatywnoci czy myli technicznej jest bardzo trudne zadanie, jak go ukierunkowa, jak podj ryzyko wsparcia tego potencjauhttp://odhaldydokultury.wordpress.com/relacja-z-wyjazdu/

 • RSUM (2)Czy na pewno tylko innowacje techniczne i technologiczne?Czy na pewno finansowanie inwestycji, a nie innowacji pozatechnologicznych wpynie zasadniczo na rozwj regionu?

  Fabryka Designu (Przy Wydziale Architektury PB)Muzeum Mody i TelstyliwPotrzeba przestrzeni do kreacji, pracy i wsptworzenia innowacji, ale te adekwatnego dla modych kreatywnych - przestrzeni i miejsc do odpoczynku, rozrywki, sztuki i kultury

  Realna szansa na istotne zmiany w Podlaskim w perspektywie do 2020 -> Potencja kreatywny jedn z inteligentnych specjalizacji w nowej perspektywie 2014-2020

 • Najwaniejsze narzdzia pracy najemnej nie stoj ju w fabrykach ani w warsztatach rzemielniczych, lecz s w ludzkich mzgach

  Alvin Toffler

 • Thank you for your attentionMarcin.Nawrocki@wrotapodlasia.pl