Niewyobra¼alny potencja‚

download Niewyobra¼alny potencja‚

of 22

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Skuteczne metody udoskonalania i wykorzystywania wyobraźni do osiągania sukcesów. Metody, które nieświadomie wykorzystywali tacy ludzie jak Einstein, Tesla, Mozart, Leonard.

Transcript of Niewyobra¼alny potencja‚

 • Copyright by Zote Myli & Dawid Gut, rok 2012

  Autor: Dawid GutTytu: Niewyobraalny potencja

  Wydanie IData: 19.06.2012ISBN: 9788377015612

  Projekt okadki: Janusz SkierkowskiRedakcja: Magdalena Michalak, Sylwia FortunaSkad: Magda Wasilewska

  Wydawnictwo Zote Myli sp. z o.o.44117 Gliwiceul. Toszecka 102www.ZloteMysli.ple-mail: kontakt@zlotemysli.pl

  Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych w ksice.Niniejsza publikacja, ani adna jej cz, nie moe by kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposb reprodukowana, powielana, ani odczytywana w rodkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Wykonywanie kopii metod kserograficzn, fotograficzn, a take kopiowanie ksiki na noniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.Wszelkie prawa zastrzeone.All rights reserved.

 • Spis treci

  Wstp ..........................................................................................................................................5

  1. Wyobrania z czym to si je? .....................................................................................7

  2. Wprowadzenie do wicze ..............................................................................................9

  3. Jak dziaa ludzki mzg?................................................................................................... 153.1. Dwie pkule mzgowe, czyli dwa w jednym ................................................. 163.2. wiczenia na synchronizacj i pobudzenie pkul ...................................... 183.3. Wprowad to w swoje codzienne ycie ............................................................ 56

  4. Moc relaksacji a potga twojej wyobrani ................................................................ 614.1. Zauwa napicia w ciele ........................................................................................ 664.2. Natura napi .......................................................................................................... 714.3. Poznaj genez swoich napi .............................................................................. 724.4. Zrelaksuj umys i ciao........................................................................................... 754.5. Uwolnij oddech ...................................................................................................... 814.6. Kurs relaksacji wprowad to w swoje ycie .............................................. 82

  5. wiadomo a potga twojej wyobrani.................................................................... 855.1. Uwiadom to sobie! Ciemna strona wyobrani ............................................ 895.2. Mentalny chaos. proces uwalniania si od natoku myli ................................... 915.3. Automatyzm mylenia .......................................................................................... 925.4. wiadomo dialogw wewntrznych ............................................................. 945.5. Obserwacja myli i emocji ................................................................................... 955.6. Zrozumienie struktury czasu .............................................................................. 985.7. ycie tu i teraz a wykorzystanie wyobrani ...................................................1005.8. Uyj wyobrani, zanim ona uyje ciebie ........................................................1025.9. wicz swoj uwag...............................................................................................103

  6. Czy to ju wszystko, co wiemy o wyobrani? .........................................................105

  7. Zadaj sobie kilka pyta .................................................................................................111

 • 8. Strumie obrazw .........................................................................................................1138.1. Albert Einstein jak on to robi?...................................................................1138.2. Fascynujce odkrycia dr. Wengera ..................................................................1158.3. Czym jest strumie obrazw? ..........................................................................1168.4. Trzy zasady techniki strumienia obrazw .....................................................1168.5. Wykonaj pierwszy krok ......................................................................................1188.6. Czste problemy w czasie pracy ze strumieniem obrazw ......................118

  9. Film w twojej gowie .....................................................................................................1219.1. Co dzi graj? Poznaj swj repertuar ..............................................................1219.2. Czas na film ............................................................................................................1259.3. Kurs tworzenia wasnych mentalnych filmw .............................................1289.4. Zdobd dwanacie Oscarw ...........................................................................1319.5. Twoja niekoczca si opowie .....................................................................132

  10. Uyj wyobrani i odnie sukces! .............................................................................13510.1. Czy wiesz, czego naprawd chcesz? Stwrz cel od podstaw ..................13810.2. Wizualizacja procesu ........................................................................................14010.3. Wyobrania kluczem do motywacji .............................................................14610.4. Zmiana zych nawykw ....................................................................................15110.5. Autowizerunek sta si swoim bohaterem ..........................................153

  11. Wyobrania zawadna wiatem. Odnajd swoj inspiracj ..............................15511.1. Arystoteles ...........................................................................................................15611.2. Leonardo da Vinci .............................................................................................15811.3. Wolfgang Amadeusz Mozart ..........................................................................16511.4. Nikola Tesla .........................................................................................................16711.5. Walt Disney .........................................................................................................171

 • 15

  Nasz mzg jest wspaniaym narzdziem. Skada si z oko-o biliona komrek nerwowych, z czego kada ma tysice rozgazie. Cokolwiek robisz, cokolwiek czujesz lub my-lisz, jest efektem czenia si tych komrek, a nastpnie przekazywania impulsw elektrycznych.

  Ludzki mzg ma wiele czci, a kadej z nich przypisano inne zadanie. Najistotniejszy podzia ze wzgldu na spo-sb dziaania to ten na lew i praw pkul. Waciwie nie mamy w gowie jednego, a dwa mzgi!

  aden komputer na wiecie nie jest tak wyspecjalizowany jak mzg maego dziecka. Zauwa, ile si zmienio, odkd przestae by dzieckiem. Ile nowych umiejtnoci naby-e, jak wietnie potrafisz odnale si w wikszoci sytu-acji. Wyobraasz sobie siebie z umiejtnociami piciolat-ka? Byoby ciko.

  Skoro wic posiade tyle umiejtnoci, to czy to, co wiesz teraz, jest ju wszystkim, czego si nauczysz? Oczywicie, e nie! Kady czowiek jest genetycznie zaprogramowany do uczenia si, zdobywania nowych umiejtnoci i wiedzy. Pomyl zatem, ile jeszcze si nauczysz. A przede wszystkim zastanw si, o ile wicej moesz osign, jeli wiadomie

  3. JAK DZiAA LUDZKi MZg?

 • 16

  Niewyobraalny potencja

  poprowadzisz ten proces i przyspieszysz go kilkukrotnie, rozwijajc swj mzg i komunikacj midzy dwiema p-kulami.

  3.1. DWiE PKULE MZgOWE, CZyLi DWA W JEDNyM

  Jak wspomniaem powyej, gwnym podziaem naszego mzgu jest podzia na lew i praw pkul. Te dwa mzgi nie s od siebie cakowicie oddzielone. czy je kbek wkien nerwowych, tak zwane spoido wielkie (corpus callosum), dziki ktremu obie pkule mog przekazywa sobie informacje. Informacje przetwarzane przez lew pkul s logiczne, werbalne i analityczne, podczas gdy te przez praw emocjonalne, niewerbalne, kreatywne. Prawa pkula jest odpowiedzialna za podejmowanie de-cyzji, ktre mog si wydawa nielogiczne, ale ktre, co ciekawe, s zazwyczaj trafne. To ona jest zaangaowana w wikszo wizualnych czynnoci. Niesamowicie wana jest dobra komunikacja pomidzy tymi dwiema pkulami, poniewa dopiero wtedy moemy otrzyma peny obraz otaczajcej nas rzeczywistoci.

  Zostao wykazane, e kobiety maj wiksze spoido wiel-kie, lepiej odczytuj zatem mow ciaa i s bardziej em-patyczne. Niektrzy naukowcy sugeruj nawet, e wanie ta lepsza komunikacja dwch pkul u kobiet jest odpo-wiedzialna za tak zwan kobiec intuicj potrafi one trafniej odczytywa informacje dotyczce czyjego zacho-

 • 17

  3. Jak dziaa ludzki mzg?

  wania i przetworzy je w lewej pkuli, aby wyczu czyje ze intencje.

  Gdy poszlimy do szkoy, nasz naturalny system pracy na obu pkulach zosta przerwany. System edukacji kadzie duy nacisk na wykorzystanie lewej pkuli. Do tego dzieci s czsto krytykowane przez rodzicw i nauczycieli za bu-janie w obokach.

  Nasze spoeczestwo stao si wic w duej mierze ukie-runkowane na wykorzystanie funkcji lewej pkuli mzgo-wej. Nie jest to oczywicie ani ze, ani dobre. Obie p-kule s rwnie wane. To, co naley poprawi, to przede wszystkim komunikacj pomidzy nimi, bo to dziki temu nasz potencja moe by w peni wykorzystany.

  Zreszt sam w trakcie