Instrukcja Obslugi Nl 1500

Click here to load reader

 • date post

  11-Apr-2015
 • Category

  Documents

 • view

  73
 • download

  8

Embed Size (px)

description

Manual Zelmer 1500, 150W

Transcript of Instrukcja Obslugi Nl 1500

PL CZ SK HU RO RU BG UA EN

atwe czyszczenie Snadn itn ahk istenie Knny tisztts Uor de curat Easy cleaning

Ainstrukcja uytkowania user manual7

JuiceMaker JP1500Wyciskarka do owocw, warzyw i zi Fruit, vegetable, and herb juice presser6 a

JuiceMaker JP1500Wyciskarka do owocw, warzyw i zi Fruit, vegetable, and herb juice presser

PL CZ SK HU RO RU BG UA EN

Cicha praca Tich provoz Tich prevdzka Csendes munka Zgomot redus Noiseless operation

b

5

Linia Produktw Nerro Product Line Nerro

1

4

432

Czajnik Kettle

9PL CZ SK HU RO RU BG UA EN

3

Funkcja reverse Funkce reverse Funkcia reverse Reverse funkci Funcia reverse reverse Reverse FunctionPL INSTRUKCJA UYTKOWANIA HU HASZNLATI UTASTS BG

2 8 eWYCISKARKA DO OWOCW, WARZYW I ZI Typ JP1500 610CZ NVOD K POUIT

c

d

GYMLCS, ZLDSG S GYGYNVNY PRS JP1500 Tpus 2125RO INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

, JP1500 3641UA

B13Z016Ekspres do kawy Espresso machine

ON

JP1500-001_v01

ODAVOVA OVOCE, ZELENINY A BYLIN Typ JP1500SK NVOD NA OBSLUHU

1115

STORCTOR DE FRUCTE, LEGUME I PLANTE MEDICINALE Tip JP1500 2630RU

, JP1500 4247EN USER MANUAL

491

Blender rczny Hand blender

OFF

ODAVOVA OVOCIA, ZELENINY A LIEIVCH RASTLN Typ JP1500 1620

, T JP1500 3135

FRUIT, VEGETABLE, AND HERB JUICE PRESSER Type JP1500 4854

REVwww.zelmer.pl www.zelmer.com

www.zelmer.pl www.zelmer.com

C

D

PL

Szanowni Klienci!

Wskazwki dotyczce bezpieczestwaNaley upewni si, e ponisze wskazwki zostay zrozumiane.

1

2

3

1

2

3

Gratulujemy wyboru naszego urzdzenia i witamy wrd uytkownikw produktw Zelmer. W celu uzyskania najlepszych rezultatw rekomendujemy uywanie tylko oryginalnych akcesoriw firmy Zelmer. Zostay one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu. Prosimy o uwane przeczytanie niniejszej instrukcji obsugi. Szczegln uwag naley powici wskazwkom bezpieczestwa. Instrukcj obsugi prosimy zachowa, aby mogli Pastwo z niej korzysta rwnie w trakcie pniejszego uytkowania.

Notes........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................

Niebezpieczestwo! / Ostrzeenie!Nieprzestrzeganie grozi obraeniami

Charakterystyka urzdzeniaCiesz si prawdziwym smakiem pyncym z natury z nowym urzdzeniem JUICEMAKER. JuiceMaker jest urzdzeniem sucym do pozyskiwania sokw z owocw, warzyw i zi. JuiceMaker zgniata produkty celem uzyskania z nich soku; takie innowacyjne rozwizanie sprawia, i sok jest bogaty w wartoci odywcze, witamin C oraz ma prawdziwie naturalny smak. Dziki urzdzeniu JuiceMaker uzyskasz wiey sok nie tylko z owocw czy warzyw, ale rwnie z zi a nawet ziaren soi. Unikalny system SES (Slow Extraction System) to nowe podejcie do pozyskiwania soku sok wyciskany jest przy wolnych obrotach, dziki czemu zachowuje maksymalne wartoci odywcze. System te jest niezwykle wydajny, za jego pomoc wyciniesz zdecydowanie wicej soku, ni za pomoc tradycyjnej sokowirwki a ponadto zrobisz to w zdecydowanie krtszym czasie. Urzdzenie jest rwnie niezwykle ciche, a prosta obsuga i atwo mycia podnosi walory uytkowe urzdzenia. Zachowanie maksymalnych zawartoci witamin, pektyn, enzymw, mineraw i witaminy C powoduje, e sok nie jest klarowny. Efekt ten jest zamierzony, bowiem uwaamy, e wysokie wartoci odywcze soku s waniejsze ni klarowno. JuiceMaker to nie tylko pyszny sok. To take eleganckie urzdzenie, ktre stanie si ozdob Twojej kuchni. Dodatkow zalet jest atwo mycia wystarczy na koniec wla szklank wody a wikszo pozostaoci miszu zostanie samoistnie wypukana. Wszystkie czci majce kontakt z przetwarzanymi surowcami wykonane s z materiaw przeznaczonych do kontaktu z ywnoci. JuiceMaker czas na wiey, pyszny sok. Zelmer niezawodnie.

4

5

6

4

5

6

E

7

8 1

7

8

Nie podczaj wtyczki do gniazdka sieci mokrymi rkami. Nie uruchamiaj urzdzenia, jeli przewd zasilajcy jest uszkodzony lub obudowa jest w sposb widoczny uszkodzona. Jeeli przewd zasilajcy nieodczalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on by wymieniony u wytwrcy lub w specjalistycznym zakadzie naprawczym albo przez wykwalifikowana osob w celu uniknicia zagroenia. Napraw urzdzenia moe dokonywa jedynie przeszkolony personel. Nieprawidowo wykonana naprawa moe spowodowa powane zagroenia dla uytkownika. W razie wystpienia usterek zwr si do specjalistycznego punktu serwisowego Zelmer. Nie uywaj urzdzenia, gdy ruba wyciskajca, sito bd zgarniacz soku s uszkodzone. Przed wymian wyposaenia lub zblianiem si do czci poruszajcych si podczas uytkowania, naley wyczy sprzt i odczy od zasilania. Przed czyszczeniem urzdzenia, montaem lub jej demontaem zawsze wyjmij przewd przyczeniowy z gniazdka sieci. Zachowaj szczegln ostrono podczas pracy z urzdzeniem w obecnoci dzieci. Nie pozostawiaj wczonego do sieci urzdzenia bez dozoru. Niniejszy sprzt nie jest przeznaczony do uytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolnoci fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie majce dowiadczenia lub znajomoci sprztu, chyba, e odbywa si to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcja uytkowania sprztu, przekazanej przez osoby odpowiadajce za ich bezpieczestwo. Naley zwraca uwag na dzieci, aby nie bawiy si sprztem.

F

Uwaga!Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia

2 3 4 1 2

Nie uruchamiaj urzdzenia bez wsadu. Nie przeno urzdzenia podczas pracy. Nie uywaj urzdzenia duej ni 20 minut. Nie wycigaj wtyczki z gniazdka sieci pocigajc za przewd. Urzdzenie podczaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prdu przemiennego) wyposaonego w koek ochronny, o napiciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urzdzenia.JP1500-001_v01

6

Przed uruchomieniem urzdzenia sprawd czy pokrywa

z lejem zasypowym jest dobrze zamocowana. Do popychania produktu stosuj tylko popychacz. Nie przeciaj urzdzenia nadmiern iloci produktu, ani zbyt silnym jego popychaniem (popychaczem). Nie naraaj urzdzenia na dziaanie temperatury powyej 60C. Nie stawiaj urzdzenia na mokrej powierzchni. Nie zanurzaj napdu urzdzenia w wodzie, ani nie myj go pod biec wod. Stawiaj urzdzenie zawsze na stabilnej, rwnej i paskiej powierzchni; przewd przyczeniowy nie moe zwisa poza krawd powierzchni, na ktrej stoi urzdzenie.

Opis urzdzenia 1 Napd wyciskarki a Wycznik ON-OFF-REV b Przewd przyczeniowy 2 Miska c Wylot miszu d Wylot soku e Gumowa zatyczka 3 Zgarniacz soku 4 Sito 5 ruba wyciskajca 6 Pokrywa z lejem zasypowym 7 Popychacz 8 Pojemniki na sok i misz 9 Szczotka

(Rys. A)

WskazwkaInformacje o produkcie i wskazwki dotyczce uytkowania

Urzdzenie jest przeznaczone do uytku domowego.

W przypadku wykorzystywania go do celw biznesu gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniaj si. Nie zdejmuj pokrywy z lejem, gdy zadziaa zabezpieczenie i wyczy urzdzenie. Po zakoczeniu pracy wyjmij przewd przyczeniowy z gniazdka sieci. Do mycia obudowy nie uywaj agresywnych detergentw w postaci emulsji, mleczka, past, itp. Mog one midzy innymi usun naniesione informacje symbole graficzne takie, jak: podziaki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp. Do mycia metalowych czci zwaszcza sita uywaj mikkiej szczoteczki. Przed rozpoczciem uytkowania wyciskarki zapoznaj si z treci caej instrukcji obsugi.

Przygotowanie wyciskarki do pracy (demonta)

(Rys. C)

Przed pierwszym uyciem rozmontuj wyciskark, umyj czci majce kontakt z przetwarzanym produktem.

Dane techniczneParametry techniczne podane s na tabliczce znamionowej wyrobu. Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy 20 minut. Czas p