Zła wielozadaniowość — Wróg projektów nr 1

21
MANDARINE Project Partners Marek Kowalczyk Zła wielozadaniowość: Wróg projektów nr 1 piątek, 7 października 11

description

Gdy ludzie „zatykają się” projektami i toną pod stosem ”wrzutek”, a żonglowanie zadaniami i praca w weekendy przestają pomagać — nie trzeba zatrudniać nowych pracowników. Wystarczy wyprowadzić firmę ze złej wielozadaniowości.

Transcript of Zła wielozadaniowość — Wróg projektów nr 1

Page 1: Zła wielozadaniowość — Wróg projektów nr 1

MANDARINE Project PartnersMarek Kowalczyk

Zła wielozadaniowość:Wróg projektów nr 1

piątek, 7 października 11

Page 2: Zła wielozadaniowość — Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Co robimy, gdy pojawia się nowy projekt — a stare są

wciąż opóźnione?

2

piątek, 7 października 11

Page 3: Zła wielozadaniowość — Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bo jak nie zaczniemy go teraz, to

się spóźnimy!

Masz zacząć ten projekt, i to już!

Ale nie zapominaj o innych projektach!

piątek, 7 października 11

Page 4: Zła wielozadaniowość — Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Już umiem sobie radzić w takiej

sytuacji!

piątek, 7 października 11

Page 5: Zła wielozadaniowość — Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1-10 A-J X-I

1 A X

2 B IX

3 C VIII

… … …

10 J IJuż!

piątek, 7 października 11

Page 6: Zła wielozadaniowość — Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1-10 A-J X-I

1 A X

2 B IX

3 C VIII

… … …

10 J IJuż!

piątek, 7 października 11

Page 7: Zła wielozadaniowość — Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Cyfry 1-10 Litery A-J Rzymskie X-I

Rytmiczne postępy

RozpoczęcieRytmiczne

postępy ZakończenieRytmiczne postępy

Czas realizacji

Kamikaze

Rozpoczęcie

Kamikaze ZakończenieKamikaze

Czas realizacji

Porównanie

Przyspieszenie projektu

PorównanieSkumulowane przyspieszenie

0 1 2

38 39 40

38 38 38

0 7 14

6 13 20

6 6 6

32 26 20

787878

piątek, 7 października 11

Page 8: Zła wielozadaniowość — Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

12345678910 ABCDEFGHIJX.IX.VIII.VII.VI.V.IV.III.II.I

1 A X 2 B IX 3 C V

III 4 D VII 5 E V

I 6 E V 7 G IV 8 H II 9 I II 1

0 J I

12345678910

ABCDEEGHIJ

X.IX.VIII.VII.VI.V.IV.II.II.I

piątek, 7 października 11

Page 9: Zła wielozadaniowość — Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

12345678910

12345678910

Szansa

piątek, 7 października 11

Page 10: Zła wielozadaniowość — Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zaczynanie ASAP

Zła wielozdadaniowość

narastająOpóźnienia

BłędyZmęczenie

piątek, 7 października 11

Page 11: Zła wielozadaniowość — Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Za zgodą Goldratt Institute Israel 11

piątek, 7 października 11

Page 12: Zła wielozadaniowość — Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Za zgodą Goldratt Institute Israel 12

piątek, 7 października 11

Page 13: Zła wielozadaniowość — Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Za zgodą Goldratt Institute Israel 13

piątek, 7 października 11

Page 14: Zła wielozadaniowość — Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ilość otwartych projektów

Tempo kończenia projektów

Pułapka liniowej skalowalności

Dobr

a w

ieloz

adan

iow

ość

Optimum

Zła wielozadaniowość

piątek, 7 października 11

Page 15: Zła wielozadaniowość — Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zamrozić odpowiednią ilość projektów/zadań

15

piątek, 7 października 11

Page 16: Zła wielozadaniowość — Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bo jak zaczniemy je teraz, to się spóźnimy!

Masz zamrozić połowę

projektów, i to już!

Na razie zapomnij o nowych projektach!

piątek, 7 października 11

Page 17: Zła wielozadaniowość — Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

+20÷30%w ciągu kilku tygodni

17

piątek, 7 października 11

Page 18: Zła wielozadaniowość — Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

piątek, 7 października 11

Page 19: Zła wielozadaniowość — Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

FOT.:

JU

PITE

R IM

AGES

Gdy organizacja „zatyka się” nadmierną liczbą realizowanych jednocześnie projektów, a żonglowanie zadaniami i praca w weekendy przestają pomagać, nie musi być to znak, że czas zatrudnić więcej ludzi. Prawdopodobnie wystarczy wyprowadzić 'rmę ze złej wielozadaniowości.

ZŁA WIELOZADANIOWOŚĆ ZAPOMNIJ O PROWADZENIU ZBYT WIELU PROJEKTÓW NARAZ

Z A R Z ! D Z A N I E P R O J E K TA M I

T E K S T > Marek Kowalczyk

piątek, 7 października 11

Page 20: Zła wielozadaniowość — Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

[email protected]

20

Prezentacja | Artykuł | Rabat na książkę

piątek, 7 października 11

Page 21: Zła wielozadaniowość — Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

http://marek-kowalczyk.pl

Marek KowalczykManaging Partner / Prezes Zarządu

(+48) 22 [email protected]

MANDARINE Sp. z o.o.ul. Bonifraterska 1700-203 Warszawawww.mandarine.pl

piątek, 7 października 11