STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW .Anna Adamik Wydział Organizacji i Zarządzania

download STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW .Anna Adamik Wydział Organizacji i Zarządzania

of 223

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW .Anna Adamik Wydział Organizacji i Zarządzania

STUDIA I PRACEKOLEGIUM

ZARZDZANIAI FINANSW

ZESZYT NAUKOWY 116

Szkoa Gwna Handlowa w Warszawie

Opracowanie komputerowe, druk i oprawa:Dom Wydawniczy ELIPSA, ul. Inflancka 15/198, 00-189 Warszawatel./fax (22) 635 03 01, 635 17 85, e-mail: elipsa@elipsa.pl, www.elipsa.pl

SKAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTW NAUKOWYCHSTUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZDZANIA I FINANSW

Redaktor jzykowyKrystyna Kawerska

Redaktor statystycznyTomasz Michalski

Redaktorzy tematyczniMagorzata Iwanicz-Drozdowska (Finanse)

Wojciech Pacho (Ekonomia)Piotr Poszajski (Zarzdzanie)

Asystent technicznyMarcin Jakubiak

Copyright by Szkoa Gwna Handlowa w Warszawie, 2012

ISSN 1234-8872

Nakad 270 egzemplarzy

prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczcydr hab. Ryszard Bartkowiak, prof. SGH vice przewodniczcy

prof. dr hab. in. Jan Adamczykdr hab. Stefan Doroszewicz, prof. SGH

prof. dr hab. Jan Guchowskiprof. dr hab. Magorzata Iwanicz-Drozdowska

prof. dr hab. Jan Kajadr hab. Jan Komorowski, prof. SGH

prof. dr hab. Tomasz Michalskiprof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski

prof. dr hab. Jerzy Nowakowskidr hab. Wojciech Pacho, prof. SGHdr hab. Piotr Poszajski, prof. SGHprof. dr hab. Maria Romanowska

dr hab. Anna Skowronek-Mielczarek, prof. SGHprof. dr hab. Teresa Saby

prof. dr hab. Marian ukowski

SPIS TRECI

Od Rady Naukowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Konkurencyjno jako metafora gry prba uproszczonego spojrzenia na procesksztatowania konkurencyjnoci przedsibiorstwAnna Adamik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Podstawowe dylematy strategiczne w zarzdzaniu przedsibiorstwemPiotr Banaszyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Wpyw otoczenia na funkcjonowanie przedsibiorstwa wedug modelu zachowaniabudetowego H. I. AnsoffaPawe Bartkowiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Metodologiczne problemy habilitacji w naukach o zarzdzaniuMarek Ciesielski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Relacje koopetycji w tworzeniu efektywnoci rynkuWojciech Czakon, Karolina Mucha-Ku, Maciej Sotysik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Stanowisko akwizycji, analizy i prezentacji danych z systemu produkcyjnegoGrzegorz wika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Style komunikacyjne w budowaniu zaufania w organizacjiLidia Jabonowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Rozwj Polskiego Koncernu Misnego Duda S.A. jako przykad tworzeniagrupy kapitaowej w przetwrstwie misnymIreneusz Janiuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Rozwaania na temat zaufania we wspczesnym przedsibiorstwiew kontekcie bada nad pozytywnym potencjaem organizacjiBarbara Jzefowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Rozwj koncepcji modelu biznesowegoIzabela Konieczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Od zmiennoci do kart kontrolnychAgnieszka Kujawiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Specyfika przedsibiorczoci kobietTeresa Piecuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Rola wizi rodzinnych w procesie zatrudniania pracownikww przedsibiorstwach rodzinnychMagdalena Przybya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Stan i perspektywy ksztacenia na kierunku Zarzdzanie w PolsceIwona Staniec, Adam Depta, Sylwia Flaszewska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Paradygmat relacji czy to nowa jako w zarzdzaniu?Ewa Staczyk-Hugiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Kultura organizacyjna czynnik rozwoju wsppracy MSP ze sfer naukii administracj publicznKatarzyna Szymaska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Podejmowanie decyzji w mikroprzedsibiorstwach rodzinnych (wyniki bada)Ewa Wicek-Janka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Przywdztwo transformacyjne w przedsibiorstwie krytyka podejciaSawomir Winch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Wdraanie strategii jednym z najsabszych ogniw zarzdzania strategicznegoPrzemysaw Woczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

OD RADY NAUKOWEJ

Przekazujemy w Pastwa rce kolejny zeszyt Studiw i Prac Kolegium Zarzdzania i Finansw.

Artykuy s powicone aktualnym zagadnieniom ekonomii, nauk o finan-sach oraz nauk o zarzdzaniu. Stanowi one wynik studiw teoretycznych gboko osadzonych w badaniach empirycznych polskiej gospodarki, a take gospodarek innych krajw, przede wszystkim czonkw Unii Europejskiej.

Pozostajemy w przekonaniu, e przedoone opracowania spotkaj si z Pa-stwa yczliwym zainteresowaniem oraz, co byoby szczeglnie cenne, stan si przyczynkiem do polemiki i dalszych owocnych bada.

yczymy Pastwu przyjemnej lektury.

W imieniu Rady Naukowej Ryszard Bartkowiak

Anna AdamikWydzia Organizacji i ZarzdzaniaPolitechnika dzka

Konkurencyjno jako metafora gry prba uproszczonego spojrzenia na procesksztatowania konkurencyjnoci przedsibiorstw

1. Wprowadzenie

Wraz z intensyfikacj procesw globalizacyjnych systematycznie nasilaj si na wszelkich rynkach procesy konkurencji, a wic rywalizowania. Przedsibiorstwom w zwizku z powyszym coraz trudniej nie tylko projektowa swoje dziaania, zarwno rozwojowe, jak i konkurencyjne, ale nawet poprawnie je interpreto-wa, analizowa i ocenia. W szczeglny sposb problem ten tyczy aspektw ich konkurencyjnoci, gdy coraz wicej mona odnale w literaturze sposobw jej definiowania i klasyfikowania, co nie uatwia zrozumienia istoty tego zjawiska. Sytuacja ta staa si inspiracj do poszukiwa sposobw uatwiajcych poznanie istoty i specyfiki dziaa zwizanych z ksztatowaniem konkurencyjnoci przed-sibiorstw. Wydaje si, e ciekawym i zasugujcym na wiksze zainteresowanie wsparciem w tym zakresie moe okaza si teoria gier (w tym kategoria metafory gry). Ze wzgldu na sw specyfik i wygodne heurystyki1 moe ona suy jako przydatne narzdzie, z jednej strony upraszczajce zrozumienie skomplikowanych mechanizmw rynkowych, z drugiej za uatwiajce przedsibiorstwom radzenie sobie z rosnc wci niepewnoci ich dziaa i napotykanych sytuacji. Poza tym: cise zasady, jasne cele oraz ograniczony katalog symboliczny gier mog umoli-wia atwiejsze rozumienie, przewidywanie i ocen dziaa zarwno uczestnikw gry, jak i jej obserwatorw2 (tu: przedsibiorstw i wchodzcych z nimi w relacje podmiotw otoczenia).

Celem niniejszego opracowania jest prba wykorzystania teorii gier i towa-rzyszcych jej aspektw jako instrumentw uatwiajcych zrozumienie procesw ksztatowania si konkurencyjnoci przedsibiorstw. Analizy obejm w tym celu zarwno podstawowe kwestie charakteryzujce zjawisko konkurencyjnoci, jak i istot gier. Wydaje si, e ich zestawienie oraz zobrazowanie autorskim modelem

1 Uproszczone reguy wnioskowania. Ludzie posuguj si nimi po to, aby wydawa sdy w sposb szybki i efektywny.

2 J. Juul, Half-real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds, MIT Press, Cambridge 2005.

8 Anna Adamik

moe by ciekawym wsparciem dla osb pragncych lepiej zrozumie, a poprzez to sprawniej ksztatowa konkurencyjno zarzdzanych przedsibiorstw.

2. Problemy interpretacji zjawiska konkurencyjnociprzedsibiorstw

Cho zagadnienie konkurencyjnoci przedsibiorstw naley do podstawowych obszarw zainteresowania zarzdzania strategicznego, w literaturze tematu wci trudno odnale jednoznaczne jego zdefiniowanie. Gwnym tego powodem jest to, e konkurencyjno przedsibiorstwa moe by okrelana na rnych arenach (rozumianych jako przestrze, w ktrej zachodzi zjawisko konkurencji midzy okrelonymi podmiotami)3. Aren tych za moe by wiele, gdy uznaje si za nie zarwno konkretne grupy produktowe, segmenty rynku, ogniwa acucha wartoci, jak rwnie rynki w sensie geograficznym4. Poza tym mog by stoso-wane rne kryteria oceny. Do najpopularniejszych nale kryterium: dziaa lub skutkw, przedziau oceny, momentu oceny, obszaru wystpowania, stron relacji rynkowych, czasu obserwacji oraz poziomu konkurencyjnoci5. Kady z wymie-nionych powodw mnoy moliwe do zidentyfikowania rodzaje konkurencyjnoci przedsibiorstw, pocigajc za sob pojawianie si kolejnych, w nieco odmienny sposb ujtych definicji konkurencyjnoci6. Wynika std sytuacja, w ktrej jako konkurencyjno przedsibiorstwa mona rozumie np. dysponowanie przez nie zdolnociami i potencjaem umoliwiajcymi osignicie przewagi konkurencyjnej (konkurencyjno w ujciu czynnikowym), jak rwnie jego pozycj w stosunku do innych podmiotw gospodarcz