rynek nieruchomości handlowych w Polsce - · PDF fileGalerie społecznościowe Rynek...

Click here to load reader

 • date post

  27-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of rynek nieruchomości handlowych w Polsce - · PDF fileGalerie społecznościowe Rynek...

savills.plShaping Reta i l

2017

rynek nieruchomoci handlow ych w Polsce

Rynek nieruchomoci handlowych w Polsce | 3

SpiS Treci

4 | Galerie spoecznociowe Rynek nieruchomoci handlowych w Polsce | 5

Savills

Tomasz Buras Dyrektor Zarzdzajcy Savills Polska

6 Parcipants

WproWadzenieOD AUTORW

Tomasz Buras, Savills W brany od lat syszy si pytania o to, jaka bdzie przyszo nieruchomoci handlowych wobec rozwoju sektora e-commerce. Jakie jest Wasze zdanie? Jak bd wyglda centra handlowe za kilka lat i jaki bdzie tenant-mix? Czy galerie przetrwaj, skoro dzi prawie wszystko mona kupi w Internecie?

Wioleta Wojtczak, SavillsA wszystko to zrobisz w galerii. Galerii spoecznociowej! W miejscu, w ktrym chce si spdza czas.

Marek Paczuski, SavillsTakie galerie przycigaj ludzi. A ludzie w galerii to . To moe by niedugo akomy ksek dla inwestorw.

Tomasz Buras, SavillsOK Trzeba si temu przyjrze. Poprosz o gbsz analiz i raport!

Jarosaw Tutaj, SavillsZaley co rozumiesz przez galeri handlow. Kawa ze znajomymi, trening w klubie fitness, kolacja przy wiecach i wiele innych rzeczy. Tego nie zrobisz przez Internet.

prof. Rafa Ohme, NeuROhmI ktre poprawi nam samopoczucie.

Pokazuj to wyniki naszego badania.

marta mikoajczyk-Pyr, SavillsAle takie galerie s te wyzwaniem dla zarzdcw. By yy i byy modne

wymagaj aktywniejszego podejcia i multidyscyplinarnych kompetencji.

Zdjcie: Mood Stockholm (fot. AMF Fastigheter)

Wp

ro

Wa

dze

nie

6 | Galerie spoecznociowe Rynek nieruchomoci handlowych w Polsce | 7

zMianY W KoSzYKU zaKUpoWYM Tradycyjna i wspczesna lisTa zakupw

Rozwj sektoRa e-commeRce spRawia, e zmianie ulega Rwnie koszyk zakupowy klientw centRw handlowych.

Tradycyjna lisTa zawieraa gwnie produkTy spoywcze, arTykuy do domu oraz odzie.

obecnie wielu konsumenTw decyduje si na zakup Tych pozycji przez inTerneT. wizyTa w galerii handlowej coraz czciej wie si z lisT rzeczy do zrobienia, na kTrej dominuj usugi, gasTronomia oraz oferTa z sekTora sporT i rozrywka.

no

wy

Ro

dza

j g

ale

Rii

8 | Galerie spoecznociowe Rynek nieruchomoci handlowych w Polsce | 9

Galeria spoecznociowa nieruchomo, w ktrej funkcje handlowe nie s nadrzdne w stosunku do usug dodatkowych, takich jak oferta gastronomiczna, rozrywkowa, sportowa ikulturalna. Nadrzdno ta nie musi by tosama zwiksz powierzchni zajmowan przez ofert spoza tradycyjnego zestawu najemcw handlowych, ale musi mie odzwierciedlenie wcaociowym wizerunku obiektu isposobie jego pozycjonowania na rynku. Galeria sprzyja kontaktom zinnymi ludmi iwsplnemu przeywaniu emocji.

Definicja galerii spoecznociowej. rdo: Savills Polska

definicja

czym jest galeRia spoecznociowa?

cechy galeRii spoecznociowej

Kompleksowo Duy udzia usug dodatkowych, poza tradycyjn ofert handlow,

jak np. gastronomia, rozrywka, sport, coworking, przestrze na

wydarzenia kulturalne itd.

Miastotwrczo Utworzenie wramach

projektu przestrzeni publicznej, czsto na wieym powietrzu zwykorzystaniem naturalnej

zieleni.

InterakcjaUsugi, wystrj inarzdzia marketingowe sprzyjajce

kontaktom zinnymi ludmi oraz wsplnemu dowiadczaniu emocji

(customer experience).

Online Stosowanie nowoczesnych form

promocji zzakresu marketing 3.0, zwaszcza wsferze wirtualnej oraz najnowszych technologii

Internetu Rzeczy.

IndywidualizmPodporzdkowanie wszystkich

elementw galerii potrzebie wyraenia siebie, samorealizacji

irozwoju czowieka, zuwzgldnieniem jego

rnorodnoci.

Rewitalizacja Lokalizacja na terenach

poprzemysowych lub wyczonych zuytkowania; nawizania warchitekturze do historii

danegomiejsca.

Wyjtkowo Unikalna oferta zawierajca

lokalne marki inowe koncepty znanych sieci oraz usugi

niedostpne winnych obiektach, uwzgldniajca aktualne

trendy, np. slow-food.

Offline Dobr najemcw, ktrzy nie

maj swojej alternatywy wsferze wirtualnej ioferuj usugi zktrych

nie mona skorzysta wtakiej samej formie wsieci.

no

wy

Ro

dza

j g

ale

Rii

Jednym znajwaniejszych kryteriw doboru najemcw wgalerii spoecznociowej jest oferta, ktra nie moe zosta zrealizowana wtej samej formie wwiecie wirtualnym. Pozwala to takim obiektom stanowi alternatyw iuzupenienie dla internetowych kanaw sprzeday. Tymsamym redukcji ulega np. oferta modowa, ronie natomiast znaczenie takich usug jak pokazy mody na powierzchniach wsplnych, czy spotkania ze stylistami wshowroomach. Operator spoywczy nie posiada zwykle rangi kluczowego najemcy (tzw. anchora). Rol t przejmuje szeroka oferta restauracji, barw ikawiarni, stanowic gwny cel wizyty odwiedzajcych.

Galeria spoecznociowa to przede wszystkim miejsce do spdzania wolnego czasu, wktrym tradycyjna funkcja handlowa nie jest nadrzdna.Typowa galeria spoecznociowa najczciej zlokalizowana jest wobiekcie poprzemysowym lub jej architektura nawizuje do tradycji danego regionu. Wramach projektu tworzona jest przestrze publiczna, czsto na wieym powietrzu, zduym udziaem terenw zielonych. Miejscate maj sprzyja kontaktom zinnymi ludmi, co jest jedn

zgwnych cech galerii spoecznociowej, od ktrej wzia si jej nazwa. S one tym samym przede wszystkim miejscem do spdzania wolnego czasu.

Przy projektowaniu galerii spoecznociowej wcentrum zainteresowania zawsze znajduje si czowiek. Stosowana wpoprzedniej generacji centrw handlowych strategia skupienia si na odwiedzajcym jako kliencie zostaje zastpiona strategi skupienia si na odwiedzajcym jako czowieku jego wartociach, rnorodnych zainteresowaniach ipasjach, aprzede wszystkim na potrzebie kontaktu zdrugim czowiekiem iprzeywania nowych dowiadcze. Indywidualny charakter galerii przejawia si rwnie wunikalnej ofercie, wrd ktrej wyrnik stanowi niszowe, niedostpne winnych obiektach usugi imarki. Oferowane s one np. przez modych projektantw, nawizuj do tradycji rzemielniczych danego regionu czy aktualnych trendw zwizanych chociaby ze zdrowym stylem ycia. Dowiadczenie zakupowe oparte jest na emocjach itowarzyszcej mu atmosferze, anie samym fakcie nabycia produktu lub skorzystania zusugi.

Obiekty te cechuje rwnie stosowanie odmiennych narzdzi marketingowych, wszczeglnoci wykorzystanie event marketingu, mediw spoecznociowych oraz nowychtechnologii.

10 | Galerie spoecznociowe Rynek nieruchomoci handlowych w Polsce | 11

prekursorzy rozwiza charakterystycznych dla galerii spoecznociowych galerie typowo spoecznociowe lub obiekty wielofunkcyjne, posiadajce cz handlow odpowiadajc definicji galerii spoecznociowej

obiekty posiadajce liczne cechy galerii spoecznociowej

Klasyfikacja galerii spoecznociowych. rdo: Savills Polska. Zdjcie: Browary Warszawskie (fot. Echo Investment)

ktRe nieRuchomoci w polsce moemy uzna za galerie spoecznociowe?

no

wy

Ro

dza

j g

ale

Rii

1 3

2

Galeria Kazimierz

Miasto: Krakw

Waciciel: Invesco Real Estate

Deweloper: GTC

Data oddania: 2005

Powierzchnia: 38 300 m

Opis: Cz budynkw powstaa poprzez rewitalizacj rzeni miejskiej izakadw misnych. Obecnie znajduje si tam 15lokali gastronomicznych, interaktywne stoy LED skierowane dla najmodszych oraz siownia Jatomi Fitness zbasenem.

City Park Pozna

Miasto: Pozna

Waciciel: Grupa Konkret

Deweloper: Grupa Konkret

Data oddania: 2007

Powierzchnia: b.d.

Opis: Kompleks mieszkaniowo-hotelowo-handlowo-gastronomiczny powstay na terenie starych koszarw uaskich.

Hala Koszyki

Miasto: Warszawa

Waciciel: Griffin Real Estate

Deweloper: Griffin Real Estate

Data oddania: 2016

Powierzchnia: 7000 m

Opis: Rewitalizacja dawnej hali targowej, wktrej obecnie funkcjonuj biura irestauracje, wrd ktrych jest m.in. ma by Mateusz Gessler, ktra czynna jest 24/7.

Arkadia

Miasto: Warszawa

Waciciel: Unibail Rodamco

Deweloper: ERE Group

Data oddania: 2004

Modernizacja: jesie 2017

Powierzchnia: 115 300 m

Opis: Najwiksze centrum handlowe wPolsce. Po rozbudowie o2000 m, na pierwszym pitrze utworzony zostanie nowy koncept restauracyjny. Dining Plaza zawiera bdzie osiem lokali oraz cztery tzw. wyspy restauracyjne.

Galeria Mokotw

Miasto: Warszawa

Waciciel: Unibail Rodamco

Deweloper: GTC

Data oddania: 2000

Modernizacja: 2002/2006/2013

Powierzchnia: 68 900 m

Opis: Obiekt dedykowany wysokiej klasy modzie (The Designer Gallery). Na terenie galerii czsto organizowane s rnego rodzaju wydarzenia (prezentacje marek kosmetycznych, atrakcje kierowane do najmodszych klientw). Zmodernizowana zostaa rwnie cz gastronomiczna, wktrej poza konceptami typowymi dla food courtu, znajduj si rwnie restauracje takie jak: Lifemotiv, Meet&Eat, Jeffs, Vapiano, Sphinx.

Manufaktura

Miasto: d

Waciciel: Union Investment RE AG

Deweloper: Apsys

Data oddania: 2006

Powierzchnia: 109 500 m

Opis: Kompleks powstay na terenie zrewitalizowanej fabryki. Na dziedzicu znajduj si ogrdki restauracyjne, boiska sportowe isezonowe elementy rozrywkowe. Wramach projektu odrbne budynki peni funkcj gastronomiczn irozrywkow.

Elektrownia Powile (EC Powile)

Miasto: Warszawa

Waciciel: White Star Real Estate / Tristan Capital Partners

Data oddania: koniec 2018

Powierzchnia: 15 000 m

Opis: Rewitalizacj