Miastograf: Warsztat Badacza Łodzi

Click here to load reader

 • date post

  22-Apr-2015
 • Category

  Education

 • view

  2.862
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Prezentacja z "Warsztatu Badacza Łodzi", częsci Warsztatów Miejskich zorganizowanych w ramach Festiwalu Miejskich Odkrywców MIASTOGRAF (www.miastograf.pl)

Transcript of Miastograf: Warsztat Badacza Łodzi

 • 1.
 • 2. WARSZTAT BADACZA ODZI Prowadzenie: Kamil miechowski, Studenckie Koo Naukowe Historykw U D, 25 MARCA 2008 Klub d Kaliska
 • 3. CO TO JEST HISTORIA I JAK J BADA? HISTORIA RES GESTAE (DZIEJE) RERUM GESTARUM (OPIS DZIEJW)
 • 4. INFORMACJE O PRZESZOCI INFORMACJE PYNCE ZE RDE HISTORYCZNYCH BEZPOREDNIE POREDNIE
 • 5. KRYTYKA RDE KRYTYKA RDE ZEWNTRZNA WEWNTRZNA
 • 6. JAK ZBUDOWA BIBLIOGRAFI?
  • Zawsze podawajcie rdo z jakiego pochodzi dana informacja, fragment czy obraz! Poza zgodnoci z przyjtym obyczajem, znakomicie uatwi to pniejsze opracowanie i zestawienie materiaw, a take ewentualne dalsze poszukiwania.
  • JAK ZATEM BUDOWA BIBLIOGRAFI?
  • WZR:
  • 1. Nazwisko pierwsza litera imienia autora., peen tytu pracy , miasto wydania rok wydania, ew. ilo stron.
  • Przykad:
  • 1. Pu W., Dzieje odzi przemysowej (Zarys historii) , d 1987, ss. 150.
  • 2. Pu W ., ydzi w odzi w latach zaborw 1793-1914 , d 2003, ss. 270.
  • 3. Pytlas S. , dzka buruazja przemysowa w latach 1861-1914 , d 1994, ss. 430.
 • 7.
  • A jeli dana pozycja nie ma autora, lecz jedynie redaktorw i dzieli si ponadto na wiele tomw?
  • WZR:
  • 1 Tytu pracy, red., nazwisko redaktora 1. litera imienia., nr tomu: tytu tomu, miejsce wydania rok wydania, ew. liczba stron.
  • Przykad:
  • 1. d. Dzieje miasta , red. Rosin R., t. 1: Do roku 1918 , red. Baranowski B., Fijaek J., Warszawa-d 1980, ss. 674.
  • 2. Historia prasy polskiej , red. ojek J., t. 3: Prasa polska w latach 1918-1939 , red. Paczkowski A., Warszawa 1980, ss. 534.
  • A zatem:
  • Jeli dane wydawnictwo ma tylko redaktora (-w), to w przypisie piszemy najpierw tytu, potem za skrt red. i nazwisko redaktora.
  • Jeli dane wydawnictwo jest jednym z tomw wydawnictwa cigego, piszemy najpierw tytu serii, potem za tytu tomu.
 • 8. A czasopisma? WZR: 1. Autor, tytu, tytu czasopisma rok wydania, numer, strony. Przykad: 1. Giza A. , Ludno niemiecka w Regionie dzkim w ocenie prasy polskiej pocztku XX wieku, Rocznik dzki 1999, s. 51-60. A artykuy zawarte w innych ksikach? WZR: 1. Autor, tytu, [w:] (autor,) tytu, (redakcja), miejsce wydania rok wydania, strony. Przykad: 1. Tyburowski W. , Ruch naturalny ludnoci ydowskiego okrgu metrykalnego Brzostek 1864-1938, [w:] Michalewicz J. , ydowskie okrgi metrykalne i ydowskie gminy wyznaniowe w Galicji, Krakw 1995. 2. Wachowska B., Midzy wojnami , [w:] W dymach czarnych budzi si d. Z dziejw dzkiego ruchu robotniczego 1882-1948 , red. Samu P., d 1985, s. 191-318.
  • BUDOWA PRZYPISW
  • Woniak K. P., O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych: przewodnik praktyczny , Warszawa d 1998, ss. 131.
 • 9. RDA DO HISTORII ODZI
 • 10. GDZIE MONA SZUKA INFORMACJI O HISTORII ODZI?
  • Archiwum Pastwowe w odzi
  • Biblioteki dzkie
  • Bibliografia odzi i bazy danych
  • Muzea dzkie
  • Inne
 • 11. Archiwum Pastwowe w odzi (AP)
  • Adres: 91-415 d, pl. Wolnoci 1
  • Pracownia przy pl. Wolnoci 1 udostpnia mikrofilmy oraz zespoy: Akta miasta odzi, Urzd Wojewdzki dzki 1918-1939, Miejska Rada Narodowa i Zarzd Miejski w odzi 1945-1950, zbiory kartograficzne ikonograficzne.
  • Pracownia przy al.. Kociuszki 121 udostpnia pozostae akta administracji pastwowej samorzdowej z terenu dawnych Guberni Piotrkowskiej i Kaliskiej Krlestwa Polskiego (1867-1914) oraz wojewdztwa dzkiego (II RP, po 1945 r.), akta stanu cywilnego (tylko cz niezmikrofilmowan), akta sdowe, instytucji finansowych i przemysowych, stowarzysze, partii politycznych, akta rodzinno-majtkowe, teatralia, zbiory pism i drukw ulotnych. Pracowni udostpnia si rwnie druki i pras ze zbiorw biblioteki Archiwum.
  • Zasady korzystania:
  • Penoletnio.
  • Akta udostpnia si w pracowniach naukowych.
  • Materiay archiwalne udostpniane s bezpatnie, po upywie 30 lat od daty ich wytworzenia, jeeli nie narusza to prawnie chronionych interesw pastwa i obywateli.
  • Wczeniejsze udostpnianie archiwaliw jest dopuszczalne na potrzeby prac naukowych.
  • Akta metrykalne i stanu cywilnego s udostpniane po upywie 100 lat od daty ich wytworzenia (kiedy przekazuj je archiwa Urzdw Stanu Cywilnego).
  • Akta zmikrofilmowane udostpnia si tylko na mikrofilmach.
  • Aby otrzyma akta do wgldu, naley wypeni zgoszenie uytkownika i zoy w czytelni rewers.
 • 12. Godziny otwarcia: poniedziaek czwartek 9.00 - 18.00 pitek 9.00 - 15.00 Informacje o zasobie: http://www.lodz.ap.gov.pl http://www.archiwa.gov.pl/ Baza danych SEZAM Baza danych PRADZIAD
 • 13. BIBLOTEKI ODZI
  • KONSORCJUM BIBLIOTEK DZKICH
  • http://www.biblioteki.lodz.pl/
  • Umoliwia przegldanie katalogw najwikszych akademickich bibliotek dzkich:
  • Wojewdzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Pisudskiego
  • Biblioteki Uniwersytetu dzkiego
  • Biblioteki Politechniki dzkiej
  • Bibliotek Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Piknych, PWSFTviT, Wyszego Seminarium Duchownego i innych
  • UWAGA!
  • Nie wszystkie pozycje z katalogw ww. bibliotek s umieszczone w katalogu komputerowym!
 • 14. BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU DZKIEGO
  • http://www.lib.uni.lodz.pl/library/
  • 1. Najwiksza biblioteka w odzi i regionie.
  • 2. Tylko cz zbiorw umieszczono w katalogach internetowych.
  • 3. Prawo korzystania ze zbiorw biblioteki maj:
  • a) pracownicy i emeryci U
  • b) studenci, doktoranci, stayci wszystkich rodzajw studiw prowadzonych w U oraz suchacze studiw podyplomowych
  • c) pracownicy i studenci innych szk wyszych odzi i wojewdztwa ( ktre zawary umow z wadzami U)
  • d) pracownicy urzdw i instytucji naukowo - badawczych woj. dzkiego ( ktre zawary umow z wadzami U)
  • e) inne osoby, ktre ukoczyy 18 rok ycia, nie wymienione w punktach a) - d), na podstawie odrbnych zasad.
  • 4. Osoby nie bdce studentami U maj prawo do korzystania ze zbiorw BU tylko na miejscu!
 • 15. BIBLIOTEKA PISUDSKIEGO http://www.wimbp.lodz.pl/ 1. Biblioteka prowadzi dziaalno informacyjn w zakresie szeroko pojtej informacji bibliograficznej i bibliotecznej a take zwizane z odzi i regionem dzkim. 2. Przyznajemy nagrod Zoty Ekslibris" za najlepsze ksiki popularnonaukowe o odzi i Regionie. 3. Dzia Zbiorw i Informacji Regionalnej udostpnia zbiory dotyczce tej tematyki w odrbnej czytelni. 4. Biblioteka prowadzi bardzo cenn i bogat Bibliografi odzi i Regionu dzkiego, dostpn w 3 bazach danych: Regionalia 1, Regionalia 2, Regionalia 3 pod adresem: http://www.wimbp.lodz.pl/region_lodzki/ 5. Wszystkie ksiki i czasopisma s dostpne w katalogach komputerowych online! http://www.biblioteki.lodz.pl/ http://www.wimbp.lodz.pl/bazy/ http://mak.wimbp.lodz.pl/samorzadowe/
 • 16. D MUZEA POSIADAJCE ZBIORY HISTORYCZNE
  • Centralne Muzeum Wkiennictwa - http://www.muzeumwlokiennictwa.pl
  • Muzeum Historii Miasta odzi - http://www.muzeum-lodz.pl
  • Muzeum Tradycji Niepodlegociowych - http://www.muzeumtradycji.pl
  • Muzeum Sztuki Rezydencja Ksiy Myn - http://www.msl.org.pl/palac-herbsta
  • Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne
  • http://www.dziedzictwo.pl/sources/muzea/lodz/lodz-archeo.html
  • Zarwno korzystanie ze zbiorw muzew, jak i korzystanie z ich oferty programowej i ich zwiedzanie jest doskona lekcj historii miasta.
 • 17. BIBLIOGRAFIA ODZI
 • 18.
 • 19. WYDAWNICTWA NAUKOWE
  • SYNTEZY
  • DZIEJE SPOECZNE I MNIEJSZOCI NARODOWYCH
  • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, KULTURA I SZTUKA
 • 20. 1. d. Dzieje miasta , red. Rosin R., t.1: Do roku 1918 , red, Baranowski B., Fijaek J., Warszawa d 1980.
 • 21. 2. Pu W., Dzieje odzi przemysowej. Zarys historii , d 1987. (p)
 • 22. O MNIEJSZOCIACH NARODOWYCH W ODZI
  • 1. Dzieje ydw w odzi 1820-1944 : wybrane problemy , red. Liszewski, S. Pu W., d 1991.
  • 2. Kempa A., Szukalak M., ydzi dawnej odzi: sownik biograficzny ydw dzkich oraz z odzi zwizanych, t. 1, d 2001; t. 2, d 2002; t. 3, d 2003; t. 4, d 2004. (p)
  • 3. Koter M., Kulesza M., Pu W., Pytlas S., Wpyw wielonarodowego dziedzictwa kulturowego odzi na wspczesne oblicze miasta , d 2005.
  • 4. Niemcy w dziejach odzi do 1945 roku. Zagadnienia wybrane , red. K. A. Kuczyski, B. Ratecka, d 2001.
  • 5. Pod jednym dachem = Unter einem Dach: Niemcy oraz ich polscy i ydowscy ssiedzi w odzi w XIX i XX wieku = die Deutschen und ihre polnischen und jdischen Nachbarn in Lodz im 19. und 20. Jahrhundert , red. K. Radziszewska, Woniak K. P., d 2000.
  • 6. Polacy, Niemcy, ydzi w odzi w XIX - XX w. : ssiedzi dalecy i bliscy, red. Samu P., d 1997.
  • 7. Pu W., ydzi w odzi w latach zaborw 1793-1914 , d 1998.
  • 8. Spodenkiewicz P., Zaginiona dzielnica: d ydowska ludzie i miejsca , d 1999. (p)
  • 9. Walicki J., Synagogi i domy modlitwy w odzi (do 1939 r.) ,
  • d 2000.
 • 23. Przemys, buruazja, robotnicy, ycie spoeczne w dawnej odzi najwaniejsze pozycje 1. Missalowa G., Studia nad powstaniem dzkiego okrgu przemysowego 1815-1870 , t. 1: Przemys , d 1964; t. 2, d 1967; t. 3: Buruazja , d 1975. 2. Pu W., Pytlas S., Dzieje dzkich Zakadw Przemysu Bawenianego im. Obrocw Pokoju Uniontex (d. Zjednoczonych Zakadw K. Scheiblera i L. Grohmana) w latach 1827-1977 , Warszawa d 1979. 3. Pytlas S. , dzka buruazja przemysowa w l. 1964-1914 , d 1994. 4. Rynkowska A., Ulica Piotrkowska , d 1970. 5. Sikorska Kowalska M., Wizerunek kobiety dzkiej przeomu XIX i XX wieku , d 2001. 6. W dymach czarnych budzi si d. Z dziejw dzkiego ruchu robotniczego 1882-1948 ,, d 1985. 7. Wkniarze dzcy. Monografia , d 1966. Popularnonaukowe: 1. Budziarek M., odzianie , d 2000. 2. Pawlak W., Minionych zabaw czar, czyli Czas wolny i rozrywka w dawnej odzi , d 2000. 3. Skrzydo L., Rody fabrykanckie , d 1999. 4. Skrzydo L., Rody fabrykanckie Cz. 2. , d 2000.
 • 24. BIBLIOTECZKA TOnZ
 • 25. Architektura, urbanistyka, sztuka w dawnej odzi
  • Domninikowski J., Nekropolia odzi wielkoprzemysowej. Cmentarz Stary przy ulicy Ogrodowej. Dzieje i sztuka 1854-1945, d 2001.
  • Jordan W., W krgu dzkiej secesji , d 2006.
  • Koter M., Geneza ukadu przestrzennego odzi przemysowej , Warszawa 1969.
  • Pellowski A., Kultura muzyczna w odzi do roku 1818, d 1994.
  • Popawska I., Architektura przemysowa odzi w XIX wieku, Warszawa 1973.
  • Prykowska - Michalak K., Teatr niemiecki w odzi : sceny, wykonawcy, repertuar (1867-1939) , d 2003.
  • Stefaski K., Jak zbudowano przemysow d : architektura i urbanistyka miasta w latach 1821-1914 , d 2001.
  • Stefaski K., Atlas architektury dawnej odzi do 1939 r., d 2003.
  • Stefaski K., Architektura sakralna odzi w okresie przemysowego rozwoju miasta : 1821-1914 , d 1995.
 • 26. ALBUMY, STARE ZDJCIA I POCZTWKI
 • 27.
 • 28.