KUKURYDZA - Agrii 60 62 64 66 68 70 72 74 2009 r. 2010 r. 2011 r. 65 70,5 70,5 68,5 71,7 71,7 % sm...

download KUKURYDZA - Agrii 60 62 64 66 68 70 72 74 2009 r. 2010 r. 2011 r. 65 70,5 70,5 68,5 71,7 71,7 % sm wzorzec

of 24

 • date post

  23-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of KUKURYDZA - Agrii 60 62 64 66 68 70 72 74 2009 r. 2010 r. 2011 r. 65 70,5 70,5 68,5 71,7 71,7 % sm...

 • Katalog odmian 2015 KUKURYDZA

 • Nie czekaj, aż atak chwastów zniweczy plon kukurydzy. Kontratakuj!

  Zastosuj Kelvin® Pack – kompletne rozwiązanie przeznaczone do powschodowego zwalczania chwastów.

  kontratakuje!

  Pack

  Kosmicznie wysoka skuteczność

  Najprostsze w galaktyce stosowanie

  Niszczyciel imperialny wobec jedno- i dwuliściennych agresorów

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

 • W yd

  łu ża

  ni e

  pę du

  Ki eł

  ko w

  an ie

  BB CH

  3 0

  Po cz

  ąt ek

  w zr

  os tu

  źd źb

  ła W

  id oc

  zn y

  pi er

  w sz

  y 1

  liś ć

  BB CH

  1 0

  Ro zw

  ój li

  śc i

  BB CH

  1 5

  Fa za

  5 li

  śc i

  BB CH

  1 4

  – 18

  BB CH

  1 6

  – 18

  BB CH

  1 3

  – 18

  M oż

  liw oś

  ci st

  os ow

  an ia

  n aw

  oz ów

  w

  u pr

  aw ie

  k uk

  ur yd

  zy

  S Si

  ar ko

  w y

  2 x

  3 –

  5 l/

  ha

  Zn +

  Cy nk

  ow o-

  Bo ro

  w y

  2 x

  2 l/

  ha N U

  ni w

  er sa

  ln y

  2 x

  5 l/

  ha

  P Fo

  sf or

  ow y

  2 x

  4 l/

  ha

  M ik

  ro m

  ix 2

  x 0,

  5 –

  1 l/

  ha

  Ko m

  bi m

  ax 2

  x 3

  l/ ha

  K Po

  ta so

  w y

  2 x

  5 l/

  ha

  Bo r

  1 –

  2 x

  1 –

  1, 5

  l/ ha

  36 A

  zo to

  w y

  1 –

  2 x

  5 l/

  ha

  As co

  vi go

  r 1

  x 2

  – 3

  l/ ha

  Am in

  ov ig

  or 1

  x 2

  – 3

  l/ ha

  M ak

  ro K

  1 x

  2 – 3

  l/ ha

  M ak

  ro P

  2 x

  2 –

  3 l/

  ha

  M ak

  ro 2

  1 2

  x 2

  – 3

  l/ ha

 • OD M

  IA NA

  IN OX

  X SC

  H OB

  BI C

  S ST

  EF IX

  X W

  IF AX

  X BA

  RC EL

  OS CO

  DI NA

  N

  FA O

  19 0-

  21 0

  21 0-

  22 0

  21 0-

  22 0

  21 0-

  22 0

  22 0

  22 0-

  23 0

  ho do

  w la

  RA GT

  S em

  en ce

  s CA

  U SS

  AD E

  Se

  m en

  ce s

  RA GT

  S em

  en ce

  s RA

  GT S

  em en

  ce s

  PA NA

  M CO

  DI SE

  M

  su m

  a te

  m pe

  ra tu

  r d o

  zb io

  ru z

  pr ze

  zn ac

  ze ni

  em n

  a ki

  sz on

  kę (3

  0% S

  M )

  b. d.

  13 80

  b. d.

  b. d.

  14 00

  14 00

  su m

  a te

  m pe

  ra tu

  r d o

  zb io

  ru z

  pr ze

  zn ac

  ze ni

  em n

  a zi

  ar no

  (3 5%

  H 2O

  ) 15

  10 15

  70 15

  60 15

  60 16

  10 16

  10

  su m

  a te

  m pe

  ra tu

  r d o

  kw itn

  ie ni

  a (s

  zy bk

  oś ć z

  w ro

  tu )

  71 0

  82 0

  77 0

  81 0

  80 0

  81 0

  M TZ

  29 0-

  30 0

  26 0-

  27 0

  29 0-

  31 0

  33 0-

  35 0

  28 0-

  29 0

  27 0-

  30 0

  ty p

  m ie

  sz ań

  ca po

  je dy

  nc zy

  tr ój

  lin io

  w y

  po je

  dy nc

  zy po

  je dy

  nc zy

  tr ój

  lin io

  w y

  tr ój

  lin io

  w y

  ty p

  zi ar

  na fli

  nt fli

  nt -d

  en t

  fli nt

  -f lin

  t- de

  nt fli

  nt -fl

  in t-

  de nt

  fli nt

  -d en

  t fli

  nt

  lic zb

  a zi

  ar en

  w rz

  ęd zi

  e 28

  -3 0

  34 -3

  6 27

  -2 9

  26 -2

  8 30

  -3 2

  32 -3

  4

  lic zb

  a rz

  ęd ów

  w k

  ol bi

  e 14

  -1 6

  14 -1

  6 14

  -1 5

  14 -1

  6 14

  14

  oc ze

  ki w

  an a

  ob sa

  da (w

  ty s.

  sz t./

  ha )

  85 80

  -8 7

  95 90

  70 -9

  5 85

  -9 0

  UŻ YT

  KO W

  AN IE

  pr zy

  da tn

  oś ć n

  a zi

  ar no

  pr zy

  da tn

  oś ć n

  a ki

  sz on

  pr zy

  da tn

  oś ć n

  a in

  ne ce

  le gr

  ys CC

  M /

  g ry

  s CC

  M CC

  M CC

  M /

  b io

  et an

  ol CC

  M /

  b io

  et an

  ol

  Ze st

  aw ie

  ni e

  ce ch

  o dm

  ia n

  m ał

  e du

  że śr

  ed ni

  e ba

  rd zo

  d uż

  e

 • OD M

  IA NA

  JA W

  OR SM

  OL IK

  M AS

  1 6.

  R SY

  M UL

  TI PA

  SS M

  US IX

  X BO

  RE LL

  I C S

  FA O

  22 0-

  23 0

  22 0-

  23 0

  23 0-

  24 0

  24 0

  25 0

  25 0-

  26 0

  ho do

  w la

  HR Sm

  ol ice

  HR Sm

  ol ice

  M AI

  SA DO

  UR SY

  N GE

  N TA

  RA GT

  S em

  en ce

  s CA

  US SA

  DE

  Se m

  en ce

  s su

  m a

  te m

  pe ra

  tu r d

  o zb

  io ru

  z pr

  ze zn

  ac ze

  ni em

  n a

  ki sz

  on kę

  (3 0%

  S M

  ) 14

  10 14

  10 14

  15

  14 40

  14 50

  14 60

  su m

  a te

  m pe

  ra tu

  r d o

  zb io

  ru z

  pr ze

  zn ac

  ze ni

  em n

  a zi

  ar no

  (3 5%

  H 2O

  ) 16

  10 16

  10 16

  15 16

  20 16

  40 16

  70

  su m

  a te

  m pe

  ra tu

  r d o

  kw itn

  ie ni

  a (s

  zy bk

  oś ć z

  w ro

  tu )

  83 0

  84 5

  83 5

  83 5

  85 0

  86 0

  M TZ

  28 0-

  30 0

  28 0-

  29 0

  29 0-

  31 0

  32 0-

  33 0

  31 0-

  32 0

  28 0-

  30 0

  ty p

  m ie

  sz ań

  ca tr

  ój lin

  io w

  y tr

  ój lin

  io w

  y po

  je dy

  nc zy

  po je

  dy nc

  zy po

  je dy

  nc zy

  po je

  dy nc

  zy

  ty p

  zi ar

  na fli

  nt -d

  en t

  fli nt

  -d en

  t fli

  nt -fl

  in t-

  de nt

  fli nt

  fli nt

  fli nt

  -d en

  t

  lic zb

  a zi

  ar en

  w rz

  ęd zi

  e 34

  -3 6

  30 -3

  2 26

  -3 0

  26 -2

  8 26

  -2 8

  32 -3

  4

  lic zb

  a rz

  ęd ów

  w k

  ol bi

  e 14

  -1 5

  14 -1

  6 14

  -1 6

  16 18

  14 -1

  6

  oc ze

  ki w

  an a

  ob sa

  da (w

  ty s.

  sz t./

  ha )

  80 -1

  00 80

  -9 5

  85 -9

  5 80

  -9 0

  85 -9

  5 75

  -8 5

  UŻ YT

  KO W

  AN IE

  pr zy

  da tn

  oś ć n

  a zi

  ar no

  pr zy

  da tn

  oś ć n

  a ki

  sz on

  pr zy

  da tn

  oś ć n

  a in

  ne ce

  le CC

  M CC

  M /

  b io

  et an

  ol C

  C M /

  g ry

  s CC

  M bi

  og az

  / C

  CM bi

  og az

  / b

  io et

  an ol

  Ze st

  aw ie

  ni e

  ce ch

  o dm

  ia n

  m ał

  e du

  że śr

  ed ni

  e ba

  rd zo

  d uż

  e

 • 60

  62

  64

  66

  68

  70

  72

  74

  2009 r. 2010 r. 2011 r.

  65

  70,5 70,5

  68,5

  71,7 71,7

  % sm

  wzorzec Inoxx

  doświadczenie na ziarno PDO północ Polsk