WSKA¹NIK OMEGA W OCENIE WARIANT“W DECYZYJNYCH O

download WSKA¹NIK OMEGA W OCENIE WARIANT“W DECYZYJNYCH O

of 13

 • date post

  13-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of WSKA¹NIK OMEGA W OCENIE WARIANT“W DECYZYJNYCH O

 • Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 241 2015

  Informatyka i Ekonometria 3

  Ewa Michalska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydzia Informatyki i Komunikacji Katedra Bada Operacyjnych ewa.michalska@ue.katowice.pl

  WSKANIK OMEGA W OCENIE WARIANTW DECYZYJNYCH O ROZKADACH CIGYCH

  NA PRZYKADZIE AKCJI NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE

  Streszczenie: W porwnywaniu akcji notowanych na giedzie stosuje si najczciej kry-teria wykorzystujce wybrane parametry rozkadu, wyznaczane na podstawie danych hi-storycznych przy zaoeniu dyskretnego rozkadu losowych stp zwrotu. Miar uwzgld-niajc pen informacj o rozkadzie jest wskanik omega. W artykule przedstawiono przykad zastosowania wskanika omega do oceny akcji przy zaoeniu cigego rozkadu stp zwrotu. Celem pracy jest empiryczna weryfikacja zalenoci uporzdkowania (wzgl-dem wskanika omega) losowych wariantw decyzyjnych od przyjtego rozkadu. Sowa kluczowe: funkcja omega, wskanik omega, rozkad cigy, miara efektywnoci. Wprowadzenie

  Porwnujc akcje spek notowanych na giedzie, wykorzystuje si najczciej kryteria uwzgldniajce jedynie wybrane parametry rozkadu, wyznaczane na podstawie danych historycznych, przy zaoeniu dyskretnego rozkadu losowych stp zwrotu. Do kryteriw takich nale m.in. wspczynnik zmiennoci oraz trady-cyjne miary efektywnoci, jak np. wskanik Sharpea. Miar zawierajc pen informacj o rozkadzie (wczajc wysze momenty) i niezalen od zaoe dotyczcych parametrw lub postaci funkcji uytecznoci jest wskanik omega.

  Celem artykuu jest empiryczna weryfikacja zalenoci uporzdkowania (wzgldem wskanika omega) losowych wariantw decyzyjnych w postaci akcji spek indeksu WIG20 od przyjtego rozkadu.

  Renata Dudziska-Barya Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydzia Informatyki i Komunikacji Katedra Bada Operacyjnych renata.dudzinska-baryla@ue.katowice.pl

 • 1

  kdnbup(wpiw

  o

  g

  R

  1. F

  kaddo zniujbranuwzprog(wawarprogilorwzg

  ocz

  gdz

  Rys

  Fun

  Podziezapjc nymzglgow

  artortogow

  razegld

  Dekiw

  ie w

  s. 1.

  nkc

  oszue zm

  propjej

  mi dnw Lci ci pwej em dem

  la cwan

  wart

  Int

  cja

  ukimiepono

  popar

  nienL stzm

  proL) wa

  m w

  cignej,

  toc

  terpr

  om

  iwanenneowa

  ostaramnie ptan

  miengow[Sh

  artowarto

  gej, fu

  ci I

  reta

  W

  meg

  nia ej lania, a

  metrapreow

  nnejwejhadci oci

  zmunkc

  2I o

  acja

  Wska

  ga i

  milosoa prautoamifereicj lo L)

  dwicoc

  i L:

  miencja

  oraz

  geo

  nik

  i w

  iaryowerzeorzyi roencj pusow

  ) orck izek:

  nnejom

  z 1I

  ome

  k om

  ska

  y efej (z Ky poozkcji dunk

  wejraz i K

  kiw

  (

  ej lomega

  (

  s

  etryc

  meg

  an

  fekt(np.Keatosu

  kaddecykt reX )wy

  Keatany

  )(L

  osowa m

  )(L

  po

  czna

  ga w

  nik

  tyw lotingugu

  du. ydeefer) oc

  yniking

  ych

  EE

  =

  wejma p

  =

  +

  lam

  a fu

  w oce

  om

  wnosow

  ga iuj Ko

  entarenccenki ng, 20

  zy

  (mE(mE

  Xost

  1(

  LL

  +

  mi p

  unkc

  enie

  meg

  ci wej i Shsi

  onsta (incyjn

  nianniep002

  ysk

  maxmax

  X o a [

  (

  1

  F

  F

  L

  owi

  cji o

  e wa

  ga

  uwsto

  hadwfun

  truknweny,

  ne so

  2]. Ww

  x{x{

  LX

  dy[Sh

  )(

  (

  dz

  zF

  ierz

  ome

  aria

  wzglopywicnkcjkcjaestowz jadanW oi o

  XLX

  ystryhadw

  ))

  dz

  dz

  zchn

  ega

  ant

  ldny zwcka j d

  a fuora)zglako ne ogocze

  ,,

  XL

  ybuwic

  dz=

  ni o

  w d

  niajwrow 2

  dysunk), wdempo(wa

  lneekiw

  })0})0

  uanck i

  2

  II

  =

  obsz

  decy

  cetu i200trybcji

  wyrm kdartoej pwan

  ))

  cie Ke

  ((

  1

  2

  LL

  zar

  yzyjn

  ej pinw

  02 rbuaom

  aaktrdaneociostanyc

  Fatin

  ))

  LL

  w z

  nych

  enwestr. fuantymeganycregoe (wi mnaci

  ch s

  i sng,

  zazn

  h...

  n intycjunky, a ga uch po wwartniejfun

  stra

  sko200

  nac

  nforji) d

  kcji nie

  umopop

  wynitocjszenkcjat w

  cz02]

  zon

  rmadopom

  e jeoliprzeiki ci we odja o

  wyzn

  zone:

  nych

  acjprow

  megaedyniwiaez winw

  wikd womenac

  ej w

  h na

  o wada. Dnie a tawarwestksz

  wartegaczan

  wart

  a ry

  11

  rozdziDefi

  wyakrtotycj

  ze otoc

  a jesnyc

  (1

  toc

  (2

  ys. 1

  3

  z-y fi-y-e ji

  od ci st

  ch

  1)

  ci

  2)

  1.

 • Ewa Michalska, Renata Dudziska-Barya 114

  W szczeglnoci dla skokowej zmiennej losowej X , przyjmujcej wartoci nxxx ...,,, 21 z prawdopodobiestwami odpowiednio nppp ...,,, 21 , funkcja

  omega ma posta:

  . Wskanik omega znajduje take zastosowanie w porwnywaniu wariantw decyzyjnych w warunkach niepenej informacji liniowej (NIL) [Michalska, 2015]. 2. Funkcja omega dla rozkadw cigych

  Posta analityczna funkcji omega zaley od przyjtego rozkadu zmiennej losowej. W dalszej czci artykuu przedstawiono postaci funkcji omega dla wy-branych rozkadw cigych: rozkadu jednostajnego, rozkadu normalnego oraz normalnego odwrotnego rozkadu gaussowskiego (ang. Normal Inverse Gaussian Distribution NIG).

  Aby wyznaczy analityczn posta funkcji omega dla zaoonego cigego rozkadu zmiennej losowej X o funkcji gstoci )(Xf , wygodnie jest skorzysta ze znanej wasnoci wartoci oczekiwanej1, na podstawie ktrej otrzymujemy:

  +

  =L

  dzzfLzLX )()(})0,(max{E (4)

  1 Warto oczekiwana cigej zmiennej losowej X o funkcji gstoci prawdopodobiestwa f(x)

  wyraa si wzorem +

  = .)()(E dzzfzX Jeeli )(XY = jest funkcj mierzaln, to

  +

  = dzzfzY )()()(E [Jakubowski i Sztencel, 2010].

 • Wskanik omega w ocenie wariantw decyzyjnych... 115

  =0

  )()(})0,(max{E dzzfzLXL (5)

  Zalenoci (4) i (5) prowadz do przedstawienia funkcji omega w postaci:

  +

  =

  = LL

  dzzfzL

  dzzfLz

  XLLXL

  )()(

  )()(

  })0,(max{E})0,(max{E)( (6)

  Posta ta jest dobrym punktem wyjcia do wyznaczania zarwno postaci analitycznej funkcji omega, jak i wartoci funkcji omega dla rozkadw cigych o zadanej funkcji gstoci.

  Jeli zmienna losowa X ma rozkad jednostajny charakteryzujcy si funk-cj gstoci

  >