Calibra / Omega-A Corsa B / Astra F / Tigra Omega-B Vectra-B Astra

download Calibra / Omega-A Corsa B / Astra F / Tigra Omega-B Vectra-B Astra

of 35

 • date post

  21-Dec-2016
 • Category

  Documents

 • view

  275
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Calibra / Omega-A Corsa B / Astra F / Tigra Omega-B Vectra-B Astra

 • Lokacije Dijagnostickih konektora

  Calibra / Omega-A

  Lociran je ispod haube (stari preobd2 konektor)

  Corsa B / Astra F / Tigra

  Lociran je u kutiji sa osiguracima blizu vozaca.

  Omega-B

  Lociran je u kutiji sa osiguracima blizu vozaca.

  Vectra-B

  Lociran je ispod rucne kocnice. Podignite plasticni poklopac.

  Astra G / Zafira

  Lociran je ispod rucne kocnice. Podignite plasticni poklopac.

 • Corsa C / Meriva / Tigra-B

  Lociran je ispod kontrole grijanja. Ugradjen je u donji dio panela

  Vectra C / Signum

  Lociran je ispod pepeljare. Pepljara mora biti sklonjena da bi se moglo pristupiti konektoru

  Astra-H

  Lociran je ispod rucne kocnice. Podignite plasticni poklopac.

 • Zafira-B

  Lociran je ispod pepeljare blizu mjenjaca kod centralne konzole.

 • Corsa D

  Lociran je ispod komandnog panela grijanja.

  Vivaro

  Lociran je ispod volana. Uklonite poklopac da pristupite konektoru.

 • Reset servisnog intervala Corsa-C Izaberi Body Izaberi Instrument Izaberi Programming Izaberi Service Interval Settings Sada unesite eljeni interval

  Corsa-D Mogui ispis na displeju: InSP - service InSp2 - bulp failure InSP3 - remote control battery InSP4 - water in diesel filter Izaberi Body Izaberi Instrument Izaberi Programming Izaberi Programming Izaberi Service Interval Reset Pritisni pedalu konice izaberi Yes Servisni interval je resetovan

  Meriva Izaberi Body Izaberi Instrument Izaberi Programming Izaberi Service Interval Settings Sada unesite eljeni interval

  Astra-G Izaberi Body Izaberi Instrument Izaberi Programming Izaberi Service Interval Settings Sada unesite eljeni interval

  Astra-H Izaberi Body Izaberi Instrument Izaberi Programming Izaberi Programming Izaberi Service Interval Reset Pritisni pedalu konice izaberi Yes Servisni interval je resetovan

 • Zafira-A Izaberi Body Izaberi Instrument Izaberi Programming Izaberi Service Interval Settings Sada unesite eljeni interval

  Zafira-B Izaberi Body Izaberi Instrument Izaberi Programming Izaberi Programming Izaberi Service Interval Reset Pritisni pedalu konice izaberi Yes Servisni interval je resetovan

  Tigra-B Izaberi Body Izaberi Instrument Izaberi Programming Izaberi Service Interval Settings Sada unesite eljeni interval

  Vectra-C Izaberi Body Izaberi Instrument Izaberi Programming Izaberi Programming Izaberi Service Interval Reset Pritisni pedalu konice izaberi Yes Servisni interval je resetovan

  Signum Izaberi Body Izaberi Instrument Izaberi Programming Izaberi Programming Izaberi Service Interval Reset Pritisni pedalu konice izaberi Yes Servisni interval je resetovan

  Insignia Pritisni pedalu konice (dri pritisnutu)

 • Pritisni SET / CLR dugme na vozaom informacionom centru Antara 1. Upalite kontakt ON/RUN bez paljenja motora 2. U potpunosti pritisnite i otpustite pedalu gasa 3 puta u roku od 5 sekundi Ako lampica change engine oil vie ne svijetli servis je resetovan. Ako se lampica ponovo upali nakon slijedeeg kontakta i ostane goriti due od 30 sekundi sistem nije resetovan. Ponovite proceduru.

  Kombi Combo-C Izaberi Body Izaberi Instrument Izaberi Programming Izaberi Service Interval Settings Sada unesite eljeni interval

  Vivaro Procedura resetovanja ne smije trajati due od 90 sekundi Dajte kontakt Pritisnite i drite pedalu gasa do kraja Pritisnite pedalu konice 3 puta i drite Otpustite obje pedale i ekajte 10 sekundi Servisni interval bi trebao biti resetovan. Ako se nije resetovao: Vozite auto 10-ak kilometara Ugasite ga najmanje 60 sekundi Ponovite proceduru resetovanja Movano 2007 - Procedura resetovanja ne smije trajati due od 90 sekundi Dajte kontakt Pritisnite i drite pedalu gasa do kraja Pritisnite pedalu konice 3 puta i drite Otpustite obje pedale i ekajte 10 sekundi Servisni interval bi trebao biti resetovan. Ako se nije resetovao: Vozite auto 10-ak kilometara Ugasite ga najmanje 60 sekundi Ponovite proceduru resetovanja

 • Reset Elektronikog gasa (ETB) Kada je potreban? Poslije ienja ili zamjene elektronikog gasa potrebno je izvriti adaptaciju. Ova procedura se takoe treba izvesti kada se skine negativna klema sa akumulatora ili kad zamjenite motorni ECU!

  Motori koji su podrani Z10XE Z12XE Z18XE Z18XEL Z20LET

  Preduslovi ECT ili temperature rashladne tenosti treba bit na oko 85 C Motor ne smije raditi. Pedala gasa je na nuli (ne pritiskajte gas dok izvodite operaciju) Napon baterije mora biti vei od 11 V Ne smije biti greaka u motornoj elektronici

  Izvoenje adaptacije Izaberite motor Kliknite na dugme [Special function] Kliknite na dugme [Reset learned values] Kliknite na dugme [Start]

 • OP-COM Airbag kodiranje Uvod Potpuno novi airbag modul (ECU) nije konfigurisan. Kada se novi airbag ECU montira u auto potrebno je uraditi kodiranje da bi radio kako treba. OP-COM trenutno podrava kodiranje SAB6 i SAB8airbag modula. Poto je airbag dio sistema sigurnosti vozila uvijek se pridravajte uputa koje vam daje program. Uvijek prostudirajte uputstvo za popravak ukoliko je dolo uz auto i striktno slijedite svaku uputu i proceduru. VANO: Airbag ECU moe biti kodiran samo jednom tj. kada je potpuno nov. Poslije prve uspjene konfiguracije sadraj ne moe biti izmjenjen niti modifikovan. U ovom primjeru prikazano je kodiranje SAB6 airbag ECU na Astri G iz 1999. godine Kada izaberete airbag (SAB6 ili SAB8 sistem), pojavice se slijedeci prozor:

  Prvo kliknite na [Fault Codes] dugme da bi ste provjerili trenutne greke

  1

 • Moete vidjeti iz Fault Code liste da Airbag ECU treba biti programiran.

  Kliknite na dugme [Back] zatim na dugme [Programming]. Ulazite u meni za programiranje U zavisnosti od vaeg izbora slijedeci prozori ce biti prikazani:

  2

 • Kada izaberete pravilnu konfiguraciju kliknite na [Perform Coding] dugme.

  Ako je kodiranje uspjeno pokazace vam se slijedeci prozor:

  Ako kodiranje nije uspjeno pokazace vam se "programming failed" prozor:

  3

 • Ukoliko se neto poremetilo u komunikaciji tokom programiranja pokazace vam se poruka "Timeout":

  Kada je programiranje zavreno pobriite greke i izadjite iz airbag modula. Lampica airbagabi se trebala ugasiti i ukoliko je kodiranje uspjeno provedeno ostati ugaena. Ukoliko se lampica ponovno upali provjerite da li je neka greka ostala zapamcena u sistemu. Vidite o cemu se radi i otklonite uzrok te greke.

  4

 • SDM Airbag Programiranje Panja veina airbag modula se moe programirati samo jednom! Corsa D SDM TEMIC Programirajte V.I.N. kod u SDM modul. Programirajte CAN konfiguraciju u SDM. SDM modul je dio Corsa-D imobilajzer sistema i auto se nee moi startovati dok se SDM modul ne upari. Programirajte Security Code u SDM modul. Programirajte variant configuration SDM modula. Kada je konfiguracija programirana i greke obrisane lampica e i dalje svijetliti a dijagnostika e prijaviti slijedeu greku: B1001 : 46 airbag module not locked Pokrenite Self-Test i ako nijedna druga greka nije naena zakljuajte SDM modul (lock module). Ako pronaete i druge greke istraite da li je problem kod konfiguracije ili je jo uvijek kvar na autu. Panja! Nakon zakluavanja SDM modula konfiguracija ne moe biti promjenjena. Samo indikator pojasa moe biti upaljen ili ugaen. Astra H / Zafira B SDM TEMIC Programirajte V.I.N. kod u SDM modul. Programirajte CAN konfiguraciju u SDM. SDM modul je dio Corsa-D imobilajzer sistema i auto se nee moi startovati dok se SDM modul ne upari. Programirajte Security Code u SDM modul. Programirajte variant configuration SDM modula. Kada je konfiguracija programirana i greke obrisane lampica e i dalje svijetliti a dijagnostika e prijaviti slijedeu greku: B1001 : 46 airbag module not locked Pokrenite Self-Test i ako nijedna druga greka nije naena zakljuajte SDM modul (lock module). Ako pronaete i druge greke istraite da li je problem kod konfiguracije ili je jo uvijek kvar na autu. Panja! Nakon zakluavanja SDM modula konfiguracija ne moe biti promjenjena. Samo indikator pojasa moe biti upaljen ili ugaen. Vectra C / Signum Delco Single-Stage SDM Prvo se mora programirati CAN konfiguracija u SDM modulu. Tek onda se moe programirati SDM konfiguracija. Ako se ne pojave greke zakljuajte SDM modul. Ako pronaete i druge greke istraite da li je problem kod konfiguracije ili je jo uvijek kvar na autu.

 • Panja! Nakon zakluavanja SDM modula konfiguracija ne moe biti promjenjena. Samo indikator pojasa moe biti upaljen ili ugaen. Vectra C / Signum Siemens Multi-stage SDM Prvo programirajte V.I.N. broj u SDM modul. Drugo programirajte CAN konfiguraciju.

 • Manuelna ili "nasilna" DPF Regeneracija

  Moete pokrenuti manuelnu regeneraciju na slijedecim modelima:

  Astra-H

  Z19DT, Z19DTH, Z19DTL, Z17DTR, Z17DTJ

  Zafira-B

  Z19DT, Z19DTH, Z19DTL, Z17DTR, Z17DTJ

  Vectra-C / Signum

  Z19DT, Z19DTH, Z19DTL

  Corsa-D

  Z13DTH, Z17DTR

  Antara

  2.0L Diesel

  Upozorenje

  Temperatura ispunog plina ce narasti na preko 600 C takoda se ova radnja mora izvoditi napolju

  na nezapaljivom terenu.

  Procedura regeneracije je u potpunosti kontrolisana motornom elektronikom.

  Preduslovi

  Motor radi na leru

  Motor je zagrijan na punu radnu temperaturu

  Regeneracija se pokrece samo jednom da bi ste izbjegli eventualna otecenja!

  EDC16 Sistem

  kliknite na "Start Regeneration"

 • Nakon to je "DPF Regeneration" zavrena, ivi podaci tj. live data "Diesel Particulate Filter

  Saturation" ce pok