Agent Mobilny - Pracownik w terenie Omega Code

download Agent Mobilny - Pracownik w terenie Omega Code

of 15

 • date post

  11-Nov-2014
 • Category

  Mobile

 • view

  125
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Aplikacja mobilna (CRM mobilny) wspierający zarządzanie pracownikami w terenie. Pozwala rozdysponowywać zdalnie zadania. Podpowiada najlepsze marszruty (trasy dojazdu) z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na drogach. Daje dostęp do informacji o klientach i punktach handlowych, pozwala udostępnić zdalnie materiały i prezentacje, wykonać zamówienie i raportować. Wspiera szkolenia i badanie poziomu wiedzy.

Transcript of Agent Mobilny - Pracownik w terenie Omega Code

 • 1. Zarzdzanie pracownikami w terenie Aplikacja Mobilna MobiAgent
 • 2. MobiAgent-wsparcie pracy przedstawicieli w terenie-mobilny system planowania pracy -obsuga zamwie B2B
 • 3. MobiAgent Aplikacja MobiAgentjest dedykowana dla firm, ktre zarzdzaj pracownikami w terenie: przedstawicielami handlowymi, merchandiserami, negocjatorami, doradcami. Pozwala: Zarzdza czasem pracy i list zada Udostpnia dowolne materiay statyczne i interaktywne (testy, ankiety, prezentacje, dane klienta, oferty, zamwienia, formularze) Wspiera procesy raportowania, rwnie rozliczenie kosztw Pozwala zebra i zrealizowa zamwienia na towary i usugi Optymalizuje trasy dojazdu proponujc najlepsze opcje z uwzgldnieniem biecej sytuacji
 • 4. MobiAgentprzykady zastosowania Planowanie i przydzia zada Z uwzgldnieniem ramowych warunkw planowania pracy: ilo zada, region, czas pracy, Urlopy Optymalizacja tras Podpowiadanie najefektywniejszej trasypomidzy punktami wyznaczonymina licie zada z uwzgldnieniemaktualnejsytuacji na drodze. Raportowanie z terenu Przesyanie notatek, alertw, zatwierdzanie realizowanych zada, raporty fotograficzne ekspozycja produktw, materiay POS, dokumenty rozliczeniowe, eventy
 • 5. Modu Zada Modu HR Zasoby L. Modu e-commerce - Zamwienia Modu badanie opinii -ankiety Mapy Aplikacje mobilne Modu Analityczno- Raportowy Moduy funkcjonalne systemu MobiAgentOmega Code Obiekty w terenie Zadania Informacje Wizyty Zasilanie do systemw BI Ewidencja punktw sieciowych CRM / Systemy wsparcia sprzeday DWH / Systemy Analityczno-Raportowe Dyspozytor/Administrator Pracownik terenowy Management
 • 6. MobiAgentobsuga zamwie Aplikacja pozwala przedstawicielom pracujcym bezporednio w terenie na prezentacj oferty, przygotowanie i obsug zamwienia. -Dostp do penej oferty na usugi i produkty -Moliwo prezentacji na miejscu -Kompletowanie zamwie i generowanie dokumentw rozliczeniowych -Przechowywanie danych o rabatach dostpnych dla klienta i innych jego uprawnieniach -Kompletowanie danych zamwienia do konta sprzedawcy i zamawiajacego -Obsuga patnoci -Integracja z systemami FK oraz zewntrznych dostawcw, np. producentw, dystrybucji, obsugi zamwie
 • 7. MobiAgentoptymalizacja tras Aplikacja podpowiada optymaln tras pomidzy wyznaczonymi punktami przejazdu. Monitoruje odchylenia od zaakceptowanegoplanu zada zwiksza bezpieczestwo. -Podpowiada optymaln tras pomidzy konkretnymi punktami (adresami) uwzgldniajc aktualn sytacjna drogach -Umoliwia modyfikowanie trasy przez pracownika -Pozwala przej od punktu wskazanego na mapie do edycji jego danych (klienta, punktu sprzeday ) -Zapisuje dane dotyczce pooenia pracownika, czasu przejazdu i czasu spdzonego w punkcie -Pozwala wyszuka pracownikw znajdujcych si najbliej konkretnej lokalizacji i delegowa do nich zadania
 • 8. MobiAgentprzydzielanie zada MobiAgentwspiera proces planowania pracy i zarzdzania procesem przydzielania zada. -Pozwala tworzy listy zada wraz z nadawaniem im rnych priorytetw i statusw -Uwzgldnia ramowe warunki pracy (dostpno w czasie, dni wolne, limity w czasie pracy i iloci obsugiwanych zada) -Pozwala przydzieli zadania zdalnie pracownikowi, ktry jest w okrelonym pooeniu lub ma uprawnienia do obsugi zadania -Pracownicy widz swoje listy zada, maj dostp do oferty i danych klientw, mog zobaczy optymaln tras przejazdu pomidzy wskazanymi punktami -System pozwala pracownikom zmieni status zadania, wprowadzi notatk, zdjcie itp.
 • 9. MobiAgentraportowanie MobiAgentpozwala na wykonanie i przegldanie raportu fotograficznego prezentujcego np. ekspozycj produktw, materiaw POS, stoisko promocyjne, sytuacj itp. -Raporty fotograficzne wykorzystuj funkcjonalno urzdze mobilnych. Po otwarciu projektu, zadania pracownik wykonuje zdjcia: np. pki sklepowej, materiaw wspierajcych sprzeda, lokalizacji, stoiska promocyjnegeolub dokumentu. Moe zapisa plik na urzdzeniu lub przesa je bezporednio do bazy jeli dysponuje poczeniem internetowym. -Raporty foto pozwalaj na byskawiczn ocen sytuacji -Usprawniaj procesy rozlicze dokumentw kosztowych -Umoliwiaj gromadzenie dokumentacji z miejsca pod lokalizacj punktu sprzeday czy ekspozycji -Pozwalaj zaraportowa z punktu zdarzenia drogowego
 • 10. MobiAgentraportowanie MobiAgentusprawnia procesy raportowania dotyczcego obsugi zamwie, kontaktu z klientem oraz wspiera procesy kontroli pracy -Raporty sprzedaowe w perspektywie: klienta, produktu bd grupy produktw (usug), sprzedawcy, w konkretnym zakresie czasu -Raporty dotyczce klienta, kontrahenta: min. historia zamwie i nalenoci (patnoci) -Raporty dotyczce konkretnych zada -Raporty wspierajce kontrol pracy: ilo zrealizowanych zada, czas realizacji, czas pracy -Raporty wspierajce rozliczenie: skanowanie i przekazywanie dokumentw rozliczeniowych -Zbieranie informacji za pomoc ankiet i formularzy
 • 11. MobiAgentpozwala edukowa i zbiera opinie Umoliwia udostpnianie materiaw edukacyjnych, rwnie interaktywnych Ankiet, testw, prezentacji . Pozwala byskawicznie zbiera opinie i bada poziom wiedzy. -Merchandiserzy/ Przedstawiciele / Uczestnicy Programw Badawczych otrzymuj dostp do konkretnych pakietw edukacyjnych skadajcych si z materiaw tekstowych, graficznych, multimedialnych, ankiet i testw. Odpowiadaj na pytania i otrzymuj punkty. -Organizator moe byskawicznie udostpni konkretny materia i zgromadzi informacje na temat, np. poziomu znajomoci produktu, sposobw ekspozycji czy konkretnego zagadnienia. -Narzdzie pozwala wdroy programy wspierajce procesy uczenia si.
 • 12. OMEGA CODE profesjonalne wsparcie IT dla biznesu
 • 13. [c] Omega CodeSp. z o.o. 2014 r. Wszelkie prawa zastrzeone Kompetencje Aplikacje mobilne Aplikacje internetowe eCommercei mCommerce Integracja z SocialMedia Wdroenia wasne potwierdzone referencjami klientw: Projekty realizowane wsplnie z partnerami: Strategiczne Zarzdzanie Dostawcami Wsparcie wdroe IT. Strategia Dostosowanie i utrzymanie rozwiza IT Detekcja systemw pod kontem poprawnocii wydajnoci BI Projektowaniei konsulting Hurtowanie danych Systemy analityczne i raportowe CRM Systemy CRM Systemy wsparcie sprzeday i dystrybucji (rwnie mobilne) Rozwizania backoffice: min. fakturowanie, zarzdzanie obiegiem dokumentw Ochrona tajemnicy przedsibiorstwa Zarzdzanie bezpieczestwem informacji Zarzdzanie ryzykiem Zarzdzanie cigoci dziaania Audyty bezpieczestwa teleinformatycznego
 • 14. [c] Omega CodeSp. z o.o. 2014 r. Wszelkie prawa zastrzeone Omega Codeposiada dowiadczenie w realizacji: Systemw CRM i wspierajcych zarzdzanie prac Platform eCommercedetalicznych, min.: Smyk.com, Apteka Amika, sklep z bielizn sklep.avalingerie.pl i wiele innych: Platform LeadManagement i wspierajcych sprzeda przez partnerw dla produktw i usug: finansowych, ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych, internetowych, telewizji cyfrowej, energetycznych: tmefekt.pl, domiporta.pl, totalmoney.pl Aplikacji mobilnych wspierajcych sprzeda: MobiAgentdla firm zarzdzajcych pracownikami sprzeday rozproszonymi w terenie (przedstawiciele handlowi, merchandiserzy) System sprzeday B2B platforma umoliw.iajcasprzeda B2B i realizacj zamwie na produkty i materiay wspierajce sprzeda Wsparcie procesw sprzeday
 • 15. Dzikujemyza uwag! Informacje zawarte w niniejszym dokumencie spoufne i skierowane wycznie do jego adresata oraz stanowitajemnicprzedsibiorstwa Omega CodeSp. z o.o. (jeeli nie zastrzeono inaczej). Ich rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie w caoci lub w czci jest zakazane bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewanoci) zgody Omega CodeSp. z o.o. Ponadto wszelkie projekty, kreacje, idee i pomysy zawarte w niniejszym dokumencie stanowiprzedmiot autorskich praw majtkowych Omega CodeSp.zo.o., a ich komercyjne wykorzystywanie lub opracowywanie w caoci lub w czci jest zakazane bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewanoci) zgody Omega CodeSp. z o.o. Zesp Omega Code www.omegacode.pl E-mail: biuro@omegacode.pl