Przewodnik po panelu Klienta HURTUM

download Przewodnik po panelu Klienta HURTUM

of 14

 • date post

  16-Aug-2015
 • Category

  Food

 • view

  229
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Przewodnik po panelu Klienta HURTUM

 1. 1. www.hurtum.pl ! Przewodnik po Panelu Klienta (Sprzedajcy) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! E: kontakt@hurtum.plT: +48 795 344 233!! 1
 2. 2. www.hurtum.pl Logowanie do Panelu Klienta HURTUM W celu przejcia do Panelu Klienta HURTUM, po zalogowaniu do serwisu, naley klikn w zakadk WITAJ imi. Z poziomu strony gwnej moliwe jest bezporednie przejcie do sekcji ZAMWIENIA ZOONE U MNIE oraz USTAWIENIA KONTA, a take wylogowanie z panelu (WYLOGUJ SI). ! Poniej widok sekcji Panel, po wejciu do Panelu Klienta HURTUM.2
 3. 3. www.hurtum.pl ! ! ! Menu nawigacyjne Panelu Po zalogowaniu si do Panelu Klienta, po lewej stronie ekranu znajduje si menu nawigacyjne zawierajce nastpujce sekcje: Panel Zamwienia zoone u mnie (str. 4-6) Ceny produktw (str. 7-8) Rabaty (str. 9) Ustawienia (str. 10-12)Sprzedajcy na HURTUM ma rwnie moliwo dokonywania zakupw. Panel dotyczcy zakupw na platformie (str. 12) zawiera sekcje: Moje zamwienia Moje rabaty Moje hurtownie Program partnerski. 3 Raporty Po wejciu do sekcjiHISTORIA ZAMWIE,ekran startowy PaneluKlienta przedstawiastatystyki sprzeday wujciu wartociowymi czasowym. Abyuzyska szczegoweinformacje naleynajecha kursorem naposzczeglne supki zdanymi.
 4. 4. www.hurtum.pl ! Szczegowe opisy poszczeglnych sekcji znajduj si w poniszych punktach. Zamwienia zoone u mnie W sekcji Zamwienia zoone u mnie znajduje si lista wszystkich zoonych zamwie podzielona wedug nastpujcych kryteriw: Numer zamwienia (moliwo sortowania rosnco/malejco poprzez kliknicie w nagwek Numer zamwienia). Data zamwienia (moliwo sortowania rosnco/malejco poprzez kliknicie w nagwek Data). Zamawiajcy - dane zamawiajcego. Wybrana przez zamawiajcego Forma dostawy. Warto zoonego zamwienia - NETTO w PLN (moliwo sortowania rosnco/ malejco poprzez kliknicie w nagwek Warto). Status - wyrniamy 4 statusy zamwienia: Oczekujce, Zatwierdzone, Wysane, Anulowane (moliwo sortowania po statusie poprzez kliknicie w nagwek Status).W prawy grnym rogu znajduje si wyszukiwarka, ktra pozwala na przeszukiwanie listy zamwie zarwno po sowach kluczowych, jak rwnie datach. W celu wyszukiwania po dacie prosimy wpisywa nastpujcy format: RRRR-MM-DD. Po prawej stronie kadego zamwienia znajduje si przycisk ZOBACZ. Jego kliknicie powoduje przejcie do szczegw wybranego zamwienia.4
 5. 5. www.hurtum.pl Zamwienie oczekujce, zatwierdzone, wysane, anulowane - zmiany statusw zamwie Po wybraniu przycisku Zobacz dla zamwienia bdcego w statusie Oczekujce, przejdziemy do jego szczegowego opisu. Po lewej stronie znajduj si dane Zamwienia (numer, status, data, warto, sposb dostawy) oraz dane Zamawiajcego (nazwa i dane rmy (NIP, REGON), adres dostawy, rabaty (o ile Zamawiajcy posiada zdeniowany rabat)).Po prawej stronie znajduje si sekcja Produkty zawierajca list produktw znajdujcych si w danym zamwieniu. Istnieje moliwo odznaczenia produktw w danym zamwieniu, a tym samym akceptacja czciowa caego zamwienia. Moliwa jest rwnie anulacja caego zamwienia. W obu przypadkach, zaleca si napisanie powodw anulacji czci lub caoci zamwienia, w polu Wiadomo dla Kupujcego. Nastpnie naley zatwierdzi (lub anulowa) cae zamwienie, za pomoc przyciskw znajdujcych si pod sekcj Produkty.W sekcji Produkty system informuje rwnie o zdarzeniach mogcych mie znaczenie przy zatwierdzaniu zamwienia (np. braki magazynowe). Ikona UWAGA, po najechaniu, wywietla komunikat ze szczegami.Z poziomu szczegw zamwienia moliwy jest rwnie eksport wszystkich pozycji 5
 6. 6. www.hurtum.pl w zamwieniu, do pliku .xls i/lub .csv za pomoc opcji Eksportuj do CSV, XLS, znajdujcej si pod przyciskiem Zatwierd.Aby zmieni zamwienie na WYSANE. Naley zatwierdzi zamwienie OCZEKUJCE, a nastpnie, w szczegach zamwienia, wybra przycisk Oznacz jako wysane. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 6
 7. 7. www.hurtum.pl Ceny produktw W sekcji Ceny produktw znajduje si lista wszystkich oferowanych towarw z dopisanymi nastpujcymi atrybutami: Marka, Nazwa, EAN, Cena, VAT, Stan magazynowy. W tej sekcji moliwe jest dodawanie nowych produktw jak i edytowanie atrybutw produktw istniejcych.Po prawej stronie sekcji znajduj si 2 przyciski: EDYTUJ KARTA. Przycisk EDYTUJ pozwala na zmian atrybutw danego produktu, natomiast KARTA prowadzi do podstrony danego produktu na serwisie HURTUM (widok produktu dla Zamawiajcego). Lista produktw zawiera towary zarwno w cenach regularnych, jak i okazyjnych. Opcja przeltrowania tylko towarw okazyjnych moliwa jest po wybraniu przycisku TYLKO OKAZJE, znajdujcego si nad list. ! ! ! ! ! ! 7
 8. 8. www.hurtum.pl ! Jak doda produkt do HURTUM Aby doda produkt, naley w sekcji Ceny produktw wybra przycisk Dodaj produkt, a nastpnie wypeni formularz: W celu nadania ceny okazyjnej, w formularzu dodawania produktu naley klikn link Produkt dostpny w cenie promocyjnej? i uzupeni formularz, a nastpnie przyciskiem Dodaj ofert zatwierdzi wybr produktu. Produkty dodane do sekcji OKAZJE, po zatwierdzeniu przez administratora, wywietlane bd na stronie gwnej www.hurtum.pl w sekcji OKAZJE. ! HURTUM jest zintegrowane z BRAND BANK, ktry dostarcza zarwno opisy, jak i zdjcia produktw. W momencie wpisania numeru EAN, ktry istnieje w bazie HURTUM, system sam wypeni pola zwizane z opisem, a take przypisze odpowiednie zdjcia danego produktu. Jeli prbujesz doda produkt, ktry nie znajduje si w bazie HURTUM, moesz rcznie wprowadzi wszystkie dane. Po zatwierdzeniu produktu przez administratora, zostanie on dodany do bazy HURTUM i wywietlony w Twoim prolu.8
 9. 9. www.hurtum.pl Rabaty W sekcji Rabaty" moliwe jest nadawanie % zniek dla poszczeglnych Klientw. Rabaty nadawane s na podstawie NIP (Numeru Identykacji Podatkowej). Aby doda rabat naley wybra przycisk Dodaj znajdujcy si nad list rabatw, a nastpnie wypeni prosty formularz.! Moliwe jest rwnie zaadowanie do systemu pliku CSV w odpowiednim formacie, ktry automatycznie dopisze zdeniowane rabaty do odpowiednich numerw NIP. ! ! ! ! ! 9
 10. 10. www.hurtum.pl Ustawienia Sekcja Ustawienia, zawiera informacje zwizane z Twoj rm, jak i Twoj ofert dla Zamawiajcych. Przed rozpoczciem korzystania z HURTUM upewnij si, e wszystkie elementy w tej sekcji zostay wypenione prawidowo. Moje Dane - dane osobowe, teleadresowe, bankowe dotyczce Twojej rmy. Punkty odbioru towaru od Ciebie, a take adresy, pod ktre dostarczane powinny by towary zamawiane przez Ciebie. E-mail - adres e-mail jest zarwno loginem do platformy HURTUM. Jeli chcesz zmieni adres e-mail, a tym samym sposb logowania do platformy, moesz to zrobi wanie w tej sekcji. Haso - moliwo zmiany hasa dostpowego do Panelu Klienta. Pamitaj, aby Twoje haso zawierao min. 8 znakw, w tym mae i due litery oraz cyfry. Nie udostpniaj swojego hasa osobom trzecim. Jeli zapomniae hasa do serwisu moesz skorzysta z opcji zapomniaem hasa, znajdujcej si w panelu logowania do serwisu. Nowe haso zostanie wysane na Twj adres e-mail. Dane do faktury - w tej sekcji moesz zdeniowa adres e-mail, na ktry wysane bd Twoje FV. W najbliszym czasie sekcja zwizana z fakturowaniem zostanie rozszerzona i bdziesz mg z atwoci ledzi rozliczenia pomidzy HURTUM, a Twoj rm. Opcje zamwienia - w tej sekcji moliwe jest okrelenie minimalnej wartoci zamwienia, ktre moe by zoone w Twoim sklepie. Minimalna warto zamwienia powinna by zdeniowana w PLN NETTO. W tym celu naley wybra Opcje zamwienia z podmenu Ustawienia i wypeni formularz (screen obok), a nastpnie zatwierdzi akcj poprzez kliknicie w przycisk Zapisz.10
 11. 11. www.hurtum.pl Opcje dostawy - w sekcji moliwe jest zdeniowanie sposobw dostawy. Przykadowo: kurier odbir osobisty dostawca (transport wasny Twojej rmy).Do kadej formy dostawy naley przypisa cen w PLN BRUTTO. Jeli nie oferujesz ktrej z form dostawy, wystarczy odznaczy znaczek v na karcie Sposobu dostawy, a nie bdzie ona oferowana Zamawiajcym.! Nastpnie naley zdeniowa godziny otwarcia. Sekcja ta jest szczeglnie istotna w przypadku oferowania opcji: odbir osobisty dostawca. ! Dodatkowo, istnieje moliwo zdeniowania czasu kompletowania zamwienia, dziki czemu Zamawiajcy bdzie mia informacj, w jakim czasie jego zamwienie bdzie gotowe do odbioru. ! Obszar dostawy - w HURTUM obszary dostawy podzielone zostay na powiaty i wojewdztwa. Moliwe jest rwnie zaznaczenie obszaru CAA POLSKA. Dziki zaznaczeniu obszarw dostawy Twoje towary wywietlane s tylko Klientom, ktrzy znajduj si w Twoim obszarze. W celu wybrania obszarw, do ktrych dostarczasz 11
 12. 12. www.hurtum.pl towary wystarczy, e w Ustawieniach / Obszar dostawy zaznaczysz v w polach odpowiadajcych poszczeglnym powiatom/wojewdztwom/miastom. Integracja W sekcji Ustawienia znajduj si informacje zwizane z integracj z platform HURTUM. Integracja moliwa jest zarwno za pomoc API (Application Programming Interface interfejs programistyczny aplikacji), jak i poprzez wymian plikw XML. Dodatkowo, produkty moesz dodawa do platformy rcznie, w sekcji Ceny produktw (Jak doda produkty do HURTUM - str. 8) . Szczegowe informacje zwizane z API i XML znajduj si w sekcji Ustawienia, w podmenu: API - dokumentacja API oraz klucze Synchronizacja XML - format plikw XML.! ! ! Zamawianie towarw na HURTUM ! Sprzedajcy na HURTUM moe rwnie dokonywa zakupw na platformie. Panel Kupujcego stanowi integraln cz Panelu Klienta (Sprzedawcy) i znajduje si pod sekcj Ustawienia.W panelu zwizanym z zakupami znajduje si: lista zoonych zamwie (Moje zamwienia) spis rabatw nadanych przez Sprzedajcych (Moje rabaty) hurtownie, w ktrych zoone zostay zamwienia (Moje hurtownie) punkty naliczone w ramach programu partnerskiego dla Zamawiajcych na HURTUM (Program partnerski).! 12
 13. 13. www.hurtum.pl ! ! Reklama na HURTUM Serwis HURTUM oferuje moliwo dodatkowej promocji, w sekcji Kampanie. Podstrona znajduje si pod adresem www.hurtum.pl/kampanie. W sekcji Kampanie prezentowane s trwajce oferty promocyjne. Kada z nich oznaczona zostaa symbolem kanau promocji, za pomoc ktrego jest promowana (prasa, radio, internet, TV, outdoor). ! Aby doda ofert do sekcji Kampanie prosimy o kontakt przez f