POTENCJA TURYSTYCZNY

download POTENCJA TURYSTYCZNY

of 690

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  242
 • download

  12

Embed Size (px)

Transcript of POTENCJA TURYSTYCZNY

 • U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C IS K I

  ZESZYTY NAUKOWE NR 590

  EKONOMICZNE PROBLEMY USUG NR 52

  POTENCJA TURYSTYCZNY

  ZAGADNIENIA PRZESTRZENNE

  SZCZECIN 2010

 • Rada Wydawnicza Urszula Chciska, Inga Iwasiw, Danuta Kopyciska, Izabela Kowalska-Paszt

  Piotr Niedzielski, Ewa Szuszkiewicz, Dariusz Wysocki Edward Wodarczyk przewodniczcy Rady Wydawniczej

  Aleksander Panasiuk przewodniczcy Senackiej Komisji ds. Wydawnictw Edyta ongiewska-Wijas redaktor naczelna Wydawnictwa Naukowego

  Recenzenci Barbara Marciszewska, Beata Meyer, Aleksander Panasiuk, Jan Sikora

  Rada Naukowa Stefan Bosiacki AWF Pozna, Jerzy Gospodarek SGH Warszawa,

  Alexandru Ilies Uniwersytet Oradea, Irena Jdrzejczyk SGGW Warszawa, Barbara Marciszewska - AWFiS Gdask, Beata Meyer Uniwersytet Szczeciski,

  Agnieszka Niezgoda - UE Pozna, Aleksander Panasiuk Uniwersytet Szczeciski przewodniczcy,

  Andrzej Rapacz UE Wrocaw, Maija Rozite Business and Administration School Turiba, Jacek Ruszkowski WSZMiJO Katowice, Jan Sikora UE Pozna,

  Antoni Szreder WHSZ Supsk, Jerzy Wyrzykowski Uniwersytet Wrocawski, Dawid Milewski Uniwersytet Szczeciski sekretarz

  Redaktor naukowy Beata Meyer

  Sekretarz naukowy Dawid Milewski

  Redaktor

  Iwona Milewska

  Korektor Wojciech Chocianowicz

  Skad komputerowy Maciej Czaplewski

  Piotr adny

  Projekt okadki Pawe Kozio

  Copyright by Uniwersytet Szczeciski, Szczecin 2010

  Publikacja finansowana ze rodkw Wydziau Zarzdzania i Ekonomiki Usug Uniwersytetu Szczeciskiego

  ISSN 1640-6818 ISSN 1896-382X

  WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECISKIEGO

  Wydanie I. Ark. wyd. 35,5. Ark. druk. 43,1. Format B5. Nakad 200 egz.

 • SPIS TRECI

  WSTP ..................................................................................................................... 9

  PODSTAWOWE PROBLEMY POTENCJAU TURYSTYCZNEGO

  BARBARA MARCISZEWSKA

  POTENCJA TURYSTYCZNY REGIONU A KREOWANIE JEGO WIZERUNKU ........................................................................................................ 13

  BEATA MEYERAKTYWNO SAMORZDU LOKALNEGO JAKO ELEMENT POTENCJAU TURYSTYCZNEGO NA PRZYKADZIE WYBRANYCH GMIN WOJEWDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO................................ 23

  JERZY WYRZYKOWSKIPOTENCJA TURYSTYCZNY W UJCIU GEOGRAFICZNYM ..................... 33

  REGIONALNE ZRNICOWANIE POTENCJAU TURYSTYCZNEGO

  IWONA M. BATYK

  WPYW POTENCJAU TURYSTYCZNEGO NA ATRAKCYJNO TURYSTYCZN WYBRANYCH REGIONW POLSKI .................................. 45

  IWONA BK, MAGORZATA MATLEGIEWICZPRZESTRZENNE ZRNICOWANIE ATRAKCYJNOCI TURYSTYCZNEJ WOJEWDZTW W POLSCE W 2008 ROKU ...................... 57

  ELEONORA GONDA-SOROCZYSKAPOTENCJA TURYSTYCZNY KARPACZA JAKO ORODKA CAOROCZNEGO ............................................................................................... 69

  MARIA HEDAK, BEATA RASZKAUWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI NA PRZYKADZIE WSI PODHALASKICH ...................................................................................... 83

  EDYTA JAKUBOWICZ, SYLWIA TOCZEK-WERNER,MARIUSZ SOTYSIK

  WYBRANE ZASOBY STRUKTURALNE POTENCJAU TURYSTYCZNEGO (NA PRZYKADZIE GMINY DUGOKA) ................ 95

 • Spis treci 4

  EDYTA JAKUBOWICZ, MARIUSZ SOTYSIK, SYLWIA TOCZEK-WERNER

  ZASOBY SPOECZNO-DEMOGRAFICZNE POTENCJAU TURYSTYCZNEGO OBSZARU ........................................................................ 107

  MIKOAJ JALINIKROZWJ TURYSTYKI NA OBSZARZE PRZYRODNICZO- -KRAJOBRAZOWYM ,,HAKI IM. PROF. J.B. FALISKIEGO .................. 115

  PATRYCJA KOZOWSKA, TOMASZ KOZOWSKI,MAGDALENA WARMISKA

  ANALIZA PORWNAWCZA POTENCJAU TURYSTYCZNEGO WYBRANYCH MIEJSCOWOCI WOJEWDZTWA WARMISKO- -MAZURSKIEGO (MIKOAJKIMRGOWO) ............................................... 127

  ROBERT KUBICKI, MAGDALENA KULBACZEWSKAROLA TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ W WYKORZYSTANIU POTENCJAU TURYSTYCZNEGO WOJEWDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO .......................................................................... 137

  JOLANTA LATOSISKA, MARCIN EKPOTENCJA TURYSTYCZNY OBSZARW NADBUASKICH NA PRZYKADZIE GMINY SARNAKI ........................................................... 145

  KAZIMIERZ MICHAOWSKI, BOGUMIA PLESKOWICZPRZYRODNICZE I ETNICZNO-KULTUROWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU POTENCJAU TURYSTYCZNEGO WOJEWDZTWA PODLASKIEGO .................................................................................................. 159

  KRZYSZTOF PARZYCHUWARUNKOWANIA I OCENA POTENCJAU TURYSTYCZNEGO WOJEWDZTWA PODLASKIEGO .................................................................. 173

  DANIEL PUCIATO, BOLESAW GORANCZEWSKI, UKASZ KAMALSKI

  POTENCJA TURYSTYCZNY GMINY MILICZ W WIETLE BADA ANKIETOWYCH ................................................................................................ 183

  ANDRZEJ RAPACZ, PIOTR GRYSZEL, DARIA E. JAREMENPOTENCJA TURYSTYCZNY UZDROWISKA WIERADW-ZDRJ ...... 193

  MAGDALENA SKAAPOTENCJA TURYSTYCZNY KARPAT POLSKICH NA PRZYKADZIE STUDENCKICH BAZ NAMIOTOWYCH ...................... 209

  MAGDALENA SKAA, KRZYSZTOF SZPARAPOTENCJA TURYSTYCZNY WOJEWDZTWA PODKARPACKIEGO W WIETLE BADA RUCHU TURYSTYCZNEGO ....................................... 219

 • Spis treci 5

  TOMASZ STUDZIENIECKIEUROREGIONY POTENCJA TURYSTYCZNY ......................................... 229

  JAROSAW UGLISOCENA STANU I WARUNKW ROZWOJU TURYSTYKI W POWIECIE MILICKIM .................................................................................. 241

  WIESAW WAGNER, JAN KRUPAOCENA POTENCJAU TURYSTYCZNEGO OBIEKTW ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA POWIATW PRZYGRANICZNYCH WOJEWDZTWA PODKARPACKIEGO ......................................................... 255

  MARZENA WANAGOSROZWJ PRODUKTW TURYSTYKI AKTYWNEJ WOJEWDZTWA WARMISKO-MAZURSKIEGO JAKO PRZYKAD WYKORZYSTANIA POTENCJAU REGIONU .................................................................................. 271

  TOMASZ WITESPERYFERYJNO A POTENCJA TURYSTYCZNY WYSP KURYLSKICH .................................................................................................... 281

  PIOTR ZARZYCKI, JACEK GROBELNY, WOJCIECH WIESNERGRSKIE SCHRONISKA A POTENCJA TURYSTYCZNY KARKONOSZY .................................................................................................. 295

  WALORY TURYSTYCZNE JAKO PODSTAWA KSZTATOWANIA

  POTENCJAU TURYSTYCZNEGO MAGDALENA DUDA-SEIFERT, MATEUSZ ROGOWSKI,MARTA GRALEWICZ-DROZDOWSKA

  POTENCJA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO KOCIOW DREWNIANYCH DOLNEGO LSKA DLA TURYSTYKI ........................... 309

  JACEK GROBELNY, WOJCIECH WIESNER, PIOTR ZARZYCKIWALORY TURYSTYCZNE GR W OPINII PIESZYCH TURYSTW SUDECKICH ....................................................................................................... 321

  PIOTR GRYSZEL, DARIA E. JAREMEN, ANDRZEJ RAPACZPARK KULTUROWY JAKO STYMULATOR ROZWOJU TURYSTYKI KULTUROWEJ. PRZYKAD KOTLINY JELENIOGRSKIEJ ...................... 331

  MARCIN MOLENDAOBIEKTY PRZEMYSOWE ZAGBIA STAROPOLSKIEGO JAKO PRODUKT TURYSTYCZNY REGIONU WITOKRZYSKIEGO ................. 341

  ANNA NITKIEWICZ-JANKOWSKAPARK NARODOWY A ROZWJ TURYSTYKI W REGIONIE ...................... 351

 • Spis treci 6

  EUGENIA PANFILUKIDENTYFIKACJA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO PUSZCZY BIAOWIESKIEJ ................................................................................................ 363

  SAWOMIR PYTEL, ELBIETA ZUZASKA-YKOANALIZA DYNAMIKI ROZWOJU GMIN Z OBIEKTAMI REZYDENCJALNO-OBRONNYMI WOJEWDZTWA LSKIEGO ........... 377

  ANNA SIECZKOROLA KUCHNI REGIONALNYCH W KREOWANIU LOKALNEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO ..................................................................... 391

  AGATA SURWKATURYSTYCZNE WALORY KRAJOZNAWCZE POLSKI WSCHODNIEJ .... 401

  ADAM E. SZCZEPANOWSKIWALORY TURYSTYCZNE WOJEWDZTWA PODLASKIEGO POTENCJAEM ROZWOJOWYM REGIONU ................................................. 415

  SYLWIA SZOSTAK-MYNARSKAWYBRANE WALORY TURYSTYCZNE UZDROWISKA WIERADW- -ZDRJ I ICH ZNACZENIE DLA REGIONU ................................................... 427

  INFRASTRUKTURALNE ASPEKTY KSZTATOWANIA

  POTENCJAU TURYSTYCZNEGO MARIUSZ BARCZAK, PIOTR SZYMASKI

  TEST ZRNICOWANIA SEMANTYCZNEGO DLA BYDGOSKIEGO TRAMWAJU WODNEGO .................................................................................. 439

  TERESA GDEK-HAWLENAPRZESTRZENNE ROZMIESZCZENIE INFRASTRUKTURY TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE I JEJ DOPASOWANIE DO POTRZEB RUCHU TURYSTYCZNEGO ZARYS PROBLEMU ............ 455

  ANDRZEJ HADZIKINFRASTRUKTURA WIELKICH WYDARZE SPORTOWYCH JAKO ELEMENT WSPCZESNEGO POTENCJAU TURYSTYCZNEGO W POLSCE .......................................................................................................... 465

  MARZENA HELIAKZIELONE SZLAKI GREENWAYS JAKO PRODUKT TURYSTYCZNY ....... 475

  IZABELA KAPERATURYSTYKA W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMIN I WOJEWDZTW W POLSCE .......................... 485

 • Spis treci 7

  TOMASZ MAKOWSKISYSTEM PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W OBSUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM .............................................................................. 497

  DAWID MILEWSKIDOSTPNO TRANSPORTOWA JAKO ELEMENT KSZTATUJCY POTENCJA TURYSTYCZNY WOJEWDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO .......................................................................... 509

  UKASZ OLIPRASZACOWANIE WPYWU STYMULOWANEGO TRANSPORTU LOTNICZEGO NA GOSPODARK REGIONU W SEKTORZE TURYSTYKI (PRZYKAD KRAKOWA I REGIONU MAOPOLSKIEGO) ........................ 519

  WADYSAW PDZIWIATRINFRASTRUKTURA LOTNISKOWA W POLSCE: RETROSPEKCJA, TERANIEJSZO, PERSPEKTYWY ......................................