labeigrp

of 17 /17
All contents are Copyright © 2007-2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Strona 1 z 17 Laboratorium 9.6.1: Podstawowa konfiguracja EIGRP Diagram topologii Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Brama domyślna R1 Fa0/0 172.16.1.1 255.255.255.0 Nie dotyczy S0/0/0 172.16.3.1 255.255.255.252 Nie dotyczy S0/0/1 192.168.10.5 255.255.255.252 Nie dotyczy R2 Fa0/0 172.16.2.1 255.255.255.0 Nie dotyczy S0/0/0 172.16.3.2 255.255.255.252 Nie dotyczy S0/0/1 192.168.10.9 255.255.255.252 Nie dotyczy Lo1 10.1.1.1 255.255.255.252 Nie dotyczy R3 Fa0/0 192.168.1.1 255.255.255.0 Nie dotyczy S0/0/0 192.168.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy S0/0/1 192.168.10.10 255.255.255.252 Nie dotyczy PC1 NIC 172.16.1.10 255.255.255.0 172.16.1.1 PC2 NIC 172.16.2.10 255.255.255.0 172.16.2.1 PC3 NIC 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1 Ten router nie istnieje fizycznie

Embed Size (px)

Transcript of labeigrp

Page 1: labeigrp

All contents are Copyright © 2007-2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Strona 1 z 17

Laboratorium 9.6.1: Podstawowa konfiguracja EIGRP

Diagram topologii

Tabela adresacji

Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Brama domyślna

R1

Fa0/0 172.16.1.1 255.255.255.0 Nie dotyczy

S0/0/0 172.16.3.1 255.255.255.252 Nie dotyczy

S0/0/1 192.168.10.5 255.255.255.252 Nie dotyczy

R2

Fa0/0 172.16.2.1 255.255.255.0 Nie dotyczy

S0/0/0 172.16.3.2 255.255.255.252 Nie dotyczy

S0/0/1 192.168.10.9 255.255.255.252 Nie dotyczy

Lo1 10.1.1.1 255.255.255.252 Nie dotyczy

R3

Fa0/0 192.168.1.1 255.255.255.0 Nie dotyczy

S0/0/0 192.168.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy

S0/0/1 192.168.10.10 255.255.255.252 Nie dotyczy

PC1 NIC 172.16.1.10 255.255.255.0 172.16.1.1

PC2 NIC 172.16.2.10 255.255.255.0 172.16.2.1

PC3 NIC 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1

Ten router nie istnieje fizycznie

Page 2: labeigrp

CCNA Exploration Protokoły i koncepcje routingu EIGRP Laboratorium 9.6.1: Podstawowa konfiguracja EIGRP

All contents are Copyright © 2007-2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Strona 2 z 17

Cele nauczania

Po zakończeniu tego ćwiczenia będziesz potrafił:

• Wykonywać okablowanie sieci według diagramu topologii.

• Kasować konfigurację startową i przeładować router, aby powrócił do stanu domyślnego.

• Wykonać podstawową konfigurację routera.

• Skonfigurować i uaktywnić interfejsy

• Skonfigurować protokół EIGRP na wszystkich routerach.

• Weryfikować routing EIGRP przy użyciu komend show.

• Wyłączać automatyczną sumaryzację.

• Konfigurować ręczne podsumowania.

• Konfigurować statyczne trasy domyślne.

• Rozpowszechniać domyślną trasę do sąsiadów przy wykorzystaniu EIGRP.

• Dokumentować konfigurację EIGRP.

Scenariusz

W tym laboratorium dowiemy się, jak skonfigurować protokół routingu EIGRP w sieci przedstawionej na diagramie. Na routerze R2 za pomocą adresu pętli zwrotnej pozorujemy połączenie z ISP, gdzie wysyłana będzie całość ruchu nieprzeznaczonego do sieci lokalnej. Niektóre segmenty sieci zostały podzielone na podsieci za pomocą VLSM. EIGRP to bezklasowy protokół routingu, który w aktualizacjach routingu wysyła maskę podsieci. Dzięki temu informacja o podsieciach VLSM będzie ogłaszana w całej sieci.

Zadanie 1: Przygotowanie sieci.

Krok 1: Połącz sieć podobnie jak na diagramie topologii.

Możesz użyć dowolnego routera w laboratorium posiadającego wymaganą liczbę interfejsów pokazanych w topologii.

Krok 2: Wyczyść wszystkie istniejące konfigurację z routerów.

Zadanie 2: Przeprowadź podstawową konfigurację routera.

Wykonaj podstawową konfigurację routerów R1, R2 i R3 według poniższych zaleceń:

1. Skonfiguruj nazwę routera.

2. Wyłącz mechanizm DNS lookup.

3. Ustaw hasło dla trybu uprzywilejowanego (EXEC mode).

4. Skonfiguruj baner wyświetlający komunikat dnia.

5. Skonfiguruj hasło dla połączeń konsolowych.

6. Skonfiguruj hasło dla połączeń wirtualnych terminali VTY.

Page 3: labeigrp

CCNA Exploration Protokoły i koncepcje routingu EIGRP Laboratorium 9.6.1: Podstawowa konfiguracja EIGRP

All contents are Copyright © 2007-2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Strona 3 z 17

Zadanie 3: Konfiguracja, uaktywnienie i adresowanie interfejsów Serial i Ethernet.

Krok 1: Skonfiguruj interfejsy na routerach: R1, R2 i R3.

Skonfiguruj interfejsy routerów R1, R2 oraz R3 adresami IP zgodnie z tabelą adresów zamieszczoną pod diagramem topologii.

Krok 2: Zweryfikuj adresy IP interfejsów.

Użyj komendy show ip interface brief do zweryfikowania poprawności adresów IP oraz

aktywności interfejsów.

Po ukończeniu konfiguracji pamiętaj o zapisaniu jej w pamięci NVRAM routera.

Krok 3: Skonfiguruj interfejsy Ethernetowe PC1, PC2 oraz PC3.

Skonfiguruj interfejsy ethernetowe komputerów PC1, PC2 oraz PC3 adresami IP oraz bramy domyślnej zgodnie z tablicą adresów dostępną pod diagramem topologii.

Zadanie 4: Konfiguracja protokołu EIGRP na routerze R1.

Krok 1: Włącz routing EIGRP.

Użyj komendy router eigrp w trybie konfiguracji globalnej, aby włączyć EIGRP na routerze R1.

Wprowadź ID procesu o numerze 1 jako parametr autonomous-system.

R1(config)#router eigrp 1

R1(config-router)#

Krok 2: Skonfiguruj klasową sieć 172.16.0.0.

W podtrybie konfiguracji Routera EIGRP skonfiguruj klasową sieć 172.16.0.0, aby dodać ją do aktualizacji, które są wysyłane poza router R1.

R1(config-router)# network 172.16.0.0

R1(config-router)#

Router zacznie wysyłać aktualizacyjne wiadomości EIGRP poprzez każdy interfejs należący do sieci 172.16.0.0. Aktualizacje EIGRP będą wysyłane poza interfejs FastEthernet0/0 i Serial0/0/0, ponieważ oba te interfejsy znajdują się w podsieciach należących do sieci 172.16.0.0.

Krok 3: Skonfiguruj router aby ogłaszał sieć 192.168.10.4/30 dołączoną do interfejsu Serial0/0/1.

Użyj opcji wildcard-mask z komendą network aby rozgłaszać tylko podsieć, a nie całą klasową sieć

192.168.10.0.

Uwaga: Maskę blankietową (ang. wildcard mask) można potraktować jak odwrotność maski podsieci. Odwrotnością maski podsieci 255.255.255.252 jest 0.0.0.3. Aby obliczyć tę odwrotność, należy odjąć maskę podsieci od 255.255.255.255:

255.255.255.255

– 255.255.255.252 Odejmujemy maskę podsieci -------------------

0. 0. 0. 3 Maska blankietowa

R1(config-router)# network 192.168.10.4 0.0.0.3

R1(config-router)#

Page 4: labeigrp

CCNA Exploration Protokoły i koncepcje routingu EIGRP Laboratorium 9.6.1: Podstawowa konfiguracja EIGRP

All contents are Copyright © 2007-2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Strona 4 z 17

Po zakończeniu konfiguracji EIGRP na routerze R1, wróć do trybu uprzywilejowanego EXEC w celu zapisania bieżącej konfiguracji w NVRAM.

R1(config-router)#end

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#

Zadanie 5: Skonfiguruj protokół EIGRP na routerach R2 i R3.

Krok 1: Skonfiguruj protokół EIGRP na routerze R2 przy użyciu komendy router eigrp.

Jako ID procesu podaj 1.

R2(config)#router eigrp 1

R2(config-router)#

Krok 2: Użyj klasowego adresu 172.16.0.0, aby zawrzeć sieć dla interfejsu FastEthernet0/0.

R2(config-router)# network 172.16.0.0

R2(config-router)#

%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 172.16.3.1 (Serial0/0/0) is up:

new adjacency

Zauważ, iż algorytm DUAL wysyła na konsolę powiadomienie o tym, że została utworzona relacja sąsiedzka z innym routerem EIGRP.

Jaki jest adres IP sąsiedniego routera EIGRP?

________________________________________

Na jakim interfejsie na routerze R2 została utworzona relacja sąsiedzka?

________________________________________

Krok 3: Skonfiguruj router R2, aby ogłaszał sieć 192.168.10.8/30 dołączoną do interfejsu Serial0/0/1.

1. Użyj opcji wildcard-mask z komendą network, aby rozgłaszać tylko podsieć, a nie całą

klasową sieć 192.168.10.0.

2. Kiedy zakończysz, powróć do uprzywilejowanego trybu EXEC.

R2(config-router)#network 192.168.10.8 0.0.0.3

R2(config-router)#end

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R2#

Page 5: labeigrp

CCNA Exploration Protokoły i koncepcje routingu EIGRP Laboratorium 9.6.1: Podstawowa konfiguracja EIGRP

All contents are Copyright © 2007-2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Strona 5 z 17

Krok 4: Skonfiguruj protokół EIGRP na routerze R3 przy użyciu komendy router eigrp oraz

komendy network.

1. Jako ID procesu podaj 1.

2. Użyj klasowego adresu dla sieci dołączonej do interfejsu FastEthernet0/0.

3. Zawrzyj maskę blankietową dla podsieci przyłączonych do interfejsów Serial0/0/0 i Serial 0/0/1.

4. Kiedy zakończysz, powróć do uprzywilejowanego trybu EXEC.

R3(config)#router eigrp 1

R3(config-router)# network 192.168.1.0

R3(config-router)#network 192.168.10.4 0.0.0.3

R3(config-router)#

%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 192.168.10.5 (Serial0/0/0) is up:

new adjacency

R3(config-router)#network 192.168.10.8 0.0.0.3

R3(config-router)#

%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 192.168.10.9 (Serial0/0/1) is up:

new adjacency

R3(config-router)#end

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R3#

Zauważ, że kiedy sieci dla łączy szeregowych z R3 do R1 i z R3 do R2 zostaną dodane do konfiguracji EIGRP, algorytm DUAL wysyła na konsolę powiadomienie o tym, że została utworzona relacja sąsiedzka z innym routerem EIGRP.

Zadanie 6: Sprawdź działanie protokołu EIGRP.

Krok 1: Zobacz sąsiadów.

Na routerze R1, aby zobaczyć tablicę sąsiadów i sprawdzić, czy router EIGRP utworzył przyległość z routerami R2 i R3, wydajemy polecenie show ip eigrp neighbors. Dla każdego routera

powinniśmy zobaczyć adres IP routera przyległego i interfejs używany przez router R1 do komunikacji z sąsiadem EIGRP.

R1#show ip eigrp neighbors

IP-EIGRP neighbors for process 1

H Address Interface Hold Uptime SRTT RTO Q Seq

(sec) (ms) Cnt Num

0 172.16.3.2 Ser0/0/0 10 00:36:51 40 500 0 13

1 192.168.10.6 Ser0/0/1 11 00:26:51 40 500 0 4

R1#

Page 6: labeigrp

CCNA Exploration Protokoły i koncepcje routingu EIGRP Laboratorium 9.6.1: Podstawowa konfiguracja EIGRP

All contents are Copyright © 2007-2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Strona 6 z 17

Krok 2: Przegląd informacji o routingu.

Na routerze R1, użyj komendy show ip protocols w celu przejrzenia informacji procesu routingu.

Zauważ, że informacje które zostały skonfigurowane w zadaniu 5, takie jak protokół, ID procesu, i sieci, są widoczne w wyniku tego polecenia. Adresy IP przyległych sąsiadów są również widziane.

R1#show ip protocols

Routing Protocol is "eigrp 1 "

Outgoing update filter list for all interfaces is not set

Incoming update filter list for all interfaces is not set

Default networks flagged in outgoing updates

Default networks accepted from incoming updates

EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0

EIGRP maximum hopcount 100

EIGRP maximum metric variance 1

Redistributing: eigrp 1

Automatic network summarization is in effect

Automatic address summarization:

Maximum path: 4

Routing for Networks:

172.16.0.0

192.168.10.4/30

Routing Information Sources:

Gateway Distance Last Update

172.16.3.2 90 4811399

192.168.10.6 90 5411677

Distance: internal 90 external 170

Zwróćmy uwagę, że w wyniku polecenia widzimy identyfikator procesu używany przez EIGRP: Pamiętajmy, że identyfikator procesu musi być taki sam na wszystkich routerach, aby protokół EIGRP mógł ustalić przyległych sąsiadów i udostępniać informacje o trasach.

Page 7: labeigrp

CCNA Exploration Protokoły i koncepcje routingu EIGRP Laboratorium 9.6.1: Podstawowa konfiguracja EIGRP

All contents are Copyright © 2007-2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Strona 7 z 17

Zadanie 7: Określanie tras EIGRP w tablicy routingu.

Krok 1: Wyświetl tablicę routingu na routerze R1.

Trasy EIGRP są wyróżniane w tablicy routingu literą D od akronimu DUAL (Diffusing Update Algorithm), który jest algorytmem routingu używanym przez EIGRP.

R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks

D 172.16.0.0/16 is a summary, 01:16:19, Null0

C 172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

D 172.16.2.0/24 [90/2172416] via 172.16.3.2, 01:16:20, Serial0/0/0

C 172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0

D 192.168.1.0/24 [90/2172416] via 192.168.10.6, 01:06:18, Serial0/0/1

192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

D 192.168.10.0/24 is a summary, 01:06:07, Null0

C 192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/1

D 192.168.10.8/30 [90/2681856] via 192.168.10.6, 01:06:07, Serial0/0/1

R1#

Należy zauważyć, że nadrzędna sieć 172.16.0.0/16 jest podzielona na różne podsieci, a trzy trasy podrzędne mają maski /24 lub /30. Zauważ również, że protokół EIGRP automatycznie dołączył trasę sumaryczną do Null0 dla sieci 172.16.0.0/16. Trasa 172.16.0.0/16 w rzeczywistości nie jest drogą pozwalającą dotrzeć do sieci nadrzędnych, 172.16.0.0/16. Jeśli pakiet przeznaczony dla 172.16.0.0/16 nie pasuje do jednej z tras podrzędnych poziomu 2, jest wysyłany do interfejsu Null0.

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks

D 172.16.0.0/16 is a summary, 01:16:19, Null0

C 172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

D 172.16.2.0/24 [90/2172416] via 172.16.3.2, 01:16:20, Serial0/0/0

C 172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0

Sieć 192.168.10.0/24 jest także zmienną podsiecią i zawiera trasę Null0.

192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

D 192.168.10.0/24 is a summary, 01:06:07, Null0

C 192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/1

D 192.168.10.8/30 [90/2681856] via 192.168.10.6, 01:06:07, Serial0/0/1

Page 8: labeigrp

CCNA Exploration Protokoły i koncepcje routingu EIGRP Laboratorium 9.6.1: Podstawowa konfiguracja EIGRP

All contents are Copyright © 2007-2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Strona 8 z 17

Krok 2: Wyświetl tablicę routingu na routerze R3.

W tablicy routingu routera R3 widzimy, że zarówno R1, jak i R2 automatycznie podsumowują sieć 172.16.0.0/16 i wysyłają ją jako pojedynczą aktualizację routingu. Ze względu na automatyczną sumaryzację, R1 i R2 nie propagują poszczególnych podsieci. Ponieważ router R3 otrzymuje od routerów R1 i R2 dwie równorzędne trasy do sieci 172.16.0.0/16, w tablicy routingu umieszcza obie.

R3#show ip route

<wyniki pominięto>

D 172.16.0.0/16 [90/2172416] via 192.168.10.5, 01:15:35, Serial0/0/0

[90/2172416] via 192.168.10.9, 01:15:22, Serial0/0/1

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

D 192.168.10.0/24 is a summary, 01:15:22, Null0

C 192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/0

C 192.168.10.8/30 is directly connected, Serial0/0/1

R3#

Zadanie 8: Konfiguracja metryk EIGRP.

Krok 1: Wyświetl informacje o metrykach EIGRP.

Użyj polecenia show interface serial0/0/0 aby wyświetlić informację o metrykach dla interfejsu

Serial0/0/0 na routerze R1. Zwróć uwagę na wartości przy: szerokości pasma (bandwidth), opóźnieniu (delay), niezawodności (reliability) i obciążeniu (load).

R1#show interface serial0/0/0

Serial0/0/0 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is HD64570

Internet address is 172.16.3.1/30

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)

<wyniki pominięto>

Krok 2: Zmiana szerokości pasma dla interfejsów szeregowych.

Większość łączy szeregowych ma domyślną wartość szerokości pasma 1544 kb/s. Jeżeli nie jest to aktualna szerokość pasma łącza szeregowego, szerokość pasma musi zostać zmieniona, aby metryka EIGRP mogła być prawidłowo obliczona.

W tym laboratorium, łącze pomiędzy routerami R1 i R2 będzie miało szerokość pasma 64 kb/s, a łącze pomiędzy routerami R2 i R3 szerokość pasma 1024 kb/s. Użyj polecenia bandwidth w celu ustawienia szerokości pasma interfejsu szeregowego.

Router R1: R1(config)#interface serial0/0/0

R1(config-if)#bandwidth 64

Router R2: R2(config)#interface serial0/0/0

R2(config-if)#bandwidth 64

R2(config)#interface serial0/0/1

R2(config-if)#bandwidth 1024

Page 9: labeigrp

CCNA Exploration Protokoły i koncepcje routingu EIGRP Laboratorium 9.6.1: Podstawowa konfiguracja EIGRP

All contents are Copyright © 2007-2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Strona 9 z 17

Router R3: R3(config)#interface serial0/0/1

R3(config-if)#bandwidth 1024

Uwaga: Polecenie bandwidth modyfikuje tylko szerokość pasma jako metrykę używaną przez protokół

routingu, a nie fizyczną szerokość pasma na łączu.

Krok 3. Sprawdzanie zmian szerokości pasma.

Użyj komendy show ip interface aby sprawdzić wartości szerokości pasma na każdym łączu,

gdzie nastąpiła zmiana.

R1#show interface serial0/0/0

Serial0/0/0 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is HD64570

Internet address is 172.16.3.1/30

MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)

<wyniki pominięto>

R2#show interface serial0/0/0

Serial0/0/0 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is HD64570

Internet address is 172.16.3.2/30

MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)

<wyniki pominięto>

R3#show interface serial0/0/1

Serial0/0/1 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is HD64570

Internet address is 192.168.10.10/30

MTU 1500 bytes, BW 1024 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)

<wyniki pominięto>

Uwaga: Aby przywrócić domyślną wartość, wydajemy polecenie no bandwidth.

Page 10: labeigrp

CCNA Exploration Protokoły i koncepcje routingu EIGRP Laboratorium 9.6.1: Podstawowa konfiguracja EIGRP

All contents are Copyright © 2007-2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Strona 10 z 17

Zadanie 9: Określenie sukcesora i dopuszczalnego sukcesora.

Krok 1: Określ sukcesora i dopuszczalny dystans w tablicy routingu na R2.

R2#show ip route

<wyniki pominięto>

10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 10.1.1.0 is directly connected, Loopback1

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks

D 172.16.0.0/16 is a summary, 00:00:52, Null0

D 172.16.1.0/24 [90/40514560] via 172.16.3.1, 00:00:52, Serial0/0/0

C 172.16.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

C 172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0

D 192.168.1.0/24 [90/3014400] via 192.168.10.10, 00:00:11, Serial0/0/1

192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

D 192.168.10.0/24 is a summary, 00:00:11, Null0

D 192.168.10.4/30 [90/3523840] via 192.168.10.10, 00:00:11,

Serial0/0/1

C 192.168.10.8/30 is directly connected, Serial0/0/1

R2#

Krok 2: Odpowiedz na następujące pytania:

Jaka jest najlepsza ścieżka do PC1?

____________________________________________________________________________________

Sukcesor (ang. successor) to sąsiedni router, który jest w danej chwili używany do przesyłania pakietów. Sukcesor stanowi najkorzystniejszą trasę do sieci docelowej. Adres IP sukcesora jest widoczny we wpisie tablicy routingu zaraz po słowie "via".

Jaki jest adres IP i nazwa sukcesora dla tej trasy?

________________________________________

Dopuszczalna odległość (ang. feasible distance, FD) to najniższa obliczona metryka aby osiągnięć cel. Jest to metryka widoczna we wpisie w tablicy routingu jako druga liczba w nawiasie kwadratowym.

Jaka jest dopuszczalna odległość do sieci, gdzie znajduje się PC1?

________________________________________

Page 11: labeigrp

CCNA Exploration Protokoły i koncepcje routingu EIGRP Laboratorium 9.6.1: Podstawowa konfiguracja EIGRP

All contents are Copyright © 2007-2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Strona 11 z 17

Zadanie 10: Określenie czy R1 staje dopuszczalnym sukcesorem dla trasy z R2 do sieci 192.168.1.0.

Dopuszczalny sukcesor to sąsiad, który posiada alternatywną trasę zapasową do tej samej sieci co sukcesor. Aby być dopuszczalnym sukcesorem, router R1 musi spełnić warunek dopuszczalności. Warunek dopuszczalności zostaje spełniony wtedy, gdy ogłaszana odległość (ang. reported distance) do sieci sąsiada jest mniejsza niż dopuszczalna odległość lokalnego routera do tej samej sieci docelowej.

Krok 1: Przeanalizuj tablicę routingu na R1.

R1#show ip route

<wyniki pominięto>

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks

D 172.16.0.0/16 is a summary, 00:42:59, Null0

C 172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

D 172.16.2.0/24 [90/40514560] via 172.16.3.2, 00:43:00, Serial0/0/0

C 172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0

D 192.168.1.0/24 [90/2172416] via 192.168.10.6, 00:42:26, Serial0/0/1

192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

D 192.168.10.0/24 is a summary, 00:42:20, Null0

C 192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/1

D 192.168.10.8/30 [90/3523840] via 192.168.10.6, 00:42:20,

Serial0/0/1

R1#

Jaka jest ogłaszana odległość do sieci 192.168.1.0?

________________________________________

Krok 2: Przeanalizuj tablicę routingu na R2.

R2#show ip route

<wyniki pominięto>

10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets

C 10.1.1.0 is directly connected, Loopback1

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks

D 172.16.0.0/16 is a summary, 00:00:52, Null0

D 172.16.1.0/24 [90/40514560] via 172.16.3.1, 00:00:52, Serial0/0/0

C 172.16.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

C 172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0

D 192.168.1.0/24 [90/3014400] via 192.168.10.10, 00:00:11, Serial0/0/1

192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

D 192.168.10.0/24 is a summary, 00:00:11, Null0

D 192.168.10.4/30 [90/3523840] via 192.168.10.10, 00:00:11, Serial0/0/1

C 192.168.10.8/30 is directly connected, Serial0/0/1

R2#

Jaki jest dopuszczalny dystans do sieci 192.168.1.0?

________________________________________

Czy router R2 uzna router R1 za dopuszczalny sukcesor do sieci 192.168.1.0? _______

Page 12: labeigrp

CCNA Exploration Protokoły i koncepcje routingu EIGRP Laboratorium 9.6.1: Podstawowa konfiguracja EIGRP

All contents are Copyright © 2007-2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Strona 12 z 17

Zadanie 11: Określenie tablicy topologii EIGRP.

Krok 1: Wyświetl tablicę topologii EIGRP.

Użyj polecenie show ip eigrp topology aby wyświetlić tablicę topologii EIGRP na R2.

R2#show ip eigrp topology

IP-EIGRP Topology Table for AS 1

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,

r - Reply status

P 172.16.2.0/24, 1 successors, FD is 28160

via Connected, FastEthernet0/0

P 172.16.3.0/30, 1 successors, FD is 40512000

via Connected, Serial0/0/0

P 192.168.10.8/30, 1 successors, FD is 3011840

via Connected, Serial0/0/1

P 172.16.0.0/16, 1 successors, FD is 28160

via Summary (28160/0), Null0

P 192.168.10.0/24, 1 successors, FD is 3011840

via Summary (3011840/0), Null0

P 172.16.1.0/24, 1 successors, FD is 40514560

via 172.16.3.1 (40514560/28160), Serial0/0/0

P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 3014400

via 192.168.10.10 (3014400/28160), Serial0/0/1

via 172.16.3.1 (41026560/2172416), Serial0/0/0

P 192.168.10.4/30, 1 successors, FD is 3523840

via 192.168.10.10 (3523840/2169856), Serial0/0/1

R2#

Krok 2: Wyświetl szczegółowe informacje o topologii EIGRP.

Użyj parametru [network] w poleceniu show ip eigrp topology, aby wyświetlić szczegółowe

informacje o topologii EIGRP dla sieci 192.168.0.0.

R2#show ip eigrp topology 192.168.1.0

IP-EIGRP (AS 1): Topology entry for 192.168.1.0/24

State is Passive, Query origin flag is 1, 1 Successor(s), FD is 3014400

Routing Descriptor Blocks:

192.168.10.10 (Serial0/0/1), from 192.168.10.10, Send flag is 0x0

Composite metric is (3014400/28160), Route is Internal

Vector metric:

Minimum bandwidth is 1024 Kbit

Total delay is 20100 microseconds

Reliability is 255/255

Load is 1/255

Minimum MTU is 1500

Hop count is 1

172.16.3.1 (Serial0/0/0), from 172.16.3.1, Send flag is 0x0

Composite metric is (41026560/2172416), Route is Internal

Vector metric:

Minimum bandwidth is 64 Kbit

Total delay is 40100 microseconds

Reliability is 255/255

Load is 1/255

Minimum MTU is 1500

Page 13: labeigrp

CCNA Exploration Protokoły i koncepcje routingu EIGRP Laboratorium 9.6.1: Podstawowa konfiguracja EIGRP

All contents are Copyright © 2007-2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Strona 13 z 17

Hop count is 2

Ile sukcesorów jest dla tej sieci?

________________________________________

Jaki jest dopuszczalny dystans dla tej sieci?

________________________________________

Jaki jest adres IP dopuszczalnego sukcesora?

________________________________________

Jaki jest ogłaszany dystans dla 192.168.1.0 z dopuszczalnego sukcesora?

________________________________________

Jaki będzie dopuszczalny dystans dla 192.168.1.0 jeśli R1 stałby się sukcesorem?

________________________________________

Zadanie 12: Wyłączanie automatycznej sumaryzacji.

Krok 1: Przeanalizuj tablicę routingu routera R3.

Należy zwrócić uwagę, że router R3 nie otrzymuje informacji o konkretnych trasach do podsieci 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 i 172.16.3.0/24. Tablica routingu posiada tylko trasę zsumaryzowaną do sieci klasowej o adresie 172.16.0.0/16 osiąganą przez router R1. Z tego powodu pakiety, które będą kierowane do sieci 172.16.2.0/24 będą wysyłane przez router R1, zamiast być wysłane prosto do routera R2.

R3#show ip route

<wyniki pominięto>

D 172.16.0.0/16 [90/2172416] via 192.168.10.5, 01:21:54, Serial0/0/0

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

D 192.168.10.0/24 is a summary, 01:21:47, Null0

C 192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/0

C 192.168.10.8/30 is directly connected, Serial0/0/1

R3#

Dlaczego router R1 (192.168.10.5) jest sukcesorem tylko dla trasy do sieci 172.16.0.0/16?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Page 14: labeigrp

CCNA Exploration Protokoły i koncepcje routingu EIGRP Laboratorium 9.6.1: Podstawowa konfiguracja EIGRP

All contents are Copyright © 2007-2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Strona 14 z 17

Krok 3: Przeanalizuj tablicę topologii EIGRP na R3.

Należy zauważyć, że ogłaszany dystans z R2 jest wyższy niż dopuszczalny dystans z R1.

R3#show ip eigrp topology

IP-EIGRP Topology Table for AS 1

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,

r - Reply status

P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 28160

via Connected, FastEthernet0/0

P 192.168.10.4/30, 1 successors, FD is 2169856

via Connected, Serial0/0/0

P 192.168.10.0/24, 1 successors, FD is 2169856

via Summary (2169856/0), Null0

P 172.16.0.0/16, 1 successors, FD is 2172416

via 192.168.10.5 (2172416/28160), Serial0/0/0

via 192.168.10.9 (3014400/28160), Serial0/0/1

P 192.168.10.8/30, 1 successors, FD is 3011840

via Connected, Serial0/0/1

Krok 3: Wyłączyć automatyczną sumaryzację na wszystkich trzech routerach przy pomocy komendy no auto-summary.

R1(config)#router eigrp 1

R1(config-router)#no auto-summary

R2(config)#router eigrp 1

R2(config-router)#no auto-summary

R3(config)#router eigrp 1

R3(config-router)#no auto-summary

Krok 4: Przeanalizuj ponownie tablicę routingu na R1.

Zauważ, że indywidualne trasy dla podsieci 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 i 172.16.3.0/24 są teraz obecne i zsumaryzowana trasa Null zniknęła.

R3#show ip route

<wyniki pominięto>

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks

D 172.16.1.0/24 [90/2172416] via 192.168.10.5, 00:02:37, Serial0/0/0

D 172.16.2.0/24 [90/3014400] via 192.168.10.9, 00:02:39, Serial0/0/1

D 172.16.3.0/30 [90/41024000] via 192.168.10.9, 00:02:39, Serial0/0/1

[90/41024000] via 192.168.10.5, 00:02:37, Serial0/0/0

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

C 192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/0

C 192.168.10.8/30 is directly connected, Serial0/0/1

R3#

Page 15: labeigrp

CCNA Exploration Protokoły i koncepcje routingu EIGRP Laboratorium 9.6.1: Podstawowa konfiguracja EIGRP

All contents are Copyright © 2007-2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Strona 15 z 17

Zadanie 13: Ręczna konfiguracja sumaryzacji.

Krok 1: Dodawanie adresów loopback na routerze R3.

Dodaj dwa adresy loopback, 192.168.2.1/24 i 192.168.3.1/24 na routerze R3. Te wirtualne interfejsy będą używane do reprezentacji sieci ręcznie zsumaryzowanej wraz z siecią LAN 192.168.1.0/24

R3(config)#interface loopback1

%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback1, changed state

to upR3(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

R3(config-if)#interface loopback2

%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback2, changed state

to up

R3(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

R3(config-if)#

Krok 2: Dodaj sieci 192.168.2.0 i 192.168.3.0 do konfiguracji EIGRP na routerze R3.

R3(config)#router eigrp 1

R3(config-router)#network 192.168.2.0

R3(config-router)#network 192.168.3.0

Krok 3: Przeanalizuj nowe trasy.

Wyświetl tablicę routingu na routerze R1 aby zweryfikować, że nowe trasy są wysyłane w aktualizacjach EIGRP przez router R3.

R1#show ip route

<wyniki pominięto>

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks

C 172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

D 172.16.2.0/24 [90/3526400] via 192.168.10.6, 00:15:07, Serial0/0/1

C 172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0

D 192.168.1.0/24 [90/2172416] via 192.168.10.6, 00:15:07, Serial0/0/1

D 192.168.2.0/24 [90/2297856] via 192.168.10.6, 00:01:07, Serial0/0/1

D 192.168.3.0/24 [90/2297856] via 192.168.10.6, 00:00:57, Serial0/0/1

192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

C 192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/1

D 192.168.10.8/30 [90/3523840] via 192.168.10.6, 00:15:07, Serial0/0/1

R1#

Krok 4: Zastosuj ręczną sumaryzację na interfejsach wyjściowych.

Trasy do sieci 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24 i 192.168.3.0/24 mogą być zsumaryzowane w pojedyńczą sieć 192.168.0.0/22 Użyj komendy ip summary-address eigrp as-number network-address

subnet-mask aby skonfigurować ręcznie sumaryzację na każdym z wyjściowych interfejsów połączonych do sąsiadów EIGRP.

R3(config)#interface serial0/0/0

R3(config-if)#ip summary-address eigrp 1 192.168.0.0 255.255.252.0

R3(config-if)#interface serial0/0/1

R3(config-if)#ip summary-address eigrp 1 192.168.0.0 255.255.252.0

R3(config-if)#

Page 16: labeigrp

CCNA Exploration Protokoły i koncepcje routingu EIGRP Laboratorium 9.6.1: Podstawowa konfiguracja EIGRP

All contents are Copyright © 2007-2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Strona 16 z 17

Krok 5: Określ trasę zsumaryzowaną.

Wyświetl tablicę routingu na routerze R1 aby zweryfikować, że nowa zsumaryzowana trasa jest wysyłana w aktualizacjach EIGRP przez router R3.

R1#show ip route

<wyniki pominięto>

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks

C 172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

D 172.16.2.0/24 [90/3526400] via 192.168.10.6, 00:15:07, Serial0/0/1

C 172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0

D 192.168.0.0/22 [90/2172416] via 192.168.10.6, 00:01:11, Serial0/0/1

192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

C 192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/1

D 192.168.10.8/30 [90/3523840] via 192.168.10.6, 00:15:07, Serial0/0/1

R1#

Zadanie 14: Konfiguracja i dystrybucja statycznej trasy domyślnej.

Krok 1: Skonfiguruj statyczną trasę domyślną na routerze R2.

Użyj adresu loopback, który zostanie skonfigurowany do symulowania łącza do ISP jako interfejs wyjściowy.

R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 loopback1

R2(config)#

Krok 2: Dołącz trasę statyczną do aktualizacji EIGRP.

Użyj polecenia redistribute static, aby dołączyć trasę statyczną do aktualizacji EIGRP, które są

wysyłane z routera R2.

R2(config)#router eigrp 1

R2(config-router)#redistribute static

R2(config-router)#

Krok 3: Przeanalizuj statyczną trasę domyślną.

Wyświetl tablicę routingu na routerze R1, aby zweryfikować czy statyczna trasa domyślna podlega redystrybucji przez EIGRP.

R1#show ip route

<wyniki pominięto>

Gateway of last resort is 192.168.10.6 to network 0.0.0.0

192.168.10.0/30 is subnetted, 2 subnets

C 192.168.10.4 is directly connected, Serial0/0/1

D 192.168.10.8 [90/3523840] via 192.168.10.6, 01:06:01, Serial0/0/1

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks

C 172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

D 172.16.2.0/24 [90/3526400] via 192.168.10.6, 01:05:39, Serial0/0/1

C 172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0

D*EX 0.0.0.0/0 [170/3651840] via 192.168.10.6, 00:02:14, Serial0/0/1

D 192.168.0.0/22 [90/2172416] via 192.168.10.6, 01:05:38, Serial0/0/1

Page 17: labeigrp

CCNA Exploration Protokoły i koncepcje routingu EIGRP Laboratorium 9.6.1: Podstawowa konfiguracja EIGRP

All contents are Copyright © 2007-2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Strona 17 z 17

Zadanie 15: Dokumentacja

Na każdym routerze, przechwyć następujące wyniki listowania do pliku tekstowego (.txt) i zapisz do późniejszego wykorzystania.

• show running-config

• show ip route

• show ip interface brief

• show ip protocol

Zadanie 16: Porządkowanie i zakończenie.

Wyczyść konfigurację i przeładuj routery. Odłącz i przechowaj okablowanie. Dla hostów posiadających normalne połączenie do innych sieci (takich jak szkolna sieć lub Internet) odtwórz oryginalne okablowanie i ustawienia TCP/IP.