IFA_RAF_lato

of 4 /4
INSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ Rozklad egzaminów w sesji letniej 2010/2011: 13-30.06.2011 Poniedzialek, 11.06.12 Wtorek, 12.06.12 Środa, 13.06.12 Czwartek, 14.06.12 Piątek, 15.06.12 Sobota, 16.06.12 PNJA esej, I MA, Aula A (HCP) 8.30 - 11.30 PNJA gram, I BA, Aula A (HCP) 9.00 - 12.00 HLAng, I BA+II BA Celt+II BA RPA, wieczorowe, 17.00- 20.00, Aula A (HCP) Lektorat języka obcego III BA 9.00-15.00 PNJIrl, II BA Celt, 8.00- 11.00, 19HCP PNJA esej, II BA, Aula A (HCP) 12.00-15.30 PNJA gram, I MA, Aula A (HCP) 12.00-15.00 Wstęp do językoznawstwa, II BA (spec. ogólna), Aula A, 8.00-11.00 PNJAfrikaans, II BA, 9.00-12.00, 101A PNJAfrikaans, I, BA, 9.00-12.00, 19 HCP Dydaktyka języka angielskiego III BA (spec. nauczycielska), 9.00-12.00 Aula A (HCP) PNJA esej, III BA, C1, 101A, 601A, 9.00-12.00 PNJA gram, II BA, Aula A (HCP), 15.00-18.00 Historia języka angielskiego, III BA, III BA RPA, III BA Celt 11.00-14.00, Aula A (HCP) PNJ Niderlandzkiego III BA (pisemny), 12.00- 15.00 19 HCP PNJIrl, I MA, spec. celt., ustny, 219 HCP, 15.00- 17.00 PNJA esej, I BA, 16.00- 18.30, Aula A (HCP) PNJA gram, III B.A., 9.00-12.00, C 1, 101, 601 Gramatyka opisowa języka angielskiego I BA (dzienne i wieczorowe), 16.00- 19.00 Aula A (HCP) Gram opis. II BA RPA, 14.00-16.00, 20HCP PNJNid I BA, 12.00- 15.00, 101A Gram. opis. j. nid., I BA, II BA, 12.30-14.30, 601 Gramatyka opisowa języka angielskiego II BA, 12.00-15.00 Aula A (HCP) PNJIrl, III BA, Celt, 11.00-14.00, 233HCP PNJNid II BA, 15.00- 18.00, 101A Gram. opis. I BA RPA, 12.00-15.00, 101 PNJWal, III BA, Celt, 15.00-18.00, 20 HCP PNJWal, I BA, Celt, 18.00-20.00, 20 HCP Historia lit. niderlandzkiej, II BA, 11.00-14.00, 236 HCP PNJA esej, I, II BA, wieczorowe, 16.45- 19.45, 601 PNJA gram, I, II BA, wieczorowe, 16.45- 19.45, 601 Gramatyka języka irlandzkiego, I BA, Celt., 9.00-11.00, 602A II MA, specjalizacja tlumaczeniowa II MA, specjalizacja tlumaczeniowa

Embed Size (px)

Transcript of IFA_RAF_lato

Page 1: IFA_RAF_lato

INSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ

Rozkład egzaminów w sesji letniej 2010/2011: 13-30.06.2011 Poniedziałek, 11.06.12 Wtorek, 12.06.12 Środa, 13.06.12 Czwartek, 14.06.12 Piątek, 15.06.12 Sobota, 16.06.12 PNJA esej, I MA, Aula A (HCP) 8.30 - 11.30

PNJA gram, I BA, Aula A (HCP) 9.00 - 12.00

HLAng, I BA+II BA Celt+II BA RPA, wieczorowe, 17.00-20.00, Aula A (HCP)

Lektorat języka obcego III BA 9.00-15.00

PNJIrl, II BA Celt, 8.00-11.00, 19HCP

PNJA esej, II BA, Aula A (HCP) 12.00-15.30

PNJA gram, I MA, Aula A (HCP) 12.00-15.00

Wstęp do językoznawstwa, II BA (spec. ogólna), Aula A, 8.00-11.00

PNJAfrikaans, II BA, 9.00-12.00, 101A PNJAfrikaans, I, BA, 9.00-12.00, 19 HCP

Dydaktyka języka angielskiego III BA (spec. nauczycielska), 9.00-12.00 Aula A (HCP)

PNJA esej, III BA, C1, 101A, 601A, 9.00-12.00

PNJA gram, II BA, Aula A (HCP), 15.00-18.00

Historia języka angielskiego, III BA, III BA RPA, III BA Celt 11.00-14.00, Aula A (HCP)

PNJ Niderlandzkiego III BA (pisemny), 12.00-15.00 19 HCP

PNJIrl, I MA, spec. celt., ustny, 219 HCP, 15.00-17.00

PNJA esej, I BA, 16.00-18.30, Aula A (HCP)

PNJA gram, III B.A., 9.00-12.00, C 1, 101, 601

Gramatyka opisowa języka angielskiego I BA (dzienne i wieczorowe), 16.00-19.00 Aula A (HCP)

Gram opis. II BA RPA, 14.00-16.00, 20HCP

PNJNid I BA, 12.00-15.00, 101A

Gram. opis. j. nid., I BA, II BA, 12.30-14.30, 601

Gramatyka opisowa języka angielskiego II BA, 12.00-15.00 Aula A (HCP)

PNJIrl, III BA, Celt, 11.00-14.00, 233HCP

PNJNid II BA, 15.00-18.00, 101A

Gram. opis. I BA RPA, 12.00-15.00, 101

PNJWal, III BA, Celt, 15.00-18.00, 20 HCP PNJWal, I BA, Celt, 18.00-20.00, 20 HCP

Historia lit. niderlandzkiej, II BA, 11.00-14.00, 236 HCP

PNJA esej, I, II BA, wieczorowe, 16.45-19.45, 601

PNJA gram, I, II BA, wieczorowe, 16.45-19.45, 601

Gramatyka języka irlandzkiego, I BA, Celt., 9.00-11.00, 602A

II MA, specjalizacja tłumaczeniowa

II MA, specjalizacja tłumaczeniowa

Page 2: IFA_RAF_lato

INSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ

PNJA esej, RAF1 8.00-10.00 sala 612A b,c sala 602, 603

PNJA gram RAF2 9.00-12.00 sala 612A ,b,c

PNJA gram RAF1, 8.00-11.00 sala 612A b,c sala 604, 603

Gramatyka opisowa języka angielskiego II BA wieczorowe, 16.00-19.00, 219HCP

Historia Anglii i USA, I RAF, stacjonarne, Aula A (HCP), 13.00-16.00

PNJA esej, RAF2 16.00 -18.30 sala 612Ab,c

PNJA gram, RAF3 15.00-18.00 sala 612A ,b,c

I MA, spec Kognitywne jęz. Stosowane, 9.00-12.00, 233 HCP

Historia Anglii i USA, I BA, stacjonarne i wieczorowe, Aula A (HCP), 16.00-19.00

PNJA esej, RAF3 12.00-15.30 sala 612A b,c

I MA, spec. celt. PNJIrl, pisemny, 9.00-12.00 236 HCP

PNJA, RAF2, ustny

PNJA, RAF2, ustny

PNJA, RAF3, ustny

PNJA, RAF3, ustny

Poniedziałek, 18.06.12 Wtorek, 19.06.12 Środa, 20.06.12 Czwartek, 21.06.12 Piątek, 22.06.12 Sobota, 23.06.12 PNJA, I BA, ustny PNJA I BA ustny PNJA I BA ustny PNJA I BA ustny PNJIrl, I BA Celt, 9.00-

12.00, 601 (pisemny)

PNJA, II BA ustny PNJA II BA ustny PNJA II BA ustny PNJA I MA ustny PNJWal, II BA Celt, 15.00-18.00, 601

PNJA III BA ustny PNJA III BA ustny PNJA III BA ustny PNJ Niderlandzkiego (ustny), I BA: 11.30-13.30 III BA: 13.45-15.45

Studia kulturowe (II BA filologia niderlandzka), 9.00-12.00 (ustny)

Historia Niderlandów, I BA, 10.00-12.00, pisemny, Aula A HCP

Historia literatury amerykańskiej, II BA stacjonarne i wieczorowe, 16.00 -19.00, Aula A HCP

Wiedza o akwizycji i nauce języków, I BA, 12.00-15.00 Aula A (HCP)

PNJA I MA ustny Historia literatury niderlandzkiej, III BA, 12.00-15.00, 101

Studia kulturowe, III BA, fil. niderlandzka, 12.00-14.00, 19HCP

Historia literatury afrikaans, II BA Afrikaans, 20 HCP,

Teoria literatury, II BA, spec. nauczycielska Aula A HCP, 9.00-12.00

Page 3: IFA_RAF_lato

INSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ

9.00-12.00

PNJWal III B.A., ustny, 15.00-18.00, 19HCP

PNJA I MA ustny PNJA I MA ustny PNJAfrikaans, I + II BA, ustny, 9.00-12.00

PNJ Niderlandzkiego II BA, 9.00-12.00, ustny

PNJWal, I M.A., 12.00- Pisemny

PNJA, RAF1, ustny

PNJA, RAF1, ustny

PNJAIrl IIIBA Celt 13.00-15.00 (ustny), 20 HCP

Poniedziałek, 25.06.12 Wtorek, 26.06.12 Środa, 27.06.12 Czwartek, 28.06.12 Piątek, 29.06.12 Sobota, 30.06.12 Literaturoznawstwo, I BA RPA, 9.00-12.00, 19 HCP

PNJIrl, II BA Celt, ustny 10.00-12.00

PNJWal II BA, Celt, 9.00-11.00,

Historia jęz. irl., II BA Celt, 8.00-11.00, 19HCP

Gram opis j. wal., I BA, Celt, 601, 8.00-11.00 20 HCP

PNJWal, I BA Celt, 8.00-10.00, 19HCP

PNJIrl, I BA Celt, 11.00-13.00

WOKAOJ, II BA, Aula A (HCP), 9.00-12.00

Wstęp do literaturoznawstwa I BA, fil. niderlandzka,9.00-11.00, Aula A HCP, pisemny

Wstęp do europeistyki, I MA, 9.00-12.00, Aula A HCP

PNJWal, I M.A., ustny, spec. celt., 9.00-11.00,

Historia literatury afrikaans, II BA Afrikaans 236 HCP

PNJA I BA, wieczorowe, 16.00, ustny, 612A

Page 4: IFA_RAF_lato

INSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ

MA exams MA exams MA exams MA exams; BA exams MA exams; BA exams