Zamkii palace na dolnym

of 28 /28
Zamki i pałace na Dolnym Śląsku

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Zamkii palace na dolnym

 • Zamki i paace na Dolnym lsku
 • Zamek Ksi
  • Zamek znajdujcy si w granicach Wabrzycha na terenie Ksiaskiego Parku Krajobrazowego. Jest jednym z elementw Szlaku Zamkw Piastowskich. Jest to trzeci co do wielkoci zamek w Polsce.
 • Zamek Czocha
  • Obronny zamek graniczny pooony we wsi Czocha, gmina Lena, nad Zalewem Leniaskim na Kwisie w polskiej czci uyc Grnych. Pierwotna nazwa brzmiaa prawdopodobnie Czajkw.Powsta jako warownia graniczna na pograniczu lsko-uyckim w latach 1241-1247 z rozkazu krla czeskiego Wacawa I. W 1253 przekazany biskupowi minieskiemu von Weisenow (uyce byy wwczas czci korony czeskiej).
 • Zamek Chojnik
  • Zamek usytuowany nieopodal Jeleniej Gry-Sobieszowa, na szczycie gry Chojnik w Karkonoszach. Gra ta wznosi si na wysoko 627 metrw n.p.m., a od jej poudniowo-wschodniej strony znajduje si 150-metrowe urwisko opadajce do tzw. Piekielnej Doliny. Warownia znajduje si na terenie rezerwatu przyrody, ktry jest eksklaw Karkonoskiego Parku Narodowego.
 • Zamek Grodno
  • Zamek pooony w poudniowej czci Gr Wabrzyskich na szczycie gry Choina (450 m n.p.m.) wznoszcej si nad lewym brzegiem Bystrzycy. Dolina tej rzeki, zwana kiedy lsk Dolin, stanowi naturaln granic midzy Grami Sowimi i pooonymi na zachd od nich Grami Wabrzyskimi. Malownicz lokalizacj zamku potguje pooone u podna gry zaporowe Jezioro Lubachowskie.
 • Zamek Bolkw
  • Pooony jest na wysokiej grze ), ktrej zbocze urywa si od strony Nysy Szalonej ostrym urwiskiem (rnica wysokoci wynosi 90 m), a agodny wschodni stok zajmuje miasto. Zamek ten jest zamkiem wyynnym. Budowla zajmuje 7600 m2.
 • Zamek Kliczkw
  • Zamek pooony jest we wsi Kliczkw. Czas powstania budowy to rok 1290, a jej patronem by ksi Bolko I Surowy
 • Zamek na Wodzie
  • Pooony jest w dolnej czci wsi Staniszw, na terenie dawnego zespou dworskiego. Teren przed elewacj wschodni parkow opada agodnie w stron stawu.
 • Zamek w Olenicy
  • Murowana siedziba ksit olenickich zbudowana zostaa prawdopodobnie w latach dwudziestych XIV wieku z inicjatywy ksicia Konrada I Namysowskiego,
 • Zamek Bolczw
  • Bolczw pooony jest w rejonie Rudawy Janowickiej. Ruiny mieszcz si na skalistym, granitowym wzniesieniu (561m.n.p.m.), nad potokiem Janwka
 • Zamek Siedlcin
  • Siedlcin ma charakterystyczn zabudow, to tzw. wie acuchow. Pooona jest midzy dwoma jeziorami: Modrym i Wrzeszcyskim
 • Zamek na Skale
  • Jest pooony w miejscowoci Trzebieszowice w wojewdztwie dolnolskim. Udokumentowana historia zamku w Trzebieszowicach siga XV wieku. Pierwotna siedziba rycerska wzniesiona na skalistym brzegu rzeki Biaej Ldeckiej bya budowl kamienno-drewnian o charakterze obronnym.
 • Zamek Karpniki
  • Karpniki le niedaleko jeleniej Gry, w obrbie Rudawskiego Parku Narodowego. Pierwotne zaoenie obronne w Karpnikach (wwczas Vischbach) wzniesiono w XIV wieku prawdopodobnie z inicjatywy rycerza Czirna.
 • Paac Wojanw
  • Usytuowany jest w pobliu Karkonoszy. Miejsce to ma ponad 700 lat. Wojanw nalea do synnego laskiego rodu rycerskiego von Zedlitz.
 • Paac Staniszw
  • Wie naley do najstarszych w Kotlinie Jeleniogrskiej, pierwszy raz wzmiankowana w 1305 r. w ksidze czynszw biskupstwa wrocawskiego, podobnie jak kilkanacie innych miejscowoci okrgu jeleniogrskiego. Pierwszym znanym gospodarzem wsi by zwichrzan Runge, ktry w 1367 roku zby czynsz ze Staniszowa na rzecz rycerza Heinego Stange. Dla rolniczej, cichej i spokojnej wsi pod panowaniem ksit von Reuss rozpocz si okres oywionego rozwoju. Ju w 1787 roku ksi wznosi dwa paace z folwarkami: tzw. hrabiowski w dolnej czci wsi, a w grnej czci rodow rezydencj, i otacza je rozlegym parkiem. Barokowy grny paac wkrtce staje si wielk atrakcj i celem popularnych wdrwek
 • Paac Schaffgotschw
  • Potny paac mieci si w Cieplicach-Zdroju, miejscowoci syncej z wd leczniczych, tuz przy Jeleniej Grze.
 • Paac Bobrw w Wojanowie
  • Bobrw pooony jest w obrbie Rudawy Janowickiej, w zakolu rzeki Bbr. Paac wzniesiono na miejscu dawnego zamku z XVII wieku.
 • Paac Paulinum
  • Paac, cho usytuowany blisko centrum Jeleniej Gry, odgrodzony jest od miejskiego zgieku parkiem i wzgrzami. Zosta wzniesiony w 1872 roku.
 • Paac w Sobtce-Grce
  • Paac pooony jest w pobliu synnej gry la i miejscowoci Sobtka. W 1121 roku ufundowano na miejscu obecnej budowli, znajdujcej si na poudniowym skraju dawnej wsi, kaplic dla zakonu augustianw, sprowadzonych do Sobtki.
 • Paac Dbowy w Karpnikach
  • Paac usytuowany jest w centrum Rudawskiego parku Krajobrazowego. Jest to bardzo malownicze miejsce.
 • Paac w Kamiecu Zbkowickim
  • Paac w Kamiecu Zbkowickim usytuowany jest na niewielkim wzgrzu nad rzek Nys Kodzk.
 • Paac w Krobielowicach
  • Paac w Krobielowicach pooony jest niedaleko Ktw Wrocawskich, na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy.
 • Paac Krzyowa
  • Paac wzniesiony na miejscu rodowego dworu, usytuowany jest na skarpie, ponad korytem rzeki Piawy, w pobliu widnicy.
 • Paac w omnicy
  • Paac pooony jest u stp Karkonoszy. Pierwsze wzmianki o majtku nalecym do rodziny Zedlitzw pochodz z XV wieku. Zachoway si tu malowida z XVII wieku
 • Paac w Mysakowicach
  • Paac ley na terenie Parku Krajobrazowego Rudaw Janowickich. Neogotycki paac o licznych zdobieniach architektonicznych z charakterystyczn omioktn wie powsta w miejscu barokowego dworku
 • Paac Brunw
  • Paac Brunw ley przy gwnej trasie Jelenia Gra-Bolesawiec. Pierwsza informacja o istnieniu w Brunowie dworu pochodzi z XV wieku.
  • U podna Karkonoszy rozciga si dolina o niespotykanej w Europie liczbie zabytkw, czsto na redniowiecznych i renesansowych fundamentach. Na caym Dolnym lsku znajduje si 25 proc. wszystkich paacw i zamkw w Polsce, a w Kotlinie Jeleniogrskiej wida to najwyraniej. Kotlina Kodzka to z pewnoci pikne i godne polecenia miejsce na Dolnym lsku. Trudno opisac sowami walory, bogat histori i uroki tego miejsca. Kotlina Kodzka i przedewszystkim Kotlina Jeleniogrska to niezwyka Dolina Paacw, Zamkw i Ogrodw. Wojciech Mycek kl. VI ,,c
  • Podczas robienia prezentacji korzystaem z nastpujcych rde: -ksika ,,Zamki i zamczyska Adam Bujak -ksika ,,Cuda Polski: ladami zamkw i ruin Agnieszka Malik -Gazeta Wyborcza -internet