Moderna Kitajska Literatura

of 28 /28
詩經 雎后妃之德也之始 也所以天下而正夫也故用之焉用之邦風風也教也之教 以化之。者,志之所之也在心志,于中而形于言言 之不足,故嗟之,嗟之不足故歌之,歌之不足不知手之舞之足之 蹈之也 情聲聲成文之音治世 之音安以其政和世之音怨以怒其 政乖亡之音哀以思其民困故正得失 天地感鬼神莫近于先王以是成孝敬厚人美教化移俗 故

description

Moderna Kitajska Literatura - Študijsko gradivo študentov sinologije Oddelka za azijske in afriške študije, Filozofska fakulteta, Univerza v LjubljaniOd konca zadnje dinastije do ustanovitve Ljudske republike Kitajske 1911-1949

Transcript of Moderna Kitajska Literatura

Page 1: Moderna Kitajska Literatura

詩經 毛詩序 關雎后妃之德也風之始

也所以風天下而正夫婦也故用之鄉人

焉用之邦國焉風風也教也風以動之教

以化之。詩者,志之所之也在心為

志,發言為詩,情動于中而形于言言

之不足,故嗟嘆之,嗟嘆之不足故詠

歌之,詠歌之不足不知手之舞之足之

蹈之也 情發于聲聲成文謂之音治世

之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其

政乖亡國之音哀以思其民困故正得失

動天地感鬼神莫近于詩先王以是經夫

婦成孝敬厚人倫美教化移風俗 故詩

Page 2: Moderna Kitajska Literatura

Kazalo 1 Zgodovinski okvir in družbeno stanje v začetku 20. stol ................................................................. 3

1.1 Pomembni zgodovinski dogodki od padca dinastije 1911 do ustanovitve LRK 1949 ............. 4

1.1.1 Revolucija 1911 ............................................................................................................... 4

1.1.2 Poskus obnovitve monarhije ........................................................................................... 4

1.1.3 Gibanje 4. maja leta 1919 ................................................................................................ 5

1.1.4 Ustanovitev Komunistične partije Kitajske leta 1921 ...................................................... 5

1.1.5 Incident 30. maja leta 1925 ............................................................................................. 5

1.1.6 Prva državljanska vojna 1924 – 1927 .............................................................................. 6

1.1.7 Pokol 18. marca leta 1926 ............................................................................................... 6

1.1.8 Druga državljanska vojna 1927 – 1937 ............................................................................ 7

1.1.9 Japonska odporniška vojna 1937 – 1945 ......................................................................... 7

1.1.10 Tretja državljanska vojna ali narodnoosvobodilna vojna 1945 – 1949 ........................... 7

2 Literarna revolucija ali gibanje za novo kulturo ter značilnosti Moderne kitajske literature 现代

中国文学 ................................................................................................................................................. 8

2.1 Ustvarjalno društvo ............................................................................................................... 10

2.2 Društvo za proučevanje književnosti ..................................................................................... 10

3 O avtorjih ....................................................................................................................................... 13

4 Lu Xun 鲁迅 (1881 – 1936) ............................................................................................................ 15

4.1 Dnevnik nekega norca / Norčevi zapiski 狂人日记 ............................................................... 18

4.2 Resnična zgodba o A Q-ju 阿 Q正传 .................................................................................... 18

5 Mao Dun 茅盾 (1896 – 1981) ....................................................................................................... 21

5.1 Polnoč 子夜 ........................................................................................................................... 24

5.2 Sviloprejke 春蚕 ................................................................................................................... 24

6 Lao She 老舍 (1899 – 1966) ......................................................................................................... 24

6.1 Rikša 骆驼祥子 ...................................................................................................................... 24

6.2 Čajnica 茶馆 .......................................................................................................................... 24

7 Ding Ling 丁玲 (1904 – 1986) ........................................................................................................ 24

7.1 Sonce sije nad reko Sanggan 太阳热在桑干河上 ................................................................ 26

7.2 Zofijin dnevnik 莎菲女士的日记 .......................................................................................... 26

8 Ba Jin 巴金 (1904 – 2005) ............................................................................................................. 26

8.1 Družina家 ............................................................................................................................. 27

8.2 Sužnjevo srce 奴隶的心 ........................................................................................................ 27

Page 3: Moderna Kitajska Literatura

1 Zgodovinski okvir in družbeno stanje v začetku 20. stol

Page 4: Moderna Kitajska Literatura

1.1 Pomembni zgodovinski dogodki od padca dinastije 1911 do

ustanovitve LRK 1949

1.1.1 Revolucija 1911

1.1.2 Poskus obnovitve monarhije

Page 5: Moderna Kitajska Literatura

1.1.3 Gibanje 4. maja leta 1919

1.1.4 Ustanovitev Komunistične partije Kitajske leta 1921

1.1.5 Incident 30. maja leta 1925

Page 6: Moderna Kitajska Literatura

1.1.6 Prva državljanska vojna 1924 – 1927

1.1.7 Pokol 18. marca leta 1926

Page 7: Moderna Kitajska Literatura

1.1.8 Druga državljanska vojna 1927 – 1937

1.1.9 Japonska odporniška vojna 1937 – 1945

1.1.10 Tretja državljanska vojna ali narodnoosvobodilna vojna 1945 – 1949

Page 8: Moderna Kitajska Literatura

2 Literarna revolucija ali gibanje za novo kulturo ter značilnosti

Moderne kitajske literature 现代中国文学

Page 9: Moderna Kitajska Literatura
Page 10: Moderna Kitajska Literatura

2.1 Ustvarjalno društvo

2.2 Društvo za proučevanje književnosti

Page 11: Moderna Kitajska Literatura
Page 12: Moderna Kitajska Literatura
Page 13: Moderna Kitajska Literatura

3 O avtorjih

Page 14: Moderna Kitajska Literatura
Page 15: Moderna Kitajska Literatura

4 Lu Xun 鲁迅 (1881 – 1936)

Page 16: Moderna Kitajska Literatura
Page 17: Moderna Kitajska Literatura
Page 18: Moderna Kitajska Literatura

4.1 Dnevnik nekega norca / Norčevi zapiski 狂人日记

dnevnik

4.2 Resnična zgodba o A Q-ju 阿 Q正传

Zgodba

Page 19: Moderna Kitajska Literatura
Page 20: Moderna Kitajska Literatura
Page 21: Moderna Kitajska Literatura

5 Mao Dun 茅盾 (1896 – 1981)

Page 22: Moderna Kitajska Literatura
Page 23: Moderna Kitajska Literatura
Page 24: Moderna Kitajska Literatura

5.1 Polnoč 子夜

5.2 Sviloprejke 春蚕

6 Lao She 老舍 (1899 – 1966)

6.1 Rikša 骆驼祥子

6.2 Čajnica 茶馆

7 Ding Ling 丁玲 (1904 – 1986)

Page 25: Moderna Kitajska Literatura
Page 26: Moderna Kitajska Literatura

7.1 Sonce sije nad reko Sanggan 太阳热在桑干河上

7.2 Zofijin dnevnik 莎菲女士的日记

8 Ba Jin 巴金 (1904 – 2005)

Page 27: Moderna Kitajska Literatura

8.1 Družina 家

8.2 Sužnjevo srce 奴隶的心

1. Guo Moruo 郭沫若 (1892 – 1978)

a. Nirvana feniksov 凤凰涅磐

2. Xu Zhimo 徐志摩 (1896 – 1931)

3. Wen Yiduo 闻一多 (1899 – 1946)

a. Rdeča sveča 红烛

b. Mrtva voda 死水

4. Ai Qing 艾青 (1910 – 1996)

5. Cao Yu 曹禺 (1910 – 1996)

a. Nevihta 雷雨

b. Sončni vzhod 日出

c. Pekinški človek 北京人

6. Shen Congwen (1902 –

Page 28: Moderna Kitajska Literatura

7. Zhang Tianyi (1906 –

8. Yu Dafu (1896 – 1945)

9. Priloga: Pregled glavnih književnikov, zgodovinskih dogodkov, društev, revij in oseb v

slovenščini in kitajščini