Sustainable Business Models

of 54 /54
Sebastian Straube Tomasz Rudolf Profit & Impact Generator Zrównoważony model biznesowy źródłem innowacji

Embed Size (px)

description

Sustainable Business Models

Transcript of Sustainable Business Models

Page 1: Sustainable Business Models

Sebastian Straube

Tomasz Rudolf

Profit & Impact Generator Zrównoważony model biznesowy źródłem innowacji

Page 2: Sustainable Business Models

Tomasz Rudolf Sebastian Straube

Mr. Profit

Mr. Impact

Page 3: Sustainable Business Models

przez innowacje

Pomagamy firmom zwiększać przychody

poprzez innowacje.

Page 4: Sustainable Business Models
Page 5: Sustainable Business Models

Model Biznesowy i dlaczego myślenie o nim staje się coraz ważniejsze?

Page 6: Sustainable Business Models
Page 7: Sustainable Business Models

KOSZTY

Zasoby

Procesy Partnerzy

Segmenty klientów

PRZYCHODY

Źródło: Innovatika na podstawie A. Osterwalder, Business Model Generation

Relacje

Kanały Sprzedaży &

Obsługi

Propozycja wartości

Page 8: Sustainable Business Models

KOSZTY PRZYCHODY

Page 9: Sustainable Business Models

Dlaczego mówimy o zrównoważonym modelu biznesowym?

Page 10: Sustainable Business Models

2050 2012

Page 11: Sustainable Business Models

KOSZTY

Propozycja wartości

Zasoby

Procesy Partnerzy

Segmenty klientów

PRZYCHODY

Relacje

Kanały Sprzedaży &

Obsługi

Źródło: Innovatika na podstawie A. Osterwalder, Business Model Generation

Koszty Społeczne

Koszty Środowiskowe

Korzyści Społeczne

Korzyści Środowiskowe

Misja zrównoważonego rozwoju

PROFIT

IMPACT

Page 12: Sustainable Business Models

Przykłady poszczególnych elementów modelu biznesowego z perspektywy zrównoważonego rozwoju

Page 13: Sustainable Business Models

Segmenty klientów

Page 14: Sustainable Business Models

Propozycja wartości

Page 15: Sustainable Business Models

Relacje

Page 16: Sustainable Business Models

ReEntry® 2.0 Evergreen Lease™

Kanały sprzedaży i

obsługi

Page 17: Sustainable Business Models

Procesy

Page 18: Sustainable Business Models

Zasoby

Page 19: Sustainable Business Models

Partnerzy

Page 20: Sustainable Business Models

Koszty

Page 21: Sustainable Business Models

Przychody

Page 22: Sustainable Business Models

Przykłady misji zrównoważonego rozwoju

Page 23: Sustainable Business Models

„I believe that business must be part of the solution. But to be so, business will have to change.” Paul Polman, CEO

Page 24: Sustainable Business Models

„Towards a vision of sustainable retail” Marc Bolland, CEO

Page 25: Sustainable Business Models

„Inspire and nurture the human spirit – one person, one cup and one neighborhood at a time” Howard Schultz, CEO

Page 26: Sustainable Business Models

Naszym celem jest stworzenie całkowicie zrównoważonego biznesu, który pozytywnie wpływa na świat wokół nas. Richard Reed, Adam Balon, Jon Wright - Founders

Page 27: Sustainable Business Models

Przykład innowacji modelu biznesowego z perspektywy zrównoważonego rozwoju

Page 28: Sustainable Business Models
Page 29: Sustainable Business Models
Page 30: Sustainable Business Models

„Na poziomie całej firmy zaangażowanie w Misję Zero uwolniło innowacyjne myślenie i powiązało nas z wyższym celem.”

Page 31: Sustainable Business Models

Czas na Was!

Page 32: Sustainable Business Models

Wybierzcie jedną osobę, której firma chce zwiększać

swoje zyski i impact.

1 1

Page 33: Sustainable Business Models

Używając karteczek Post It zmapujcie obecny model

biznesowy firmy.

2 2

Page 34: Sustainable Business Models

KLUCZOWE PROCESY

KANAŁY

RELACJE PROPOZYCJA WARTOŚCI

KOSZTY

ZASOBY

PARTNERZY SEGMENTY KLIENTÓW

MODEL BIZNESU

PROFIT

IMPACT

PRZYCHODY

KORZYŚCI ŚRODOWISKOWE

Źró

dło

: In

no

vati

ka n

a p

od

staw

ie w

ww

.bu

sin

essm

od

elg

ener

atio

n.c

om

KOSZTY SPOŁECZNE KOSZTY ŚRODOWISKOWE KORZYŚCI SPOŁECZNE

Page 35: Sustainable Business Models

Zdefiniujcie IMPACT – misję społeczną

Waszego biznesu.

3 3

Page 36: Sustainable Business Models

KLUCZOWE PROCESY

KANAŁY

RELACJE PROPOZYCJA WARTOŚCI

KOSZTY

ZASOBY

PARTNERZY SEGMENTY KLIENTÓW

MODEL BIZNESU

PROFIT

IMPACT

PRZYCHODY

KORZYŚCI ŚRODOWISKOWE

Źró

dło

: In

no

vati

ka n

a p

od

staw

ie w

ww

.bu

sin

essm

od

elg

ener

atio

n.c

om

KOSZTY SPOŁECZNE KOSZTY ŚRODOWISKOWE KORZYŚCI SPOŁECZNE

Page 37: Sustainable Business Models
Page 38: Sustainable Business Models

Jak moglibyście zwiększyć pozytywny wpływ

na otoczenie, a jednocześnie zyski?

4

Page 39: Sustainable Business Models
Page 40: Sustainable Business Models

IMPACT (-) W jaki sposób wywieramy na niego negatywny wpływ? - - - - - - -

IMPACT (+) W jaki sposób wywieramy na niego pozytywny wpływ? + + + + + +

STAKEHOLDER VALUE PROPOSITION

ZAANGAŻOWANIE Jak moglibyśmy zaangażować go w realizację naszej misji?

IMPACT

Page 41: Sustainable Business Models

Impact MULTIPLIER

Intersariusz: Intersariusz: Intersariusz: Intersariusz:

Pomysły: Pomysły: Pomysły: Pomysły:

Page 42: Sustainable Business Models

Jak moglibyście zaangażować Waszych interesariuszy

w realizację misji?

5

Page 43: Sustainable Business Models

Podsumowanie

Page 44: Sustainable Business Models
Page 45: Sustainable Business Models

WARTOŚĆ

KORZYŚCI KOSZTY

Page 46: Sustainable Business Models

PROFIT IMPACT

WARTOŚĆ DLA SPOŁECZEŃSTWA

WARTOŚĆ DLA KLIENTA

Page 47: Sustainable Business Models

PROFIT

IMPACT +

+

-

-

Page 48: Sustainable Business Models

PROFIT

IMPACT +

+

-

-

OLD SCHOOL NON-PROFIT

Page 49: Sustainable Business Models

PROFIT

IMPACT +

+

-

-

OLD SCHOOL NON-PROFIT

OLD SCHOOL CORPORATION

Page 50: Sustainable Business Models

PROFIT

IMPACT +

+

-

-

GOOD BUSINESS

Page 51: Sustainable Business Models
Page 52: Sustainable Business Models

PROFIT

IMPACT +

+

-

-

GOOD VALUE CHAIN

Page 53: Sustainable Business Models

CSR 2.0 = Center for Sustainable Revenue

Page 54: Sustainable Business Models

Dziękujemy

Sebastian Straube

[email protected]

+48 509 807 898

Tomasz Rudolf

[email protected]

+48 501 062 633