JSkuteczna Meta Rekrutacja i Selekcja Pracownik³w – Jak zatrudnia‡...

download JSkuteczna Meta Rekrutacja i Selekcja Pracownik³w – Jak zatrudnia‡ najlepszych pracownik³w?

of 20

 • date post

  10-Feb-2015
 • Category

  Education

 • view

  912
 • download

  2

Embed Size (px)

description

http://www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl - Skuteczna Meta Rekrutacja i Selekcja Pracowników – Jak zatrudniać najlepszych pracowników w procesie meta rekrutacji i selekcji kadr?

Transcript of JSkuteczna Meta Rekrutacja i Selekcja Pracownik³w – Jak zatrudnia‡...

 • 1. Meta Rekrutacja i Selekcja Pracownikw Skuteczny Proces Meta Rekrutacji i Selekcji Pracownikw. Jak zatrudnia najlepszych pracownikw? Przemysaw Walter 2010 www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl wejd teraz i dowiedz si wicej
 • 2. Fakty
  • Tylko 20% pracownikw w Polsce twierdzi, e
  • ma moliwo wykorzystywania w pracy
  • swoich mocnych stron.
  www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl wejd teraz i dowiedz si wicej
 • 3. Fakty
  • Tylko 20% pracownikw jest dzisiaj dopasowanych do roli, ktr wykonuj;
  • Tylko 20% pracownikw wykorzystuje w pracy swj peen potencja.
  • Tylko 20% pracownikw jest w pracy w peni efektywnych.
  www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl wejd teraz i dowiedz si wicej
 • 4. Kluczowy Bd Kluczowym bdem, ktry za razem stanowi rdo i pocztek kolejnych bdw w procesie rekrutacji i selekcji pracownikw jest przyjcie koncepcji KOMPETENCJI. www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl wejd teraz i dowiedz si wicej
 • 5. Raport Specjalny Raport Specjalny: 5 Najgroniejszych Bdw w Rekrutacji i Selekcji Pracownikw o ktrych Wikszo Specjalistw i Managerw NIGDY nie bdzie Wiedziaa Pobierz Raport za darmo na stronie: www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl wejd teraz i dowiedz si wicej
 • 6. Najwaniejsze Pytanie ??? Na jakim czynniku naley oprze cay proces skutecznej Rekrutacji i Selekcji Pracownikw? www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl wejd teraz i dowiedz si wicej
 • 7. Zam dotychczasowe zasady ! Najwiksi managerowie na wiecie zamali dotychczasowe zasady i ju dawno odrzucili Koncepcj kompetencji na rzecz koncepcji Mocnych stron. www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl wejd teraz i dowiedz si wicej
 • 8. Zam dotychczasowe zasady ! Kompetencje to po czci wiedza, po czci umiejtnoci, a po czci talenty. Wrzuca si je na olep do jednego worka, a przecie niektrych z nich mona si nauczy atwo (wiedza, umiejtnoci), a innych prawie nie (talenty). Marcus Buckingham; Curt Coffman www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl wejd teraz i dowiedz si wicej
 • 9. Mocne strony
  • Mocna strona kadego pracownika skada si z kombinacji
  • trzech wzajemnie przenikajcych si elementw:
  • Wiedzy,
  • Umiejtnoci,
  • Talentw.
  www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl wejd teraz i dowiedz si wicej
 • 10. Talenty Wprawdzie wszystkie trzy elementy: wiedza, umiejtnoci i talenty maj ogromne znaczenie w budowaniu mocnych stron, jednak spord tych surowcw najwaniejsze s Talenty. www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl wejd teraz i dowiedz si wicej
 • 11. Talenty Decydujce znaczenie dla dugofalowych sukcesw pracownika na danym stanowisku w firmie maj jego osobiste Talenty. www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl wejd teraz i dowiedz si wicej
 • 12. Odpowiednio a Dopasowanie www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl wejd teraz i dowiedz si wicej Nieodpowiedni Odpowiedni Niedopasowani Dopasowani
 • 13. Odpowiednio a Dopasowanie www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl wejd teraz i dowiedz si wicej Nieodpowiedni Rozczarowanie: idealni pracownicy szybko przenosz si na bardziej intratne stanowiska. Odpowiedni Niedopasowani Dopasowani
 • 14. Odpowiednio a Dopasowanie www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl wejd teraz i dowiedz si wicej Brak problemw: zupenie niedopasowani szybko zwalniaj si sami. Nieodpowiedni Odpowiedni Niedopasowani Dopasowani
 • 15. Odpowiednio a Dopasowanie www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl wejd teraz i dowiedz si wicej Nieodpowiedni Prawdziwe problemy: le dopasowani pracownicy niechtnie odchodz i staj si niezwykle trudni i uciliwi dla organizacji. Odpowiedni Niedopasowani Dopasowani
 • 16. Odpowiednio a Dopasowanie www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl wejd teraz i dowiedz si wicej Brak problemw: zupenie niedopasowani szybko zwalniaj si sami. Sukces: zaskakujco dopasowani. Czuj, e firma daa im szans i dlatego s niezwykle silnie zmotywowani i zaangaowani w prac. S zadowoleni i pozostaj duej w pracy. Nieodpowiedni Prawdziwe problemy: le dopasowani pracownicy niechtnie odchodz i staj si niezwykle trudni i uciliwi dla organizacji. Rozczarowanie: idealni pracownicy szybko przenosz si na bardziej intratne stanowiska. Odpowiedni Niedopasowani Dopasowani
 • 17. Odpowiednio a Dopasowanie Szybko si okazao, e midzy kryteriami wstpnymi niezbdnymi do objcia stanowiska, a kryteriami dziaania stanowicymi podstaw oceny wydajnoci nie ma adnego zwizku. Istnieje dua tendencja do zastpowania braku uzdolnie odpowiednimi kwalifikacjami. Zazwyczaj jednak w duszej perspektywie bardziej licz si uzdolnienia (talenty). Z naszego dowiadczenia wynika, e paradoksalnie najlepsze dopasowanie to takie, ktre odbiega od ideau. dr Meredith Belbin www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl wejd teraz i dowiedz si wicej
 • 18. Najlepsi pracownicy Najlepszymi pracownikami s Ci, ktrzy s dopasowani do stanowiska pracy pod wzgldem talentw, czyli szczeglnych wymogw zwizanych z zachowaniami, ktre s wymagane na danym stanowisku i jednoczenie nie do koca maj dzisiaj wystarczajc wiedz, umiejtnoci czy dowiadczenie na danym stanowisku. www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl wejd teraz i dowiedz si wicej
 • 19. Najlepsi pracownicy Wikszo ludzi sdzi, e wie, w czym s dobrzy. I zazwyczaj nie maj racji. Czciej jednak ludzie wiedz w czym nie s dobrzy, ale nawet w tym przypadku jest bardzo prawdopodobne, e si myl. Kady jednak moe spodziewa si osigni tylko wtedy, gdy zaangauje swoje mocne strony. Nie mona wiele osign opierajc si na sabociach, nie mwic ju o rzeczach, ktrych, w ogle nie potrafimy. Peter Drucker www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl wejd teraz i dowiedz si wicej
 • 20. www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl Jeli i Ty chcesz doczy do najwikszych managerw na wiecie i wykorzystywa koncepcj mocnych stron, by zwikszy skuteczno Rekrutacji i Selekcji Pracownikw i zmniejszy ukryte koszty fluktuacji kadr to wejd na stron www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl i zyskaj najnowsz wiedz, umiejtnoci i narzdzia Meta Rekrutacji i Selekcji Pracownikw. www.MetaRekrutacjaiSelekcja.pl wejd teraz i dowiedz si wicej