Dorobek pracownik³w WF.pdf

download Dorobek pracownik³w WF.pdf

of 150

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Dorobek pracownik³w WF.pdf

 • 1

  WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKW

  NAUKOWYCH WYDZIAU FILOZOFICZNEGO

  PAPIESKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W

  KRAKOWIE

  [OBEJMUJE PRACE DO ROKU 1991]

  Stan w dniu: 12.09.2016

 • 2

  Spis treci

  WPROWADZENIE ................................................................................................................... 3

  WYKAZ PUBLIKACJI ............................................................................................................. 4

  BAFIA, Stanisaw .................................................................................................................. 4

  BOBKO, Aleksander .............................................................................................................. 4

  CHAIM, Wadysaw ............................................................................................................... 4

  GADACZ, Tadeusz ................................................................................................................ 5

  GAWROSKI, Alfred ........................................................................................................... 6

  GORCZYCA, Jakub ............................................................................................................... 8

  GRYGIEL, Stanisaw ........................................................................................................... 10

  HELLER, Micha ................................................................................................................. 15

  JARNUSZKIEWICZ, Antoni .............................................................................................. 43

  JAWORSKI, Marian ............................................................................................................ 44

  KOCZOWSKI, Jan Andrzej .............................................................................................. 54

  KSAK, Kazimierz ........................................................................................................... 60

  LENARTOWICZ, Piotr ....................................................................................................... 68

  LIANA, Zbigniew ................................................................................................................ 72

  MAKSELON, Jzef ............................................................................................................. 72

  MICHALIK, Alicja .............................................................................................................. 75

  PALUCHOWSKI, Wojciech ............................................................................................... 77

  PAMUA, Stanisaw ........................................................................................................... 77

  PIEKOWSKI, Marek ......................................................................................................... 79

  PISZKALSKI, Henryk ......................................................................................................... 79

  RODESKI, Roman ....................................................................................................... 81

  SKOCZNY, Wodzimierz .................................................................................................... 82

  SMANDEK, Alojzy ............................................................................................................. 83

  STAWROWSKI, Zbigniew ................................................................................................. 83

  SZCZYGIE, Krzysztof ...................................................................................................... 84

  SZWED, Antoni ................................................................................................................... 86

  SZYDOWSKI, Marek ....................................................................................................... 87

  LIPKO, Tadeusz ................................................................................................................. 91

  TARNOWSKI, Karol ........................................................................................................... 99

  TISCHNER, Jzef .............................................................................................................. 103

  USOWICZ, Aleksander ..................................................................................................... 128

  WOJCIECHOWSKI, Tadeusz ........................................................................................... 132

  ZUZIAK, Wadysaw ......................................................................................................... 135

  AK, Adam ........................................................................................................................ 135

  YCISKI, Jzef ............................................................................................................... 138

 • 3

  WPROWADZENIE

  Niniejszy spis publikacji pracownikw Wydziau Filozoficznego PAT jest efektem bada

  prowadzonych w ramach projektu Filozofia na Papieskiej Akademii Teologicznej w

  Krakowie. Studium historyczno-analityczne obejmujce lata 1976-1991. W chwili obecnej

  bibliografia liczy okoo 3000 pozycji. Dokadny spis publikacji, obrazujcy rang i znaczenie

  Wydziau Filozoficznego dawnej Papieskiej Akademii Teologicznej, z pewnoci posuy w

  dalszych pracach badawczych nie tylko studentom i pracownikom dzisiejszego Uniwersytetu

  Papieskiego Jana Pawa II, ale take caej spoecznoci akademickiej. Wszelkie uwagi na

  temat spisu, w tym informacje o brakujcych publikacjach, mona zgasza drog

  elektroniczn: kamil.trombik@gmail.com

  Kamil Trombik

  mailto:kamil.trombik@gmail.com

 • 4

  WYKAZ PUBLIKACJI

  BAFIA, Stanisaw

  G. Boch, Jan Duns ze Szkocji. Doktor Subtelny. Doktor Maryjny. Rzym-Pozna 1986

  [recenzja], Ateneum Kapaskie, 1988, nr 473, s. 155161.

  Nauka o strukturze bytu materialnego, jego przyczynach i stworzeniu wiata w

  pismach Teodoryka z Chartres, Studia Philosophiae Christianae, 1988, t.24, nr 2, s.

  741.

  Teoria nauki w pismach Teodoryka z Chartres i jego szkoy, Analecta Cracoviensia,

  1989, t.21-22, s. 928.

  Ewangelizacja i teologia, Biuletyn Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

  1990/1991, 1991, nr 9, s. 108114.

  Ewangelizacja i teologia, [w:] Razem. Roczniki redemptorystowskich publikacji,

  Tuchw 1991, s. 410.

  BOBKO, Aleksander

  Kant, czyli krytyka samotnego rozumu, Znak, 1991, t.431, s. 6066.

  Problem szczcia w filozofii krytycznej Immanuela Kanta, Logos i Ethos, 1991, t.1,

  s. 7584.

  CHAIM, Wadysaw

  Psychologiczna analiza religijnoci niespjnej, Lublin 1991.

  Religijno spjna: pojcie i pomiar, Analecta Cracoviensia, 1991, t.23, s. 314.

  [wsplnie z: Przyczyna W.], Rekolekcje szkolne, Homo Dei, 1991, nr 12, s. 103

  107.

  [wsplnie z: Przyczyna W.] Rekolekcje szkolne dla modziey, [w:] Razem. Roczniki

  redemptorystowskich publikacji, Tuchw 1991, s. 2632.

 • 5

  GADACZ, Tadeusz

  Milczenie, Tygodnik Powszechny, 1983, nr 10.

  Krytyka materializmu dialektycznego w pracach Kazimierza Ksaka, Znak, 1984,

  t.350, s. 3348.

  [red. wsplnie z: Tischner J., Baran B.] Twarz Innego. Teksty filozoficzne, Krakw

  1985.

  Jam zwyciy wiat, Tygodnik Powszechny, 1986, nr 1314.

  [red. wsplnie z: Tischner J., Baran B.] Transcendencje. Teksty Filozoficzne, Krakw

  1986.

  Wosnutanie swobody w siemie, [w:] XVIII Miedunarodnyj kongriess siemi, Moskwa

  1986, s. 474478.

  Bibliografia prac powiconych yciu i myli Franza Rosenzweiga, [w:] Rozum i

  sowo. Eseje dialogiczne, Krakw 1987, s. 202.

  Freedom As Reconciliation. The Essence of the Individuals Freedom in the

  Philosophy of Hegel, International Philosophical Quarterly, 1987, t.27, nr 2, s. 173

  190.

  Prawda w nowym myleniu Franza Rosenzweiga, [w:] Rozum i sowo. Eseje

  dialogiczne, Krakw 1987, s. 8598.

  Drzewo wiedzy i drzewo ycia. Filozofia objawienia Franza Rosenzweiga w polemice

  z idealizmem Georga Wilhelma Friedricha Hegla, Archiwum Historii Filozofii i

  Myli Spoecznej, 1988, t.33, s. 225248.

  Franza Rosenzweiga filozofia religii, Res Publica, 1988, nr 10, s. 146155.

  Mio mocniejsza ni mier. Franza Rosenzweiga filozofia zbawienia, Przegld

  Powszechny, 1988, t.808, nr 12, s. 359373.

  Pastwo a religia w filozofii G.W.F. Hegla, Analecta Cracoviensia, 1988, t.20, s. 3

  14.

  Relacja jednostka-pastwo w filozofii Hegla, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce,

  1988, t.10, s. 3035.

  Zur Auffasung der Freiheit im neuen Denken Franz Rosenzweigs, [w:] Der

  Philosoph Franz Rosenzweig (1886-1929), Freiburg 1988, t. 2, s. 673687.

 • 6

  Larbre de la connaissance et larbre de la vie. La philosophie de la Rvlation de F.

  Rosenzweig dans sa polmique avec lidalisme de Hegel [recenzja], Archiwum

  Historii Filozofii I Myli Spoecznej, 1989, t.33, s. 225248.

  Wolno w nowym myleniu Franza Rosenzweiga, Analecta Cracoviensia, 1989,

  t.21-22, s. 2945.

  Konferencja (z okazji zbliajcego si Synodu Biskupw), Biuletyn Papieskiej

  Akademii Teologicznej w Krakowie 1989/1990, 1990, nr 8, s. 1320.

  Szkoa katolicka - szkoa nowoczesna (rozmawia B. Mamo), Tygodnik

  Powszechny, 1990, nr 38.

  Wolno ontologiczna w filozofii Emmanuela Levinasa, Studia Filozoficzne, 1990,