Efektywne zarządzanie projektami (publicznymi) w Polsce

Click here to load reader

 • date post

  29-Aug-2014
 • Category

  Business

 • view

  423
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Projekty publiczne w Polsce nie są efektywnie zarządzane, czego dowodzą przedstawione w prezentacji dane. Są dwie główne grupy przyczyn: 1) opóźnienia po stronie wykonawców i 2) opóźnienia po stronie administracji. Przyczyną dodatkową jest 3) brak skutecznej dyskusji o tym stanie rzeczy. Łańcuch krytyczny jest najlepszą znaną odpowiedzią na problem 1). Jednodniowy czas reakcji (wdrożony m.in. w Japonii) — odpowiedzią na problem 2), a m.in. narzędzia myślowe Goldratta — na problem 3). Jednak są dwie znaczne przeszkody do wdrożenia tych rozwiązań: a) łańcuch krytyczny jest zmianą paradygmatu, ale przede wszystkim b) ze swojej natury biurokracja nie jest zainteresowana zwiększaniem efektywności; jak napisał bowiem Ludwig von Mises: "Jest powszechnym złudzeniem, że sprawność agend rządowych mogą podnieść specjaliści ds. efektywności oraz ich metody naukowego zarządzania". Dzieje się tak, ponieważ biurokracja nie posiada obiektywnej miary skuteczności działania i dlatego polega na przestrzeganiu (arbitralnych) reguł. W takiej sytuacji pojawia się problem zachęt, a — jak zauważył Goldratt — "powiedz mi, jak mnie mierzysz, a powiem Ci, jak będę się zachowywać". Konkluzją prezentacji jest to, że aby doprowadzić do efektywności należy zminimalizować sferę zarządzania biurokratycznego, czyli w maksymalnym stopniu urynkowić życie publiczne. Inaczej wszelkie próby podnoszenia efektywności w sektorze publicznym (w tym wprowadzanie łańcucha krytycznego) będą co najwyżej nieszkodliwym dziwactwem grona zapaleńców. Prezentacja wygłoszona 2014-03-27 na spotkaniu Reformy dla Polski https://www.facebook.com/events/759445304079613/?ref=22 Autor: Marek Kowalczyk, prezes MANDARINE Project Partners http://mandarine.pl

Transcript of Efektywne zarządzanie projektami (publicznymi) w Polsce

 • Efektywne zarzdzanie projektami (publicznymi) w Polsce Marek Kowalczyk MANDARINE Project Partners
 • 2011-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. 1.Co zmieni? 2.Na co to zmieni? 3.Jak spowodowa zmian? Ideas are not solutions!
 • http://mandarine.pl 2011-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. Sukces projektu Waciwe rzeczy Robi waciwie Wany problem Dobre rozwizanie Dobry plan wdroenia Dobre wykonanie
 • http://mandarine.pl 2011-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. Zakres Czas Koszty (nie wyczerpujc ludzi)
 • http://mandarine.pl 2011-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.
 • http://mandarine.pl 2011-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. 2009 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.
 • http://mandarine.pl 2011-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. 2009 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.
 • http://mandarine.pl 2011-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. 2009 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.
 • 2009 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.
 • ----------------------------------------------------------------------------- 1 ------------------------------------------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o. & OBET sp. z o.o. Skuteczno projektw pomocy technicznej Funduszu Spjnoci 2004- 2006 dla realizacji inwestycji kolejowych; poszukiwanie rekomendacji dla poprawy skutecznoci wdraania projektw kolejowych w sektorze transportu POIi 2007-13 Raport kocowy PROJEKT Zamawiajcy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wsplna 2/4 00-926 Warszawa Wykonawca: Konsorcjum projektowe Warszawa, marzec 2012 r.
 • Skuteczno projektw pomocy technicznej Funduszu Spjnoci 2004-2006 dla realizacji inwestycji kolejowych; poszukiwanie rekomendacji dla poprawy skutecznoci wdraania projektw kolejowych w sektorze transportu POIi 2007-13 Raport kocowy ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- 69 ------------------------------------------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o. & OBET sp. z o.o. Wykres 3.2.3 Terminy realizacji projektw przygotowawczych ISPA/FS naniesione na o czasu grudzie00 stycze01 luty01 marzec01 kwiecie01 maj01 czerwiec01 lipiec01 sierpie01 wrzesie01 padziernik01 listopad01 grudzie01 stycze02 luty02 marzec02 kwiecie02 maj02 czerwiec02 lipiec02 sierpie02 wrzesie02 padziernik02 listopad02 grudzie02 stycze03 luty03 marzec03 kwiecie03 maj03 czerwiec03 lipiec03 sierpie03 wrzesie03 padziernik03 listopad03 grudzie03 stycze04 luty04 marzec04 kwiecie04 maj04 czerwiec04 lipiec04 sierpie04 wrzesie04 padziernik04 listopad04 grudzie04 stycze05 luty05 marzec05 kwiecie05 maj05 czerwiec05 lipiec05 sierpie05 wrzesie05 padziernik05 listopad05 grudzie05 stycze06 luty06 marzec06 kwiecie06 maj06 czerwiec06 lipiec06 sierpie06 wrzesie06 padziernik06 listopad06 grudzie06 stycze07 luty07 marzec07 kwiecie07 maj07 czerwiec07 lipiec07 sierpie07 wrzesie07 padziernik07 listopad07 grudzie07 stycze08 luty08 marzec08 kwiecie08 maj08 czerwiec08 lipiec08 sierpie08 wrzesie08 padziernik08 listopad08 grudzie08 stycze09 luty09 marzec09 kwiecie09 maj09 czerwiec09 lipiec09 sierpie09 wrzesie09 padziernik09 listopad09 grudzie09 stycze10 luty10 marzec10 kwiecie10 maj10 czerwiec10 lipiec10 sierpie10 wrzesie10 padziernik10 listopad10 grudzie10 2001/PL/16/P/PA/005 - WOD 2001/PL/16/P/PA/005 - UOD 2001/PL/16/P/PA/005 - RK 2004/PL/16/C/PT/006 - WOD 2004/PL/16/C/PT/006 - UOD 2004/PL/16/C/PT/006 - RK 2006/PL/16/C/PA/002 - WOD 2006/PL/16/C/PA/002 - UOD 2006/PL/16/C/PA/002 - RK 2002/PL/16/P/PA/012 - WOD 2002/PL/16/P/PA/012 - UOD 2002/PL/16/P/PA/012 - RK 2002/PL/16/P/PA/009 - WOD 2002/PL/16/P/PA/009 - UOD 2002/PL/16/P/PA/009 - RK 2002/PL/16/P/PA/008 - WOD 2002/PL/16/P/PA/008 - UOD 2002/PL/16/P/PA/008 - RK 2004/PL/16/C/PT/005 - WOD 2004/PL/16/C/PT/005 - UOD 2004/PL/16/C/PT/005 - RK 2006/PL/16/C/PA/001 - WOD 2006/PL/16/C/PA/001 - UOD 2006/PL/16/C/PA/001 - RK 2004/PL/16/C/PA/002 - WOD 2004/PL/16/C/PA/002 - UOD 2004/PL/16/C/PA/002 - RK TERMIN REALIZACJI PROJEKTU - WEDUG DANYCH Z WOD TERMIN REALIZACJI PROJEKTU - WEDUG DANYCH Z UOD TERMIN REALIZACJI PROJEKTU - WEDUG DANYCH Z RK 2010200920082007200620052004200320022001 rdo: dane sprawozdawcze nt. realizowanych projektw (opracowanie wasne)
 • Na poniszym wykresie przedstawione zostao opnienie liczone w miesicach pomidzy deklarowanymi przez PKP PLK S.A. w WOD terminami rozpoczcia realizacji projektw, a faktycznymi terminami rozpoczcia ich realizacji. Wykres 3.2.3 Liczba miesicy opnienia pomidzy deklarowanym terminem rozpoczcia projektu (z WOD), a faktycznym terminem rozpoczcia realizacji projektu (z raportu kocowego z realizacji projektu przygotowawczego) 5,0 10,5 18,1 22,0 27,0 30,0 32,4 33,6 42,8 2004/PL/16/C/PT/006 2004/PL/16/C/PA/002 2002/PL/16/P/PA/009 2004/PL/16/C/PT/005 2006/PL/16/C/PA/001 2001/PL/16/P/PA/005 2006/PL/16/C/PA/002 2002/PL/16/P/PA/012 2002/PL/16/P/PA/008 rdo: dane sprawozdawcze nt. realizowanych projektw (opracowanie wasne) Zakadane przez PKP PLK S.A. w WOD terminy rozpoczcia realizacji projektw okazyway si by niemoliwe do zrealizowania. W kadym z ocenianych projektw wystpio opnienie w tym zakresie. Naturaln konsekwencj powyszego by fakt, i terminy zakoczenia realizacji projektw deklarowane w WOD rwnie ulegay przekroczeniu (wykres 3.2.4).
 • Skuteczno projektw pomocy technicznej Funduszu Spjnoci 2004-2006 dla realizacji inwestycji kolejowych; poszukiwanie rekomendacji dla poprawy skutecznoci wdraania projektw kolejowych w sektorze transportu POIi 2007-13 Raport kocowy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wykres 3.2.4 Liczba miesicy opnienia pomidzy deklarowanym terminem zakoczenia realizacji projektu (z WOD), a faktycznym terminem zakoczenia realizacji projektu (z raportu kocowego z realizacji projektu przygotowawczego) 1,0 25,3 27,8 30,4 36,5 43,6 67,5 73,6 77,1 2004/PL/16/C/PT/006 2004/PL/16/C/PA/002 2006/PL/16/C/PA/001 2006/PL/16/C/PA/002 2004/PL/16/C/PT/005 2002/PL/16/P/PA/012 2001/PL/16/P/PA/005 2002/PL/16/P/PA/009 2002/PL/16/P/PA/008 rdo: dane sprawozdawcze nt. realizowanych projektw (opracowanie wasne) Jednym z istotniejszych zestawie w zakresie analizy opnie w projektach przygotowawczych ISPA/FS jest liczba miesicy liczona od momentu przyznania dofinansowania na realizacj projektu (pierwsza decyzja KE przyznajca dofinansowanie) do rozpoczcia realizacji prac w projekcie. Szczegy przedstawia poniszy wykres.50
 • http://mandarine.pl 2011-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. DLACZEGO PROJEKTY SI OPNIAJ?
 • ----------------------------------------------------------------------------- 79 ------------------------------------------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o. & OBET sp. z o.o. wykorzystania rodkw w ramach projektw przygotowawczych ISPA/FS. Problemy uszeregowano od najczciej do najrzadziej wystpujcych. 1. Opnienia w wykonywaniu prac przez wykonawc Opnienia w wykonywaniu prac przez wykonawc jako przyczyna generalnych przesuni w harmonogramie projektu pojawia si w prawie wszystkich projektach ISPA/FS (poza jednym). Opnienia takie mog mie rne przyczyny, np. moe to wynika z duego zakresu rzeczowego kontraktu. W sytuacji, gdy zakres kontraktu jest bardzo szeroki, wystpienie nawet drobnego problemu (np. w zakresie pozyskiwania danych, czy oczekiwania na decyzje administracyjne) powoduje, i wykonawca kontraktu odnotowuje opnienia wzgldem zakadanego harmonogramu. W projektach objtych badaniem zdarzay si sytuacje, w ktrych wykonawcy nie zawsze mieli bezporedni wpyw na powstawanie opnie w kontraktach. Zdarzao si, e na skutek czynnikw zewntrznych (np. zmiana prawa) wystpoway problemy, ktre powodoway opnienia wykonawcy w realizowanym kontrakcie. Ponadto czsto kontrakty realizowane w ramach ISPA/FS byy wieloetapowe, przy czym etapy byy ze sob powizane i od siebie zalene. Pojawienie si opnienia w pierwszych etapach/zadaniach w kontrakcie, powodowao opnienia w realizacja caego kontraktu (np. gdy w ramach pierwszych etapw miay zosta opracowane produkty wykorzystywane w etapach nastpnych). Jak wykazano w innych fragmentach niniejszego raportu, jeden z kluczowych problemw powodujcych opnienia w realizacji projektw przygotowawczych ISPA/FS to zbyt krtkie harmonogramy przewidziane na realizacj kontraktw. Na w/w problem skada si te konieczno rozliczenia projektu przygotowawczego ISPA/FS zgodnie z okresem kwalifikowalnoci wydatkw (w innym wypadku, kontrakt rozliczany po tym terminie bdzie musia by zapacony ze rodkw wasnych PKP PLK S.A., co z kolei obnia efektywno udzielonego wsparcia z UE). W wielu projektach przygotowawczych ISPA/FS pojawiaa si konieczno gonienia terminw, tak by mc zrealizowa cay projekt w okresie kwalifik