Classix pl

download Classix pl

of 13

 • date post

  02-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

https://elektrodesign.pl/katalogi/ClassiX_PL.pdf

Transcript of Classix pl

 • Gira ClassiX

 • Szlachetne. Klasyczne. Odoskonaym ksztacie.

 • Gira ClassiXMosidz

  Perfekcyjnie dopracowane powierzchnie ociepym poysku zota wykonany zmosidzu program stylistyczny Gira ClassiX stwarza atmos-fer elegancji iluksusu. Cakowicie mosine lub zelementami wko-lorze czarnym albo kremowym starannie wykonane ramki zdelikatnie zaokrglonymi naroami doskonale nadaj si zarwno do wntrz oklasycznym wystroju, jak ionowoczesnej stylistyce.

  Gira ClassiX Gira ClassiX 0504

  Gira ClassiX mosidzczarnyUrzdzenie mosidz

 • 0706

  Gira ClassiX brzkremowyUrzdzenie brz

  Gira ClassiXBrz

  Ciepy kolor ijedwabista struktura powierzchni nadaj programowi stylistycznemu Gira ClassiX wykonanemu z brzu ekskluzywny charak-ter. Starannie, rcznie wyprodukowane ramki maj wyranie widoczn struktur powierzchni szlifowanej, co kademu egzemplarzowi nadaje unikalny wygld. Odpowiednio do atmosfery wntrza dostpne s ramki wykonane cakowicie zbrzu lub z czarnymi albo kremowymi wewntrznymi obramowaniami.

  Gira ClassiX Gira ClassiX

 • 0908

  Gira ClassiX Art mosidzczarnyUrzdzenie mosidz

  Gira ClassiX ArtKunsztowne ornamenty

  Linia wzornicza ClassiX Art uszlachetnia klasyczn elegancj programu stylistycznego Gira ClassiX dziki kunsztownie wygrawerowanym ornamentom. Delikatne wzory, wykonane laserowo, stwarzaj ciekawe akcenty zarwno wdotyku, jak iwizualnie.

  Gira ClassiX Art Gira ClassiX Art

 • Odmiany wzorniczeOdmiany wzornicze 1110

  Gira ClassiX Gira ClassiX Art

  Gira ClassiX mosidz

  wycznik przyciskowy Gira, mosidz

  Gira ClassiX Artmosidz

  wycznik przyciskowy Gira, mosidz

  Gira ClassiX mosidzkremowy

  wycznik przyciskowy Gira, mosidz

  Gira ClassiX Artmosidzkremowy

  wycznik przyciskowy Gira, mosidz

  Gira ClassiX mosidzczarny

  wycznik przyciskowy Gira, mosidz

  Gira ClassiX Artmosidzczarny

  wycznik przyciskowy Gira, mosidz

  Gira ClassiX brz

  wycznik przyciskowy Gira, brz

  Gira ClassiX Artbrz

  wycznik przyciskowy Gira, brz

  Gira ClassiX brzkremowy

  wycznik przyciskowy Gira, brz

  Gira ClassiX Artbrzkremowy

  wycznik przyciskowy Gira, brz

  Gira ClassiX brzczarny

  wycznik przyciskowy Gira, brz

  Gira ClassiX Artbrzczarny

  wycznik przyciskowy Gira, brz

 • Szeroki asortyment urzdze Szeroki asortyment urzdze 1312

  Gira ClassiX Art mosidzkremowyCzujnik przyciskowy 3 plus piciokrotny, mosidz*Przegld dostpnych pocze kolorw imateriaw mona znale wkatalogu fi rmy Gira.

  Szeroki asortyment urzdzePonad 280 inteligentnych urzdze

  Tradycyjny charakter ramek elegancko uzupenia najnowoczeniejsza technika: wprogramie stylistycznym Gira ClassiX mona zamontowa ponad 280* urzdze, zapewniajcych komfortowe ibezpieczne miesz-kanie od gniazd wtyczkowych poprzez system domofonowy a po liczne urzdzenia inteligentnych systemw zarzdzania budynkiem KNX / EIB.

 • 14

  Gira ClassiX Art mosidzczarnyCzujnik przyciskowy 3 plus podwjny, mosidz oraz czujnik przyciskowy 3 komfortowy potrjny, mosidz

  Szeroki asortyment urzdze 15

  Gira ClassiX mosidzkremowyWideounifon natynkowy, kremowy zpoyskiem

  Szeroki asortyment urzdze

 • 16

  Gira ClassiX brzczarnyCzytnik karty hotelowej, brz

  Szeroki asortyment urzdze 17

  Gira ClassiX Art brzkremowyRadio RDS, kremowy zpoyskiem

  Szeroki asortyment urzdze

 • System domofonowy Gira

  Gniazdo wtyczkowe, wycznik idomofon przy drzwiach mieszkania ztego samego programu stylistycznego to oferuje system domofonowy Gira. Asortyment obejmuje rne wideounifony iunifony gonomwice oraz unifony suchawkowe. Do instalowania na zewntrz Gira oferuje bramofony ze stali szlachetnej wprogramie stylistycznym TX_44 oraz do montau wsupkach, np. przy wjedzie do bramy.

  Gong natynkowyUnifon natynkowy UnifonWideounifon natynkowy

  Wideounifon zkolorowym wywietlaczem TFT

  Przyciskowy wycznik kontrolny

  Wycznik koyskowy zpolem opisowym

  Czujnik przyciskowy 3 podstawowy pojedynczy

  Podwjny wycznik kontrolny

  ciemniacz podwjnyciemniacz przyciskowy

  Uniwersalny ciemniacz zpokrtem

  ciemniacz dotykowy

  Wycznik przyciskowy

  Gira zaczanie, przyciskanie, ciemnianie

  Gira oferuje bogaty asortyment produktw, zwizanych zzaczaniem iciemnianiem wiata. Wyczniki przyciskowe, koyskowe lub pocigane, rnego rodzaju ciemniacze, gniazda zklapk lub polem opisowym asortyment Gira speni kade wymaganie.

  19

  Dziki serwisowi wykonywania opisw Gira mona wkilku krokach opracowa opisy rnych produktw Gira. Pro-fesjonalnie opisane klawisze lub szyldziki zopisem do czujnikw przyciskowych, unifonw ibramofonw oraz do lampki orientacyjnych isygnalizacyjne LED mona wygodnie zamwi wserwisie internetowym. Na klawiszach zmosidzu lub brzu napisy wykonywane s laserowo. Wicej informacji mona znale pod adresem www.marking.gira.com lub wkrajowym przedstawicielstwie Gira.

  Czujnik przyciskowy 3 plus podwjny oraz czujnik przyciskowy 3 komfortowy potrjny

  Czujnik przyciskowy 3 komfortowy potrjny

  Czujnik przyciskowy 3 podstawowy pojedynczy

  Wywietlacz informacyjny 2

  System Gira KNX / EIB

  System inteligentnej techniki wyposaenia budynku: KNX / EIB. Elastyczna technika magistralna umoliwia automatyza-cj icentralne sterowanie wszystkimi elementami instalacji elektrycznej wbudynku co zapewnia nie tylko wyszy kom-fort ibezpieczestwo, lecz take pozwala zaoszczdzi energi.

  Podwjny wycznik aluzjowy

  Klawiszowy przycisk sterujcy

  Przelacznik na klucz Elektroniczny ukad sterowania aluzjami 2

  Elektroniczny ukad sterowania aluzjami easy

  System sterowania aluzjami Gira

  Przez nacinicie przycisku, za pomoc zegara sterujcego lub systemu Gira KNX / EIB firma Gira oferuje liczne mo-liwoci podnoszenia iopuszczania aluzji, rolet lub markiz.Sugerujcego obecno podczas urlopu albo zwykorzystaniem programu astronomicznego, uwzgldniajcego dugo dnia wlecie izimie.

 • Teletechnika Gira

  Gira oferuje bogaty asortyment produktw zzakresu teletechniki, umoliwiajcych dostp do internetu, podczanie ante-ny czy gonikw albo rnych urzdze innych producentw. Moliwa jest ich instalacja wcianie, wtypowych kanaach podokiennych lub wpuszkach podogowych.

  21

  Gniazdo wtyczkowe zbolcem uziemiaj-cym

  Gniazdo wtyczkowe zbolcem uziemia-jcym iklapk

  Gniazdo wtyczkowe zbolcem uziemia-jcym ilampk orien-tacyjn LED

  Gniazdo wtyczkowe zbolcem uziemia-jcym isymbolem wtyczki

  Lampka orientacyjna LED zpiktogramem

  Lampka orientacyjna LED

  Lampka sygnalizacyjna LED

  Lampka orientacyjna LED zaluzj

  Tabliczka znazwiskiem/szyld orientacyjny

  Gniazdo przycze-niowe TAE zpolem opisowym

  Koncentryczne gniazdo antenowe TV/radio zdodatko-wym zczem SAT

  Moduowe zcze wtykowe Jack/Western zpolem opisowym

  Osona telekomuni-kacyjna zpolem opisowym izczem wtykowym D-Sub

  Zasilanie USB

  Gira owietlenie iorientacja

  Gira oferuje szeroki asortyment lampek orientacyjnych LED, ktre mona indywidualnie opisywa iwyposaa wpikto-gramy. Mog by stosowane jako znaki informacyjne ikierunkowe na schodach, we windach czy wtoaletach albo innych miejscach.

  Gniazda wtyczkowe Gira

  Asortyment Gira obejmuje gniazda wtyczkowe wrnych wykonaniach, midzy innymi zsymbolem gniazda, klapk ilampk orientacyjn LED do orientacji wnocy.

  Gniazdo przy-czeniowe gonikw stereo

  Czujnik przyciskowy 3 komfortowy potrjny

  Radio RDS

  Zcze wtyczkowe gonikw High-End WBT

  Urzdzenie kontrolno-sterownicze do obsugi systemu Revox multi-room

  Systemy audio Gira

  Wygodne sterowanie muzyk wrnych pomieszczeniach domu, komunikaty imuzyka wpoczekalni ulekarza, muzy-ka wtle wsklepie odzieowym: dziki systemom Revox multiroom iaudio Gira KNX / EIB mona zrealizowa te iwiele innych wymaga.

  Czytnik transponderKlawiatura kodowaCzytnik linii papilarnych

  Regulator temperatury pomieszczenia

  HigrostatRegulator cigy Regulator obiektu

  Gira Keyless In

  Gira oferuje trzy urzdzenia do kontroli dostpu bez uycia klasycznego klucza. S one dostpne wwersji stand-alone lub jako cz systemu domofonowego Gira. System Gira Keyless In otwiera drzwi za pomoc odcisku palca, kombinacji cyfr lub karty wszdzie tam, gdzie dostp ma by zastrzeony tylko dla okrelonych osb: przy wejciu do budynku, wpomiesz-czeniach technicznych lub przy wejciu do okrelonego wydziau.

  Gira ukady sterowania klimatyzacj iogrzewaniem

  Energooszczdne korzystanie zogrzewania iklimatyzacji staje si coraz waniejsze przy wzrastajcych cenach energii. Oprcz konwencjonalnej regulacji klimatyzacji Gira oferuje take regulatory zzegarem sterujcym lub do automatycznego sterowania za porednictwem systemu Gira KNX / EIB.

 • Od producenta wycznikw do dostawcy systemw

  Korzenie niemieckiego przedsibiorstwa rodzinnego Gira sigaj roku 1903. Richard Giersiepen skonstruowa modyfi ka-cj typowego wwczas przecznika dwigienkowego izgosi j doopatentowania. Dwa lata pniej razem zbratem Gusta-vem zaoy zakad wcelu rynkowej sprzeday swojego wyna-lazku oraz innych elementw instalacji elektrycznych wbu--dynkach. Tym samym bracia Giersiepen pooyli w1905 roku kamie wgielny dla ponad stuletniej historii sukcesu fi rmy, umoliwiajc rozwj od producenta wycznikw a do dostaw-cy systemw inteligentnej techniki wyposaenia budynku. Dzi-siaj fi rm Gira kieruje czwarta generacja rodziny.

  Jako iinnowacja

  Gira stawia od samego pocztku na jako nie tylko wza-kresie materiau iwykonania. Do dzisiaj centraln rol wcaym asortymencie produktw odgrywaj optymalizacja idalszy rozwj, dokadnie jak miao to miejsce przy zgaszaniu pierw-szego patentu. Wida to po licznych innowacjach, ktrymi Giraod ponad wieku wywiera wyrany wpyw na rynek tech-niki wyposa