Zuzanna Szereniuk Micha‚ Iwan

download Zuzanna Szereniuk Micha‚ Iwan

of 23

 • date post

  15-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  37
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Szkolenie 14-16 grudnia 2009r. PCE Lubań Projekt: Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań - gwarancją życiowego sukcesu. Zuzanna Szereniuk Michał Iwan. Część 2. Cele i korzyści z przeprowadzenia autodiagnozy. Współpraca szkoły z rodzicami. Cel główny. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Zuzanna Szereniuk Micha‚ Iwan

Szkolenie 14-16 grudnia 2009r. PCE Luba Projekt: Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowa- gwarancj yciowego sukcesu.

Szkolenie 14-16 grudnia 2009r.PCE LubaProjekt: Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowa - gwarancj yciowego sukcesu.

Zuzanna SzereniukMicha IwanCz 2Cele i korzyci z przeprowadzenia autodiagnozy.Wsppraca szkoy z rodzicami.

Cel gwnyDostarczenie dzieciom i rodzicom rnych informacji, ktre s niezbdne do podjcia trafnych* decyzji. *(Trafna decyzja to taka, ktra dostarcza zadowolenia i powoduje e optymalnie wykorzystujemy nasze zasoby.)

Informacje pomocne przy podejmowaniu decyzji (1)Dotyczce samego siebie.Dotyczce wiata zawodw.Informacje pomocne przy podejmowaniu decyzji (2)Dotyczce samego siebie: uwiadomienie sobie i nazwanie swoich zainteresowa, umiejtnoci, mocnych i sabych stron a take krytyczna ocena aktualnych osigni szkolnych.

Informacje pomocne przy podejmowaniu decyzji (3)Dotyczce wiata zawodw: zdobywanie informacji na temat zawodw, ktre dziecko szczeglnie interesuj, na czym one polegaj, w jakim rodowisku wykonuje si prac, jakie s wymagania i przeciwwskazania zdrowotne, jak szkol naley ukoczy aby zdoby wymarzony zawd.

Informacje pomocne przy podejmowaniu decyzji (4)Dotyczce samego siebie.Dotyczce wiata zawodw.

Zdobywaniu tych informacji su midzy innymi narzdzia diagnostyczne opracowane w ramach programu Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowa gwarancj yciowego sukcesu.

Narzdzia diagnostycznedla szkoy podstawowejdla gimnazjumdla szkoy ponadgimnazjalnejNarzdzia diagnostyczne (1)Dla szkoy podstawowej: Dziecko pozna rne rodowiska pracy i obszary pracy zawodowej. Wstpnie rozpozna swoje zainteresowania oraz pozna charakter pracy i zawody, ktre dziecku si podobaj.. Rozpoznanie zainteresowa i umiejtnoci ju na tym etapie edukacji pozwoli je rozwija, a w konsekwencji osiga sukcesy w szkole, a take umoliwi dalszy rozwj jednostki.

Narzdzia diagnostyczne (2)Dla gimnazjum: Ucze okreli swoje predyspozycje zawodowe i zainteresowania i na tej podstawie konstruuje swj plan kariery edukacyjnej i zawodowej. Ucze zidentyfikuje swoje mocne strony, bdzie mia szans zbudowania pozytywnego wizerunku wasnej osoby.

Narzdzia diagnostyczne (3)Dla gimnazjum: Rozwizanie testu zainteresowa okrelajcego motywacje, zainteresowania zawodowe, umiejtnoci kluczowe pozwoli gimnazjalicie dokona wyboru szkoy ponadgimnazjalnej i okreli obszar preferencji zawodowych w aspekcie przyszych rodowisk pracy.

Narzdzia diagnostyczne (4)Dla szkoy ponadgimnazjalnej: rozwizujc test umiejtnoci i zainteresowa ucze bdzie mg rozpozna swoje zdolnoci analityczne, umiejtnoci logicznego mylenia, podejmowania decyzji, umiejtnoci adaptacyjnych. Na podstawie tych informacji moliwe bdzie konstruowanie planu kariery zawodowej i okrelenie cieki edukacji na studiach wyszych.

Szkolenie 14-16 grudnia 2009r.PCE Luba

Test dla uczniw szk ponadgimnazjalnych - omwienie

Micha IwanCz 3Przygotowanie uczniw i rodzicw do korzystania z narzdzi do autodiagnozy.

Przygotowanie uczniw i rodzicw do korzystania z narzdzi do autodiagnozy.

Badania zostan przeprowadzone przez ankieterw, przy wspudziale doradcw zawodowych i pedagogw szkolnych, na terenie powiatu lubaskiego wrd dzieci i modziey od kl IV SP do klasy maturalnej. cznie badanie obejmie 5 tys. uczniw.Przygotowanie uczniw i rodzicw do korzystania z narzdzi do autodiagnozy.

Termin badania zostanie uzgodniony z dyrektorami szk. Wychowawcy klas bd wczeniej informowa rodzicw i uczniw o moliwoci wzicia udziau w badaniach.Kady z uczestnikw (rodzic lub penoletni ucze) zoy owiadczenie woli przystpienia do badania (udziau w projekcie).Przygotowanie uczniw i rodzicw do korzystania z narzdzi do autodiagnozy.

Rola szkoy i PP-P

(zebrania z rodzicami, lekcje wychowawcze, rozmowy indywidualne itp.)Przygotowanie uczniw i rodzicw do korzystania z narzdzi do autodiagnozy.

wynikiKady ucze po zakoczeniu badania otrzyma pisemn, zwiz opini . Ponadto bdzie mg skorzysta z rozmowy z pedagogiem szkolnym w sprawie uzyskanego w tecie wyniku.Z konsultacji doradcy zawodowego dla uczniw i rodzicw bdzie mona skorzysta w biurze projektu w siedzibie PCE drog e-mailow, telefoniczn i osobist.Przygotowanie uczniw i rodzicw do korzystania z narzdzi do autodiagnozy.

wynikiZestawy do autobadania bd udostpnione na stronach internetowych w wersji on-line. Po rozwizaniu testu dziki specjalnemu programowi komputerowemu ucze otrzyma wynik testu i opini wirtualnego doradcy. Interpretacja uzyskanych wynikw pomoe okreli indywidualne predyspozycje.Przygotowanie uczniw i rodzicw do korzystania z narzdzi do autodiagnozy.

wyniki

Kwestionariusze bada zostan opatrzone kodami zawierajcymi informacj o danych osobowych ucznia, szkole i klasie do ktrej uczszcza ucze, organie prowadzcym szko. Przygotowanie uczniw i rodzicw do korzystania z narzdzi do autodiagnozy.

WynikiBadania pilotaowe - 450 uczniw.Opracowanie informacji zbiorczych i raportu jakociowego z badania pilotaowego oraz standaryzacja narzdzi badawczych.Badania zasadnicze.Opracowanie raportw sumujcych, osobnych dla kadego etapu ksztacenia oraz raportu jakociowego podsumowujcego badania.Przekazanie raportu Zarzdowi PL, Wjtom i Burmistrzom Gmin powiatu jako dokumentu do wykorzystania przy budowie Strategii Rozwoju Owiaty Powiatu Lubaskiego.Materiay uzupeniajce1.Poradnik metodyczny dla nauczyciela zawierajcy scenariusze zaj z uczniami na wszystkich etapach ksztacenia.2.Poradnik metodyczno-informacyjny dla uczniw i rodzicw Moja cieka kariery, ktry zawiera instrukcj jak przeprowadzi autodiagnoz, jak czyta uzyskane wyniki.Istota testw on-lineUcze bdzie mg sam dokonywa diagnozy w okrelonym momencie swojej kariery edukacyjnej, nastpnie wykorzystujc kolejny formularz przeznaczony dla wyszego etapu ksztacenia ponowi badanie i porwna jego efekty.