Wystapienia publiczne dla niesmialych

download Wystapienia publiczne dla niesmialych

of 26

Embed Size (px)

description

Wystąpienia publiczne dla nieśmiałych

Transcript of Wystapienia publiczne dla niesmialych

  • 1. Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Wystpienia publiczne dla niemiaych" Darmowa publikacja dostarczona przez ProgramPartnerski.biz.pl Copyright by Zote Myli & Andrzej Kozdba, rok 2014 Autor: Andrzej Kozdba Tytu: Wystpienia publiczne dla niemiaych Data: 19.04.2014 Zote Myli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych w ksice. Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
  • 2. Spis treci Wstp..........................................................................................................9 CZ 1. Stres...........................................................................................13 Nie taki stres straszny............................................................15 Stres wspomaga koncentracj....................................... 15 Stres pobudza emocje................................................... 16 Stres zmniejsza uczucie godu...................................... 17 Stres mobilizuje do dziaania....................................... 17 Zaakceptuj stres.......................................................................18 Niemiay te moe.................................................................22 CZ 2. Przygotowanie do prezentacji.................................................. 25 Bd przygotowany..................................................................27 Zasoby.............................................................................29 Cel...................................................................................29 Plan................................................................................30 Tre...............................................................................31 Konspekt.........................................................................32 Rozpoznaj publiczno.............................................................34 Analiza DOPO.................................................................35
  • 3. Analiza demografii.........................................................36 Analiza oczekiwa..........................................................37 Analiza potrzeb..............................................................38 Analiza otoczenia...........................................................39 Wyznacz cel prezentacji..........................................................44 Dlaczego?........................................................................46 Po co?.............................................................................46 Co?..................................................................................47 Rozgrzej swj gos...................................................................50 Rady Aniki......................................................................51 Grupa 1: Oddech...........................................................52 Grupa 2: Gone mwienie bez obciania garda..... 55 Grupa 3: Dykcja.............................................................58 Publiczno jest twoim sprzymierzecem............................... 60 CZ 3. Niech si rozpocznie!................................................................65 Zacznij interesujco..................................................................68 Historia oparta na twoim dowiadczeniu i twoich przygodach...................................................................70 Wsplne dowiadczenie................................................. 71 Opowie.........................................................................72 Powszechnie znany fakt................................................. 73 Pytanie...........................................................................74 Zbuduj swj autorytet................................................... 75 Przygotuj si na niespodziewane.................................. 78 Problemy techniczne...................................................... 80 Haasy............................................................................81 CZ 4. Ucz si od innych.....................................................................83
  • 4. CZ 5. Mw tak, by ci suchali..........................................................91 YYY i sowa, ktre psuj przekaz........................................... 93 Co powoduj wypeniacze i dlaczego s ze?.............. 95 Jak si pozby YYY i innych wypeniaczy?................... 96 Czym zastpi wypeniacze?.......................................... 96 Chodzi, sta czy si odwrci?............................................100 Mw gestem i wzrokiem.......................................................103 Tempo mwienia....................................................................107 Jzyk prosty, lecz nie prostacki............................................109 Jzyk prosty, a nie naukowy................................................111 Co mwi liczby i statystyki?.....................................112 Multimedialne przygotowanie................................................115 CZ 6. Niech zacznie si koniec!.......................................................121 Pamitaj, co obiecae...........................................................123 Zakocz dobrze......................................................................124 Sposb 1: Dokocz to, czym rozpocze...................126 Sposb 2: Przedstaw inne rozwizanie.......................126 Pytania, pytania................................................................127 Co poszo dobrze, a co nie do koca?......................130 Zakoczenie............................................................................................137 Jeli znasz schematy, to moesz je ama...........................137 Jeli masz wyrobion mark, to nie musisz przejmowa si schematami.......................138 wicz i nie bd zbyt surowy w ocenie..............................138 Podzikowania i proba autora............................................................139
  • 5. CZ 2. Przygotowanie do prezentacji
  • 6. Mwca tak powinien skonstruowa przemwienie, by wyczerpa temat, ale nie wyczerpa suchaczy. Winston Churchill Najprostszym sposobem na pokonanie niemiaoci jest odpo-wiednie przygotowanie prezentacji. Nie chodzi tylko o sam tre, o to, co bdziemy mwi. Chcc by pewnym siebie mwc, musisz wiedzie te, do kogo kierujesz swoje sowa oraz co chcesz osign swoj wypowiedzi. Nie s to rzeczy, o ktre bdziesz mg zadba na scenie. Na niej dziaasz, wy-konujesz to, co wczeniej zaplanowae. Jeli chcesz, eby two-je sowa przynosiy skutek, musisz wyeliminowa bdy, ktre mog pojawi si jeszcze przed rozpoczciem prezentacji. Bdy, ktre moesz popeni przed prezentacj: brak przygotowania, nierozpoznana publiczno, brak okrelonego celu wystpienia, strach przed publicznoci. 26
  • 7. CZ 2. Przygotowanie do prezentacji Bd przygotowany Przygotowanie jest kluczowym elementem kadego wyst-pienia. Brzmi to banalnie, niestety czsto wanie ten etap jest pomijany lub robiony minimalnym nakadem si. Cz osb tak bardzo nie lubi wystpowa publicznie, e ju przed prezentacj wie, jak im pjdzie beznadziejnie. Wic na-wet nie ma sensu przygotowywa si do czego, co i tak nie wyjdzie. Okropny bd w myleniu! Niedowiadczeni mwcy nie potrafi dobrze przygoto-wa si do swojej prezentacji. Z kolei ci, ktrzy to dowiad-czenie posiadaj, z czasem wpadaj w przewiadczenie, e przygotowanie nie jest im potrzebne, bo wietnie znaj te-mat. I jedni, i drudzy popeniaj bd. Gdzie najczciej mona znale mwcw nieprzygoto-wanych? Najlepszym przykadem s szkolne i uniwersyteckie awy. Sam pamitam niejedn prezentacj z tamtego okresu, ktra nie bya dobrze przygotowana. Wykadowcy posiadaj wiedz merytoryczn, ale czsto nie sil si, by ich przekaz zawiera rnorodne treci. Z kolei studenci, ktrzy obecnie prezentuj coraz wiksz liczb projektw, gdy przychodzi do samego wystpienia, olewaj temat, gdy: albo nie chc wyj na zbyt gorliwych, albo nie przygotowali si do zaj. W efekcie tego typu dziaa, zarwno z jednej, jak i drugiej strony, czowiek moe opuci zajcia z przewiadczeniem, e bylejako prezentacji jest norm. I z t bylejakoci trafia nastpnie do firmy. Z moich obser-wacji wynika, e jeeli kto nie jest dowiadczonym sprzedawc lub handlowcem z powoania, to ma problem z odpowiednim 27