Wyk ł ad 2

of 38/38
Wykład 2 Siły Statyka. Warunki równowagi.
 • date post

  02-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  44
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Wyk ł ad 2. Siły Statyka. Warunki równowagi. Działa wiele sił. Nie działają siły. Żadne?. Siły rzeczywiste i pozorne. W układach przyspieszających pojawiają się siły pozorne. I zasada dynamiki Newtona. Postulat istnienia układu inercjalnego. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Wyk ł ad 2

 • Wykad 2SiyStatyka.Warunki rwnowagi.

 • Dziaa wiele si

 • Nie dziaaj siy.adne?

 • Siy rzeczywiste i pozorne.W ukadach przyspieszajcych pojawiaj si siy pozorne

 • I zasada dynamiki NewtonaPostulat istnienia ukadu inercjalnego.

  Ciao, na ktre nie dziaaj adne siy, lub dziaaj siy zrwnowaone, pozostaje w spoczynku lub porusza si ruchem jednostajnym

  W ukadach przyspieszajcych pojawiaj si siy pozorne

 • Siy rzeczywiste i pozorne.Dla obserwatora w spoczynku (poza samolotem) pieczka pozostaje w miejscu lub porusza si ruchem jednostajnym

 • Rodzaje si typy oddziaywa grawitacyjne elektromagnetyczne silne sabeRodzaje si: grawitacyjne tarcia sia nona skrzyda sia nacisku (dotyku) sia sprysta wiele innych

 • Wikszo problemw staramy si rozpatrywa w ukadzie inercjalnym unikamy rozpatrywania si pozornych (bezwadnoci, inercji); warunek rwnowagi si:Suma si dziaajcych na dane ciao jest zero (siy skadowe kompensuj si)

 • Traktor cignie wzWane, ktra sia dziaa na ktre ciao!Siy wzajemne s sobie rwne i przeciwnie skierowane(akcja rwna reakcji).III zasada dynamiki Newtona

 • Sia wypadkowa - suma si

 • Sia nacisku

 • Sia tarcia

 • Sia tarcia zaley od nacisku

 • Sia sprystociPrawo Hooka

 • Siy sprystocipochodz od si midzyatomowychSiy midzyatomowe s siami elektrycznymi (siy Coulomba)

 • Wypadkowa si powoduje przyspieszenie sa

 • Druga zasada dynamiki Newtona

  najwaniejsza zasada fizyki. sia powoduje przyspieszenie, nie prdko; masa jest wasnoci ciaa, okrelana przez stosunek siy do przyspieszenia, masa jest wielkoci addytywn (suma mas wielu cia jest mas cakowit), masa cika rwna masie bezwadnej!

 • Rozpad czstek elementarnych w komorze pcherzykowejTor czstki zakrzywia si w polu magnetycznym dziaa sia poprzeczna

 • Dowiadczenie Galileusza

  sia grawitacji proporcjonalna do masy ciaa, g natenie pola grawitacyjnego

  masa cika rwna masie bezwadnej!

  natnie pola grawitacyjnego lub przyspieszenie ziemskie W prni (jeli pomin opory powietrza) wszystkie ciaa spadaj z tym samym przyspieszeniem.

 • Newton jednostk siy

 • Sia grawitacjipole grawitacyjnePrawo Newtona

  rFgFg

 • sia cikocisia naciskuPaczka zsuwa si po rwni ruchem przyspieszonym

 • Rozkad siy na skadoweaaaP=mgN=mg cosaF=mg sinaSia grawitacji, ciar.

 • Sia naprenia liny: dziaa wzdu liny jednakowa wzdu liny.

 • Sia naprenia liny.

 • Pomiar siy naprenia liny.

 • Jednakowe naprenia odcinkw 1 i 2

 • Typowe problemy.

 • Maszyny proste (I) zmniejszaj si, ale wyduaj drog praca staa!rwnia pochya, klin;bloki (nacig liny stay)stay,ruchomy,wielokrkiblok rnicowy.P=5TT

 • osobny warunek rwnowagi dla kadego wza, jeli znamy siy wyporu kadego balonika, to

  naprenia odcinkw Ti zbiorem niewiadomych.

 • Warunek rwnowagi si:suma si dziaajcych na ciao (wypadkowa si) znika,

 • Wektor A jest pokazany na wykresie poniej. Skadowe x, y wynosz odpowiednio:

  A)(A sin , A cos ) lub (A sin , A cos )B)(A sin , A cos ) lub (A cos , A sin )C)(A sin , A sin ) lub (A sin , A cos )D)(A cos , A cos ) lub (A sin , A cos )E)(A cos , A cos ) lub (A cos , A cos )

 • Wektor A jest pokazany na wykresie poniej. Skadowe x, y wynosz odpowiednio:

  A)(A sin , A cos ) lub (A sin , A cos )B)(A sin , A cos ) lub (A cos , A sin )C)(A sin , A sin ) lub (A sin , A cos )D)(A cos , A cos ) lub (A sin , A cos )E)(A cos , A cos ) lub (A cos , A cos )

 • Masa m jest umieszczona na szorstkim nachyleniu pod ktem do poziomu. Sia F jest przyoona w gr nachylenie tak, e masa lizga si w gr rwni. Uywajc ry kompasowej, kierunek siy tarcia jest wzdu:

  A)(a)D)(d)B)(b)E)(e)C)(c)

 • Masa m jest umieszczona na szorstkim nachyleniu pod ktem do poziomu. Sia F jest przyoona w gr nachylenie tak, e masa lizga si w gr rwni. Uywajc ry kompasowej, kierunek siy tarcia jest wzdu:

  A)(a)D)(d)B)(b)E)(e)C)(c)

  *