SPORT & FITNESS MOBILE APPS POLAND

download SPORT & FITNESS MOBILE APPS POLAND

of 12

 • date post

  21-Oct-2014
 • Category

  Sports

 • view

  1.196
 • download

  0

Embed Size (px)

description

RAPORT APLIKACJE SPORT& FITNESS jest największym aktualnym zestawieniem produktów mobilnych obejmujących niezwykle modny i efektywny w ostatnim okresie obszar życia i biznesu w Polsce i na świecie. Ranking aplikacji dla platform iOS, Google Play, Windows Phone. Ciekawe dane statystyczne.

Transcript of SPORT & FITNESS MOBILE APPS POLAND

APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS

1

APLIKACJE MOBILNESPORT & FITNESS

RAPORT

Lipiec 2013r.

Partnerzy medialni:

APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS

2

Rynek aplikacji mobilnych jest jednym z najszybciej rozwijajcych si obszarw mobilnego biznesu. Wedug agencji badawczej De-loitte, do koca 2014 roku na caym wiecie zostanie pobranych ponad 70 mld aplikacji (prognoza zawiera dane dla: AppSto-re, Google Play, Windows Phone Marketplace). Jest caa masa spektakularnych przykadw, absolutny rekord pobia aplikacja Line Pop. W cigu 72 godzin wygenerowaa 17,5 miliona pobra (Distimo Publication Year 2012). W Polsce takiej wartoci do tej pory nie zanotowano, ale jest ju kilka aplikacji, ktre zostay po-brane w iloci ponad 1 milion.Aplikacje, jak powszechnie wiadomo, podzielone s na po-szczeglne kategorie. Kada z nich ma swoich zwolennikw, stopie zainteresowania przekada si na liczb pobra danego tytuu. W przypadku aplikacji patnych, take konkretne przy-chody finansowe dla developera. Jedn z najbardziej popular-nych kategorii aplikacji mobilnych jest Sport & Fitness. Global-na liczba instalacji aplikacji z obszaru Sport& Fitness wzronie o 63 proc. w latach 2012-2017. Liczba aplikacji wzrasta nie-zwykle dynamicznie: ze 156 milionw w 2012 roku wzro-nie do 248 milionw w 2017 roku (IMSResearch: The World Market for Sports & Fitness Monitors2013 Edition).

Skd takie zainteresowanie sektorem aplikacji w kategorii Sport & Fitness? Aplikacje z tej kategorii to nie tylko snobizm i moda. Kto nie zna takich tytuw, jak: Nike, Runtastic, Run-Keeper, Endomondo, czy polskie StreetQuest Run a Game? Aplikacje z tej kategorii to przykad praktycznego zastosowania i wykorzystania produktu z brany nowoczesnych technologii. Osobisty trener, licznik kalorii, licznik kilometrw, Trening z wy-korzystaniem geolokalizacji, wiele innych.Aplikacje z kategorii Sport& Fitness to temat bliski take auto-rom niniejszego Raportu. Z tym wiksz przyjemnoci zapra-szamy do lektury i wykorzystania wiedzy w praktyce!

Rys. 1: Perspektywy wzrostu globalnej liczby pobra aplikacji z kategorii Sport& Fitness.

rdo: IHS Inc. Lipiec 2013

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

80

120

160

180

200

220

235

248

Dariusz Adamczyk

e-mail: dadamczyk@time4mobi.pl e-mail: tomasz.cieslak@mitmedia.pl

Autorzy raportu

Tomasz Cielak

APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS

3

APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS

4

Historia aplikacji mobilnych jest nieduga, ale inten-sywna. 10 lipca 2008 roku Apple otworzyo App-Store. Chwil pniej, 23 padziernika 2008 roku powsta Android Market (aktualna nazwa: Google Play). 7 padziernika 2010 roku wystartowa Windows Phone Marketplace. Rynek aplikacji mobilnych zacz si roz-wija wraz z rynkiem urzdze typu smartphones (ich liczba w rkach uytkownikw przekroczya w 2013 roku 1 miliard).

Szacowana globalna liczba aplikacji mobilnych dostpnych do pobrania przez uytkownikw marketw (AppStore, Go-ogle Play, Windows Phone Marketplace) wyniosa na koniec 2012 roku 1,8 miliarda. I wanie 2012 by przeomowym okresem w temacie instalacji aplikacji Sport& Fitness przez uytkownikw na caym wiecie. W podanej liczbie 1,8 mi-liarda okoo 50 tysicy stanowi aplikacje z kategorii Sport& Fitness (wedug Ruder Finn mHealth Report). Z tego typu produktw korzysta aktywnie ponad 500 mil ionw uytkownikw. W ramach podziau na systemy operacyj-ne, aplikacji sportowych uywa rednio:

45 proc. uytkownikw Android 33 proc. uytkownikw iOS (iPhone) 8 proc. uytkownikw BlackBerry 3 proc. uytkownikw Windows Phone 3 proc. uytkownikw pozostaych systemw

operacyjnychW zakresie preferencji, najbardziej podane przez uytkownikw s aplikacje dotyczce:

CHARAKTERYSTYKA RYNKU APLIKACJI SPORT& FITNESS

Sposobu odywiania i diety Personalnych planw treningowych Licznikw kalorii

Gwne typy (rodzaje) aplikacji poszukiwane w App Store, Google Play i Windows Phone Marketplace w kategorii Sport& Fitness, to:

Aplikacje z motywatorem do dziaania (np. Nike+ Running; RunKeeper)

Produkty z funkcj licznika kilometrw/ dystansu (np. Endomondo; FitBit)

Spersonalizowane programy dietetyczne (np. MyFitnessPal; Meal Snap)

Aplikacje zawierajce dedykowane zestawy wicze (np.Touch Fit; P90X)

Perspektywy rozwoju dla aplikacji mobilnych w kategorii Sport & Fitness s wicej ni optymistyczne. Wedug Ra-portu ABI Research, rynek definiowany w tym sektorze b-dzie wart okoo 400 milionw USD w 2016 roku. Pod uwag wzito nie tylko aplikacje typowo rozrywkowe, lifestylowe jak modne na caym wiecie Endomondo czy Nike. Chodzi tak-e o portfolio mobilnych produktw stricte prozdrowotnych, aplikacji za pomoc ktrych mona nie tylko zmierzy ttno, ale take pomc sobie czy innym w przypadku powanych

problemw ze zdrowiem. Jako przykad mona poda polski produkt aplikacj Ratuj ycie.

Jak podaje agencja IHS, zanotowana do lipca 2013 roku glo-balna liczba 231 milionw instalacji aplikacji z kategorii Sport& Fitness zostaa wygenerowana przez nastpujce produkty (to aplikacje gwnie dla biegaczy, chocia cz w sobie funkcjo-nalnoci przydatne take pasjonatom innych sportw):

Runtastic Endomondo

MapMyFitness Runkeeper

APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS

5

Rynek aplikacji mobilnych w kategorii Sport& Fitness bdzie rozwija si w niespotykanej dotd skali, ich roczny wzrost liczby pobra ma wynosi 42 proc. Analitycy z agencji Stan-Fy przewiduj, e warto globalna tego segmentu (przychody generowane przez developerw, wydawcw, dystrybutorw) wyniesie 10,2 miliardy USD w 2018 roku.

Aplikacje z tej kategorii traktowane s wrcz jako wyznacznik najnowszych i perspektywicznych trendw w rozwoju mobil-nego rynku. Produkty z kategorii Sport& Fitnesss, przewaaj znaczco w produktach implementowanych w modnych aktu-alnie urzdzeniach SmartWatch. Aplikacje Sport &Fitness sta-nowi w tym segmencie warto 30 proc.

Fitness30%

Komunikacja21%

Komunikacja21%

Zdrowie18 %

Social Media16 %

Kategorie aplikacji w urzdzeniach SmartWatch z podziaem %

rdo: ON World

Jeeli chodzi o popularno poszczeglnych aplikacji, rankingi na caym wiecie niespecjalnie si rni. Wyjtkiem s aplika-cje wyprodukowane przez lokalnych developerw (opis polskich aplikacji znajduje si w nastpnym rozdziale Raportu). Najbardziej popularny i wiarygodny ranking aplikacji przygotowuje agencja badawcza Distimo. Kategori znan u nas jako Sport & Fitness,

Calorie Counter & Diet Tracker Ab Workouts FreeNike+ Running Run with Map My Run -GPS Running, Jog, Walk, Workout Tracking and

Calorie Count

RunKeeper - GPS Track Running Walking

Cycling

Czytaj bezpatnie nasze cyfrowe wydania magazynw

http://cyfrowewydania.pl

REKLAMA

Distimo definiuje jako Healthcare& Fitness. Firma prezentuje dane globalne, prezentowane w niniejszym Raporcie dane dotycz najbardziej reprezentatywnego rynku USA. W zestawieniu z lipca 2013 (dokadna liczba pobra jest dostpna po okresie 1-2 mie-sica) najpopularniejsze aplikacje dla platform AppStore, Google Play i Windows Phone Store to midzy innymi:

APPSTORE aplikacje bezpatne:

APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS

6

APPSTORE aplikacje patne:

Sleep Cycle alarm clock Full Fitness : Exercise Workout Trainer

Couch-to-5K Fitness Buddy : 1700+ Exercise Workout Journal

Zombies, Run!

GOOGLE PLAY aplikacje bezpatne:

Calorie Counter MyFitnessPal WebMD for Android

Period Tracker RunKeeper

Lose It!

GOOGLE PLAY aplikacje patne:

Endomondo Sports Tracker PRO Couch-to-5K

Runtastic PRO Zombies, Run!

White Noise

APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS

7

Windows Phone Store aplikacje bezpatne:

MyFitnessPal Sleep

Stopwatch Gym PocketGuide

Period Tracker

Windows Phone Store aplikacje patne:

Weight Story Runtastic PRO

Calorie Tracker Sound Meditation

Running Matew

APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS

8

APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS

9

APLIKACJE SPORT & FITNESS RYNEK POLSKA

Polski sektor apl ikacj i mobi lnych z katego-r i i Sport& F i tness rozwi ja s i rwnolegle do t rendw globalnych. Wzrasta systematycznie z mod na f itness i zdrowy styl ycia. Rynek cechuje si ogromnym potencjaem i wci daleko do nasyce-nia, w porwnaniu do innych krajw. W Polsce 3 proc. osb regularnie korzysta z usug klubw fitness (rednia europejska to 14%). IHRSA szacuje, e roczne przy-chody z tego biznesu w Polsce to 430 miliony dolarw. Wedug szacunkw firmy Star Fitness SA cz dystry-bucyjna (dostawcy sprztu do klubw fitness) warta bya w 2012 roku okoo 80 mln zotych, a konsumencka (kluby fitness i ich czonkowie) ponad 2,3 mld zotych. Euro-barometr Komisji Europejskiej wskazuje, e warto brany rynku sport& fitness w Polsce wynosi ponad mi-liard zotych. Nie ma jeszcze niestety dokadnych nada wskazujcych precyzyjn warto rynku aplikacji w ka-tegoriach Sport, Fitness, Zdrowy styl ycia w Polsce, ale to kwestia czasu.

Jak wyglda potencja rynku aplikacji sportowych w Polsce? Dane nie s usystematyzowane, ale wystarczy przejrze profile znajomych w serwisach spoecznociowych. Wik-szo osb ulega modzie na sport, aktywnie przy tym korzysta z aplikacji mobilnych. Zdecydowanymi dominan-tami w tej kategorii s aplikacje zagraniczne, dostpne w polskiej wersji jzykowej: Nike+, Endomondo, RunKe-eper,