R1, Vp=3 DD9 0 km/h klasa D, K - pulawska-lubelska.pl · Adam Ziemiński mgr inż. Piotr...

of 1 /1
07 D-S2WAX-EGI-B1-GEN-GEN-1004-R07-pzt Tytuł rysunku / Drawing title: Numer rysunku / Drawing number: Rewizja / Revision: Skala / Scale: Data / Date: Branża / Discipline: Nr tomu / Volume: Egis International S.A. 15, avenue du Centre, CS 20538 Guyancourt Jednostka projektowania / Designer: Nazwa obiektu budowlanego / Name of building object: Stadium / Drawing status: Adres obiektu budowlanego / Adress of building object: 78286 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex - France Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S. GP Mosty Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Spółka Cywilna Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie Inwestor / Investor: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa Siedziba biura projektowego w Polsce: ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa Konsorcjum Wykonawcy robót budowlanych / Contructor: egis Dróg Krajowych i Autostrad Generalna Dyrekcja TOM 01 Rozmieszczenie arkuszy: 02.2017 PROJEKT BUDOWLANY ul. Bruzdowa 42, 02-991 Warszawa / POLSKA a r k . 10 0 1 a r k . 100 2 a r k . 1 0 03 a r k . 1004 a r k . 1015 a r k . 1 0 05 a r k . 100 7 a r k . 1006 a r k . 1 00 8 a r k . 1 010 a r k . 1 017 a r k . 1 0 1 8 a r k . 1009 a r k . 10 1 1 a r k . 1 0 12 a r k . 1013 a r k . 10 1 4 Podpis / Sign: Projektant / Designer: Projektant / Designer: Projektant / Designer: Sprawdzający / Verify: Main Designer: Główny Projektant / mostowa drogowa drogowa drogowa drogowa drogowa Sprawdzający / Verify: mostowa Projektant / Designer: mgr inż. Anna Manecka SLK/1812/POOE/07 SLK/3199/PWOE/10 mgr inż. Grzegorz Kowalczyk Sprawdzający: elektryczna elektryczna MAZ/0200/POOS/08 Projektant / Designer: Sprawdzający: 78/DOŚ/05 Projektant / Designer: Sprawdzający: MAZ/0173/POOS/05 MAZ/0336/POOS/11 sanitarna sanitarna Projektant / Designer: Sprawdzający: mgr inż. Wojciech Grzesiak Projektant / Designer: Sprawdzający: 02477/04/U 266/2/94 mgr inż. Grzegorz Giermakowski telekomunikacyjna telekomunikacyjna Projektant / Designer: Projektant / Designer: Sprawdzający: WA-54/90 arch. krajobrazu MAZ/0433/POOS/09 sanitarna sanitarna St-359/88 LUB/0114/ZOOK/05 mgr inż. Piotr Rebajn mgr inż. Konrad Glib mgr inż. Adam Ziemiński mgr inż. Piotr Szczepański mgr inż. Rafał Sabisz mgr inż. Rafał Lewoczewicz dr inż. Agnieszka Halicka mgr inż. Beata Skorupińska mgr inż. Joanna Karczewska mgr inż. Maciej Joniewicz mgr inż. Konrad Stelmasiak mgr inż. Wojciech Barański mgr inż. Natalia Maćków mgr inż. Zbigniew Bartosik mgr inż. Sylwester Rukść MAZ/0194/POOD/04 88/DOŚ/10 MAZ/0313/PWBD/15 MAZ/0311/PWBD/15 POM/0286/POOM/09 POM/0057/PWOM/08 ZAP/0130/PWOD/05 Stanowisko / Post: Imię i nazwisko / Full name: Numer uprawnień / License: Specjalność / Discipline: Main Designer: Główny Projektant / Projektant / Designer: Projektant / Designer: MAZ/0032/PBM/16 MAZ/0028/PBM/16 mgr inż. Łukasz Wolszczak mgr inż. Michał Adamek mostowa mostowa 1:500 SITE DEVELOPMENT PLAN PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU / Projektant / Designer: Sprawdzający / Verify: MAZ/0310/POOK/08 MAZ/0008/POOK/06 mgr inż. Mariusz Łęgowski mgr inż. Tomasz Mazur mgr inż. Sławomir Rabenda ODCINEK 1 OD KM 5+086,05 DO KM 8+523,19 (Z WĘZŁEM, KM OKOŁO 11+500,00) O DŁUGOŚCI OK. 6,5 KM ZADANIE „B” - OD WĘZŁA PRZYCZÓŁKOWA (Z WĘZŁEM, KM OKOŁO 5+050,00) DO WĘZŁA WAŁ MIEDZESZYŃSKI NA ODCINKU OD WĘZŁA „PUŁAWSKA” DO WĘZŁA „LUBELSKA” BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-2 POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY WIELOBRANŻOWA Sprawdzający / Verify: mgr inż. Piotr Mazurowski drogowa arch. krajobrazu mgr inż. Katarzyna Kowalska mgr inż. Edyta Bernadkiewicz i krajobrazu ochrona przyrody Projektant / Designer: mgr inż. Krystian Binder WAM/0066/POOK/10 konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjno-budowlana Projektant / Designer: Sprawdzający: Projektant / Designer: Sprawdzający: mgr inż. Dariusz Stępiński MAZ/0025/POOE/03 MAP/0081/PWBE/15 elektryczna elektryczna mgr inż. Krzysztof Oleksiewicz Projektant / Designer: MAZ/0072/POOS/12 Sprawdzający: Roman Płatos mgr inż. Kamil Płatos GP-III-7342/67/93 Projektant / Designer: Sprawdzający: mgr inż. Małgorzata Kobyłko architektoniczna mgr inż. Mikołaj Ostapiuk KPOKK IA 61/2009 WMOIA/459/OKK/04 architektoniczna Sprawdzający: mgr inż. Magdalena Anisienia konstrukcyjno-budowlana wodno-melioracyjna dzielnica: Wilanów województwo mazowieckie, powiat: miasto stołeczne Warszawa, miejscowość: Warszawa, Sprawdzający: Projektant / Designer: MAZ/0380/POOK/09 Sprawdzający: Projektant / Designer: KUP/0070/PWOS/04 Sprawdzający: Projektant / Designer: MAP/0147/POOE/06 MAP/0148/POOE/06 Sprawdzający: Projektant / Designer: KUP/0146/POOS/08 Sprawdzający: Projektant / Designer: sanitarna mgr inż. Aretta Grzybowska mgr inż. Stanisław Woźniewicz sanitarna elektryczna elektryczna sanitarna sanitarna konstrukcyjna konstrukcyjna mgr inż. Elżbieta Siwek mgr inż. Krzysztof Kulik mgr inż. Sebastian Binięda mgr inż. Anita Zysek mgr inż. Robert Siudut mgr inż. Roman Józef Sowiński SWK/0192/PWBKb/15 WRR-DT/131/25/2002 UAN-NB-8386-5/90/86 Wk UAN-NB-8386-5/84/87 Wk POM/0078/POOD/08 Sprawdzający: Projektant / Designer: Sprawdzający: Projektant / Designer: LUB/0045/PWBE/16 MAZ/0176/POOD/11 mgr inż. Witold Doboszyński ST-270/97 mostowa mostowa elektryczna elektryczna drogowa drogowa mgr inż. Edward Zabawa Wa-51/90 St-31/80 mgr inż. Jacek Puchalski mgr inż. Marcin Kłos inż. Adam Wyrzykowski mgr inż. Andrzej Walczuk St-150/87 Projektant / Designer: Projektant / Designer: Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Kapłański mgr inż. Joanna Hodor mgr inż. Andrzej Dec SLK/5665/PWOE/14 SLK/4808/POOK/13 WBPP-NB-7210/31/84 konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjno-budowlana elektryczna sanitarna sanitarna sanitarna sanitarna Nr dypl. 121411 Nr dypl. 1179/WE/2002 Nr dypl. W1/5/03 Nr dypl. 38468 ochrona środowiska ............................................................................................................................. kartograficznego operatem nr BG.6640.15292.2016 z dnia 06.02.2017r. projektowych przyjętej do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i Potwierdzam zgodność podkładu mapowego z oryginałem mapy do celów N a r k . 10 1 6 T y m cz a s o wy k ana ł ob i ego wy g r od za z i e m n a T y m cza s o wa k l a s a D , K R 1 , V p = 30 k m / h DD 9 5779850 . 00 7 50 71 00 . 00 577 9 900 . 00 750 7 500 . 0 0 2 0 / 1 19 / 1 18 / 2 18 / 1 T p R I I d r d r R III a 5 / 1 4 / 1 d r T p 24 / 1 R II R II R III a R III a 24 / 2 23 / 1 R II 6 / 2 6 / 1 5 / 2 5 / 1 2 / 2 2 / 1 T p R II T p T p d r d r T p 15 / 1 14 / 1 8 / 3 8 / 1 7 / 3 6 / 2 9x R II T p R I I T p d r d r R III a R II R II R II R III a W 33 / 1 18 / 2 18 / 1 17 / 2 17 / 1 15 / 2 15 / 1 14 / 2 14 / 1 15x T p T p T p T p d r 23 / 2 d r 33 / 2 d r 6 / 2 R II 7 / 3 R II R u c z a j R I I I a d r R I I R II R II R II R II R I I R I I R I I R I I R II R II R II R II R II R II R I II a R III a R I II a R I II a R III a R I II a R III a R III a R II I a d r g P 50 t mA t mA t mA g D 5 0 w o D 1 0 0 w j .a s f . j . a s f . j .a s f . j . z . u . j . z . u . j . z . u . j .z . j .z . w j . z . j . z . j .z . wD 1 00 g D 50 6 . 3 3 j . z . w w R II R I II a R II R II I a R II R II I a W R II R III a R II R III a d r W p R II R I II a j .b e t . j .b e t . g - 28 7 2 / 1 6 k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k - 2872 / 16 k - 2872 / 16 k - 2 8 72 / 16 k - 2872 / 16 k-2872/16 k - 2872 / 16 k - 2872 / 1 6 k - 28 72 / 1 6 e W- 2872 / 16 e W- 2872 / 16 t - 2 87 2 / 1 6 t - 2 87 2 / 1 6 t - 2872 / 16 t - 2 8 7 2 / 1 6 t - 2872 / 1 6 t - 2872 / 16 t - 28 72 / 1 6 t - 2872 / 16 t - 2872 / 16 t - 2872 / 16 t - 2 872 / 16 w - 2 87 2 / 1 6 w - 2 8 72 / 16 e N - 2 87 2 / 1 6 e N - 2 8 72 / 16 e N - 2 87 2 / 1 6 e N - 2872 / 16 e N - 2872 / 16 e N - 2 8 72 / 16 e N - 28 7 2 / 1 6 e N - 2872 / 1 6 e N - 2 8 7 2 / 1 6 e N - 2 872 / 16 e N - 2872 / 16 e N - 2872 / 16 e N - 2872 / 16 e N - 287 2 / 1 6 212 . 2121 212 . 2122 212 . 2134 212 . 2135 212 . 2136 R I I R II R I I R I I R II R III a R I I R I I R I I I a R II d r d r R II I a p r o j . l . r o z g r . p r o j . l . r o z g r . p r o j . l . r o z g r . p r o j . l . r o z g r . p r o j . l . r o z g r . p r o j . l . r o z g r . p r o j . l . r o z g r . p r o j . l . r o z g r . p r o j . l . r o z g r . p r o j . l . r o z g r . p r o j . l . r o z g r . p r o j . l . r o z g r . p r o j . l . r o z g r . p r o j . l . r o z g r . p r o j . l . r o z g r . p r o j . l . r o z g r . p r o j . l . r o z g r . 10637 10638 10642 10644 10642 9 8 6 5 1 7 4 3 2 14 15 23 8 14 33 15 18 17 17 16 18 6 4 5 6 7 15 16 6 17 8 4 . 3 6 4 . 79 4 . 90 5 . 45 5 . 54 5 . 56 5 . 5 8 5 . 6 1 5 . 63 5 . 6 4 5 . 64 5 . 66 5 . 66 5 . 67 5 . 68 5 . 69 5 . 7 0 5 . 72 5 . 73 5 . 7 3 5 . 75 5 . 77 5 . 7 7 5 . 78 5 . 79 5 . 79 5 . 7 9 5 . 80 5 . 80 5 . 8 0 5 . 81 5 . 82 5 . 83 5 . 83 5 . 84 5 . 84 5 . 8 5 5 . 89 5 . 8 9 5 . 89 5 . 8 9 5 . 90 5 . 90 5 . 90 5 . 91 5 . 91 5 . 91 5 . 91 5 . 9 2 5 . 92 5 . 92 5 . 92 5 . 92 5 . 92 5 . 93 5 . 93 5 . 9 3 5 . 9 3 5 . 93 5 . 93 5 . 93 5 . 9 4 5 . 95 5 . 95 5 . 95 5 . 95 5 . 96 5 . 96 5 . 96 5 . 96 5 . 97 5 . 97 5 . 97 5 . 97 5 . 98 5 . 98 5 . 98 5 . 98 5 . 99 5 . 99 6 . 00 6 . 00 6 . 01 6 . 01 6 . 01 6 . 0 1 6 . 01 6 . 01 6 . 02 6 . 0 2 6 . 03 6 . 04 6 . 04 6 . 0 4 6 . 05 6 . 0 5 6 . 05 6 . 05 6 . 06 6 . 0 6 6 . 0 6 6 . 07 6 . 0 8 6 . 0 8 6 . 08 6 . 09 6 . 09 6 . 09 6 . 09 6 . 10 6 . 10 6 . 10 6 . 1 0 6 . 10 6 . 10 6 . 11 6 . 11 6 . 11 6 . 11 6 . 11 6 . 11 6 . 1 3 6 . 13 6 . 14 6 . 14 6 . 14 6 . 15 6 . 15 6 . 15 6 . 15 6 . 16 6 . 16 6 . 1 7 6 . 17 6 . 18 6 . 18 6 . 18 6 . 18 6 . 1 8 6 . 19 6 . 1 9 6 . 19 6 . 19 6 . 20 6 . 2 0 6 . 20 6 . 2 0 6 . 21 6 . 21 6 . 21 6 . 31 6 . 22 6 . 22 6 . 2 2 6 . 2 3 6 . 23 6 . 23 6 . 2 3 6 . 25 6 . 2 5 6 . 26 6 . 26 6 . 27 6 . 27 6 . 28 6 . 30 6 . 30 6 . 30 6 . 3 1 6 . 31 6 . 31 6 . 32 6 . 3 3 6 . 33 6 . 34 6 . 3 5 6 . 35 6 . 36 6 . 36 6 . 3 7 6 . 37 6 . 37 6 . 38 6 . 38 6 . 39 6 . 39 6 . 39 6 . 4 0 6 . 41 6 . 4 1 6 . 41 6 . 42 6 . 42 6 . 42 6 . 42 6 . 43 6 . 44 6 . 45 6 . 45 6 . 45 6 . 45 6 . 45 6 . 45 6 . 45 6 . 46 6 . 46 6 . 46 6 . 4 6 6 . 48 6 . 48 6 . 49 6 . 49 6 . 50 6 . 50 6 . 5 0 6 . 51 6 . 5 1 6 . 51 6 . 5 2 6 . 53 6 . 53 6 . 54 6 . 54 6 . 54 6 . 54 6 . 54 6 . 5 4 6 . 57 6 . 57 6 . 57 6 . 57 6 . 58 6 . 5 9 6 . 59 6 . 5 9 6 . 60 5 . 3 6 6 . 62 6 . 6 2 6 . 62 6 . 6 2 6 . 62 6 . 63 6 . 63 6 . 64 6 . 6 5 6 . 65 6 . 6 5 6 . 66 6 . 66 6 . 66 6 . 7 6 . 69 6 . 69 6 . 69 6 . 69 6 . 70 6 . 7 0 6 . 70 6 . 71 6 . 71 6 . 71 6 . 7 2 6 . 73 6 . 7 4 6 . 74 6 . 75 6 . 7 5 6 . 75 6 . 77 6 . 77 6 . 77 6 . 77 6 . 78 6 . 8 6 . 79 6 . 7 9 6 . 79 6 . 80 6 . 80 6 . 80 6 . 80 6 . 80 6 . 8 6 . 81 6 . 81 6 . 8 1 6 . 81 6 . 82 6 . 8 2 6 . 83 6 . 83 6 . 8 4 6 . 85 6 . 86 6 . 86 6 . 86 6 . 8 6 6 . 87 6 . 88 6 . 88 6 . 88 6 . 89 6 . 89 6 . 90 6 . 90 6 . 9 6 . 91 6 . 92 6 . 92 6 . 93 6 . 93 6 . 9 4 6 . 94 6 . 95 6 . 96 7 . 0 6 . 97 6 . 97 6 . 97 6 . 9 8 6 . 98 7 . 0 7 . 01 7 . 01 7 . 02 7 . 0 2 7 . 02 7 . 05 7 . 0 5 7 . 0 5 7 . 0 6 7 . 0 7 7 . 0 8 7 . 11 7 . 1 2 7 . 12 7 . 12 7 . 1 4 7 . 14 7 . 14 7 . 15 7 . 17 7 . 1 7 7 . 1 9 7 . 20 7 . 21 7 . 2 1 7 . 21 7 . 22 7 . 2 2 7 . 24 7 . 2 6 7 . 26 7.27 7 . 27 7 . 27 7 . 29 7 . 30 7 . 3 0 7.32 7 . 3 2 7 . 3 2 7 . 32 7 . 3 3 7 . 33 7 . 33 7 . 34 7 . 3 5 7 . 3 5 7 . 3 5 7 . 35 7 . 36 7 . 36 7 . 37 7 . 3 7 7 . 37 7 . 3 7 7 . 38 7 . 38 7 . 38 7 . 3 8 7 . 39 7 . 39 7 . 39 7 . 39 7 . 4 0 7 . 41 7 . 4 1 7 . 41 7 . 41 7 . 41 7 . 42 7 . 4 2 7 . 43 7 . 44 7 . 44 7 . 4 4 7 . 45 7 . 4 5 7 . 45 7 . 4 5 7 . 45 7 . 46 7 . 4 6 7 . 46 7 . 46 7 . 47 7 . 4 7 7 . 47 7 . 47 7 . 49 7 . 50 7 . 50 7 . 5 9 5 . 6 2 5 . 8 1 5 . 39 8 . 16 3 , 0 0 3,00 R 3 , 00 R 3 , 00 R 2 , 00 R 2 , 00 5 . 0 % 2 n N 2n N 2n N 279W 279W 279W 279W 279W 279W 279W 279W 279W 279W 279W 279W 279W 245W 245W 245W 245W 245W 245W 245W 245W 245W 245W 245W 245W 245W 245W 245W 245W 245W 245W 245W 245W 245W 26W 26W 26W 245W 245W 26W Z b i o r n i k Z B 11 Z b i o r n i k Z B 10 u l . Ru cza j k m 6 + 219 . 5 2 ( p r z e j śc i e d l a p ł a z ó w ) P r ze pu s t P Z - 01 k m 6 + 5 58 . 0 1 P r ze pu s t P - 03 k m 6 + 747 ( p r z e j śc i e k m6 + 366 . 64 q = 3 . 0 % k m6 + 366 . 64 q = 3 . 0 % 6 + 400 6 + 500 6 + 600 6 + 700 6 + 8 0 0 6 + 9 00 6 + 366 . 64 KK P = P L K A = 861 . 68 R = - 1350 . 00 0 , 50 3 , 50 3 , 50 3 , 50 3 , 50 20 , 00 11 , 25 2 0 , 00 9 , 75 9 , 50 0 , 50 3 , 50 3 , 50 3 , 50 3 , 50 3 , 50 3 , 50 3 , 50 3 , 5 0 3 , 50 3 , 5 0 3 , 50 3 , 5 0 3 , 5 0 3 , 5 0 2 , 00 2 , 8 0 3 , 50 2 , 3 0 2 , 00 9 , 50 9 , 75 17 , 6 0 2 0 , 6 0 1 , 90 1 , 90 30 , 0 0 R 50 , 00 R 50 , 00 R k m6 + 674 L = 10 . 00 m , P r o j . r u r a R 15 , O 600 mm , k m6 + 748 L = 21 . 0 0 m , P r o j . r u r a R 17 , O 600 mm , k m6 + 748 L = 24 . 00 m , P r o j . r u r a R 1 8 , O 600 m m , k m6 + 9 0 9 L = 5 . 0 0 m , P r o j . r u r a R 19 , O 6 0 0 mm , 1 + 300 k m1 + 3 0 4 . 8 1 k m1 + 3 1 9 . 81 k m1 + 35 4 . 1 9 k m1 + 363 . 22 0 + 100 0 + 200 k m0 + 032 . 91 P L K k m0 + 112 . 12 K L K k m0 + 209 . 44 P L K k m0 + 270 . 26 K L K R = 250 . 00 R = 250 . 00 R = - 600 . 00 R = - 600 . 00 0 + 300 + 5 . 43 + 5 . 3 9 0 + 4 0 0 k m0 + 364 . 37 P L K k m0 + 412 . 51 K L K R = - 1000 . 00 R = - 1000 . 00 0 + 500 0 + 600 k m0 + 600 . 76 K . T . k m0 + 876 , 03 k l a s a D , K R 1 , V p = 30 k m / h DD 9 k m0 + 853 , 35 P r o j . z j az d i ndy w i du a l ny k m0 + 8 34 , 0 0 P r o j . z j az d i n d y w i d u a l n y k m1 + 289 , 25 P r o j . z j az d i ndy w i du a l ny k m0 + 184 , 65 P r o j . z j az d i ndy w i du a l ny k m0 + 087 , 94 P r o j . z j az d i ndy w i du a l ny P11 k m0 + 307 , 23 D r og a do j az do w a DD P12 k l a s a D , K R 1 , V p = 30 k m / h DD 10b k l a s a D , K R 1 , V p = 30 k m / h DD 10b k m0 + 239 . 72 P r o j . z j az d i ndy w i du a l ny P 0 6 0 + 800 0 + 900 1 + 000 1 + 100 1 + 200 1 + 300 0 + 994 . 83 K L K = P L K 1 + 012 . 55 K L K = P L K 1 + 3 1 9 . 8 1 K L K = P L K 1 + 35 4 . 19 K L K 1 + 3 63 . 22 K . T . R = - 160 . 00 R = - 1700 . 00 R = - 1600 . 00 R = - 160 . 00 R = 1 00 . 00 R = - 1 6 00 . 00 R = 1 00 . 0 0 2 . 0 % 3 . 0 % 2 . 0 % 3 . 0 % 2 . 0 % 2 . 0 % 2 . 0 % 2 . 0 % 2 . 0 % 5 , 0 % 2 . 0 % 0 . 0 % 0 + 8 0 0 0 + 90 0 1 + 000 1 + 059 1 + 059 2 . 0 % 2 . 0 % R 6 , 00 5 , 60 2 , 8 0 2 , 80 3 , 00 3 , 00 8 , 0 0 3 , 50 5 , 00 R 9 , 0 0 R 9 , 0 0 R 6 , 0 0 R 9 , 00 R 9 , 00 R 3 , 00 R 3 , 0 0 R 3 , 0 0 3 , 00 R 3 , 00 3,00 0 , 75 2 , 50 2 , 50 0 , 75 5 , 00 3 , 00 R 3 , 00 R 3 , 0 0 3 , 50 R 9 , 00 R 9 , 00 R 9 , 00 R 9 , 0 0 0 , 75 2 , 50 2 , 50 0 , 75 5 , 00 12 , 50 10 , 00 3 , 00 R 9 , 00 R 3 , 00 R 3 , 00 R 3 , 0 0 R 3 , 0 0 R 3 , 00 R 3 , 00 R 9 , 00 R 9 , 00 1 , 50 2 , 00 a k u s t y c z n e g o P 2 , h = 2 , 5 m po c z ą t e k e k r anu k m6 + 8 30 a k u s t y c z n e go L 2 , h = 2 , 5 m po cz ą t e k e k r anu k m6 + 91 0 N N 9 8 6 5 1 7 4 3 2 14 15 23 8 14 33 15 18 17 17 16 18 6 4 5 6 7 15 16 6 17 8 23 23 2 0 2 0 24 24

Embed Size (px)

Transcript of R1, Vp=3 DD9 0 km/h klasa D, K - pulawska-lubelska.pl · Adam Ziemiński mgr inż. Piotr...

 • 07D-S2WAX-EGI-B1-GEN-GEN-1004-R07-pzt

  Tytu rysunku / Drawing title:

  Numer rysunku / Drawing number: Rewizja / Revision:

  Skala / Scale: Data / Date:

  Brana / Discipline:

  Nr tomu / Volume:

  Egis International S.A.

  15, avenue du Centre, CS 20538 Guyancourt

  Jednostka projektowania / Designer:

  Nazwa obiektu budowlanego / Name of building object:

  Stadium / Drawing status:

  Adres obiektu budowlanego / Adress of building object:

  78286 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex - France

  Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S.

  GP Mosty

  Przedsibiorstwo Budowy Drg i Mostw Sp. z o.o.

  Spka Cywilna

  Generalny Dyrektor Drg Krajowych i Autostrad

  z siedzib w Warszawie

  Inwestor / Investor:

  ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

  Siedziba biura projektowego w Polsce:

  ul. Puawska 182, 02-670 Warszawa

  Konsorcjum Wykonawcy robt budowlanych / Contructor:

  egis

  Drg Krajowych i Autostrad

  Generalna Dyrekcja

  TOM 01

  Rozmieszczenie arkuszy:

  02.2017

  PROJEKT BUDOWLANY

  ul. Bruzdowa 42, 02-991 Warszawa / POLSKA

  ark. 1001

  ark. 1

  002

  ark. 1003 ark. 1004

  ark. 1

  015

  ark. 100

  5

  ark. 1

  007

  ark. 1

  006

  ark. 10

  08

  ark. 1010

  ark. 1

  017

  ark. 1

  018

  ark. 10

  09

  ark. 1011

  ark. 1012

  ark. 1013

  ark. 1014

  Podpis / Sign:

  Projektant / Designer:

  Projektant / Designer:

  Projektant / Designer:

  Sprawdzajcy / Verify:

  Main Designer:

  Gwny Projektant /mostowa

  drogowa

  drogowa

  drogowa

  drogowa

  drogowa

  Sprawdzajcy / Verify: mostowa

  Projektant / Designer: mgr in. Anna Manecka SLK/1812/POOE/07

  SLK/3199/PWOE/10 mgr in. Grzegorz KowalczykSprawdzajcy:

  elektryczna

  elektryczna

  MAZ/0200/POOS/08Projektant / Designer:

  Sprawdzajcy: 78/DO/05

  Projektant / Designer:

  Sprawdzajcy: MAZ/0173/POOS/05

  MAZ/0336/POOS/11 sanitarna

  sanitarna

  Projektant / Designer:

  Sprawdzajcy:

  mgr in. Wojciech GrzesiakProjektant / Designer:

  Sprawdzajcy: 02477/04/U

  266/2/94

  mgr in. Grzegorz Giermakowski

  telekomunikacyjna

  telekomunikacyjna

  Projektant / Designer:

  Projektant / Designer:

  Sprawdzajcy:

  WA-54/90

  arch. krajobrazu

  MAZ/0433/POOS/09 sanitarna

  sanitarnaSt-359/88

  LUB/0114/ZOOK/05

  mgr in. Piotr Rebajn

  mgr in. Konrad Glib

  mgr in. Adam Ziemiski

  mgr in. Piotr Szczepaski

  mgr in. Rafa Sabisz

  mgr in. Rafa Lewoczewicz

  dr in. Agnieszka Halicka

  mgr in. Beata Skorupiska

  mgr in. Joanna Karczewska

  mgr in. Maciej Joniewicz

  mgr in. Konrad Stelmasiak

  mgr in. Wojciech Baraski

  mgr in. Natalia Makw

  mgr in. Zbigniew Bartosik

  mgr in. Sylwester Ruk

  MAZ/0194/POOD/04

  88/DO/10

  MAZ/0313/PWBD/15

  MAZ/0311/PWBD/15

  POM/0286/POOM/09

  POM/0057/PWOM/08

  ZAP/0130/PWOD/05

  Stanowisko / Post: Imi i nazwisko / Full name: Numer uprawnie / License: Specjalno / Discipline:

  Main Designer:

  Gwny Projektant /

  Projektant / Designer:

  Projektant / Designer: MAZ/0032/PBM/16

  MAZ/0028/PBM/16

  mgr in. ukasz Wolszczak

  mgr in. Micha Adamek

  mostowa

  mostowa

  1:500

  SITE DEVELOPMENT PLAN

  PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU /

  Projektant / Designer:

  Sprawdzajcy / Verify: MAZ/0310/POOK/08

  MAZ/0008/POOK/06 mgr in. Mariusz gowski

  mgr in. Tomasz Mazur

  mgr in. Sawomir Rabenda

  ODCINEK 1 OD KM 5+086,05 DO KM 8+523,19

  (Z WZEM, KM OKOO 11+500,00) O DUGOCI OK. 6,5 KM

  ZADANIE B - OD WZA PRZYCZKOWA (Z WZEM, KM OKOO 5+050,00) DO WZA WA MIEDZESZYSKI

  NA ODCINKU OD WZA PUAWSKA DO WZA LUBELSKA

  BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-2 POUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY

  WIELOBRANOWA

  Sprawdzajcy / Verify: mgr in. Piotr Mazurowski drogowa

  arch. krajobrazu mgr in. Katarzyna Kowalska

  mgr in. Edyta Bernadkiewiczi krajobrazu

  ochrona przyrody

  Projektant / Designer: mgr in. Krystian Binder WAM/0066/POOK/10 konstrukcyjno-budowlana

  konstrukcyjno-budowlana

  konstrukcyjno-budowlana

  Projektant / Designer:

  Sprawdzajcy:

  Projektant / Designer:

  Sprawdzajcy:

  mgr in. Dariusz Stpiski MAZ/0025/POOE/03

  MAP/0081/PWBE/15

  elektryczna

  elektryczna mgr in. Krzysztof Oleksiewicz

  Projektant / Designer:

  MAZ/0072/POOS/12Sprawdzajcy:

  Roman Patos

  mgr in. Kamil Patos

  GP-III-7342/67/93

  Projektant / Designer:

  Sprawdzajcy: mgr in. Magorzata Kobyko

  architektoniczna mgr in. Mikoaj Ostapiuk KPOKK IA 61/2009

  WMOIA/459/OKK/04 architektoniczna

  Sprawdzajcy: mgr in. Magdalena Anisienia

  konstrukcyjno-budowlana

  wodno-melioracyjna

  dzielnica: Wilanw

  wojewdztwo mazowieckie, powiat: miasto stoeczne Warszawa, miejscowo: Warszawa,

  Sprawdzajcy:

  Projektant / Designer: MAZ/0380/POOK/09

  Sprawdzajcy:

  Projektant / Designer:

  KUP/0070/PWOS/04

  Sprawdzajcy:

  Projektant / Designer: MAP/0147/POOE/06

  MAP/0148/POOE/06

  Sprawdzajcy:

  Projektant / Designer:

  KUP/0146/POOS/08

  Sprawdzajcy:

  Projektant / Designer:

  sanitarnamgr in. Aretta Grzybowska

  mgr in. Stanisaw Woniewicz sanitarna

  elektryczna

  elektryczna

  sanitarna

  sanitarna

  konstrukcyjna

  konstrukcyjna mgr in. Elbieta Siwek

  mgr in. Krzysztof Kulik

  mgr in. Sebastian Binida

  mgr in. Anita Zysek

  mgr in. Robert Siudut

  mgr in. Roman Jzef Sowiski

  SWK/0192/PWBKb/15

  WRR-DT/131/25/2002

  UAN-NB-8386-5/90/86 Wk

  UAN-NB-8386-5/84/87 Wk

  POM/0078/POOD/08

  Sprawdzajcy:

  Projektant / Designer:

  Sprawdzajcy:

  Projektant / Designer:

  LUB/0045/PWBE/16

  MAZ/0176/POOD/11

  mgr in. Witold Doboszyski ST-270/97 mostowa

  mostowa

  elektryczna

  elektryczna

  drogowa

  drogowa

  mgr in. Edward Zabawa Wa-51/90

  St-31/80mgr in. Jacek Puchalski

  mgr in. Marcin Kos

  in. Adam Wyrzykowski

  mgr in. Andrzej Walczuk St-150/87

  Projektant / Designer:

  Projektant / Designer:

  Sprawdzajcy:

  mgr in. Grzegorz Kapaski

  mgr in. Joanna Hodor

  mgr in. Andrzej Dec

  SLK/5665/PWOE/14

  SLK/4808/POOK/13

  WBPP-NB-7210/31/84konstrukcyjno-budowlana

  konstrukcyjno-budowlana

  elektryczna

  sanitarna

  sanitarna

  sanitarna

  sanitarna

  Nr dypl. 121411

  Nr dypl. 1179/WE/2002

  Nr dypl. W1/5/03

  Nr dypl. 38468

  ochrona rodowiska

  .............................................................................................................................

  kartograficznego operatem nr BG.6640.15292.2016 z dnia 06.02.2017r.

  projektowych przyjtej do ewidencji pastwowego zasobu geodezyjnego i

  Potwierdzam zgodno podkadu mapowego z oryginaem mapy do celw

  N

  ark. 1

  016

  Tym

  czaso

  wy ka

  na o

  biegowy

  gro

  dza zie

  mna

  Ty

  mczaso

  wa

  klasa D, K

  R1, Vp=30

  km/h

  DD9

  5779850.00

  750710

  0.00

  5779900.00

  7507500.00

  20/1

  19/1

  18/2

  18/1

  Tp

  RII

  dr

  dr

  RIIIa

  5/1

  4/1

  dr

  Tp

  24/1

  RII

  RII

  RIIIa

  RIIIa

  24/2

  23/1

  RII

  6/2

  6/1

  5/2

  5/1

  2/2

  2/1

  Tp

  RII

  Tp

  Tp

  dr

  dr

  Tp

  15/1

  14/1

  8/3

  8/1

  7/36/2

  9x

  RII

  Tp

  RII

  Tp

  dr

  dr

  RIIIa

  RII

  RII

  RII RIIIa

  W

  33/1

  18/2

  18/1

  17/2

  17/1

  15/2

  15/1

  14/2

  14/1

  15x

  Tp

  Tp

  Tp

  Tp

  dr

  23/2

  dr33/2

  dr

  6/2

  RII

  7/3

  RII

  Ruczaj

  RIIIa

  dr

  RII

  RII

  RII

  RII

  RII

  RII

  RII

  RII

  RII

  RII

  RII

  RII

  RII

  RII

  RII

  RIIIa RIIIa

  RIIIa

  RIIIa

  RIIIa

  RIIIa

  RIIIa

  RIIIa

  RIIIa

  dr

  gP50

  tmA

  tmA

  tmA

  gD50

  woD10

  0

  w

  j.

  asf.

  j.

  asf.

  j.

  asf.

  j. z.u.

  j. z.u.

  j. z.u.

  j.

  z.

  j.

  z.

  w

  j. z.

  j. z.

  j. z.

  wD10

  0

  gD50

  6.33

  j.

  z.

  w

  w

  RII

  RIIIa

  RII

  RIIIa

  RII

  RIIIa

  W

  RII

  RIIIa

  RII

  RIIIa

  dr

  Wp

  RII

  RIIIa

  j.

  bet.

  j. bet.

  g-2872/16

  k

  k

  k

  k

  k

  k k

  k

  kk

  kk k

  k

  k kk

  k

  k

  k

  k

  k

  k

  k

  k

  k

  k

  k

  k

  k

  k

  k

  k

  k

  k

  k

  k

  k

  k

  k

  k

  k

  k

  k

  kk

  kk

  kk

  k

  k

  k

  kkk

  kk

  k

  k

  k

  k

  k-2872/1

  6

  k-2872/1

  6

  k-2872/16

  k-2872/16

  k-2872/16

  k-2872/16

  k-2872/16

  k-2872/16

  eW-2872/16

  eW-2872/16

  t-2872/16

  t-2872/16

  t-2872/16

  t-2872/16

  t-2872/16

  t-2872/1

  6

  t-2872

  /16

  t-2872/16

  t-2872/16

  t-2872/16

  t-2872/16

  w-2872/16

  w-2872/16

  eN-2872/16

  eN-2872/

  16

  eN-2872/

  16

  eN-2872/16

  eN-2872/16

  eN-2872/16

  eN-2872/16

  eN-2872/16

  eN-2872/16

  eN-2872/

  16

  eN-2872/16

  eN-2872/16

  eN-2872/16

  eN-2872/16

  212.2121

  212.2122

  212.2134

  212.2135

  212.2136

  RII

  RII

  RII

  RII

  RII

  RIIIa

  RII

  RII

  RIIIa

  RII

  dr dr

  RIIIa

  proj. l. rozgr.proj. l. ro

  zgr.

  proj. l. roz

  gr.

  proj. l. rozgr.

  proj. l. rozgr.

  proj. l. rozgr.

  proj. l. ro

  zgr.

  proj. l. ro

  zgr.

  proj. l. rozgr.

  proj. l. rozgr.

  proj. l. rozgr.

  proj. l. rozgr.

  proj. l. ro

  zgr.

  proj. l. ro

  zgr.

  proj. l. rozgr.

  proj. l. rozgr.

  proj. l. r

  ozgr.

  10637

  10638

  10642

  10644

  10642

  9

  8

  6

  5

  1

  7

  4

  3

  2

  14

  15

  23

  8

  14

  33

  15

  1817

  17

  16

  18

  6

  4

  5

  6

  7

  15

  16

  6

  17

  8

  4.36

  4.79

  4.9

  0

  5.45

  5.54

  5.56

  5.58

  5.61

  5.63

  5.64

  5.64

  5.66

  5.66

  5.67

  5.68

  5.69

  5.70

  5.72

  5.73

  5.7

  3

  5.75

  5.77

  5.77

  5.78

  5.79

  5.79

  5.79

  5.80

  5.80

  5.80

  5.81

  5.82

  5.83

  5.83

  5.84

  5.84

  5.85

  5.89

  5.89

  5.89

  5.89

  5.90

  5.90

  5.90

  5.91

  5.91

  5.91

  5.91

  5.92

  5.92

  5.92

  5.92

  5.92

  5.92

  5.93

  5.93

  5.93

  5.93

  5.93

  5.93

  5.93

  5.94

  5.95

  5.95

  5.95

  5.95

  5.96

  5.96

  5.96

  5.96

  5.97

  5.97

  5.97

  5.97

  5.98

  5.98

  5.98

  5.98

  5.99

  5.99

  6.00

  6.00

  6.01

  6.01

  6.01

  6.01

  6.01

  6.01

  6.02

  6.02

  6.03

  6.04

  6.04

  6.04

  6.05

  6.05

  6.05

  6.05

  6.06

  6.06

  6.06

  6.07

  6.08

  6.08

  6.08

  6.09

  6.09

  6.09

  6.09

  6.10

  6.10

  6.10

  6.10

  6.10

  6.10

  6.11

  6.11

  6.11

  6.11

  6.11

  6.11

  6.13

  6.13

  6.14

  6.14

  6.14

  6.15

  6.15

  6.15

  6.15

  6.16

  6.16

  6.17

  6.17

  6.18

  6.18

  6.18

  6.18

  6.18

  6.19

  6.19

  6.19

  6.19

  6.20

  6.20

  6.20

  6.20

  6.21

  6.21

  6.21

  6.3

  1

  6.22

  6.22

  6.22

  6.23

  6.23

  6.23

  6.23

  6.25

  6.25

  6.26

  6.26

  6.27

  6.27

  6.28

  6.30

  6.30

  6.30

  6.31

  6.31

  6.31

  6.32

  6.33

  6.33

  6.34

  6.35

  6.35

  6.36

  6.36

  6.37

  6.37

  6.37

  6.38

  6.38

  6.39

  6.39

  6.39

  6.40

  6.41

  6.41

  6.41

  6.42

  6.42

  6.42

  6.42

  6.43

  6.44

  6.45

  6.45

  6.45

  6.45

  6.45

  6.45

  6.45

  6.46

  6.46

  6.46

  6.46

  6.48

  6.48

  6.49

  6.49

  6.50

  6.50

  6.5

  0

  6.51

  6.51

  6.51

  6.52

  6.53

  6.53

  6.54

  6.54

  6.54

  6.54

  6.54

  6.5

  4

  6.57

  6.57

  6.57

  6.57

  6.58

  6.59

  6.59

  6.59

  6.60

  5.3

  6

  6.62

  6.62

  6.62

  6.62

  6.62

  6.63

  6.63

  6.64

  6.65

  6.65

  6.6

  5

  6.66

  6.66

  6.6

  6

  6.7

  6.69

  6.69

  6.69

  6.69

  6.70

  6.70

  6.70

  6.71

  6.71

  6.71

  6.72

  6.73

  6.74

  6.74

  6.75

  6.75

  6.75

  6.77

  6.77

  6.77

  6.77

  6.78

  6.8

  6.79

  6.79

  6.7

  9

  6.80

  6.80

  6.80

  6.80

  6.80

  6.8

  6.81

  6.81

  6.81

  6.81

  6.82

  6.82

  6.83

  6.83

  6.8

  4

  6.85

  6.86

  6.86

  6.86

  6.86

  6.8

  7

  6.88

  6.88

  6.88

  6.8

  9

  6.89

  6.90

  6.90

  6.9

  6.91

  6.92

  6.926.9

  3

  6.9

  36.94

  6.9

  4

  6.956.96

  7.0

  6.97

  6.97

  6.97

  6.9

  8

  6.98

  7.0

  7.01

  7.01

  7.0

  2

  7.0

  2

  7.0

  27.0

  5

  7.05

  7.0

  5

  7.0

  6

  7.07

  7.0

  8

  7.11

  7.12

  7.12

  7.12

  7.14

  7.14

  7.14

  7.15

  7.17

  7.17

  7.19

  7.20

  7.21

  7.21

  7.21

  7.2

  2

  7.22

  7.2

  4

  7.26

  7.2

  6

  7.27

  7.27

  7.27

  7.297.3

  0

  7.3

  0

  7.32

  7.3

  2

  7.32

  7.32

  7.33

  7.33

  7.3

  37.34

  7.35

  7.3

  5

  7.3

  5

  7.3

  5

  7.3

  6

  7.3

  6

  7.37

  7.3

  7

  7.3

  7

  7.3

  7

  7.3

  8

  7.3

  8

  7.3

  8

  7.3

  8

  7.3

  9

  7.3

  9

  7.39

  7.3

  9

  7.4

  0

  7.4

  1

  7.4

  1

  7.4

  1

  7.4

  1

  7.4

  17.4

  2

  7.42

  7.4

  3

  7.44

  7.4

  4

  7.4

  4

  7.45

  7.45

  7.45

  7.4

  57.4

  5

  7.4

  6

  7.4

  6

  7.46

  7.4

  6

  7.4

  7

  7.4

  7

  7.47

  7.47

  7.49

  7.5

  0

  7.50

  7.59

  5.62

  5.8

  1

  5.3

  9

  8.16

  3,00

  3,00R3,

  00R3,00

  R2,00

  R2,00

  5.0%

  2n

  N

  2n

  N

  2n

  N

  279

  W

  279

  W

  279

  W

  279

  W

  279

  W

  279

  W

  279

  W

  279

  W

  279

  W

  279

  W

  279

  W

  279

  W

  279

  W

  245

  W

  245

  W

  245

  W

  245

  W

  245

  W

  245

  W

  245

  W

  245

  W

  245

  W

  245

  W

  245

  W

  245

  W

  245

  W

  245

  W

  245

  W

  245

  W

  245

  W

  245

  W

  245

  W

  245

  W

  245

  W

  26

  W

  26

  W26

  W

  245

  W

  245

  W

  26

  W

  Zbiornik

  ZB11

  Zbiornik Z

  B10

  ul. R

  uczaj

  km 6+219.52

  (przejcie dla pazw)

  Przepust PZ-01

  km 6+558.01Przepust P-03

  km 6+747

  .51

  (przejcie d

  la maych z

  wierzt)

  Przepust

  PZ-02

  km 6+

  366.64

  q = 3.0%

  km 6+

  366.64

  q = 3.0%

  6+400

  6+500

  6+600

  6+700

  6+800

  6+900

  6+366.64

  KKP=PLK

  A=861.68

  R=-1350.00

  0,50

  3,50

  3,50

  3,50

  3,50

  20,00

  11,25

  20,00

  9,75

  9,50

  0,50

  3,503,503,503,503,50

  3,50

  3,503,50

  3,503,50

  3,503,50

  3,503,50

  2,00

  2,80

  3,502,30

  2,00

  9,50

  9,7517,60

  20,60

  1,90

  1,90

  30,00R

  50,00R

  50,00R

  km 6+

  674L=

  10.00m,

  Proj. rura R

  15, O600 m

  m,

  km 6+

  748L=

  21.00m,

  Proj. rura R

  17, O600 m

  m,

  km 6+

  748L=

  24.00m,

  Proj. rura R

  18, O600 m

  m,

  km 6+

  909L=

  5.00m,

  Proj. rura R

  19, O600 m

  m,

  1+300

  km 1+304.81

  km 1+319.81

  km 1+

  354.19

  km 1+

  363.22

  0+100

  0+200

  km 0+032.91

  PLK km 0+

  112.12

  KLK km 0+

  209.44

  PLK

  km 0+

  270.26KLK

  R=250.00

  R=250.00

  R=-600.00

  R=-600.00

  0+300

  +5.43

  +5.39

  0+400

  km 0+

  364.37PLK

  km 0+

  412.51KLK

  R=-1000.00

  R=-1000.00

  0+500

  0+600

  km 0+

  600.76K.T.

  km 0+876,03

  klasa D,

  KR1, Vp=

  30 km/hDD9

  km 0+

  853,35

  Proj. zjazd indyw

  idualny

  km 0+

  834,00

  Proj. zjazd indyw

  idualny

  km 1+289,25

  Proj. zjazd indyw

  idualny

  km 0+

  184,65

  Proj. zjazd indyw

  idualny

  km 0+

  087,94

  Proj. zjazd indyw

  idualny

  P11

  km 0+307,23

  Droga dojazdow

  a DD

  P12

  klasa D, KR1,

  Vp=30 km/hDD10

  b

  klasa D, KR1, Vp=30 km/hDD10b

  km 0+

  239.72

  Proj. zjazd indyw

  idualny

  P06

  0+800

  0+900

  1+000

  1+100

  1+200

  1+300

  0+994.83

  KLK

  =PLK

  1+012.55

  KLK

  =PLK

  1+319.81KLK

  =PLK

  1+354.19

  KLK

  1+363.22

  K.T.

  R=-160.00

  R=-1700.00

  R=-1600.00

  R=-160.00

  R=100.00

  R=-1600.00

  R=100.00

  2.0%

  3.0%

  2.0%

  3.0%

  2.0%

  2.0%

  2.0%2.0%

  2.0%

  5,0%

  2.0%

  0.0%

  0+800 0+

  900

  1+000

  1+059

  1+059

  2.0%

  2.0%

  R6,00

  5,602,802,80

  3,003,00

  8,00

  3,50

  5,00

  R9,00

  R9,00

  R6,00

  R9,00R9,00

  R3,00

  R3,00

  R3,003,00

  R3,00

  3,00

  0,75

  2,502,50

  0,755,00

  3,00

  R3,00

  R3,00

  3,50

  R9,00

  R9,00

  R9,00

  R9,00

  0,75

  2,502,50

  0,755,00

  12,50

  10,00

  3,00

  R9,00 R3,00R

  3,00

  R3,00

  R3,00

  R3,00

  R3,00

  R9,00

  R9,00

  1,50

  2,00

  akustycznego P2, h =

  2,5 mpocztek ekranu

  km 6+

  830

  akustycznego L2, h = 2,5 m

  pocztek ekranukm 6+910

  N

  N

  9

  8

  6

  5

  1

  7

  4

  3

  2

  14

  15

  23

  8

  14

  33

  15

  1817

  17

  16

  18

  6

  4

  5

  6

  7

  15

  16

  6

  17

  82323

  2020

  2424