mgr inż. Marcin Cholewa

of 14 /14
ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Przyczyny zróżnicowania wyników działalności produkcji zwierzęcej prowadzonych metodami konwencjonalnymi mgr inż. Marcin Cholewa

Embed Size (px)

description

Przyczyny zróżnicowania wyników działalności produkcji zwierzęcej prowadzonych metodami konwencjonalnymi. mgr inż. Marcin Cholewa. Brojlery kurze Żywiec wołowy Krowy mleczne Wyniki zaprezentowano dla 3 grup gospodarstw. Były to grupy, które poniosły najniższe średnie najwyższe - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of mgr inż. Marcin Cholewa

Page 1: mgr inż. Marcin Cholewa

ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ

Przyczyny zróżnicowania wynikówdziałalności produkcji zwierzęcej

prowadzonych metodami konwencjonalnymi

mgr inż. Marcin Cholewa

Page 2: mgr inż. Marcin Cholewa

Brojlery kurze Żywiec wołowy Krowy mleczne

Wyniki zaprezentowano dla 3 grup gospodarstw. Były to grupy, które poniosły

najniższe średnie najwyższe

koszty bezpośrednie ogółem na jednostkę produkcji.

Wyniki dla działalności produkcji zwierzęcejw 2006 roku

Page 3: mgr inż. Marcin Cholewa

Brojlery kurzewyniki w wydzielonych grupach gospodarstw

Wyszczególnienie

Gospodarstwa, w których poziom kosztów bezpośrednich ogółem był:

najniższy średni najwyższy

Produkcja żywca brutto dt 6971 4522 4346

Waga sprzedawanych brojlerów

kg/szt 2,30 2,34 2,17

W przeliczeniu na 100 kg żywca drobiowego brutto

Wartość produkcji

240 252 272

Koszty bezpośrednie 184 213 264

Nadwyżka bezpośrednia 56 39 8

Nakłady pracy ogółem godz. 1,2 1,0 1,3

Page 4: mgr inż. Marcin Cholewa

Struktura kosztów bezpośrednich ogółem produkcji 100 kg żywca drobiowego brutto

Page 5: mgr inż. Marcin Cholewa

Struktura zużycia pasz treściwych w przeliczeniu na 100 kg żywca drobiowego netto

Page 6: mgr inż. Marcin Cholewa

Żywiec wołowywyniki w wydzielonych grupach gospodarstw

Wyszczególnienie

Gospodarstwa, w których poziomkosztów bezpośrednich ogółem był:

najniższy średni najwyższy

Produkcja żywca brutto dt 87 67 76

Waga sprzedawanych zwierząt

kg/szt 602 505 546

W przeliczeniu na 100 kg żywca wołowego brutto

Wartość produkcji

482 463 489

Koszty bezpośrednie 277 364 449

Nadwyżka bezpośrednia bez płatności uzupeł.

205 99 40

Nadwyżka bezpośrednia   214 105 53

Nakłady pracy ogółem godz. 11,2 7,7 10,2

Page 7: mgr inż. Marcin Cholewa

Struktura kosztów bezpośrednich ogółem produkcji 100 kg żywca wołowego brutto

Page 8: mgr inż. Marcin Cholewa

Struktura zużycia pasz ogółem produkcji100 kg żywca wołowego netto

Page 9: mgr inż. Marcin Cholewa

Krowy mlecznewyniki w wydzielonych grupach gospodarstw

Wyszczególnienie

Gospodarstwa, w których poziom kosztów bezpośrednich ogółem był:

najniższy średni najwyższy

Średniorocz. stan krów szt. 12,3 19,4 28,4

Wydajność mleka l 4291 5236 6449

Cena sprzedaży mleka zł/l 0,90 0,99 1,02

W przeliczeniu na 1 krowę mleczną

Wartość produkcji

4594 5859 7215

Koszty bezpośrednie 1235 2036 3128

Nadwyżka bezpośrednia bez płatności uzupeł.

3359 3823 4087

Nadwyżka bezpośrednia

3553 3986 4303

Nakłady pracy ogółem godz. 169 134 137

Page 10: mgr inż. Marcin Cholewa

Struktura wartości produkcji krów mlecznychw wydzielonych grupach gospodarstw

Page 11: mgr inż. Marcin Cholewa

Struktura kosztów bezpośrednich ogółem utrzymania krowy mlecznej

Page 12: mgr inż. Marcin Cholewa

Struktura zużycia pasz w przeliczeniuna krowę mleczną

Page 13: mgr inż. Marcin Cholewa

Wnioski Brojlery kurze Najlepszy wynik w postaci nadwyżki bezpośredniej osiągnęli producenci żywca

drobiowego którzy ponieśli najniższe koszty bezpośrednie na jednostkę produkcji, pomimo najniższej ceny sprzedaży za kg wyprodukowanego żywca. Poziom kosztów bezpośrednich wynikał ze struktury kosztu pasz treściwychoraz ich zużycia na 1 kg przyrostu żywca.

Żywiec wołowy Największą wartość nadwyżki bezpośredniej osiągnęli rolnicy ponoszący

najniższe koszty bezpośrednie na jednostkę produkcji żywca wołowego. Ichpoziom wynikał z najniższego kosztu pasz ogółem, a w szczególności pasz własnych towarowych. Grupa ta uzyskała również relatywnie wysoką cenę za sprzedany żywiec.

Krowy mleczne Najwyższy poziom nadwyżki bezpośredniej w przeliczeniu na 1 krowę mleczną

uzyskali rolnicy ponoszący najwyższe koszty bezpośrednie . Wysokość poniesionych nakładów pieniężnych (w szczególności na pasze treściwe) przełożyła się na wydajność mleczną krów. Najwyższa w tej grupie była również cena sprzedaży mleka.

Page 14: mgr inż. Marcin Cholewa

Dziękuję za uwagę