Prezi pl

download Prezi pl

of 6

Embed Size (px)

description

Multimedialne piątki w WSL, Materiały na szkolenie w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie.

Transcript of Prezi pl

  • 1. PREZI.COMTomasz Walasek Prezi.com Nowy wymiar prezentacji Ten projekt zosta zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlaj jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialnoci za umieszczon w nich zawarto merytoryczn.
  • 2. Prezi.comNIESAMOWITE PREZENTACJE ZA DARMO I W SIECICZYM JEST PREZI?Prezi to aplikacja, z pomoc ktrej stworzysz niecodzienneprezentacje online i za darmo.Dzisiaj ju niemal kady widzia prezentacje przygotowane w programie Microsoft PowerPoint. Bymoe Ty rwnie przygotowywaa i wywietlaa takie prezentacje. PowerPoint to znakomite narzdziea przygotowane w nim prezentacje pozwalaj urozmaici wykad czy wystpienie. Zwikszy si jegoprzekazu. Przyku wzrok i uwag suchaczy. Ale PowerPoint nie jest za darmo. No i chyba jest jutroszeczk nudne, nieprawda?Niedawno odkryem Prezi i myl, e bdziesz t aplikacj zachwycona podobnie jak ja. Przedewszystkim jest to narzdzie nowe. wiee. Atrakcyjne wizualnie i bardzo twe. Jest darmowe w wersjipodstawowej. Jeeli w dodatku jeste nauczycielem lub studentem i posiadasz adres e-mail, w ktrymznajduje si .edu. np. my_mail@wsl. edu.pl, moesz korzysta w celach edukacyjnych do wersjiwzbogaconej. Nie jest to jednak konieczne. Opracowa Tomasz Walasek 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0) Strona 1
  • 3. DLACZEGO MAM UYWA PREZI?Korzystajc z Prezi: Twoje prezentacje s zawsze tam, gdzie Ty (pod warunkiem, e masz dostp do Internetu), Moesz pracowa nad zbiorow prezentacj autorami moe by kilka osb, Moesz udostpnia swoje prezentacje w sieci, dzieli si z innymi uytkownikami, Wreszcie jak sama zaraz zobaczysz zadziwisz I zachwycisz suchaczy nowym sposobem prezentowania.UTWRZ KONTO NA PREZI.COMPodobnie jak w przypadku innych narzdzi web2.0 aby aktywnie korzysta z aplikacji naleyutworzy swoje konto.Jeli Twj e-mail jest zarejestrowany w domenieedu (np. my-email@wsl.EDU.pl) wybierzzakadk Student/Teacher License. Jeli niewybierz darmow licencj Public. Tak jak nazdjciu po prawej stronie.JAK UYWA PREZI?1 Kliknij dwukrotnie aby pisaJeli stworzya ju Prezi, masz przed sob biakartk. To Twoja przestrze robocza. Gdziekolwiekna tej kartce klikniesz (dwa szybkie kliknicia lewymprzyciskiem myszy) tam otworzy si okienko dowpisywania tekstu. Wpisz tam myl, ide, uwag, ktrchcesz przekaza swoim suchaczom. Kiedy skoczyszkliknij gdzie indziej i wpisz nastpny tekst. Jeli maszich ju kilka moe je poprzenosi i uoy na kartce. Opracowa Tomasz Walasek 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0) Strona 2
  • 4. 2 Zrb zblienie aby uwypukli, rozwin lub uszczegowi swoje myli Kiedy masz ju wpisane jakie hasa moesz powikszy ekran (uywajc kka przewijania na myszce lub przyciskw po prawej stronie ekranu) i doda kolejne pola tekstowe. A moe jeszcze raz powikszysz ekran?3 Menu zebraUtworzya ju pola z punktami swojej prezentacji.Korzystajc z menu zebra moesz teraz rozmieci jena kartce, pochyli je, obrci I zmieni ich rozmiar.Kliknij po prostu na dowolnym tekcie a pokae sibardzo intuicyjne menu zebra. Takie menu tofantastyczny i nowatorski pomys. Pozwala naprzenoszenie (rodkowe kko), powikszanie ipomniejszanie (wewntrzny piercie) oraz obracanie(zewntrzny piercie) obiektw. Teraz moeszpoukada i zaaranowa elementy swojej prezentacji. 4 Dodajemy obrazek do Prezi Aby doda zdjcie do swojej prezentacji musisz mie je zapisane u siebie na komputerze. Kiedy masz ju zdjcie (jeli pobierasz zdjcie z Internetu pamitaj aby zwrci uwag na rodzaj licencji i doda do prezentacji autora zdjcia lub odnonik do jego strony), kliknij Insert w menu w lewym grnym rogu a nastpnie kliknij Load file i zaaduj zdjcie. Zdjcie pojawi si na ekranie. Gdy je klikniesz bdziesz moga je przenosi, obraca, powiksza i pomniejsza uywajc menu zebra. Podpowied: Zanim zaczniesz przygotowywa prezentacje prezi zbierz zdjcia, ktre zamierzasz wykorzysta w jednym folderze. Bdzie atwiej i szybciej. Opracowa Tomasz Walasek 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0) Strona 3
  • 5. 5 Przygotuj ciek prezentacji Masz ju tekst i ilustracje w swojej prezentacji. Pora na ustawienie cieki, przej midzy nimi, animacji. Oddal troszk (zmniejsz) widok uywajc kka przewijania na myszce tak aby zobaczy ca prezentacj wszystkie jej elementy. Z menu grnego wybierz Path czyli cieka. A teraz jeden po drugim klikaj na kolejnych scenach, ktre chcesz pokaza swoim suchaczom. Jeli co si nie udao nacinij Delete All a skasujesz wszystkie przejcia i bdziesz moga zacz od nowa. Moesz rwnie zapa za mae keczko, ktre pojawia si w rodku pomidzy dwoma zaznaczonymi obiektami i doda jeszcze inny obiekt. Poprbuj, pobaw si.6 Nacinij Show aby zobaczy prezentacj! Gotowa na pokaz? Po klikniciu Show w grnymmenu, przejdziesz do trybu pokazu. W prawymdolnym rogu pojawio si nowe minimenu. Strzakamiprzesuwasz prezentacj do przodu i do tyu. Pierwszikonk moesz wybra pokaz na penym ekranie. 7 Opublikuj swoj prezentacj Pora na pokazanie Twojego dziea wiatu. Opublikuj Swoj prezentacj a miliony uytkownikw Internetu bd mogy j obejrze. Moesz wybra form prezentacji Public and allow copy (publiczna z moliwoci kopiowania), Public (publiczna) oraz Private (Prywatna). Moesz rwnie udostpni swoj prezentacje do edycji innym osobom (Invite editors). Opracowa Tomasz Walasek 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0) Strona 4
  • 6. MOESZ RWNIE OBEJRZE PORADNIKI W JZYKU ANGIELSKIM: http://prezi.com/learn/getting-started/ - pocztki http://prezi.com/learn/bubble-menu/ - wyjanienie menu Prezi http://prezi.com/learn/transformation-zebra-move-scale-rotate/ - wyjanienie menu ZebraZadanie 1: Dodaj do swojego prezi video z YouTube Otwrz nowe pole tekstowe klikajc gdziekolwiek. Na pewno znalaza ju film, ktry chcesz umieci w swojej prezentacji skopiuj adres tego pliku i wklej go do pola tekstowego. Po zaakceptowaniu OK zaznacz klip, a kiedy pokarze si menu Zebra moesz je powikszy, zmniejszy, obrci lub przenie w dowolne miejsce.Zadanie 2: Dodaj obrazek do